Page 1

Grafische Communicatie


Goede vacature ď ˇ Afbeelding


Typografie 

Geen overmatig gebruik van bovenkastletters, enkel bij de functienaam, waardoor de tekst goed leesbaar is

Er wordt een schreefloos lettertype gehanteerd wat de leesbaarheid bevordert.

De nadruk wordt gelegd op de tussentitels en op de naam van het bedrijf door vette letters.

Het corps zorgt ervoor dat de tekst aangenaam leesbaar is, een te klein tekst vergt te veel moeite en dat is hier niet het geval

Fantasiefonts en schaduwen worden ook niet gebruikt in de advertentie.


Opmaak 

De advertentie is voorzien van een goede kolommenopmaak waardoor de regellengte niet te lang is. Er worden ± 60 tekens per regel gebruikt wat een ideal aantal is om zonder te veel moeite de tekst te lezen.

De advertentie wordt aantrekkelijker gemaakt door foto’s die de activiteiten van de onderneming weerspiegelt

Het kleurgebruik wordt regelmatig herhaald

Er werd rekening gehouden met de bladspiegel waardoor er geen witte randen te zien zijn.


ď ś

Een minpuntje aan de advertentie is dat een witte tekst boven de foto’s zorgt voor een slechtere leesbaarheid


Slechte vacature ď ˇ afbeelding


Typografie 

Het lettertype en het corps is goed en er wordt gebruik gemaakt van vette letters om fixatiepunten te creëren.

Ze proberen ook te streven naar een goede leesbaarheid door een schreefloos lettertype te hanteren.

In de lead en de website zien we dat de tracking te groot is wat leesonvriendelijk is.

Op typografisch vlak vinden we niet veel zwakke punten bij deze advertenties, maar qua opmaak kan er nog heel wat gesleuteld worden aan de advertentie.


Opmaak 

De titels in de advertentie zijn zeer duidelijk, maar als je de advertentie ziet weet je niet waar je eerst moet beginnen lezen.

Er wordt een opsomming gebruikt, maar deze wordt naast elkaar opgesomd, zo lijkt het alsof we een doorlopende tekst moeten lezen die ook niet in kolommen werd opgedeeld. Met andere woorden de advertentie is leesonvriendelijk

De tekst werd ook niet mooi uitgelijnd. Er wordt geen vaste linkermarge gebruikt waardoor de tekst plots in het midden van een pagina start.

Er zijn niet voldoende witruimtes, waardoor de lezer geen pauzemoment kan inlassen wat het lezen bemoeilijkt.


Goede voorbeelden ď ˇ Afbeelding


11.11.11 ik kook van woede Letters lettertype Lettergewicht Corps

Zowel kapitaal als beginkapital als kleinkapitaal. Gelijk ledige schreefloze letters + scripte De titel is bold, de broodtekst is medium De titel trekt de aandacht door de grote letters, de broodtekst heeft een normale corpsgrootte. Tracking Normale letterspatie Regelvalvorm Blokregelvalvorm Witregels Aanwezig Zetspiegel Er werd ook rekening gehouden met de zetspiegel, de tekst past binnen de voorziene ruimte zonder overlappingen. Bladspiegel De bladspiegel werd correct gebruikt er staat geen tekst in de marges. Kolommenopmaak Niet van toepassing Oogfixatiepunten De titel, foto en rode bol trekken de aandacht. Tabellen Niet van toepassing Regellengte Kleiner dan 75 tekens.

Conclusie: Deze advertentie vinden wij typografisch goed omdat er niet te veel tekst aanwezig is, de tekst goed leesbaar en leesvriendelijk is. De opmaak zorgt er ook voor dat je de advertentie met voldoende aandacht bekijkt.


