Page 1

Lore De Roo 6Ha3 Victoria Van Der Meersch

Ge誰ntegreerde proef handel

2013 - 2014 2013 - 2014

Sint-jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge


Lore De Roo 6Ha3 Victoria Van Der Meersch

Ge誰ntegreerde proef handel

2013 - 2014

Sint-jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge


1

VOORWOORD

Ik ben Lore De Roo en zit in mijn laatste jaar Handel aan het Sint-Jozefsinstituut. Dit is mijn ge誰ntregeerde proef die rond onze minionderneming van dit jaar draait. Gedurende het jaar in de minionderneming ben ik CEO geweest. Dit is een zeer mooie functie en ik ben dan ook blij dat ik deze taak op mij heb mogen nemen. Graag dank ik mijn coach mevr. De Meyer voor de vele steun en de motiverende woorden die ze me het hele jaar door gegeven heeft. Met extra advies en tips van o.a. mevr. De Meyer, mevr. Van Der Meersch en mnr. Vandaele heb ik de deeltaken tot een goed einde kunnen brengen. Met deze gipbundel als eindresultaat.

Voorwoord

3


Voorwoord

4


2

INLEIDING

In het vijfde jaar zijn alle voorbereidingen voor de minionderneming gestart. Van het zoeken naar een hoofdproduct tot zoeken naar een leverancier, huisstijl en logo. Al deze zaken stonden zo goed als vast op het einde van het vijfde jaar. Dit jaar zijn we bij gevolg meteen kunnen starten met al deze zaken concreet vast te zetten. Dit eindwerk bestaat uit allemaal afzonderlijke deeltaken in verband met onze minionderneming. De deelopdrachten zijn ofwel individueel of per twee gemaakt. Deze staan allemaal in chronologische volgorde. Dus de taken die in het bedrijfsleven essentieel belang zijn, staan bijgevolg ook in het begin van de GIP-bundel. De verschillende deeltaken waren voor de vakken bedrijfseconomie, informatica, Nederlands, Frans en Engels. Het eerste deel van dit eindwerk bestaat uit een inhoudstafel, voorwoord en inleiding. Daarop volgen al de verschillende deeltaken. En als laatste bevinden zich al de bijhorende bijlagen. De taken die we voor bedrijfseconomie moesten maken op basis van de aangeleerde theorie van vorig jaar. De kennis die we vorig jaar opgedaan hebben, hebben we dit jaar allemaal om gezet in de praktijk. In het vijfde zagen we de theorie omtrent het organogram, de marketingmix, de jaarrekening en de boekhouding. We moesten zelf een organogram opstellen, zelf een marketingmix maken, zelf een jaarrekening analyseren en zelf vijf verschillende verkoopfacturen boeken. Dit allemaal op basis van de werking in Maison Cuberdon. Voor Nederlands hebben we taken moeten maken die alles te maken hadden met mooi verzorgde taal, gestructureerd schrijven en een formele zinsbouw. We hebben twee aandeelhoudersvergaderingen gehad gedurende het jaar. Dit wil dus ook zeggen dat we twee maal een uitnodiging moesten maken. Een sollicitatiebrief hebben we ook gemaakt. Bij deze twee documenten is het essentieel dat deze een verzorgde en formele taal hebben. De taken die we voor de vakken Engels, Frans en Duits gemaakt hebben staan grotendeels in het teken van verkopen in een andere taal. Zo hebben we voor Frans een catalogus moet opstellen, een grote reclamecampagne bedacht en een verkoopgesprek na gespeeld. Ook in het Engels hebben we alle stappen overlopen om een echte winkel op te starten in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de uitwisseling met Zweden hebben eveneens de ervaring opgedaan door in het Engels onze producten te verkopen. In het Duit hebben we onze minionderneming moeten voorstellen en een offerte gemaakt. Voor het vak informatica hebben we allerhande taken gemaakt die vanzelfsprekend veel computerwerk vereiste. Zo is de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering gelinkt aan een gepersonaliseerde QR-code en barcode, die we met behulp van Word gemaakt hebben. De sollicitatie brief die is eveneens gelinkt aan een persoonlijke QR-code die we ook zelf gemaakt hebben.

Inleiding

5


Inleiding

6


3

INHOUDTAFEL

1

Voorwoord .................................................................................................................................... 3

2

Inleiding ......................................................................................................................................... 5

3

Inhoudtafel .................................................................................................................................... 7

4

overzicht van bijlagen ................................................................................................................... 9

5

bibliografie .................................................................................................................................. 11

6

deelopdrachten ........................................................................................................................... 13

6.1

Organogram ................................................................................................................................ 13

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................... 15

6.3

Afdrukken aandelen .................................................................................................................... 15

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering .......................................................................... 16

6.5

Website minionderneming ......................................................................................................... 17

6.6

Marktonderzoek: onderzoek + analyse....................................................................................... 19

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ........................................................................ 27

6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ...................................................................... 30

6.9

PowerPoint / Prezi-presentation / film ....................................................................................... 32

6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens .......................................................................................... 36 6.11 Marketingmix .............................................................................................................................. 37 6.12 Une campagne publicitaire ......................................................................................................... 45 6.13 Sollicitatiebrief en CV .................................................................................................................. 46 6.14 Sollicitatiegesprek ....................................................................................................................... 46 6.15 Analyse van de jaarrekening ....................................................................................................... 47 6.16 File : ‘Starting up a new business in the UK’ ............................................................................... 51 6.17 La conversation de vente ............................................................................................................ 54 6.18 Ondernemer voor de klas ........................................................................................................... 56 6.19 Geschäftsbrief (Anfrage) ............................................................................................................. 56 6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2................................................................................. 57 6.21 Bedrijfsbezoeken ......................................................................................................................... 58 7

Conclusie ..................................................................................................................................... 60

Inhoudtafel

7


Inhoudtafel

8


4

OVERZICHT VAN BIJLAGEN

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bijlage 2: VoorbeeldenquĂŞte Bijlage 3: 4 Verkoopfacturen Bijlage 4: Lettre commerciale Bijlage 5: Affiche (campagne publicitaire) Bijlage 6: Sollicitatiebrief en CV (Nederlands) Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits Bijlage 8: Berekening, balans, resultatenrekening Bijlage 9: Contact details: e-mails/letters Bijlage 10: Lettre commerciale Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering

overzicht van bijlagen

9


overzicht van bijlagen

10


5

BIBLIOGRAFIE

Boeken De Mil, M. Fleerackers, T. Impens, K. Handelzes, module 6, sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit; Antwerpen: De boeck NV. Debbaut, R. (2012). Markant Nederlands 6TSO Declerck, J. Vandaele, J. (s.d.). Zakelijk verslag Devriendt, D. (2010). Voor wie echt met word wil werken (basis) WORD 2007_2010 Devriendt, D. (2010-2012). Voor wie echt met word wil werken (gevorderd) WORD 2007_2010 Fleerackers, T. Impens, K. Van de Cruys, V. Handelvijf/zes, module 5, commerciĂŤle en administratieve verrichtingen; Antwerpen: De Boeck NV. Fleerackers, T. Van de Cruys, V. Van de Sijpe, P. Handelzes, module 7, Commercieel beleid, Internationale handel, Duurzaam ondernemen; Antwerpen: De Boeck NV. Sue, K. Vaughan, J. (2010). New Inside Out; Macmillan Van de Cruys, V. Van de Sijpe, P. Handelzes, module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid; Antwerpen: De boeck NV. Van Haesendonck, J. (2007). BranchĂŠ 6 TSO Vandaele, J. (s.d.). Conclusie en bibliografie Vandaele, J. (s.d.). Voorwoord en inleiding

Internet (http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html) Starting up a new business in the UK (http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/article.asp?aid=203) Starting up a new business in the UK (http://www.mini.jozefienen.be) Online registratie aandeelhouders (https://www.gov.uk/employing-staff) Starting up a new business in the UK (www.mytaggle.com) Persoonlijke QR-code maken (www.nbb.be) Analyse jaarrekening (www.qrstuff.com) QR-code maken website Maison Cuberdon (www.vdab.be) Inspiratie CV en sollicitatiebrief (www.tectubes.com) Bedrijfsverslagen: bibliografie

11


bibliografie

12


6 6.1

DEELOPDRACHTEN Organogram

Dit is het organogram van het eerste semester.

deelopdrachten

13


Dit is het organogram van het tweede semester, na de functiewissel.

deelopdrachten

14


6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Binnen Maison Cuberdon worden barcodes en QR-codes enkel gebruikt in het kader van de twee aandeelhoudersvergaderingen. De aandeelhoudersuitnodiging is gepersonaliseerd en gelinkt aan een persoonlijke barcode en QR-code. Via de QR-code of via de site http://mini.jozefienen.be moeten de aandeelhouders laten weten of ze al dan niet aanwezig zijn op de vergadering. De barcode wordt gescand op de aandeelhoudsvergadering zelf. In bijlage 1 bevindt zich een gepersonaliseerde brief met ontvangststrookje.

6.3

Afdrukken aandelen

Eerst en vooral heb ik gezorgd dat mijn document als brief gezien wordt (bij verzendlijsten). Daarna heb ik het document gekoppeld aan het Excel-bestand waar alle exacte gegevens staan van de aandeelhouders. Als volgt heb ik het certificaat ingesteld als watermerk, daarna ben ik gestart met de kaders te maken. Nadat ik een groot kader met allemaal splitsingen op de juiste plaats gezet heb, ben ik kunnen starten met de juiste gegevens erin te zetten. Dit heb ik gedaan door bij tabblad verzendlijsten het juiste gegeven te selecteren. Als laatste heb ik gecontroleerd als alles op de juiste plaats stond om bij gevolg het document samen te voegen en te voltooien. In de submap ‘aandeelhoudersvergadering’ vindt u alle afdrukklare documenten, de gebruikte gegevensbestand en het basis Word document.

deelopdrachten

15


6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering

De aandeelhouders dienen zich te registeren via de website, waar ze bijgevolg de onderneming moeten aanklikken waarvan ze een aandeel beschikken en vullen daarna hun naam en voornaam in op de voorziene plaats. Een andere manier is om de persoonlijke QR-code te scannen die te vinden is op de gepersonaliseerde uitnodiging. Hierdoor komen ze meteen op de website en is hun naam reeds ingevuld. Daarna vullen ze hun wachtwoord in die ook te vinden is op hun eigen uitnodiging. Als laatste duiden ze aan of ze al dan niet aanwezig zullen zijn op de aandeelhoudersvergadering en eventueel met hoeveel personen. Hierna wordt de registratie bevestigd. Link site: http://www.mini.jozefienen.be

deelopdrachten

16


6.5

Website minionderneming

De samenwerking met 6IB verliep redelijk vlot, wij hadden enkel maar documenten door te sturen naar hun. Alle essentiĂŤle documenten die zij nodig hadden voor de site te maken hebben wij hen moeten bezorgen. Onder deze documenten behoren onder andere het organogram, een prijslijst, onze sponsors en het promotiefilmpje. Telkens wanneer de site nood had aan een update deed onze ICT-manager dit. Link en QR-code naar de site: www.maisoncuberdon.be

Dit is een screenshot van de homepagina. Hier komt de belangrijkste informatie van het moment op.

deelopdrachten

17


Dit is een screenshot van alle sponsors.

