Page 1

puur nr. 16 | 24 oktober 2012 tot 7 november 2012 gemeentelijk informatieblad van Puurs | www.puurs.be

Voor de derde keer gratis advies duurzaam (ver)bouwen Op woensdagnamiddag 7 november 2012 geeft de expert in duurzaam bouwen van Kamp C (provincie Antwerpen) in het gemeentehuis gratis advies voor wie binnenkort bouwt of een kleine of grotere verbouwing gaat uitvoeren. Deze onafhankelijke architect bespreekt samen met de (ver)bouwers of je alle – betaalbare – mogelijkheden bij je bouw of verbouwing benut. Zo wordt je woning nog comfortabeler en energiezuiniger. Je kan niet enkel met je vragen over energiebesparing bij de architect terecht, maar hij geeft je ook graag informatie over de meest geschikte materialen. Het advies duurt maximum een uur en ook je architect of aannemer is welkom. Dit advies is gratis voor alle inwoners en toekomstige inwoners van Puurs. Vooraf een afspraak vastleggen is wel noodzakelijk. Je kan een afspraak vastleggen bij Igemo (Team milieu, energie en duurzaamheid) op het nummer 015 29 47 57 of via  info@ikleefverstandig.be. Voor meer info kan je terecht op www.ikleefverstandig.be.

Hof ter Zielbeek heeft nieuwe brug over de Zielbeek Achteraan het domein Hof ter Zielbeek blinkt voortaan een nieuwe brug over de Zielbeek. Deze nieuwe brug zorgt voor een veilige oversteek voor het mountainbikeparcours en ook naar het speelbos Ooievaarsnest. Het werd een lichte, elegante constructie van de Nederlandse firma GKB. Dankzij de assistentie van de gemeentelijke technische dienst kreeg de brug op één dag haar nieuwe thuis. De totale kost kon beperkt worden tot 27.000 euro. Met de komst van de nieuwe brug wordt het wandelnetwerk van het gemeentelijk domein uitgebreid met 800m en wordt een veilige oversteek van de Zielbeek bekomen voor het mountainbikeparcours. Tot nog toe werd hiervoor immers gebruik gemaakt van een spoorwegbedding. Bovendien is zo het speelbos Ooievaarsnest beter toegankelijk en kan er meer sociale controle zijn. De aanleg is één van de 15 goedgekeurde quick wins binnen het plattelandsproject Schelde-Landschapspark van VLM. Vlaanderen ondersteunt de uitvoering met een financiële bijdrage van 13.826 euro.


2

Puurs nieuws

Iedereen welkom op plechtigheid 11-november Op 11 november herdenken we Wapenstilstand. Een moment van stilte en eerbied voor onze land- en dorpsgenoten die gesneuveld zijn in de oorlogsjaren. Het gemeentebestuur draagt deze herdenkingsplechtigheid een warm hart toe. Net zoals de voorbije jaren is er één gemeenschappelijke plechtigheid in Puurs. 11.00u: eucharistieviering in Sint-Pieterskerk Puurs. 11.45u: plechtige optocht naar Fort Liezele. korte plechtigheid aan oorlogsmonument Fort Liezele. Iedereen is van harte welkom op deze plechtigheid.

Om 13.30u herdenken we de politiek gevangenen op de begraafplaats in de Donkstraat. Het gemeentebestuur legt ook bloemen neer aan het oorlogsmonument in Breendonk, aan het oorlogsmonument aan de kerk in Puurs en het monument aan de Nieuwe Ark in Ruisbroek.

samenleving

Verwarmingstoelage Net als de voorbije jaren kan een groep mensen opnieuw een tussenkomst in hun verwarmingsfactuur ontvangen indien zij bepaalde verwarmingsbrandstoffen aankopen tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012. De aanvraag doe je binnen een termijn van 60 dagen na de leveringsdatum. Meer praktische informatie lees je hieronder. Wie komt in aanmerking?

Waar en wanneer kan je de toelage aanvragen?

Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming Het huishouden geniet van het OMNIO-statuut of alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut. Of je RVV-statuut hebt, kan je zien op het kleefbriefje van de mutualiteit. Eén van de cijfers die erop staan bestaat uit twee reeksen van drie getallen bv. 130-130 of 121-121 of 131 - 131 of 431 – 900 Als het laatste cijfer van de eerste reeks eindigt op het cijfer 1, heb je recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

- Je kan elke voormiddag (van 09.00u tot 12.00u) terecht in het Sociaal Huis (Palingstraat 48, contactpersoon Patricia Tierens, tel. 03 890 15 15).