Goede voorbeelden ď ˇ Afbeelding


Gent Stadsmagazine Letters

Titels zijn in kapitaal, broodtekst is in beginkapitaal, tussenkoppen ook in kapitaal lettertype Gelijk ledig schreefloos Lettergewicht Titels zijn extra bold, broodtekst is normaal Corps Broodtekst staat in normaal tekst Tracking Normale letterspatie Regelvalvorm Engelse regelval Witregels Aanwezig, zorgen voor structuur in het magazine Zetspiegel Er werd rekening gehouden met de zetspiegel, de tekst past binnen de voorziene ruimte zonder overlappingen. Bladspiegel De bladspiegel werd correct gebruikt er staat geen tekst in de marges. Kolommenopmaak Aanwezig, meestal 3 kolommen per blad. Oogfixatiepunten Foto’s, koppen, titels, tussentitels & voldoende witruimte om op adem te komen Tabellen Niet van toepassing Regellengte Ok, minder dan 75 tekens per regel

Conclusie: Wij vinden dit typografisch een goed magazine omdat het zeer overzichtelijk is en aanzet om gelezen te worden.


Goede voorbeelden ď ˇ Afbeelding


CD&V Lidmagazine Letters lettertype Lettergewicht Corps Tracking Regelvalvorm Witregels Zetspiegel Bladspiegel Kolommenopmaak Oogfixatiepunten Tabellen Regellengte

Beginkapitaal Egyptienne Titels zijn bold, broodtekst is normaal Grotere titels en normale corpsgrootte bij de broodtekst Afspatiëring van de letters Blokregelvalvorm Aanwezig

Meestal 2 kolommen, soms 3 kolommen per blad Er zijn foto’s, titels, tussentitels, Niet van toepassing Ok, minder dan 75 tekens per regel

Conclusie: Dit magazine lijkt ons goed omdat het een overzichtelijke structuur heeft. Dit komt voornamelijk door de foto’s, de kolommen,…


Slechte voorbeelden ď ˇ Afbeelding


Belfius Invest Letters lettertype Lettergewicht Corps Tracking Regelvalvorm Witregels Zetspiegel Bladspiegel Kolommenopmaak Oogfixatiepunten Tabellen Regellengte

Beginkapitaal Schreefloze gelijk ledige letters, strak & modern lettertype Medium normaal Zeer kleine letters, vraagt te veel inspanning van de lezer om te lezen. Afspatiëring van de letters Engelse regelval Er zijn witregels die voor structuur zorgen in de advertentie Er werd ook rekening gehouden met de zetspiegel, de tekst past binnen de voorziene ruimte zonder overlappingen. De bladspiegel werd correct gebruikt er staat geen tekst in de marges. Niet van toepassing “Meer info…” staat vet gedrukt en trekt dus meteen de aandacht van de lezer Niet van toepassing De regellengte is langer dan 75 tekens wat het lezen vermoeiend maakt.

Conclusie: Deze advertentie vinden wij niet goed omdat de letters veel te klein en te licht van kleur zijn. Daarnaast zijn de regels veel te lang om te lezen, ze zijn namelijk langer dan 75 tekens. De advertentie is dus leesonvriendelijk.


Slechte voorbeelden ď ˇ Afbeelding


AB Inbev Letters

Beginkapitaal

lettertype

Schreefloze gelijk ledige letters

Lettergewicht

De titel is extra bold gedrukt, de ondertekst is normaal.

Corps

Normale corpsgrootte (+/- 12 punt)

Tracking

Normale letterspatie

Regelvalvorm

Blokregelval

Witregels

Er zijn witregels die voor structuur zorgen in de advertentie

Zetspiegel

Er werd ook rekening gehouden met de zetspiegel, de tekst past binnen de voorziene ruimte zonder overlappingen.

Bladspiegel

De bladspiegel werd correct gebruikt er staat geen tekst in de marges.

Kolommenopmaak

Niet van toepassing

Oogfixatiepunten

Enkel de titel springt in het oog

Tabellen

Niet van toepassing

Regellengte

De regellengte is langer dan 75 tekens wat het lezen vermoeiend maakt.

Conclusie: De tekst is niet goed leesbaar door het kleurgebruik. De oranje-gele achtergrond met witte letters zorgt voor onleesbaarheid.


