Page 1

MLADEN MARKOV Lorella Limoncin Toth M@LV@ZIJ@ perfect book 2013


BIOGRAFIJA

Mladen Markov rođen

je 5.3.1906 u Zrenjaninu. Nakon odsluženja vojnog roka u ratnoj mornarici (1927-1929),odlazi u Dubrovnik gdje se bavi glazbenim radom, komponiranjem i dirigiranjem. Ovdje upoznaje svoju prvu suprugu, poznatu opernu pjevačicu Vukicu Radulović Markov. Odlazi u Korčulu gdje postaje Kapelnik gradske glazbe. Nakon dolaska u Zagreb Mladen Markov zapošljava se u Plinari studirajući istovremeno na Muzičkoj akademiji. Nakon studija zapošljava se kao muzičar u orkestru Radio stanice Zagreb. Istovremeno vodi pjevačku sekciju Društva Željezničara (kasnije preimenovanog u „Vinko Jeđut“). Zbog svog ilegalnog rada i diverzije na zagrebačku glavnu poštu u Jurišićevoj ulici, 1943. biva uhapšen te zatvoren u samicu. U zatvoru biva operiran zbog teške plućne bolesti i u takvom stanju dočekuje kraj rata. U ožujku 1948. zapošljava se kao nastavnik muzičkog odgoja u bujskoj gimnaziji Vladimira Gortana, gdje se odmah iskazuje svojim radom kao priznati stručnjak i cijenjeni pedagog. U bujskoj gimnaziji osniva mješoviti pjevački zbor te limenu glazbu. Zbor bujske gimnazije ubrzo postaje jedan od najboljih zborova u Istri i osvaja prve nagrade tokom svih službenih nastupa. Ovim zborom nastupa na turnejama u Zadru, Šibeniku, Splitu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Dubrovniku. Vodi pjevački zbor HPD „Bratstvo“ Marušići, zbor HPD „Ante Babić“ Buje te zbor u Materadi. Profesor Mladen Markov prvi je u ovom djelu Istre u zborskom pjevanju uveo pjesme na istarskoj ljestvici I.M. Ronjgova, Matka Brajše Rašana i ostalih istarskih kompozitora. Istovremeno preuzima vođenje Limene glazbe „Lipa“ iz Kaštela, „Naše sloge“ iz Babića te obnavlja puhački orkestar Brtonigle. Tokom 1954. vodio je zajednički nastup KUD-a „Bratstvo“ Marušići i zbor Prosvjetnih radnika Bujštine kao predstavnike Slobodnog Teritorija Trsta u Hrvatskom Narodnom Kazalištu Zagreb. Zahvaljujući svom radu u HPD „Lipa“ Kaštel upoznaje svoju drugu suprugu, Mariju Raca. Iz tog braka rođena je kćerka Istranka. Mladen Markov bio je jedan od glavnih pokretača kulturnog stvaralaštva Bujštine. Bio je jedan od organizatora Festivala kulturnog stvaralaštva Bujštine ili kako se kasnije nazivao Festivala u pjesmi i riječi. Na ovim festivalima, od 1948. do 1955. godine, zadužen je za muzičke sastave i zborove. Mladen Markov bavio se također komponiranjem i režijom. Rasformiranjem kotara Buje, prof. Markov 1958. postavljen je za direktora Muzičke škole u Puli gdje vodi pjevački zbor „Matko Brajša“. Godine 1971. vraća se u Umag gdje vodi Muzičku školu te predaje sve puhačke instrumente. Preminuo je u 1973. godine.


