Page 1

puur magazine | maart 2014

gemeentelijk informatieblad van Puurs | www.puurs.be


2

inhoudstafel

foto Marc Vanraes

Beste medeburgers

3

4 - 5

6

Er samen warmpjes inzitten

Precies honderd jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog hevig in onze contreien. Puurs was een gemeente in de frontlinie.

Puurs herdenkt de Groote Oorlog

Een eeuw later staan we stil bij de miljoenen slachtoffers die toen zijn gevallen. Om te leren uit de fouten van het verleden. En ze nooit opnieuw te maken.

Landelijk Dienstencoöperatief

helpt in het huishouden Bijleren en veranderen: het is altijd een goede zaak. Ook bij de kleinere dingen in het leven. Niet toevallig focust deze editie van Puur Magazine daarop. Zo leert de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tui-

7 - 10 Uit in Puurs maart

nieren ons om zonder chemische middelen in de tuin te werken. Beter voor mens en milieu. Zo stimuleren we jullie om meer te isoleren en minder te stoken. En dankzij de groepsaankoop ‘muurisolatie’ neem je die energievriendelijke stap ook voordeliger. Zo veranderden we de namen van de Puurse indus-

11

Terugblik op Kleinkunsteiland

in CC de Kollebloem

12 - 13 Vaarwel winter, welkom terrasjes

triezones in nummers. Zodat ook niet-Puursenaars ze vlot vinden. En zo kreeg de poets- en strijkdienst een nieuwe uit-

14

Onkruid vergaat ... veilig en wel

15

Iedereen wegwijs

bater: het Landelijk Dienstencoöperatief. Waardoor de hoogstaande en betaalbare dienstverlening kan blijven. Natuurlijk hoeft niet alles anders. Want wat goed is, mag blijven.

in de Puurse industriezones

Zo vind ik het in Puurs goed wonen.

Koen Van den Heuvel burgemeester

Puur magazine maart | 2014

Huwelijksjubilaris maart 50 jaar getrouwd 21 maart Christian Vermeire en Leona Van Raemdonck, L. Van Campenhoutstraat 41


wonen op z’n best

Er samen warmpjes inzitten

Het binnen lekker warm stoken en daarna de ramen wagenwijd openzetten? Je denkt er niet aan. Waarom de warmte dan wél door een slecht geïsoleerde buitenmuur laten ontsnappen? Doe mee met de groepsaankoop ‘muurisolatie’ en zit er voortaan altijd warmpjes in. In de vorige Puur Magazine las je het al: energiebesparende maatregelen, zoals een regenput of isolatie, komen het milieu ten goede. En verlagen bovendien je water- en elektriciteitsverbruik: minder betalen, dus.

Lagere aankoopprijs, lagere energiefactuur Vooral de verwarmingskosten durven hoog op te lopen. Al helemaal wanneer je die dure warmte ziet verdwijnen door slecht of niet-geïsoleerde buitenmuren. Liefst 20% van de warmte binnenshuis glipt daardoor weg. Weggegooid geld dat Puurs zijn inwoners wil besparen. Daarom organiseert het samen met de buurgemeenten en intercommunale IGEMO een gezamenlijke aankoop van muurisolatie. Door samen een grote hoeveelheid aan te kopen en door met zijn allen dezelfde aannemer in te schakelen, drukken we de prijs aanzienlijk. Een dubbele besparing dus: een lagere aankoopprijs en straks een lagere energiefactuur.

Premies om te isoleren Je buitenmuren en je dak isoleren: het is de eerste stap naar een betaalbare warme woning. Maar uiteraard kan het altijd nóg beter. Om dat extra isolatiewerk te stimuleren, ontvang je als huiseigenaar enkele premies.

Wie samen met zijn muurisolatie nieuwe ramen met hoogrendementsglas plaatst, ontvangt van Eandis een hogere combinatiepremie voor dat glas. Plaats je nieuwe ramen met hoogrendementsglas? Dan verhoogt jouw Vlaamse renovatiepremie met 10%. Terwijl Wonen-Vlaanderen via de Vlaamse verbeteringspremie 1.500 euro terugbetaalt als je bij gevelwerken isolatie plaatst – een premie die Puurs aanvult als die werkzaamheden je in totaal meer dan 5000 euro kosten. Tot slot leen je voor al deze energie-investeringen bij IGEMO tegen een voordelig tarief.

Samen onze muren isoleren De groepsaankoop ‘muurisolatie’ is alvast de manier om voordelig wooncomfort te creëren. De aankoop omvat zowel de isolatie van buitenmuren en de navulling van spouwmuren door een erkend aannemer, als de aankoop van isolatiemateriaal dat je zélf plaatst. Klinkt interessant? Kom dan je licht opsteken tijdens de infoavond op 25 maart in CC de Kollebloem. Dialoog vzw vertelt je dan alles over muurisolatie, lijst de premies en energieleningen op … én gaat in op de timing en het verloop van de groepsaankoop. Alles om er voortaan warmpjes in te zitten, dus.