Categorie 2: personen met een laag inkomen Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle leden van het huishouden is niet hoger dan 16.306,33 euro verhoogd met 3.018,74 euro per persoon ten laste. Bij de aanvraag houdt men ook rekening met het onroerend vermogen. Enkel de woning waarin je woont wordt niet in rekening gebracht. Categorie 3: Personen met schuldoverlast Dit zijn personen die een procedure tot collectieve schuldenregeling hebben lopen.

Wat is een verwarmingstoelage? Elk gezin dat tot één van bovenstaande groepen behoort, heeft recht op één verwarmingstoelage. Deze bedraagt maximaal 1.500 liter brandstof. De toelage kan wel in meerdere malen toegekend worden bv. op basis van een factuur van 1.000 liter + een factuur van 500 liter.

Welke brandstoffen? Onderstaande brandstoffen komen in aanmerking: - huisbrandolie in bulk en verwarmingspetroleum (type C) in bulk - huisbrandolie aan de pomp en verwarmingspetroleum (type C) aan de pomp - bulkpropaangas

Niet vergeten! Breng onderstaande documenten mee wanneer je langskomt voor je aanvraag. - je identiteitskaart (en die van je partner) - je SIS-kaart (en die van je partner) - een klevertje van de mutualiteit (en eentje van je partner) - je factuur - je laatste aanslagbiljet (als je er geen hebt: de loonfiche 281.10 of 281.xx afgeleverd door de werkgever of de instelling van sociale zekerheid of de meest recente loonfiche of het meest recente rekeninguittreksel met de storting van het loon of de ontvangen uitkering) - je rekeningnummer - het laatste aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing voor alle leden van het huishouden (enkel indien je tot categorie 2 behoort en naast de eigen woning nog over onroerend goed beschikt) - indien je een procedure tot collectieve schuldenregeling hebt lopen (cfr. categorie 3), heb je ook een bewijs van de advocaat nodig. Je zal een verklaring moeten tekenen waarin je verklaart dat de door jou gegeven inlichtingen overeenstemmen met de waarheid (valse verklaringen kunnen in aanmerking komen voor gerechtelijke vervolging). Het OCMW zal binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen over de toekenning van de verwarmingstoelage op het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het OCMW betaalt de verwarmingstoelage binnen de 15 dagen na de beslissing.


samenleving

Enquete arbeidskrachten in Ruisbroek-Dorp de federale overheid organiseert een enquête naar de arbeidskrachten op vraag van Eurostat (het statistisch bureau van de Europese gemeenschap). Tussen 29 oktober en 19 november kunnen inwoners van RuisbroekDorp het bezoek krijgen van een enquêteur van de federale overheidsdienst economie. Je krijgt hiervan op voorhand ook een brief toegestuurd. Je bent verplicht om aan deze enquête deel te nemen. Heb je vragen over deze enquête? Neem contact op met de federale overheidsdienst economie op het gratis telefoonnummer 0800 92 502 of surf naar http://statbel.fgov.be/lfs.

Sluitingsdagen - De burgemeester heeft geen zitdag op vrijdag 2 november 2012. - De schepenen en OCMW-voorzitter hebben geen zitdag op woensdag 31 oktober 2012. - De dienst bevolking is op woensdag 31 oktober 2012 open tot 16.30u. - Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2012. - Ook het Sociaal Huis, Huis van het Kind, de werkwinkel, het strijkatelier en de lokale dienstencentra zijn gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2012.

Wachtdiensten Dokters – bij afwezigheid van de huisdokter: Op weekdagen van 19.00u tot 08.00u: tel. 03 889 68 68 Van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 07.00u en op feestdagen: huisartsenwachtpost N16, tel. 03 886 16 16

Tandartsen – tel. 0903 99 915 Apothekers: Apotheek met wachtdienst TOT 22.00u Maa 22/10 tem don 25/10: Delang NV, E. Rollierstraat 1, Sint-Amands Vrij 26/10 tem zon 28/10: Abelaphar BVBA, Karel Van Doorslaerlaan 20, Bornem Maa 29/10 tem don 1/11: Breendonkfarma BVBA, Breendonk-Dorp 37, Puurs Vrij 2/11 tem zon 4/11: De Lindeboom apotheek, Boomstraat 49, Bornem Maa 5/11 tem don 8/11: Denotté BVBA, Eduard de Blockstraat 1, Bornem Apotheek met wachtdienst NA 22.00u: De naam en adres van de apotheek met wachtdienst na 22.00u kan je enkel bekomen via 0903 92 248.

