Page 1

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 O.-L.-V -Waver

GIP-bundel 2011-2012

Business Economics

Individuele opdrachten pagina 1 Lorenz Van Campenhout – 6Business Economics – Nummer 14

Geïntegreerde proef


Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 2


Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 O.-L.-V -Waver

GIP-bundel 2011-2012

Business Economics

Woord vooraf

Lorenz Van Campenhout – 6Business Economics Individuele opdrachten pagina 3 – Nummer 14

Geïntegreerde proef


Het laatste jaar secundair onderwijs is een feit en daar hoort een eindwerk bij. De geïntegreerde proef (GIP) draait rond het onderwerp ‘zonnepanelen’. Een geïntegreerde proef is een groot werk dat moet worden gemaakt op het einde van het laatste jaar Business Economics. Deze studierichting volg ik al twee jaar. Op het einde van het schooljaar ben ik verplicht om het eindwerk voor te stellen aan een jury. Er zijn 3 fictieve ondernemingen opgestart (Ecsolis, Solartec en Solarise) onder begeleiding van ECOMAN. Dat is een businessgame van de HUB (Hoge school -Universiteit Brussel). Ik ben “werknemer” van het bedrijf Solarise en draag men steentje bij als productiedirecteur. Met 6 directeurs in ons bedrijf coördineren we het bedrijf. Ik heb voor dat segment gekozen omdat ik me graag bezig houd met het eigenlijke product. In het echte bedrijfsleven is dat toch één van de meest relevante delen van een onderneming. Zonnepanelen worden essentieel in het leven. Elk jaar stijgen de elektriciteitsprijzen waardoor de mens steeds meer moet uitgeven. Solarise heeft de oplossing in de winkel staan; zonnepanelen! Op zich kosten ze veel wat de aankoop betreft, maar op termijn zal je veel bespaard hebben. Ten eerste gebruik je groene energie, wat goed is voor het milieu. Ten tweede heb je geen elektriciteitskosten meer en ten derde krijg je subsidies van de overheid. Zonnepanelen worden steeds bekender en het marktsegment wordt steeds groter. Nu de kinderziektes uit het product zijn, beginnen mensen vertrouwen te krijgen in het product. Ze worden ook een beetje gedwongen met de stijgende energieprijzen en de opwarming van de aarde. Zonnepanelen wekken energie op met het daglicht van de zon. Hoe harder de zon schijnt, hoe meer energie ze opwekken. Het is dus altijd aangeraden om de zonnepanelen naar de zon te richten. Dat wil niet zeggen dat de zonnepanelen niet opbrengen als de zon niet schijnt. Ze moeten vooral daglicht krijgen. Als er veel wolken hangen is dat natuurlijk lastiger. De energie die niet wordt gebruikt gaat men op het net zetten. Zonnepanelen zijn duur om aan te kopen, maar op termijn brengen ze veel op. Het is een zware investering, wat je kan afschrikken voor de beslissing van de aankoop, maar ze verzekeren je wel van gratis energie. Zonnepanelen worden steeds bekender en meer en meer mensen kopen zonnepanelen voor op hun dak te leggen. Waarom zou je het niet doen? Een jaar lang hebben we gewerkt aan de GIP en in deze bundel staat het resultaat. De GIP bevat zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten. Het merendeel bestaat uit individuele opdrachten. Het eindwerk bevat voor het grootste deel ons hoofdvak Toegepaste Bedrijfseconomie (TBE). Frans, Engels, Nederlands en Duits zijn ook geïntegreerd. Er worden voor elk van deze vakken opdrachten opgesteld die voor een bepaalde deadline ingediend moeten worden. Telkens we een opdracht maken wordt van ons verwacht dat we onze planning in een logboek op smartschool zetten. Zo kan de leerkracht nagaan wat we wanneer hebben gerealiseerd. Voor dit resultaat neer te leggen heb ik veel te danken aan onze marketingdirecteur Joëlle Rousseau, die steeds bereikbaar was indien ik een vraag had. Meneer Fierens is degene die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de geïntegreerde proef. Hij heeft ons het meest begeleid voor het volbrengen van dit werk. Ook Mevrouw Vaes, Mevrouw Verwulgen, Mevrouw Vandefonteyne, Mevrouw Verheyden, Meneer Delcourte en Meneer Clerick stonden steeds paraat om mijn vragen te beantwoorden.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 4


Inhoudsopgave 1 Individuele opdrachten ................................................................................... 8 1.1 Bedrijfseconomie ................................................................................. 8 1.1.1 Functiebeschrijving ........................................................................... 8 1.1.2

Missie en doelstellingen ..................................................................... 9

1.1.3

Interview met ondernemer ............................................................... 10

1.1.4

Organogram ................................................................................... 13

1.1.5

Operationele en financiële doelstellingen ............................................ 16

1.1.6

Ken je functie ................................................................................. 18

1.1.7

Jaarrekeninganalyse 1 ..................................................................... 21

1.1.8

Jaarrekeninganalyse 2 ..................................................................... 32

1.1.9

Websites vergelijken (geen verbetering van Nederlands terug gekregen) 43

1.1.10

Facturatie BOB ............................................................................... 49

1.2 1.2.1

Frans ............................................................................................... 57 Mission d'entreprise ........................................................................ 57

1.2.2

Offre d’emploi (annexe) .................................................................. 58

1.2.3

La lettre de sollicitation (met bijlage : vacature) ................................. 59

1.2.4

Journées découverte entreprise (annexe)........................................... 60

1.3.1

Engels .............................................................................................. 61 Application letter ............................................................................ 61

1.3.2

CV ................................................................................................ 62

1.3.3

Website ......................................................................................... 63

1.4.1

Duits................................................................................................ 64 Einführung ..................................................................................... 64

1.4.2

Firmenporträt ................................................................................. 64

1.4.3

Lebenslauf ..................................................................................... 65

1.3

1.4

2 Groepsopdrachten ....................................................................................... 67 2.1 Bedrijfseconomie ............................................................................... 67 2.1.1 Naam, logo en huisstijl .................................................................... 67

2.2

2.3

2.4

2.1.2

Missie en doelstellingen ................................................................... 69

2.1.3

Studie sectorgenoot ........................................................................ 72

2.1.4

Briefhoofd in huisstijl (bijlage) .......................................................... 76

2.1.5

Stakeholdersanalyse ....................................................................... 77

2.1.6

Folder (bijlage) ............................................................................... 81

2.1.7

Facturatie in bob ............................................................................. 82

2.1.8

Presentation of company.................................................................. 83

2.2.1

Frans ............................................................................................... 88 Journée découverte entreprises (l’annxe) .......................................... 88

2.2.2

Introduction ................................................................................... 88

2.3.1

Engels .............................................................................................. 89 Brochure (see annex) ...................................................................... 89

2.3.2

Job ad ........................................................................................... 90

2.3.3

Mission statement ........................................................................... 91 Duits................................................................................................ 94

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 5


2.4.1

Einführung ..................................................................................... 94

2.4.2

Firmenporträt ................................................................................. 94

3 Bijlagen ...................................................................................................... 96 3.1 Individueel ....................................................................................... 96 3.1.1 Bedrijfseconomie ............................................................................ 96

3.2

3.1.2

Frans............................................................................................ 103

3.1.3

Engels .......................................................................................... 110

3.1.4

Duits ............................................................................................ 111

3.2.1

Groepsopdrachten ............................................................................ 113 Bedrijfseconomie ........................................................................... 113

3.2.2

Frans............................................................................................ 145

3.2.3

Engels .......................................................................................... 148

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 6


Inleiding Voor ik ben afgestudeerd in het secundair onderwijs wordt ik nog afgerekend met een geïntegreerde proef. Na een jaar lang werken heb ik al mijn gemaakte opdrachten samengevat en gebundeld. Ik heb deze bundel gemaakt op basis van allerlei opdrachten die werden opgesteld door verscheidene leerkrachten. Deze opdrachten zijn gemaakt uit inspiratie van het businessgame ECOMAN. Dat is een spel dat gericht is op het echte bedrijfsleven. Elke directeur heeft zijn opdrachten en moet die tegen een zeker deadline tot stand brengen. De eerste week van het schooljaar zijn we begonnen met de functieverdeling. Iedereen heeft moeten solliciteren voor een functie die zich het meeste aanstond. Met die opdracht wordt er kennis gemaakt met de site van ECOMAN. Zo krijg je meer duidelijkheid hoe alles in elkaar zit. Op de site is informatie te vinden over elk departement waarvoor je kan solliciteren. Uit de zes functies die men kon kiezen heb ik gekozen voor productiemanager te zijn. Na de sollicitatie zijn de groepen verdeeld en konden we beginnen met het echte werk. We hebben een naam, logo en huisstijl gemaakt voor ons bedrijf. Na lang twijfelen hebben we voor de naam ‘Solarise’ gekozen. De naam hebben we verwerkt in een gepast logo. Ook onze huisstijl hebben we verder gemotiveerd in dezelfde opdracht. Na de start van ons bedrijf hebben we onze missie en doelstellingen opgesteld op basis van de informatie die we kregen op de website van ECOMAN. De missie en doelstellingen bevatten onder andere de Purpose statement, de Business statement en de Value statement. Nadien heb ik in een individuele opdracht een ondernemer geïnterviewd en hem enkele vragen gesteld omtrent zijn functie. In de volgende opdracht heb ik een SWOT- analyse opgesteld. Ik heb hier mijn sterktes en zwaktes beschreven en zo bewezen dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. Vervolgens zijn we naar een openbedrijven dag geweest voor meer informatie te verkrijgen over ons product. We hebben ook specifieke vragen gesteld aan het bedrijf. Nadien hebben we onze missie vertaald naar concrete doelstellingen. Deze operationele en financiële doelstellingen vertellen ons wat meer over de toekomst op korte termijn. We formuleren dus onze korte termijndoelstellingen.Een bedrijfsvoorstelling in het Engels heeft duidelijk gemaakt wat onze plannen zijn, hoe groot onze onderneming is en wat onze belangrijkste projecten zijn.In de volgende opdracht hebben we met de directeurs aan de tafel gezeten om een briefhoofd in huisstijl te ontwerpen. Midden in het jaar zijn we begeleid geweest door de HUB die naar onze school kwam. Ter voorbereiding moesten we ons financieel rapport meebrengen, dat we konden verkrijgen na het uitspelen van het spel ECOMAN. Op het einde van het spel kregen we een samenvatting van onze functie. De volgende opdracht was het opstellen van een jaarrekeninganalyse van een aantal boekjaren. Nadien heb ik onze stakeholders schematisch voorgesteld. Om ons bedrijf wat bekender te maken hebben we besloten om een eigen website te maken. Dat ging vooraf door andere websites van andere ondernemingen te vergelijken. Eens we met die reclame bezig waren hebben we ook ineens een brochure gemaakt. Na enkele aankopen en verkopen moesten we alles boeken in ons boekhoudprogramma ‘BOB’.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 7


1

Individuele opdrachten

1.1

Bedrijfseconomie

1.1.1

Functiebeschrijving

1.1.1.1

Inleiding

Ik heb gesolliciteerd voor deze functie omdat ik het gevoel had dat deze me het beste zou bieden. De andere functies zeiden me niet veel waardoor ik snel had beslist.

Lorenz Van Campenhout Mosvennedreef 8b 3140 KEERBERGEN 015 23 09 54 0472 205 771

11 mei 2012

De Heer Hugo Fierens Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Sollicitatiebrief voor de functie van productiedirecteur Geachte Heer Fierens Ik ben al enige tijd op zoek naar een geschikte functie als productiedirecteur. Mijn studies sluiten goed aan op vacature. Toen ik uw advertentie las op de site van VDAB, was ik meteen aangenaam verrast omwille van het aantrekkelijke aanbod. De functie spreekt me enorm aan, want ik vind het een uitdaging en ben al jaren bezig met dergelijke zaken. Ik ben zeer gemotiveerd om me in deze job helemaal verder te ontplooien. Door al mijn ervaringen in het departement van productie ben ik ervan overtuigd dat dergelijke positie in uw bedrijf mijn carrière kan doen verder zetten.Ik heb de ambitie om de leiding te nemen voor de productie. Daarom heb ik besloten om zo snel mogelijk te solliciteren. Aangezien mijn interesses zeer goed aansluiten bij dergelijke positie binnen uw bedrijf, kwam ik hiervoor graag in aanmerking. Ik hoop dat U mijn enthousiasme deelt en dat ik U kan overtuigen tijdens een persoonlijk gesprek. In afwachting van uw positieve reactie, verblijf ik inmiddels, Met vriendelijke groeten Lorenz Van Campenhout

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 8


1.1.2

Missie en doelstellingen

1.1.2.1

Inleiding

Als je met een onderneming start, heb je bepaalde doelen voor ogen. Om er voor te zorgen dat alle stakeholders hiervan op de hoogte zijn, stellen ondernemingen een mission statement op. In die missie staat ook te lezen welke waarden voor de onderneming belangrijk zijn en gerealiseerd moeten worden. 1.1.2.2

Indiviudele missie en doelstellingen

Ik moet ervoor zorgen dat ik eerst en vooral genoeg geld kan krijgen van de financiĂŤle directeur om ons product tegen een geoptimaliseerde kwaliteit aan te geven. Wij willen een innovatief product op de markt brengen zodat we ons kunnen differentiĂŤren op de markt. Als productiedirecteur wil ik met Solarise de kosten laag houden en een kwalitatief nieuw product op de markt brengen. Dat wil ik bereiken door een optimale combinatie van de productiefactoren. Het is belangrijk dat de juiste man op de juiste plaats staat. Als de verkoop goed verloopt zullen we meer machines moeten aankopen en zal ik ook de personeelsdirecteur moeten vragen om ingenieurs aan te nemen om een kwaliteitsvol product te kunnen samenstellen.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 9


1.1.3

Interview met ondernemer

1.1.3.1

Inleiding

Het doel van deze opdracht is op de eerste plaats nagaan welke competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) een directeur moet bezitten. Het zou ook interessant zijn om te weten welke fucntie de ondernemer heeft en welke weg hij daarvoor heeft moeten afleggen. 1.1.3.2

Interview

De heer De Ketelaere is algemeen directeur van het bedrijf Brands&Fashion dat in de textielsector werkt, maar staat voornamelijk in voor de goede verloop van de productie waarvoor hij verscheidene keren per jaar het buitenland reist. Hij is 48 jaar oud en heeft al jaren ervaring met de textielsector. De heer De Ketelaere is de perfecte persoon voor mijn interview want ook hij heeft de intentie om de kosten laag te houden door bijvoorbeeld producten in lage loonlanden te laten fabriceren. Die informatie zal ik daarna kunnen gebruiken om mijn taak als productiedirecteur goed uit te voeren. Bronvermelding: Naam interviewer: Lorenz Van Campenhout Naam geïnterviewde: Dominiek De Ketelaere Naam bedrijf: Brands&Fashion Beroep geïnterviewde: Bedrijfsleider van confectie activiteit startend van het ontwerp,aankoop van basismateriaal (katoen, textiel,..), productie, verkoop en distributie. Leeftijd geïnterviewde: 48 jaar Relatie van de geïnterviewde tot het onderwerp: De geïnterviewde heeft dezelfde intenties qua kosten die ik ook heb als productiedirecteur. Datum interview: 26 oktober 2011 Wanneer bent U beginnen werken? Ik was pas afgestudeerd van de humaniora toen ik begonnen ben als vertegenwoordiger van een groothandelaar van kleding voor zowel kinderen, dames als heren. Ik reed rond in heel België om klanten te zoeken voor de verschillende kledingsmerken die ik probeerde te verkopen. U hebt hier zeker veel ervaring door opgedaan, maar was uw kennis van de humaniora voldoende om dergelijke job te doen? Ik had met succes de wetenschappelijke afdeling met extra uren wiskunde beëindigd, maar heb mij nadien nog op allerlei vlakken gespecialiseerd via avondschool. Zo heb ik een paar jaar boekhouding en marketing gevolgd en zelfs een cursus als etalagist omdat mij dat toen goed van pas kwam. Kan U nader verklaren waarom het U goed van pas kwam? Ik kon de klanten helpen met het presenteren van de aangekochte collecties in hun winkel wat de verkoop bevorderde. Zo verkocht ik natuurlijk zelf ook meer aan mijn klanten. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 10


Hebt U lange tijd als vertegenwoordiger gewerkt? Na enkele jaren ervaring als vertegenwoordiger, kon ik als verkoopsdirecteur beginnen voor een Duits bedrijf die sokken verdeelde in België. Toen had ik vier vertegenwoordigers onder mij en kon ik ervaring op doen in een leidinggevende functie. Wat hebt U toen vooral geleerd uit die ervaring? Naast het commerciële heb ik vooral geleerd om mensen te leiden en te motiveren. Een combinatie proberen te vinden tussen baas zijn, goed met de medewerkers overeenkomen en ze toch ook maximaal te laten presteren. Ik moest ten slotte de resultaten gaan voorleggen bij de bazen in Duitsland. Het was niet altijd gemakkelijk om de opgelegde doelstellingen te bereiken omdat je ten slotte ook afhangt van de prestatie van andere mensen. Hoe hebt U dan de stap gezet om je eigen bedrijf “Brands & Fashion”op te starten? Door mijn functie als verkoopsdirecteur bij een sokkenfabrikant ben ik in de wereld van de sokken terecht gekomen en met de ervaring die ik ondertussen had opgedaan en tevens mijn theoretische kennis durfde ik het aan om een eigen bedrijf op te starten. Wanneer heb je dat juist gedaan? Ongeveer tien jaar geleden. Kunt U iets meer uitleg geven over hoe je juist gestart bent? Door mijn contacten met verschillende sokkenfabrieken ben ik in contact gekomen met eigenaars van merken die toen geïnteresseerd waren om onder hun merk sokken te laten produceren en te verdelen in Europa. Zij wilden eigenlijk hun merk onder licentie laten gebruiken om door iemand zoals ik sokken te laten maken en te verkopen in Europa. Wat betekent “onder licentie”? Dat betekent dat je de toestemming krijgt van de eigenaar van de merken om sokken te maken met hun merknaam op. Hiervoor betaal je een royalty, een percentage op de verkoop van de sokken aan de eigenaar van het merk. Uiteraard wordt hiervoor een contract opgesteld en moet je wel een minimum aan royalty betalen per jaar aan de eigenaar van het merk. Als je de minimum royalty niet behaalt, wordt het contract opgezegd. Voor welke merken maakt U ondertussen sokken? Caterpillar, Coca Cola, Dunlop, Lonsdale, Playboy en nog vele ander. Als U zoveel merken verkoopt, dan veronderstel ik dat u dat niet allemaal alleen doet? Neen uiteraard niet, we hebben ondertussen meer dan twintig mensen in Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 11


dienst, en zijn een van de grootste verdelers van sokken in België. Wij ontwerpen zelf de sokken, laten ze produceren in het buitenland en hebben ons eigen verkoopsteam. Verkoopt U die sokken enkel in België? Neen, België is maar een kleine afzetmarkt. Wij verdelen vanuit België naar alle landen in Europa en zelfs buiten Europa, zoals naar Australia, Saudi-Arabië, Zuid-Amerika en Rusland. Waar worden die sokken dan gemaakt? Wij laten onze sokken fabriceren door gespecialiseerde fabrieken. De voornaamste landen waar onze productie plaatsvindt zijn: Portugal, Turkije, China, Pakistan en Cambodja Dan reist U veel? Ja inderdaad. Ik reis zowel naar klanten als fabrikanten van sokken en aangezien wij zowel de aankoop als de verkoop doen van sokken ben ik verplicht veel rond te reizen. Ik heb de indruk dat u een zeer interessante job hebt met veel verantwoordelijkheden? De job is niet alleen interessant maar ook uitdagend en met heel veel verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden ten opzichte van je medewerkers maar ook ten opzichte van de eigenaars van de merken die verwachten dat je ieder jaar wel bepaalde minimale hoeveelheden verkoopt. Wanneer je te weinig verkoopt dan kan het zijn dat de merken niet verder met je willen samenwerken wat dan weer omzetverlies betekent voor het bedrijf. Ziet de toekomst er goed uit voor uw bedrijf? Gezien onze zeer sterke marktpositie willen heel wat merken met ons in zee gaan, dus momenteel moeten wij zelfs weigeren om met bepaalde merken te gaan samenwerken.Wij hebben tevens een zeer stevige klantenbasis opgebouwd waardoor we dus zeker zijn van een bepaalde afzetmarkt. De combinatie om voldoende en belangrijke merken te kunnen aanbieden aan een groot klantenbestand staat garant voor het succes van ons bedrijf. Dan wens ik U nog heel veel succes met de verdere groei van uw bedrijf en wens ik U van harte te bedanken voor dit interview. Graag gedaan.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 12


1.1.4

Organogram

1.1.4.1

Inleiding

Nadat de functieverdeling heeft plaatsgevonden, kan er een organogram opgemaakt worden. Daarna motiveer ik mijn keuze als productiedirecteur. Hierdoor bewijs ik dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. Als dit gedaan is maak ik op basis van die informatie een SWOT- analyse.

