Page 1

puur nr. 06 | 28 maart 2012 - 11 april 2012

gemeentelijk informatieblad van Puurs | www.puurs.be

Nieuwe parkeerregels in Puurs-centrum vanaf 2 april Vanaf maandag 2 april veranderen enkele parkeerregels in Puurs-centrum. Het nieuwe parkeerplan wil de beschikbare plaatsen van de gemeente maximaal laten gebruiken door zoveel mogelijk parkeerders. Kortom gemakkelijk parkeren, zo dicht mogelijk bij je bestemming. Wil je langer parkeren, dan kan dat gratis op de randparkings. Het nieuwe parkeerplan verdeelt het centrum van Puurs in twee parkeerzones. Het betalend parkeren geldt enkel in de centrumstraten, vooral winkelstraten, met een beperkte parkeermogelijkheid van twee uur. Parkeer je je wagen niet langer dan een halfuur? Neem dan een gratis ticket in de parkeerautomaat. In de blauwe zone kan je maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf van maandag tot en met zaterdag.

Uitbesteding parkeerbeheer De uitvoering van het nieuwe parkeerplan en de controle op de naleving ervan besteedde de gemeente uit aan een concessionaris: OPC (Optimal Parking Control). Deze mensen zullen zorgen voor het onderhoud en de inning van de gelden uit de parkeerautomaten. Zij voeren een nauwgezette controle, met

eigen parkeerwachters, op de naleving, de uitvoering en de begeleiding van het nieuwe parkeerplan. De lokale politie zal verder nauwlettend toezicht houden op fout parkeren (parkeren op voetpaden en fietspaden, dubbel parkeren,‌). Zij zullen overtreders ook verbaliseren.

Bewonerskaarten De inwoners (gedomicilieerden) van de straten die gelegen zijn in de betalende of een blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen via www.parkeren.be. Je kan ze ook elke woensdag van april aanvragen aan het loket van de dienst bevolking. Breng dan zeker jouw elektronische identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de wagen mee. Indien nodig breng je ook het be-

wijs mee dat je de bestuurder bent van de wagen. Een bewonerskaart kost 25 euro en geeft de inwoners de mogelijkheid te parkeren zonder parkeerschijf in de straten van de blauwe zone waar bewonersparkeren is toegelaten.

Meer weten? Samen met de volgende editie van PUUR ontvang je een folder met de nieuwe regeling. Je kan ook een bezoek brengen aan de parkeermobiel op donderdag 5 en 12 april. Je vindt de mobiel van 07.00u tot 09.00u aan het station en van 09.15u tot 12.00u op de wekelijkse markt. Je kan hier ook je bewonerskaart aanvragen. Tot slot kan je ook bij OPC en de mobiliteitsambtenaar terecht met je vragen. - OPC, tel. 03 776 14 14, puurs@parkeren.be, www.parkeren.be - Paul Nijs, mobiliteitsambtenaar, tel. 03 890 76 63, paul.nijs@puurs.be


2

gemeenteraad De eerstvolgende gemeenteraadszitting gaat door op donderdag 29 maart 2012 om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom op de openbare zitting. AGENDA: 1. Goedkeuring notulen 8 maart 2012. 2. Beleid & budget – 1ste aanpassing. Vaststelling. 3. AGB Puurs. Raad van bestuur. Aanstelling nieuwe bestuurder. 4. Aankoop strook grond L. Van KerckhovenstraatKleine Amer. Goedkeuring. 5. Aankoop strook grond Heide. Goedkeuring. 6. Aankoop percelen bouwland fort van Liezele. Goedkeuring. 7. Afschaffing deel van voetweg nr. 87 – Rijwegel. Voorlopige goedkeuring. 8. Gedeeltelijke wijziging rooilijn Ruisbroek-Dorp. Voorlopige vaststelling. 9. Onteigening Kleine Amer – Vooruitgangstraat. Dadingsovereenkomst. Goedkeuring. 10. Gedeeltelijke herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Puurs. Definitieve vaststelling. 11. Aankoop handveegmachine. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 12. Aankoop minigraver. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 13. Aankoop slotenbak en kantelkofferbak. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 14. Aankoop zoutstrooier op containerslede. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Leveren en plaatsen poorten groenloods. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 16. Wegen rioleringswerken Provincielaan. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 17. Project Rietveld-Donkstraat. Offerte Pidpa. Goedkeuring. 18. Aankoop software voor de beleids- en beheerscyclus. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 19. Afsluiten convenant Simmerdown 2012. Goedkeuring. 20. Personeel & organisatie. Aanpassing organogram, samenstelling managementteam, personeelsformatie en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden. 21. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanpassing algemene bestuurlijke politieverordening Klein-Brabant. Goedkeuring. 22. Interpellatie tot het college van burgemeester en schepenen betreffende de stand van zaken omtrent de afgesloten intentieverklaring om de veiligheid aan het station van Puurs te verzekeren (agendapunt Vlaams Belang). 23. Vragen.

