Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Førde, Norway

Lotteritilsynet- og stiftelsestilsynet er eit direktorat med to tilsyn og mange oppgåver:

Lotteritilsynet forvaltar og fører tilsyn med den norske lotterimarknaden og kontrollerer norske pengespel.

Stiftelsestilsynet forvaltar og fører tilsyn med store og små norske stiftelsar.

I tillegg fordeler Lotteri- og stiftelsestilsynet kompensasjon for momsutgifter til frivillige lag og organisasjonar.

www.lottstift.no