BIOGRAFIA

Mladen Markov è nato il 5.3.1906. a Zrenjanin. Da giovane ha svolto il servizio militare nella ma-

rina militare jugoslava (1927-1929). Lasciata la marina si trasferisce a Ragusa (Dubrovnik) dove si occupa di lavoro musicale, composizione e direzione d’orchestra. Li incontra la sua prima moglie, la cantante lirica Vukica Radulović Markov. Dopo il matrimonio hanno vissuto per un certo periodo sull’isola di Curzola, dove era diventato maestro di cappella della locale banda di ottoni. Si trasferiscono poi a Zagabria dove Mladen Markov lavora presso l’Azienda del gas e contemporaneamente studia presso l’Accademia musicale. Dopo gli studi lavora come musicista nell’orchestra della Stazione radiofonica di Zagabria. Contemporaneamente dirige la sezione musicale dell’Associazione “Željezničar”. A causa della sua attività illegale svolta durante la Seconda guerra mondiale viene arrestato nel 1943. In prigione viene operato a causa di una grave insufficienza polmonare. Come molti altri, all’epoca era stato inviato nella Zona B del Territorio Libero di Trieste. Subito dopo il suo arrivo nel marzo del 1948, fonda il coro musicale e la banda di ottoni del ginnasio buiese. Dirige anche le bande di ottoni “Lipa” di Castelvenere, la “Naša sloga” di Babici, l’Orchestra di fiati di Verteneglio. Il coro misto del Ginnasio “Vladimir Gortan” diventa ben presto uno tra i migliori in tutta l’Istria, ottenendo numerosi premi durante i vari concorsi ed esibendosi a Zara, Sibenico, Spalato, Lubiana, Zagabria, Belgrado, Sarajevo, Ragusa (Dubrovnik). Il professor Mladen Markov per primo in questa parte dell’Istria introduce nel canto corale la scala istriana di I.M. Ronjgov, Matko Brajša Rašan e altri compositori locali. Nel 1954 dirige l’esibizione congiunta della SAC “Bratstvo” di Marussici e del coro degli educatori del Buiese al Teatro Nazionale Croato di Zagabria, come rappresentanti del Territorio Libero di Trieste. Grazie al suo lavoro presso la SAC “Lipa” di Castelvenere incontra la sua seconda moglie Maria Raca. Da questo matrimonio nascerà la figlia Istranka. E’ stato promotore di molte iniziative culturali del territorio. Dal 1948 al 1955 è stato responsabile del settore musicale di numerosi festival culturali. Si è distinto nella composizione e nella regia di opere teatrali. Nel 1958 diventa direttore della Scuola di musica di Pola dove dirige il coro „Matko Brajša“. Ritorna a Umago nel 1971 dove insegna presso la Scuola di Musica. E’ morto nel 1973.


LIMENE GLAZBE Mnogobrojne limene glazbe koje su djelovale u prijeratnom razdoblju završetkom Drugog svjetskog rata prestaju s radom. One koje nastavljaju svoje djelovanje malobrojne su i sa vrlo malo svirača. Nastupaju prije svega na raznim manifestacijama gdje izvode rodoljubne partizanske melodije. U takvoj atmosferi u ožujku 1948. dolazi na područje Zone B Slobodnog teritorija Trsta Mladen Markov. Stigavši na područje Bujštine započinje s obnovom raznih limenih glazbi. Preuzima vođenje Limene glazbe „Lipa“ iz Kaštela, „Naše sloge“ iz Babića, obnavlja puhački orkestar Brtonigle te osniva puhački orkestar bujske gimnazije. Bila su to vremena značajnog kulturnog preporoda čitave Bujštine. Ukidanjem zone STT-a (1954. g) kao i slijedeće godine Kotara Buje, započinje egzodus stanovništva. Teška ekonomska kriza koja je poslije emigracije zahvatila općinu Buje negativno se odrazila i na kulturni život Bujštine, a naročito se to odnosi na sela. Limene glazbe Bujštine polako nestaju s kulturno-zabavne scene ovoga kraja.


