Page 1

puur nr. 07 | 1 tot 22 mei 2013

gemeentelijk informatieblad van Puurs | www.puurs.be

Kom mee spelen in Sint-Pietersburcht! Vanaf 11 mei kan je opnieuw komen spelen in Sint-Pietersburcht. Op zaterdag en zondag zijn alle kinderen tot 8 jaar met hun mama, papa, opa en/of oma welkom van 13.30u tot 18.30u. In juli en augustus kan je elke dag spelen van 13.30u tot 18.30u.

Zondag 26 mei gaat de ‘Dag van het Park’ door in Sint-Pietersburcht met als thema ‘Investeer in groen, winst verzekerd’.

Bouwen in Puurs? Gemeente verkoopt geregeld bouwkavels Geregeld verkoopt de gemeente Puurs bouwkavels aan particulieren. Ben je geïnteresseerd? Registreer je dan als kandidaat-koper. Op dit moment verkoopt de gemeente de laatste bouwkavels in de verkaveling Rietveld (tussen Donkstraat en Nieuwstraat). Op www.puurs.be vind je een overzicht van de kavels die nog te koop zijn. In de toekomst volgen ook nog verkopen voor de verkavelingen ‘Den Brand fase 2’ en ‘Schaafstraat’.

foto: Marc Vanraes

Voor meer informatie of om je in te schrijven op de kandidatenlijst kan je contact opnemen met de Cel Patrimonium & Juridische zaken op het nummer 03 890 76 46 of 03 890 76 62.

Laat je fiets labelen Je fiets laten graveren, of juister ‘labelen’, als inwoner van Puurs, een kleine moeite! Je komt met je fiets en je identiteitskaart naar de fietslabelactie. Je kan je fiets laten labelen op • woensdag 15 mei van 14.00u tot 18.00u aan het station in Puurs-centrum • donderdag 16 mei van 09.00u tot 12.00u aan het station in Puurs-centrum • woensdag 5 juni van 14.00u tot 16.00u in het dienstencentrum Paepenheide • donderdag 13 juni van 14.00u tot 16.00u in het dienstencentrum de Nieuwe Ark Alle info krijg je aan de vrijetijdsbalie (tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be) of op www.puurs.be. Een samenwerking van dienstencentra OCMW, gemeente Puurs, politiezone KleinBrabant en NMBS.


2

samenleving

Deze plek is net opgeruimd. Bedankt om het zo te houden? De scholen Twinkelveld, De Krinkel, SJABI en Klavertjevier en de Vriendenkring Hof van Coolhem beantwoordden onze oproep om het zwerfvuil op straten, pleinen en langs wegen te lijf te gaan. En de bewoners van het Dagcentrum FLEGADO steken een heel jaar de handen uit de mouwen om het openbaar domein netjes te maken. Zij ruimden de bermen op. Bedankt hiervoor! Respecteer de inspanningen van de leerlingen en de vrijwilligers. Nette straten en wegen zijn de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Gooi zelf niets op de grond. Houd straten, pleinen en wegbermen netjes. Ga alleen met je hond op stap als je een hondenpoepzakje bij hebt. Deponeer sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets of zakjes in één van 220 vuilbakjes van het openbaar domein. Om deze boodschap onder de aandacht te brengen plaatste de cel groenbeer 10 bermborden.

Het Klavertjevierteam en de kinderen bezorgden ons een leuk verslag: ‘Op woensdag 17 april 2013 trokken we allemaal op pad om het zwerfvuil op te ruimen. En of er zwerfvuil te vinden was! Gewapend met laarzen, handschoenen, knijptangen, bolderkarren en de speciale vuilniszakken van de gemeente Puurs gingen wij van start. Dit jaar waren er 80 grote witte zakken voorzien. Deze werden bijna allemaal tot aan de rand gevuld. De oudsten maakten even een rekensommetje en namen gemiddeld 12kg per zak. Dit geeft een totaal van 960kg vuilnis. Dus bijna 1 ton!... Wij maken alvast een afspraak voor volgend jaar.’