Wit-Gele kruis Antwerpsesteenweg 106b, 2800 Mechelen, tel. 015 21 74 40

Zelfstandige verpleegkundigen BVBA – Verpleging aan huis – De Brug, tel. 03 889 69 33 Zat 27/10 t/m zo 28/10: Cindy Bracke, gsm 0474 19 89 54 Don 01/11: Kirsten Cloostermans, gsm 0474 78 80 18 Zat 03/11 t/m zo 04/11: Kirsten Cloostermans, gsm 0474 78 80 18

Onafhankelijke Thuisverpleging vzw, Groep Geert Joos, tel. 052 33 75 53 Zat 27/10 t/m zo 28/10: Marleen Van Hamme, gsm 0475 83 56 97 Zat 03/11 t/m zo 04/11: Geert Keppens, gsm 0473 55 80 54 Thuisverpleging Dielkens Ronald, tel. 03 298 02 40 Zat 27/10 t/m zo 28/10: Jenny Mees, gsm 0486 98 67 83 Don 01/11 t/m zo 04/11: Ronald Dielkens, gsm 0476 56 13 53 Verpleging aan huis – Diane Van Houcke, tel. 03 889 84 52 Zat 27/10 t/m zo 28/10: Alex Merlevede, gsm 0496 92 40 40 Zat 03/11 t/m zo 04/11: Herman Baeten, gsm 0496 55 84 52 Thuisverpleging Greet, tel. 03 889 00 52 Greta Groes, Lichterstraat 30, Kalfort, gsm 0474 57 02 57 Thuisverpleging Oona Geeraerts, gsm 0499 11 45 80 Kloosterstraat 7, Bornem Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 22 26 78, www.verplegingthuis.be Wachtdienst vroedvrouw (elk weekend): alle verloskundige verpleging en poliklinische kraamzorgen. Marckx Martine, Winkelstraat 23, 2890 Sint-Amands, tel. 052 33 59 89

3


4

wonen en milieu

Ecobouwers Opendeur In de weekends van 3-4 en 10-11 november kan je meer dan 140 inspirerende energievriendelijke woningen bezoeken. Tijdens de rondleidingen kan je de talrijke voordelen van duurzaam bouwen en verbouwen beleven. Milieu- en energiebewuste huiseigenaren doen hun bouw- en woonervaringen uit de doeken en tonen je hoe hun bouwproject verliep. Tijdens de opendeurdagen komen de huizeneigenaars zelf aan het woord. Zij vertellen ongezouten de waarheid over hun bouwproject, geven inzicht over de keuzes die ze maakten en getuigen waarom duurzaam bouwen de standaard moet worden in Vlaanderen. Tijdens een rondleiding van een tweetal uur krijgen bezoekers alle kans om vragen te stellen aan de bewoners. Hoe ging men te werk? Welke financiële keuzes heeft men moeten maken? Over welke partners was men tevreden? Welke technieken worden er gebruikt? Je kan kiezen uit een brede waaier van woningen: bio-ecologisch, passief, houtskelet, strobalenwoningen of renovaties in de stad. Wil je een houtskelet in opbouw gaan bekijken of eens binnen piepen in een volledig afgewerkt passief appartement? Surf naar www.ecobouwers.be.

Bezoek in Puurs een bio-ecologische rijwoning. In de nieuwbouw werden hedendaagse technieken zoals cellulose, zonneboiler, balansventilatie, tripple glas en

leemafwerking toegepast. In deze passiefwoning staat een gezond binnenklimaat centraal.

Praktisch Inschrijven is gratis en kan vanaf 17 oktober op de ‘Ecobouwers Opendeur’ website van Bond Beter Leefmilieu. Hier kan je grasduinen in de online catalogus. De rondleidingen starten telkens om 10.00u en om 14.00u.

