Kaleidoscope March 2015

Page 1

MENU STR. 111 / MENU INSIDE

03/2015

03/2015

RPA POZA GŁÓWNYM SZLAKIEM | KIERUNEK PARYŻ | PULCHNA JAK PYZA | RADOSNE PŁOMIENIE W WALENCJI | PUSZCZA – DOM RYSIA | POLSKIE KINO PODBIJA ŚWIAT

egzemplarz bezpłatny / free copy magazyn pokładowy Polskich Linii Lotniczych LOT ISSN 0239-9032

Paryż/Paris