Dit is een screenshot van hoe ons team opgesteld is.

deelopdrachten

18


6.6

Marktonderzoek: onderzoek + analyse

Analyse marktonderzoek Maison Cuberdon

Lore De Roo 6HA3

deelopdrachten

Jasper Kinds Nr. 4 - 7

19


Inleiding Wij zijn het stad in getrokken om onze enquêtes af te nemen. Hierbij hebben wij 36 mensen onze enquête laten invullen. Wij hebben 14 mannen en 22 vrouwen ondervraagd. Uit de enquêtes hebben we vele conclusies kunnen halen, aan de hand van die conclusies proberen wij onze verkoop te maximaliseren.

Grafiek 1: leeftijd

Leeftijd ondervraagden 10 8 6 man 4

vrouw

2 0 < 20 jaar

20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

> 50

Deze grafiek toont aan dat de meerderheid van onze ondervraagden jongen dan 20 zijn. Daarop volgt de leeftijdscategorie20-29 jaar, daarop volgt de categorie 40-49 jaar en de minderheid van onze ondervraagde mensen hebben de leeftijd van 50 en ouder. Zoals eerder vermeld in de inleiding toont deze grafiek ons dat we meer vrouwen hebben ondervraagt dan mannen.

Grafiek 2:eet u graag snoep?

Eet u graag snoep? 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 heel graag

graag

niet graag

helemaal niet graag

Deze grafiek toont ons dat de meeste personen van onze ondervraagden niet graag snoep eten. Hieruit kunnen wij concluderen dat ons product niet goed gekozen is, maar deze grafiek is heel misleidend. Grafiek zes toont ons dat maar liefst 50% van de ondervraagden graag cuberdons eten, deelopdrachten

20


van die 50% is er 33 % dat heel erg graag cuberdons eet. Hieruit kunnen besluiten dat de meerderheid van de mensen de cuberdon niet onder de noemer snoep neemt, maar cuberdons als een aparte lekkernij beschouwd.

Grafiek 3: meest geliefde smaak

Meest geliefde smaak 25 20 15 10 5 0 zoet

zuur

zout

bitter

De resultaten van deze vraag waren reeds licht voorspelbaar. Zo hebben de resultaten aan onze verwachtingen voldaan, de meest geliefde smaken van onze ondervraagden is in de eerste plaats zoet. Dit resultaat is zeer goed voor Maison Cuberdon aangezien cuberdons aan de zoete kant zijn. Met andere woorden de voorkeur van de meerderheid gaat naar een zoete smaak. Dus met ons product zitten wij zeker en vast goed. Zuur staat op de tweede plaats. Producten met een zure smaak hebben wij nog niet in ons assortiment, maar kunnen we zeker voor kijken. We waren namelijk eerder dit jaar van plan om zure snoepen van Confiserie Geldhof toe te voegen aan ons assortiment. Zout en bitter zullen we hier dan echter achterwege laten, omdat deze 2 smaken helemaal niet gewild zijn vergeleken met zoet en zure smaken.

deelopdrachten

21


Grafiek 4: bedrag besteedt aan snoep

Bedrag besteedt aan snoep 30 25 20 15 10 5 0 < 5 EUR

5-10 EUR

> 10 EUR

Het grotendeelse van de ondervraagden besteden maximum 5 EUR per week aan snoep. Uit de vorige vragen is gebleken dat mensen de cuberdon als een lekkernij apart zien en niet onder de noemer ‘snoep’. Dus deze vraag kan ons misleiden doordat we vragen naar het bedrag dat aan snoep besteedt wordt per week.

Grafiek 5: eerste gedacht bij Confiserie Geldhof

Eerste gedacht bij Confiserie Geldhof 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 snoep

cuberdons

andere

Bij deze vraag moesten de meeste ondervraagden toch even nadenken. De meesten wisten bij gevolg ook helemaal niet wat of wie Confiserie Geldhof is. 25% antwoordde dat hun eerste gedacht ‘snoep’ was, en ook 25% dacht meteen aan cuberdons, maar deze antwoorden kunnen wellicht niet helemaal correct zijn. Bij een aantal ondervraagden is ons opgevallen dat ze spontaan mee keken op de enquête zelf. Met als gevolg toen ze de vraag hoorden meteen keken naar de reeds mogelijke antwoorden en meteen een van de mogelijkheden als hun eerste gedacht gaven. Als wij cuberdons deelopdrachten

22


verkopen benadrukken we telkens dat de cuberdons van Geldhof zijn en dus zeer vers zijn. Aan de hand van de grafiek kunnen we concluderen dat maar bij ongeveer 50% van de mensen invloed zal spelen op hun aankoop.

Grafiek 6: zijn cuberdons geliefd?

Zijn cuberdons geliefd? 14 12 10 8 6 4 2 0 helemaal niet graag eerder niet graag

eerder graag

heel erg graag

Uit deze grafiek kunnen wij afleiden dat maar liefst 50 % van de ondervraagden graag tot heel erg graag cuberdons eet. Voor Maison Cuberdon zijn deze resultaten uitstekend. Wij hebben bewust besloten om een beperkt soort producten aan onze klanten een te bieden, en met de cuberdon in de hoofdrol is alles prima.

Grafiek 7: koopt u zelf cuberdons?

Koopt u zelf cuberdons 25 20 15 10 5 0 ja

neen

Deze enquĂŞte toont ons dat meer dan de helft van de respondenten zelf cuberdons koopt. Wel is waar niet altijd voor eigen gebruik. Veel mensen kopen cuberdons om als cadeau te schenken aan vrienden, collegaâ&#x20AC;&#x2122;s of familie. De respondenten die zelf geen cuberdons kopen lichte hun antwoord deelopdrachten

23


regelmatig toe. Ze krijgen wel cuberdons op bepaalde gelegenheden. Voor Maison Cuberdon is deze periode het perfect moment om hierop in te spelen. Kerstmis en Nieuwjaar, het moment van het jaar waar iedereen cadeaus koopt. Wij hebben onze kans niet laten liggen en zijn aan de slag gegaan! Maison Cuberdon zal een actie doen tijdens de verkoop op het oudercontact. Namelijk een cadeau samenstellen van drie verschillende producten voor een prijs van tien euro.

Grafiek 8: gepaste prijs voor 200 gram cuberdons

Gepaste prijs voor 200 gram 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 EUR

3 EUR

4 EUR

5 EUR

De meerderheid van de respondenten vindt vier euro een gepaste prijs voor 200 gram cuberdons. De prijs die Maison Cuberdon vraagt voor 200 gram is vijf euro. In het begin van dit schooljaar was de prijs nog vier euro, maar de cuberdons vlogen de deur uit, waarop wij de prijs verhoogd hebben naar vijf euro. Naar aanleiding van deze enquĂŞte gaan wij nog steeds niets veranderen aan de prijs. Aangezien het verschil van respondenten die vier euro opteren en de respondenten die vijf euro zouden gebruiken zo klein is, zullen wij niets aan de prijs van cuberdons veranderen.

deelopdrachten

24


Grafiek 9: prijskwaliteit of goedkoop met minder kwaliteit

Prijskwaliteit of goedkoop met minder kwaliteit 40 30 20 10 0 dure cuberdons (Geldhof)

goedkope cuberdons (supermarkt)

Deze grafiek is meer dan duidelijk, als de respondenten zelf cuberdons zouden kopen, zouden ze allemaal cuberdons van zeer goede kwaliteit kopen die bij gevolg wat duurder zijn. Uiteraard hebben wij bij het zoeken van een leverancier zeer veel rekening moeten houden met de kwaliteit van de cuberdons. Cuberdons is een lekkernij die slechts enkele weken goed blijven, want dan gaan ze versuikeren. En uiteraard kunnen wij versuikerde cuberdons niet meer verkopen, Maison Cuberdon legt namelijk de nadruk op het feit dat onze cuberdons zeer vers zijn en een goede kwaliteit hebben!

Grafiek 10: meest geliefde hoeveelheid

Meest geliefde hoeveelheid 25 20 15 10 5 0 100 gram

200 gram

500 gram

1 kilo

1,5 kilo

2 kilo

Als we de uitslag van de laatste vraag van de enquête linken aan Maison Cuberdon is dit een zeer goede uitslag. De meerderheid van de respondenten, meer dan de helft van alle respondenten, hebben geantwoord dat ze 200 gram de perfecte hoeveelheid is om cuberdons te kopen! En Maison Cuberdon verkoopt cuberdons in doosjes van 200 gram, dus de hoeveelheden moeten we zeker niet aanpassen. Ongeveer één vierde van onze respondenten verkozen 100 gram als beste hoeveelheid, maar aangezien Geldhof enkel maar in doosjes van 200 gram levert zijn doosjes van 100 gram dus onmogelijk om te verkopen. En wij mogen geen voedingswaren uit de verpakking nemen en dan terug opnieuw verpakken om deze dan te verkopen. deelopdrachten

25


Algemene conclusie Als we alle uitslagen van de enquĂŞte linken aan de werkelijkheid, hoe Maison Cuberdon werkt, kunnen we alleen maar positief zijn. Dus qua prijs, gewicht, product, hoeveelheid en kwaliteit zit Maison Cuberdon op ongeveer dezelfde lijn met de verwachtingen van onze respondenten. Verder zullen wij inspelen op de andere uitslagen van de enquĂŞte, bijvoorbeeld een actie met geschenkjes doen, wat ondertussen al zeker is.

deelopdrachten

26


6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen VF/01 2013-10-21

A+D

40 000

Handelsdebiteuren

€ 25,00

O+C

70 400

Verkoop HG

€ 23,58

P+C

45 110

Verschuldigde BTW

€ 1,42

VF/02 2013-10-21 O-D

70 402

Handelskorting op VK

€ 1,89

A+D

40 000

Handelsdebiteuren

€ 48,60

O+C

74 600

Verkoopkosten

€ 10,00

O+C

70 400

Verkoop handelsgoederen

€ 37,74

P+C

45 110

Verschuldigde BTW

€ 2,75

VF/03 21-10-2013 € 5,66

O-D

70 402

Handelskorting op VK

A+D

40 000

Handelsdebiteuren

K+D

65 700

Betalingskorting aan klant

O+C

70 400

Verkoop HG

P+C

45 110

Verschuldigde BTW

€ 6,91

O+C

74 600

Kosten op VK

€ 10,00

€ 124,46 € 2,35 € 113,21

VF/04 2013-10-21 A+D

40 000

Handelsdebiteuren

O+C

70 400

Verkoop HG

€ 35,62

P+C

45 110

Verschuldigde BTW

€ 2,88

deelopdrachten

27

€ 35,50


VF/05 2013-10-30 A+D

40 010

Handelsdebiteuren ICL

€ 35,38

O+C

70 410

Verkoop handelsgoederen ICL

€ 35,38

Factuur Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuerdon.be Tel: 050 33 19 43

Bestemd voor Naam en voornaam

De Roo Dirk

Straat + nr.

Lappersfortstraat 38a

Gemeente en postcode

8310 Assebroek

Factuurnr.

Factuurdatum

Vervaldatum

VF/01

2013-10-21

2013-10-30

Aantal 2 3

Omschrijving Keine rode cubderdons (200 gram) Cuberdonkoekjes

Eenheidsprijs € 5,00 € 5,00

Totaal excl. BTW € 9,43 € 14,15

6%

Bedrag goederen € 23,58

Handelskorting € -

Aankoopkosten € -

Bedrag excl. BTW € 23,58

Financiële korting € -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

deelopdrachten

28

MvH BTW € 23,58 € 1,42 21% € € TOTAAL

Totaal te betale n € 25,00 € € 25,00


Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Wij willen u bedanken voor uw aankoop en vertrouwen in Maison Cuberdon! Smakelijk!

deelopdrachten

29


6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Catalogue Maison Cuberdon 1.

