Page 1

Vision Mål Värdegrund

Box 199 645 23 STRÄNGNÄS Tel 0152 650 100 www.lotteriinspektionen.se


Lotteriinspektionen är den myndighet som ansvarar för att den svenska spelmarknaden är en laglig, tillförlitlig och säker plats att befinna sig på. Vi ger tillstånd till och genomför tillsyn på alla de lotterier, kasinospel och övrig spelverksamhet som finns i Sverige. Vi bevakar konsumenternas intressen och medverkar till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad.


Kvalitet

Proaktivitet

Vi utför vårt arbete engagerat och effektivt utan att göra avkall på noggrannhet, rättssäkerhet och opartiskhet. Vi är serviceinriktade, tillgängliga för alla och ger kompetent service.

Vi är synliga och ligger steget före genom att bevaka trender inom spelområdet och omvärlden. Vi följer utvecklingen och har spetskompetens inom vårt verksamhetsområde. Vi ger tydliga besked och har omvärldens förtroende.


Respekt

Vår vision

Vi respekterar och har förståelse för varandra som individer och varandras arbetsuppgifter, tidsplanering och vår egen påverkan på andra.

Med oss blir alla vinnare Vi är Sveriges kompetenscentrum när det gäller spelrelaterade frågor och i ett internationellt perspektiv tillhör vi spjutspetsarna bland de myndigheter som ansvarar för spelfrågor.

Vi ser möjligheter istället för problem och är prestigelösa. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet och vi samarbetar för att öka arbetsglädje, myndighetens kunskapsnivå och även myndighetens anseende.

Vårt mål En sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Vår värdegrund Kvalitet Proaktivitet Respekt En värdegrund är de positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot vår omvärld. Det som gör skillnad och ger mervärde till vår verksamhet.

/Broschyr%20v%c3%a4rdegrund  

http://www.lotteriinspektionen.se/Global/Broschyr%20v%c3%a4rdegrund.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you