BANDE DI OTTONI Le poche bande di ottoni che erano sopravvissute dopo la Seconda guerra mondiale erano prive di dirigenti qualificati. Si esibivano principalmente alle varie manifestazioni in cui venivano eseguiti brani patriottici e partigiani. Nel marzo 1948 arriva nel territorio della Zona B del Territorio Libero di Trieste il musicista Mladen Markov, che pone le basi della vita musicale nell’intero Buiese, fondando e ridando vita a varie bande di ottoni. Dirige la banda di ottoni della SAC “Lipa” di Castelvenere, quella della “Naša sloga” di Babici, l’Orchestra a fiati di Verteneglio e la banda di ottoni del ginnasio croato. Era un periodo di grande sviluppo culturale in tutto il Buiese. Con l’abolizione del Territorio libero di Trieste nel 1954 inizia l’esodo della popolazione. La grave crisi economica che travolge il comune dopo l’emigrazione dei cittadini dal comune di Buie ha avuto un impatto negativo anche sulla vita culturale Buiese, soprattutto nei villaggi. A poco a poco le bande di ottoni cominciano a scomparire dalla scena culturale e di intrattenimento di questa regione.


KAZALIŠNA DJELATNOST 1951. godine osniva se Narodno sveučilište u Bujama. Gradi se Zadružni dom u kojem se odvijaju probe i nastupi amaterskog kazališta i pjevačkih zborova kako hrvatskih prosvjetnih društava tako i Talijanskog kluba kulture. U tom razdoblju grade se domovi kulture u Umagu, Novigradu, Marušićima, Juricanima, Momjanu, Marušićima, Mariji na Krasu, Babićima, Krasici te se uređuju manji prostori u Kaštelu i Brtonigli, što pridonosi stvaranju povoljnijih prilika za aktivnost prosvjetnih organizacija i društava. 1954. Hrvatsko amatersko kazalište iz Buja prerasta u profesionalno kazalište „Otokar Keršovani“. Tijekom dvogodišnjeg rada postavlja na scenu brojna značajna kazališna djela. Prestaje s radom 1956. godine kada se pripaja Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Istovremeno djeluje i poluprofesionalno Malo dramsko kazalište Talijanskog kluba kulture. Mladen Markov bavio se također komponiranjem i režijom. Savez kulturno prosvjetnih društava Zagreb štampao je u zbirci „Kompozicije za duvaće orkestre“ 1/1950 njegovu obradu „Koračnice mladih heroja“. Obradio je i kompoziciju „Dinarka“ Jakova Gotovca i „Hrvatski tanec“. Napisao je muzičku pratnju za predstavu gimnazijskih učenika „Snjeguljica“. Godine 1951. režira prvu ozbiljnu predstavu dramske grupe Hrvatskog prosvjetnog društva „Ante Babić“ u Bujama, dramski komad s pjevanjem „Neželjeni gost“ za koju komponira i muziku. Sudjelovali su: Ivan i Katica Kosović, Savka Fanuko, Mirjana Šraj uz vojni orkestar iz Portoroža. Po prvi se put u predstavi vodi briga o kostimima, šminki, inscenaciji, svjetlu, muzici kao i svemu onome što čini jednu cjelovitu kazališnu predstavu. Svakako najveći doprinos daje u kazališnom komadu, Gundulićevoj Dubravki, gdje uvježbava i dirigira puhačkim orkestrom iz Portoroža, zborom „Bratstvo“ iz Marušića, zborom bujske gimnazije te zborom prosvjetnih radnika Bujštine. Ovaj komad, prikazan 12. lipnja 1954. kojeg režira tada čuveni režiser Marko Fotez, označava prekretnicu u kulturnom, a posebno u kazališnom životu Bujštine. Predstava je održana na otvorenom, na današnjem trgu J.B.Tita. Dovoljno je reći da je Dubravka izvedena dva puta. Nastupilo je 146 izvođača a predstavu je pogledalo 13.849 gledatelja. Predstava je ostvarena uz pomoć Hrvatskog kazališta Zagreb, Narodnog kazališta Rijeka i Narodnog kazališta Pula. U predstavi su sudjelovali glumci: Valent Visković, Vjekoslav Čekol, Stanko Oršanić, Gotfried Leskošek, Branka Pavunić, Niko Faggiani, Stipe Brala, Zdenka Kolić, Zlatan Kosović, Mirjan Šraj, Pavo Dobud, Milena Zoričić, Ivana Kobelka.