Le cuberdon

Le cuberdon est un bonbon conique en violet. L’extérieur du bonbon est dur et l’intérieur est liquide.

Les cuberdons de Geldhof sont les meilleurs !

2.

La Cub-Ocrème

La Cub-O-crème est un produit unique, nouveau sur le marché.

3.

Le Cub-OCrunch

Vous pouvez ajouter un peu de Cub-O-Crème à votre glace ou à votre yaourt. Vous pouvez comparer la Cub-Ocrème avec le miel, mais avec une autre couleur et un autre goût. Le Cub-O-Crunch, c’est comme des gouttes, comme des cuberdons petits. Vous pouvez les employer comme ingrédient dans un gâteau ou pour déverser sur une glace.

4.

Le Biscuit Cuberdon

Les Biscuits cuberdon sont des biscuits ‘normaux’ avec des pièces de cuberdon dedans.

Les biscuits sont aussi un produit unique et très bon !

5.

La Cub-OSpread ou une pâte à tartiner

Vous pouvez comparer la CubO-spread à la pâte à tartiner avec des gouttes de cuberdon.

C’est un produit très original. Avec une tartine à la Cub-OSpread, vous commencez bien votre journée.

deelopdrachten

30

Le Cub-Ocrunch est vraiment délicieux dans un gâteau.


6.

Les vers luisants

Ce sont des bonbons gélifiés en différentes couleurs, en forme de vers.

7.

Les petits cœurs gélifiés

Ce sont des bonbons gélifiés en forme de cœur rouge.

8.

Les bouteilles cherry cola acidulées

Ce sont des bouteilles cherry cola acidulées, en brun et rouge.

9.

Les pieds acidulés

Ce sont des bonbons en forme de pieds, et comme le bonbon précédent, ils ont un goût acidulé.

1 0.

Les tétines acidulées

deelopdrachten

Ce sont des tétines acidulées, des sucettes en différentes couleurs.

31

Ces bonbons sont très attrayants. Ils sont parfaits comme friandise pour vos enfants, quand vous visitez le Zoo par exemple. Ces bonbons sont très aimés. Un cadeau parfait pour la Saint-Valentin.

Il y a aussi les bonbons cola classiques. Idéal pour manger quand vous buvez un Coca. Ce sont des bonbons uniques à cause de la forme. Les pieds sont bicolores, de différentes couleurs. C’est parfait pour donner à quelqu’un qui est enceinte.


6.9

PowerPoint / Prezi-presentation / film

Hi Swedish friends! I’m Lore and this is Jasper, we’re students of 6th commerce and we’re going to talk about Bruges. What can you expect for this presentation? We are going to see at first some general information, going out and parties, here and there Bruges in the spotlight here and there (to make it a bit more interesting for you), historic buildings, streets, parks and squares, events museums and at last specialties of Bruges. Before all this, you need to know some general information. As you know Bruges is situated in the north of Belgium. It is a beautiful, cosy city with a large medieval history and with a lot of touristy places and pretty spots. Bruges is also World legacy from UNESCO since year 2000. It’s’ 138,4 square kilometers and It counts 117.000 inhabitants around Bruges and 20.000 in the center of Bruges. Going out in Bruges: There are a lot of cafes in Bruges. We have split them up fewer than 2 types of cafes. Namely: Cosy cafes and party cafes. First we are going to talk about the cosy cafes. For example ‘’t Poatersgat’. That’s one of the most popular cafes in Bruges. It’s like an old house were priests used to live and it is in a cellar. You can drink there about 105 sorts of beers. ‘t Poatersgat is a café where you can sit and talk with each other, Jasper and I go a lot to ‘t Poatersgat because it’s a very nice and popular place to chill with your friends and have a beer. This is a picture of the entrance of ‘’t Poatersgat’. The second picture is one of a very cosy corner in ‘t Poatersgat. And the third one is a view of the whole café. The Irishpub is also a popular café where you can have a drink, it’s very big, it has two floors and there is a special room with nice seats for the people who smoke. Here you have a picture from the bar at the Irish pub. Now some cafes for the party animals under us. In Bruges you have a lot of cafes where you can go and party all night long. As first, you have the Eiermarkt (in English ‘the eggmarket’). Around the Eiermarkt you have about 20 cafes. There you have De Coulissen, it’s one of the most popular party cafes in Bruges. There is also a VIP bar there on the second floor. If you want get in. You need to be dressed up. Otherwise you don’t get in.

deelopdrachten

32


Then you have the Pick is also a very popular place to go at De Eiermarkt. There you have every weekend a Dj who plays the most popular music of that moment. It also has a terrace. The Pick is more the opposite of the Coulissen. Because there you can wear normal clothes. One sad thing about this café is that it is very small inside. If you want to go in you have to push true the people to have a place in the café. As you already know there are a lot of cafes, but you also have a few places for real organized parties. Het Entrepot is the most popular one here in Bruges. Most of the time there are drum and bass parties, also hardcore parties. But also school parties or birthday parties. For example Invaderz, Skankerz, Criticalz, Pounderz … where Dj’s from over the whole world come to Bruges. By the Entrepot, there is also a skatepark, it’s the biggest skatepark of Bruges. At the skatepark you’ll find a wall where you can do graffiti, legally. This is a picture of the skate park at het Entrepot, the next one is of a drum and bass party in het Entrepot. Also De Magdalena zaal is a places where there are a lot of that sort parties. This is also one of a drum and bass party but this time in de Magdalena zaal. And the last one is of the graffiti wall at the Entrepot. So if you want to party here in Bruges, contact us and you will have a party like you never had one before! Bruges in the spotlight: In Bruges you have a beautiful set. It’s called Aspe. We will play you the introduction of the series where you can see special spots in Bruges. Sometimes the actors of the serie calls you and then they say: ‘he, you live in Bruges right? You have a very beautiful house, so can we take a scene in your house please?’ So now, the introduction. (Historical) buildings And now some historical and normal buildings, to start with: The Belfry. It is a medieval tower build in 1240 and there are 366 stairs. And yes we count all of them. So if you want to burn some calories while having a nice view of Bruges, go to the Belfry en run upstairs! When you are on the top and you look far enough you can see the sea. It is of course a very beautiful view up there. The next one is the city hall. It’s build in 1376 and it haves beautiful statues on the walls. If you want to get married it’s there you need to go. But we advise you to visit the Belfry!

deelopdrachten

33


Then you have the concert building. It is a modern orange building situated near a square called ‘t zand. There they preform classical and cultural shows. Like classic concerts for an older public. But on the other side comic shows and theatre shows. The next one is a football stadium. There are 2 competitive groups that play there namely: Cercle Bruges and Club Bruges. Club Bruges is of course much better than Cercle Bruges. When the teams are training, you can go to the stadium and watch them. Streets There are 2 main streets in Bruges. Namely the Steenstraat and the Noordzandstraat. There you find some nice cloth stores. There are many well-known shops that most of you know like the H&M, the Zara, the Mango and so many other beautiful shops. So girls when you’ve got some spare time you have to go there if you want to do some shopping. Parks and squares Minnewaterpark: it’s a lovely park where a lot of young people hang out with their friends. In summer there is also a festival named Cactus festival. Cactus festival is a very popular festival! You can’t compare it with Tomorrowland, it’s a small and cosy festival. It’s like you everybody loves each other, so like a festival full of love without fights and squabble. It’s surrounded by water and it’s very peaceful place to hang around. Begijnhof: The begijnhof is a park where there live a lot of nuns. There are also swans, and it's important that you didn't food them because swans are protected animals in Bruges. When it is Easter holiday you can see a lot of flowers in that park and make it very beautiful. But also when it’s winter is the park beautiful. ‘t Zand: it’s one of the biggest squares in Bruges city, in the center of the square there is a beautiful fountain and every Saturday there is a market. Along the square you have different bars so at the weekend and on Friday when scho ol is out it’s crowded because it’s a popular place to go out. The market: the market is a big square right up front the belfry. Around it you can find a lot of restaurants where you can have breakfast, dinner or an evening meal. And here is a market on Wednesday. And sometimes are there small events. For example, a few weeks ago, Belgium must win that football match to Croatia to go to Brazil. So they put a big screen in het on the market and thousand football fans, came to the market and watched the match on the market. The first picture is one of het Minnewaterpark, the second of het Begijnhof, the third is the market and then we have ‘t Zand. Bruges in the spotlights In Bruges you have a large Beer Wall with all the beers and beer glasses of Belgium. In Belgium we have 780 types of beer. In That place you can drink all of them. And when you come to Bruges, some

deelopdrachten

34


of you will visit the brewery ‘De halve maan’ where they make the typical beer here in Bruges ‘Brugse Zot’. Events There are a lot of events in Bruges. The biggest one is Cactus Festival in the summer. Cactus festival is in a park called ‘t Minnewaterpark. It lasts on for 3 days and there is only one stage but a lot of fun. But we already told you some things about ‘het Cactusfestival’. Vlaanderen zingt: you have also Vlaanderen zingt (Flanders sings). You have that on New Year and in the summer. Then everybody comes to that stage in Bruges and sing along whit the typical Belgium music and other good songs. You may think that’s an event for older people, but every year in the summer I go to Flanders Sings and with all my friends, and we just drink beer, we sing all the songs, because they are so popular, everybody in Bruges knows the lyrics. And yeah we just have some fun! Than we have a Holy Blood Procession. The Procession of the Holy Blood is a large religious procession, dating back to the Middle Ages, which takes place each Ascension Day in Bruges, Belgium. The centerpiece is the Blood of Christ. Triathlon trough Bruges: every year there is a triathlon in Bruges where they swim, cycle and run. You can choose between a half-triathlon or e quart triathlon. If you inscribe you for a quart, you need to swim 1 kilometer, cycle 45 kilometer and run 15 kilo meter. If you do the half-triathlon, you must do the double of the quart, so that means 2 kilometer to swim, 90 kilometer to cycle and then 30 kilometer to run. They swim in the water canals of Bruges, called ‘de brugse rijen’. Also cycling and running is in the centre of Bruges. And the finish is on the market. Specialties of Bruges In Bruges we have a lot of specialties. So we have the Best chocolate in Bruges. The chocolate line is from Dominique persoone and he is one of the world’s best and finest chocolatiers. So you can see he makes everything with chocolate. He makes even chocolate with tequila, coca cola. And his last premier thing was chocolate for sniffing. Then we have a beer called Brugse Zot (Bruges fool) it’s a beer brewed in a brewery in Bruges called De Halve Maan. In every restaurant and café you can drink them on draft. For the last slide we have another Bruges in the spotlight for you. In Bruges is a movie that was filmed of cours in Bruges. In that movie you can see all the beautiful places in Bruges. It’s is a very popular cast with the actors: Colin Farrell, Brendan Gleeson and Ciaran hinds. The movie is very hilarious en a lot of black humor.

deelopdrachten

35


6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens Wir sind das Mini-Unternehmen Maison Cuberdon. Dieser Jahr werden wir Cuberdons verkaufen. Cuberdons sind Süßigkeiten sowie eine rote kleine Kegel. Isabelle und Thibault haben letztes Jahr mit Cuberdons gearbeitet. Lore ist die Direktorin und Toon ist ihr Assistent. Wir haben vier Abteilungen, nämlich das Technische Abteilung, Verwaltungsabteilung, Finanzielle Abteilung und Kommerzielle Abteilung, und auch einer IT und Multimedia Manager, Thibault. Wir haben nur zwei Produkte in unserem Lager. Nämlich Cuberdons und Cuberdon Keksen. Also unsere Hauptaktivität ist Cuberdons verkaufen. Wir müssen Profit machen, aber wir müssen auch lehren, wie man ein Unternehmen führt, und das ist wichtiger als Profit machen.