samenleving

Fairtrade fietstocht zondag 15 april 2012 Goed nieuws voor alle sportievelingen, die fairtrade in hun hart dragen. Zondag 15 april 2012 organiseren de fairtradetrekkersgroep van Bornem en Puurs voor jong en oud een fairtrade fietstocht langs de mooie plekjes van KleinBrabant. Praktisch • De fietstocht is gratis. Starten kan vanaf 13.30u. • De startplaatsen zijn: Jeugdhuis Kadee (Barel-

• • •

• •

straat 111A, Bornem), Gemeenschapshuis Hingene (Vleminckstraat 73, Bornem) en de polyvalente zaal Liezele (Turkenhofdreef 3, Puurs). Inschrijven hoeft niet. Op de startplaatsen krijg je de routebeschrijving Je kan kiezen tussen 3 fietslussen van ongeveer 15km. De fietslussen zijn met elkaar verbonden. Langs de fietsroute kan je een bezoekje brengen aan de Duurzame Drukker Wils in St.- Amands, café De Balans met de firma ACP in Eikevliet en bioboer Schelfhout. Op elk start- en stopplaats zijn er activiteiten van organisaties die werken rond duurzaamheid en/ of fairtrade. In Liezele is er een slotevenement met live muziek.

Voor Puurs is dit een lustrum-editie (de 5e keer). Alvast tot dan!


samenleving

Wachtdiensten Dokters – bij afwezigheid van de huisdokter:

Op weekdagen van 19.00u tot 08.00u: tel. 03 889 68 68 Van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 07.00u en op feestdagen: huisartsenwachtpost N16, tel. 03 886 16 16

Tandartsen – tel. 0903 99 915 Apothekers:

Apotheek met wachtdienst TOT 22.00u Maa 26/03 t/m do 29/03: Maes Louisette, Liezele-Dorp 84, Puurs Vrij 30/03 t/m zon 01/04: Apotheek Anthonis, Boomstraat 8, Bornem Maa 02/04 t/m do 05/04: De Vleeschouwer – Wintgens bvba, G. Gezellelaan 37, Puurs Vrij 06/04 t/m maa 09/04: Olea-Pharma NV, Boomstraat 85, Bornem Din 10/04 t/m do 12/04: De Lindeboom-apotheek nv, Hoogstraat 94, Puurs Apotheek met wachtdienst NA 22.00u: De naam en adres van de apotheek met wachtdienst na 22.00u kan je enkel bekomen via 0900 10 512.

Zelfstandige verpleegkundigen

BVBA – Verpleging aan huis – De Brug, tel. 03 889 69 33 Zat 31/03 t/m zo 01/04: Britt Ipermans, Hoogstraat 107 bus 22, Puurs, gsm 0486 91 02 73 Zat 07/04 t/m ma 09/04: Betty De Wilde, A. Tersagostraat 1 bus 1, Puurs, gsm 0476 55 83 85

Onafhankelijke Thuisverpleging vzw, Groep Geert Joos, tel. 052 33 75 53 Zat 31/03 t/m zo 01/04: Guy Stercq, Hoogstraat 159, Willebroek, gsm 0499 76 03 93 Zat 07/04 t/m ma 09/04: Tom Van Ranst, ’t Hoogste 5, Bornem, gsm 0477 70 10 92 Thuisverpleging Dielkens Ronald, tel. 03 298 02 40 Zat 31/03 t/m zo 01/04: Ronald Dielkens, Louis Nutenstraat 6, Puurs, gsm 0476 56 13 53 Zat 07/04 t/m ma 09/04: Jenny Mees, Merlegatveld 9, Puurs, gsm 0486 98 67 83 Thuisverpleging Greet, tel. 03 889 00 52 Greta Groes, Lichterstraat 30, Kalfort, gsm 0474 57 02 57 Thuisverpleging Oona Geeraerts, gsm 0499 11 45 80 Kloosterstraat 7, Bornem Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, tel. 070 22 26 78, www.verplegingthuis.be Wachtdienst vroedvrouw (elk weekend): alle verloskundige verpleging en poliklinische kraamzorgen. Marckx Martine, Winkelstraat 23, 2890 Sint-Amands, tel. 052 33 59 89