Leen aan 2% voor energiebesparende maatregelen in je huis De gemeente Puurs biedt je samen met het fonds voor de reductie van de globale energiekost (FRGE) en de campagne ‘Ik leef verstandig’ van IGEMO de mogelijkheid om maximaal 10.000 euro te lenen tegen een lage interestvoet van 2%. Je betaalt het bedrag terug in 60 gelijke maandelijkse betalingen. Wat komt in aanmerking voor deze energielening? - dak-, muur- en vloerisolatie (renovatie) - hoogrendementsglas (renovatie) - vervanging en onderhoud van centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsketel of condensatieketel (renovatie) - vervanging van een oud decentraal verwarmingstoestel door een HR+ gaskachel of HR+ gasradiator (renovatie) - thermostatische kranen en een kamerthermostaat met tijdsregeling (renovatie) - het installeren van een zonneboiler, fotovoltaïsche zonnecellen of een geothermische warmtepomp (renovatie en nieuwbouw) - de uitvoering van een energie-audit (renovatie en nieuwbouw) De lening is alleen van toepassing voor particulieren. Er is geen inkomensbeperking van toepassing. Alle vernoemde maatregelen moeten wel door een gere-

gistreerd aannemer uitgevoerd worden. Er is extra ondersteuning voor de doelgroep van de meest behoeftigen.

Wil je meer weten? Bel naar 015 28 50 52 of mail naar robert-jan.vanos@igemo.be en vraag naar de goedkope lening. Of surf naar www.ikleefverstandig.be.

Ophaalkalender Spoor2 – kringloopwinkel KlimOp = Gratis ophaaldienst herbruikbare huishoudelijke goederen Eikevlietbaan 1, 2870 Puurs Tel. 03 889 63 30 e-mail: kringloop@spoor2.be

PMD(Plastiek – Metaal – Drankkartons) Volgende ophaling (in heel Puurs) op: WOEnsdag 24 oktober 2012

Textielophaling

Volgende ophaling (in heel Puurs) op: VRIJDAG 26 OKTOBER 2012 Voor meer informatie of klachten over de ophalingen kan je terecht op: - huisvuil: 0800 90 075 (gratis telefoonnummer) - PMD en papier + glasbollen: 0800 90 441 (gratis telefoonnummer)


werken en ondernemen

Werken op z’n best in Puurs Puurs is een karaktervolle en aangename gemeente die slim verrast met haar vooruitziende plannen. We willen vooruit, en dit samen met jou, als nieuw (m/v):

Geschoold werkman (chauffeur) (D-niveau - contractueel - voltijds met aanleg wervingsreserve van 2 jaar) Jouw taken • Je verzorgt het gemeentelijk busvervoer van kinderen tussen het JOC WIJland/De Sloeber (buitenschoolse opvang) en de school. • Je verzorgt ook ander gemeentelijk busvervoer bv. speelpleinwerking, daguitstappen, schoolvervoer naar de bibliotheek … Profiel • Je beschikt over een rijbewijs D. • Je bent flexibel: ’s morgens en ’s avonds werken is noodzakelijk. • Je werkt goed in teamverband met de collega’s, en bent verantwoordelijk, stressbestendig en klantvriendelijk. • Je bent gemotiveerd, kan je handen uit de mouwen steken en hebt een goede lichamelijke conditie. • Je hebt kennis van veiligheid, regelgeving busvervoer en –techniek. • Je kan op een (klant)vriendelijke manier informatie geven en bekomen. Aanbod • Een bruto jaarsalaris tussen 20.972,77 en 32.641,83 euro, afhankelijk van jouw relevante ervaring (eventueel verhoogd met haard- of standplaatsvergoeding) • Maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding, vakantiegeld, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen. • Aantrekkelijke vakantieregeling (33 verlofdagen + 14 feestdagen) • Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wil je werken voor een dynamische werkgever?

Stuur ten laatste op woensdag 31 oktober 2012 je motivatiebrief, cv, kopie rijbewijs D en uittreksel uit het strafregister model 2 naar het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs of e-mail: personeelsdienst@puurs.be. Meer informatie vind je op www.puurs.be of kan je verkrijgen op personeelsdienst@puurs.be of telefonisch op 03 890 76 83.