Slechte voorbeelden ď ˇ Afbeelding


Fan! Het XXL rapport van de Rode Duivels (Het Nieuwsblad) Letters lettertype Lettergewicht

Beginkapitaal Geschreefd De koppen zijn extra heavy, de bijschriften zijn bold en de broodtekst is normaal Corps De broodtekst heeft een normale corpsgrootte, de aandacht wordt getrokken door de extra grote titel. Tracking Normale letterspatie. Regelvalvorm Vrije vormregelval Witregels Geen witregels waardoor het chaotisch lijkt. Zetspiegel Er werd rekening gehouden met de zetspiegel, de tekst past binnen de voorziene ruimte zonder overlappingen. Bladspiegel Er is geen sprake van bladspiegel. We zien geen marges. Afbeeldingen lopen door twee pagina’s. . Kolommenopmaak Te veel kolommen  te druk Oogfixatiepunten De titels en foto’s trekken de aandacht van de lezer maar er werden te veel oogfixatiepunten gecreëerd waardoor het zijn waarde verliest. Tabellen Niet van toepassing Regellengte Goede regellengte: minder dan 65 tekens per regel

Conclusie: Het boekje lijkt op het eerste zicht zeer chaotisch waardoor het niet echt uitnodigt om gelezen te worden. Dat komt door overmatig gebruik van foto’s, koppen en kolommen.


Peugeot


Bespreking Peugeot PEUGEOT Kleurbalans Kleurverzadiging Kleurtint

De kleurbalans,-verzadiging en -tint zijn in beide afbeeldingen okĂŠ. We vinden geen storende elementen op vlak van deze eigenschappen.

Scherpte

Beide advertenties zijn scherp: We zien veel details op de foto, zo zijn de roosters en velgen van de auto zeer goed zichtbaar. De deurklinken van de auto zijn ook nog duidelijk zichtbaar.

Eenheid/korreligheid

De advertentie heeft geen korrelige structuur. Er werden dus geen extreme vergrotingen gedaan waardoor details verdwenen zijn. Net zoals we hierboven zeiden is de afbeelding heel scherp en zijn alle details duidelijk zichtbaar. Dus we kunnen spreken van eenheid in de afbeelding.

Helderheid

De afbeelding in de krant komt minder helder over dan de afbeelding in het tijdschrift. Dat komt waarschijnlijk door het verschil in papier. De afbeelding in het tijdschrift glanst en is zeer duidelijk, maar moesten we beiden niet vergelijken zouden we de afbeelding in de krant waarschijnlijk ook helder vinden.

Kleurcontrast

Het contrast is beter merkbaar op de advertentie in het tijdschrift. Er is een groter verschil te zien tussen de verschillende kleurlijnen in vergelijking met de advertentie in de krant. In de krant zien we de kleuren in elkaar overvloeien terwijl er in het tijdschrift een duidelijk onderscheid te zien is tussen de vele kleuren. We spreken dus van een kleur-tegen-kleurcontrast


Goede voorbeelden ď ˇ Afbeelding


Bespreking portretfoto Hilde Crevits 

Inhoud

Hilde Crevits op de fiets. Het is niet duidelijk in welke omgeving ze staat. 

Cadrage

De fotograaf staat recht tegenover het onderwerp. De afstand tot de persoon is iets tussen veraf en close-up in. De fotograaf maakte waarschijnlijk wel gebruik van zijn zoom om scherp te stellen op het onderwerp en zo scherpte-diepte te creëren . Wij pasten de ‘Gulden snede’ toe op deze foto en zagen dat Hilde Crevits bijna het volledige beeld inneemt. Het is een half-body afbeelding van Hilde Crevits. 

Zwart-Wit en kleurgebruik

De foto van Hilde Crevits is in kleur. 

Kwaliteit

De afbeelding heeft een goede fotokwaliteit alle elementen zijn goed zichtbaar en er zijn geen pixels te zien. 

Contrast

Er mocht iets meer nadruk gelegd worden op het contrast van de foto zodanig dat er meer nadruk gelegd wordt op het onderwerp en ze dus zo meer naar de voorgrond komt. 