Wit-Gele kruis

Hoogstraat 96, Puurs, tel. 03 889 15 85

Jubilarissen

Sluitingsdagen

65 jaar

• De burgemeester heeft geen zitdag op vrijdag 6 en 13 april 2012. • De schepenen en OCMW-voorzitter hebben geen zitdag op woensdag 4 en 11 april 2012. • De gemeentelijke en OCMW-diensten zijn gesloten op zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 april 2012. • Het containerpark is gesloten op zaterdag 7 april 2012. • De dienstencentra zijn gesloten op maandag 9 april 2012. • De dienst bevolking is op woensdag 4 en 11 april 2012 open tot 16.30u.

8 april Albert Moons en Maria Saerens, Haverblok 41

Bloedinzameling Puurs de Kollebloem, Begijnhofstraat 13-15 Dinsdag 3 april 2012 van 18.00u tot 20.30u

mobiliteit

Verkeershinder Van maandag 2 tot vrijdag 6 april 2012

Donderdag 5 april 2012

Aannemer Lem-ro-co nv voert tussen 07.00u en 19.30u herstellingswerken aan de rijbaan uit in onderstaande straten. De straten zijn tijdens de werken niet toegankelijk. Er geldt ook een parkeerverbod tijdens de werken. De aannemer brengt de bewoners van de straten nog op de hoogte van de exacte uitvoeringsdatum. Overheide - Achterheide - Leroystraat - Van Campenhoutstraat - Vennendreef - Esdoorndreef - De Saegherstraat - Vincetstraat

De Eikerlandstraat is tussen de Schoolstraat en Olmstraat afgesloten voor alle verkeer door kraanwerken. De Kasteelstraat is die dag een doodlopende straat.

Maandag 9 april 2012 (van 06.30u tot 18.00u) Liezele-Dorp is afgesloten voor alle verkeer door de jaarlijkse plantenbeurs. Er is een plaatselijke omleiding voorzien.

Tot 30 april 2012 Pidpa werkt in de Beenhouwerstraat aan de waterleiding. Er is beperkte en tijdelijke hinder mogelijk.

3


4

wonen en milieu

Energiepremies 2012 Bouw- of renovatieplannen? Kies dan voor energiebesparende maatregelen. Ook in 2012 kun je bij Eandis premies plukken voor rationeel energiegebruik (REG). Zo gaan we samen voor minder CO2! Premies nieuwbouw Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte energieprestatiepeil (E-peil), hebben recht op een premie. Voor stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1 januari 2012 betaalt Eandis een premie als het E-peil van de woning gelijk of lager is dan 50. De premie bedraagt voor dit E-peil 1.400 euro voor een nieuwe woning en 600 euro voor een appartement. De premie wordt hoger naarmate je woning een betere (= lagere) score haalt.

Premies bestaande woning Voor bestaande woningen ligt de nadruk op het isoleren van de woning. • Condensatieketel Enkel voor klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten: 800 euro • Warmtepomp Maximum 1.700 euro • Zonneboiler 200 euro/m² zonnecollector, maximum 1.500 euro • Dakisolatie of zoldervloerisolatie - Voor minimale R-waarde van 3,5 m²K/W is de premie 6 euro/m² (max. 720 euro) of 3 euro/m² max. (360 euro) indien zelf geplaatst.

- Het bedrag wordt verhoogd met 1 euro/m² vanaf 4 m²K/W en met 2 euro vanaf 4,5 m²K/W. Indien zelf geplaatst, dan geldt de helft van de bedragen. • Hoogrendementsbeglazing - Enkel ter vervanging van enkel glas: 12 euro/m² voor een U-waarde ≤ 1,1 W/m²K (max. 300 euro) - Ter vervanging van enkel of dubbel glas: 15 euro/m² voor een U-waarde ≤ 0,8 Wm²/K (max. 375 euro) • Buitenmuur- of spouwisolatie - Spouwmuurisolatie: 6 euro/m² (max. 800 euro) - Muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/m² (max. 2000 euro) • Vloerisolatie (NIEUW) 6 euro/m² (max. 800 euro) Voor meer informatie over deze premies kan je terecht op de website www.eandis.be of bij het infopunt duurzaam bouwen van de milieudienst (tel. 03 890 76 65, milieudienst@puurs.be).