Infoavond groepsaankoop ‘muurisolatie’ - Op 25 maart om 20.00u in de Rode Zaal van CC de Kollebloem - Kun je er niet bij zijn? Check via wendy.lembrechts@igemo.be of op 015 29 47 57 de data van de infoavonden in de omliggende gemeenten.

Meer weten? - www.ikleefverstandig.be - www.puurs.be (meer over premies onder het thema ‘Wonen en milieu’, subpagina (ver) bouwen)

Puur magazine maart | 2014

3


4

WO I herdacht

Puurs herdenkt de Groote Oorlog

Kijk je op zondagavond naar ‘In Vlaamse Velden’ op Eén? Dan zie je de oorlogstaferelen van een eeuw geleden weer tot leven komen. Samen met ons Fort Liezele, want die hoofdrolspeler tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt ook in de televisieserie een prominente rol in. Eind juli 1914 vinden heel wat Belgische militairen onderdak in Fort Breendonk en Fort Liezele, en in Schans Letterheide en Schans Puurs. België mobiliseert immers, er dreigt oorlog. Op 4 augustus 1914 wordt het menens. Dan steken de Duitsers de Belgische grens over – hoewel de minister van Buitenlandse Zaken Davignon hen een vrije doorgang had verboden. De Belgische troepen krijgen het bevel om meteen te schieten op elke vreemde militaire eenheid.

Huizen in Puurs en Liezele tegen de vlakte De strijd woedt niet alleen aan de grens maar vanaf 20 augustus 2014 ook aan onze forten en schansen. Ook in de huizen van de Puursenaars is de oorlog dan voelbaar. Meer nog: 120 gezinnen verliezen zelfs hun woning om een schootsveld tussen de forten van Breendonk en Liezele te creëren. In september 1914 sneuvelen nog meer woningen. Deze keer door een

Puur magazine maart | 2014

Duitse aanval. Zo lezen we in een dagboekgetuigenis van Oscar Van Assche, later burgemeester van Liezele (1920 en 1935): “Aanval van de Duitsers op de forten. Wij zijn naar Wintham gevlucht om 3 uur in de namiddag. Om 8 uur ‘s avonds kreeg de commandant van ‘t fort van Liezele het bevel om onmiddellijk Liezele in brand te steken.” Door het dorp van Liezele zélf volledig af te branden, ontneemt het Belgische leger de Duitsers een mogelijke schuilplaats. Van de 227 woningen in Liezele worden er 209 vernield.

Noodwoningen voor daklozen Sommige daklozen vluchten naar het buitenland, anderen kloppen aan bij familie en vrienden. Nationale fondsen en lokale comités starten daarna met de bouw van noodwoningen. De Breendonkse Marollenwijk, aan het einde van de Beenhouwerstraat, dankt zijn verwijzing naar de ietwat arme Brusselse wijk aan die noodwoningen.

In Liezele steunen de inwoners op hun pastoor Van Ginderdeuren, die samen met hen een houten noodkerk, -pastorie en –school bouwt. In zijn dagboek beschrijft de pastoor de noodwoningen: “In het begin waren ze verspreid over de naburige gemeenten en duurde het zo soms meer dan een uur om naar het werk te gaan. Ze zijn ook zeer primitief: muurkes van een halve steen, aaneen gehouden door houten kepers. Ze zijn ook zeer klein. Stal, schuur, of kelder ontbreekt er.”

Oorlog eist miljoenen slachtoffers Naast materiële schade veroorzaakt de oorlog ook veel menselijk leed. De strijd waarvan iedereen in 1914 nog hoopte dat hij maar een paar maanden zou duren, werd een mensonterende lijdensweg. Hij kostte vier jaar en zeker dertig miljoen slachtoffers. Een trieste balans waar we – precies honderd jaar later – bij stilstaan met verschillende herdenkingsactiviteiten.


WO I herdacht

In maart en april staan onder meer deze op de agenda:

- Tentoonstelling: Liezele van de kaart

Niemand die hem bewust meemaakte, leeft nog, en dus behoort WO I voorgoed tot het verleden. Maar niet als het van de Puurse bib afhangt. Het selecteerde ter herinnering de aangrijpendste en interessantste romans, kinderboeken, dagboeken, poëziebundels, stripverhalen en films over de oorlog. Je ontdekt ze aan de themastand in de bibliotheek of op puurs.bibliotheek.be.