deelopdrachten

36


6.11 Marketingmix

Marketingmix

Lore De Roo en Jasper Kinds 6HA3

deelopdrachten

37


Product Productkeuze Na een volledig jaar wikken en wegen, is het besluit op het einde van vorig jaar gevallen. Dit jaar zullen wij ons voor de volle 100 % inzetten in het verkopen van cuberdons. Wat onze minionderneming ‘Maison Cuberdon’ toch uniek en speciaal maakt, is dat wij onze gedachten storten op het verkopen van ons een product, cuberdons. Specifiek verkopen wij cuberdons in doosjes van verschillende maten en daarnaast nog cuberdonkoekjes. Leverancier De zoektocht naar een leverancier was niet zo moeilijk. De beste cuberdons uit heel België komen voornamelijk van Confiserie Geldhof te Eeklo. Confiserie Geldhof heeft een zeer goede reputatie en daarbovenop levert Geldhof cuberdons van goede kwaliteit voor een mooie prijs. Dus het besluit om bij confiserie Geldhof te gaan aankopen is dan ook snel gevallen. Duurzaam product of niet-duurzaam product Ons product is een typisch voorbeeld van een niet-duurzaam product. Als je een cuberdon eet, is hij uiteraard weg en kun je hem niet meer gebruiken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een laptop die je drie jaar kan gebruiken. Soort goed Een cuberdon is een preference good, ze worden regelmatig gekocht door de mensen die het graag eten. De klant is niet echt betrokken met het product, maar de klant stelt toch eisen! Ze willen een goed, betrouwbaar merk die goede cuberdons op de markt brengt voor een aanvaardbare prijs. Bespreking productassortiment We zijn dit schooljaar begonnen maar twee soorten producten, maar ondertussen zijn dat al vier verschillende producten geworden. In de breedte staan bij ons drie producten namelijk, snoepjes en koekjes en diverse lekkernijen. Daarnaast bestaat elke productsoortengroep uit verschillende soorten goederen, de diepte. Ten eerste de snoepjes, waar we twee soorten snoepjes verkopen. Eerst en vooral hebben we de cuberdons in verschillende formaten, en daarnaast de sneeuwballen. Eerst hebben we de doosjes van 200 gram, dat het meest verkocht wordt, daarnaast hebben we nog de dozen van 1,5 kilogram en 2 kilogram. Deze worden wat minder verkocht omdat de mensen denken dat ze snel gaan versuikeren. Maar de cuberdons worden meestal geleverd de dag van het verkoop moment, dus dat wil zeggen dat ze super vers zijn en dus nog een tijdje goed blijven. Als tweede en laatste productgroep hebben we de koekjes, daar verkopen we enkel cuberdonkoekjes in deelopdrachten

38


doosjes van 200 gram. Maar waarschijnlijk komen er binnen een aantal weken twee nieuwe soorten product in ons assortiment, aangezien dat nog niet zeker is en met andere woorden nog niet in ons assortiment aanwezig is, worden ze dus nog niet in de marketingmix gezet. Het verkoopsysteem dat Maison Cuberdon gebuikt in FIFO, ‘First In, First Out’. Onze goederen die al het langst in ons magazijn staan moeten als eerste de deur uit. Doen we dat niet, zullen we een groot deel van onze voorraad niet meer kunnen verkopen en dat is dus grote, onnodige kost voor Maison Cuberdon. Productlevenscyclus Om een beter en dus duidelijker beeld te geven over de levenscyclus van onze producten, wordt hieronder de levenscyclus van onze goederen weergegeven. Cuberdon

Cuberdonkoekjes

Groei Introductie

Rijping

Verzadiging Terugval

Even een woordje uitleg bij de levenscyclus van de cuberdon en het cuberdon koekje. Zoals op de levenscyclus op de vorige pagina ziet u dat de cuberdonkoekjes zich in de introductiefase bevinden. Eerst en vooral zijn er weinig mensen die wisten van het bestaan van de cuberdonkoekjes van Geldhof. De koekjes zijn ook praktisch nog in geen enkele winkel, zoals Carrefour of Colruyt, te verkrijgen. De kans dat je ze in sommige speciaalzaken zal kunnen vinden is reëler. Zoals reeds gezegd vind je naast onze cuberdonkoekjes ook gewone cuberdons in ons assortiment terug. De cuberdons staan gesitueerd bij de groeifase in de levenscyclus. Dan hebben we het hier wel specifiek over de cuberdons van Geldhof. Cuberdons in het algemeen zijn al bekend, maar nog niet super bekend. Je kunt dus met andere woorden cuberdons van Haribo, of andere (goedkope) merken, terugvinden in de snoepafdeling van de Carrefour of Colruyt. In tegenstelling tot de cuberdons van Geldhof, die uiteraard veel betere kwaliteit hebben dan die van andere merken, die in niet veel winkels aanwezig is. Cuberdons van Geldhof kan je uiteraard verkrijgen in speciaalzaken zoals pralinewinkel, maar dan her verpakt in doorzichtige zakjes. Met als gevolg dat de cuberdons helemaal niet zo vers zijn. Maar dan gaat het om de speciaal zaken in Brugge. In gent zal de cuberdon veel bekender zijn en dus al in een verdere fase zitten. Ook de cuberdons vanuit een speciaalzaak zullen van beter kwaliteit zijn dan hier bij ons.

deelopdrachten

39


Service Wat de service betreft van Maison Cuberdon tegen over de klant is goed. Wij bieden onze potentiële klant spontaan een zeer verse cuberdon aan om te proeven, zodat wij kunnen tonen aan de klant dat ze écht vers zijn. Daarnaast geven we aan elke koper en elke potentiële koper, die geïnteresseerd is in onze cuberdons, een bestelbon mee. Beslissen ze om na een verkoopmoment nog doosjes cuberdons of cuberdonkoekjes aan te kopen, kunnen ze de bestelbon invullen en vervolgens afgeven aan een van de leerlingen van 6Ha3. Een extra service zou zijn om de klant de mogelijkheid te geven om via onze website, www.maisoncuberdon.be, een bestelling te plaatsen. Maar aangezien wij maar een minionderneming zijn dat maar een klein jaar zal bestaan, is dat onnodig werk en simpelweg overbodig. Verpakking Zoals eerder vermeld zijn onze cuberdons verpakt in verschillende soorten doosjes. We hebben doosjes van 200 gram, van 1,5 kilogram en van 2 kilogram. Die zijn een voor een verpakt in een stevig kartonnen doosjes. Deze doosjes hebben verschillende functies. Ze zorgen voor de cuberdons te beschermen tijdens alle mogelijke transport. Cuberdons zijn geen snoepjes van gelatine in een bepaalde vorm, maar in de vorm van een kegel met vloeibare Arabische gom in. Eens de cuberdons een deuk krijgen en hun vorm beschadigd is, kunnen we ze praktisch niet meer verkopen. Daarnaast heeft de verpakking een informerende functie, zoals alle producten op de markt. Het is van zeer groot belang dat de ingrediënten op de verpakking vermeld staan. Om een voorbeeld te geven, als iemand allergisch is voor Arabische gom en Maison Cuberdon heeft niet vermeld dat cuberdons Arabische gom bevatten, kan de koper ons aansprakelijk stellen voor de eventuele gevolgen.

Doos 2 kilogram

Doos 1,5 kilogram

Doos 200 gram

Plaats Verkoopmomenten Als minionderneming heb je verschillende doelen, ten eerste proberen we winst te maken, en ten tweede moeten we leren ondernemen. Zonder verkoopmomenten kunnen we deze doelstellingen niet bereiken. Dus is het zeer belangrijk dat we op interessante momenten én plaatsen kunnen verkopen. Op dit moment hebben we al twee succesvolle verkoopmomenten achter de rug. Enerzijds hebben we de aandeelhoudersvergadering gehad, na ervaring van de leerkrachten is gebleken dat dat het beste verkoopmoment van het jaar is. Dus was het absoluut noodzakelijk dat alles dan perfect in orde was. De aandeelhoudersvergadering was uiteraard een groot succes. Als tweede verkoopmoment mochten wij verkopen op het oudercontact. Dat viel twee dagen na de aandeelhoudersvergadering, wat in ons geval goed uitkwam voor onze cuberdons. Verkopen op het oudercontact is zeer interessant, zo kunnen de ouders van alle andere leerlingen op school ook eens kennis maken met onze producten, en de leerlingen zelf uiteraard ook. Verspreid over het volledige deelopdrachten

40


schooljaar, vinden er vier oudercontacten plaats, waar alle ondernemingen telkens opnieuw hun goederen zullen verkopen. Voor Maison Cuberdon waren de eerste twee verkoopmomenten een groot succes, want onze voorraad is helemaal uitverkocht. Op dit moment hebben wij nog drie verkoopmoment die vast staan en dan nog eens de oudercontacten erbij, en een verkoopmoment waarover nog een beslissing gemaakt moet worden. Maison Cuberdon zal verkopen op de zaterdagmarkt op ’t Zand in Brugge. Voor onze onderneming zal dit waarschijnlijk goed uitmaken, want op de zaterdagmarkt komen vooral de oudere generaties, en cuberdons vallen vooral in de smaak bij zo’n mensen. Bijvoorbeeld mensen met kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen sneller een doosje cuberdons kopen dan jongeren van 16 jaar. Daar komt natuurlijk veel werk bij kijken, de stand moet tot daar geraken, wat als het regent, genoeg goederen aankopen enzovoort. Als tweede verkoop moment zullen wij verkopen op de speelplaats, tijdens de speeltijd van 10 uur, de middagpauze en de speeltijd van 15 uur. Wij voorzien tijdens de speeltijden vooral te verkopen aan de hogere jaren en tijdens de middagpauze denken wij vooral te verkopen aan de jongere jaren. Als derde vaste verkoopmoment mogen wij verkopen in Zweden. In Zweden zullen wij onze minionderneming voorstellen aan de Zweedse leerlingen in Tibro en zij zullen eveneens hun minionderneming voorstellen aan ons. Wij hebben ook de mogelijkheid om te verkopen op de kerstmarkt van Roeselare. Naar aanleiding van zeer veel werk (ik denk aan vervoer voor de stand, vervoer van de goederen, verlichting, brandblusapparaat …) moet er nog een beslissing gemaakt worden als we daar effectief zullen verkopen. Ook moeten we eerst nagaan als de kerstmarkt in Roeselare wel veel zal opleveren. Als dat een kleine kerstmarkt is, waar enkel de plaatselijke bewoners komen, is het de moeite niet waard om daar te gaan verkopen. Verkoopplaatsen Wij bieden de klanten slechts twee manieren aan om onze producten te kopen. Eerst en vooral de meest voor de hand liggende optie, op onze verkoopmomenten. Daarnaast kunnen de klanten via een bestelbon een bestelling plaatsen, door de bestelbon af te geven aan een leerling van 6Ha3. Wij hebben er bewust niet voor gekozen om de klanten de mogelijkheid te geven om via onze site te bestellen. Dat zou overbodig werk zijn, en voornamelijk overbodig. Organisatie magazijn Het technisch departement zorgt ervoor dat ons departement vlot verloopt. Eerst en vooral hebben wij een geschikt magazijn nodig omdat wij voedingswaren verkopen. De cuberdons moeten op een plaats bewaard worden van kamertemperatuur. Als er een bestelbon binnenkomt gaat dat eerst naar het magazijn, waar al het nodige aangepast en gedaan wordt, om dan met de bestelbon naar de boekhouding te gaan die een factuur zal opmaken. Tijdens de uren waar we mini hebben wordt het magazijn gecontroleerd door het technisch departement. Zij controleren namelijk als er geen goederen verdwenen zijn of als er goederen beschadigd zijn. Na elk verkoop moment gaat het technisch departement telkens ook na hoeveel goederen van welke soort en verkocht zijn.