Besparen op je energiefactuur! Energie kost steeds meer geld. Het is goed om je energieverbruik te doen dalen. Dit kan je doen door een aantal eenvoudige aanpassingen aan te brengen aan de woning. Weet je niet waar te beginnen? Vraag dan raad aan een energiesnoeier. Zij komen gratis bij je thuis en bekijken je energiesituatie. Je krijgt talrijke tips die je helpen om energie te besparen. De energiesnoeiers voeren ook enkele kleine energiebesparende maatregelen uit in de woning.

In totaal neemt een bezoek ongeveer twee uur in beslag. Na de energiescan krijg je een rapport waarin je nog extra energietips vindt op maat van je woning. Met een energiescan kan je heel wat energie en dus ook geld besparen.

Vraag snel je gratis energiescan aan

Energiesnoeiers hebben een specifieke opleiding gevolgd en kunnen je helpen om je energieverbruik te doen dalen. Ze gaan na hoe je huis is geïsoleerd, wordt verwarmd en welke toestellen je gebruikt. Ze speuren naar nutteloos energieverbruik.

Interesse? Bezorg snel onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld en ondertekend terug aan één van de volgende diensten: - milieudienst gemeente Puurs (Hoogstraat 29) - sociale dienst OCMW Puurs (Palingstraat 48) - dienstencentrum ‘de Kollebloem’ (Begijnhofstraat 13-15) - dienstencentrum ‘de Nieuwe Ark’ (Kerkstraat 34) - dienstencentrum ‘Paepenheide’ (Beenhouwerstraat 3)

Meer info? Etienne Vergauwen, tel. 03 890 76 65, milieudienst@puurs.be

❑ Ja, ik wil graag een afspraak met een energiescanner om de mogelijkheden van energiebesparing in mijn woning te bekijken! Naam + voornaam:................................................................................................................................................................................................................................................................................. Adres + woonplaats:.............................................................................................................................................................................................................................................................................. Telefoonnummer/gsm:. ....................................................................................................................................................................................................................................................................... Datum:.............................................................................................. Handtekening:.....................................................................................................................................................................


wonen en milieu

Ophaalkalender Spoor2 – kringloopwinkel KlimOp = Gratis ophaaldienst herbruikbare huishoudelijke goederen Eikevlietbaan 1, 2870 Puurs Tel. 03 889 63 30 e-mail: kringloop@spoor2.be

Textielophaling

Pmd (Plastiek – Metaal – Drankkartons)

Volgende ophaling (in heel Puurs) op: WOEnsdag 4 april 2012

Volgende ophaling (in heel Puurs) op: WOEnsdag 28 maart 2012

Volgende ophaling (in heel Puurs) op: VRIJDAG 30 MAART 2012

Papier en Karton

Voor meer informatie of klachten over de ophalingen kan je terecht op: - huisvuil: 0800 90 075 (gratis telefoonnummer) - PMD en papier + glasbollen: 0800 90 441 (gratis telefoonnummer)

werken en ondernemen

Werken op z’n best.

Puurs is een eersteklas gemeente. En we weten heel goed hoe dat komt. We investeren elke dag in wat Puurs groots maakt: ruimte voor ondernemers, huizen voor gezinnen en gloednieuwe faciliteiten voor iedereen. En talent natuurlijk. Want met jouw gedreven input wordt onze gemeente straks nog dynamischer. Daarom werft de gemeente aan (m/v):

Administratief medewerker

Poetshulp

(secretariaat) - code SEC

(code VTS)

(C-niveau – contractueel – voltijds – met aanleg wervingsreserve van 2 jaar)

(E-niveau – contractueel – voltijds of deeltijds – met aanleg wervingsreserve van 2 jaar)

Administratief medewerker (financiële dienst) - code FD

(C-niveau – contractueel – halftijds – met aanleg wervingsreserve van 2 jaar) JOUW TAKEN VOOR DE FUNCTIE MET CODE SEC

