Page 1

Direcció - Dirección - Adress : C/ De la Sardana 21. AD500 Andorra la Vella. Principat d´Andorra. Sí la nostra dedicació per al client particular manté unes premisses d´atenció i qualitat, per als nostres treballs d´hosteleria i instal.lacions professions nostre esforç augmenta en proporció al projecte. Sí nuestra dedicación para el cliente particular mantiene unas premisas de atención y calidad, para nuestros trabajos de hosteleria e instalaciones profesiones nuestro esfuerzo aumenta en proporción al proyecto. ‣Mobiliari

específic per hoteleria. Prototips segons disseny i modificacions sobre estandards de fabrica. Certificats ignifugs i medioambentals. ‣Tapisseria

: Confecció de cortines, banues, llençols, fundes de matalassos, edredons (Certificats ignífugs). ‣Installacions

estructurades en colors i materials segons projecte . Pressupost del projecte sobre planol. Disseny i fabricacio en sofas I butaques integrats al espai i/o instal-lacio. ‣Decoració

en , catifes dʼalta gama per zones nobles. Catifes disponibles en mides i materials segons projecte. Revestiments murals ( papers amb certificats ignífugs i tolerancia a humitat ) , revestiment de terres tècnics .

Contacte - Contacto - Contact : Tel.(+376) 82 82 49 - Fax. (+376) 82 82 39 losange@andornet.ad www.losangemobles.com Horari comercial - Opening Hours : Dilluns - Lunes Monday

16H00 - 20H00 Dimarts a Divendres - Martes a Viernes Tuesday Fridray

10H00 - 13H30 / 16H00 - 20H00 Dissabte - Sábado Saturday

16H00 - 20H00

‣Descans

: equips de descans complert ,matalassos , somiers , canapès ,disenys corporatius en els equips de descans amb opcio de  fundes personalitzades amb . ‣Servei

de entrega especialitzat segons projecte , amb possibilitats dʼ elevadors , grues per emplaçament , serveis de muntatge  integrals I tecnics. Servei de Mudances ‣Assesorament

d´interiorisme i decoració especifica . Servei Clau en mà per Hotels , Aparthotels o Cojunts Residencials. ‣Mobiliario

específico para hostelería. Prototipos según diseño y modificaciones sobre estándares de fábrica. Certificados ignífugos y medioambientales. ‣Tapicería:

Confección de cortinas, ébano, sábanas, fundas de colchones, edredones (Certificados ignífugos). ‣Servicios

estructuradas en colores y materiales según proyecto.

‣Presupuesto

del proyecto sobre plano. Diseño y fabricación en sofás y sillones integrados en el espacio y / o instalación. ‣Decoración

en, alfombras de alta gama por zonas nobles. Alfombras disponibles en tamaños y materiales según proyecto. Revestimientos murales (papeles con certificados ignífugos y tolerancia a humedad), revestimiento de suelos técnicos. ‣Descanso:

equipos de descanso completo, colchones, somieres, canapés, diseños corporativos en los equipos de descanso con opción de fundas personalizadas con la imagen requerida. ‣Servicio

de entrega especializado según proyecto, con posibilidades de elevadores, grúas por emplazamiento, servicios de montaje integrales y técnicos. Servicio de Mudanzas ‣Servicio

asesoramiento de interiorismo y decoración específica. Servicio llave en mano para Hoteles, Aparta hoteles o Conjunto Residenciales.

Triptic impres amb paper reciclat de la nostre propi despatx. Triptico impreso con el papel reciclado de nuestro despacho.


Presentació de l'empresa.

Serveis Losange - Servicios Losange

Compras Emocionals

En el paisatge del Pirineu aquesta firma Andorrana, creix amb un únic propòsit: que cada persona trobi entre les seves col.leccions el millor producte en l'alta decoració, allò, que distingeixi l'estil de la seva llar com a únic. L'afany de Losange, és el mateix, la qualitat en la bondat dels seus productes i el servei personalitzat. El nostre secret per oferir tant en estil clàssic, com en l'últim en disseny, és senzill, envoltar-se de les millores signatures en decoració i interiorisme, mobiliari internacional, catifes, il.luminació, tèxtil, regal i revestiments murals. L'altre secret, seleccionar els millors professionals en cada pas del projecte, des de la màgia de cada detall, a la construcció d'un veritable llar. El nostre bé més preuat, és que el nostre client recordi la seva visita a Losange com un detall al bon gust i per les coses que sí importen.

‣Finançament a mida. ‣Financiación a medida.

No només tenim el plaer de compartir amb els nostres clients el nostre producte, volem més, compartir l'art de comprar, interactuar amb el nostre visitant, aprendre i conèixer millor les seves inquietuds, gustos o futurs desitjos de compra.

‣Transport gratuït al finalitzar les compres. ‣Transporte gratuito al finalizar las compras.

Presentación de la Empresa. En el espectacular paisaje del Pirineo esta firma Andorrana, crece con un único propósito: que cada persona encuentre entre sus colecciones el mejor producto en la alta decoración, aquello, que distinga el estilo de su hogar como único. El empeño de Losange, es el mismo, la calidad en la excelencia de sus productos y el servicio personalizado. Nuestro secreto para ofrecer tanto en estilo clásico, como en lo ultimo en diseño, es sencillo, rodearse de las mejoras firmas en decoración e interiorismo, mobiliario internacional, alfombras, iluminación,textil,regalo y revestimientos murales. El otro secreto, seleccionar a los mejores profesionales en cada paso del proyecto, desde la magia de cada detalle, a la construcción de un verdadero hogar. Nuestro bien más preciado, es que nuestro cliente recuerde su visita a Losange como un detalle al buen gusto y por las cosas que sí importan.

‣Servei Clau en mà, reforma integral. ‣Servicio llave en mano, reforma integral. ‣Assesorament en decoració:disseny i fabricació propia. Servei entrega internacional, ‣Asesoramiento decoración:diseño y fabricación propia.Servicio de entrega internacional. ‣Llistes de noçes o aniversari. ‣Listas de boda o cumpleaños. ‣Descomptes especials per professionals i per hosteleria. ‣Descuentos especiales para profesionales i hosteleria

Compras Emocionales No sólo tenemos el placer de compartir con nuestros clientes nuestro producto, queremos más, compartir el arte de comprar, interactuar con nuestro visitante, aprender y conocer mejor sus inquietudes, gustos o futuros deseos de compra.

Triptic informatiu  

Triptic informatiu de Losange Triprico informativo de Losange

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you