Scherpte

De foto is niet overdreven scherp, maar er werd wel scherpte-diepte gecreëerd. Het onderwerp wordt scherp voorgesteld en de achtergrond is wazig. 

Toonweergave

De toonweergave op deze afbeelding is goed. We merken nog duidelijk alle details in de verschillende kleuren. Zo zijn de lijnen op de kraag van Hilde’s blouse duidelijk zichtbaar. 

Kleurbalans

Er is geen zweem zichtbaar op de foto dus kunnen we spreken van een goede kleurweergave.


ď ś

Afbeelding


Bespreking portretfoto Jelle 

Inhoud:

We zien een jonge man die samen met zijn medestudenten naar buiten kijkt, wellicht hebben ze daar iets fascinerends gezien waardoor ze nieuwsgierig naar buiten kijken. 

Cadrage

De fotograaf staat recht tegenover het onderwerp. De afstand tot de persoon is iets tussen veraf en close-up in. De fotograaf maakte waarschijnlijk wel gebruik van zijn zoom om scherp te stellen op het onderwerp en zo scherpte-diepte te creëren . De scherpte-diepte is op deze foto wel minder dan op de foto van Hilde Crevits. We kunnen nog altijd uitmaken wat te zien is op de achtergrond. De ‘driedelingsregel’ toonde ons dat Jelle enkel op de linkerzijde van de foto wordt afgebeeld. Jelle wordt met een buste-afbeelding weergegeven. 

Zwart-Wit en kleurgebruik

Jelles afbeelding is een kleurenfoto. 

Kwaliteit

De kwaliteit van deze afbeelding is zeer goed. Alles is duidelijk zichtbaar. 

Contrast

Er is een duidelijk contrast merkbaar en dat zien we door de twee verschillende soorten blauw die achter elkaar worden weergegeven. 

Scherpte

De foto is scherp en er werd ook scherpte-diepte gecreëerd, maar we kunnen nog altijd onderscheiden wat er te zien is op de achtergrond 

Toonweergave

Het is vaak moeilijk om de details te zien in de verschillende kleuren. Zo zien we niet meer hoe Jelles kraag er uit ziet en hoe zijn haarstructuur in elkaar zit. 

Kleurbalans

Er is geen zweem over de foto dus de kleurweergave is goed.


Slechte voorbeelden ď ˇ Afbeelding


Bespreking portretfoto Brigitte Grouwels 

Inhoud

Op de foto zien we een vrouw die naar links kijkt. Op de achtergrond zien we een drukke weg, ze bevindt zich waarschijnlijk in een drukke stad. De context past perfect bij het interview aangezien Brigitte Grouwels Brussels minister is van openbare werken en vervoer, informatica en haven van Brussel.  Cadrage De foto werd niet op ooghoogte genomen, maar we kunnen ook niet spreken over een duidelijke kikvorsperspectief. Het beeld is niet vrijgesteld door scherptediepte. De details van de achtergrond zijn nog steeds zichtbaar, maar wel iets minder scherp dan het onderwerp van de foto. Als we de ‘Gulden snede ‘ toepassen, zien we dat Brigitte Grouwels op het middenste- en rechter stuk van de foto wordt afgebeeld. Brigitte haar foto is een half-body afbeelding.  Zwart-Wit en kleurgebruik Deze foto is een kleurenafbeelding.  Kwaliteit Deze foto heeft volgens ons een mindere kwaliteit. Dit komt waarschijnlijk door overbelichting. De details zijn minder goed te onderscheiden op de foto.

Contrast Het contrast is ook niet duidelijk te zien. Zo zien wij amper verschil tussen de appartementsblokken en de ramen van de gebouwen. Wij zien alles als ongeveer hetzelfde soort grijs.  Scherpte De foto is niet zo scherp we kunnen moeilijk details onderscheiden en er werd ook niet echt nadruk gelegd op scherpte-diepte. Ze hebben wel inspanningen gedaan om het onderwerp naar voren te brengen, maar er zijn nog steeds heel wat details zichtbaar op de achtergrond.  Toonweergave We zien alle details in het vestje van het onderwerp, maar we zien bijvoorbeeld wel niet de hoe de ogen van Brigitte eruit zien. Heeft ze grote ogen, wat is de kleur van haar ogen. Het is dus niet mogelijk om specifieke details te onderscheiden.  kleurbalans Er is geen zweem over de foto dus de kleurweergave is goed. 