Waar vonden de inwoners van Liezele onderdak toen het Belgische leger op 4 september 1914 besliste om hun dorp af te branden? Hoe beleefden de soldaten dat zelf? En hoe en wanneer werd Liezele heropgebouwd? Deze expo gunt je een blik op de ‘brand van Liezele’. Oude Pastorij Liezele Officiële opening: 4 april, 20.00u 4 april 2014 tot 11 november 2018 Gratis

- Nacht van de Geschiedenis in Fort Liezele

- Herdenking WO I in Klein-Brabant: startschot

- Themastand in de bib

Wie zijn de soldaten die de forten rond Antwerpen verdedigen? Hoe brengen ze hun frontdagen door? Wat is hun lot wanneer hun fort valt? En hoe dragen ze deze verliezen? Kortom, hoe voelde de oorlog voor hén? Tijdens de Nacht van de Geschiedenis schetst professor Etienne Rooms het verhaal van de soldaten. In Fort Liezele, waar het zich toen ook afspeelde. Fort Liezele 25 maart 7 euro

De Groote Oorlog herdenken? Dat doet de regio Klein-Brabant al even ‘groots’ tijdens het eerste weekend van april. Op zaterdag zwaait Fort Liezele zijn poorten open. Je stapt er de nieuwe museumzalen binnen: volg de strategieën in het schootsbureel, of voel de adrenaline jagen in de Belgische en Duitse troepenkamers. In samenwerking met toerisme Klein-Brabant openen we ook een nieuwe fiets- en wandelroute met het fort Liezele als start- en eindpunt.

De route brengt je langs de belangrijke oorlogsplekken in Liezele, Puurs, Sint-Amands en Bornem. Fort Liezele 5 april Gratis

- Film: War Horse CC de Kollebloem draait War Horse. De film volgt de jonge Albert en zijn paard, Joey. Onafscheidelijk … Tot het leger Joey koopt en hem inzet tijdens de Groote Oorlog. Albert moet en zal hem redden. Omdat hij te jong is voor het leger, trekt hij op eigen houtje naar Frankrijk. Op zoek naar zijn vriend. Theaterzaal CC de Kollebloem 22 april, 20.00u 6 euro

Nog meer WO I-verhalen? Andere herdenkingsactiviteiten? www.grooteoorloginpuurs.be

Liezele-Dorp anno 1914

Puur magazine maart | 2014

5


6

leven op z’n best

Landelijk Dienstencoöperatief helpt in het huishouden Vertrouw jij op een helpende hand in je huishouden? Dan zijn de poetsdienst en het strijkatelier van Puurs waarschijnlijk geen onbekende voor jou. Tot voor kort werden die beheerd door het OCMW, maar nu door het Landelijk Dienstencoöperatief. Nieuwe uitbater voor poets- en strijkdiensten Het lokaal bestuur Puurs – de optelsom van het gemeentebestuur en het OCMW – maakte onlangs zijn meerjarenplan op. Dat ging gepaard met een onderzoek naar de kerntaken en het financiële plaatje. Ook de poetsdienst en het strijkatelier – uitgebaat door het OCMW – werden onder de loep genomen. Het resultaat daarvan? Ze worden voortaan toevertrouwd aan een externe, ervaren partner: het Landelijk Dienstencoöperatief.

Zelfde service en locatie Je mand met strijk? Die drop je nog altijd af in de Palingstraat, aan het Sociaal Huis. En de schoonmaak? Die blijft je vertrouwde poetsvrouw doen. Want hoewel Landelijk Dienstencoöperatief de diensten overneemt, loopt jouw vertrouwde service gewoon voort. Alle werknemers mogen in dienst blijven, het volledige klantenbestand – inclusief de zorgbehoevende klanten – wordt overgenomen, en de locatie blijft dezelfde.

Partner met huishoudervaring Wie is die nieuwe uitbater van de poets-, strijk- en naaidienst dan precies? Het Landelijk Dienstencoöperatief bestaat al acht jaar en telt twintig kantoren. In Vlaanderen zijn meer dan tweeduizend huishoudhulpen via hun dienstencheques aan de slag bij ongeveer dertienduizend klanten. Het Landelijk Dienstencoöperatief maakt deel uit van het netwerk ‘Ons’. Hierdoor heeft het onder meer Landelijke Thuiszorg, Landelijke Kinderop-

Puur magazine maart | 2014

vang en KVLV als zusterorganisaties. Want Ons groepeert verenigingen die het welzijn en de dagelijkse zorg van vrouwen bevorderen en ondersteunen. Zoals dus ook een helpende hand bieden in jouw huishouden!