deelopdrachten

41


Prijs Kostgerichte prijszetting Maison Cuberdon gebruikt een kostgerichte prijszetting. Om de verkoopprijs te bepalen kijken we naar de ‘concurrentie’ die ook cuberdons verkoopt (namelijk de Carrefour, Colruyt,…). Na de competitieve prijzen gezien te hebben, konden we al een vaag beeld vormen van onze prijs. Wij proberen onze prijzen op de zelfde hoogte te houden zoals in andere winkels, zodat we geen klanten verliezen. Als de klant weet dat cuberdons van Geldhof in een pralinezaak of gewone winkel goedkoper verkocht worden, zullen ze gemakkelijker voor de winkel kiezen waar ze minder kosten. Cuberdons van Geldhof ga je niet snel in een gewone supermarkt vinden, daardoor is de aankoopprijs van Geldhof sowieso al niet goedkoop. Wat ook normaal is voor zo’n goeie kwaliteit te leveren. Hierdoor is onze winstmarge niet zo groot maar wel rendabel genoeg om onze minionderneming te kunnen runnen en er een kleine winstmarge uit te halen. Eerst waren onze prijzen 4,00 EUR voor een doosje cuberdons van 200 gram. Ook voor onze cuberdonkoekjes was de prijs 4 EUR. Op het eerste verkoopmoment zijn we echter tot de conclusie gekomen dat we problemen kregen in verband met het wisselgeld. Onze klanten hadden niet allemaal klein geld mee waardoor er veel betaalt werd met briefjes, met als gevolg dat we niet meer konden teruggeven. Na de aandeelhoudersvergadering, hebben we alles over het verkoopmoment besproken, namelijk wat er al dan niet beter kon en hoeveel we precies verkocht hebben. Daaruit bleek dat we met gemak onze prijzen konden verhogen. We hebben onze prijzen dus aangepast, zowel voor een doosje cuberdons van 200 gram als voor een doosje cuberdonkoekjes wordt nu 5 EUR gevraagd. Dit gaat nu veel beter en is makkelijker voor ons en de klanten. Zij hoeven geen kleingeld meer uit te halen en kunnen gemakkelijk gepast betalen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we munten moeten voorzien in de kassa. Ook na het tweede verkoopmoment is gebleken dat de meeste klanten betalen met briefjes van 10 of 20 euro. Dus moet het financieel departement voor elk verkoopmoment zorgen voor voldoende wisselgeld. Psychologische prijszetting gebruiken wij niet. Zoals eerder vermeld bedragen onze prijs voor cuberdons 5 EURO – 20 EUR – 25 EUR naar gelang de aangekochte hoeveelheid, onze cuberdonkoekjes kosten ook 5 EUR. Psychologische prijszetting Wij kunnen psychologische prijzen gebruiken maar daar hebben we bewust niet voor gekozen. Het heeft alleen maar voordelen voor Maison Cuberdon, eerst in vooral hebben we geen problemen in verband met wisselgeld. Als we in plaats van 5 EUR 4,95 EUR vragen, zal het financieel departement veel klein geld moeten voorzien. Dit is op zich geen probleem, maar volgens ons overbodig werk. De mensen zullen hun keuze van aankoop niet laten afhangen als de prijs van een klein doosje cuberdons nu op 4,95 EUR ligt, of op 5 EUR. De meest voor de hand liggende marketing doestelling is winst maken. Maar dat is bij ons niet het geval. Wij hebben geen minionderneming gestart om winst te maken. Wij hebben een minionderneming opgestart om te proeven van het ondernemingsleven en om de basistechnieken al aangeleerd te krijgen. Maar Maison Cuberdon probeert zeker toch om winst te maken, maar wij doen dit niet volledig voor onszelf. Maison Cuberdon had gedacht om een deel van hun winst te doneren aan een goed doen, namelijk De Cliniclowns. Op de aandeelhoudersvergadering heeft er een stemming plaats gevonden, en uit de resultaten is gebleken dat al onze aandeelhouders akkoord gaan met deze donatie. Waarom wij precies De Cliniclowns deelopdrachten

42


steunen is vrij simpel. Omdat ziekenhuisclowns meestal een rode neus dragen en wij, in het Gentse dialect, rode neuzen verkopen. Marketingdoelstelling Onze marketingdoelstelling is dus winstmaximalisatie voor De Cliniclowns deels te steunen maar wij proberen vooral te proeven van het ondernemingsleven.

promotie Doelgroep Door het feit dat wij een voedingswaren verkopen hebben wij een zeer brede doelgroep. Koekjes en snoepjes eet zo goed als iedereen, daar hebben wij een groot voordeel bij. Dat hebben we dan ook op onze afgelopen verkoopmomenten gemerkt. Zowel jongeren, als jongvolwassenen en volwassenen komen naar onze stand en kopen cuberdons en/of cuberdons koekjes. Slogan De slogan van Maison Cuberdon luidt “Een neus voor smaak”. We hebben dus gebruik gemaakt van een woordspeling, namelijk door het woordje neus te gebruiken. In het Gentse dialect wordt de cuberdon ook wel een ‘rode neus’ genoemd. Met onze slogan maken wij nog eens extra duidelijk dat onze cuberdons van top kwaliteit zijn en super vers. Logo bespreking Onze slogan staat onderaan op ons logo. Ons logo is een cirkel met daarin een mevrouw. Als u goed kijkt ziet u dat de vrouw een cuberdon in haar hand heeft en dus van de cuberdon wil eten. Onze naam staan horizontaal door het hoofd van de dame en de slogan onderaan, mee in de vorm van de cirkel. Het begin ontwerp kwam van een leerlinge van de klas, die het dan doorgegeven heeft aan het commercieel departement. Het commercieel departement heeft het ontwerp verder uitgewerkt en met de computer gemaakt. Zo zijn we gekomen tot ons logo. Huisstijl De keuze van onze huis stijl was niet moeilijk te bepalen. Aangezien de cuberdon een donker paarse kleur heeft, was dat sowieso ons al een onderdeel van onze huisstijl. Het donker paarse kleur wilden we combineren met een licht kleur, de beste en mooiste optie was wit. Deze twee kleuren gepaard met een licht roze is het uiteindelijk geworden. Dus de kleuren die Maison Cuberdon typeren zijn voornamelijk donker paars en wit.

deelopdrachten

43


Website Onze website werd gemaakt door onze collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van Informatica-Beheer. Toen onze website online kwam was lang niet alles in orde. Er stonden veel fouten in die konden vermeden worden. Maar met dank aan onze eigen ICT-manager zijn die problemen snel in orde gemaakt. De website heeft ook uiteraard de kleuren van onze huisstijl, lichtroze, donker paars en wit. Aan de rechter zijkant komen al onze Twitter berichten. Op de website staat ook ons promotie filmpje. Twee leerlingen hebben het concept uitgewerkt en het scenario uitgeschreven. Zo zijn we opzoek gegaan naar de gepaste outfit en de nodige attributen. Een kennis van een van de leerlingen heeft ons filmpje geknipt, geplakt en volledig bewerkt tot het eindresultaat. Stand De stand van Maison Cuberdon is iets waar we ontzettend trots op mogen zijn. De stand is volledig met de hand gemaakt door het technisch departement. Onze stand bestaat uit verschillende losse delen. Eerst en vooral hebben wij drie grote platen die de achterkant van onze stand vormen. De drie platen kunnen aan elkaar vastgemaakt worden, en ook terug van elkaar, waardoor er een drieluik ontstaat. Daar hebben we aan elke hoek nog eens twee schapjes gemaakt waar we ook onze producten kunnen tentoonstellen. Op de twee buitenste platen hangen fotokaders van onze sponsors. Als tweede hebben we een compacte toonbank waar de verkopers achter staan. In de toonbank kunnen wij allerlei materiaal zetten zoals de kassa en dergelijke, dit kan de klant uiteraard niet zien. Op de toonbank zelf staat een schaal met cuberdons waar de klanten van kunnen proeven, er staan ook twee glazen potten bij, een met rode mousse neuzen en een met cuberdons in. Naast de toonbank staat ook een kist waar al onze goederen inzitten en tegelijk ook getoond worden aan de klant wat wij allemaal in aanbieding hebben. Op de toonbank en de middelste plank van de achterkant hangt een grote sticker met ons logo op. Als afsluiter hebben we ook twee kleine kartonnen pilaren met onder andere ons logo op. Op de foto ziet u de drieluik als achterkant, de toonbank en de kist zonder inhoud.

deelopdrachten

44


6.12 Une campagne publicitaire Est-ce que vous mangez beaucoup des bonbon ? Est-ce que vous vous sentez fatigué ? Quand vous mangez trop de bonbons , vous sentirez fatigué et vous pouvez justement étendre sur le siège. Vous avez mal dans le ventre et vous pouvez vomir. Le seulement solution est appeler le docteur. Le docteur vous prescrira des cuberdons. Vous devez manger le cuberdon doucement et vous devez savourer. C’est simple, mange un cuberdon, vous recevrez un gout très bon et vous sentirez mieux.

deelopdrachten

45


6.13 Sollicitatiebrief en CV Link appsite: www.mytaggle.nl/LoreDeRoo

6.14 Sollicitatiegesprek Het sollicitatie gesprek vond plaats op 28 januari 2014. Mijn functie in het eerste trimester was CEO, voor het sollicitatie gesprek heb ik opnieuw gesolliciteerd voor de functie van CEO. De aanwezige leerkrachten waren meneer De Cock en meneer Van Daele.

deelopdrachten

46


6.15 Analyse van de jaarrekening

BELGIAN CHOCOLATE GROUP COLPAERT 1

deelopdrachten

47


Inleiding Belgian Chocolate Group – Colpaert Wereldwijd verkoopt The Belgian Chocolate Group de beste chocolade die er is, namelijk de Belgische chocolade. Sinds 1956 staat Colpaert al bekend voor het maken van de beste, zoetste snoepgoed dat men kan vinden zoals de koetjesreep, maar natuurlijk is Maison Cuberdon nog op de markt. Cuberdons kunnen een grote concurrentie voor de chocolade markt vormen want toch zijn er nog mensen die geen liefhebber van chocolade zijn en wie houdt nu niet van cuberdons? Op deze manier, door het bestuderen van de jaarrekening, kunnen we veel bijleren over hoe deze onderneming is uitgegroeid tot wat ze nu is. Wij met Maison Cuberdon hebben ongeveer dezelfde doelgroep als Colpaert dus zou dit voor een mooie samenwerking kunnen zorgen.

Liquiditeit Liquiditeit in ruime zin (current ratio) 

Formule in woorden: Vlottende activa gedeeld door vreemd vermogen op korte termijn.

Besluit: De onderneming is in staat zijn schulden op korte termijn te betalen met haar vlottende activa. Het grote aantal voorraden geeft een vertekend beeld weer van de liquiditeit in ruime zin

Liquiditeit in enge zin (quick ratio) 

Formule in woorden: Vlottende activa zonder voorraden gedeeld door het geheel van vreemd vermogen op korte termijn en de overlopende rekeningen.