1.1.4.2

Organogram in Word

Algemene directeur: Deckers Glen

Personeelsdirecteur

Marketing directeur

Jacqueline Kareman

JoĂŤlle Rousseau

1.1.4.3

Financieel directeur Brent De Laet

Productiedirecteur

Logistiek directeur

Lorenz Van Campenhout

Carlo Van Rompaey

Organogram in PowerPoint

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 13


1.1.4.4

Motivering van beklede functie : productiedirecteur

Volgens mij is productiedirecteur de geschikte functie voor me omdat ik beter ben in de techniek van een bedrijf goed te sturen dan bijvoorbeeld financieel verantwoordelijk te zijn. Ik ben iemand met innovatief talent die vooruit wil denken en kansen ziet in de toekomst. Ik ben bereid om producten te bedenken waar mensen in de toekomst behoefte aan hebben, ik ben bereid buiten de bestaande kaders te gaan denken. Ik ben iemand die buiten zijn comfortzone wil gaan, dus dingen durft te ondernemen. Als productiedirecteur wil ik met Solarise de kosten laag houden en zo een kwalitatief nieuw product op de markt brengen. Dat wil ik bereiken door een optimale combinatie van de productiefactoren. Het is belangrijk dat de juiste man op de juiste plaats staat. Zelf heb ik al ervaring opgedaan bij een betonfabriek waar het voornaamste is om efficiënt te werken. Je moet namelijk alle detailfouten kunnen zien en verbeteren. De productie in dat bedrijf draait bijna het dubbele van de concurrentie in die sector. Je moet de juiste man op de juiste plaats zetten en zien dat er niet meer werkvolk aanwezig is dan nodig. In dat bedrijf heb ik ook al geleerd om optimaal de productie op te volgen; een klein foutje door een arbeider in het bedrijf kan de hele productie doen vertragen. Dat geldt ook bij de bedienden die bijvoorbeeld een productieplan fout ontwerpen. Ik ben ervan overtuigd dat ik goed ben om te zorgen dat de productie zo goed mogelijk verloopt. Nog één van de kwaliteiten waarover ik beschik als persoon is dat ik een volkomen optimist ben. Ondernemen is risico’s nemen en dat gaat niet als je de toekomst niet rooskleurig bekijkt. Als productiedirecteur kom je vaak problemen tegen die je zo snel mogelijk moet oplossen en dat gaat alleen als je gelooft in je kunnen. Je moet als directeur snel kunnen beslissen want er is een termijn. Als er een idee bekend is om een nieuw product op de markt te brengen is het relevant dat dat geen jaren duurt vooraleer het op de markt komt. De concurrentie is je dan hoogstwaarschijnlijk al voor. Je moet dus snel beslissen en knopen kunnen doorhakken. Ik denk dat de functie van productiedirecteur geschikt is voor mij wegens mijn creativiteit en inventiviteit. Als je niet creatief genoeg bent kan je geen innovatief product op de markt brengen. Bij onze zonnepanelen zijn wij dan ook van plan om ons te onderscheiden van de concurrentie en is het dus mijn taak om creatief en innovatief genoeg te zijn om een zo kwalitatief gedifferentieerd mogelijk product te kunnen aanbieden. Het is dus een grote verantwoordelijkheid om dit tot een goed einde te brengen en de algemene directeur tevreden kunnen stellen.

1.1.4.5

SWOT-Analyse

Eén van mijn sterktes heb ik in bovenstaande opdracht al vernoemd en dat is dat ik innovatief ben en vooruitstrevend. Ik zal graag werken aan een groeiende productie om vernieuwende producten op de markt te kunnen brengen. Ik ben een vooruitstrevend iemand met een sterk karakter. Ik ben bereid met volle inspanning een zo groot mogelijk marktaandeel te kunnen bemachtigen. Ook ben ik van plan Solarise te onderscheiden van de concurrentie door kwalitatief en met volle overtuiging mijn werk tot een goed einde te brengen. Ik blijf doorgaan tot ik mijn doel heb bereikt. Ik maak mijn eigen deadlines zodat ik steeds een doel heb om iets tegen een bepaald tijdstip volbracht te hebben. Eén van mijn tot nu toe nog zwakkere kenmerken zijn mijn sociale vaardigheden die op bepaalde vlakken nog moeten worden ontwikkeld. Het is relevant om veel connecties te hebben, want daar kan je ver mee komen. Die connecties kan je ontwikkelen naarmate je begint te werken natuurlijk. Voor de rest ben ik vrij assertief. Een zwak punt is nog dat ik heb is dat ik niet snel een conflict zal durven aangaan. Als directeur van de productie heb je de verantwoordelijkheid om te zien dat elke werknemer doet wat hij Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 14


moet doen. Op dat vlak ben ik een teruggetrokken persoon en zou ik iets agressiever moeten handelen waarmee ik bedoel dat ik tegen bepaalde personen anders moet kunnen reageren om ze op een respectvolle manier op hun plaats te kunnen zetten. Voor de rest heb ik niet echt zwaktes, maar het vak zelf leer je door ervaring op te doen en jezelf altijd willen verbeteren. Dat kan alleen maar als je in jezelf gelooft. Wat de “O” van oppurtunities betreft denk ik dat ik als productiedirecteur veel kansen krijg omwille van het geld dat ter beschikking is. Ik kan bij manier van spreken kopen wat ik wil. Op die manier kan ik een evenwicht zoeken tussen de productiefactoren. Qua bedreigingen denk ik dat we ons niet moeten afschrikken van onze concurrentie. Solarise moet gewoon naar zichzelf kijken en een eigen prijs opstellen los van de concurrent. Door onze hoge kwaliteit kunnen we ons trouwens differiënteren en een hogere prijs veroorloven.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 15


1.1.5

Operationele en financiële doelstellingen

1.1.5.1

Inleiding

De missie van een organisatie wordt vertaald in operationele en financiële doelstellingen. Die zeggen wat een bedrijf de komende jaren (op korte termijn) gaat doen in het licht van haar missie. Ik ga ook mijn korte termijn doelstellingen formuleren.

1.1.5.2

Productievolume

Als productiedirecteur is het relevant voor mij dat ik het productievolume bepaal. Solarise heeft als grote doelstelling kwaliteit dus is het mijn taak die te realiseren. Productievolume = gewenste eindvoorraad – beginvoorraad + verwachte vraag (verkopen) = 800 - 1728 + 3149 = 2221 We produceren met Solarise meer dan we verwacht hadden, dus hebben we in principe geen nieuwe machines nodig. We kunnen blijven produceren met de machines die we al hebben.

1.1.5.3

Omlooptijd

Als je verantwoordelijk bent voor de productie is het uiteraard ook relevant dat je je van de omlooptijd bewust bent. De omlooptijd geeft het aantal dagen weer voordat de voorraad de onderneming weer verlaat. Om de omlooptijd te berekenen wordt rekening gehouden met een aantal factoren zoals :

-

Aantal dagen in een jaar Kostprijs van de verkopen Waarde van de eindvoorraad

Omlooptijd =

365 Kostprijs van de verkopen / waarde van de eindvoorraad 365 14006000/5938000

=

155 dagen

We komen nu aan een omlooptijd van 155 dagen, maar we zijn van plan om deze te doen dalen. We zouden die willen doen dalen tot ongeveer 90 dagen. In de toekomst gaan we zorgen voor een efficiëntere voorraad zodat de voorraad niet vast komt te zitten. Als dat geld ‘vast’ zit kunnen we dat namelijk niet meer voor andere zaken gebruiken.

1.1.5.4

Aan te kopen onderdelen

Als ik eenmaal het productievolume bepaald heb weet ik ook hoeveel onderdelen er moeten aangekocht worden. Ik moet dus een goed evenwicht zien te vinden in de voorraad. Zoals de uitkomst weergeeft zou Solarise een 777 onderdelen moeten aankopen. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 16


Aan te kopen onderdelen = Eindvoorraad Verbruik = 500 +(3270,25*0,61) = 766,85

1.1.5.5

Beginvoorraad

+

- 1728

Kwaliteit

Ten slotte sta ik als productiedirecteur ook in voor de kwaliteit van onze zonnepanelen. Ik heb besloten om veel onderzoek en ontwikkeling uit te voeren op ons product. De kwaliteit van onze zonnepanelen wordt bepaald door verscheidene factoren. Onder meer door:

-

Research and developement Opleiding arbeiders & bedienden Kwaliteit aangekochte goederen

We willen een kwalitatief product op de markt brengen en dus willen we geld uitgeven voor de R&D- projecten. Wij hebben de intentie om kwaliteitsvol te zijn en zullen aandacht besteden aan onder meer de lijst van R&D -projecten. We willen echt streven naar een innovatief product. We willen ons zo onderscheiden van de concurrentie. Solarise zal veel kosten maken maar we zullen achteraf wel een heel stuk voor staan qua technologie op onze concurrenten.

Totaal :

€ 2 250.600

Ik moet dus aan de financiële directeur vragen dat ik een som krijg van € 2 250 600. In een onderling overleg met de financiële directeur zijn we tot een akkoord gekomen om dat bedrag uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 17


1.1.6

Ken je functie

1.1.6.1

Inleiding

Elke manager (Algemeen Directeur, Productiedirecteur, Logistiek Directeur, Marketingdirecteur, Personeelsdirecteur, Financieel Directeur) gaat op zoektocht voor zijn nieuwe job en neemt hiervoor de nodige informatie van zijn eigen departement door. Op ECOMAN heb ik de nodige informatie gevonden van mijn departement als productiedirecteur.

1.1.6.2

Productiedirecteur

In onderstaande opdracht zal ik mijn voornaamste opdrachten als productiedirecteur beschrijven. Solarise heeft als grote doelstelling ‘kwaliteit’. Dat betekent dat ik hier verantwoordelijk voor ben als productiedirecteur. Als productiedirecteur ben ik verantwoordelijk voor heel het productieproces. Eén van mijn belangrijkste taken is het bepalen van het productievolume samen met de logistiek directeur. Nadat ik die formule berekend heb, ben ik in staat om te berekenen hoeveel onderdelen er moeten aangekocht worden door Solarise. Ik moet dus een goed evenwicht vinden voor een optimale voorraad. Ten slotte heb ik als productiedirecteur de kwaliteit van de afgewerkte producten in hand. Ik ben degene die kiest en beslist over zaken die het eindproduct kunnen veranderen of beïnvloeden.

1.1.6.3

Productievolume

Voor de berekening van het productievolume houdt men rekening met een aantal factoren zoals; -

gewenste eindvoorraad beginvoorraad verkopen Het productievolume = de gewenste eindvoorraad – beginvoorraad + verwachte vraag

Bij het berekenen van de formule is het van groot belang dat we in eenheden werken. De verwachte vraag zal ik ontvangen van de marketingdirecteur. Nadat die is berekend, besluit ik dat we meer produceren dan we verwachtten, en zijn we niet van plan snel nieuwe machines aan te kopen. We zijn in staat met hetzelfde aantal machines te blijven verder produceren.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 18


1.1.6.4

Omlooptijd

Het is ook van belang dat de omlooptijd berekend word. De omlooptijd geeft het aantal dagen weer alvorens de voorraad de onderneming verlaat. Om die te berekenen houdt men rekening met een aantal factoren zoals; -

het aantal dagen in een jaar, de kostprijs van de verkopen , de waarde van de eindvoorraad.

Omlooptijd= 365/ (Kostprijs van de verkopen / Waarde van de eindvoorraad)

Als de uitkomst hoger is, wil dat zeggen dat we een verouderde voorraad hebben of een inefficiënt beheer. Dat wil ook zeggen dat de geldmiddelen komen ‘vast‘ te zitten waardoor dat geld niet meer bruikbaar is voor andere zaken.

1.1.6.5

Aankoop onderdelen

Om de aan te kopen onderdelen te berekenen, houdt men rekening met een aantal factoren; -

Eindvoorraad Beginvoorraad Verbruik

Aan te kopen onderdelen = eindvoorraad – beginvoorraad + verbruik

De eindvoorraad moeten we ingeschatten en de beginvoorraad is de eindvoorraad van vorig jaar. Het is ook relevant dat we constant met eenheden werken tijdens het berekenen van de aan te kopen onderdelen.

1.1.6.6

Verbruiksindex

De verbruiksindex is een index dat je als productiedirecteur ook moet berekeken. Die wordt beïnvloed door verscheidene factoren zoals;

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 19


-

De kwaliteit van de onderdelen De opleiding van de arbeiders De Milieuvriendelijke installaties

Verbruik = PV * verbruiksindex

1.1.6.7

Kwaliteit

De kwaliteit van een product in een onderneming is heel relevant en die wordt bepaald door vier factoren; -

Onderzoek en ontwikkeling Opleiding van alle arbeiders Opleiding van alle bedienden Kwaliteit van aangekochte onderdelen

De ingenieurs werken voordurend aan een verbetering van het product. Bij de kwaliteit van de aangekochte onderdelen is 1 het beste, 2 medium en 3 het minst. Al die factoren bepalen samen de kwaliteit van de afgewerkte producten. De kwaliteit kan men steeds verhogen door rekening te houden met de 4 factoren.

Productievolume BJ BJ 10 BJ 11 BJ 12

Gewenste EV

= Gewenste eindvoorraad - Beginvoorraad + Verwachte verkopen BV

800

Omlooptijd BJ BJ 10 BJ 11 BJ 12

= 365 / ( Kostprijs van verkopen / waarde 365 Kostprijs van verkopen Waarde eindvoorraad Resultaat 365 15440000 14006000 331,10039 eenheden

Aankoop onderdelen BJ BJ 10 BJ 11 BJ 12

Verwachte verkopen Resultaat 1728 4198,25 3270,25 eenheden

= Eindvoorraad - beginvoorraad + Verbruik

Eindvoorraad

Verbruik 500

Ge誰ntegreerde proef

Beginvoorraad 4198

Individuele opdrachten

Resultaat 1728,25 2970,25 eenheden

pagina 20


1.1.7

Jaarrekeninganalyse 1

1.1.7.1

Inleiding

Om te weten of Solarise goed presteert in de sector van de zonnepanelen zullen verscheidene ratio’s vergeleken worden met een aantal sectorgenoten. Deze analyse gaan we doen voor volgende ondernemingen:  firma Soltech nv te Tienen  firma Solarise Geef een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de afgelopen 3 boekjaren: omzet, productie, personeel en winst na belasting. Stel deze horizontale analyse zowel voor in een tabel als in een grafiek. Bespreek de evolutie van deze kengetallen.

1.1.7.2

Tabel met de belangrijkste kerngetallen omzet

productie

Personeelskosten

winst na belasting

2008

€ 5.235.542

€ 3.961.288

€ 558.455

€ -366.808

2009

€ 6.695.886

€ 4.930.669

€ 745.047

€ -141.372

2010

€ 3.124.580

€ 2.026.637

€ 795.693

€ -761.939

1.1.7.3

Grafieken + uitleg

1.1.7.4

Omzet

Omzet (in EURO) In euro

$ 10.000.000 $ 5.000.000 $0 2008

2009

2010

Boekjaren

We zien dat de omzet tussen 2008 en 2009 gestegen is en naar boekjaar 2010 toe sterk gedaald is met meer dan de helft. Ze hebben in het boekjaar van 2010 minder schulden als in het boekjaar 2009 dit is 1 van de hoofdredenen waarom hun omzet gedaald is, ze hebben ook minder vlottende activa waardoor er een daling is. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 21


1.1.7.5

Personeel

Personeel (in EURO) $ 1.000.000 In euro

$ 800.000 $ 600.000 $ 400.000 $ 200.000 $0 2008

2009

2010

Boekjaar

Bij de personeelkosten zien we dat ze gestegen zijn. Tussen 2008 en 2009 zijn ze harder gestegen dan 2009 en 2010. Dit komt omdat er meer mensen zijn aan genomen.

