Page 1

Skolplattformen - SKOP Vad vill pedagogerna vara med och p책verka?


Lärande ställs mot teknik Skop är ett en skolplattform och ett nätverk av datorer i Uppsala Kommun. Skolorna köper teknik, support och service och får program installerade och uppdaterade på skolornas datorer. 44 skolor är idag anslutna till SKOP i Uppsala. Det arbetar 4 ansvariga tekniker på Teknik och service. Deras uppgift är dels att ha support på datorerna, paketera program som ska ut till datorerna och se till att nya datorer har rätt programvaror när de levereras. Till sin hjälp har de ett par tekniker, som varit har varit med från början och som idag inte sitter på Skopsupporten, men som är med vid utvecklingen av Skop. Det är Daniel Andersson och Göran Lindberg. Deras Chef heter Johan Yvell. Teknikerna på supporten kan logga in på datorerna i nätverket och ge fjärrstyrd support, uppdateringar, utskrifter.

Idag är det även mycket frågor om lärplattor. Det kommer mycket frågor både android och iPads. För att få kontakt med Teknik och Service ringer man ett gratis nummer. Där får man ofta hjälp direkt. Om inte har de ett ärendehanteringssystem och man blir kontaktad så snart de har möjlighet att hjälpa till. En brist är att

lärarna inte kan följa ärendehanteringen via den länk som skickas ut när ärendet läggs upp.

Skop är under ständig utveckling och kommer utvecklas ytterligare. Det är i den utvecklingsfasen min uppsats blir relevant. 2013 kommer ännu fler bli anslutna i Skop eftersom vård­ och bildning har tagit ett beslut att alla skolor ska anslutas till Skop. Nyligen blev Sunnerstaskolan, vad man i allmänt taI, kallar "skopad". Alltså de har


För att den nya upphandlingen och avtalsskrivning ska bli så bra som möjligt krävs det att någon tar reda på vad som fungerar ute i verksamheten och vad pedagogerna önskar av Skop. Det är rektorerna som bestämmer vad som ska ingå beroende på att de det är de som betalar för uppdraget. Alla beslut som fattas måste vara förankrade i Strategi och handlingsplanen för pedagogisk tillämpning av IT. Mina frågor till pedagogerna:

• Vad ser ni att ni skulle behöva av en skolplattform för att kunna tillgodose den digitala delen av undervisningen? • Hur bör supporten fungera för att du som lärare ska kunna få den hjälp du behöver och för att du ska kunna använda dig av den? • Vad fungerar bra? Vad saknas?

Frågor till SKOP och ansvarig inom kommunen: • Hur tar ni på Skop reda på vad pedagogerna önskar och behöver? • Vad skulle du/ni vilja utveckla i Skop 3?


De som står inför inköp av datorer, program och teknisk support inför Skop 3 borde vara intresserade av mina resultat och därmed har jag en given målgrupp för min undersökning. Jag har tänkt mig att lägga in en färg som är igenkännande från Vård och bildning – rosa. Läsning: Ta reda hur andra kommuner löst teknikfrågan Falkenberg, Kungsbacka Kolla UNO UNO. (Omvärldsbloggen) Sollentuna använder sig av google och deras tjänster. Intervju: Jag har tänkt mig att intervjua några lärare och fått tag på 4 lärare var av 3 arbetar på skopskolor. En rektor på en Skopskola, samt tekniker och pedagoger på Konsultativt stöd. Dessutom vill jag prata med it­strategen, Jens Persson, för skolorna för att få en bild av hur visionen för Uppsala ser ut vad det gäller Skop. Urvalet av intervjupersoner är på grund av tidsbristen, de lärare jag har kontakt med och som har tid att träffa mig med kort varsel. De skolor som är represeterade är Växthuset, Gamla Uppsala skola, Storvretaskolan och Björklinge skola. De intervjuer jag ska kommer jag göra under vecka 46 framtid.

Litteratur Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Runa Patel BoDavidson. Studentlitteratur, 1994 Uppsala kommuns it­plan: Strategi och handlingsplan för pedagogisk tillämpning av IT. Regeringskansliets It i människans tjänst ­ en digital agenda för Sverige Projektrapport: Digitala Utbildningsplattforma

Skop- Vad vill pedagogerna vara med och påverka?  

B-uppsats IKT

Skop- Vad vill pedagogerna vara med och påverka?  

B-uppsats IKT

Advertisement