Slechte voorbeelden ď ˇ Afbeelding


Bespreking barbecueën in de sneeuw Inhoud Op de foto zien we vier mensen waaronder twee mannen en twee vrouwen. Op de achtergrond zien we de lucht en het dak van een huis.  Cadrage De foto werd op ooghoogte genomen. Het beeld werd niet vrijgesteld door scherptediepte. Alle delen van de foto worden ingepakt door de personen als we de ‘Gulden snede’ toepassen.  Zwart-Wit en kleurgebruik Deze afbeelding is in kleur.  Kwaliteit Deze afbeelding heeft een goede kwaliteit, alles is duidelijk en scherp weergegeven.  Contrast Het contrast van deze foto is goed. We kunnen de kleuren wel goed onderscheiden.  Scherpte De foto is scherp, maar er werd geen scherpte-diepte gecreëerd waardoor de afbeelding niet echt naar de voorgrond wordt gebracht;  Toonweergave We kunnen alle details duidelijk onderscheiden. Als we op de achtergrond kijken naar de gevel van het huis zien we de lijnen van de bakstenen. Ook de lijnen van de dakpannen zijn duidelijk te zien.  kleurbalans De personen op de afbeelding hebben een roze zweem over hun gezicht. 


Eva - portret


Nel - portret


Lore - portret


Eva - context


Nel - context


Lore - Context


Tijdens de lezingen van Think Feel Connect namen wij de tweede sprekers onder de loep: Benedikt Declerq en Jaap Groenenberg Benedikt Declerq lichtte een marktonderzoek van Canon Europe toe. Dit Insight Report was gericht op klanten van grafische ondernemers. De centrale vragen binnen het onderzoek luiden als volgt:  Wat is het belang van drukwerk? Hoe belangrijk is professionele geprinte communicatie in je organisatie? Uit het onderzoek blijkt dat 80% van organisaties printmedia cruciaal vinden. Onder deze organisaties horen nutsectoren, universiteiten, hogescholen…  Hoe zie je drukwerk in de toekomst? Een belangrijke deelvraag hierbinnen was hoe de organisaties print met andere media vergelijken. Als men print met andere media vergelijkt dan denkt 70% dat drukwerk een veel efficiëntere manier van communiceren is dan andere media. Het is wel moeilijk om de ROI te meten van printing.  Hoe zit het dan met de bedreiging voor print? 60% van de ondervraagden denkt dat geprinte communicatie gelijk zal blijven terwijl 30% denkt dat deze vorm van communicatie zal dalen. 10% is ervan overtuigd dat de printmedia gelijk zal blijven. Volgens onze spreker Benedikt Declerq is het geen kwestie van OF/OF maar eerder van EN/EN. De nieuwe vormen van communicatie zijn ondersteunend, maar niet vervangend. Organisaties gebruiken vandaag het vaakst crossmediale campagnes, hieronder verstaan we prints, tv, radio, QR-codes, website en social media. In deze campagnes gebruikt men altijd een combinatie van print met 2 of 3 andere mediatypes. 

3 conclusies van Print Media  Printwerk is belangrijk en efficiënt, maar heel moeilijk meetbaar  Het aantal nieuwe communicatie vormen blijft stijgen, maar het printaanbod blijft aanzienlijk.  Veel crossmediale campagnes worden opgezet, maar uiteindelijk blijft print belangrijk


Declercq’s collega Jaap Groenenberg vertelde iets meer over de crossmediale campagne van Canon. Crossmedia made easy for canon. Deze campagne werkte rond het thema “op reis naar succes”. In hun crossmediale campagnes zetten ze volgende middelen in: Voor de deelnemers van het evenement werd een gepersonaliseerde boardingpass gecreëerd wat duidelijk past binnen het overkoepelende thema.