1.1.7.6

Productie

In euro

Productie (in EURO) $ 6.000.000 $ 5.000.000 $ 4.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 1.000.000 $0 2008

2009

2010

Boekjaren

Voor de productie kunnen we zien dat er even een kleine stijging was van het jaar 2008 naar 2009 en dan een serieuze daling in het jaar 2010. Dit kan te wijten zijn aan de daling van voorraden en bestellingen in uitvoering.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 22


1.1.7.7

Winst na belasting

Winst na belasting (in EURO) $0 2008

$ -100.000

2009

2010

$ -200.000 In euro

$ -300.000 $ -400.000 $ -500.000 $ -600.000 $ -700.000 $ -800.000 $ -900.000

Boekjaren

De winst na belasting is toegenomen in het boekjaar van 2009 en heeft dan een sterke daling gehad in het boekjaar van 2010. De daling van de winst in het boekjaar van 2010 kan te wijten zijn aan de schulden die ze hebben afgelost. Ga per rubriek van jullie balans en resultatenrekening ook eens na wat het aandeel is van elke rubriek in het totaal (= verticale analyse). Maak hiervoor gebruik van MsExcel en stel dit alles voor in een taartdiagram. Wat valt op als je de verschillende boekjaren met elkaar vergelijkt?

1.1.1.1

Verticale en horizontale analyse Activa

Activa 2008

30%

70%

Ge誰ntegreerde proef

Activa 2009 VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA

33%

67%

Individuele opdrachten

VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA

pagina 23


Activa 2010

VASTE ACTIVA 45% VLOTTENDE ACTIVA

55%

Conclusie:Door de drie boekjaren heen die ik geanalyseerd heb blijkt

dat jaar na jaar de vaste activa toeneemt en de vlottende activa daalt. Dit is positief voor het bedrijf, want dit wil zeggen dat het bedrijf meer geld/goederen/diensten aanwezig in het bedrijf heeft. Vooral de materiële vaste activa is de belangrijkste factor voor de toename van de vaste activa. Bij de vlottende activa is de daling vooral te wijten aan de daling van de voorraden. Passiva

Passiva 2008

Passiva 2009 EIGEN VERMOGEN

40% 60%

SCHULDEN

EIGEN VERMOGEN

41% 59%

SCHULDEN

Passiva 2010 EIGEN VERMOGEN

37% 63%

Geïntegreerde proef

SCHULDEN

Individuele opdrachten

pagina 24


Conclusie: Tussen het boekjaar 2008 en 2009 is de procentuele verhouding tussen eigen vermogen en schulden ongeveer gelijk gebleven. Voor het boekjaar 2010 merken we een procentuele stijging van het eigen vermogen. Dit is zeer positief voor het bedrijf. Zo zullen ze een betere rentabiliteitsratio hebben, en minder afhankelijk zijn van anderen. In het boekjaar 2010 is er een sterke daling in het eigen vermogen, maar een nog sterkere daling in het vreemd vermogen. De daling van het eigen vermogen is te danken aan het feit dat Soltech een groot deel overgedragen verlies meenam naar dit boekjaar. Bereken en interpreteer de ratio’s liquiditeit in ruime en enge zin, solvabiliteit en rentabiliteit. Maak hiervoor gebruik van MsExcel, met grafische voorstellingen erin om meer dimensie te geven aan je analyse. Bij de bespreking vermeld je voor elke ratio (1) de uitleg van de ratio in woorden, (2) de formule in breukvorm met bijhorende codes, (3) een overzicht van de resultaten in tabelvorm, (4) een bijpassende grafiek en (5) een beoordeling van de resultaten in vergelijking met de andere jaren en een verklaring voor afwijkingen.

1.1.7.8

Formule in breukvorm

Liquiditeitsratio ruime zin

Vlottende Activa Vreemd vermogen op korte termijn

Liquiditeitsratio enge zin

Vlottende Activa – Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

Rentabiliteit eigen vermogen

Winst na belasting Eigen vermogen

Rentabiliteit totaal vermogen

( winst voor belasting + financiële lasten *100%) Totaal activa

Solvabiliteit totaal vermogen

Eigen vermogen Totaal vermogen

1.1.7.9

Uitleg van de ratio in woorden

Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om haar schulden terug te betalen met het vlottend actief. Een ideale liquiditeitspositie ligt tussen 1 en 1,5. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de liquiditeit in enge zin (acid test) en de liquiditeit in ruime zin (current ratio).

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 25


Rentabiliteit: De rentabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te generen uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. We berekenen de rentabiliteit op basis van het eigen vermogen en op basis van het totaal vermogen. Rentabiliteit van het eigen vermogen: De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid (het rendement) van het eigen vermogen weer. Dit is het belangrijkste voor de aandeelhouders. Rentabiliteit van het totaal vermogen: De rentabiliteit van het totaal vermogen duidt op de winstgevendheid van de ingezette werkmiddelen. Solvabiliteit: De solvabiliteit duidt op de kredietwaardigheid van de ondernemingen en geeft weer hoeveel de ondernemingen financiert met haar eigen vermogen en met haar vreemd vermogen. Wanneer het eigen vermogen te laag is of negatief door verlies, betekent dit dat de solvabiliteit onvoldoende is om de schuldeisers het nodige vertrouwen te geven. Hoe hoger het eigen vermogen over vreemd vermogen, hoe lager het risico van het vreemd vermogen op niet betaling bij faillissement.

1.1.7.10 Overzicht van de resultaten Liquiditeitsratio ruime zin 2008

131 121

=

2,29

2009

1 364 752 2 912 261

=

2,59

=

2,60

2010

1 122 843 1 570 455 604 691

Liquiditeitsratio enge zin 2008

131 121-1 436 357 1 364 752

=

1,24

2009

2 912 261-966 903 1 122 843

=

1,73

2010

1 570 455-592 732

=

1,62

=

-13,69%

604 691 Rentabiliteit eigen vermogen 2008 Ge誰ntegreerde proef

-365 822 2 671 778 Individuele opdrachten

pagina 26


2009

-141 372 2 530 406

=

-5,59%

2010

-761 940 1 768 466

=

-43,08%

(-366 345+43 980) * 100%

=

-7,22%

=

-1,35%

=

-24,85%

Rentabiliteit totaal vermogen 2008

4 462 005 2009

(-140 077+ 80876) * 100% 4 378 443

2010

(-761 783 + 58 580) *100% 2 830 259

Solvabiliteit totaal vermogen 2008

2 671 778 *100% 4 462 005

=

59,88%

2009

2 530 406 * 100% 4 378 443 1 768 466 * 100% 2 830 259

=

57,79%

=

62,48%

2010

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 27


1.1.7.11 Grafieken

Liquiditeitsratio ruime zin 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1

2008 2009 2010

Rentabiliteit totaal vermogen 0,00% -5,00% -10,00%

2008

-15,00%

2009

-20,00%

2010

-25,00% -30,00%

Liquiditeitsratio enge zin 2 1,5

2008

1

2009

0,5

2010

0

0,00%

Rentabiliteit eigen vermogen

-10,00% -20,00%

2008

-30,00%

2009 2010

-40,00% -50,00%

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 28


Solvabiliteit totaal vermogen 63,00% 62,00% 61,00% 60,00%

2008

59,00%

2009

58,00%

2010

57,00% 56,00%

55,00%

1.1.7.12 Uitleg Liquiditeit ruime zin Om te beginnen kunnen we zeggen dat liquiditeit van de onderneming verbeterd is in het boekjaar 2009 ten op zichte van het jaar 2008. Er is een stijging van maar liefst 0,30. Dit is positief voor de onderneming. Een goede liquiditeit zou boven 1 moeten liggen (=positief), wat hier dus het geval is doorheen de 3 boekjaren. Soltech kan haar schulden op kort termijn vlot terug betalen. Liquiditeit enge zin Ook de acid test, liquiditeit in enge zin, behaalt Soltech goede cijfers. De onderneming is in staat haar schulden op korte termijn terug te betalen zonder haar voorraad hierbij te betrekken. De voorraad kan namelijk gedemonteerd, gedateerd of gewoonweg niet meer in staat zijn om te verkopen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben op het resultaat van de liquiditeit We kunnen dus concluderen dat de onderneming Soltech al haar schulden op korte termijn vlot kan terug betalen. Dit wordt bewezen door het resultaat van de berekeningen, de uitkomsten liggen namelijk allemaal boven 1. De liquiditeitsratio’s kunnen altijd verbeterd worden door bijvoorbeeld hun vaste activa te verkopen, een kapitaalsvergroting uitvoeren of de winst in de onderneming houden. Rentabiliteit: eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen van Soltech is de voorbije 3 jaar nog niet positief geweest. Dit wil zeggen dat het kapitaal al ruim 3 jaar niets meer opbrengt. Dit komt omdat de onderneming al 3 jaar op rij verlies maakt. In 2009 leek er een positieve evolutie, maar als je naar 2010 kijkt zie je duidelijk dat het niet zo goed gaat met de onderneming. Het geïnvesteerde vermogen brengt niets meer op. Dit is zeker niet positief voor de aandeelhouders van deze firma. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 29


Rentabiliteit: totaal vermogen De rentabiliteit van het totale vermogen van Soltech is ook al 3 jaar zeer slecht. Dit wil zeggen dat de ingezette werkmiddelen helemaal niet rendabel zijn. Soltech maakt al 3 jaar op rij verlies, in 2009 was er een lichte verbetering, maar in 2010 was deze verbetering alweer verdwenen.

Solvabiliteit: totaal vermogen De solvabiliteit van het totale vermogen is wel positief. Deze moet minstens 33% bedragen om er zeker van te zijn dat bij een eventueel faillissement de onderneming het grootste deel van zijn schulden kan terug betalen. Soltech is er al 3 jaar in geslaagd om de solvabiliteit ruim boven de 33% te houden.

Bij het opstellen van je gebudgetteerde jaarrekening heb je -misschien zonder het zelf te beseffen- rekening gehouden met het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet en de omlooptijd van de voorraad. Bespreek de liquiditeit in samenhang met deze omlooptijden. Doe dit door per omlooptijd (1) de formule weer te geven en (2) de berekening van 2 boekjaren. Stel per boekjaar de samenhang van de bekomen gegevens voor in een overzichtelijk schema (tijdas). Tot welke vaststellingen kom je?

1.1.7.13 Formules Handelsdebiteuren Stap 1 Gemiddelde Stap 2

Voorraad

Leveranciers

Begin saldo + eindsaldo 2 Omzet + btw op verkopen

Kostprijs verkopen

(Aankopen + Diensten en diverse goederen) + btw op aankopen

Gemiddelde handelsdebiteuren

Gemiddelde voorraad

Gemiddelde leveranciers

Omloopsnelheid (aantal keren/jaar) Stap 3 Omlooptijd (in dagen)

Ge誰ntegreerde proef

365 omloopsnelheid

Individuele opdrachten

pagina 30


1.1.7.14 Berekeningen + conclusie Handelsdebiteuren 2010 Stap 1 (gemiddelde) 482600,5 Stap2 (omloopsnelheid) 7,83 Stap 3 (omlooptijd) 46,59

Voorraad 2010 Stap 1 (gemiddelde) 1201630 Stap2 (omloopsnelheid) 1,69 Stap 3 (omlooptijd) 216,42

Leveranciers 2010 Stap 1 (gemiddelde) 388660,5 Stap2 (omloopsnelheid) 12,48 Stap 3 (omlooptijd) 29,26

Conclusie: Klanten + voorraad= 263 Leveranciers= 29,26 De voorraden blijven 216 dagen in de onderneming. Ze betalen hun leveranciers sneller terug dan dat hun klanten betalen. Soltech moet hun leveranciers 17 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dat is niet goed.

Handelsdebiteuren 2009 Stap 1 (gemiddelde) 626115,5 Stap2 (omloopsnelheid) 12,94 Stap 3 (omlooptijd) 28,21

Voorraad 2009 Stap 1 (gemiddelde) 1201630 Stap2 (omloopsnelheid) 4,10 Stap 3 (omlooptijd) 88,95

Leveranciers 2009 Stap 1 (gemiddelde) 462327,5 Stap2 (omloopsnelheid) 24,20 Stap 3 (omlooptijd) 15,08

Conclusie: Klanten + voorraad= 117 Leveranciers= 15 Ze betalen hun leveranciers sneller terug dan dat hun klanten betalen. Het beste is dat ze pas hun leveranciers betalen nadat ze geld hebben gekregen van hun klanten. Soltech moet hun leveranciers 13 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dit is niet goed voor Soltech.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 31


1.1.8

Jaarrekeninganalyse 2

1.1.8.1

Inleiding

Nadat we een jaarrekeninganalyse gemaakt hebben voor andere bedrijven, doen we het nu voor de 3 boekjaren van onze onderneming.

1.1.8.2

Ratio’ s

De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om haar schulden terug te betalen met het vlottend actief. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de liquiditeit in enge zin (acid test) en de liquiditeit in ruime zin (current ratio). De rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te generen uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. We berekenen de rendabiliteit op basis van het eigen vermogen en op basis van het totaal vermogen. De solvabiliteit duidt op de kredietwaardigheid van de ondernemingen en geeft weer hoeveel de ondernemingen financiert met haar eigen vermogen en met haar vreemd vermogen. Wanneer het eigen vermogen te laag is of negatief door verlies, betekent dit dat de solvabiliteit onvoldoende is om de schuldeisers het nodige vertrouwen te geven.

1.1.8.3

Formules

Liquiditeitsratio ruime zin

Vlottende Activa Vreemd vermogen op korte termijn

Liquiditeitsratio enge zin

Vlottende Activa – Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

Rendabiliteit eigen vermogen

Winst na belasting Eigen vermogen

Rendabiliteit totaal vermogen

( winst voor belasting + financiële lasten *100%) Totaal activa

Solvabiliteit totaal vermogen

Eigen vermogen Totaal vermogen

1.1.8.4

Resultaten

Liquiditeitsratio ruime zin 2011

9 776 000

=

18,87

2012

518 000 13 987 000

=

5,69

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 32


2013

2 457 000 1 570 455 604 691

=

8,98

Liquiditeitsratio enge zin 2011

9 776 000 - 2 427 000 518 000

=

13,19

2012

13 987 000 – 390 700 2 457 000

=

4

2013

1 570 455 – 2 803 000

=

7,56

1 978 000 Rendabiliteit eigen vermogen 2011

-871 000 21 203 000

=

-4,11%

2012

2 931 000 24 134 000

=

12,14%

2013

-761 940 1 768 466

=

9,89%

(-855 000+0 * 100%)

=

-2,32%

=

9,41%

=

8,42%

Rendabiliteit totaal vermogen 2011

36 921 000 2012

(-3 857 000+0 * 100%) 40 991 000

2013

(3 552 000 + 0*100%) 42 165 000

Solvabiliteit totaal vermogen 2008

21 203 000 36 921 000

=

57,43%

2009

24 134 000 40 991 000

=

58,88%

2010

26 587 000 42 165 000

=

63,05%

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 33


( In procenten )

1.1.8.5

Grafieken

Liqiditeitsratio ruime zin 20,00 15,00

2011

10,00

2012 2013

5,00 0,00

Rendabiliteit TV 10,00% 5,00%

2011 2012

0,00%

2013 -5,00%

Rendabiliteit EV 15,00% 2011

10,00%

2012

5,00%

2013 0,00% -5,00%

Solvabiliteit TV 64,00% 62,00% 60,00% 58,00%

2011 2012 2013

56,00% 54,00%

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 34


( In procenten )

Liqiditeitsratio enge zin 15,00 2011

10,00

2012 5,00

2013

0,00

1.1.8.6

Beoordelingen

Liquiditeit ruime zin Wat ons meteen opvalt is dat de uitkomsten van onze berekeningen voor de liquiditeitsratio boven 1 liggen, dit doorheen de drie boekjaren. Dit is zeer positief voor onze onderneming ‘Solarise’ omdat we in staat zijn met ons vlottend actief onze schulden te betalen. Er is wel duidelijk een daling te zien, maar dit is niet noodzakelijk negatief want de cijfers blijven ruim boven 1 liggen. Liquiditeit enge zin Ook voor de liquiditeit in enge zin hebben we cijfers die alleen maar positief zijn. Voor de acid test berekenen we hetzelfde als bij de current ratio, maar hier trekken we de voorraden af van de vlottende activa. Hiermee bewijzen we dat we onze schulden kunnen terug betalen zonder de bijkomende verkoop van de voorraad. Wanneer een onderneming hierop rekent, kan dit schadelijk aflopen. Een voorraad heeft namelijk enkele zwaktes. De voorraad kan gedemonteerd, gedateerd of gewoon weg niet meer in staat zijn om te verkopen. Rendabiliteit eigen vermogen In het boekjaar 2011 vinden we een negatief cijfer terug voor de rendabiliteit van het eigen vermogen. Het kapitaal heeft in het eerste boekjaar niet veel opgebracht. Voor de volgende boekjaren hebben we eerst een sterke stijging gemaakt , maar dan een lichte daling. We hebben dus duidelijke schommelingen in deze cijfers. De aandeelhouders hebben hier belang aan en zullen zich dus de vraag stellen of hun geïnvesteerd kapitaal nog wel een effect kan hebben op onze onderneming. Rendabiliteit totaal vermogen Ook hier vinden we een negatief cijfer terug voor het boekjaar 2011. De ingezette werkmiddelen waren dus niet rendabel in het jaar 2011. Gelukkig hebben we ons herpakt voor de 2 volgende boekjaren waar we een gunstig cijfer behaalde. Solvabiliteit totaal vermogen Voor de solvabiliteit hebben we goede cijfers geboekt voor de drie jaren. De solvabiliteit zou minstens 33% moeten bedragen om zeker te zijn dat het mits een eventueel faillissement de onderneming een groot deel van zijn schulden kan terug betalen. We zijn er in geslaagd om dit cijfer al drie jaar positief te houden.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 35


1.1.8.7

Omlooptijden

Formule in woorden Handelsdebiteuren Stap 1 Gemiddelde

Stap 2

Omloopsnelheid

Voorraad

Leveranciers

Begin saldo + eindsaldo 2

Omzet + btw op verkopen

Kostprijs verkopen

Gemiddelde handelsdebiteuren

Gemiddelde voorraad

(Aankopen + Diensten en diverse goederen) + btw op aankopen Gemiddelde leveranciers

(aantal keren/jaar) Stap 3 Omlooptijd (in dagen)

365 omloopsnelheid

Resultaten boekjaar 11 Handelsdebiteuren Voorraad Boekjaar 11 Boekjaar 11 Stap 1 (gemiddelde) Stap 1 (gemiddelde) 5800500 4574000 Stap2 Stap2 (omloopsnelheid) (omloopsnelheid) 4,33 3,68 Stap 3 (omlooptijd) 84,21