Gemeenteraad

De eerstvolgende gemeenteraadszitting gaat door op donderdag 2 mei 2013 om 20.30u in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom op de openbare zitting. AGENDA: 1. Goedkeuring notulen 28 maart 2013. 2. Rapportering van de gemeentesecretaris over de interne controle. Kennisname. 3. Rapportering van de financieel beheerder over de krediet- en wetmatigheidscontrole/ voorafgaand visum. 4. Rapportering van de financieel beheerder over de evolutie van de budgetten, de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose. 5. Beleid & budget. Jaarverslag 2012. Kennisname. 6. Beleid & budget. Rekening 2012. Vaststelling. 7. Aankoop woning Kerkplein 6. Goedkeuring. 8. Afschaffing erfdienstbaarheid Violetstraat. Goedkeuring. 9. Verkoop percelen bouwgrond verkaveling Rietveld. 10. Openbare verkoop projectgrond Rietveld. Goedkeuring.

11. Grondafstand percelen grond Tekbroek. Goedkeuring. 12. Subsidiereglement voetbalclubs. Goedkeuring. 13. Mobiliteitsdecreet. Samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie. Goedkeuring. 14. Aanpassing reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein. Vaststelling. 15. Huishoudelijk reglement hoog overlegcomité en bijzonder onderhandelingscomité en beleidsverklaring preventie en bescherming. Goedkeuring. 16. Functionele integratie van gemeente- en OCMW-diensten. Goedkeuring. 17. Isvag. Jaarvergadering 30 mei 2013. Standpuntbepaling agendapunten en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat. 18. Vragen. 19. Kennisname uitspraak deontologische commissie


samenleving

Jubilarissen

Sluitingsdagen

50 jaar 11 mei Florimond Hermans & Ingrid Van den Driessche, Vijverstraat 33

De gemeentelijke en OCMW-diensten, het containerpark, het Sociaal Huis, de dienstencentra en de werkwinkel (VDAB, PWA) zijn gesloten op woensdag 1, donderdag 9, vrijdag 10 en maandag 20 mei 2013.

Zitdagen pensioenen

Bloedinzameling

De eerstvolgende zitdag in het Sociaal Huis (Palingstraat 48):

Ruisbroek

Voor zelfstandigen op donderdag 9 mei 2013 van 09.00u tot 11.00u

de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34 Maandag 6 mei 2013 van 17.45u tot 20.30u

Voor WERKNEMERS OP WOENSDAG 15 MEI 2013 van 09.00u tot 11.00u

Wachtdiensten Dokters – bij afwezigheid van de huisdokter: Op weekdagen van 19.00u tot 08.00u: tel. 03 889 68 68 Van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 07.00u en op feestdagen: huisartsenwachtpost N16, tel. 03 886 16 16

Tandartsen – tel. 0903 99 915 Apothekers: Apotheek met wachtdienst TOT 22.00u Maa 29/04 tem don 02/05: Pauwels, Riddermoerstraat 4, Bornem Vrij 03/05 tem zon 05/05: Peleman-Slachmuylders, Schipstraat 1, Puurs Maa 06/05 tem don 09/05: De Lindeboom Apotheek NV, A. van Landeghemstraat 53, Willebroek Vrij 10/05 tem zon 12/05: Vanachter BVBA, Eikerlandstraat 8, Puurs Maa 13/05 tem don 16/05: Apotheek Selderslaghs, Meirstraat 24, Sint-Amands Vrij 17/05 tem zon 19/05: Breendonkfarma BVBA, Breendonk-Dorp 37, Puurs Apotheek met wachtdienst NA 22.00u: De naam en adres van de apotheek met wachtdienst na 22.00u kan je enkel bekomen via 0903 92 248. Je vindt de apotheker van wacht in jouw buurt ook op www.apotheek.be. Je kan op deze site ook een app downloaden voor je smartphone of tablet.