Meningen Eva: Ik denk dat printmedia ooit zal verdwijnen. Tegenwoordig zijn het bijna enkel de oudere mensen die geen laptop, tablet of smartphone hebben, maar bij de studenten heeft bijna iedereen deze technologische snufjes. Als ik er dan aan denk dat binnen 50 jaar de studenten van vandaag de ouderen zijn, denk ik dat praktisch alles digitaal zal zijn. De wachtzaal van een dokter is een ideaal voorbeeld om de evolutie aan te tonen. Tot over vijf jaar las iedereen er de boekjes en kranten die er liggen, maar vandaag de dag is bijna iedereen bezig op zijn smartphone of tablet. Ik denk dat er binnen enkele jaren geen boekjes meer gaan liggen in de wachtzaal omdat ze toch niet gebruikt worden. De enige hindernis die ik hier zie, is dat de ogen van oudere mensen vaak te wensen over laten, dus ook onze ogen zullen het misschien niet aankunnen om constant op een klein schermpje te kijken.  Nel: Mijn mening over de discussie of printmedia aan het uitsterven is, is heel verdeeld. Aan de ene kant denk ik dat door de blijvende innovatie in technologie de printmedia stilletjes aan zal verdwijnen. Meer en meer jongeren (zelfs kinderen) hebben een laptop en/of smartphone waarop ze alle media online en digitaal terugvinden. Aan de andere kant denk ik dat printmedia juist wel zal blijven bestaan. Persoonlijk hoop ik op mijn 2e bevinding. Ik heb veel liever iets op papier dan dat ik alles op mijn smartphone of laptop moet terugvinden. Ik word zelfs nerveus als ik lange tijd op mijn smartphone of laptop bezig ben. Geef mij maar affiches, boekjes en ander drukwerk. Deze zaken hebben een veel langere levensduur dan iets wat digitaal gepubliceerd wordt. De meeste reclame, tijdschriften, kranten, enz. blijven bij ons thuis een tijd bewaard waardoor ik er soms meerdere keren in kijk. Hierdoor is printmedia veel efficiënter, lijkt me.  Lore: Ik vond de eerste spreker Benedikt Declerq interessanter dan Jaap Groenenberg. Jaap Groenenberg sprak voornamelijk over verschillende media gebruiken in een campagne. Hierover kregen we al heel veel informatie in de lessen binnen de richting waardoor ik niet echt het gevoel had iets bij te leren. Wij weten al langer dat je met een medium niet voldoende mensen kan bereiken en dat het dus noodzakelijk is verschillende media in te zetten. Hierdoor vond ik de uiteenzetting van Benedikt Declerq veel interessanter. Hij gaf ons een blik op de toekomst en welke middelen we dan zullen inzetten. Ik hoop dat printmedia blijft bestaan ook binnen twintig of vijftig jaar. Het blijft aangenamer om iets op papier te lezen. Ik vind een papieren versie ook meer autoriteit uitstralen waardoor je meer belang zal hechten aan een printversie dan aan een digitale versie. 


Stationary 

KBC


Bespreking stationary Wij zijn er allemaal over eens dat de huisstijl van KBC mooi en duidelijk herkenbaar is. Daarom hebben wij in deze portfolio enkele voorbeelden van hun stationary. Hieronder vermelden positieve en negatieve punten van de KBC-stationary: Positieve punten:  Goede kleurkeuze: duidelijk herkenbaar  Logo overal aanwezig  KISS-principe: Keep it Simple Stupid  KBC zorgt er voor dat alle lagen van de bevolking hun informatie begrijpen  Illustraties geven eenvoudig weer waar KBC voor staat en leggen hun diensten goed en eenvoudig uit  Zeer veer verschillende middelen  Zowel gadgets, folders e.a. die verschillende doelgroepen bereikt Negatieve punten:  In brochures loopt tekst vaak door op twee pagina’s waardoor de leesbaarheid in gedrang komt  Op een van de covers wordt een middelmatig donkere tekst afgebeeld op een donkere achtergrond wat zorgt voor een moeilijke leesbaarheid


Luxebrochure


Bespreking luxebrochure Wij hebben deze luxebrochure van Kal-fire gekozen omdat de brochure duur oogt. Ook de inhoud spreekt ons aan door de designfoto’s en weinig tot zelfs geen tekst.