Stap 3 (omlooptijd) 99,10

Leveranciers Boekjaar 11 Stap 1 (gemiddelde) 1459000 Stap2 (omloopsnelheid) 6,57 Stap 3 (omlooptijd) 55,59

Bespreking boekjaar 11

Klanten + voorraad= 183.31 Leveranciers= 55,59 De voorraden blijven 99 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. We moeten onze leveranciers 29 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van v Dit is niet goed.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 36


Resultaten boekjaar 12 Handelsdebiteuren Voorraad Boekjaar 12 Boekjaar 12 Stap 1 (gemiddelde) Stap 1 (gemiddelde) 4564000 3167000 Stap2 Stap2 (omloopsnelheid) (omloopsnelheid) 5,96 5,94 Stap 3 (omlooptijd) 61,28

Stap 3 (omlooptijd) 61,45

Leveranciers Boekjaar 12 Stap 1 (gemiddelde) 1487500 Stap2 (omloopsnelheid) 7,23 Stap 3 (omlooptijd) 50,48

Bespreking boekjaar 12 Klanten + voorraad= 122,73 Leveranciers= 50,48 De voorraden blijven 62 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. We moeten onze leveranciers 11 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dit is niet goed. Solarise moet hun leveranciers 13 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dat is niet goed voor Solarise. Resultaten boekjaar 13 Handelsdebiteuren Voorraad Boekjaar 13 Boekjaar 13 Stap 1 (gemiddelde) Stap 1 (gemiddelde) 2279504,5 3355000 Stap2 Stap2 (omloopsnelheid) (omloopsnelheid) 11,93 5,77 Stap 3 (omlooptijd) 30,61

Stap 3 (omlooptijd) 63,22

Leveranciers Boekjaar 13 Stap 1 (gemiddelde) 2217500 Stap2 (omloopsnelheid) 5,31 Stap 3 (omlooptijd) 68,78

Bespreking boekjaar 13 Klanten + voorraad= 93,8 93,8 Leveranciers= 68,7 68,7 De voorraden blijven 63 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. We moeten onze leveranciers 38 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van Dit is niet goed. Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 37


1.1.8.8

Belangrijkste kengetallen

Resultaten omzet Boekjaar € 11 20.778.000 Boekjaar € 12 22.467.000 Boekjaar € 13 24.755.000

1.1.8.9

productie € 1.918.000 € 3.831.000 € 3.524.000

Personeelskoste n

winst na belasting

€ 5.800.000

€ -861.000

€ 6.657.000

€ 2.931.000

€ 6.849.000

€ 2.629.000

Grafieken

Omzet (in EURO) $ 26.000.000 $ 25.000.000

In euro

$ 24.000.000 $ 23.000.000

$ 22.000.000 $ 21.000.000 $ 20.000.000 $ 19.000.000

$ 18.000.000 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Productie (in EURO) $ 5.000.000

In euro

$ 4.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 1.000.000 $0 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 38


Personeelkosten (in EURO) $ 7.000.000

In euro

$ 6.500.000 $ 6.000.000 $ 5.500.000 $ 5.000.000 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaar

Winst na belasting (in EURO) $ 4.000.000

In euro

$ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 1.000.000 $0 $ -1.000.000 $ -2.000.000

Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Bespreking We zien dat de omzet elk jaar met ongeveer eenzelfde geldhoeveelheid gestegen is. We zien ook op de grafiek dat de personeelskost in boekjaar 12 fel gestegen is en in boekjaar 13 nog een beetje gestegen. Dit komt omdat er meer mensen zijn aangenomen. Wat de productie betreft, kunnen we zien dat er een relatief grote stijging was in boekjaar 12, maar daarna terug een daling. Dit kan te wijten zijn aan de daling van voorraden en bestellingen in uitvoering. Onze winst na belasting was geen winst maar verlies in boekjaar 11, maar deze heeft zich omgezet in een winstresultaat in boekjaar 12. Het verlies heeft grotendeels te maken omdat we zoveel hebben ge誰nvesteerd in 1 jaar tijd. Ook de concurrentie voerde prijswijzigingen door. In boekjaar 13 is deze een beetje gedaald en dat is te wijten zijn aan de wijziging in de verkoopprijs. De winst na belasting is toegenomen in het boekjaar van 12. De daling van de winst in het boekjaar van 2010 is te wijten zijn aan de schulden die ze hebben afgelost. Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 39


1.1.8.10 Horizontale en verticale analyse (bijlage)

Activa 2008

26%

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

74%

Activa 2009

VASTE ACTIVA

34%

VLOTTENDE ACTIVA

66%

Activa 2010 VASTE ACTIVA 42% 58%

Ge誰ntegreerde proef

VLOTTENDE ACTIVA

Individuele opdrachten

pagina 40


Passiva 2008

43%

EIGEN VERMOGEN 57%

SCHULDEN

Passiva 2009

41%

EIGEN VERMOGEN SCHULDEN 59%

Passiva 2010

37% EIGEN VERMOGEN SCHULDEN 63%

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 41


Wat opvalt in de actief rekeningen is vooral de stijging van het eigen vermogen. Dat komt vooral omdat we in vergelijking met boekjaar 11 veel meer overgedragen winst hebben. Onze vlottende activa stijgt bovendien sterk en dat is te wijten aan een blijvende stijging van liquide middelen. In de resultatenrekening valt dan weer op dat onze omzet sterk stijgt ten opzichte van boekjaar 11. Dat heeft dan weer invloed op de stijging van onze bedrijfswinst. De verticale en horizontale analyse is te vinden in de bijlage.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 42


1.1.9

Websites vergelijken

1.1.9.1

Inleiding

In deze opdracht is het de bedoeling dat er vijf websites van gelijkaardige bedrijven worden vergeleken en analyseren. Omdat een website vrij belangrijk is voor het aspect marketing is het nuttig om een website te bespreken. Op basis van de positieve en negatieve commentaren kan ik een analyse maken voor mijn eigen website. Alle directeurs hebben dat gedaan en ik ga ook al de negatieve en positieve aspecten bespreken die zij hebben vermeld. Eerder heb ik al een presentatie gegeven (met Powerpoint) waarin ik de websites heb vergeleken. 1.2

Maxisolar

Naam bedrijf Adres bedrijf

Maxisolar G. Verwilghensingel 6 3500 Hasselt Maxisolar is een onderdeel van de firma maxicool die al verschillende jaren airco’s en warmtepompsystemen plaatst. Maxisolar plaatst PV installaties bij particulieren en levert zonnepanelen aan installateurs. Het logo bevat de kleuren blauw en groen en die worden ook teruggevonden op de website in de titels en foto’s.

Aard van het bedrijf

-

Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo

-

Gebruik (externe) links en menu’ s Duidelijkheid, inhoud, schikking van de onderdelen, up to date

-

Er wordt geen gebruik gemaakt van externe links.

-

De site is vrij tot zeer duidelijk en eenvoudig, wat de inhoud betreft is er een goede structuur. De website bevat een lijst met de meest gestelde vragen met bijhorende antwoorden over hun producten.

Geïntegreerde proef

-

Individuele opdrachten

pagina 43


Ze hebben gebruik gemaakt van pdf- bestanden om de verschillende producten te schikken, wat gemakkelijk is om de verschillende producten te kunnen vergelijken. De website is up-to-date want onderaan staat dat de website geüpdatet is in 2011.

-

-

Vacatures Positieve punten

De onderneming vermeldt geen vacatures op haar website. Het is een eenvoudige website met zachte kleuren. Groen is een kleur die kan gezien worden als groene energie. Blauw is de kleur van de zonnepanelen. Beide kleuren leggen een verband met het geheel. De website heeft geen externe links. De website zou meer foto’s mogen hebben om de pagina wat op te fleuren. Er is een bedrijfsvideo die direct begint te spelen terwijl je nog naar beneden moet scrollen om de video te kunnen bekijken. Er is een deel dat je niet zien. http://maxisolar.be/index.html -

Negatieve punten

Site 1.3

KTIWTI

Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van het bedrijf

-

Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo

-

Geïntegreerde proef

KTIWTI Vierselbaan 40 2240 Zandhoven Gespecialiseerd in zonnepanelen, zonneboilers en verwarming. Voor de rest heeft de onderneming ook nog een aantal subactiviteiten zoals bijvoorbeeld regenwaterrecuperatie, dakwerken, enzovoort. Het logo bevat een slogan die fris van kleur is. De kleuren zijn geel en blauw. De slogan ‘De laagste prijs voor de beste kwaliteit’ is qua contrast minder duidelijk.

Individuele opdrachten

pagina 44


Gebruik (externe) links en menu’ s

Duidelijkheid, inhoud, schikking van de onderdelen, up to date

-

Voor de achtergrond maakt men ook gebruik van afbeeldingen van zonnepanelen. Voor de meest actuele informatie maakt KTIWTI gebruik van externe links. De website beschikt over veel menu’s die naar elkaar verwijzen.

-

Men verwijst naar diverse websites om hun merken te tonen, als je op een merk klikt kom je terecht op die website.

-

voldoende informatie. ordelijk menu. proper geordend. geüpdatet in 2011.

Vacatures

Positieve punten

Negatieve punten Site

1.4

Het logo geeft een zeer duidelijk verband qua kleuren. Blauw staat voor de regen en geel staat voor de zon. Het is een website met zeer veel informatie. De website is gebruiksvriendelijk. Het logo wordt als homebutton gebruikt. Er is te veel variatie wat lettergrote en letterkleur betreft. http://www.kti-wti.be/index.php -

Eoluz

Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van het bedrijf

Geïntegreerde proef

-

Eoluz Starrenhoflaan 44/03 B-2950 Kapellen Eoluz ontwerpt en plaatst fotovoltaïsche installaties voor investeerders, vastgoed professionelen, bedrijven en

Individuele opdrachten

pagina 45


Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo

-

openbare besturen. Eoluz is een expert in hernieuwbare energie. Eoluz heeft zoals een paar van zijn concurrenten een logo met de kleuren blauw en groen, de kleuren van het logo worden gebruikt op de website en bijvoorbeeld in de titels.

Gebruik (externe) links en menu’s

-

Externe links:

-

De website geeft links die verwijzen naar artikels van hun bedrijf. De website heeft in vergelijking met de andere websites weinig informatie, maar daardoor is hij wel overzichtelijk en tegelijkertijd sober door de witte achtergrond. Het lettertype zou iets groter mogen zijn. Je kan de website openen in drie verschillende talen.

-

De website is up-to-date.

Vacatures

-

Positieve punten

-

De onderneming heeft vacatures openstaan voor gedreven medewerkers met ervaring. In de menubalk veranderen er voordurend foto’s van zonnepanelen, wat de website aangenaam maakt. De informatie die het bedrijf geeft is essentieel en Eoluz maakt gebruik van foto’s.

Duidelijkheid, inhoud, schikking van de onderdelen, up to date

-

Negatieve punten Site

1.5

Men gebruikt een foto van een architect die wordt gebruikt voor de productie van het gebouw. http://www.eoluz.be/?Wie_is_Eoluz -

Solar-plus

Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van het bedrijf

-

Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo

-

Geïntegreerde proef

Solar-plus Valerius de Saedeleerstraat 97 E 9300 Aalst Solar-plus is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren en plaatsen van zonnepanelen voor particulieren en bedrijven. Deze website ziet er jong en fris uit. Op deze site komen ook weer de kleuren blauw en groen terug. Op de homepage staat een foto van een zonnebloem die verband legt met zonne-energie. Het logo is ook, origineel; het verwijst namelijk naar groene zonnepanelen.

Individuele opdrachten

pagina 46


-

De kleur van het logo is geïntegreerd in de achtergrond. De zachte kleuren maken de website aantrekkelijk.

Gebruik (externe) links en menu’s

-

Duidelijkheid, inhoud, schikking van de onderdelen, up to date

-

Er is geen gebruik gemaakt van externe links. Er is wel een duidelijk menu met de verschillende aspecten van hun producten. Zeer duidelijke website en het bedrijf motiveert eveneens waarom je zonnepanelen zou aankopen. De verschillende aspecten zijn duidelijk en overzichtelijk geordend. Het is een gebruiksvriendelijke website. Solar-plus laat hun realisaties zien wat nog niet te zien was op andere websites. De website is het laatst geüpdatet in 2009. Solar-plus is op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor de verkoop in de regio Antwerpen, Brussel en Limburg.

-

Vacatures

-

Positieve punten

-

Negatieve punten

-

Site 1.6

Dewebsite is aantrekkelijk, omdat hij aangename, zachte en warme kleuren bevat die een verband leggen met foto’s. In het onderdeel vacature staan drie spellingsfouten. (“Antwerpen”,”brussel” en “naaar”) De website is gepubliceerd met een onderdeel dat nog geen inhoud bevat.

http://www.solar-plus.be Solar-tec

Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van het bedrijf Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo

Geïntegreerde proef

-

Solar-tec Steenstraat 38 8904 Boezinge (Ieper) Elektrische installaties, inclusief studie, subsidieregeling, ontwerp, installatie en opvolging. De kleuren van het logo zijn blauw en geel wat staat voor de zon en een zonnepaneel. Elke pagina van de website is dezelfde als de homepage. De kleuren van het logo komt niet terug in de titels. De achtergrond is wit en er is voor de rest weinig tot geen variatie.

Individuele opdrachten

pagina 47


Gebruik (externe) links en menu’ s

Het menu heeft altijd dezelfde achtergrond. Enkel de tekst wijzigt als je een aspect wil aanklikken. Men heeft een aantal links ter beschikking gesteld:

Duidelijkheid, inhoud, schikking van de onderdelen, up to date Vacatures Positieve punten Negatieve punten

Site 1.7

-

-

Het is mogelijk om de website in het Frans te openen. Telkens als je iets wil openen blijft elke afbeelding, achtergrond en structuur dezelfde waardoor je soms niet merkt dat je van onderdeel bent veranderd. Elk onderdeel is voldoende geargumenteerd. Het is niet bekend of de website up-to-date is.

Op de website staan geen vacatures. Over het algemeen geeft de website relevante informatie. Qua structuur zeer eentonig Geen aandacht voor detail Saaie witte achtergrond Te leeg, te veel wit-ruimte http://www.solar-tec.be/contact.html

Samenvattende tabel

Hieronder zijn de positieve en negatieve punten vermeld die in de klas aan bod zijn gekomen. Er zijn veel gemeenschapelijke punten die ik al vermeld heb. Mijn website zal hierop gebasseerd zijn. Zoals je kunt zien zijn er veel voorkomende fouten. De professionele websites bevatten zelfs nog fouten. Positieve punten

Negatieve punten

Goed gesitueerd

Geen kleur

Externe links

Inhoudelijk kort

Veel informatie

Schrijffouten

Groot logo

Veel taalkeuzes buiten eigen taal

Filmpje

Klein lettertype

Up-to-date

Geen startpagina

Offertelink altijd aanwezig

Niet mooi gesorteerd

Loge steeds aanwezig

Donkere kleuren

Modern, fris

Geen overzicht

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 48


1.1.10

Facturatie BOB

1.1.10.1 Inleiding Elke onderneming moet 6 verkoopfacturen opstellen. Voor elke onderneming moeten er drie verkoopfacturen worden opgesteld waarvan:  Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting  Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten  Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking

Boekhoudfiches 1.1.10.2 Aankoop Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/001 van Solartec Aankoop handelsgoederen met handelskorting Bedrag in €

Redenering

A/P K/O K

+/-

D/C

Rek. nr.

Rek. Naam

D

+

D

60400

€ 127.960,00

Vordering overheid Bedrijfskost

A K

+ -

D C

41110 60402

Schuld aan leverancier

P

+

C

44000

Aankoop Handelsgoederen Aftrekbare Btw Handelskorting op Aankopen Leveranciers

Bedrijfskost

C

€ 25.544,14 € 3838,80 € 149.665,34

Aankoop handelsgoederen is een bedrijfskost. Dit zorgt voor een stijging van de bedrijfskosten. De kosten vinden we onder klasse 6, de groep 60 de rekening 604 Aankopen Handelsgoederen. Deze rekening wordt gedebiteerd voor het bedrag exclusief BTW. Het btw- bedrag dat de onderneming betaalt aan haar leveranciers kan ze terugvorderen van de overheid. Het btw- bedrag wordt geboekt op de rekening 4110 btw op aankopen deze staat in klasse 4, groep 41. Dit bedrag van de btw zal gedebiteerd voor het btw- bedrag. De btw is berekend is op de maatstaf van heffing. Handelskorting op aankopen verminderd de bedrijfskosten. In het rekeningstelsel vinden we de kostenrekening (klasse 6). De rekening 60402 “handelskorting op aankopen” wordt gecrediteerd voor verminderingen. Het totale factuurbedrag zijn wij als onderneming verschuldigd aan onze leveranciers. Deze schuld gaan wij boeken op de creditzijde van passivarekening. Het gaat een schuld op ten hoogste één jaar die we terug vinden in klasse 4.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 49


Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/002 van Solartec Aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking Bedrag in €

Redenering

A/P K/O K

+/-

D/C

+

D

60400

Retourverpakking

A

+

D

41800

Vordering op de overheid Schuld aan de leverancier

A

+

D

P

+

C

Bedrijfskost

Rek. nr.

Rek. Naam

D

C

€ 31.990,00

41110

Aankoop Handelsgoederen Terug te sturen verpakking Aftrekbare Btw

44000

Leveranciers

€ 16,15 € 6.717,90 € 38.724,05

Berekening factuur: Excl. btw 3% - handelskorting

€ 127 960 € 3 838,80 € 124 121,20 € 2 482,42 € 121 638,78 € 25 544,14 € 147 182,92

2% - financiële korting MVH 21% Totaal

Indien wij binnen de 8 dagen betalen krijgen we van een financiële korting van € 2 482,42. Het bedrag van de terugstuurbare verpakking word bijgeteld na het berekenen van de btw, omdat ze niet wordt verkocht. De terugstuurbare verpakking wordt uitgeleend aan de klant. Als de klant de verpakking terug geeft aan de onderneming krijgt hij zijn geld terug. De terugstuurbare verpakking vinden we terug in de groep 41 bij de activarekening. We debiteren deze rekening voor een vermeerdering. Voorbeelden: houten paletten, leeggoed, displays, … Berekening factuur: Excl. € 31 990,00 btw 21% € 6 717,90 btw Incl. € 38 707,90 btw € 16,15 € 38 724,05 Totaal

Geïntegreerde proef

+ Terug te sturen verpakking

Individuele opdrachten

pagina 50


Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/003 van Solartec Aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten (leveringskosten) Bedrag in €

Redenering Bedrijfskost Bedrijfskost Vordering overheid Schuld aan leverancier

A/P K/O K

+/-

D/C

Rek. nr.

