Page 1

Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) Centro de Estudos Galegos (CEG) Universität Heidelberg Propostas:

Organización de coloquio

Data:

Martes, 25 de febreiro de 2014

Hora:

Por determinar

Lugar:

Raum 020, Romanisches Seminar

Título:

Arte, lingua e pensamento: figuras da transferencia cultural iberoamericana

Organizan:

Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) Centro de Estudos Galegos (CEG)

Coordinan:

Gabriel

Pérez

Durán,

lector

de

galego

(Univ.

Heidelberg)

Mario de la Torre Espinosa, bolseiro predoutoral do IAZ (Univ. Granada) Miguel Riera Font, bolseiro predoutoral do IAZ (Univ. Illes Balears)

Resumo: o intercambio de coñecemento quer de tipo formal (a través das canles institucionais habituais como as universidade, os eventos culturais ou de financiación artística, entre outros moitos), quer de tipo informal (a través do traspaso e a apropiación de coñecemento froito das correntes intelectuais, os fluxos migratorios ou os acontecementos de índole política, etc.) provocou tradicionalmente fenómenos novos froito da transformación, interpretación ou da tradución de ideas, obras, obxectos ou discursos. Por razóns históricas xa coñecidas, o eido da lingua hispana preséntase como un terreo vizoso para estes devanditos fenómenos culturais. Igualmente, sábese que a historia contemporánea, en particular, supón un dos episodios especialmente fecundo en semellantes procesos de transformación.


Así as cousas —e a luz dalgunhas das interpretacións e revisións destes procesos que ocupan un lugar central nas disquisicións intelectuais contemporáneas— coa organización do coloquio “Arte, lingua e pensamento: figuras da transferencia cultural iberoamericana” preténdese amosar de forma panorámica os avances en investigación que, dende as áreas de coñecemento e os departamentos implicados no Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ), están a levar a cabo actualmente na Universität Heidelberg, para unha maior riqueza a través, precisamente, do intercambio de experiencias e enfoques interpretativos. Obxectivo e participantes: o obxectivo principal do coloquio é o intercambio de coñecementos, inquedanzas e experiencias entre os investigadores dos departamentos implicados no IAZ. Deste xeito, quérese priorizar aquelas comunicacións que, no marco descrito, sexa presentadas por doutores mozos e doutorandos destas institucións. Tamén serán valoradas as comunicacións do resto da comunidade universitaria, así como a presenza do profesorado e o alumnado. A estrutura incialmente programada é a de presentacións breves (de 10 ou 12 minutos) que posibiliten un posterior debate. Programa: Por determinar (a coordinación conta na actualidade con máis dunha comunicación confirmada).

Heidelberg, 1 de febreiro de 2014


Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) Centro de Estudos Galegos (CEG) Universidad de Heidelberg Propuesta:

Organización de coloquio.

Fecha:

Martes, 25 de febrero de 2014.

Hora:

Por determinar

Lugar:

Raum 020, Romanisches Seminar

Título:

Arte, lengua y pensamiento: figuras de la transferencia cultural iberoamericana

Organizan:

Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) Centro de Estudos Galegos (CEG)

Coordinan:

Gabriel

Pérez

Durán,

lector

de

gallego

(Univ.

Heidelberg).

Mario de la Torre Espinosa, becario pre-doctoral IAZ (Univ. Granada). Miguel Riera Font, becario pre-doctoral IAZ (Univ. Islas Baleares).

Resumen: El intercambio de conocimiento ya sea de tipo formal (a través de los canales institucionales habituales tales como como las universidades, los eventos culturales o la financiación artística, entre muchos otros), ya sea de tipo informal (a través del traspaso y la apropiación de conocimiento fruto de las corrientes intelectuales, los flujos migratorios o los acontecimientos de índole política, etc.) ha provocado tradicionalmente fenómenos nuevos fruto de la transformación, interpretación o traducción de ideas, obras, objetos o discursos. Por razones históricas sobradamente conocidas, el ámbito de la lengua hispana se presenta como un terreno fértil para dichos fenómenos culturales. Igualmente es bien sabido que la historia


contemporánea, en particular, supone uno de los episodios especialmente fecundos en semejantes procesos de transformación. Así las cosas -y a la luz de algunas de las interpretaciones y revisiones de estos procesos que ocupan un lugar central en las disquisiciones intelectuales contemporáneas- con la organización del coloquio “Arte, lengua y pensamiento: figuras de la transferencia cultural iberoamericana” se pretende presentar de forma panorámica los avances en las investigaciones que, desde las áreas de conocimiento y departamentos implicados en el Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ), se están llevando a cabo actualmente en la Universidad de Heidelberg, para mayor riqueza de las mismas a través, precisamente, del intercambio de experiencias y enfoques interpretativos. Objetivos y participantes: El objetivo principal del coloquio es el intercambio de conocimiento, inquietudes, experiencias y buenas prácticas entre los investigadores de los departamentos implicados en el IAZ. Así, se priorizarán aquellas comunicaciones que, en el marco arriba descrito, sean presentadas por jóvenes doctores y doctorandos de ambas instituciones. También serán valoradas las comunicaciones del resto de la comunidad universitaria, así como la presencia del profesorado y alumnado. La estructura inicialmente programada es de presentaciones breves (de 10 o 12 minutos) que posibiliten el posterior debate y coloquio. Programa: Por determinar (la coordinación cuenta actualmente con varias comunicaciones confirmadas).

Heidelberg, 1 de febrero de 2014.

Proposta  
Proposta  
Advertisement