• Je bent verantwoordelijk voor het postbeheer. • Je zorgt voor de voorbereiding en coördinatie van de cateringactiviteiten binnen de gemeente. • Je vervult andere administratieve taken binnen de dienst secretariaat. JOUW TAKEN VOOR DE FUNCTIE MET CODE FD

• Je zorgt voor de invordering van belastingen en retributies. • Je werkt mee aan de uitvoering van de administratieve verrichtingen i.v.m. de uitgaven en de ontvangsten van de gemeente. • Je werkt mee aan de boekhouding en de rapportering. JOUW PROFIEL

• Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld. • Je kan goed samenwerken, kan kwalitatief handelen en bent betrokken bij de organisatie. • Je kan je kennis overdragen en expertise en ervaring delen. • Je kan op een (klant)vriendelijke manier informatie geven en bekomen. • Je bent geduldig en soepel in betrekking met klanten. • Je werkt efficiënt, nauwkeurig en ordelijk. • Je kan vlot verschillende informaticatoepassingen gebruiken. • Je bent gemotiveerd, collegiaal, discreet en integer. • Je hebt kennis van onze gemeentelijke organisatie en bezit elementaire kennis van het gemeentedecreet.

JOUW TAKEN

• Je onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur (CC de Kollebloem, JOC Wijland, Klimax …) en vindt orde, netheid en hygiëne belangrijk. • Je staat in voor allerlei nevenactiviteiten ter ondersteuning van de taken en dienstverlening van de gemeentelijke diensten, bv. klaarmaken en controle van de lokalen voor verhuring, kleine technische herstellingen, stocktelling … • Als host(ess) verzorg je mee recepties, evenementen … JOUW PROFIEL

• Je bent gemotiveerd, kan je handen uit de mouwen steken en hebt een goede lichamelijke conditie. • Je werkt goed in teamverband met de collega’s. • Je bent verantwoordelijk, flexibel, stressbestendig en klantvriendelijk. • Je werkt veilig, efficiënt en hebt oog voor kwaliteit. • Je kan informatie (bv. instructies, richtlijnen …) verwerken en begrijpen. • Nuttige ervaring en een rijbewijs B zijn pluspunten, maar niet noodzakelijk.

ONS AANBOD VOOR ALLE FUNCTIES

• Een afwisselende job waarbij je kan meewerken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Puurs. • Voor de functie van administratief medewerker een jaarsalaris tussen 20.948,30 en 33.934,70 euro bruto (voltijds) en voor de functie van poetshulp een jaarsalaris tussen 20.948,30 en 23.653,50 euro bruto, beide afhankelijk van jouw relevante ervaring (eventueel verhoogd met haard- of standplaatsvergoeding). • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler 3 %. • Aantrekkelijke vakantieregeling (33 verlofdagen + 14 feestdagen). • Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

INTERESSE IN EEN VAN DEZE FUNCTIES?

Indien je wenst te werken in deze aangename en zekere werkomgeving, stuur je ten laatste op donderdag 29 maart 2012 je kandidatuur met de juiste code FD, SEC of VTS op elk document (brief, cv, kopie diploma en een uittreksel uit het strafregister - voor poetshulp module 2) naar het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs. Je kan solliciteren per post, per fax (03 890 76 91), e-mail (personeelsdienst@puurs.be) of door afgifte tegen ontvangstbewijs. De functiebeschrijvingen en andere info vind je op www.puurs.be, via personeelsdienst@puurs.be of telefonisch op 03 890 76 44.

5


vrije tijd

6

Podium Roel Swanenberg en Wanda Eyckerman Alleen op de wereld

Jeugd

Wanda en Roel schilderen ‘Alleen op de wereld’ op hun mobilhome. Ze rijden naar Chavanon in Frankrijk, waar de vondeling Rémi opgroeide. Vanaf daar volgen ze de weg die Rémi is gegaan. Met de mobilhome komen ze nu naar je toe. In tien hoofdstukken vertellen ze het verhaal van een achtjarige jongen die verkocht wordt aan Vitalis, een straatartiest met drie honden en een aap.