+

D

60400

K A P

+ + +

D D C

60403 41110 44000

Rek. Naam

D

C

Aankoop handelsgoederen Aankoopkosten Aftrekbare btw Leveranciers

€ 19.194,00 € 12,50 € 4.033,37 € 23.239,87

Voor het boeken van de doorgerekende koste van €12,50 kiezen we kostenrekening 60403 “Aankoopkosten”. We debiteren deze rekening aangezien de doorgerekende kosten de bedrijfskosten vermeerderen. De doorgerekende kosten op de factuur zijn onderworpen aan het laagste btw-tarief op de factuur. Bij ons is dat 21%. Berekening factuur: Excl. € 19 194,00 btw € 12,50

+ Doorgerekende kosten (leveringskosten)

€ 19 206,50 MVH 21% € 4 033,37 btw € 23 239,87 Totaal

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/001 van Ecsolis Aankoop handelsgoederen met handelskorting Bedrag in €

Redenering Bedrijfskost Vordering overheid Schuld aan leverancier Schuld aan leverancier

A/P K/O K

+/-

D/C

Rek. nr.

Rek. Naam

D

+

D

60400

€ 15.570,00

A K

+ -

D C

41110 60402

P

+

C

44000

Aankoop Handelsgoederen Aftrekbare Btw Handelskorting op Aankopen Leveranciers

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

C

€ 3.124,03 € 233,55 € 18.460,48

pagina 51


Berekening factuur: € 15 570,00 Excl. btw - Handelskorting

€ 233,55 1,5% € 15 336,45

- Financiële korting

€ 460,09 3% € 14 876,36 MVH € 3 124,03 21% btw €18 460,48 Totaal

Indien wij, Solarise, binnen de 8 dagen betalen genieten we vaneen financiële korting ter waarde van € 460,09.

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/005 van Ecsolis Aankoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in €

Redenering

A/P K/O K

+/-

D/C

+

D

60400

Retourverpakking

A

+

D

41800

Vordering overheid Schuld aan leverancier

A P

+ +

D C

41110 44000

Bedrijfskost

Rek. nr.

Rek. Naam

D

C

Aankoop Handelsgoederen Terug te sturen verpakking Aftrekbare Btw Leveranciers

€ 36.330,00 € 13,00 € 7.629,30 € 43.972,30

Berekening factuur: Excl. € 36 330,00 btw 21% € 7 629,30 btw Incl. € 43 959,30 btw + Terug te sturen verpakking

€ 13,00 € 43 972,30 Totaal

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/002 van Ecsolis Aankoop handelsgoederen met transportkosten Bedrag in €

Redenering

+/-

D/C

Bedrijfskost

A/P K/O K

+

D

60400

Bedrijfskost

K

+

D

Vordering overheid

A

+

D

Geïntegreerde proef

Rek. nr.

Rek. Naam

D € 67.470,00

61420

Aankoop Handelsgoederen Vervoerskosten goederen

41110

Aftrekbare Btw

€ 14.172,27

Individuele opdrachten

C

€ 17,00

pagina 52


Schuld aan leverancier

P

+

C

44000

Leveranciers

€ 81.659,27

Berekening factuur: Excl. € 67 470,00 btw € 17,00 € 67 487,00 € 14 172,27 € 81 659,27

Document Verrichting

+ Doorgerekende kosten (leveringskosten) MVH 21% btw Totaal

Verkoopfactuur VF/001 voor Solartec Verkoop handelsgoederen met handelskorting Bedrag in €

Redenering

A/P K/O A

+/-

D/C

+

D

O

-

Bedrijfsopbrengst

O

Schuld aan overheid

P

Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst

Rek. nr.

Rek. Naam

D

C

40000

Handelsdebiteuren

€ 118.815,29

D

70402

€ 3.047,52

+

C

70400

+

C

45110

Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw

€ 101.584,00 € 20.278,81

1.1.10.3 Verkoop Berekening factuur: € 101 584,00 Excl. btw € 3 047,00 3%

- Handelskorting

€ 98 536,48 € 1 970,73 2%

- Financiële korting

€ 96 565,75 MVH € 20 278,81 21% btw € 118 815,29 Totaal

Indien de klant binnen de 8 dagen betaald geniet hij van een financiële korting ter waarde € 1970,72. De klant krijgt een handelskorting ter waarde van € 3 047,00. De opbrenst wordt verminderd. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 53


Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/002 voor Solartec Verkoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in €

Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid Bedrijfsopbrengt

A/P K/O A

+/-

D/C

+

D

O

+

P O

+ +

Rek. nr.

Rek. Naam

D

C

40000

Handelsdebiteuren

€ 122.937,21

C

70400

C C

45110 74600

Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Doorgerekende kosten

€ 101.584,00 € 21.336,21 € 17

Berekening factuur: € 101 Excl. 584,00 btw € 17,00 € 101 601,00 € 21 336,21 € 122 937,21

+ Doorgerekende kosten (leveringskosten) MVH 21% btw Totaal

We gebruiken de rekening 74600 “Doorgerekende kosten” uit klasse 7. We crediteren deze rekening omdat de doorgerekende kosten de bedrijfskosten vermeerderen. De doorgerekende kosten op de factuur zijn onderworpen aan het laagste btw-tarief op de factuur. Bij ons is dat 21%.

Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/003 voor Solartec Verkoop handelsgoederen met waarborg verpakking Bedrag in €

Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid Schuld terugstuurbare verpakking

A/P K/O A

+/-

D/C

+

D

O

+

P P

+ +

Geïntegreerde proef

Rek. nr.

Rek. Naam

D

40000

Handelsdebiteuren

€ 122.930,64

C

70400

C C

45110 48800

Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Terug te betalen verpakking

Individuele opdrachten

C

€ 101.584,00 € 21.332,64 € 14

pagina 54


Berekening factuur: € 101 Excl. 584,00 btw € 21 21% 332,64 btw € 122 Incl. 916,64 btw + Terug te sturen verpakking

€ 14,00 € 112 930,64 Totaal

Terugstuurbare verakking word uitgeleend aan de klant. Indien hij de verpakking terug berzorgt aan de onderneming krijgt hij zijn geld terug.

Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/001 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met handelskorting Bedrag in €

Redenering

A/P K/O A

+/-

D/C

+

D

O

-

Bedrijfsopbrengst

O

Schuld aan overheid

P

Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst

Rek. nr.

Rek. Naam

D

C

40000

Handelsdebiteuren

€ 118.815,29

D

70402

€ 3.047,52

+

C

70400

+

C

45110

Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw

€ 101.584,00 € 20.278,81

Berekening factuur: € 101 584,00 Excl. btw € 3 047,00 3%

- Handelskorting

€ 98 536,48 € 1 970,73 2%

- Financiële korting

€ 96 565,75 MVH € 20 278,81 21% btw € 118 815,29 Totaal Indien de klant binnen de 8 dagen betaald geniet hij van een financiële korting ter waarde € 1970,72.

Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/002 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in €

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 55


Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst

A/P K/O A

+/-

D/C

+

D

O

+

P O

+ +

Schuld aan overheid Bedrijfsopbrengt

Rek. nr.

Rek. Naam

D

C

40000

Handelsdebiteuren

€ 122.933,64

C

70400

C C

45110 74600

Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Doorgerekende kosten

€ 101.584,00 € 21.322,64 € 17,00

Berekening factuur: € 101 Excl. 584,00 btw € 17,00 € 101 601,00 € 21 336,21 € 122 937,21

Document Verrichting

+ Doorgerekende kosten (leveringskosten) MVH 21% btw Totaal

Verkoopfactuur VF/003 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met waarborg verpakking Bedrag in €

Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid Schuld terugstuurbare verpakking

A/P K/O A

+/-

D/C

+

D

O

+

P P

+ +

Rek. nr.

Rek. Naam

D

C

40000

Handelsdebiteuren

€ 122.930,64

C

70400

C C

45110 48800

Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Terug te betalen verpakking

€ 101.584,00 € 21.332,64 € 14,00

Berekening factuur: € 101 584,00 Excl. btw € 3 047,00 3%

- Handelskorting

€ 98 536,48 € 1 970,73 2%

- Financiële korting

€ 96 565,75 MVH € 20 278,81 21% btw € 118 815,29 Totaal

Indien de klant binnen de 8 dagen betaald geniet hij van een financiële korting ter waarde € 1970,72.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 56


1.2

Frans

1.2.1

Mission d'entreprise

1.2.1.1

Introduction

Chaque entreprise a une mission. Nous avons déjà une version néerlandophone, mais nous souhaitons également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre société proclame. Notre mission d’entreprise est classée dans trois départements. Déclaration d’intention Notre mission d’ entreprise est très tactique. Solarise ne veut pas être le plus grand marché parce-que nous voulons avoir une bonne qualité. Nous voulons éviter la concurrence en différenciant notre produit. Nous avons l’intention de donner notre produit une belle conception. Ca doit être un produit que tout le monde a besoin . Nous voulons être connus en Belgique. Solarise aurait des produits à croissance rapide en ayant une grande part de marché. Nos clients doivent être satisfaits de nos produits. Nous allons nous concentrer sur la satisfaction du client. Déclaration de l’ entreprise Nous voulons atteindre notre mission d’ entreprise et nous ferons cela en améliorant nos produits. Nous voulons aussi une bonne qualité et on donne nos clients un bon service. Nous trouvons qu'il est important de choisir les meilleurs fournisseurs. Nous avons l’intention d’avoir une bonne relation avec nos fournisseurs. Solarise veut avoir une bonne connexion avec d’autres entreprises de construction. C’est important que nous allons atteindre la classe riche. Déclaration de valeur Nous croyons qu’il est important de protéger l’environnement. C’est pour ça qu’on veut utiliser des machines plus respectueuses de l’environnement. Par exemple, nos employés conduiront des voitures hybrides. Nos employés ont aussi un rôle important dans notre entreprise parce-que c’est eux qui sont aussi nos représentants.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 57


1.2.2

Offre d’emploi (annexe)

Des panneaux solaires Bosstraat 9 2861 O-L-V-Waver

 015 23 64 53  015 05 10 17  www.solarise.com Solarise@hotmail.com

Solarise est une entreprise qui vends des panneaux solaires. Nous sommes une entreprise rentable qui recherche la perfection. Nous cherchons: Assistant de directeur production Description d’ emploi Nous cherchons une personne ayant des connaissances concernant de la production. Vous pouvez participer dans les décisions pour sauver l’ énergie et l’ énergie renouvelable, mais votre tâche spécifique est la production. Vous êtes aussi responsable pour votre équipe production et vous assurez leur sécurité. Diplôme, qualités, compétences - Vous veillez au bon fonctionnement des machines - Vous assurez le nettoyage des infrastructures et des installations - Vous avez une expérience dans ce secteur - Vous êtes flexible et résistant au stress - Vous parlez couramment: anglais, néerlandais, français et allemand - Vous avez une connaissance de technique L’ offre - Un salaire entre € 35 000 et € 45 000 par année - Un travail à plein- temps - Une voiture d’ entreprise - Des chèques- repas - GSM - Stages de perfectionnement - Un ordinateur portable Procédure de sollicitation Vous êtes intéressé(e)? Envoyez-nous votre programme d’études et votre motivation par e-mail : solarise@hotmail.com Pour plus d’ information ou questions, vous pouvez aussi nous envoyer un mail ou téléphonez-nous au numéro 015 23 64 54.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 58


1.2.3

La lettre de sollicitation (met bijlage : vacature)

1.2.3.1

Introduction

Nous avez lu une offre d’emploi et nous décidons de tenter le coup. J’ai sollicité sur monster.be Lorenz Van Campenhout Mosvennedreef 8b 3140 KEERBERGEN 015 23 09 54 0472 205 771

11 mei 2012

Unique Office rue du Pont Neuf 48 6000 CHARLEROI 071 / 20 72 10 La lettre de sollicitation Madame, Monsieur, Votre annonce parue sur www.monster.be du 5 mai a retenu toute mon attention et je me permets de postuler un emploi d’un Supply chain Engineer dans votre firme. Je viens de terminer mes études de commerce. Dans le C.V. ci-joint, vous apprendrez que j’ai déjà une certaine expérience. Je dispose d’une expérience professionnelle dans le métier. J’ai déjà fait plusieurs jobs de vacances dans la construction et j’ai également fait plusieurs stages au cours des dernières années de mes études. Je suis une personne très organisée et rigoureuse si c’est nécessaire. J’ai fait des stages à l'étranger, alors j’ai une connaissance de l’anglais. Ma langue maternelle est le français. Alors je parle plusieurs langues. Je sais bien négocier un prix avec des fournisseurs et je sais aussi accueillir des visiteurs. Quand je rencontre des gens, je suis toujours assertif. Je suis très motivé à travailler pour votre entreprise parce que l’offre d’emploi m’intéresse beaucoup. Grâce à mes expériences, je sais bien à prendre l'initiative. J’espère vous rencontrer à un entretien personnel afin de compléter cette présentation. Dans l’attente d’une rencontre personnelle, je vous prie d’agréer, M, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Lorenz Van Campenhout

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 59


1.2.4

Journées découverte entreprise (annexe)

1.2.4.1

Introduction

Nous avons ouvert les portes de notre entreprise au grand public. Notre entreprise s’occupe des démonstrations, des visites guidées et des essais. Nous avons fait une affiche et la meilleure affiche de notre entrepise, vous voyez dans l’annexe.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 60


1.3

Engels

1.3.1

Application letter

1.3.1.1

Introduction

I have read the job advertisement and I want to apply for that job. I apply for a job by Ecsolis because that company has the best reputation. Lorenz Van Campenhout Mosvennedreef 8b 3140 KEERBERGEN 015 23 09 54 0472 205 771

11 May 2012

Ecsolis Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Job ad representative/ administration assistant Dear Madam/Sir I am a motivated person who is looking for a job where I can develop my career. That’s the reason I am writing to apply for the administration assistant, which was advertised on www.jobat.be. The job administration assistant appeals me because I am a team worker and have a lot of knowledge of English, French and German. My mother tongue is Dutch. I would like to work for Ecsolis because they have a good reputation and they want to achieve strong goals. I worked at Solarise as production manager. My working experience at Solarise improved my negotiating skills to communicate at a higher level with customers. During my time as production manager I learned a lot of things. For example, be flexible and stress resistant. As you can see on my CV, my career in business is very well. In your company I want to develop myself. I have the competences of being a manager who possesses the experience of hard working and willing to achieve goals. During my free time, I play football at Tremelo every Wednesday. I am also learning Chinese by attending courses every weekend. I also follow a pilot training because in the future I want to travel efficiently and quickly. It is also a good to meet foreign customers. I enclose a copy of my CV and look forward to an opportunity to personally discuss with you. Yours sincerely,

Lorenz Van Campenhout Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 61


1.3.2

CV

1.3.2.1

Introduction

When you make an application letter, you must also have a CV.

Lorenz Van Campenhout Home address: Telephone: Email: Date of birth: Place of birth: Nationality: Driver license: Languages:

Mosvennedreef 8b 3140 Keerbergen 015/ 23 09 54 Lorenzvancampenhout@gmail.com 2 September 1988 Mechelen Belgian B Dutch (mother tongue), English, French, German

Education -

2000-2006 Sint- Ursula- Instituut  Business economics studies  Business management certificate

-

2006-2010 Lessius Mechelen  Master degree business management

-

2011 Training VDAB  Chinese

-

2011 Flying academy  Able to travel efficient and quickly

Experience -

-

2011-2012 Production manager: Solarise  Responsible for the production branch  Developed sales strategies  Reached an energy label for sustainable undertakes  Used to hard working 2011-..  Football coach  Rugby coach

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 62


1.3.3

Website

We made a website for our company and a part of the website is English. If you want to see my website you have to surf to http://6bec14.sui.be/

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 63


1.4

Duits

1.4.1

Einführung

Wir stellen unsere GIP-Firma schriftlich vor: Abteilungen und Funktionen.

1.4.2

Firmenporträt

In diesem Text, möchte wir gerne Solarise vorstellen. Der Name Solarise ist abgeleitet von Solarenergy (Solarenergie) und Energise (ise). Das logo besteht aus Buchstaben, die den Namen bilden in blau und grün. Unser Betrib wurde 2011 von Joëlle Rousseau, Carlo Van Rompaey, Brent De Laet, Lorenz Van Campenhout, Jacqueline Kareman und Glen Deckers gegründet. Heute befindet der Hauptsitz von Solarise sich in Zaventem, in der Nähe von Brüssel. Das Unternehmen ist in der Solarindustrie tätig und produziert und verkauft Solarzellen. Wir haben vier Produktionsgebäude, wo wir selbst Solarzellen produzieren. Solarise steht für Qualität, Reaktionsfähigkeit und Produktivität und damit unterscheidet das Unternehmen sich von anderen Unternehmen auf dem Markt. In Unserer Firma ist viel los. Die Mitarbeiter sind sehr beschäftigt. Solarise beschäftigt 163 Mitarbeiter, 17 Ingenieure, 10 Verkäufer, und 136 Arbeiter. Die Arbeiter produzieren Solarzellen und die Verkäufer verkaufen sie, zu einem Preis von €6 349. Seit 2012 haben wir einen neuen Slogan. Der slogan ist "Let the sun shine!". Die Webseite finden Sie auf www.solarise.com. Die Webseite ist in vier Sprachen verfügbar nämlich Englisch, Niederländisch, Französisch und Deutsch.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 64


1.4.3

Lebenslauf

1.4.3.1

Einführung

Wir suchen im Internet ein Stellenangebot, das uns interessiert und wir schreiben einen Lebenslauf. Persönliche Daten Name Anschrift Telefon E-Mail Geburtsdatum Geburtsort Familienstand Staatsangehörigkeit Schulbildung 2000 - 2006 2006 - 2012 2013 - 2015

Lorenz Van Campenhout Mosvennedreef 8b 3140 Keerbergen België 015/ 23 09 54 Lorenzvancampenhout@gmail.com

2. September 1994 Mechelen ledig belgisch Grundschule Sint-Michiel Realschule Sankt-Usula-Institut Diplom-Betriebswirtschaft Hochschule Lessius Handelswissenschaften

Ferientätigkeiten 08.2012 – 08.2012

01.2013-03.2013

IBM Roeselare; Junior Product manager bei Produktentwicklung und –gestaltung Analyse des relevanten Marktes Planung und Kontrolle des Marketingbudgets Praxiserfahrung durch Praktika im Marketing-Umfeld

Besondere Interessen seit

1999

Gitarre spielen

Besondere Kenntnisse Fremdsprachen

Leidenschaft

Niederländisch (Muttersprache) Französich (sehr gut) Englisch (fließend in Wort und Schrift) EDV (Microsoft Office-Paket) E-Commerce, Social Media und Online Marketing

Keerbergen, 28. April 2015

Lorenz Van Campenhout Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 65


Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 66


2

Groepsopdrachten

2.1

Bedrijfseconomie

2.1.1

Naam, logo en huisstijl

2.1.1.1

Inleiding

Eerst zijn we begonnen met het noteren van een aantal kernwoorden zoals modern, fris, klantvriendelijk, groen,… We waren met ons team aan het brainstormen over wat we zoal denken bij een zonnepanelenbedrijf en welke slogan en naam we zouden kiezen. We zijn tot de conclusie gekomen dat we een jong, fris en modern imago willen uitstralen en dat we een jeugdig bedrijf met ambitie willen opstarten. We willen uiteraard ook ‘groen’ zijn, maar mits we zonnepanelen gaan verkopen zijn we sowieso al voortstander van groene energie.