Positieve punten:   

Het blinkende papier spreekt ons aan Sfeervolle foto’s van hoge kwaliteit Lay-out: goede structuur met kolommen  Afbeeldingen verduidelijken tekst  Tweetalig: Nederlands en Frans Het kleurgebruik past binnen het thema  De kleuren die gebruikt werden zien we ook in het logo  Er wordt dus een duidelijke huisstijl gehanteerd

Negatieve punten:  

Het papier lijkt snel ‘versleten’ Witte tekst op een zwarte achtergrond


Ontwerp gewikt en gewogen Het kleur- en fotogebruik past perfect binnen het thema van een huiselijke stijl. Een kachel in huis zorgt ook voor een warm en hartverwarmend gevoel. Aangezien de kachels van Kal-fire een modern uitzicht hebben, past de moderne en design brochure binnen de huisstijl van het bedrijf. Er werd een modern en simpel lettertype gehanteerd, less is more. Het totaal plaatje klopt met het gevoel dat Kal-Fire wil creÍren bij (potentiÍle) klanten. De vele visualisaties zeggen genoeg waardoor tekst bijna overbodig wordt. De brochure is ook aangenaam omdat alle foto’s een hoge kwaliteit hebben. De gekozen stijl is zeker in functie van de doelgroep. Wij denken dat Kal-fire zich richt tot mensen met een moderne geest en dat straalt deze brochure zeker uit. De kleurkeuze binnen deze brochure identificeert de productcategorie. De taalkwaliteit is heel hoog. De weinige tekst die in de brochure staat is kort en duidelijk. Deze katern werd geniet we kunnen spreken van zadelnieten aangezien de bladzijden door de rug aan elkaar werden geniet.


Prijsaanvraag Beste drukker Voor de kersteditie van onze brochure hadden wij graag een prijsofferte ontvangen voor volgende luxebrochure. Dit zijn de eigenschappen van de brochure:  Open formaat cover: A3  Open formaat binnenwerk: A3  Gesloten formaat: A4  Drukkleuren cover recto: Pantonekleuren  Drukkleuren cover verso: Pantonekleuren     

Drukkleuren binnenwerk recto/verso: Pantonekleuren Volume: Aantal pagina’s: 40 p’s. Papiersoort en –gewicht cover: Papiersoort en –gewicht binnenkant: Aflopende druk: er is geen marge

 Katern: geniet door de rug  Vernis/lak: UV lak Dit graag voor 3 taalversies in dezelfde kleur  Nederlands: 1500 oplages  Frans: 1000 oplages  Engels: 3500 oplages Hoeveel bedragen de initiële kosten? Kunt u ons eens offerte bezorgen voor bovenstaande brochure. We kunnen u de brochure in drukklare pdf aanleveren. Met vriendelijke groeten Kal-fire


Getekende illustraties ď ˇ Afbeelding


Redactioneel Horoscoop Dag Allemaal: 

Dag Allemaal stelt de sterrenbeelden vereenvoudigt voor. De ingekleurde tekeningen passen binnen de stijl van de horoscoop. Het zijn vereenvoudigde afbeeldingen van de afbeeldbare werkelijkheid

Positieve punten: 

Aangepast aan huisstijl

Werken communicatieversnellend

Internationaal leesbaar

Negatieve punten: 

Sommige mensen hebben de tekst nodig ter verduidelijking, want de illustraties zijn zeer simplistisch


Getekende illustraties ď ˇ Afbeelding


Redactioneel Dr. Jos:  In een interview wordt Dr. Jos voorgesteld door een vereenvoudigde illustratie. Er is samenspel te merken tussen het artikel en de illustratie Positieve punten:  Samenspel tussen inhoud artikel en vereenvoudigde afbeelding van dr. Jos.  Dr. Jos is afgebeeld binnen de context van het artikel  Het artikel gaat over wasmachines en de wasbar en dat is duidelijk te zien op de illustratie. Dr. Jos wordt voorgesteld in een wasmachine en aangezien dit in werkelijkheid niet kan afgebeeld worden, opteerde men hier voor een illustratie Negatieve punten:  De illustratie valt niet meteen op  De bladschikking kon beter gekozen zijn


