Page 1

Proiect educaţional „Învestigaţii asupra unui mediu de viaţă Programul Intel® Teach Elaborarea proiectelor eficiente

LISTA DE VERIFICARE A PROIECTULUI Tema proiectului: ………………. Grupa (se trece numele grupei sau numele liderului de grup): …………………………. RESURSE TEMPORALE Bifează în căsuţă (dă click) dacă proiectul tău îndeplineşte condiţiile menţionate! Ai alocat minim trei zile studiului tău RESURSE MATERIALE UTILIZATE PENTRU: Completează în câmpul gri din cerinţei! 1. Studiul biotopului.       2. Studiul biocenozei/populaţiei.       AI CONSTRUIT INSTRUMENTE PENTRU: Completează în câmpul gri din urma cerinţei, numele instumentelor construite! 1. Studiul biotopului.       2. Studiul biocenozei/ populaţiei.       În prezentarea ta ai inclus fotografii cu diferitele etape parcurse pentru construirea instrumentului/ instrumentelor? Ai explicat conţinutul fotografiilor incluse? STRUCTURA MATERIALULUI Bifează în căsuţă (dă click) dacă proiectul tă îndeplineşte condiţiile menţionate! Pagina iniţială a proiectului tău, conţine: Şcoala de provenienţă; Tema proiectului (opţional Titlul proiectului); Numele realizatorilor; Numele profesorului coordonator; Anul şcolar în care s-a realizat proiectul. De exemplu:

Lista de verificare a proiectului din 3

Pagina 1


Proiect educaţional „Învestigaţii asupra unui mediu de viaţă

Paginile centrale ale proiectului tău, conţin: 1. Informaţii teoretice: Despre biotop Despre biocenoză Despre populatie 2. Observaţii personale: Ai folosit descrieri corecte şi detaliate ale experimentului? ‰ Ai folosit imagini şi/sau elemente grafice (poze, filme, tabele, diagrame, etc) în proiectul tău? Ai măsurat următorii parametrilii de biotop întrun mediu terestru: Ai măsurat următorii parametrilii de biotop într-un Stabileşti poziţia geografică mediu acvatic: Temperatura Stabileşti poziţia geografică Intensitatea/ viteza vântului Temperatura apei Intenşitatea luminii Viteza apei Cantitatea de precipitaţii Transparenţa apei Umiditatea atmosferică Adâncimea apei/ oscilaţiile de nivel Ai descries biocenoza după următorii parametrii: Diversitate Dominanţă Constanţa Frecvenţa Abundenţa

Ai descries populaţia după următorii parametrii: Efectivul populaţiei Densitatea populaţiei Distribuţia în spaţiu Structura pe sexe Structura pe vârst

Lista de verificare a proiectului din 3

Pagina 2


e

3. Concluziile proiectului Proiectul tău conţine măcar o propoziţie de încheiere?

Pagina de final a proiectului tău (Bibliografia, Webografia): Conţine măcar 3 surse bibliografice. Te-ai asigurat că ai menţionat autorul, titlul cărţii, editura şi anul publicării cărţii. Dacă ai folosit resurse WEB, asigură-te că ai trecut corect adresa paginii.

COMPETENŢE LINGVISTICE Proiectul tău are o introducere în care argumentezi necesitatea desfăşurării lui? Ai corectat proiectul tău să nu fie greşeli de punctuaţie, gramatică şi ortografie?

COMPETENŢE TEHNOLOGICE

‰

Ai postat pe site proiectul tău? Ai completat pe blog jurnalul de reflecţii? Ai cerut unui coleg să se uite peste ce ai lucrat şi să-ţi dea sugestii pe pagina ta de blog? ‰

Lista de verificare a proiectului  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you