2.1.1.2

Opzoek naar een krachtige naam met betekenis

De naam die het meeste stemmen kreeg was: De naam komt van een samenstelling van 2 woorden. We gebruiken de zon om energie op te verwekken en daarom hebben we de engelse term ‘solar’ van solarenergy genomen. Het tweede deel van onze naam ‘ise’ komt van het woord energise, dat wil zeggen dat we power/energie geven en zo hebben we een samenstelling en onze naam gevonden. Solarise is kort en krachtig en makkelijk te onthouden. Het is ook een pluspunt dat het een engelse naam is want hierdoor is het in verschillende talen verstaanbaar en uitspreekbaar. Na het bepalen van onze naam zijn we onze naam gaan controleren op de website van de KBO. Hierbij hadden we het geluk dat onze naam tot op heden nog niet in gebruik is. Als we onze naam willen laten beschermen zullen we verschillende stappen moeten ondernemen, want ons alleen registreren bij de KBO is niet voldoende. Hierbij moeten de volgende punten aan bod komen : o o o o o o o

Een teken bedenken of ontwerpen dat als merk kan fungeren. Bepalen voor welke goederen of diensten we dit teken willen deponeren. De internationale lijst voor de classificatie van goederen en diensten over bepaalde klassen hanteren. Kijken of het teken voldoet aan de beschermingsvoorwaarden. Na gaan of het deponeren van een merk wel de voor ons beste optie is. Registratiekosten + om de 10 jaar een vernieuwingstax betalen. Beslissen in welke landen we merkbescherming wensen.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 67


2.1.1.3

Het perfecte logo

De lijnen stellen de zonnestralen voor. Hoe meer zon hoe meer energie. Hoe groter de stralen hoe meer energie. Onze kleuren stralen kalmte en rust uit. We hebben ook gekozen voor de kleur groen omdat zonnepanelen goed zijn voor de natuur. De zon straalt ook niet altijd even hard, net zoals het logo. Het logo is heel herkenbaar en je kan het makkelijk onthouden.

2.1.1.4

Een leuke slagzin

We wouden een krachtige en leuke slagzin, iets dat je bij blijft en goek klinkt in de oren. Zonder de zon is er geen energie. Hoe meer zon er is hoe meer je bespaart. Dus daarom "Let the sun shine!" Het is een zonnige slogan die je makkelijk onthoud en naar zoiets waren we opzoek. Het hoort perfect bij onze mini-onderneming.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 68


2.1.2

Missie en doelstellingen

2.1.2.1

Mission statement van 5 bedrijven

2.1.2.2

Inleiding

Om onze missie en doelstellingen concreet te kunnen opstellen hebben we eerst vijf bedrijven geanalyseerd. We hebben er vijf vergeleken zodat we bewust zijn van wat we doen. Na die vergeleken te hebben weten we over wat het gaat en zijn we capabel om zelf een mission statement op te stellen. Over welk bedrijf gaat het?

Belangrijkste componenten Solargy is opgericht met het oog op meer duurzame energie in België Ze zijn meer dan alleen maar installateur van zonnepanelen, ze zin steeds op zoek om hun eigen Carbon footprint te verlagen. Ze werken met professionele leveranciers. SolarTotal is de marktleider in Europa van fotovoltaïsche zonnepanelen voor

Slagzin Geen slagzin

"Energy for you"

Particulieren, bedrijven,… Ze bieden een totaalpakket, ze helpen Met de aankoop van zonnepanelen, Installatie, de financiering en het En het verzorgen van alle administratie Ze bieden ook 20 jaar garantie. Ze willen zich niet beperken tot het louter plaatsen van milieuvriendelijk installaties, maar wel samen met de klant de meest gunstige oplossing uitwerken. Ze begeleiden je van A tot Z om een energiebesparende Investering te maken die goed is voor de portemonnee. Ze willen vooral een sterke marktpositie uitbouwen in verschillende marktpositie uitbouwen in verschillende regio’s. Ze werken samen met een aantal specifieke klanten. Ze willen de klant de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit aanleveren.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

“Use the energy, feel the spirit!”

pagina 69


Ze hebben een stevige positie op de markt. Door hun degelijk werk en goede prijskwaliteitverhouding.

Groene energie, rechtstreeks van de zon

Hun grootste troeven zijn hun ervaren werknemers. Ze garanderen je een professioneel advies en een feilloze afwerking. Innovatie is een must, daarom investeren ze voortdurend in nieuwe technologieën. Ze zijn een installatie bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring. Je kan hier terecht voor een goede en energiezuinige installaties,

“Energie besparen? Ons vak!”

waarbij zorg voor het milieu een belangrijkste plaats inneemt. Ze zorgen voor een volledige geïntegreerde installaties voor zowel particulieren, kmo's, grote bedrijven,.. Ze produceren zelf geen zonnepanelen. Ze willen de laagste prijs voor de beste kwaliteit Bronvermelding: http://www.solargy.be/ http://www.solartotal.nl/ http://www.solarspirit.be/ http://www.sunstream.be/ http://www.kti-wti.be/

2.1.2.3

Eigen mission statement

Purpose Statement Solarise wil niet de goedkoopste maar de beste zijn in een wel gekozen en selectief marktsegment van de “up-scale” huizenmarkt. Dit is een marksegment waar tot op heden weinig penetratie is van zonnepanelen. Wie wil trouwens het elegante dak van een prachtige villa bedekken met ‘zwarte panelen’. Binnen dit segment willen we naambekendheid bouwen en het grootste marktaandeel bereiken. Het moet een product worden ‘die iedereen wil’, een beetje zoals de producten van Apple. Onze tevreden klanten zijn fier op ons product en heel tevreden. Zij worden onze sterkste marketing troef. We willen heel bewust niet op prijs concurreren in een verzadigde markt en vechten voor een klein stukje marktaandeel aan lage marges.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 70


Business Statement Wij willen onze doelstellingen bereiken door middel van productinnovatie, design, oplossingen op maat, hoge kwaliteit, goede service en goed opgeleide medewerkers. Selectiviteit en keuze van leveranciers die een oplossingen op maat kunnen maken met hoge kwaliteit is heel belangrijk. Wij willen echte partners maken van onze leveranciers en deze nauw betrekken bij onze verkoopactiviteit, zeker voor de oplossingen op maat. In onze marktaanpak willen we verder partneren met een aantal bouwfirma’s en architecten die villa’s bouwen in het ‘duurdere segment’. Zo willen we bijvoorbeeld dat ons product een geïntegreerd deel uitmaakt van hun modelvilla’s en mogelijks mee worden opgenomen in de bouwplannen van de nieuwbouw. Value Statement Wij hechten veel belang aan het milieu en ethiek. Daarom willen we met milieuvriendelijke materialen en installaties werken. Onze vertegenwoordigers rijden bijvoorbeeld met hybride of elektrische wagens. Onze medewerkers zijn voor ons heel belangrijk. “Mensen kopen van mensen”. Ze zijn de vertegenwoordigers van ons bedrijf en onze waarden en worden dicht betrokken bij het succes van het bedrijf en voelen zich “part of the family”.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 71


2.1.3

Studie sectorgenoot

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 72


2.1.3.1

Inleiding

Samen met 3 mensen van ons bedrijf Solarise zijn wij op 2 oktober 2011 naar de opendeurdag geweest van KTI-WTI. De opdracht hiervan was het opmaken van een dossier met daarin wat informatie over het bedrijf. Eerst ga ik vertellen hoe we de opendeurdag hebben ervaren. Voor dat we het bedrijf hadden gezien dachten we dat het een groot bedrijf zou zijn en dat er veel te zien zou zijn, maar dat viel wat tegen want de ruimte voor de opendeurdag was beperkt tot een tent buiten waar je iets kon drinken, een inkom hal en een ruimte waar ze hun producten tentoonstelden. We werden wel zeer goed onthaald met een gratis drankje. Nu ga ik vertellen wat er precies allemaal te zien is in ons dossier. We hebben een interview met een verantwoordelijke terplekke moeten afleggen. Het interview is helaas niet kunnen doorgaan omdat de zaakvoerder geen tijd had op het moment en niemand anders kon antwoorden op onze vragen. Hij bood meteen een oplossing aan. We konden uiteindelijk het interview via mail opsturen en hebben dan na 4 dagen antwoord gekregen. Het interview is vrij kort door de weinige hoeveelheid informatie die de mensen van KTI-WTI hebben doorgestuurd. Op sommige vragen hebben we geen antwoord gekregen. Verder volgt nog een omschrijving van het bedrijf zelf, wat documentatie en foto’s die we ter plaatse hebben getrokken. Hopelijk leert U hierdoor wat meer over KTI-WTI zoals wij dat hebben gedaan.

2.1.3.2

Omschrijving van de onderneming

KTI-WTI is een bedrijf met al meer dan 25 jaar ervaring. Ze produceren zelf geen zonnepanelen maar komen ze installeren voor zowel particulieren, kmo’s, openbare diensten, als grotere bedrijven. Ze streven voor de lage prijs voor de beste kwaliteit. Ze zijn gespecialiseerd in energiebesparende toepassingen voor woningen en gebouwen. Ze verkopen niet alleen maar zonnepanelen maar ook zonneboilers, regenwaterrecuperatie, warmtepompen en veel meer. Ze bieden een totaal pakket aan de klant om zoveel mogelijk energie te besparen.

2.1.3.3

Interview kti-wti

Het interview hebben we ter plaatse niet kunnen afleggen, omdat de zaakvoerder geen tijd had op het moment en niemand anders kon antwoorden op onze vragen. Hij stelde voor dat we de vragen per e-mail moesten opsturen en we hebben na 4 dagen antwoord gekregen. Het interview is vrij kort door de weinige hoeveelheid informatie die de mensen van KTI-WTI hebben doorgestuurd en wouden vrijgeven. Op sommige vragen hebben we geen antwoord gekregen.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 73


Algemeen: 1) Waarom hebben jullie gekozen voor deze naam? Dat heeft de zaakvoerder bij de opstart gekozen. 2) Waarvoor staat de slogan? Energie besparen? Ons Vak! 3) Waarom zijn zonnepanelen altijd blauw? Kunnen ze niet gemaakt worden in een andere kleur? Ze zijn niet altijd blauw. De klant heeft ook de keuze om zwarte panelen of een dunne film te bestellen. Logistiek 4) Hoe stellen jullie de productievolumes af aan de verkoop om de voorraad zo laag mogelijk te houden. Het evenwicht tussen de 2? Op bestelling, en aan de hand van de verkoopcijfers. 5) Wat zijn de 3 belangrijkste factoren van de kostprijs van uw product? Bv arbeid, afschrijving machine park, de grondstoffen zelf… Personeel, verplaatsing, materialen Marketing 6) Hoe trekken jullie klanten aan? Via welke middelen? Via mond tot mondreclame van andere klanten, website, … 7) Hoe bepalen jullie de doelgroep? Niet, iedereen die interesse heeft contacteert ons vrijblijvend. 8) Hoe schatten jullie de vraag van zonnepanelen voor volgend boekjaar? Nog steeds zeer succesvol aangezien wij al jaren ervaring hebben en een zeer goede prijs-kwaliteit-verhouding hebben.

Financieel 9) In welke mate moeten jullie beroep doen op lange termijnleningen voor de financiering van het bedrijf? Dit is intern! 10) Wat is de gemiddelde betalingstermijn van de verkochte producten? 1 tot2 weken 11)Wat is volgens U de grootste uitdaging als financieel directeur in het bedrijf? Wij hebben geen financieel directeur. Productie 12) Hoe bepalen jullie het productievolume voor de volgende periode? Naar gelang de interesse bij potentiële klanten. 13) Hoeveel werknemers werken er binnen de productie? Geen 14) Wat wordt er ondernomen wanneer er een overschot is aan productie? Wij produceren zelf niets, alles komt op bestelling of er is altijd een minimum voorraad. Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 74


15) Hoe schatten jullie de vraag van zonnepanelen voor volgend boekjaar? Nog steeds zeer succesvol.

Personeel: 16) Hoe houden jullie de werknemers gemotiveerd? Teambuilding, een goede samenwerking 17) Hoe gaan jullie om met conflicten? Lossen jullie het zelf op of door middel van de vakbond? Zelf oplossen als dit voorkomt. 18) Hoe gebeurt jullie selectieprocedure bij het aanwerven van nieuwe werknemers? Door de personeelsdienst of een interim kantoor.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 75


2.1.4

Briefhoofd in huisstijl (bijlage)

2.1.4.1

Inleiding

In deze opdracht hebben we een brief moeten maken met briefhoofd, kenmerken en onderwerp. Daarbij hebben we rekening moeten maken met de BIN-normen. We moesten ook onze huisstijl, logo en slogan integreren. De briefhoofd vind je in de bijlage. Deze opdracht bevat een brief met structuur. Het bevat een brief met briefhoofd, kenmerken en onderwerp. We hebben ons logo, eigen huisstijl en de slogan ge誰ntegreed. We hebben ook rekening moeten houden met de BINnormen. Ons briefhood is te vinden in de bijlage.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 76


2.1.5

Stakeholdersanalyse

2.1.5.1

Inleiding

Het is onze visie en missie om een kwaliteitsvol product op de markt te brengen. Wij willen dat onze klanten naar ons komen en weten dat ze voor een kwaliteitsvol en ecologisch product kiezen. Een goede service bieden aan onze klanten is uiteraard ook belangrijk voor ons. Om dit te kunnen bereiken, bieden wij ons personeel verschillende opleidingen aan. Dit is voor ons een belangrijke investering. Wij streven naar een groot marktaandeel binnen onze doelgroep. Het aantal eenheden dat wij verkopen op zich is dus niet het belangrijkst. Aangezien wij een kwaliteitsvol product aanbieden verwachten we minder zonnepanelen te verkopen dan onze concurrenten. Uit de cijfers die we van de HUB hebben gekregen voor “algemeen beleid” bleek dat wij ons het beste aan onze visie en missie hebben gehouden. Aangezien we een “groen” product aanbieden willen wij ook dat onze klanten weten dat we aandacht hechten aan het milieu. We nemen hiervoor verschillende maatregelen om ons product “groen” te kunnen produceren en te lanceren. Onze inzet hiervoor is al beloond geweest. We kregen van de HUB een eco-label. We nemen maatregelen zodat ons energieverbruik daalt en we leiden onze arbeiders op om milieuvriendelijker te werken. Verder werken we met gerecycleerd papier en milieu vriendelijke machines. Zoals eerder vermeld is het onze bedoeling om onze klanten een product van topkwaliteit aan te bieden. Dit doen we onder andere door veel te investeren in ‘research and development’, maar ook door onze ingenieurs goed op te leiden met oog op het milieu. We vinden het belangrijk om onze leveranciersrelaties goed te onderhouden. Dit proberen we vooral door ze te overtuigen dat wij de beste zijn en ons vak door en door kennen. De relatie met vaste leveranciers vinden we het belangrijkst, vertrouwen en een goede relatie zijn hier dan ook de sleutelwoorden. Momenteel zijn wij er in geslaagd om al onze voorgestelde aandachtspunten te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat het in de toekomst nog beter wordt. Met de juiste attitude en motivatie kunnen we dit bereiken. 2.1.5.2

De 3 P’s (People, Profit en Planet)

Duurzame ontwikkeling betekent dat we gebruik maken van de natuur zonder dat onherstelbare schade wordt aangericht. Het is belangrijk dat de economie groeit, maar het mag niet ten koste gaan van de toekomstige generatie. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met het klimaat of het uitsterven van bepaalde dierensoorten of planten. Het gaat over People, Profit en Planet. Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 77


People staat voor sociaal welzijn of hoe een bedrijf omgaat met zijn personeel. Planet staat voor ecologische kwaliteit of hoe een bedrijf zijn verantwoordelijkheden opneemt ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap. Het betreft onder andere over milieuzorg, milieuvriendelijker produceren en duurzame technologieontwikkeling. Profit staat voor economische welvaart. Hier komen werkgelegenheid, winstbestemming, investeringen in infrastructuur, uitbesteding, economische effecten van de diensten en producten aan bod. Het zoeken naar evenwicht tussen deze verschillende aspecten is de uitdaging voor ondernemingen in hun beslissingsproces. Hieronder zie je een schematische voorstelling waar je kan zien welke directeur een steentje bijdraagt in één of meerdere P’s. Productie

Logistiek

Marketing

People

x

x

x

Profit

x

x

x

Planet

x

x

x

2.1.5.3

Financiën

Personeel x

x

x x

People

Onder het domein ‘people’ klasseren we de zaken die te maken hebben met het welzijn en het belang van ons personeel, maar ook van de buitenstaander. Zoals iedereen wel weet zijn mensen niet weg te denken uit het systeem om duurzaam te ondernemen. ‘People’ staat voor mensen binnen en buiten de onderneming. Dit zijn dus de stakeholders die in dit aspect een welbepaalde invloed hebben. Zij kunnen namelijk een deel van de drie P’s realiseren. Hieronder kom je wat meer te weten over hoe de verschillende directeuren hun steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen. Hoe gaan wij om met ons personeel, klanten, leveranciers? We proberen dit op de meest realistische wijzen te realiseren. Onze logistiek directeur heeft ook een bepaalde invloed op ‘people’. Hij bepaalt namelijk de voorraad van de onderneming. Als hij bv. elke dag een vrachtwagen laat komen om een kleine voorraad te transporteren is dit op lange termijn nadelig voor de natuur, want hoe meer de vrachtwagens over en weer moet rijden hoe meer co2 deze uitstoten. Indien hij elke keer een volgeladen vrachtwagen kan klaarmaken is dit beter voor het milieu. Het is dus vanzelfsprekend dat hij een optimale voorraadformule gebruikt. Indien de directeur logistiek veel voorraad wil is het noodzakelijk om de nodige plaats daarvoor te hebben. De onderneming zal een grotere opslagplaats nodig hebben waardoor men meer gebouwen moeten laten bouwen wat leidt tot meer bebouwde ruimte en minder groen. In onze onderneming heeft ook de productiedirecteur een belangrijke rol inzake duurzaam ondernemen. Hij zorgt namelijk voor de optimale productiefactoren. De juiste man op de juiste plaats zodat elke werknemer zo efficiënt mogelijk kan werken. Als dit het geval is wil dat zeggen dat men sneller klaar is met werken zodat de machines minder lang moeten draaien. We hebben ook de intentie om onze werknemers goede opleidingen te geven zodat ze op een duurzame en efficiënte manier kunnen werken in ons bedrijf. Een goede opleiding zorgt natuurlijk mee voor een optimale productiviteit. We hechten hier veel aandacht aan.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 78


De marketingdirecteur doet ook mee aan duurzaam ondernemen omdat hij via de reclame mensen ervan bewust maakt dat we aandacht hechten aan het milieu. Hij zet de mensen tegelijkertijd aan om duurzaam te ondernemen door het promoten van zonnepanelen. Via onze reclame laten we weten dat we een ecologisch bedrijf zijn. Zo zijn onze klanten er bewust van omdat we dit een belangrijk aspect vinden.