Wanda en Roel zingen, projecteren, samplen en spelen als Rémi en Vitalis, hun versie van ‘Alleen op de wereld’. Een familievoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar over echte vriendschap, over afscheid moeten nemen en over bij je moeder willen zijn. Waar en wanneer? woensdag 18 april 2012 om 15.00u in JOC WIJland (Fortbaan 9) Prijs? 5 / 6 / 7,5 euro

Literair ontbijt Kristien Hemmerechts en Sylvie De Pauw een bakje troost

Mooie liederen en pakkende korte teksten. De fluwelen stem van sopraan Sylvie De Pauw, in combinatie met de meeslepende vertelstijl van schrijfster Kristien Hemmerechts. De muziek in functie van de sfeer van het woord én elk woord in functie van de sfeer van de muziek. ‘Een bakje troost’ is er voor mensen die zich willen laten ontroeren door pakkende woorden en liederen. En ja, de schoonheid van woord en muziek bieden de troost die de titel van de voorstelling belooft. Een productie met … een lach en een traan. Geen tranendal, niet zwaar op de hands, maar gewoon een spiegel voor de dagelijkse emoties. Waar en wanneer? zondag 22 april 2012 om 11.00u in Rode zaal van CC de Kollebloem Prijs? 8 / 8,5 / 10 euro

Kristien Hemmerechts en Sylvie De Pauw zorgen voor een bakje troost tijdens het literair ontbijt.

Cursussen voor jongeren Popmix Tijdens de tweede week van de paasvakantie in 2012 organiseert de sportdienst i.s.m. cultuurdienst een cultuur- en sportweek. Een halve dag sporten en een halve dag culturen in de Kollebloem in Puurs voor 8- tot 12-jarigen!

je ondergedompeld in het figurentheater. Alle kneepjes van het vak (manipulatie, stem, typering, ...) worden in een intensieve en vooral erg interactieve workshop aangeleerd. Bovendien maak je uit bladmousse ook je eigen bekpop. Je gaat na deze week dus naar huis met tonnen verbeelding en poppenervaring én een schitterende eigen bekpop!

Stap mee in de wondere wereld van de poppen. Onder begeleiding van een professionele poppenspeler word

Prijs? 88 euro (97 euro niet-Puurs)

Musicalstage ***Nieuw***

i.s.m. Academie voor Muziek en Woord Sta jij graag op de planken? Hou je van zingen en dansen? Toon jij graag je talenten? Ben jij creatief? Dan is deze stage écht iets voor jou! 5 dagen lang werken we intensief aan een mini–musical met een toonmoment als afsluiter. Trek je dansschoenen aan, warm je stem alvast op en schrijf je als de bliksem in voor deze muzikale workshop! Wij beloven jullie een onvergetelijke week boordevol creativiteit! Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.

Hou je van zingen en dansen? Schrijf je in voor de musicalstage.

Wanneer? van maandag 2 tot en met donderdag 5 april 2012 van 10.00u tot 13.00u en van 14.00u tot 17.00u vrijdag 6 april van 14.00u tot 21.00u Prijs? 105 euro (all-in)


vrije tijd

Film The help (documentaire)

De gelaarsde kat (jeugdfilm)

dinsdag 3 april 2012 om 20.00u 'The Help’ speelt zich af in de jaren ‘60 in de stad Mississippi. In de film schittert Emma Stone in de rol van het zuiderse meisje Skeeter. Ze is net klaar met studeren en heeft besloten om schrijfster te worden. Ze zet het leven van haar vrienden en de stad Mississippi op zijn kop wanneer ze besluit een groep zwarte vrouwen te interviewen die hun hele leven hebben gewijd aan het helpen van families uit het zuiden.

dinsdag 4 april 2012 om 14.00u De Gelaarsde Kat, wereldwijd bekend als durfal, charmeur en supercoole vogel, was niet van jongs af aan voorbestemd om uit te stijgen boven z’n halve meter lengte en uit te groeien tot een legendarische held. Kat groeide op in een klein weeshuis, met als enige vriend het ondeugende ei Humpty Alexander Dumpty.

Code 37 (thriller) dinsdag 10 april 2012 om 20.00u Een bekende schrijver wordt aangerand in een sexcinema. Hij had er een afspraakje met Roos, een jonge studente die bijklust als prostituee. Al snel wordt duidelijk dat er wel meer studentes actief zijn in de prostitutie. Voldoende reden voor Hannah en haar team om undercover te gaan in club Sin City. Het is een vrijhaven voor iedereen die het daglicht schuwt en voor meisjes die er hun klanten oppikken.