ATTIVITA’ TEATRALE Nel 1951 era sorta a Buie l’Università operaia e costruita la Casa di cultura nella quale si svolgerà un intensa attività artistico - culturale dei gruppi filodrammatici e cori sia delle società educative e culturali croate che del Circolo italiano di cultura. In quegli anni vengono costruite le Case di cultura anche a Umago, Cittanova, Marussici, Giurizzani, Cittanova, Momiano, Martincici, Madonna del Carso, Babici, Crassiza e ristrutturate sedi minori a Castelvenere e Varteneglio. Nel 1954 la Filodrammatica amatoriale croata di Buie si trasformata nel teatro professionale “Otokar Keršovani”. Durante i due anni successivi mette in scena numerose importanti opere teatrali. Cessa di esistere nel 1956 quando si fonde con il Teatro popolare istriano di Pola. Allo stesso tempo opera anche il “Piccolo Teatro di prosa”, compagnia semistabile del Circolo Italiano di cultura di Buie. Mladen Markov si occupa di composizione musicale e regia teatrale. L’Unione delle associazioni culturali-educative di Zagabria aveva stampato nella raccolta “Composizioni per orchestre a fiati” (1/1950) l’arrangiamento della “Marcia dei giovani eroi”. Si occupa dell’arrangiamento delle composizioni “Dinarka” di Gotovac e del “Tanec croato”. Ha scritto l’accompagnamento musicale per lo spettacolo teatrale degli studenti del ginnasio buiese “Biancaneve”. Nel 1951 mette in scena la prima “seria” rappresentazione teatrale in lingua croata con canto “L’ospite indesiderato” per il quale compone i brani. Oltre all’orchestra militare di Portorose, avevano partecipato gli attori amatoriali: Ivan e Katica Kosović, Savka Fanuko, Mirjana Šraj. Per la prima volta nello spettacolo si prestava particolare attenzione ai costumi, al trucco, alla messa in scena, all’illuminazione, alla musica e tutto quello che rende uno spettacolo completo. Il suo più grande contributo viene dato all’esecuzione dell’opera teatrale “Dubravka” di Jakov Gotovac, dove dirige l’orchestra di fiati di Portorose, il coro “Bratstvo” di Marussici, il coro del ginnasio e degli educatori del buiese. Quest’opera, diretta dal noto regista Marko Fotez, rappresenta una svolta nel campo culturale e nella vita teatrale Buiese. La rappresentazione si svolge all’aperto, nell’attuale piazza J.B.Tito con una replica. Lo spettacolo al quale partecipano 146 esecutori, viene visto da 13.849 spettatori. La rappresentazione viene eseguita grazie all’aiuto del Teatro nazionale di Zagabria e quelli popolari di Fiume e Pola e gli attori: Valent Visković, Vjekoslav Čekol, Stanko Oršanić, Gotfried Leskošek, Branka Pavunić, Niko Faggiani, Stipe Brala, Zdenka Kolić, Zlatan Kosović, Mirjan Šraj, Pavo Dobud, Milena Zoričić, Ivana Kobelka.


BIBLIOGRAFIJA BIBLIOGRAFIA 1. Istranka Markov, kćerka – figlia di Mladen Markov 2. Zlatan Varelija, “Sto godina Naše Sloge Babići”, Umag – Umago, 2013. 3. Zlatan Varelija, “Pregled povijesti kazališnog života Buja povodom 60.obljetnice POU Buje”, POU Buje – UPA Buie, 2011. 4. Bujština-Il Buiese, Buje-Buie, 1985. 5. Spomen na naših prvih pedeset, POU Ante Babić Umag - Umago, 2006. 6. Lino Šepić i suradnici „Kaštel-Castelvenere“, Kaštel – Castelvenere, 1997.

Mladen Markov  
Advertisement