Getekende illustraties ď ˇ Afbeelding


Publicitair KBC:  Op de folders van KBC worden bijna altijd illustraties afgebeeld. Dat doen ze om de werkelijkheid eenvoudiger voor te stellen. De illustraties zijn telkens in dezelfde stijl afgebeeld. Positieve punten:  Aangepast aan huisstijl  De paraplu’s die afgebeeld zijn staan symbool voor het verzekerd zijn. Wanneer je verzekerd bent, ben je beschermd tegen onvoorziene omstandigheden. Een paraplu beschermt je ook tegen regen waardoor je al snel de link legt. Negatieve punten:  De afbeelding zegt eigenlijk niet echt iets op zich, het is zeker nog nodig om de folder te lezen


Getekende illustraties ď ˇ Afbeelding


Publicitair ING:  Op de advertentie staat een vereenvoudigde afbeelding van een superheld. Aangezien een superheld niet bestaat is het goed dat ze een illustratie gebruiken waardoor het beeld al minder werkelijk overkomt. Positieve punten:  Aangepast aan context  Alle aandacht gaat eerst naar de advertentie en dan pas aan de redactionele inhoud er rond. Negatieve punten:  Niet aangepast aan huisstijl ING


Verpakking ď ś

Afbeelding


Bespreking 

Deze verpakking van Kleenex is een speciale retroeditie. Het lijkt op een verpakking van in de jaren zestig.

Positieve punten: 

Het is kleurrijk waardoor het aantrekkelijk is.

Door dit design creëert men nostalgie bij volwassenen die deze verpakkingen herkennen vanuit hun jongere jaren. Hierdoor zullen ze sneller geneigd zijn het product te kopen.

Het is een praktische opbergdoos voor zakdoekjes

We waren alle drie razend enthousiast over deze verpakking waardoor we geen negatieve punten vinden aan dit doosje.


Advertenties ď ś

Advertentie 1 : Playstation


Bespreking Playstation De Metro van 29 november is een speciale editie aangezien de krant op glad papier gedrukt werd in plaats van op krantenpapier. Dat komt doordat de nieuwe PlayStation4 vanaf die dag in de winkels verkrijgbaar is, en PlayStation hiervoor adverteerde in De Metro. Positieve punten:  De advertentie is enorm groot  De advertentie is op kwaliteitsvol papier gedrukt  De impact van de advertentie is zeer groot  De foto lijkt een momentopname van een actiefilm waardoor de lezer benieuwd is naar het vervolg Negatieve punten:  De meeste mensen gaan slechts de helft van de advertentie zien omdat de andere helft op de achterzijde staat, en niet iedereen leest de volledige krant uit door tijdsgebrek  De binnenkant van de omslag is ook nog een deel van de advertentie, maar hierin staat vooral gedetailleerde informatie over de nieuwe PlayStation4 die niet veel mensen zullen lezen.


ď ś

Advertentie 2: De Lijn


Bespreking De Lijn De Lijn lanceert een advertentie in de Metro waarbij er een spreuk centraal staat over het reizen met het openbaar vervoer. De lezers krijgen de kans om zelf ook een spreuk te bedenken en zo maken ze kans dat hun spreuk op de trams of bussen zullen staan. Positieve punten:  Door de grappige spreuk worden de mensen aangetrokken tot de advertentie.  De lezers worden aangespoord om zelf een spreuk te bedenken en op te sturen, door deze call-to-action zal de advertentie meer effect hebben.  Er is veel witruimte op de pagina waardoor de spreuk goed opvalt. Negatieve punten:  Niet van toepassing

Dossier grafische communicatie  

Jaaropdracht Marc Mombaerts Coproductie van: Eva Debrouwer Nel Deleu Lore Walcarius

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you