Mega Mindy (jeugdfilm)

dinsdag 11 april 2012 om 14.00u In ‘Mega Mindy & de Snoepbaron’ staat Mega Mindy voor haar moeilijkste strijd ooit. Ze moet het opnemen tegen de mensen waarvan ze echt houdt.... Alles draait om liefde en snoep in deze derde Mega Mindy film. Mieke wil Toby voor zich winnen met behulp van een liefdesdrankje van opa. Maar voor Mieke de kans krijgt, wordt het drankje gestolen én wordt oma Fonkel ontvoerd.

De films gaan door in Theaterzaal de Kollebloem en starten om 20.00u (jeugdfilms om 14.00u). Het prijskaartje bedraagt 5 euro. Reserveren kan via de vrijetijdsbalie op het nummer 03 890 76 20 of via vrijetijdsbalie@puurs.be. Voor jeugdfilms kan je niet reserveren. Voor deze films betalen kinderen 3 euro en volwassenen 5 euro. Het volledige cursus- en cultuuraanbod van CC de Kollebloem vind je op www.ccdekollebloem.be.

EXPO Marc Verbruggen - Signals of life Al enkele jaren wordt Marc Verbruggens werk gekenmerkt door het uitdrukken van persoonlijke emoties, gevoelens en dromen. De sculpturen of objecten worden voornamelijk rechtstreeks uit aarde gewonnen. Ze veruiterlijken zich als een soort signalen, tekens, maar ze zijn eigenlijk een afspiegeling van zijn eigen realiteit over hoe hij ze ervaart, waarneemt en interpreteert,...

We verwelkomen jullie graag op donderdag 5 april 2012 vanaf 20.00u met een hapje en een drankje voor de opening van deze tentoonstelling. De werken zijn te bewonderen van  dinsdag 3  tot en met maandag 23 april 2012 tijdens de openingsuren van CC de Kollebloem.

7


activiteitenkalender Naast elke activiteit vind je voortaan een afkorting. Kijk in het lijstje om het voluit geschreven adres terug te vinden. De extra ruimte maakt zo meer plaats voor jullie activiteiten. bib

Bibliotheek Puurs • ccdk cc de Kollebloem • ddk dienstencentrum de Kollebloem • dna dienstencentrum de Nieuwe Ark • dp dienstencentrum Paepenheide • joc JOC WIJland • sdk sporthal de Kollebloem • sdp sportdienst Puurs • sdv sportcentrum de Vrijhals • v vrijetijdsbalie

28 maart 2012 - Zaalvoetbal - Stichting Vlaamse Schoolsport - sdk - info? v , www.schoolsport.be. - Uitstap naar eetcafé ’t Steencaycken - Vriendenkring +65 en KWB familie - station Puurs - 13.00u – info? Denis Hofmans, tel. 03 889 72 62 of Leo Pelgrims, tel. 03 889 62 81. 29 maart 2012 - Bloemschikken: In, op en rond glas - KVLV Kalfort - Parochiezaal Kalfort - 19.30u – info? Nini Vivijs, tel. 03 889 63 69, nini.vivijs@skynet.be. - Zwerfvuilactie - Vrije Basisschool Ruisbroek-Dorp De Krinkel - 09.00u – info? De Krinkel, tel. 03 886 89 70, dekrinkel@telenet.be. 31 maart 2012 - Johannespassion - gemengd koor Illucia - Sint-Pieterskerk - 20.00u – info? gsm 0476 50 45 53, illucia@advalvas.be. - Bezoek tentoonstelling ‘AVE EVA’ - Kunstkring Vocar – Gent - 12.30u – info? Marline Dhondt, gsm 0498 70 99 08, info@vocar.info. Van 31 maart tot 15 april 2012 - Vlaams kampioenschap ACRO + FIAC + World cup - Ambitious ProGymnastics Puurs – sdv - info? www.ambitious-pro-gymnastics.be. Van 1 tot 30 april 2012 - Striptentoonstelling – bib – bib – tijdens de openingsuren – info? bib . 2 april 2012 - Creatieve namiddag VivaSVV Puurs - zaal Volkshuis, Willem De Vochtstraat 7 13.00u – info? Marie - Jeanne De Nil, gsm 0474 26 27 34, marina_lauwers@hotmail.com. Van 2 tot 6 april 2012 - Expeditie Rivierenland – sdp & Sportregio Rivierenland – sdk 09.00u tot 16.00u – info? v . - Musicalstage ***NIEUW*** - ccdk – ccdk – info? v , ddk , dna , dp . - Paasmix 1 – sdp – sdk - 09.00u tot 16.00u – info? v .