Besluit: Doordat er hier geen rekening gehouden wordt met de voorraden merken we dat er

deelopdrachten

48


onvoldoende vlottende activa in de onderneming is om de schulden op korte termijn te betalen.

Solvabiliteit 

Formule in woorden: Eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen.

Besluit: Een derde van het totaal vermogen bestaat uit eigen vermogen, wat er voor zorgt dat ze in staat zijn hun schulden op langere termijnen af te betalen.

Rendabiliteit 

Formule in woorden: Winst van het boekjaar na het betalen van de belastingen gedeeld door het eigen vermogen.

Besluit: De verhouding tussen de winst van het boekjaar na belastingen en het eigen vermogen. Hoe hoger de rendabiliteit hoe winstgevender het bedrijf. We zien dat er een daling is, dit kan zijn door een vermindering van het eigen vermogen.

deelopdrachten

49


EBIT 

Formule in woorden: De winst van het boekjaar voor het betalen van de belastingen verminderd door de financiële kosten, vermeerderd met de financiële opbrengsten.

Hier is dus winst in 2013 200874 euro met een lichte stijging ten opzichte van 2012 waar de winst 199752 bedroeg. Dit zijn goeie cijfers, met ander woorden heeft het bedrijf dus goed gescoord.

deelopdrachten

50


6.16 File : ‘Starting up a new business in the UK’ Detailed description of shop/business + motivation We have chosen for the city of London were we going to sell Belgian specialties. But we don’t want to look like a night shop (where we sell our products). Our shop will be designed around the theme of Belgium. With gondolas, tasters, real price tags and not just a sticker on the product. London is a well-known city with a lot of tourists from all over the world. We want to reach all those people and make them our audience. London has also a lot of opportunities to let our shop become known in England. The lay-out of our shop is going to be very personal. All the easels are from wood were the products stand on. A little like the old tourist shops in the Ardennes with a musty sense of smell.

Steps necessary to undertake to start up this business in the UK Step 1: get inspired All businesses start from a common point or an idea. So the first step of starting your own business is coming up with a business idea. We already have our idea. We want to show the English people and tourists in London more about Belgium products and how you can use them. Step 2: do your research When you identified your big idea, it’s time to balance it with a little reality. You must do some research and need to know if your idea has some potential. In order for a small business to be successful, it must solve a problem, fulfill a need or offer something the market wants. In our selection of products we are going to sell mostly of the time Belgium food and Drinks. We are going to sell Belgian beers too. Step 3: write a business plan A business plan is a very important document when you want to start your own company. It is a formal statement of a set of business goals. This plan is built out of 5 parts: background information of the company, a marketing plan, an operational plan, a financial plan and a discussion of the decision making criteria that should be used to approve the plan A business plan is also a written description of your business’s future, a document that tells what you plan to do and how you plan to do it. You want to go to a certain point in the future (usually three to five years) at which time your business will have a different set of resources and abilities as well as greater profitability and increased assets. Your plan shows how you will get from there to there.

deelopdrachten

51


Step 4: choose a business location When you want to start your own business you are in need of a location where you can start up and run your company. In our situation, we have made the choice to setup our company in London. The city is easy to reach and not so far from the North-Sea so our products can be easily transported by boat. In London you have some shops with beer from Belgium but only the famous ones. We will sell the best ones. Also in London you don’t have Belgian specialties stores. Step 5: finance your business Starting a small business doesn’t require a lot of money, but it will involve some initial investment. There are a number of ways you can fund your small business, including: financing, small business loans, small business grants, angel investors. The goal of commerce is profit. Before you start your business you need to have a bank account. We can open our bank account in a lot of banks in London but we prefer the bank: Lloyds Banking Group because it’s a big bank and they help you also a lot with your new business. Step 6: determine the legal structure of your business Of all the choices you make when starting a business, one of the most important is the type of legal structure you select for your company. Not only will this decision have an impact on how much you pay in taxes, it will affect the amount of paperwork your business is required to do, the personal liability you face and your ability to raise money. We are going to choose for a sole proprietorship, because that is the most common form of business organization. It’s easy to form and offers complete managerial control to the owner. However, the owner is also personally liable for all financial obligations of the business. Step 7: register a business name A business name is simply a name or title under which a person, or other legal entity, trades. It not only identifies you to your customers, but also allows you to differentiate yourself from your competitors and enables your customers to make an emotional connection to your business and brand. For many businesses, the name is often the most valuable asset. We have chosen for the name ‘Belgian products store’ because we want to refer obviously to our Belgian products. Step 8: get a Tax Identification Number In almost every government you need to pay tax, as a customer either as a company. So that’s why you need a TIN (Tax Identification Number). depending on your business and location, some are local. In all cases, you must register with the Internal Revenue Service as well as with state and relevant local tax agencies in order to get your tax Id number.

deelopdrachten

52


You can get a TIN by several ways. The most common one is via the internet/online but you can also get one by fax or mail. Step 9: obtain business licenses and permits To run your business legally, there are certain federal and state licenses and permits you will need to obtain. Contact your city’s business license department to find out about getting a business licens, which essentially grants you the right to operate a business in that city. You can't operate in an area that is not zoned for your type of business unless you first get a variance or conditional-use permit. To get a variance, you'll need to present your case before your city's planning commission. In many cases, variances are quite easy to get, as long as you can show that your business won't disrupt the character of the neighbourhood where you plan to locate. Step 10: understand Employer Responsibilities Decide how much to pay someone - you must pay your employee at least the National Minimum Wage. Check if someone has the legal right to work in the UK. You may have to do other employment checks as well. Get employment insurance, you need employers liability insurances as soon as you become an employer. It must cover you for at least £5 million and come from an ‘authorized insurer’. Send detail of the job (including terms and conditions) in writing to your employee. If you’re employing someone for more than 1 month, you need to give them a written statement of employment within their first 2 months.

Choice of the correct work premises We have chosen for a modern town as you already know namely: the south side of London. It is very easy to reach and easy to transport our many Belgian products. Our shop must look like an old medieval house. So they recognize a lot of Belgium (Bruges) in it. On the inside there are a lot of wooden shelves were all our products are shown. So it’s not like a usual supermarket but it is a nice cozy shop filled with Belgian products.

deelopdrachten

53


6.17 La conversation de vente V : Bonjour, bienvenu au stand de notre mini-entreprise Maison Cuberdon ! C : Bonjour, votre stand est très joli ! C’est un concept original ! V : Merci ! Est-ce que je peux vous aider ? C : Oui ! Je suis boulanger et je suis intéressé par vos cuberdons. J’aimerais les vendre dans ma boulangerie. V : Oh c’est superbe ! Posez-moi toutes vos questions. Avant de vous écouter, puis-je vous offir un cuberdon ? C :Merci, je veux bien goûter. Le goût est très spécifique. Quels ingrédients le producteur utile-t-il ? V : Le cuberdon est fabriqué à partir de sucre, de gomme arabique, et des saveurs fruitées, principalement la framboise. C : Et comment obtenez-vous cette couleur ? V : Le cuberdon est violet, comme vous voyez, c’est grâce aux framboises C : Ah oui, il y a aussi des cuberdons dans une autre forme ? V : Normalement un cuberdon est en forme de cône. Mais quelques firmes, proposent des cuberdons en forme d’un visage. Nous avons aussi d’autres produits : des biscuits de cuberdon et des boules de neige. C : Puis-je goûter les biscuits et les boules de neige ? V : Bien sûr. C : Vos produits me semblent de très bonne qualité. Quels sont les ingrédients des boules de neige ? V : C’est une crème vanille enveloppée de chocolat et de sucre. C : Quels emballages sont possibles ? V : Nous avons des boîtes de 200 grammes ; elles contiennent environ 20 boules de neige, c’est pareil pour les biscuits. C : Et les cuberdons ? V : Il y a des boîtes de 200 grammes avec 17 cuberdons. Nous avons aussi des boîtes d’un kilo et demi et de 2 kilos. C : Je sais qu’on ne peut pas garder les cuberdons pendant longtemps. Pouvez-vous me garantir la fraîcheur de vos produits ? V : Bien sûr. Nous travaillons selon le système ’Just in time’. Si nous faisons une commande chez notre fournisseur, elle sera livrée dans 3 semaines. Nous envoyons les commandes des clients le même jour. Donc chez nous : que des cuberdons frais ! C :C’est superbe! Votre système est excellent ! Avez-vous une liste des prix ? V : Bien sûr, là voilà. Regardons ensemble. 250 grammes de cuberons coûtent 3,5 euro, pour les grandes quantités, il y a bien sûr des prix spéciaux : 15 euros pour un kilo et demi et 20 euros pour 2 kilos. C : Et combien coûtent les biscuits et les boules de neige ? V : Vous le voyez ici : les boules de neige coûtent 4 euros et les biscuits aussi. Avez-vous d’autres questions ? C :Et à propos des commandes, y-a-t’il des réductions possibles ? V : Pour faire une commande, vous nous envoyez un mail. Pour une grande commande, de plus de 250 euros on peut vous accorder une réduction de 5%.

deelopdrachten

54


C : D’accord : je voudrais commander. 50 petites boîtes de cuberdons 20 boîtes de cuberdons de 2kg 60 boîtes de boules de neige et 30 boîtes de biscuits V : D’accord ; voudriez-vous confirmer votre commande par mail ? Nous avons aussi besoin de vos coordonnées et de l’adresse de livraison. C : Je vous enverrai tout cela ce soir. Quand pourriez-vous livrer les produits ? V : Dans 3 semaines. C :Puis-je compter sur la réduction de 5% ? V :Bien sûr. Je vous enverrai la facture après la confirmation par mail. C : quelles sont les modalités de paiements ? V : La facture est payable à 20 jours date de la facture. C : D’accord V : Je vous remercie de votre confiance en notre entreprise. Nous sommes toujours disponibles si vous avez encore des questions. C : Merci, à bientôt V : Au revoir !

deelopdrachten

55


6.18 Ondernemer voor de klas Wegens omstandigheden is deze taak niet kunnen doorgaan.

6.19 Geschäftsbrief (Anfrage) Maison Cuberdon – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge

Nappo-Dr. Helle & Co. GmbH & Co. KG 22. April 2014 Sehr geehrte Damen und Herren, Wir haben erfahren, das Sie ein führender Süßigkeiten Hersteller sind. Wir möchten Ihre Süßigkeiten gern in unsere Geschäft verkaufen. Wir bitten Sie um Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir mochten Sie bitten, uns die günstigen Preise zu nennen, da es sich um einen Auftrag gröβeren Umfangs handelt. Falls die Qualität Ihrer Süßigkeiten unseren Erwartungen entspricht, werden wir in Zukunft bei Ihnen unsere Süßigkeiten bestellen. Wir hoffen auf eine baldige Antwort. Mit Freundlichen Grüßen