Wit-Gele kruis Antwerpsesteenweg 106b, 2800 Mechelen, tel. 015 21 74 40

Zelfstandige verpleegkundigen BVBA – Verpleging aan huis – De Brug, tel. 03 889 69 33 Woe 01/05, zat 04/05 tem zon 05/05: Martine Vleminckx, gsm 0499 12 28 63 Don 09/05, zat 11/05 tem zon 12/05: Reinhilde Vleminckx, gsm 0475 34 31 54 Zat 18/05 tem maa 20/05: Dominique Van Eetvelt, gsm 0475 91 95 92

Onafhankelijke Thuisverpleging vzw, Groep Geert Joos, tel. 052 33 75 53 Zat 04/05 tem zon 05/05: Wim De Buyser, gsm 0475 61 85 84 Zat 11/05 tem zon 12/05: Els Bogaert, gsm 0474 81 17 75 Zat 18/05 tem zon 19/05: Nadine Cortebeeck, gsm 0476 26 58 24 Thuisverpleging Dielkens Ronald, tel. 03 298 02 40 Woe 01/05: Marthe Emmerechts, gsm 0470 51 87 42 Zat 04/05 tem zon 05/05: Jenny Mees, gsm 0486 98 67 83 Don 09/05 tem zon 12/05: Ronald Dielkens, gsm 0476 56 13 53 Zat 18/05 tem maa 20/05: Inge De Jonghe, gsm 0474 46 38 32 Verpleging aan huis – Diane Van Houcke, tel. 03 889 84 52 Zat 04/05 tem zon 05/05: Diane Van Houcke, gsm 0496 97 09 27 Zat 11/05 tem zon 12/05: Thierry Muys, gsm 0496 75 34 47 Zat 18/05 tem maa 20/05: Taisa Jumbert Ortega, gsm 0472 88 36 56 Thuisverpleging Greet, tel. 03 889 00 52 Greta Groes, Lichterstraat 30, Kalfort, gsm 0474 57 02 57 Thuisverpleging Oona Geeraerts, gsm 0499 11 45 80 Kloosterstraat 7, Bornem Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 22 26 78, www.verplegingthuis.be Wachtdienst vroedvrouw (elk weekend): alle verloskundige verpleging en poliklinische kraamzorgen. Marckx Martine, Winkelstraat 23, 2890 Sint-Amands, tel. 052 33 59 89

3


4

samenleving

Met alle(n) respect R.E.S.P.E.C.T – find out what it means to … Puurs. De gemeente zet zich in voor wederzijds respect tussen ál zijn inwoners en medewerkers. Omdat iedereen dat verdient. En iedereen erbij wint. Puurs verwacht een professionele, klantvriendelijke en respectvolle houding van zijn voltallige gemeentepersoneel. En vraagt hetzelfde respect terug. Een correcte behandeling van alle medewerkers - jong en oud, man of vrouw, blank en zwart. Zo creëren we een cirkel van wederzijds respect. Een aangename, respectvolle

omgeving – voor alle inwoners en medewerkers van Puurs? Daaraan werken we elke dag. Wees extra aandachtig bij wegenwerken en let op de signalisatieborden, voor de veiligheid van de wegenwerkers én die van jou.

14 jonge Walen zoeken een gastgezin voor een schoolsemester in Vlaanderen WEP ontvangt elk jaar enkele tientallen Waalse jongeren die voor een schoolsemester in Vlaanderen naar de lokale humaniora gaan en deel uitmaken van een gastgezin. Eind augustus steken 17 Franstalige landgenoten de taalgrens over om een semester les te volgen in een Vlaamse school. WEP is nog op zoek naar 14 Vlaamse gezinnen die vanaf eind augustus Waalse/Brusselse jongere voor een schoolsemester willen opvangen. De jongeren gaan naar een school in de buurt en maken een volwaardig deel uit van het gezin in al haar gewoonten en gebruiken. De deelnemers keren niet naar huis tijdens hun uitwisseling. Geïnteresseerd? Surf naar www.wep.be of bel naar het nummer 02 534 53 36.

Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn!!! AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Zij staat open voor elke vrouw en man die niet ten onder wil gaan aan de lichamelijke en mentale afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is een verslaving, doch tegelijkertijd een ziekte die verholpen kan worden. Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al 9.000 AAleden zijn die de keuze hebben tussen 400 vergaderingen wekelijks, ook in jouw omgeving. Laat je dus niet weerhouden beroep te doen op AA met de gedachte dat je de enige zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen heeft.

Voor meer informatie surf naar www.aavlaanderen.org, mail naar info@aavlaanderen.org of bel naar 03 239 14 15 (hulpverlening 24/24u – 7/7d)

mobiliteit

Verkeershinder 1 mei 2013 (ganse dag; manifestatie Duvel on tour)

Breendonk-Dorp is afgesloten voor alle verkeer tussen P. Somerslaan en De Buisseretlaan. De Beenhouwersstraat is ook afgesloten voor alle verkeer van Breendonk-Dorp tot voorbij dienstencentrum Paepenheide. Ook Ruisbroek-Dorp zal ter hoogte van de Raadzaal (oud-gemeentehuis) afgesloten zijn voor alle verkeer.

4 mei 2013 (van 08.00u tot 00.00u; buurtfeest)

De Lichterstraat is afgesloten tussen Hoek ten Eiken en L. Nutenstraat. Je kan omrijden via A. Meersmansdreef en L. Nutenstraat.

4 mei 2013 (van 12.00u tot 18.00u; wielerwedstrijd)

De straten van het parcours worden omgevormd tot enkelrichtingstraten in de richting van de wedstrijd. Parcours: Veurtstraat – Breendonk-Dorp – Jan Hammeneckerstraat – Groenstraat – Wachtingstraat – Zavelstraat – Hogedreef – Veurtstraat

4 mei 2013 (van 08.00u tot 00.00u; schoolfeest) Het Kerkplein is afgesloten voor alle verkeer.


wonen en milieu

Sociaal verhuurkantoor verovert huurmarkt ‘Laat je eigendom je niet los? Verhuur gerust aan een Sociaal Verhuurkantoor’, dat is de campagneslogan waarmee de sociale verhuurkantoren zich extra in de kijker zetten. Verhuren via een sociaal verhuurkantoor heeft vele voordelen voor eigenaars. De sector is dan ook in steile opmars. Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt om ze daarna te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Het biedt de eigenaar de garantie van een correcte betaling van de huur, het onderhoud van de woning en het overnemen van administratieve en andere beslommeringen, in ruil voor een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs. Een formule die lijkt te werken. In Vlaanderen zijn er 52 sociale verhuurkantoren, goed voor een patrimo-

nium van 6.401 woningen. Met de recente nationale campagne ‘Verhuur gerust’ en een nieuwe huisstijl en logo zet het verhuurkantoor zich nu nog steviger in de verhuurmarkt. Meer informatie vind je op www.vmsw.be/svk en www.vlaamsverhuurplan.be of contacteer het sociaal verhuurkantoor Optrek in Puurs op het nummer 03 825 25 67

IVAREM daagt u uit! Maak met afval een origineel kunstwerk en maak kans op mooie prijzen. Al eens nagedacht over wat je allemaal nog met afval kan doen? Je kan het omtoveren tot een tas, een meubel, een abstract kunstwerk … Je kan je dan meteen de vraag stellen of afval wel altijd ‘gewoon maar’ afval is? Of is het iets buitengewoons waar je nog veel leuke en originele dingen mee kan doen? Maak een originele creatie van afval en bewijs hoe buitengewoon afval kan zijn! Maak 1 duidelijke foto van het kunstwerk zelf en 1 leuke foto van de maker(s) samen met het kunstwerk (minstens 2MB en minstens 180 dpi). Stuur de foto’s vóór 15 juli 2013 naar wedstrijd@ivarem.be of IVAREM, Buitengewoon Afval, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen. Hou het kunstwerk bij. Indien je wint, haalt IVAREM het op of komt het fotograferen. Er zijn drie leeftijdscategorieën (≤ 12 jaar, 13 jaar t.e.m. 20 jaar en ≥ 21 jaar) en per leeftijdscategorie wordt er 1 winnaar uitgeroepen. De winnaars komen met hun creatie in de Afvalkalender 2014 van hun gemeente, de Afvalkrant editie september 2013 én ontvangen een prijzenpakket ter waarde van 100 euro! Voor meer informatie kan je terecht op de gratis infolijn van IVAREM 0800 90 441 of surf naar www.ivarem.be/buitengewoonafval.