2.1.5.4

Profit

Een ander onderdeel van de 3 P’s is profit. Dit is Engels voor ‘winst’ en zeer belangrijk voor elke onderneming. Winst maken is waarvoor elk bedrijf uiteindelijk gaat. Door een goede begeleiding van onze algemene directeur zouden wij een hoge winst moeten kunnen behalen. Hij moet ons sturen en motiveren in onze taken zodat wij heel rendabel kunnen werken. Elke directeur kan zijn steentje bijdragen tot een hoge winst. Zo kan bijvoorbeeld onze marketing directeur de verkoop stimuleren door een goede marketingcampagne te voeren. Dit kan gaan van een juiste keuze uit het wijde assortiment magazines tot een korte maar krachtig reclamespot op tv. Wij kiezen meer voor tijdschriften. Hierdoor kunnen we hun bewuster maken van de milieuvriendelijke effecten van zonnepanelen. In de reclame laten we ook weten dat we zorg dragen voor We kunnen ook door goed opgeleid personeel zeer productief tewerk gaan. In onze missionstatement staat dat wij voor een goede kwaliteit gaan en voor een goede service. Daarom gaan wij ook onze arbeiders goed opleiden zodat ze een voldoende know-how hebben om de zonnepanelen te maken. We kunnen onze verkoop ook laten stimuleren door een goede opleiding te geven aan onze verkopers. Wij hebben een zeer goed opgeleid verkoopteam dat onze klanten goed kan overtuigen om onze kwaliteitsproducten te kopen. Onze logistiek directeur regelt het gebruik van machines, onze energiezuinigheid en afval verwerking. Dit heeft allemaal zijn invloed op onze winst. Wij kunnen ons machinepark bijvoorbeeld beter inzetten door middel van vernieuwingen van machines of verkoop van onnodige machines en zo kosten besparen. Door een kleine jaarlijkse investering kan er ook voor gezorgd worden dat we minder kosten hebben aan energie. Er werd een ecolabel aan ons bedrijf toegekend. Dat eco-label kan ook klanten aantrekken omdat we dan laten zien dat wij het goed voor hebben met het milieu. Uiteindelijk kan dat onze winst ten goede komen. Door een goed beheer van de omloop van ons geld in de economie kan de financiële directeur ook zijn bijdrage leveren tot een hoge winst. Hij moet controleren of onze eventuele investeringen winstgevend zijn. Indien er hier een fout wordt gemaakt kan het zijn dat er geld wordt uitgegeven aan dure leningen. Dit moet vermeden worden. Ook de productie directeur draagt zijn steentje bij om de winst te bevorderen. Door een goede opleiding van het personeel en de beste onderdelen voor onze zonnepanelen aan te kopen kunnen wij een product maken van hoge kwaliteit. Door dit dan allemaal goed voor te stellen met een goede marketing campagne en goede verkopers is er een grotere kans op winst.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 79


2.1.5.5

Planet

Iedereen is zich ervan bewust dat het niet goed gaat met de natuur. Er is onder andere veel verwoesting van de natuur en te veel co2 uitstoot. Dit heeft geen goede gevolgen voor onze planeet. Wij willen ons steentje bijdragen. Elke directeur kan hierbij helpen. Hieronder kom je wat meer te weten over hoe de verschillende directeuren hun steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen. De productiedirecteur zorgt voor de aankoop van nieuwe machines met minder energieverbruik. Het nadeel hiervan is wel dat het meer kost, maar wij vinden dat niet erg omdat we het milieu belangrijk vinden en omdat zo besparen op energie en afval. Elke week organiseren we een dikke truien dag en een vegi dag. Op deze dag schenken we extra veel aandacht aan het milieu. We schakelen de verwarming uit voor de hele dag. Op een gewone dag schakelen we na de werkuren de verwarming volledig uit. Dit heeft alleen maar voordelen voor ons en het milieu. In ons bedrijf werken we enkel met spaarlampen. Ze zijn duurder, maar door het lager verbruik is het beter voor het milieu. Spaarlampen zijn niet heel aantrekkelijk, maar geef toe wie kijkt er naar het plafond? Niemand toch? Papier maken verbruikt veel energie. Het zorgt voor heel wat verwoesting van bossen in de wereld. Daarom gaan we eerst na of we documenten elektronisch kunnen bewaren. Dit gebeurt via ons intranet waar al onze werknemers toegang tot hebben via een toegangscode. Als er iemand iets moet afdrukken of kopiëren gebeurt dat recto verso. Als je bijvoorbeeld 20 kopieën van een document van 40 bladzijden enkelzijdig uitprint heb je hier 800 vellen voor nodig. Als je het dubbelzijdig én verkleind print slechts 200. We printen onze documenten af op gerecycleerd papier. Het maken van recyclagepapier verbruikt immers 6 keer minder water en 4 keer minder energie dan het produceren van nieuw papier. Het is wel iets duurder in aankoop. Groener werken begint al met het kantoormateriaal dat je op je bureau liggen hebt. Zelfs de keuze van een balpen heeft een impact op het milieu. Wegwerppennen uit plastic en andere nietrecycleerbare materialen zijn niet milieuvriendelijk. Het meest 'groen' zijn trouwens vulpennen. Iedereen heeft dus een vulpen. We maken gebruik van rekenmachines op zonne-energie en niet op batterijen. Een computer verbruikt veel energie als hij in het stopcontact zit. Daarom gebruiken we stekkerdozen met een aan- en uitknop. Onze marketing directeur maakt aan de hand van interne reclame het personeel bewust over de milieu aspecten van onze activiteit. Door middel van reclame maken we ook onze klanten en potentiële klanten ervan bewust dat we aandacht hechten aan het milieu. Onze brochures worden afgedrukt op gerecycleerd papier.

Onze grootste uitgave voor het milieu is de aankoop van elektrische wagens. Deze auto’s hebben geen co2 uitstoot wat heel goed is voor de natuur. De auto’s maken geen geluid en onze werknemers moeten nooit meer benzine of diesel kopen. Deze extra uitgave rendeert echter aangezien we op deze manier besparen op de verzekeringspremies, het onderhoud van deze wagens, de belastingen die ervoor moeten worden betaald en natuurlijk vooral ook dat er geen benzine moet worden gekocht.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 80


2.1.6

Folder (bijlage)

2.1.6.1

Inleiding

We hebben op een creatieve manier een folder gemaakt. In de folder hebben we ons bedrijf voorgesteld aan onze potentiële klanten. Onze producten, missie, bedrijfscultuur en andere informatie hebben we in de folder geïntegreerd.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 81


2.1.7

Facturatie in bob

2.1.7.1

Inleiding

Voor deze opdracht hebben we in groep verkoopfacturen moeten maken voor onze concurrentie. Daarna hebben we deze moeten boeken. Voor de facturen: zie bijlage.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 82


2.1.8

Presentation of company

2.1.8.1

Introduction

We made a presentation of our company. We proposed our company and we made a job description per department. This presentation is also a part of English.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 83


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 84


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 85


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 86


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 87


2.2

Frans

2.2.1

Journée découverte entreprises (l’annxe)

2.2.2

Introduction

Nous avons ouvert les portes de notre entreprise au grand public. Notre entreprise s’occupe des démonstrations, des visites guidées et des essais. Nous avons fait une affiche et la meilleure affiche de notre entrepise, vous voyez dans l’annexe.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 88


2.3

Engels

2.3.1

Brochure (see annex)

2.3.1.1

Introduction

We are invited to present our company on an international fair in London. Therefore we also need a brochure in English.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 89


2.3.2

Job ad

2.3.2.1

Introduction

We need someone in our company who could open international markets. We looked at a number of job ads and we saw what pieces of information they contain and we write out an ad for the job in our company.

Job ad for salesman/ saleswomen Company description: Our company, Solarise is situated in Zaventem. We produce and install solar panels. Solarise works with motivated people in a pleasant environment where they can show their talents and ambitions. Solarise does not want to compete on price but on being the number one in a selective market segment of the upscale housing market. This is a segment where solar panels have little penetration so far. Innovation is very important for us. We value the environment and ethics very highly and work with environment-friendly materials and installations. Solarise is committed to creating a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. Job description: We are looking for enthusiastic women or men. You have to maintain the relationship with existing costumers and extend turnover through acquisition of new customers. You are responsible for the relationship and contact with our customers. You will welcome the costumers and listen to their wishes. You have to give advice to the costumers and make quotes. You have to close the sales agreement, make the documents and follow the order. You will work in a team with ambitious colleagues’. Experience required:  At least 2 years experience in sales;  A proven track record in sales;  Proven costumers relationships. Profile:  Bachelor’s degree;  English: fluent;  Driver’s license;  Computer skills: word, excel and access;  Driven and results-oriented personality;  Strong communication skills;  Eye for new opportunities. We offer:  A fascinating function with a lot of costumer contact;  Attractive salary + up to 20% bonus;  Mobile phone;  A product and sales training;  Flexible working environment.

Let the sun shine! Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 90


2.3.3

Mission statement

2.3.3.1

Introduction

This assignment is linked with the assignment for TBE. Because we intend to include an English page in our website for international contacts we also present our mission statement in English. We compared the mission statement of three other companies. After that we made a mission statement by our self. 2.3.3.2

Mission statement of 3 other companies

Which company?

The components MISSION STATEMENT: Smart energy for a smarter future

Slogan /

VISION: The world’s leading provider of highly competitive solar energy solutions CORPORATE GOALS: - Cost reduction - Profitable growth - Technological advances - Market and costumer focus - Organizational development REC aims to play a leading role and be a key contributor in shaping the future of the solar energy industry. We focus on achieving operational excellence and lower production costs to enhance solar viability. We do this by continuing to pursue ambitious technology development programs and cost-reduction initiatives. We are established, experienced and highly skilled specialists in the design and installation of bespoke photovoltaic (PV) systems for domestic, commercial, public sector and agricultural properties. We do not employ salesmen and run a streamlined business so we are able to offer market leading products and service at market leading prices. Our mission is to bring health through food and beverages to a maximum number of people in the UK. Our vision for our dairy products is to establish our yogurts as an essential part of a healthy, daily diet, by providing tasty, nutritious and functional products, while positively contributing to our local community. ‘There is a huge potential to increase our consumers understanding of how yogurt can improve their health. Through education we can promote and strengthen the national momentum towards eating natural, healthy foods

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

/

/

pagina 91


Short comment of the mission statements REC solar: We find the mission statement very good. They want to have lower production costs to enhance solar viability. One of their goals is a technological advance, which we think is important. They want to provide smart energy with advanced technology for a smarter future. When we read this, we want to learn more about REC solar and would consider becoming their customer. Ecosunpower: We don’t like the mission statement of this company because they don’t say what their goals are and they tell that they are the best. Which we don’t think that you can tell this in a mission statement. It is good however that they work with experienced and highly skilled specialists. We find it a good idea that they run a streamlined business, so that they are able to offer the market leading products and services at market leading prices. They are very well organised and their business runs smoothly. This is because they don’t have salesmen ,so their costs are lower. That’s why they are able to sell their products at lower prices. Danone find the mission statement good. The products of Danone are delicious and healthy. This is important. We need to eat healthy food and Danone takes care of this. They want to bring health through food and beverages to a maximum number of people.

Danone: We find the mission statement of Danone very good. Danone has a strong reputation in the health service. Some people need to take more care on what they eat and need a balanced diet. Danone brings with their mission statement and advertisement campaigns Danone a message to a large public. They want to bring healthy food and beverages to a maximum number of people. We think that more companies should care more about the healthof their costumers. Sources: http://www.recgroup.com/en/recgroup/vision-and-strategy/ http://www.ecosunpower.co.uk/ http://www.danone.co.uk/

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 92


2.3.3.3

Our own mission statement

Purpose Statement Solarise does not want to compete on price but on being the number one in a selective market segment of the up-scale housing market. This is a segment where solar panels have little penetration so far. Traditional panels are not 'fashionable' enough and most of them ruin the looks of a beautiful mansion covering the roof with 'ugly black panels'. We intend to become market leader in the segment of up-scale housing. We want to sell a product that everybody wants and desires. We aim to build high levels of client satisfaction and a client base that is proud about their solar panels. Our customers will be our strongest marketing asset. We deliberately do not want to fight for some market share with small margins in the traditional customer segments where market saturation is high. Business Statement We want to achieve our goals through product innovation, design, custom built solutions, superior quality, excellent service and well trained employees. Selectivity of suppliers who can build custom solutions with high quality is very important. We want to partner with a selected number of suppliers and involve them closely in our commercial process, especially for our custom built solutions. We also want to partner with construction companies and architects who focus on the same upper scale market segment. As such we want our product to be integrated in showcase mansions and be an integrated part of their plans for new mansions.

Value Statement We value the environment and ethics very highly and work with environmentfriendly materials and installations. Our commercial team for example will be driving hybrid vehicles. Our employees are very important for us. People buy from people. They are representing our company and values and are closely involved with the success of our company. They feel "part of the family".

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 93


2.4

Duits

2.4.1

Einführung

Wir stellen unsere GIP-Firma schriftlich vor: Abteilungen und Funktionen. 2.4.2

Firmenporträt

Wir haben fünf Abteilungen in unserem Unternehmen: Produktion, Logistik, Allemeiner, Personal und Finanzen. Glen Deckers ist Allgemeiner Direktor. Er muss der Betrieb führen und alle Aufgaben kontrollieren. Joëlle Rousseau ist die Marketing . Sie ist verantwortlich für die Reklame und sie erwartete Nachfrage jährlich berechnen. Carlo Van Rompaey ist der Logistikdirektor. Er muss den Vorrat kontrollieren und er kontrollieren die Produktion. Jacqueline Kareman ist die Personaldirektorin. Er sorgt für gute Ausbildung. Sie nimmt Mitarbeiter an und entlässt Mitarbeiter. Lorenz Van Campenhout ist der Produktionsdirektor. Er ist verantwortlich für die Qualität von den Solarzellen und er muss die Produktionsvolumen berechnen. Brent De Laet ist der Finanzdirektor. Er kontrolliert die Buchhaltung und er ist verantwortlich für das Resultat.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 94


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 95


3

Bijlagen

3.1

Individueel

3.1.1

Bedrijfseconomie

3.1.1.1

Briefhoofd

Zonnepanelen & installaties Bosstraat 9 2861 O-L-V-Waver

Lorenz Van Campenhout Mosvennedreef 8b 3140 KEERBERGEN uw bericht van uw kenmerk Bericht kenmerk

ons kenmerk kenmerk

 015 23 64 53  015 05 10 17  www.solarise.com  Solarise@hotmail.com

datum 2012-01-10

Onderwerp onderwerp onderwerp Aanspreking (geen leesteken) Tekst…..

Slotformule

Lorenz Van Campenhout Productiedirecteur Bijlage: Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 96


3.1.1.2

Horizontale en verticale analyse 1

Actief

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 97


Passief

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 98


Resultatenrekening

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 99


3.1.1.3

Horizontale en verticale analyse 2

Actief

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 100


Passief

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 101


Resultatenrekening

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 102


3.1.2

Frans

3.1.2.1

5 autres Offres d’emploi

1) Responsable d’équipe production Colruyt Groep Brabant flamand3 février 2012

Colruyt Groep Colruyt Group Services regroupe différents départements au sein du Groupe Colruyt, dont le rôle est de soutenir les différentes enseignes du Groupe Colruyt. Il s'agit e.a. du bureau de marketing et de communication (avec studio photo et vidéo, graphistes, rédacteurs, datawarehouse, etc.), des départements informatique et simplification du travail, du service du personnel et de sélection, services facilitaires, du service analyse de processus, du département environnement et relations gouvernementales, etc.

Responsable d’équipe production Description de la fonction Avec vos collègues responsables d'équipe, vous dirigez une équipe de 16 collaborateurs qui travaillent au sein de l'imprimerie offset et pour un certain nombre de lignes de production. Vous vous occupez de la gestion opérationnelle et du planning du personnel. Vous veillez à un planning quotidien et hebdomadaire détaillé, et êtes attentif au volume de travail. Vous travaillez pour ce faire en étroite collaboration avec vos collègues et avec le planificateur central. Vous veillez également au soutien technique de votre équipe. Si vous n'avez pas encore d'expérience dans le secteur graphique, nous nous chargeons de vous former. Vous mettez volontiers votre expérience et vos connaissances au service des autres. Essayer d'améliorer la productivité et trouver des méthodes de travail efficaces sont pour vous un défi. Fournir un travail de qualité à nos clients est l'une de vos priorités et vous avez l'intention d'y veiller. Vous souhaitez également contribuer à l'avenir de notre service, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Vous êtes prêt à être une force motrice de notre innovation technique, du développement professionnel futur des collaborateurs, de l'esprit d'équipe et de l'implication.