Lore De Roo Abteilungsleiter in Einkauf

deelopdrachten

56


6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

deelopdrachten

57


6.21 Bedrijfsbezoeken Verslag 1: Tectubes Hjo Op woensdag 5 februari zijn we op bedrijfsbezoek gegaan naar Tectubes. De fabriek is gevestigd in Hjo, een stadje ten zuiden van Tibro, aan het Vättrn meer. De informatie die we op voorhand wisten van Tectubes, is dat ze allerlei soorten tubes produceren, maar meer niet. Bij het binnen komen van het bedrijf kregen we eerst een presentatie te zien. In de presentatie kregen we verschillende informatie over het bedrijf zelf, over welke soorten tubes ze produceren en het belangrijkste, het proces van grondstof naar tube. In 1917 is het bedrijf op gericht, en in 1949 werd de fabriek in Hjo gevestigd. De hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in Zweden, maar er zijn Ze produceren aluminiumtubes, plastictubes en sinds korte tijd ook recycleerbare tubes die gebruikt worden voor verzorgingsproducten, farmaceutische producten, voedingswaarden en chemische producten. Het productie proces van de verschillende tubes hebben we te zien gekregen op de presentatie, en op grote borden waar het nog eens extra getoond werd. Na de presentatie hebben we een rondleiding gekregen in de fabriek zelf. Voor de veiligheid werden we verplicht om een plastic jasje aan te doen, een netje om over ons haar te doen en oordoppen. Deze veiligheidsmaatregelen moesten zeker na geleefd worden voor onze eigen veiligheid op de eerste plaats, en in de tweede plaats voor de â&#x20AC;&#x2DC;veiligheidâ&#x20AC;&#x2122; van de tubes. De rondleiding duurde een ongeveer 40 minuten. In een groepje van acht tot tien leerlingen gingen we de fabriek binnen met een begeleider. Zoals verwacht hebben we nu een beter beeld gekregen hoe de tubes gemaakt worden. Van het bedrukken van de tubes tot de juiste tubes de juiste vorm geven. Alles gebeurd uiteraard via de computer. Een aluminium tube wordt gevoerd uit een cirkelvormig, plat stuk aluminium die daarna de vorm van de tube krijgt. Daarna wordt een beschermlaag aan de binnenkant toegevoegd en als volg de bedrukking. Voor de plastic tubes worden allerlei kleine, plastic bolletjes gesmolten en tot een lange plastic buis gevormd. Daarna worden ze in kleinere stukken gesneden en als laatste volgt de bedrukking. Een aluminium tube kost 2 SEK, dat wil zeggen ongeveer 20 cent. En een plastic tube kost 2,5 SEK, wat ongeveer 25 cent is. In Tectubes wordt enkel de tube gevormd met aan de onderkant een opening. De tubes worden bij klanten geleverd die ze daarna vullen met een specifiek product. Tectubes produceert ongeveer 280 miljoen tubes per jaar en heeft een 190tal werknemers in Hjo.

deelopdrachten

58


Verslag 2: Spicer Op vrijdag 6 april zijn we samen met de Zweedse studenten op bedrijfsbezoek geweest. Nog nooit eerder is deze school op bezoek geweest bij dit bedrijf. Het bedrijf dat wij bezocht hebben is Spicer. Niemand wist wat we moesten verwachten van het bedrijf, en niemand wist op voorhand wat we te zien zouden krijgen. Het bedrijf Spicer produceert transmissie, dit zijn de koppelingen voor het voertuig voor onder andere hefkranen. Het eerste deel van de rondleiding in Spicer begon in de afdeling waar ze de transmissies produceren, in elkaar zetten en testen. Hiervoor moesten wij veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en fluo jas dragen. Nadat de transmissies voor de verschillende wagens zo goed als af zijn worden ze ook getest door Spicer. Zij hebben een vijftal verschillende soorten wagens die gebruikt worden om de transmissies te testen. Dit doen zo door met de wagens rond te rijden rond het terrein. Het tweede deel van de rondleiding was een PowerPoint die we te zien krijgen over het bedrijf. we krijgen in de PowerPoint te zien hoeveel procent van de transmissies in het buitenland verkocht wordt, ook welke bedrijven de transmissies consumeren. Het was zowel voor de Zweedse studenten als voor ons een interessant bezoek. Dit was eens een bedrijf dat een product produceert waar wij niet meteen mee in aanraking komen, wat het nog interessanter en leerrijker maakte.

deelopdrachten

59


7

CONCLUSIE

Dit jaar was een zeer mooi jaar, vol werk en uitdagingen. Dankzij Maison Cuberdon hebben we het ondernemerschap zelf kunnen ervaren. Ook heb ik heel wat dingen bij geleerd die me zeker en vast kunnen en zullen bijblijven en verder helpen de komende jaren. Het werken aan het eindwerk heeft mij geleerd alles te plannen en zelf deadlines op te stellen en je daaraan te leren houden. De lessen minionderneming hebben me geleerd dat je veel meer bereikt met communicatie. En het belangrijkste van al, als je iets wil bereiken moet je er voor gaan! De verschillende deeltaken werden verspreidt over het volledige schooljaar. Sommige taken vergden veel tijd en werk. Anderen waren dan niet veel werk om te maken. De samenwerking met medeleerlingen ging zeer vlot. Tijdens het maken van taken hielpen we elkaar als het even niet lukte. Dit eindwerk heeft me bijgevolg nog beter in team leren werken. Dankzij het project van Vlajo en de steun en vertrouwen vanuit de directie hebben wij dit allemaal kunnen ervaren. De minionderneming is een zeer interessant en leerrijk thema als basis voor een eindwerk op te baseren. Desondanks dat het veel tijd en moeite gekost heeft ben ik zeer blij dat ik dit jaar heb mogen ervaren als een mooi en leerrijk jaar.

Conclusie

60


Bijlage 1

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Maison Cuberdon – Zilverstraat 26 – 8000 BRUGGE Meneer Thibault Sys Robrecht van Vlaanderenlaan 68 8200 Sint-Andries

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk 7689

Brugge 2013-10-18

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2013-10-23

Meneer Sys Thibault Ook dit schooljaar zijn er terug drie ondernemingen. Enerzijds is er Pétivo en De Ooraak en er is Maison Cuberdon die cuberdons en dergelijke snoepjes zal aanbieden en waarvan u een aandeel bezit. Wij nodig u daarom van harte uit op onze aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 23 oktober 2013 omstreeks 19 uur in de kappel op school. Wat zal aan bod komen tijdens de aandeelhoudersvergadering?  Verwelkoming;  Voorstelling miniondernemingen;  Eerste verkoopmoment;  Receptie (kennismaking andere aandeelhouders) Tijdens de vergadering zullen wij u tonen waar en hoe je zal kunnen aanmelden op de website. Het is van belang dat u het strookje, dat u bij aankoop van uw aandeel kreeg, mee brengt naar de vergadering. Zodat u kan bewijzen dat u een aandeel bezit. Als de vergadering ten einde is gelopen zal er een receptie zijn, waar u ook de andere aandeelhouders wat beter te leren kennen. Wij hopen u daar te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten

Conclusie

61


Bewijsstrookje aandeelhoudersvergadering Thibault Sys Bevestigd hierbij zijn bewijs van aandeel te hebben ontvangen. Handtekening !2000004284411!

Conclusie

62


Bijlage 2 Enquête Maison Cuberdon Wij zijn Jasper Kinds en Lore De Roo van het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme. Dit jaar hebben wij een minionderneming ‘Maison Cuberdon’ en wij verkopen cuberdons. Wij voeren vandaag marktonderzoek om de verkoop van onze minionderneming te optimaliseren en om aan de wensen van onze klanten te voldoen. 1.     

Wat is uw leeftijd? Jonger dan 20 jaar 20 - 29 jaar 30 – 39 jaar 40 – 49 jaar Ouder dan 50 jaar

2. Wat is uw geslacht?  Man  Vrouw 3.    

Eet u graag snoep? Heel graag Graag Niet graag Helemaal niet graag

4.    

Welke smaak eet u het liefst? Zoet Zuur Zout Bitter

5.   

Hoeveel geld besteedt u elke week aan snoep? < 5 EUR 5 – 10 EUR > 10 EUR

6.   

Waaraan denkt u denkt u als u Confiserie Geldhof Snoep Cuberdons Andere:………………………………………………………

Conclusie

63


7.    

In welke mate eet u graag cuberdons? Helemaal niet graag Eerder niet graag Eerder graag Heel erg graag

8. Koopt u zelf cuberdons?  Ja  Neen 9.     

Wat is volgens u een aanvaardbare prijs voor 200 gram? 2 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR … EUR

10.Wat verkiest:  Duurdere cuberdons van Geldhof  Goedkopere cuberdons uit een supermarkt 11. Als u cuberdons koopt. In welke hoeveelheid zou je die dan kopen?  100 gram  200 gram  500 gram  1 kilogram  1,5 kilogram  2 kilogram

Wij danken u voor uw tijd en medewerking!

Conclusie

64


Bijlage 3

Factuur Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuerdon.be Tel: 050 33 19 43

Bestemd voor Naam en voornaam

De Roo Dirk

Straat + nr.

Lappersfortstraat 38a

Gemeente en postcode

8310 Assebroek

Facatuurnr.

Factuurdatum

Vervaldatum

VF/02

2013-10-21

2013-10-30

Aantal 3 5

Omschrijving Kleine rode cuberdons (200 gram) Cuberdonkoekjes

5% € Bedrag goederen € 37,74 €

-

Eenheidsprijs € 5,00 € 5,00

Totaal excl. BTW € 14,15 € 23,58

10,00

6%

Handelskorting € 1,89

Aankoopkosten € 10,00

Bedrag excl. BTW € 45,85

0

0

0

Financiële korting MvH € € 5,85 0

0

BTW € 2,75 21% 0

TOTAAL

Conclusie

65

Totaal te betalen € 48,60 0 € 8,60


Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar. Wij willen u bedanken voor uw aankoop en vertrouwen in Maison Cuberdon! Smakelijk!

Factuur Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuerdon.be Tel: 050 33 19 43

Bestemd voor Naam en voornaam

De Roo Dirk

Straat + nr.

Lappersfortstraat 38a

Gemeente en postcode

8310 Assebroek

Facatuurnr.

Factuurdatum

Vervaldatum

VF/03

2013-10-21

2013-10-30

Aantal

Omschrijving Kleine rode cuberdons (200gram) Grote rode cuberdons Cuberdonkoekjes

3 4 1

Eenheidsprijs € 5,00 € 25,00 € 5,00

Totaal excl. BTW € 14,15 € 94,34 € 4,72

Bedrag goederen € 113,21

HandelsBedrag korting Aankoopkosten excl. BTW € 5,66 € 10,00 € 117,55

Financiële korting € 2,35

MvH € 115,20

-

Conclusie

-

-

-

66

-

Totaal te BTW betalen € 6,91 €124,46 21% € € € TOTAAL 124,46


Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Wij willen uw bedanken voor uw aankoop en vertrouwen in Maison Cuberdon! Smakelijk!

Factuur Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuerdon.be Tel: 050 33 19 43

Bestemd voor Naam en voornaam

De Roo Dirk

Straat + nr.

Lappersfortstraat 38a

Gemeente en postcode

8310 Assebroek

Facatuurnr.

Factuurdatum

Vervaldatum

VF/04

2013-10-21

2013-10-30

Aantal

Omschrijving Sneeuwballen (100 gram) Cub-O-Cream Doos voor de koekjes

5 3 1

Eenheidsprijs € 3,50 € 5,00 € 6,00

Totaal excl. BTW € 6,51 € 14,15 € 4,96

6% Bedrag goederen € 30,66 € 4,96

Conclusie

HandelsBedrag korting Aankoopkosten excl. BTW € € € 30,66 € -

€ -

€ 4,96

67

Financiële korting € € -

MvH € 30,66

BTW € 1,84 21% € 4,96 € 1,04 TOTAAL

Totaal te betalen € 32,50 € 6,00 € 38,50


Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar. Wij willen uw bedanken voor uw aankoop en vertrouwen in Maison Cuberdon! Smakelijk!