Ophaalkalender Spoor2 – kringloopwinkel KlimOp = Gratis ophaaldienst herbruikbare huishoudelijke goederen Eikevlietbaan 1, 2870 Puurs Tel. 03 889 63 30 e-mail: kringloop@spoor2.be

Groot huisvuil Sector 1: Puurs, Kalfort en Liezele Volgende ophaling op maandag 13 mei 2013 Je vraagt een ophaling uiterlijk woensdag 8 mei 2013 aan bij de algemene infobalie in het gemeentehuis. Je betaalt daar ook voor de ophaling. Per m³ (max 4m³) betaal je 15 euro.

Pmd (Plastiek – Metaal – Drankkartons) Volgende ophaling (in heel Puurs) op: WOEnsdag 8 en 22 mei 2013

Papier en Karton Volgende ophaling (in heel Puurs) op: donderdag 2 mei 2013 Voor meer informatie of klachten over de ophalingen kan je terecht op: - huisvuil: 0800 90 075 (gratis telefoonnummer) - PMD en papier + glasbollen: 0800 90 441 (gratis telefoonnummer)

5


6

vrije tijd

Aspergefestival Puurs van start! We geven de asperge en de bakermat van deze edele dame onder de groenten, de centrale plaats die ze verdient in onze gemeente. En dit wekenlang! We plannen aspergeactiviteiten vanaf 15 april. Op 24 juni, de feestdag... van Sint-Jan, eindigt het aspergeseizoen. Tijdens het aspergefestival verrijken we bestaande aspergeactiviteiten met nieuwe, frisse en originele proevertjes.

asperge-kookcursussen, aperitiefconcert in een asperge-omgeving, aspergefilm, aspergewandeltochten… Op http://www.aspergefestival.be vind je het volledige programma. Laat je verleiden door het witte goud en alvast … smakelijk!

Voor wie er al aan zou twijfelen … de asperge doet het buitengewoon goed in Puurs. Asperges in de horeca,

Ben je ook benieuwd naar het nieuwe cultuurseizoen van CC de Kollebloem? Het programmaoverzicht valt na 15 mei in je bus. Je kan vanaf dan ook de digitale brochure bekijken op www.ccdekollebloem-digitaal.be.

De abonnementen- en cursusverkoop van CC de Kollebloem start op 25 mei 2013. Hou daarom onze website www.ccdekollebloem. be in de gaten of ga naar onze facebookpagina www.facebook.com/ccdekollebloem.


vrije tijd

Uniek acteeroptreden in CC de Kollebloem CC Ter Dilft, CC de Kollebloem, Huize de Steiger Bornem, vzw ’t Onzent Puurs, en WiSPER sloegen vorig seizoen de handen in elkaar om een cursus acteren te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit seizoen gingen ze opnieuw aan de slag. Stap voor stap werkten ze naar een minivoorstelling op het einde van de reeks.

Voor de spelers zijn de toonmomenten de kers op de taart: een echte voorstelling op een echt podium, onder echte spots en met een echt publiek. Geen bestaand toneelstuk, nee, ze bedachten, spelen en verzonnen zelf. Op 29 mei brengen ze hun voorstelling tijdens twee toonmomenten: eentje om 15.00u en een om 19.00u.

Gevarieerd filmaanbod in CC de Kollebloem De komende maand kan je in CC de Kollebloem weer een heel gevarieerd assortiment films komen bekijken. Op woensdag 8 mei is er ook een jeugdfilm ‘Pudding T’.