Meer weten? Ben je op zoek naar hulp? Of wil je zelf aan de slag als huishoudhulp? Surf naar www.dienstencoop.be of bel naar 070 22 33 41.


uit in Puurs

7

maart 2014

1 maart 2014

- Boekenverkoop

Bib Puurs Achteraan gemeentehuis, Hoogstraat 29 10.00u http://puurs.bibliotheek.be

6 maart 2014

- Cursus: zaden oogsten

Velt Klein-Brabant Zaal ’t centrum, J. Hammeneckerstraat 32 19.30u www.Velt.be

4 maart 2014

8 maart 2014

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 14.00u en 20.00u 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

Voetbalclub K. Puurs Excelsior RSK CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 11.00u tot 15.00u en 16.00u tot 21.00u www.voetbalpuurs.be

- Film: F.C. De Kampioenen

5 maart 2014

- Jeugdfilm: Jasper en Julia en de dappere ridders

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 14.00u 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

- Eetdag

11 maart 2014

- Infoavond Autisme en tewerkstelling

Buitengewoon secundair onderwijs SJABI Hof ten Berglaan 8 19.30u Inschrijven via buso@sjabi.be

- Film: The wolf of Wallstreet CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

- Koken uit mijn kindertijd

Gezinsbond CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 20.00u www.gezinsbond.be

- Infoavond saneringsproject Vabor-site

OVAM, de gemeente Puurs en Immora de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34 20.00u Tel. 03 890 76 76, communicatiedienst@puurs.be 13 maart 2014

- Filmklassieker: Singin’ in the rain

CC de Kollebloem Woonzorgcentrum, Palingstraat 44 14.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be, www.ccdekollebloem.be

- Bloemschikken en decoratie: buitendecoratie met twijgen CC de Kollebloem Atelier 2, Kloosterhof 1 19.30u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

8 maart 2014

Retrobeurs Het mag dan een trend of een hype zijn, maar dan wel eentje die ondertussen zijn strepen verdiend heeft: vintage en retro zijn in en dat zal iedereen geweten hebben. Of je nu gaat voor een oranjebruin jaren ’70 interieur of je bent gek op kledij van voorgaande generaties, je vindt het binnenkort op de retrodag georganiseerd door de Kringwinkels van Spoor 2, op vier verschillende locaties. Ook de Spoor2-Kringwinkel in Puurs heeft die dag een uitzonderlijk vintageaanbod. De deuren gaan open om 10.00u. De toegang is gratis. Koopjesjagers met een voorliefde voor vintage zijn alvast gewaarschuwd. Kringwinkel Spoor2 Rode Kruisstraat 21 09.30u www.spoor2.be

Kringwinkel Spoor2 www.spoor2.be

Puur magazine maart | 2014


8

uit in Puurs

13 maart 2014

- Vrouwen en autisme

16 maart 2014

Verwendag voor kinderen

Regiowerking VVA Puurs JOC WIJland, Fortbaan 9 20.00u Gsm 0475 82 00 33, tel. 03 889 22 33, vva.regiopuurs@hotmail.com

Ontdek hoe riskant een bibliotheekbezoek kan zijn. Durf jij nog naar de bib te komen? Bib Puurs Hondsmarkt 2 10.00u Puurs.bibliotheek.be

- Kaartwedstrijd

Dienstencentrum de Kollebloem Begijnhofstraat 13 13.30u Tel. 03 890 15 60, dienstencentra@ocmwpuurs.be 14 maart 2014

- Koffiestop

Dienstencentrum Paepenheide ism Wereldwinkel Breendonk Dienstencentrum Paepenheide

- 4e vzw Eslabonsocialquiz

Vzw Eslabonsocial JOC WIJland, Fortbaan 9 19.30u Gsm 0484 96 30 44, bogaerts.werner@skynet.be 15 maart 2014

- SKaGeN – Alles van Eva

18 maart 2014

22 maart 2014

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 19.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

- Film: De Behandeling

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 14.00u en 20.00u 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

19 maart 2014

- Siertuin zonder gif

Milieudienst gemeente Puurs ism Velt CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 20.00u Tel. 03 890 76 16, milieudienst@puurs.be

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

Zie ook pagina 14

- Schoolfuif

Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 21.00u kleuterschool@skynet.be 17 maart 2014

- Voedselallergieën

Femma Breendonk Zaal ’t centrum, J. Hammeneckerstraat 32 19.30u femmabreendonk@gmail.com

- Crea-avond: decoratie met aluminiumdraad

Femma Breendonk Zaal ’t centrum, J. Hammeneckerstraat 32 19.30u femmabreendonk@gmail.com 21 maart 2014

- Uitgezonderd – heksen

- Kledij-ophaling

Kleuterschool de Regenboog Straten van Kalfort 09.30u Kleuterschool.kalfort@skynet.be 25 maart 2014

- Film: Miele

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

- Infoavond: Samenaankoop muurisolatie

Milieudienst gemeente Puurs ism Igemo CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 20.00u Tel. 015 29 47 57, wendy.lembrechts@igemo.be, milieudienst@puurs.be

- Jeroen Olyslaegers & Joost Vandecasteele

Zie ook pagina 3

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.30u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