Gemeente Puurs, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 83, www.puurs.be

vrije tijd

Zit er een computercoach in jou? Computers, internet, facebook en iPad horen voor velen bij het dagdagelijks leven. Toch zijn er ook nog heel wat mensen die niet over deze mogelijkheden beschikken of die heel wat hinder ondervinden bij het gebruik ervan. We willen aan iedereen de kans geven om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die aan kwetsbare groepen zoals werkzoekenden, allochtonen, laaggeschoolden en senioren de nodige begeleiding kunnen geven. Hij/zij gaat samen met de bezoekers op zoek naar antwoorden op de vragen die ze hebben. We creëren hiervoor informele, laagdrempelige openbare computerruimten waar mensen in hun eigen tempo kunnen

kennismaken met de mogelijkheden van ICT. Deze begeleiders zijn geen hooggeschoolde ICT mensen, maar spelen vooral in op de leefwereld van de deelnemer en de mogelijke betekenis van ICT in hun leven. Zij worden een bekend gezicht en vaak een vertrouwenspersoon voor de deelnemers. Lijkt het je wat? Bekijk dan de vacature op de website van Puurs en misschien word jij wel onze computercoach. Voor meer informatie kan je terecht in de bib, tel. 03 890 76 11 of bibliotheek@puurs.be.

5


vrije tijd

6

Creanamiddag in het JOC WIJland Op woensdagnamiddag kunnen alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar in het JOC WIJland terecht voor een namiddag vol plezier. Zowel kinderen die opvang nodig hebben als kinderen die gewoon heel veel zin hebben om te spelen en te knutselen zijn welkom. De kinderen van de lagere school kunnen zich tussen 14.00u en 17.00u creatief uitleven tijdens de creanamiddag. Ze kunnen een keuze maken uit verschillende knutselateliers: trage crea, snelle crea, houtatelier, topkoks (kookactiviteit). Het thema van de maand november is “De fantastische fantasieën van het WIJland.” In december werken we rond het thema “Zalige wintertijd”. Verder staan er ook steeds spelactiviteiten op het programma.  Voor de kleuters voorzien de opvangbegeleidsters elke week opnieuw leuke activiteiten zoals knutselen, spelletjes spelen, een tocht maken,… .  

Meer info?

Jeugddienst, tel. 03 890 76 01 jeugddienst@puurs.be

Cursussen Bloemschikken & decoratie: Halloween

Initiatie bridge

Je bent gepassioneerd door bloemen en natuurlijke materialen? Je houdt van mooie en originele creaties en/of tafelversiering en bent steeds op zoek naar inspiratie en nieuwe ideeën? Dan zijn deze workshops een unieke kans!

Bridge lijkt op ‘wiezen’. Je speelt met vier personen. Je biedt eerst en nadien moet je trachten om het aantal geboden slagen te maken. Bridge is een denksport maar de meeste bridgers spelen voor de gezelligheid en het sociaal contact. Deze cursus leert je de basisbeginselen en is toegankelijk voor iedereen.

Wanneer? Donderdag 25 oktober 2012 om 19.30u Prijs? 8 euro

Tien om te zien, van Michelangelo tot Henry Moore Ze zijn er in overvloed, de schilders, beeldhouwers of bouwmeesters die een onuitwisbare indruk nalieten. We kiezen er tien uit die je misschien beter wil leren kennen: Michelangelo, Diego Velázquez, Edouard Manet, Gustav Klimt, Rik Wouters, Henry Moore,.. Wanneer? Prijs?

25 oktober / 29 november 2012 / 17 januari / 21 februari / 28 maart 2013 / (telkens van 19.30u tot 21.45u) 60 euro (all-in)

Wanneer? Prijs?

6, 13, 20 & 27 november / 4, 11 & 18 december 2012 / 8, 15, 22 & 29 januari / 5, 19 & 26 februari / 5 maart 2013 (telkens van 19.30u tot 22.30u) 55 euro

Knotsgekke hoofddeksels & haartooi *Nieuw* Doe eens gek! Je kunt een torenhoog hoofddeksel samenstellen door te experimenteren met verschillende soorten materialen (papier, plastiek, elektriciteitsdraad,...) Je haren veranderen op slag in zotte kleuren en vormen. Zie ik daar nu een vogeltje of een eendje? ... Wanneer? Prijs? Leeftijd?

Woensdag 7 november 2012 om 14.00u 15 euro (exclusief materiaal) 5 tot 7 jaar

Voorstellingen Gogol & Max - Humor in concert

Met Bert Van Laethem en Ivica Vucelja

Vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00u

Prijs?

