Page 1

Verhuizen

De academie ICT en Media in Zoetermeer gaat verhuizen. In september moeten studenten en docenten verhuisd zijn naar de Innovatiefabriek in dezelfde gemeente. Het wachten is alleen nog op het ondertekenen van de overeenkomst met de verhuurder‌ al weet niemand wanneer die exact plaatsvindt. tekst-PUUF)PFTtCFFME: Bas Kijzers

Cees van Diest op de plek waar het allemaal moet gebeuren: de Innovatiefabriek

‘Zoetermeer verhuist

hoe dan ook’

D

e Innovatiefabriek, een voormalige margarinefabriek aan de Bleiswijkseweg, moet een grote smeltkroes worden van verschillende bedrijven en opleidingen die iets te maken hebben met ICT. Nu zit de academie nog in een gebouw waar eigenlijk geen school in mag zitten. De Innovatiefabriek leent zich een stuk beter voor de opleidingsfunctie, meent locatiemanager Cees van Diest. Dat komt vooral, omdat een deel van de fabriek al ‘bewoond’ wordt door ICT-bedrijven. Een groot inpandig plein moet dit voorjaar volgens de plannen verbouwd worden tot een kantine, een eerstejaarslesruimte en een ontmoetingsplaats tussen medewerkers van die bedrijven en studenten. ‘Mensen kunnen ons hier aan het Bredewater niet vinden, maar in de

10

*',)b27

Innovatiefabriek ontstaat echt een community en daar hebben studenten wat aan. Alle bedrijven die er zitten, willen wel met ons samenwerken.’ Wat meegaat naar Zoetermeer-Oost, is het onderwijsconcept waarbij groepen studenten elk een eigen cubicle – een hokje in een grote ruimte waar studenten in kunnen werken – hebben. ‘We krimpen in van 3.300 vierkante meter tot 2.000 vierkante meter,’ zegt Cees van Diest. ‘Maar we gaan wel efficiĂŤnter clusteren. Er komen minder cubicles en de eerstejaars komen voornamelijk in de grote ruimtes te zitten.’ Dat klinkt allemaal aardig, maar eigenlijk is de verhuizing nog helemaal niet zeker. In de planning staat


Onder de hamer dat de academie in september over moet zijn, maar de papierwinkel is allesbehalve op orde. Er is nog geen huurcontract ondertekend en ook de vergunningen zijn nog niet rond, terwijl de gedoogvergunning om les te geven aan het Bredewater in september afloopt. Als het nieuwe huurcontract getekend is, dan volgt nog een verbouwing van een paar maanden. Dat wil dus zeggen dat de krabbels snel moeten volgen, wil ICT en Media het volgende collegejaar in de fabriek kunnen starten. ‘Het laatste wat ik heb gehoord is dat dit op 1 februari gebeurt,’ zegt Van Diest en hij schetst het meest rooskleurige scenario. ‘De bouwvakkers kunnen dan bij wijze van spreken op 2 februari beginnen met verbouwen. Dan kunnen wij op 1 augustus verhuizen, en hebben we in september de grote opening.’

We moeten knopen doorhakken

(FFO[FWFOEFIFSLBOTJOH Student B. wil voor het nieuwe schooljaar begint afstuderen, maar haalt zijn minor niet. Hij wil een extra herkansing, maar de Examencommissie is niet van plan die te geven. tekst Kelly Haak

De feiten Student B. van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming dient een verzoek in bij de Examencommissie voor een extra herkansing voor een tentamen van een minor van een andere academie die hij in collegejaar 2010-2011 volgde. B. wil aan het einde van het studiejaar 2011-2012 afstuderen om een langstudeerboete te voorkomen. De Examencommissie wijst het verzoek af.

De argumenten Het wachten is volgens de locatiemanager dus op groen licht. ‘De Haagse en de eigenaar van het gebouw zijn het nog niet eens over de duur van het huurcontract.’ Volgens Van Diest wil De HHs een huurcontract sluiten voor vijf jaar, maar dat vindt de eigenaar van het gebouw niet rendabel. Hij betaalt de verbouwing en pleit daarom voor een overeenkomst die ten minste tien jaar beslaat. ‘Het wordt nu wel tijd om knopen door te hakken. Anders wordt het lastig om nog per 1 september over te gaan,’ aldus Van Diest. Overigens is niet alleen het moment waarop de school verhuist een precair punt. Van Diest maakt zich ook zorgen over de bereikbaarheid van de nieuwe locatie. ‘Er komt nu vier keer per uur een interliner vanaf station Zoetermeer Oost in de buurt, maar da’s nog altijd wel even lopen. Het OV zou flink uitgebreid worden met een halte voor de deur, maar daar is een streep doorheen gehaald nu de bouw van de geplande Factory Outlet Centre Bleizo van de baan is. Het winkelcentrum zou in de buurt van de Innovatiefabriek komen,’ licht Van Diest toe. ‘Studenten hebben gezegd dat ze het op zich niet erg vinden om tien minuutjes langer te reizen, zolang het onderwijsconcept dat we nu voor ogen hebben maar blijft zoals het nu is.’ In of na september, verhuizen doet ICT en Media sowieso. De huidige locatie is een kantoorpand en daar mag je eigenlijk geen onderwijs aanbieden. De gemeente Zoetermeer heeft dat probleem voorlopig opgelost door middel van een gedoogvergunning. Die blijft ook nog wel even doorlopen als het plan vertraging krijgt. ‘Maar verhuizen is echt een must,’ zegt Van Diest.

B. vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met het verschil in kennis tussen studenten van binnen en buiten de academie. Ook bevatte het tentamen veel nieuwe stof en wijzigingen vergeleken met het jaar ervoor. Verder kon hij de lessen niet volgen doordat hij aan zijn scriptie werkte en vergat hij zich daardoor in te schrijven voor de hertentamens. Daarnaast vindt B. dat de opleiding hem lang niet op de hoogte hield van ontwikkelingen binnen de minor.

De tegenargumenten De Examencommissie geeft aan dat het normaal is dat studenten van de organiserende academie een lichte voorsprong hebben. Op de hoogte blijven is de verantwoordelijkheid van de student. B. kreeg zes kansen om de minor te halen; hij heeft maar van drie ervan gebruik gemaakt.

De uitspraak Het College van Beroep (CvB) constateert dat de wijzigingen slechts een normale jaarlijkse update zijn. De student had de wijzigingen kunnen zien via Blackboard. Verder vindt het dat B. zich niet voldoende inzette, omdat hij slechts drie kansen benutte en hij aangaf het laatste tentamen niet goed voorbereid te hebben. Het werken aan de scriptie is geen argument om lessen en nabesprekingen niet bij te wonen en geen bijles te nemen. Dat hij nu niet voor september kan afstuderen, is dus vooral zijn eigen schuld. Het CvB verklaart het beroep ongegrond.

t

Niet eens met een beslissing van de Examencommissie? Je hoeft je er niet zonder meer bij neer te leggen. Kijk voor regels en procedures op studentennet.hhs.nl/loketrechtsbescherming.

t

27 b*',)

11

Interview Cees van Diest  
Advertisement