Page 1

Public Affairs Analyse 路 Strategi 路 Eksekvering


Sæt dit aftryk på den politiske dagsorden

Politiske beslutninger skaber rammerne for dansk erhvervsliv. Nye punktafgifter, miljøkrav eller anden regulering kan ramme virksomheder på livsnerven. Samtidig kan politiske beslutninger åbne nye forretningsmuligheder, som når offentlige myndigheder investerer i infrastruktur, køber nyt materiel eller godkender din virksomheds nye produkter.

Hos Holm Kommunikation hjælper vi vores kunder med at blive hørt og få indflydelse på politiske beslutninger. Det kan være på højeste politiske niveau eller hos den ansvarlige embedsmand i kommuner, regioner, på Christiansborg eller i ministerier og styrelser. Mange beslutninger træffes i dag i EU, og vi tilbyder derfor også rådgivning i Bruxelles. Politik er sjældent isoleret fra omverdenen. Som PR-bureau har vi et skarpt blik for samspillet mellem medier og politik, og vi flytter fastlåste sager ved at skabe forståelse for virksomhedernes udfordringer i medier og samfundet.

Vores Public Affairs-team har politisk baggrund og ekspertise i strategisk kommunikation. Vi kan derfor hjælpe virksomheder med at vurdere de politiske muligheder, udarbejde en effektiv og realistisk strategi og få succes med den egentlige politiske relationsopbygning og interessevaretagelse. Vi hjælper også med at opbygge politiske netværk, så virksomheder og politikere kan mødes, fx inden regelændringer bliver en trussel for forretningen. I kontakten med politikere og medier tilkendegiver vi altid, hvilke interesser vi repræsenterer.


Analyse, strategi og eksekvering

Vi har en metodisk tilgang til den politiske interessevaretagelse, der består af tre grundelementer:

1. Analyse En grundig analyse af virksomhedens udfordringer og muligheder samt afdækning af relevante politiske interessenter og potentielle alliancepartnere. Da politik er i konstant bevægelse med skiftende parlamentariske flertal og dagsordner, bør det analytiske grundlag løbende opdateres og justeres.

2. Strategi Strategien beskriver, hvordan vi skaber alliancer og flytter positioner, og hvilke budskaber og dokumentation der hjælper os i den ønskede retning. Vi lægger en plan, der fx skaber samspil mellem politiske aktiviteter og en strategisk presseindsats.

3. Eksekvering Skal arbejdet være en succes, kræver det en professionel indsats og adgang til relevante politikere, embedsmænd og medier. Vores Public Affairs-team har et solidt netværk og ekspertise i at få leveret budskaberne til de rigtige aktører.


En god PA-proces begynder tidligt

Jo tidligere en politisk proces kan præges, jo større er sandsynligheden for succes. Vi skelner typisk mellem tre forløbstyper:

1. Systematisk overvågning og relationsopbygning Systematisk overvågning af politiske udmeldinger gør det muligt at påvirke tidligt i en politisk proces. Relationsopbygning og pleje af netværk sikrer, at der er tætte forbindelser til centrale stakeholders.

2. Proaktiv indsats En proaktiv indsats begynder typisk, når der er optræk til et konkret politisk udspil, som virksomheden ønsker at påvirke. Beslutningstagerne er stadig åbne for konstruktive forslag og debat på dette stadium.

3. Reaktiv indsats Her er beslutningsprocessen i gang og nået så langt, at det er vanskeligere at påvirke beslutningen. Ny dokumentation og presseomtale kan dog rykke ved forudsætningerne og skabe ny bevægelse.


Brancher

Vi har solid erfaring med politisk interessevaretagelse inden for de fleste brancher og kan bl.a. fremhĂŚve:

Pharma It og tele Forsvar Landbrug Transport Service Fødevarer Kemi


Vil du vide mere? Holms Public Affairs-team består af en række profiler med bred erfaring i politik og strategisk kommunikation. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en af os:

Morten Holm Adm. direktør

Poul Noer Direktør & partner

Mette Nord Projektleder

Jan Store CEO for kontor i Bruxelles

mh@holm.dk +45 40 79 23 33

pn@holm.dk +45 36 92 52 60

mn@holm.dk +45 81 88 24 48

jan.store@miltton.be +32 478 941 198

Morten er grundlægger af og administrerende direktør hos Holm Kommunikation. Han har politisk baggrund i Det Konservative Folkeparti og er medlem af centerrådet i den politiske tænketank CEPOS.

Poul er direktør i Holm Kommunikation. Han har en ph.d. fra EU’s forskningscenter EUI i Firenze og har bl.a. en baggrund inden for videnskabsjournalistik.

Mette er projektleder i Holm Kommunikation. Hun har politisk baggrund i Radikale Venstre, hvor hun bl.a. har arbejdet i Radikale Venstres sekretariat på Christiansborg og været kampagneleder for flere folkevalgte politikere.

Jan er CEO for Holm Kommunikation og Milttons fælles kontor i Bruxelles. Han har tidligere været Finlands EU-ambassadør i Bruxelles samt ambassadør i Polen.


Holm Kommunikation A/S Grønningen 23, 1 sal. 1270 København K Danmark Telefon: 33 93 23 33 Mail:

info@holm.dk

Web:

www.holm.dk

Holm Kommunikation  

Public Affairs

Holm Kommunikation  

Public Affairs

Advertisement