Weten welke film wanneer speelt? Kijk op pagina 8. Alle praktische informatie vind je op www.ccdekollebloem.be.

Weet jij wat te doen na een verkeersongeval? Leer het in het dienstencentrum. Net voor je neus wordt een fietser aangereden door een auto… Als je van de schrik bekomen bent, wil je hulp bieden. Maar hoe doe je dat? Op deze namiddag leer je hoe je kan reageren bij een ongeval: welke gevaren komen daarbij kijken en hoe schakel je die uit, hoe alarmeer je correct de hulpdiensten en hoe kan je zelf verwondingen of letsels verzorgen. Je bent van harte welkom op - vrijdag 24 mei in de Nieuwe Ark (Kerkstraat 34) - dinsdag 28 mei in de Kollebloem (Begijnhofstraat 13-15)

De infosessie start om 13.30u. Je schrijft je in via de dienstencentra of telefonisch op het nummer 03 890 15 60. Je betaalt voor deze interessante namiddag slechts 2 euro (koffie inbegrepen). ism Rode Kruis Vlaanderen

Kandidaten seniorenadviesraad Ben je een actieve senior? Heb je interesse om via inspraak mee te participeren aan een actief beleid in onze gemeente? Wil je meewerken in een werkgroep rond verschillende beleidsdomeinen: vrije tijd en samenleven, zorg- en dienstverlening, gezondheid, wonen, mobiliteit en milieu? Woon je bovendien in Puurs, heb je geen politiek mandaat en ben je ouder dan 60 jaar? Dan kan je als individu zetelen in de seniorenadviesraad. Verenigingen, organisaties, instellingen met seniorenwerking zijn apart vertegenwoordigd.

Wil je deelnemen aan de seniorenadviesraad? Geef dan voor woensdag 15 mei volgende gegevens door aan de vrijetijdsbalie (senioren@puurs.be, tel. 03 890 76 20): naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Inschrijven kan tot woensdag 15 mei.

7


Tot 15 mei 2013 - Peter Samuel Smits toont schilderijen - kunstkring vocar - galerij vocar, Breendonk-Dorp 77 zondag van 09.00u tot 12.00u, woensdag en donderdag van 13.30u tot 17.00u – info? info@vocar.info. 1 mei 2013 - Duvel on Tour - Regio Rupelstreek-Vaartland – info? http://www.duvelontour.be. 2 mei 2013 - Kaartwedstrijd – ddk – ddk – info? tel. 03 890 15 60, dienstencentra@ocmwpuurs.be. 4 mei 2013 - Schoolfeest SJABI Basisschool - Kerkplein 3 - 13.15u – info? tel. 03 827 76 22, basisschool@sjabi.be. - Moederfeest met animatie en feestmaaltijd – VIVA Puurs (Socialistische Vrouwen Vereniging) - Zaal Volkshuis, W. De Vochtstraat 7 - 14.00u – info? gsm 0473 69 56 12, gsm 0474 26 27 34, viva.svv.puurs@gmail.com. - Garageverkoop - wijkraad neerheide - Bosdreef - Monnikheide - Neerheidedreef - Neerheide - Schaapsveld - 09.00u – info? fransgeldof@hotmail.com. 5 mei 2013 - Wandeling: geschiedenis van de Kalfortse asperges - Vriendenkring Hof van Coohem - Hof van Coolhem, Coolhemstraat 64 - 14.30u – info? www.puurs.be/hofvancoolhem. - opendeurdag, plantenmarkt, handmade markt - Sjabi-BuSO - Sjabi-BUSO, Hof-ten-Berglaan 8 10.00u – info? buso@sjabi.be. 6 mei 2013 - Kookreeks: O Bistro, feestelijk eenvoudig! - Femma Breendonk – Parochiecentrum, Jan Hammeneckerstraat 32 - 19.30u – info? femmabreendonk@gmail.com.