Jouw activiteit in Puur magazine van april? Surf naar www.uitdatabank.be en geef ten laatste op zondag 9 maart 2014 je activiteit in. Een uitgebreide handleiding vind je op www.allesoveruitdatabank.be. Puur magazine maart | 2014


uit in Puurs

25 maart 2014

Lezing: Het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog WO I breekt uit. Tal van soldaten moeten de forten rond Antwerpen verdedigen. Wie zijn die jongens in uniform? Hoe brengen ze hun frontdagen door? En wat vinden ze in hun gamel? Wat is hun lot wanneer hun fort valt? En hoe dragen ze deze verliezen? Kortom, hoe voelde de oorlog voor hén? Tijdens de Nacht van de Geschiedenis schetst professor Etienne Rooms het verhaal van de soldaten. In Fort Liezele, waar de actie zich toen ook afspeelde. Het wordt geen uiteenzetting over ‘grote strategieën’. Wél over de ‘kleine menselijkheden’. Davidsfonds Puurs ism CC de Kollebloem Fort Liezele, Fortbaan 2 Tel. 03 771 54 79 dhoore.jozef@telenet.be www.dfpuurs.be

- Babbelbox dementie Klein-Brabant Vaartland Welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland Woonzorgcentrum, Palingstraat 44 19.30u Tel. 03 890 60 70, caroline.vanlandeghem@bornem.be

29 maart 2014

- Vzw Twijfel – Costa Blanca CC de Kollebloem Kloosterhof 1 20.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

CC de Kollebloem Kloosterhof 1 11.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be 31 maart 2014

30 maart 2014 28 maart 2014

- Streekproductenbeurs

Vrije Basisschool Klavertjevier Breendonk In de straten van Breendonk 14.15u www.klavertjevier.be

Toerisme Klein-Brabant Zaal Kloosterheide, Kloosterstraat 89, Bornem 10.00u Tel. 03 899 28 68, info@tkbs.be

- Carnavalstoet

- Houtblaaskwintet Quintessens

- Open Volksdansavond VVKB De Karekiet Kelderverdieping Het Hof 20.00u Tel. 03 889 58 46, dewitte.andre@skynet.be

ten voordele van t’Onzent vzw & Flegado vzw

PUUR WINGT

3 MEI 2014

vanaf 21.30u

Meer namen volgen! de kollebloem puurs

LIVE TICKETS & INFO: www.puurswingt.be Puur magazine maart | 2014

9


10

uit in Puurs

10, 17, 24 en 31 maart, 28 april en 5 mei Vanaf 60 verandert er wel wat in je leven. Je lichaam voelt niet meer hetzelfde als toen je jonger was, je rol in de samenleving verandert door je pensionering, je wordt geconfronteerd met verlies van vrienden of geliefden, je hebt meer tijd dan voorheen,… De gemeenten Puurs, Bornem, Willebroek en Sint-Amands bieden i.s.m. LOGO Mechelen (Lokaal Gezondheidsoverleg) de kans om samen met leeftijdsgenoten te onderzoeken hoe jij deze uitdagingen aanpakt (maximaal 10 deelnemers). Je schrijft in voor alle sessies en betaalt hiervoor 25 euro bij aanvang van de eerste sessie. Tijdens de sessies komen volgende thema’s aan bod: - Oud is niet out!: belang van je goed in je vel en hoofd te voelen Maandag 10 maart 2014, lokaal dienstencentrum de Kollebloem - In beweging: belang van gezonde levensstijl met voldoende activiteit en beweging Maandag 17 maart 2014, lokaal dienstencentrum Den Dries, Driesstraat 67, 2880 Bornem - Geven en nemen: aandacht voor het geven aan anderen en het tijd nemen voor jezelf Maandag 24 maart 2014, lokaal dienstencentrum De Wilg, Wilgenhof 2, 2830 Willebroek - De boog kan niet altijd gespannen staan: omgaan met verlies en moeilijke momenten in het leven Maandag 31 maart 2014, Sint-Amands (locatie wordt later meegedeeld). Start telkens om 14.00u Tel. 03 890 15 60, dienstencentra@ocmwpuurs.be

Meermalige activiteiten

15 en 16 maart 2014

27 maart en 3 april 2014

11 en 25 maart 2014

Vrije basisschool Klavertjevier Breendonk Zaal ’t Centrum, J. Hammeneckerstraat 32 Zaterdag van 17.00u tot 21.00u zondag van 11.30u tot 15.00u www.klavertjevier.be

CC de Kollebloem Pc-lokaal, Kloosterhof 1 19.30u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

17 en 24 maart 2014

Harmonieorkest Concordiavrienden CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 Zaterdag van 17.30u tot 21.00u zondag van 11.30u tot 15.00u en van 17.00u tot 19.00u www.concordiavrienden.be

- Praat- en kaartnamiddag Neos, netwerk van ondernemende senioren Taverne Oude Kroon 14.00u Tel. 03 889 02 48, elsy.saerens@telenet.be, www.neosvzw.be/puurs 13, 20 en 27 maart en 3 april 2014

- Thaïs koken, groep 3

CC de Kollebloem Middenzaal, Kloosterhof 1 19.30u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

