Page 1

Şcoala cu cls. I-VIII „AL.I.CUZA” BAIA MARE

Autori : Elekes Andra Vlaicu Antonela Coordonator : Lőrincz Loredana


Ce este efectul de seră?


Efectul de seră este procesul de încălzire a unei planetei din cauza radiaţiei reflectate de aceasta. În condiţiile prezenţei unor gaze cu efect de seră în atmosferă, o parte semnificativă a radiaţiei va fi reflectată înapoi spre suprafaţă.


Zvon: se răceşte sau se încălzeşte clima?

Identificarea problemei


MODELAREA EFECTULUI DE SERĂ


Suport material  Trei "sticle” de 2 litri din material plastic  trei termometre  foarfece  bandă adezivă  750 g pământ fertil de seră  Cântar  bec de 100 W  suport metalic  hârtie milimetrică  folie transparentă  elastic


Timp de lucru

1-2 ore


Mod de lucru PASUL 1

1. luăm jos eticheta pentru a asigura transparenţa sticlelor; 2. tăiem cele trei sticle de plastic în partea de sus, la nivelul de unde încep să se îngusteze.


Mod de lucru PASUL 2

Am fixat termometrele în interiorul sticlelor cu bandă adezivă.

Apoi, am lipit hârtie milimetrică pe suprafaţa exterioară a sticlelor.


Mod de lucru PASUL 3 Am pus în fiecare vas aproximativ 375 g de pământ fertil de seră.


Mod de lucru PASUL 4

Am acoperit ermetic una dintre sticle cu folie transparentă, a II-a sticlă cu două folii pe care le-am fixat cu ajutorul unor elastice.


Mod de lucru PASUL 5

Becul de 100 W a fost fixat în dulie, astfel încât cele 3 sticle să se afle la distanţe egale faţă de acesta. De asemenea, ne-am asigurat că termometrele se află în partea opusă becului.


Mod de lucru PASUL 6

Am citit şi notat temperatura indicată de fiecare din cele trei termometre în parte şi am constatat că temperatura este identică.


Mod de lucru PASUL 7 Am aprins becul timp de 25 de minute şi am înregistrat pe hârtia milimetrică temperaturile din 5 în 5 minute.


Ipoteza noastră

Considerăm că temperatura aerului în cele trei recipiente va varia în mod diferit.


Întregistrarea datelor

Folosind programul de calcul Microsoft Office Excel 2003, am am întocmit grafice care furnizează informaţii privind raportul dintre temperatură şi timp.

STICLA 1- PROBA MARTOR


テ始tregistrarea datelor

STICLA 2 - variabila cu o folie


Întregistrarea datelor

STICLA 3 – variabila cu 2 folii

Evoluţia temperaturilor 32 Temperatura 30 28

18:28 18:33 18:38 18:43 18:48 18:53

Variabil a (cu 2 fol ii) 29,9 29,9 30,9 Ora

Variabila (cu 2 folii)

31

31,9

31,9


Analiza rezultatelor

Comparaţi modul în care s-au încălzit cele trei vase în timp.


Analiza rezultatelor

Temperatura aerului din vasul închis ermetic cu o folie a înregistrat o creştere mai accentuată decât proba martor.


Analiza rezultatelor

Iniţial variabila cu două folii înregistrează un traiect fluctuant dar, pe termen lung, temperaturle variabilei cu două folii sunt superioare variabilei cu o folie.


Interpretarea rezultatelor

1. Identificaţi patru elemente ale modelului experimental şi explicaţi ce părţi ale Pământului reprezintă fiecare.


Interpretarea rezultatelor

Folia transparentă reprezintă gazele cu efect de seră care reflectă radiaţia emisă de Pământ înapoi la suprafaţa acestuia.

Becul reprezintă energia solară ce ajunge la suprafaţa scoarţei terestre.

Aerul din sticlă reprezintă atmosfera Pământului.

Pământul fertil de seră reprezintă solul.


Interpretarea rezultatelor

Rezultatele experienţei confirmă ipoteza formulată: 1. variabila cu două folii = pământul cu mult prea multe gaze cu efect de seră; 2. variabila cu o folie = pământul cu un plus de gaze cu efect de seră Variabila cu două folii înregistrează un traiect fluctuant faţă de variabila cu o folie. Acest lucru s-ar traduce printro climă capricioasă. Pe termen lung, temperaturle variabilei cu două folii sunt superioare variabilei cu o folie, indicând o încălzire implacabilă a climei.

Modelare efect A5  
Advertisement