Humor in concert’ is een verbluffende aaneenschakeling van muzikale en visuele fratsen, slapstick en vooral veel muziek: van Vivaldi, Bach en Chopin tot boogie woogie, jazz en flamenco.

La Verita Dance Company – Terpsichore

Prijs?

15 euro / 13,5 euro / 12 euro

Laatste zondagconcert - Duo Mallou Echo’s uit de Balkan Zondag 28 oktober 2012 om 11.00u Balkanmuziek, vroeger en nu. Opzwepende virtuose ritmes, bezielde melodieën, vol van gevoel.

10 euro / 8,5 euro / 8 euro

Zaterdag 3 november 2012 om 20.00u De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze brengt de Junior Company verbonden aan Terpsichore een unieke dansvoorstelling speciaal ontworpen voor deze avond. Na de pauze is het de beurt aan La Verita Dance Company. Prijs?

17 euro / 15,5 euro / 14 euro


vrije tijd

Film Skoonheid Dinsdag 6 november 2012 om 20.00u Gevangen in een verstikkend huwelijk en een onderdrukkende samenleving is Francois te bang om eerlijk naar zichzelf en de wereld te zijn. Totdat hij verliefd wordt‌

Brave Dinsdag 30 oktober 2012 om 20.00u: originele versie Woensdag 31 oktober 2012 om 14.00u: Vlaamse Versie in 3D Merida is een gepassioneerde dame met koninklijke ouders, die niets liever wil dan een geweldige boogschutter worden. Wanneer Merida tijdens een meningsverschil met haar moeder een roekeloze beslissing neemt, brengt ze het koninkrijk van haar vader en het leven van haar moeder in groot gevaar.

Voor de voorstelling op woensdag betalen kinderen 5 euro en volwassenen 7 euro.

De films gaan door in Theaterzaal de Kollebloem en starten om 20.00u. Het prijskaartje bedraagt 5 euro. Reserveren kan via de vrijetijdsbalie op het nummer 03 890 76 20 of via vrijetijdsbalie@puurs.be. Het volledige cursus- en cultuuraanbod van CC de Kollebloem vind je op www.ccdekollebloem.be.

Expo Anders Van 22 oktober tot 9 november 2012 Flegado-afdeling Zorg en ‘t Onzent trachten zorg op maat te bieden aan personen met een beperking met als doel de kwaliteit van leven van deze mensen centraal te stellen. In beide voorzieningen worden kunstwerken gemaakt met allerhande materialen, klassieke materialen worden op een andere manier gebruikt. ANDERS is een tentoonstelling ontstaan vanuit een andere invalshoek met andere mogelijkheden van deze kunstenaars!

7


30 oktober 2012 - KICKX 2 tijdens de herfstvakantie – sdp – Sport- en evenementenhal - 09.00u – info? v . - Film: Brave (originele versie) – ccdk – ccdk – 20.00u – info? v .

25 oktober 2012 - De Arabische Revolutie – bib en Davidsfonds– bib – 20.00u – info? bib , http://bibpuurs.provant. be/artikel/wie-wordt-de-bibste-van-het-land1. - Bloemschikken & decoratie: Halloween – ccdk – ccdk – 19.30u – info? v . - Tien om te zien, van Michelangelo tot Henry Moore – ccdk – ccdk – 19.30u – info? v . - Autisme en gedragsproblemen – regiowerking VVA Puurs – joc – 20.00u – info? vva.regiopuurs@hotmail.com.

31 oktober 2012 - Bezoek aan het MAS - KWB Puurs en Vriendenkring +65-jarigen - station Puurs – 09.00u – info? tel. 03 889 72 62 of tel. 03 889 62 81. - KICKX 3 tijdens de herfstvakantie – sdp – Sport- en evenementenhal - 09.00u – info? v . - Jeugdfilm: Brave (Vlaamse Versie - 3D) - ccdk – ccdk – 14.00u – info? v .