Van 2 tot 4 april 2012 - Paasspetter 1 – sdp - sporthal de Wandeling, Turkenhofdreef z/n 09.30u tot 12.00u – info? v . 3 april 2012 - film: ‘THE HELP’ (drama) – ccdk – ccdk , theaterzaal – 20.00u – info? v . van 3 tot 23 april 2012 - Tentoonstelling: Marc Verbruggen, Signals of life – ccdk – ccdk , Halte Expo – info? ccdk . 4 april 2012 - jeugdfilm: ‘DE GELAARSDE KAT’ – ccdk – ccdk , theaterzaal – 14.00u – info? v . 5 april 2012 - Kernvergadering - KAV Ruisbroekcentrum – dna - 20.00u – info? Emmy Verlinden (voorzitster), tel. 03 886 56 90, gsm 0479 76 58 86, emmy.verlinden@telenet.be. - Bezoek tulpenkwekerij in Affligem Vriendenkring +65 en KWB familie - 09.00u – station Puurs – info? Denis Hofmans, tel. 03 889 72 62 of Leo Pelgrims, tel. 03 889 62 81. Op 5 en 6 april 2012 - Paasspetter 2 – sdp - Sporthal de Wandeling, Turkenhofdreef z/n - 09.30u tot 12.00u – info? v . 7 april 2012 - Verkoop Paasbloemen - KAV Ruisbroek-centrum – info? Emmy Verlinden (voorzitster), tel. 03 886 56 90, gsm 0479 76 58 86, emmy.verlinden@telenet.be. 9 april 2012 - Paaseieren rapen - gemeente Puurs - Hof van Coolhem 14.00u - inschrijven voor 30 maart via tel. 03 890 76 20 of 03 890 76 01. - Vlaamse plantenbeurs - Landelijke gilde Liezele - Liezele-Dorp 10.00u - info? Ludwig Hofmans, lgl.info@landelijkegildeliezele.be, www.landelijkegildeliezele.be.

10 april 2012 - film: ‘CODE 37’ (Vlaamse film drama, misdaad) – ccdk – ccdk , theaterzaal - 20.00u – info? ccdk . op 10 en 11 april 2012 - Paasspetter 3 – sdp - Sporthal de Wandeling, Turkenhofdreef z/n - 09.30u tot 12.00u – info? v . van 10 tot 13 april 2012 - POPMIX – sdp & ccdk – ccdk – info? v , ddk , dna , dp . - Paasmix 2 – sdp – sdk - 09.00u tot 16.00u – info? v . - Paaskickx – sdp – sdk - 09.00u tot 16.00u – info? v . 11 april 2012 - jeugdfilm: ‘’MEGA MINDY EN DE SNOEPBARON’ – ccdk – ccdk , theaterzaal - 14.00u – info? v .

bib: ccdk: ddk: dna: dp: joc: sdv: sdk: sdp: v:

bibliotheek Puurs, Hondsmarkt 2, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 13, bibliotheek@puurs.be cc de Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs dienstencentrum de Kollebloem, Begijnhofstraat 13-15, 2870 Puurs, tel. 03 890 15 60 dienstencentra@ocmwpuurs.be dienstencentrum de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek dienstencentrum Paepenheide, Beenhouwerstraat 3, 2870 Breendonk JOC WIJland, Fortbaan 9, 2870 Puurs, tel 03 890 76 01, jeugddienst@puurs.be, www.jocwijland.be sportcentrum de Vrijhals, C. Verschaevestraat 15, 2870 Breendonk sporthal de Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs, sportdienst Puurs, Kloosterhof 1, 2870 Puurs, tel. 03 890 76 20, sportdienst@puurs.be vrijetijdsbalie, tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

Gemeente Puurs • Hoogstraat 29 • 2870 Puurs • tel. 03 890 76 76 • www.puurs.be

V.U. Koen Van den Heuvel, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, D/2012/8512/19

8

47 - PUUR 6  

Bewonerskaarten Meer weten? Uitbesteding parkeerbeheer Samen met de volgende editie van PUUR ontvang je een folder met de nieuwe regeling. J...