- Voetreflexologie

CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be 13, 20 en 27 maart 2014

- Maak je eigen geldbeugel of klantenkaarthouder CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.00u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

Puur magazine maart | 2014

- Schoolrestaurant

- Zomerse hapjes (groep 1) CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.30u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

- Facebook voor beginners

29 en 30 maart 2014

- Eetfestijn

18 en 25 maart 2014

Permanente activiteiten

CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.30u Tel. 03 890 76 20, vrijetijdsbalie@puurs.be

- Danslessen

19 en 26 maart 2014

Iedere woensdagavond

Femma Ruisbroek centrum Dienstencentrum de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34 19.30u Tel. 03 281 36 54

- Zomerse hapjes (groep 2)

- Geef je jeans een tweede leven

Terpsichore CC de Kollebloem Kloosterhof 1 terpsichore.be

- Yoga-lessen

Gezinsbond Puurs - Liezele CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 20.15u 03 889 02 05


cultuur op z’n best

Terugblik op Kleinkunsteiland in CC de Kollebloem Op zaterdag 1 februari was het ‘kleinkunst boven’ in CC de Kollebloem. Op het podium: Jan De Smet, Barbara Dex, Nele Goossens, Lucas Van den Eynde en vijf topmuzikanten. Zij bewezen dat Nederlandstalige muziek springlevend is. De voorstelling Kunsteneiland was in een mum van tijd uitverkocht. En dat enthousiasme verwarmde ook de zaal tijdens de show. Zo merkte ook de Puurse cultuurbeleidscoördinator, Pieter Czajkowski: “Alles in de muziek keert ooit wel terug … maar de betere Nederlandstalige songs zijn eigenlijk nooit weggeweest. Kleinkunst is dus springlevend. En dat hebben we gemerkt in CC de Kollebloem! De zaal was uitverkocht. En de verwachtingen voor de kleinkunstvoorstelling van Jan De Smet, Barbara Dex, Nele Goossens en Lucas Van den Eynde waren hooggespannen. Kortom: iedereen had er zin in.”

Humor was nooit ver weg “Het deel voor de pauze kwam eerder traag op gang. Tot Nele Goossens voor het eerste hoogtepunt zorgde: een schitterende versie van ‘Boer Bavo’. Daarna passeerden songs van Toon Hermans, De Nieuwe Snaar, Kommil Foo en Wim Sonneveld de revue. En Lucas Van den Eynde pakte overtuigend uit met ‘Bucht van den Aldi’ van CPeX – gevloerd door buikkrampen viel hij aan het einde van het nummer neer op het podium.” “Ook na de pauze was de humor nooit ver weg: het duet tussen Barbara Dex en Lucas Van den Eynde zorgde voor hilariteit – niet alleen bij het publiek, maar ook bij henzelf. ‘Mijn penis is te groot, en mijn borsten zijn te klein’: dat was lachen. Een moment waarvan iedereen genoot.”

Puur magazine maart | 2014

Bijzondere momenten “Op het podium maakten we ook de geboorte van de Nieuwste Snaar mee, toen Lucas Van den Eynde en Jan De Smet voor het eerst samen een nummer brachten. Iets wat er door hun vorige projecten nooit eerder van kwam, maar voor beide heren al lang een droom was. En er waren nog bijzondere momenten: Lucas zorgde met zijn versie van ‘Ruimtevaarder’ voor een kippenvelmoment. Er hing magie in de lucht die zich ontvouwde tot oorverdovend applaus.”

Meet-and-greet als afsluiter “De geslaagde avond werd afgerond met liefst drie bisnummers. Toen was het onherroepelijk gedaan … behalve voor vijf gelukkige abonnees. Want zij hadden een meet-and-greet met de artiesten in de wacht gesleept. Ik hoef zeker niet te vertellen hoe leuk ze het vonden om – met een glaasje cava in de hand – te keuvelen met hun favoriete artiesten. Een topmoment!”

Ook een onvergetelijke avond in CC de Kollebloem beleven? Check het programma op www.ccdekollebloem.be, hou onze Facebook-pagina in de gaten … en tot snel!

11


winkelen op z’n best

Vaarwel winter, welkom terrasjes

foto Marc Vanraes

12

Laten we even voorbij de maartse buien en aprilse grillen kijken en al vooruitblikken naar de eerste lentezon. Want dan lonken in het Puurse handelscentrum – en errond – de terrasjes. Zalig, toch? De twee grote zonneterrassen van The Golf Corner – jawel, aan de golfbaan in Breendonk – nodigen alvast uit tot een gezellig hapje en drankje in de lentezon. Maar ook binnen in de brasserie ontvangen de nieuwe uitbaters je met open armen. Een snelle lunch met de collega’s – met of zonder een bezoekje aan de vergaderzaal achteraf? Of lekker snoepen met je partner van de kraakverse weeksuggesties en de specialiteiten à la carte? In deze moderne setting in een oase van golfgroen geniet je altijd!