26 oktober 2012 - Madammen lunch – markant Puurs – Brasserie Puurs Lof – 12.30u – info? mardewa@hotmail.com. - Gogol & Max: Humor in concert – ccdk – ccdk – 20.00u – info? v . 27 oktober 2012 - De kolonie MT: Stanley – ccdk – ccdk – 20.00u – info? v . 28 oktober 2012 - Laatste zondagconcert: Duo Mallou - ccdk – ccdk – 11.00u – info? v . - Infomoment zelfplukboerderij – Velt Klein-Brabant – zaal centrum, J. Hammeneckerstraat - 13.30u – info? tel. 03 830 50 98. Van 29 tot en met 31 oktober 2012 - MIX tijdens herfstvakantie – sdp Sport- en evenementenhal – info? v . - MUSICMIX tijdens de herfstvakantie – sdp - Sport- en evenementenhal – info? v . - SPETTER tijdens de herfstvakantie – sdp - Sport- en evenementenhal – info? v . 29 oktober 2012 - KICKX 1 tijdens de herfstvakantie – sdp – Sport- en evenementenhal - 09.00u – info? v .

1 november 2012 - Allerheiligen (concertmis) – Illucia koort – Sint-Pieterskerk – 11.00u – info? gsm 0476 32 46 36. 3 november 2012 - La Verita dance company en Junior company Terpsichore – ccdk – ccdk – 20.00u – info? v . 4 november 2012 - Hobbytentoonstelling Femma Breendonk Parochiecentrum, Jan Hammeneckerstraat 32 - 10.00u – info? femmabreendonk@gmail.com. - Nieuw Muziektheater Brasschaat: Operette – ccdk – ccdk – 15.00u – info? v . 5 november 2012 - Markant-dag op de boekenbeurs markant Puurs - samenkomst op Hondsmarkt – 10.00u – info? mardewa@hotmail.com. - Workshop Digitale Fotografie (Groep 1) – ccdk – ccdk – 19.30u – info? v . - Afrikaans koken - Gezinsbond Puurs – Liezele – ccdk – 20.00 – info? http://gezinsbondbuurs.be. - ‘Karel de Grote, een keizer tussen twee werelden’ (ook op 12, 19 en 26 november 2012)– Davidsfonds Puurs ism Universiteit Vrije Tijd, ccdk, Davidsfonds St.-AmandsMariekerke en Davidsfonds Willebroek – ccdk – 14.00u – info? tel. 016 31 06 70, tel. 03 889 23 33, uvt@davidsfonds.be, http://www.davidsfonds.be/ uvt/how/index.phtml.

6 november 2012 - Initiatie bridge – ccdk – ccdk – 19.30u – info? v . - Film: Skoonheid – ccdk – ccdk – 20.00u – info? v . 7 november 2012 - Knotsgekke hoofddeksels & haartooi *Nieuw* - ccdk – ccdk – 14.00u – info? v . 8 november 2012 - Kaartwedstrijd – ddk – ddk – 14.00u (inschrijven vanaf 13.30u) – info? ddk . Tot 9 november 2012 - Tentoonstelling: Anders – ccdk – info? v .

ccdk

Tot 9 december 2012 - Tentoonstelling ‘RETRO BREENDONK in de verf’ – Kunstkring Vocar zondag van 09.00u tot 12.00u, woensdag en donderdag van 13.30u tot 17.00u – Galerij Vocar, Breendonk-Dorp 77 – info? info@vocar.info.

bib: ccdk: ddk: dna: dp: joc: sdv: sdk: sdp: v:

bibliotheek Puurs, Hondsmarkt 2, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 13, bibliotheek@puurs.be CC de Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs dienstencentrum de Kollebloem, Begijnhofstraat 13-15, 2870 Puurs, tel. 03 890 15 60 dienstencentra@ocmwpuurs.be dienstencentrum de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek dienstencentrum Paepenheide, Beenhouwerstraat 3, 2870 Breendonk JOC WIJland, Fortbaan 9, 2870 Puurs, tel 03 890 76 01, jeugddienst@puurs.be, www.jocwijland.be sportcentrum de Vrijhals, C. Verschaevestraat 15, 2870 Breendonk sporthal de Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs, sportdienst Puurs, Kloosterhof 1, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 20, sportdienst@puurs.be vrijetijdsbalie, tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

Gemeente Puurs • Hoogstraat 29 • 2870 Puurs • tel. 03 890 76 76 • www.puurs.be

V.U. Koen Van den Heuvel, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, D/2012/8512/53

24 oktober 2012 - Kennismaking met NEOS - Netwerk van Ondernemende Senioren – ccdk – 14.00u – info? tel. 03 889 21 01 of tel. 03 889 06 63, http://neosvzw.be/puurs.

Puur 16  
Puur 16  
Advertisement