- Creatieve namiddag bij een gezellige babbel (iedere maandag) VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging Puurs - Zaal Volkshuis, W. De Vochtstraat 7 - 13.00u – info? gsm 0473 69 56 12, gsm 0474 26 27 34, viva.svv.puurs@gmail.com. - Mariaviering - markant Puurs Kapel Overheide - 19.30u – info? mardewa@hotmail.com. - Pandoerprijskampen 2013 - Kaartvrienden Café Gulden Spoor Café Gulden Spoor, Palingstraat 27 - 14.00u. 7 mei 2013 - Creatieve avonden (elke dinsdag) - ’t serpent – ccdk - 19.00u – info? tel. 03 889 20 28, Dora.Peleman@gmail.com. - Film: Lore – ccdk – ccdk , theaterzaal – 14.00u en 20.00u – info? v . - Praat- en kaartnamiddag – Neos, Netwerk van Ondernemende Senioren, Puurs - Taverne “Oude Kroon”, Kerkplein 3 - 14.00u – info? tel. 03 889 02 48, elsy.saerens@telenet.be, http://Neosvzw.be/puurs. 8 mei 2013 - Jeugdfilm: Pudding T – ccdk – ccdk , theaterzaal – 14.00u – info? v . - Yoga-lessenreeks (iedere woensdag) - Gezinsbond Puurs – Liezele – ccdk - 20.15u – info? tel. 03 889 02 05. - Harmoniequiz Koninklijke Harmonie Sint Cecilia – ccdk 20.00u – info? gsm 0475 76 19 98, bert_vermant@hotmail.com. 14 mei 2013 - Bistro, eenvoudig feestelijk – dna - 19.30u – info? 03 886 56 90. - Film: Paradise Love – ccdk – ccdk , theaterzaal – 20.00u – info? v . 15 mei 2013 - Bezoek stad Brugge - KWB Puurs en Vriendenkring +65-jarigen - station Puurs - 09.00u – info? tel. 03 889 72 62 of tel. 03 889 62 81.

Van 16 mei tot 23 juni 2013 - Ingrid Barbier toont schilderijen - kunstkring vocar - galerij vocar, Breendonk-Dorp 77 - zondag van 09.00u tot 12.00u, woensdag en donderdag van 13.30u tot 17.00u, info? gsm 0498 70 99 08, info@vocar.info. 21 mei 2013 - Film: Frits en Franky – ccdk – ccdk , theaterzaal - 20.00u – info? v . 22 mei 2013 - Zonder zorgen in de zon - Femma Breendonk – Parochiecentrum, J. Hammeneckerstraat 32 - 19.30u – info? femmabreendonk@gmail.com.

Meer info over alle activiteiten vind je op www.uitinpuurs.be. bib: bibliotheek Puurs, Hondsmarkt 2, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 13, bibliotheek@puurs.be ccdk: CC de Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs ddk: dienstencentrum de Kollebloem, Begijnhofstraat 13-15, 2870 Puurs, tel. 03 890 15 60 dienstencentra@ocmwpuurs.be dna: dienstencentrum de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek dp: dienstencentrum Paepenheide, Beenhouwerstraat 3, 2870 Breendonk joc: JOC WIJland, Fortbaan 9, 2870 Puurs, tel 03 890 76 01, jeugddienst@puurs.be, www.jocwijland.be sdv: sportcentrum de Vrijhals, C. Verschaevestraat 15, 2870 Breendonk sdk: sporthal de Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs, sdp: sportdienst Puurs, Kloosterhof 1, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 20, sportdienst@puurs.be v: vrijetijdsbalie, tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

Gemeente Puurs • Hoogstraat 29 • 2870 Puurs • tel. 03 890 76 76 • www.puurs.be

V.U. Koen Van den Heuvel, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, D/2013/8512/17

Tot 12 mei 2013 - Puurse week van de amateurkunsten – ccdk – ccdk – info? ccdk , www.wak.be/events/detail/199.

PUUR 7  

infoblad van de gemeente Puurs