The Golf Corner

The Golf Corner, Schaafstraat 31 Openingsuren: di tot do: 11.00u – 22.00u vr tot zo: 10.00u – 22.00u

Argenta Ruisbroek

Puur magazine maart | 2014

Uw portemonnee spekken voor uw toekomstige terrasbezoekjes? Stap eens binnen bij Argenta Ruisbroek. Deze gezonde familiebank focust op bankieren, sparen, beleggen, verzekeren en lenen – altijd tegen de beste voorwaarden. Zo zijn het betalingsverkeer en de betaalkaarten hier vrij van kosten, en de onlinespaarrekening behoort tot de top van de markt. Graag persoonlijk advies? Je Argentateam - Ann Van Cauwenbergh, Kathleen De Buck en kantoorhouder Kris Van der Borght – staat klaar. Argenta Ruisbroek, Kerkstraat 127 Openingsuren: ma, di en vr: 09.00u – 12.00u en 13.00u – 17.00u (of op afspraak) wo: 09.00u – 12.00u (of op afspraak) do: 09.00u – 12.00u en 13.00u – 18.00u (of op afspraak) za: alleen op afspraak via 03 886 72 56


winkelen op z’n best

Op zoek naar Puurse terrassen

Eerste afterworkshopping: schot in de roos

Is het op het terras van jouw horecazaak aangenaam vertoeven? Serveer jij de pittigste mojito’s of de meest indrukwekkende ijscoupes? En tel je al af naar de eerste zonnekloppers? Zet dan jouw zaak én zijn terras in de kijker via Puur Magazine. Zo weet de Puursenaar bij de eerste lentezon waar naartoe.

Sinds dit jaar zijn de winkels in Puurs-Centrum de eerste donderdag van de maand langer open. Je bent dan tot acht uur ’s avonds welkom voor een gezellige afterworkshopping.

Stuur alle info over jouw lenteen zomerterras naar wouter.declercq@puurs.be. En wie weet staat het straks te blinken in ons magazine.

En alsof dat verlengde shopplezier nog niet genoeg is, is er ook elke keer een leuk optreden of originele happening op het Dorpshart. Redenen genoeg om de eerstvolgende afterworkshopping, op 6 maart, aan te kruisen in je agenda!

De allereerste editie, op 2 januari, was alvast een succes. Heel wat kooplustigen schuimden de Puurse handelszaken af. Voor de ideale outfit en aangepast stijladvies. Voor een doosje pralines, om de vingers bij af te likken. Of voor een verkwikkende fitnessbeurt, deugddoende schoonheidsbehandeling of trendy kappersbeurt.

Puur magazine maart | 2014

13


14

milieu op z’n best

Onkruid vergaat … veilig en wel Je houdt je tuin graag fris en fleurig – zonder onkruid, ongedierte of ziektes. Maar hoe: met chemische verdelgingsmiddelen? Nee! Die tasten het milieu en je gezondheid aan. Gelukkig zijn er veilige alternatieven. Je ontdekt ze op 19 maart tijdens de Velt-infoavond ‘Siertuin zonder gif’. Vaarwel ongewenste tuingasten

Proeven van Velt

Het onkruid en ongedierte uit je siertuin weren zónder gif en chemische middelen? Het lukt! Door in te grijpen vóór de ongewenste tuingasten langskomen. Een tip: kies planten die passen bij jouw tuinbodem en klimaat, want zij weerstaan de plantenziektes uit onze omgeving veel beter.

Misschien ken jij de lokale Velt-groep Klein-Brabant wel van de pompoensoep die ze serveert tijdens PUKEMA. Of smulde je al van haar krachtvoer tijden de fairtrade-fietstocht. Dit jaar, op 13 april, wacht de sportievelingen een heus bio veggie-buffet. De acties van Velt komen ook tot leven in Hof van Coolhem, waar het samen met de gemeente de hoogstamboomgaard verzorgt. Naast het snoeien van de bomen nemen de Velt-vrijwilligers ook het oogsten en persen van het fruit voor hun rekening. Dit jaar toverde hun Mobiele Fruitpers honderden kilo’s appels om tot verfrissend sap.

Siertuin zonder gif Tijdens de gratis infoavond ‘Siertuin zonder gif’ helpt de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) je op weg naar een milieu- en mensvriendelijke tuin. Tuinliefhebber Frans De Smedt leert je de kneepjes van het tuinvak: hij lijst ecologische bestrijdingsmiddelen op, onthult hoe je onkruid vermijdt, en weet hoe je ongenode tuingasten veilig wegjaagt.

Ecologisch van tuin tot keuken Velt begeleidt al veertig jaar mensen met groene vingers. Van de aanleg van een milieuvriendelijke moestuin tot de bereiding van groene gerechten. Velt gaat voor een ecologische levensstijl in de tuin, de keuken en daarbuiten. De organisatie groepeert meer dan veertienduizend gezinnen. Samen geven ze het milieu een duwtje in de rug met gevel- of ecotuinen, een moestuin vol seizoensgroenten of een koelkast vol ecologische voeding.