Profil -vous avez une formation supérieure (de préférence d'ingénieur industriel) et/ou une expérience équivalente de responsable dans un environnement de production -vous avez beaucoup d'affinités avec la technique, avoir des connaissances en impression offset constitue un atout -vous êtes capable de diriger et avez l'esprit d'équipe -vous êtes flexible, car votre équipe travaille dans un système d'équipes qui se relaient -vous vous exprimez facilement et la communication ouverte est votre spécialité -vous êtes orienté clients -vous travaillez de manière structurée, analytique et organisée -vous travaillez orienté résultats et solutions -vous êtes résistant au stress -le travail en équipe ne vous effraie pas -vous êtes bilingue F/N

Offre -un travail avec de beaux défis et la possibilité d'apprendre, tant au niveau du people management que sur les plans techniques et organisationnels -un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dynamique de responsables d'équipes et de chefs de service -une atmosphère de travail où vous êtes soutenu par votre équipe -vous contribuez à la réalisation de la mission et des ambitions de votre service et à la croissance de Symeta -un salaire attrayant, assorti de nombreux avantages extralégaux

Vous pouvez postuler sur le site Web de Colruyt Groep. Cliquez sur «Postuler» pour continuer. Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 103


Postuler

Plus d'info: Vadim Deylgat, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

2 Ouvrier de production / cariste Notre client est actif dans la fabrique de derbigum et de colle industrielle.<BR> <BR> Description de la fonction En fonction du poste occupé, vous serez amené a effectuer les tâches suivantes. - Responsable de la préparation des mélanges de matières premières nécéssaires à la production (préparation des mélanges, planification afin d'éviter les arrêtes de production, prélèvement d'échantillon et essais de formules en collaboration avec le laboratoire) - Responsable de la fabrication des produits selon le mode opératoire des lignes de production (préparation et vérification de la ligne avant démarrage; réalisation de la production en fonction du planning défini et des paramètres mentionnés, détection d'éventuels défauts et prise de mesure corrective De manière générale : 

Vous veillez au bon fonctionnement des machines

Doué techniquement, vous localisez, analysez et diagnostiquez la panne sur les lignes de production. Vous effectuez les premières réparations ou vous faites appel à vos collègues de la maintenance pour relancer le système de production. Vous participez activement à la maintenance préventive et curative des installations industrielles. 

Vous assurez le nettoyage des infrastructures et installations

Vous êtes également opérateur de production polyvalent et effectuez des remplacements si besoin pour d'autres postes

Profil

Vous possédez un diplôme Secondaire Supérieur (A2) technique ou professionnel en électricité, mécanique, électromécanique,... Vous êtes une personne responsable, débrouillarde et savez travaillez de façon autonome. Vous êtes ouvert au changement, à la polyvalence et à l'apprentissage de nouvelles techniques. Vous êtes en mesure de réagir rapidement en cas de problème et d'anticiper les événements. Vous êtes respectueux des règles de travail, de sécurité et d'environnement. Vous êtes à même de soulever des charges (sacs, rouleaux?) Une bonne maîtrise du français est exigée notamment pour la lecture et la bonne compréhension des consignes de sécurité. Vous pouvez manipuler un ordinateur aisément. Vous disposez impérativement du brevet cariste. Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 104


Vous acceptez le travail en 3 pauses (+ pause de jour éventuelle). Vous disposez idéalement d'un véhicule personnel (accès à l'entreprise par les transports en commun limité pour l'horaire de nuit). Qualités indispensables : Dynamisme, autonomie, rigueur, implication, capacité d'apprentissage, esprit d'équipe, fiabilité, motivation.

Offre

Un emploi dans une entreprise dynamique, leader dans son secteur d'activité Une formation complète assurée par l'entreprise Chèques Repas ; Frais de déplacement majorés ; Temps plein 3 pauses (+ pause de jour éventuelle)

Intéressé(e)?

Veuillez postuler via les données de contact ci-dessous, en mentionnant Jobat et la référence 341167FR-JA-BE.

E-mail: wavre-technicum@unique.be

3 Company Description: Manpower recherche un ingénieur de production pour notre client sur la région de Mouscron.

INGENIEUR DE PRODUCTION 2711674 / 142 C Function Description: Vous serez en charge d'assister quotidiennement le responsable dans le suivi des performances des installations de conditionnement et soufflage suivant les indicateurs. Vous apportez un support technique et opérationnel dans l'encadrement des équipes de production (planning, rendement et productivité). Vous assistez au démarrage de nouvelles installations ainsi qu'au processus de validation. Vous apportez également un support organisation et managérial (procédures, consignes, performance, sécurité, qualité, etc.). Vous contribuez à l'élaboration des indicateurs et rapports d'activité. Profile: Vous êtes diplômé en tant qu'ingénieur industriel (idéalement électro-mécanicien). Expérience de 3 à 4 ans. Une expérience dans un milieu industriel est un atout considérable. Vous parlez couramment le français et l'anglais. Vous possédez une connaissance en gestion de projet ainsi qu'en technologie industrielle. Offer:

Horaire de journée. Possibilité horaire d'équipe en dépannage. 39h/semaine.

Salaire suivant l'expérience. Tickets restaurants. Autres avantages extra-légaux accordés après embauche.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 105


Cette offre d'emploi se trouve également sur le site Manpower. Vous accélérez le traitement de votre candidature en vous inscrivant sur notre site et en postulant ainsi à cette annonce. De plus, vous pouvez y consulter notre large éventail d'annonces online. Copiez le titre de la fonction ici sur ce site (uniquement le texte - ou une partie - avant le trait d'union, donc pas le numéro de référence). Allez sur notre site www.manpower.be et choisissez votre langue. Ensuite vous cliquez sur Offres d'emploi. Collez le titre de la fonction dans le champ Ou introduisez un titre de fonction et cliquez ensuite Recherche!. Vous trouvez ensuite votre annonce cherchée. Bonne chance ! Manpower online

This Job offer can also be found on www.manpower.be. You can speed up your application by registering on our site and applying directly for this ad. Consult our vast selection of on-line vacancies. Don't forget to mention the vacancy code next to the referencesnumber of the company in your letter.

4. Start People fait partie du groupe coté en Bourse USG People, qui offre, via des marques internationales et locales solides, des services et des solutions novatrices dans le domaine des ressources humaines. En Belgique, Start People compte 450 collaborateurs actifs dans 95 agences. Start People met chaque année plus de 72 000 collaborateurs intérimaires au travail

Technicien (H/F) Start People Mons Introduction Notre client est le constructeur de premier rang en matière de systèmes de navigation intégrés et de boîtes de vitesses automatiques pour le secteur automobile.

Description Nous recherchons une personne ayant des connaissances technique afin de travailler en tant que support Technique dans différents domaines (électronique, mécanique...). L' objectif est de venir en appuis (avec une personne déjà en place) aux différents services de la société pour les questions techniques qu'ils pourraient avoir (données de nouveau produits, créer des fiches techniques, ...) En tant que support technique, votre travaille se composera des tâches suivantes :  Analyse, comparaison de données

Récoltes des données,

Lecture de plan, recherche d'informations sur plan,

Centralisation des données pour renseigner différents services en interne,

Réunion avec les différents services et mise en place de reporting...

La société étant internationale, la plupart des documents seront en anglais. Profil: Bachelier ou détenteur(-trice) d¿un CESS en électronique ou en électrotechnique, vous possédez une première expérience réussie dans une fonction similaire et de préférence dans un environnement de production électronique. Animé(e) par le désir d¿apprendre, vous faites preuve de rigueur et de proactivité, ainsi que d¿un excellent esprit d¿équipe. Vous avez quelques notions d¿anglais.

Offre Nous vous offrons une mission d'intérim de longue durée avec des possibilités de prolongations. Avantages extra-légaux. Coordonnées Intéressé(e)? Cliquez sur le bouton ci-dessous pour solliciter pour cette fonction!

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 106


5 Company Description: Manpower recherche pour un client situé à Forest un(e) responsable administratif et juridique. RESPONSABLE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 2716090 / Function Description: -

préparer les contrats clients et les éventuels contrats fournisseurs ; gérer tous les documents juridiques nécessaires à la production ; gérer la propriété intellectuelle de l'entreprise gérer les dossiers contentieux ; assurer les tâches courantes de suivi administratif et juridique.

Profile: Vous disposez : - d'une capacité à gérer des dossiers administratifs, juridiques et financiers ; - connaissance pratique du droit social et du droit commercial ; - maîtrise de MS Office ; - maîtrise du français et de l’anglais ; - connaissance opérationnelle du néerlandais ; - excellente capacité rédactionnelle dans ces trois langues (dans des tons différents : lettres de remerciements ou de plainte, lettres commerciales) ; -connaissance de l’espagnol, de l’italien ou de l’allemand, si possible. - Vous êtes très flexible sur les horaires et êtes disponible pour travailler de nombreuses heures si nécessaire en période de pic d'activité. - Vous êtes autonome et disposez d'une grande curiosité intellectuelle. Offer:

Notre client vous offre un CDI à temps plein.

Notre client vous offre un salaire à la hauteur de vos compétences.

Cette offre d'emploi se trouve également sur le site Manpower. Vous accélérez le traitement de votre candidature en vous inscrivant sur notre site et en postulant ainsi à cette annonce. De plus, vous pouvez y consulter notre large éventail d'annonces online. Copiez le titre de la fonction ici sur ce site (uniquement le texte - ou une partie - avant le trait d'union, donc pas le numéro de référence). Allez sur notre site www.manpower.be et choisissez votre langue. Ensuite vous cliquez sur Offres d'emploi. Collez le titre de la fonction dans le champ Ou introduisez un titre de fonction et cliquez ensuite Recherche!. Vous trouvez ensuite votre annonce cherchée. Bonne chance ! Manpower online

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 107


Your reply to:

Manpower REF : 2716090

RUE XAVIER DE BUE 63 1180 BRUXELLES BELGIQUE

Telephone:+32 2 340 18 90 Office.Uccle@Manpower.be

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 108


3.1.2.2

Journée découverte entreprises

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 109


3.1.3

Engels

3.1.3.1

Job ad

Introduction We have applied for a job. Here is the job ad of Ecsolis. Ecsolis is the company I appied for. The sun of today is the energy of tomorrow! ECSOLIS – Solar Panels Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

 0479343903  info@ecsolis.be  www.ecolis.be

Representative / administration assistant (M/W)

Company

Ecsolis is a company that produces and places solar panels. We are situated in Belgium but we have the ambition to open international markets.

Function The person that we search has to be our representative abroad. Besides searching new customers, the candidate has to maintain good personal relations with existing customers in order to create a larger customer network.

Profile Master-degree in a economics Experience is not a must but if you have experience it is a plus Some knowledge about Office programs (Word, Excel and PowerPoint) Excellent English, French and Dutch - written and spoken. Knowledge of German is a plus. Excellent communication and customer service skills Confident, competent, with negotiating skills and ability to communicate at a senior level Sales minded and customer oriented Self starter with the ability to work autonomously Driver license (B) Team player

Attitude Self motivated Willing achieve goals Professional Confident, friendly and polite Flexible Hard working Stress resistant

Offer A friendly team of colleagues Salary : to discuss Job with a lot of responsibility and possibilities for a career Extra benefits like lunch vouchers, a mobile phone, notebook, and plane tickets

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 110


3.1.4

Duits

3.1.4.1

Ein Stellenangebot

Die DirectGroup Germany bündelt die deutschsprachigen Medienvertriebs- und Direktmarketinggeschäfte der Bertelsmann AG mit mehr als zwei Millionen Kunden. Unter den Marken "Der Club Bertelsmann" und "zeilenreich" bieten wir Endkunden in Deutschland eine breite Medienauswahl an. In mehr als 200 Filialen deutschlandweit, im Katalog sowie in Online- und Mobile-Shops überzeugen wir mit Auswahl, Service und Preisvorteil. Das Konzept lautet "ein Buch, zwei Preise". In Österreich betreuen wir unsere Kunden unter der Marke Donauland, in der Schweiz unter der Marke NSB - Neue Schweizer Bücherwelt. Darüber hinaus entwickeln wir auf Basis unserer Direktmarketing-Kompetenz neue Produkte und Geschäftsmodelle im Endkunden-Markt - zum Beispiel den Lindt Chocoladen Club. Die dritte Geschäftssäule der DirectGroup Germany ist das Angebot von Dienstleistungen etwa von Nionex, dem IT-Dienstleister für individuelle Kommunikationslösungen im Internet. Die DirectGroup Germany ist Teil der Club- und Direktmarketinggeschäfte der Bertelsmann AG. Deine Aufgaben Für die Unterstützung und Begleitung des Teams E-Commerce Markteting bei der Weiterentwicklung des OnlineMediengeschäfts (www.derclub.de undwww.zeilenreich.de) sowie unserer Lese-Community (www.buchgesichter.de) suchen wir Dich mit folgenden Aufgaben:

Du unterstützt die strategische Weiterentwicklung des E-Commerce-Mediengeschäfts durch Recherchen zu verschiedenen E-Commerce und Social-Media-Themen und führst Marktstudien und Wettbewerbsanalysen durch. Du bereitest Deine Analysen anschaulich auf, präsentierst diese und begeisterst uns mit Deinen neuen Ideen. Du mischt dynamisch bei der täglichen Arbeit des Teams mit, führst selbständig Aktionen zur Verkaufsförderung durch, analysierst diese und sprichst Handlungsempfehlungen aus. Darüber hinaus übernimmst Du die Pflege verschiedener Content-Seiten der Online-Shops

Du unterstützt mit Deiner Kreativität das Team bei der Abwicklung und Optimierung des DealsProgramms. Zudem führst Du Gewinnspiele durch, wertest diese aus und überrascht die Gewinner durch die Versendung der Preise

Du greifst beim Community Management mit Ideenreichtum unter die Arme und unterstützt das Team bei relevanten Themen wie Bannerkampagnen und SEO

Dein Profil

        

Du studierst erfolgreich und mit Begeisterung Betriebswirtschaft/ Medienwirtschaft o.ä. (Vordiplom oder vergleichbarer Abschluss Grundvoraussetzung) und hast bereits die Möglichkeit erster Praxiserfahrung durch Praktika im Marketing-Umfeld genutzt Deine Leidenschaft liegt in den Bereichen E-Commerce, Online-Marketing, Social Media Du konntest in diesen Themengebieten bereits Erfahrung sammeln Dein Herz schlägt für Bücher, Musik und Filme Du bist ein Planungs- und Organisationstalent und es gelingt Dir analytisch und konzeptionell zu denken Du spinnst Deine Ideen gerne im Team, bist ohne Unterbrechung bei der Sache und gehst voller Kreativität ans Werk Es geht Dir leicht von der Hand, Dich kommunikativ auf verschiedene Ebenen und unterschiedliche Ansprechpartner einzustellen Start: asap (April 2012) Dauer: 6 Monate Gehalt: Praktikantenvergütung

Bist Du neugierig geworden und möchtest mit Entdeckerfreude Neues ausprobieren? Dann begeistere uns mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung über unser Online Formular.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 111


Ansprechpartnerin: Judith Maas Tel. 030 / 747 84 46 69 Weitere Infos findest Du unter

http://www.stepstone.de/stellenangebote--Praktikant-ECommerce-Online-Marketing-m-w-Berlin-DirectGroup-Germany-2159749-inline.html?meta

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 112


3.2

Groepsopdrachten

3.2.1

Bedrijfseconomie

3.2.1.1

Folder

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 113


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 114


3.2.1.2

Facturen (BOB)

Aankoopfacturen Ecsolis Om onze facturen te kunnen boeken heeft elke onderneming verkoop en aankoopfacturen moeten maken.

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 115


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 116


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 117


Aankoopfacturen Solartec

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 118


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 119


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 120


Verkoopfacturen Solarise

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 121


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 122


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 123


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 124


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 125


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 126


3.2.1.3

Intensieve begeleidingsdag

Inleiding In de loop van het jaar is de HUB te Brussel langs geweest in onze school voor één dag. We hebben ons businessgame afgesloten op die dag en we zijn erin geslaagd om drie volledige boekjaren te realiseren op welgeteld één dag. Onze onderneming is er eveneens in geslaagd om het spel te winnen. Doordat onze onderneming gewonnen is hebben we als prijs een kwaliteitslabel ontvangen. Hieronder zijn onze financiële analyses te vinden. Boekjaar 11

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 127


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 128


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 129


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 130


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 131


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 132


Boekjaar 12

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 133


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 134


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 135


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 136


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 137


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 138


Boekjaar 13

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 139


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 140


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 141


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 142


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 143


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 144


3.2.2

Frans

3.2.2.1

Journée découverte entreprise

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 145


3.2.2.2

Brochure

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 146


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 147


3.2.3

Engels

3.2.3.1

Brochure

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 148


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 149


Besluit Ik heb veel bijgeleerd wat betreft de stand van zaken in een bedrijf. Vooral het departement ‘financieel’ stond centraal in de GIP. De meeste opdrachten gingen over het financiële van ons bedrijf Solarise. Na een lange tijd samenwerken in een groep van 6 personen heb ik vooral positieve ervaringen opgedaan maar natuurlijk ook negatieve ervaringen. Om te beginnen met de positieve ervaringen kan ik het volgende vertellen. Door een aangename groepssfeer was het altijd leuk om samen te werken, maar vaak ging dat gemoeid met stress. De individuele opdracht voor de Personeelsdirecteur ‘teambuilding’ was voor ons echt van toepassing. Een goed georganiseerd team zorgt natuurlijk voor goede resultaten. Door een goede samenwerking kan je beter presteren en met minder stress. Maar er zijn natuurlijk ook negatieve punten aan verbonden. Soms was de medewerking van een aantal personen iets minder waardoor je meer moet doen dan van je wordt verwacht. In groep werken is ook niet altijd even makkelijk. Toch heeft het zijn voordelen. Als je met iets niet verder kunt, is er altijd de mogelijkheid om assistentie te vragen aan je collega’s. Voor deze bundel samen te zetten, is bijna heel de klas samengekomen om de moed erin te houden. In groep werken heeft echt z’n voordelen. Iedereen stimuleert elkaar als ze wanhopig naar de toekomst kijken. Ook over zonnepanelen heb ik veel bijgeleerd. Ik vind het een goed initiatief van de school om het thema zonnepanelen te gebruiken, omdat het aanzet om meer te leren over groene energie, wat in deze tijd toch relevant is met de opwarming van de aarde. Ik vind het wel spijtig dat er verscheidene leerkrachten zijn weggegaan. Het is zowel voor de nieuwe leerkracht als voor de leerling moeilijk om zich terug aan te passen. Al bij al ben ik blij dat ik in het zesde jaar ben geraakt zonder enige problemen. Dit eindwerk geeft je zelfvertrouwen naar mijn volgende schoolcarrière.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 150

GIP  

Geïntegreede proef

Advertisement