Puur magazine maart | 2014

Voor tuin én tuinder De moestuinwerkgroep is het meest recente wapenfeit van Velt KleinBrabant. Die brengt gevorderde en startende tuinders samen om tips uit te wisselen. Velt organiseert voor hen – en alle andere geïnteresseerden – kookdemo’s, infoavonden zoals ‘Siertuin zonder gif’. Maar dit is niet de enige informatieavond die de gemeente Puurs samen met Velt organiseert. Tijdens het volgende culturele seizoen organiseren we ook lezingen over gezondheid. In het najaar 2014 over depressie en in het voorjaar 2015 rond hart en vaatziekten. Hou zeker het programma van CC de Kol-

lebloem en de activiteitenkalender ‘Uit in Puurs’ in het oog. Zo houdt Velt tuin én tuinder in vorm.

Gratis infoavond ‘Siertuin zonder gif’ - op 19 maart om 20.00 uur in Atelier 1 van CC de Kollebloem - verplicht inschrijven via milieudienst@puurs.be of 03 890 76 16

Meer over Velt of groene acties in Puurs? - www.velt.be, www.velt.be/kleinbrabant www.zonderisgezonder.be/ gezinnen - www.puurs.be (activiteitenkalender ‘Uit in Puurs’ en het CC-programma)


mobiliteit op z’n best

Iedereen wegwijs in de Puurse industriezones Pullaar of Rijksweg? Bij Puursenaars doen ze een belletje rinkelen. Maar vrachtwagenchauffeurs of bezoekers kennen de namen van onze industrieterreinen niet zo goed. En rijden daardoor vaak verkeerd. Dat vroeg om een oplossing: alle terreinen kregen de verzamelnaam ‘Industriezone Puurs’ en een onderverdeling met nummers. De Puurse industrieterreinen, zoals Pullaar en Schoonmansveld zijn niet meer. Voortaan heten ze Industriezone Puurs, gevolgd door een honderdtal – van 100 tot 700. Een systeem gebaseerd op de havennummering. De gemeente startte in juni 2010 met deze naamswijziging. En rondde het nieuwe bewegwijzeringsplan op 31 januari af.

Industriezone Puurs: gemakkelijk te vinden Waarom de namen van de industriezones verdwenen? Omdat ze nietPuursenaars in de war brachten, zoals de vrachtwagenchauffeurs die de industrieterreinen vaak bezoeken. En cijfers gemakkelijker te herkennen en te onthouden zijn voor een grotere groep weggebruikers. Door ook de gemeentenaam op te nemen in de overkoepelende term Industriezone Puurs, zijn de industrieterreinen voortaan vlotter terug te vinden via kaart of gps, en eenvoudiger aan te duiden op de wegwijzers naast grote invalswegen.

Elk bedrijf zijn eigen nummer Elk bedrijf in Industriezone Puurs ligt voortaan dus in een industriezone met een nummer – bijvoorbeeld 400 – in plaats van een naam, zoals het oude Pullaar. Daarnaast krijgt ook het bedrijf zijn eigen nummer in die zone: bijvoorbeeld 412. Die bedrijfsnummers werden goed zichtbaar aan de gebouwen geplaatst. De witte borden met zwarte cijfers steken hoog boven de geparkeerde voertuigen uit.

Puur magazine maart | 2014

Wegwijzers sturen het verkeer Verkeerd rijden wordt zogoed als onmogelijk. Want waar nodig werden er extra wegwijzers in de industriezone geplaatst. Ook aan de toegangswegen en uitritten wijzen borden je de weg naar de hoofdwegen: N16, A12 en N17. Zo wordt sluipverkeer vermeden. Langs die hoofdwegen zorgde het agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen voor verdere bewegwijzering.

Gevonden op adres én op nummer Bedrijven en woningen in de Puurse industriegebieden zijn vanaf nu dus op twee manieren vindbaar: op adres (want dat blijft onveranderd) en op bedrijfs- en industriezonenummer. Zo hoeft niemand grote uitgaven te doen om zijn gegevens aan te passen – een extra lijntje met de zonenummers volstaat in de communicatie. Waardoor én de Puursenaars én de bezoekers de bedrijven probleemloos vinden.

15


LILI GRACE

TICKETS & INFO OP WWW.LIVE-IT-UP.BE

V.U. Koen Van den Heuvel, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, D/2014/8512/08

SULU BABYLON

V.U.: Stijn Schelfhaut, Eeuwfeeststraat 59, 2870 PUURS

SCHOOL IS COOL

BLACKBOX CC TER DILFT BORNEM

Puur magazine maart 2014  
Puur magazine maart 2014  
Advertisement