Factuur Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuerdon.be Tel: 050 33 19 43

Bestemd voor Naam en voornaam

Jean Louis Verstraete

Straat + nr.

Rue Romain Rolland

Gemeente en postcode

F--75008 Parijs

Land

Frankrijk

Facatuurnr.

Factuurdatum

Vervaldatum

VF/1

2013-10-21

2013-10-30

Aantal 3 1 5

Omschrijving Cuberdonkoekjes Kleine rode cuberdons (200 gram) Sneeuwballen

Eenheidsprijs € 5,00 € 5,00 € 3,50

Totaal excl. BTW € 14,15 € 4,72 € 16,51 6%

Bedrag goederen € 35,38 €

-

Handelskorting € €

-

Aankoopkosten € € -

Bedrag excl. BTW € 35,38 €

-

Financiële korting € € -

MvH € 35,38

BTW € 21% € € TOTAAL

Totaal te betalen € 35,38 € € 35,38

Vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar. Wij willen uw bedanken voor uw aankoop en vertrouwen in Maison Cuberdon! Smakelijk!

Conclusie

68


Bijlage 4 Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE 8000 BRUGES

Tél. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com www.maison-cuberdon.be

Monsieur D. De Roo Lappersfortstraat 38a 8310 ASSEBROEK

Votre lettre du

vos références

nos références

Bruges 2013-10-25

Envoi du catalogue et inviter des moments des vents

Monsieur Cette année, on va fonder une mini-entreprise, appelée ‘Maison Cuberdon’. Comme le nom le déjà dit, on va vendre des cuberdons, et aussi d’autres bonbons et des biscuits. Vous pouvez toujours visiter notre site web ‘www.maison-cuberdon’, où vous pouvez voir notre gamme. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un email à maisoncuberdon@hotmail.com. Le 23 octobre, il y a la première assemblée générale des actionnaires. Après cette réunion, on va vendre nos produits pour la première fois. On vous invite à venir à ce moment-là pour faire connaissance avec nos produits. Il y a aussi un moment de vente le 25 octobre dans la cour de notre école, Sint-Jozefsinstituut Bruges. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Lore De Roo Secrétaire

P.J. : notre catalogue Conclusie

69


Bijlage 5

Conclusie

70


Bijlage 6 Lore De Roo Lappersfortstraat 38a 8310 ASSEBROEK 0479/805106 lorederoo@hotmail.com Brugge 2014-01-16 Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie gedelegeerd bestuurder Geachte mevrouw Van Der Meersch Eind oktober 2013 ben ik aangesteld om de functie van gedelegeerd bestuurder op mij te nemen. Ik was meteen enthousiast om aan de slag te gaan als CEO, na enkele weken is al gebleken dat deze functie op mijn lijf geschreven is. Ik zou mij graag kandidaat stellen om deze functie opnieuw op mij te nemen. Dit jaar doe ik in mijn vrije tijd stage in de jeugdbeweging en volgend jaar ben ik leidster. Tijdens de zomer ben ik ook monitor bij Kazou. Als leidester moet je van aanpak weten en veel initiatief nemen, dus ik neem graag de touwtjes in handen en weet van aanpakken. Leiding geven en nemen is iets wat ik graag doe en goed in ben. Ik ben een persoon die zeer gedreven is, bij een goed idee ga ik alles meteen uitwerken. Ik ben goed in omgang met mensen, dus ik kom met iedereen op de werkvloer goed overeen, wat een must is voor een CEO. Enthousiast en optimistisch zijn twee van mijn kenmerken en ik volg dingen graag nauwkeurig op. Graag zou ik mijn kandidatuur toelichten met een gesprek. U kan mij contacteren op bovenstaande gegevens. Met vriendelijke groet

Lore De Roo

Bijlage: CV

Conclusie

71


CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en gemeente Gsm Email Geboortedatum en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Bezit rijbewijs

Lore De Roo Lappersfortstraat 38a 8310 Assebroek 0479 80 51 06 lorederoo@hotmail.com Brugge 31-10-1995 Belg Ongehuwd Voorlopig rijbewijs

Ervaring Keukenhulp ’t Brugs Fonduehuisje - Brugge  Afwassen, helpen met bereiden van gerechten CEO Maison Cuberdon – Brugge  Delegeren, alle afdelingen bijstaan waar nodig, personeel stimuleren … Keukenhulp De Wijngaert - Brugge  Afwassen

2013 – heden0 2013 – heden 2013

Studies en opleidingen TSO Handel – Sint-Jozefsintituut – Brugge Opleiding monitor Kazou – Brugge TSO Handel – Instituut Mariawende-Blydhove - Brugge

Competenties Talenkennis  Nederlands – moedertaal  Frans – goed  Engels –matig  Duits – basis Pc-kennis  Office 2013 pakket – zeer goed Persoonlijk  Levenslustig  Gedreven  Optimistisch  Sociaal – vlot, aangenaam in omgang

Hobby’s  Al twaalf jaar in de scouts  Monitor bij Kazou  Lopen Conclusie

72

2012 – 2014 2013 2008 – 2012


Bijlage 7

CURRICULUM VITAE Personnel Nom Adresse Code postal et ville Gsm Email Date et lieu de naissance Nationalité Etat civil Permis de conduire

Lore De Roo Lappersfortstraat 38a 8310 Assebroek 0479 80 51 06 lorederoo@hotmail.com 31 octobre 1995, Bruges Belge Non mariée Permis de conduire provisoire B

Expérience Job courant de weekend – aide de cuisine ’t Brugs Fonduehuisje - Bruges  Préparé les repas, laver la vaisselle Job courant de weekend – CEO Maison Cuberdon – Bruges  Aider les autre départements Dernière job de weekend – aide de cuisine De Wijngaert – Bruges  Préparé les repas, laver la vaisselle

2013 - 2014 2013 2013

Etudes Commerce – Sint-Jozefsinstituut – Bruges Formation moniteur – Kazou – Bruges

2012 – 2014 2013

Connaissance Connaissance des langues Parler  Néerlandais Très bon  Française Bien  Anglais limité  Deutsch limité Connaissances informatiques  Paquet Office 2013 – très bon

Ecouter très bien limité limité limité

Ecrire très bien limité limité limité

Hobbys  Depuis deux ans chez les scouts  Monitrice  Courir  Babysitting Lien sollicitation film : http://www.youtube.com/watch?v=uenR7oxYS-U Conclusie

73


CURRICULUM VITAE Name Address Postcode en city Mobile phone Email Birthdate and place Nationality Civil status Assets driver’s license

Lore De Roo Lappersfortstraat 38a 8310 Assebroek 0479/805106 lorederoo@hotmail.com Bruges 31-10-1995 Belgium Unmarried Temporary driver’s license – no own car

Experience Kitchen help ’t Brugs Fonduehuisje – Bruges  To the dishes, helping to prepare dinner CEO Maison Cuberdon – Bruges  to delegate, to assist all departments , to stimulate the personnel … Kitchen help De Wijngaert – Bruges  To do the dishes

2013 - 2014 2013 2013

Studies and education Commerce – Sint-Jozefsintitut in Bruges Education monitor – Kazou – Bruges Commerce – Institut Mariawende-Blydhove in Bruges

Competitions Languages knowledge  Dutch – very good  French – good  English – moderate  Deutsch – basic knowledge Computer knowledge  Office 2013 packet Personal  Love to live  Enthousiastic  Optimist  Social

Hobbies  Already twelve years in the scouts  Monitor Kazou  Running Conclusie

74

2012 – 2014 2013 2008 - 2012


LEBENSLAUF Name Adresse Postleitzahl und Stadt Telefonnummer Emaille Geburtsdatum und Geburtsort Nationalität Ehestand

Lore De Roo Lappersfortstraat 38a 8310 Assebroek 0479 80 51 06 lorederoo@hotmail.com Brügge 1995-10-31 belgisch Unverheiratet

Ausbildung TSO Handel – Sint-Jozefsintituut – Brügge Ausbildung Leiterin – Kazou – Brügge TSO Handel – Instituut Mariawende-Blydhove - Brügge

2012 – 2014 2013 2008 - 2012

Erlebnis Gegenwärtige Job – Küchenhilfe ’t Brugs Fonduehuisje - Brügge  Spüler, helfen mit der Vorbereitung von der Speise Gegenwärtige Job – Geschäftsführerin Maison Cuberdon – Brügge  Delegieren, andere Abteilungen unterstützen Vorhergehende Job – Küchenhilfe De Wijngaert - Brügge  Spüler

Kompetenz Sprachekenntnisse  Niederländisch – sehr gut  Französisch – gut  Englisch – Beschrankt  Deutsch – Begrenzt EDV Kenntnis  Office 2013 Paket

Hobbys  Schon zwölf Jahre in der Jugendbewegung  Animateurin bei Kazou  Joggen

Conclusie

75

2013 - 2014 2013 2013


Bijlage 8 Balans

Conclusie

76


Conclusie

77


resultatenrekening

Conclusie

78


Berekeningen  Liquiditeit in ruime zin (current ratio) Formule in woorden: = Vlottende activa gedeeld door vreemd vermogen op korte termijn. Boekjaar 2013: 20 963 / 16395019 = 1,28 Boekjaar 2012: 9364964 / 1922787 = 4,87  Liquiditeit in enge zin (quick ratio) Formule in woorden: Vlottende activa zonder voorraden gedeeld door het geheel van vreemd vermogen op korte termijn en de overlopende rekeningen Boekjaar 2013: 12922099 / 16395019 = 0,79 Boekjaar 2012: 207001 / 1922787 = 0,11  Solvabiliteit Formule in woorden: Eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. Boekjaar 2013: 1921553 / 5817287 = 33,03% Boekjaar 2012: 1967858 / 4915803 = 40,03  Rendabiliteit Formule in woorden: Winst van het boekjaar na het betalen van de belastingen gedeeld door het eigen vermogen. Boekjaar 2013: 2,35% Boekjaar 2012: 4741 / 1921553 = 0,25% EBIT Formule in woorden: De winst van het boekjaar voor het betalen van de belastingen verminderd door de financiële kosten, vermeerderd met de financiële opbrengsten. Boekjaar 2013: 4804 – 3314 – 0 + 197546 + 1838 = 200874 Boekjaar 2012: 46435 – 7163 – 15963 + 175704 + 739 = 199752

Conclusie

79


Bijlage 9 This was our first mail to the chamber of commerce in London. Namely to facilities@londonchamber.co.uk.

Dear chamber of commerce

20 February 2014

We are two students of the sixth commerce in Bruges, from Belgium. We’re going to start up a business in the United Kingdom. We have chosen for the city London. So we would like to rent a building in the centre of London. It would be a shop with Belgian specialities. The specialities would be chocolate, beer, French fries and a lot of other typical Belgian product. We already have a business plan and also some few steps that we need to do before we can start officially. But we have still a few questions, are there other papers that we need to look fore, before we can start up our business? Some licences, insurance … And are there a other Belgian shop in London or nearby London? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

This is the second mail we have sent to Enterprise Europe Network (European Information) europe@londonchamber.co.uk Dear chamber of commerce

22 February 2014

We are Jasper Kinds and Lore De Roo. We are going to start up a business in the UK. It would be a shop where we going to sell typical Belgian products. Before we can choose a building where our shop can be, we need to know if there are other shop that sell Belgian products that would be competitive for us. We would like to have our shop in London, so are there other shop that sell typical Belgian products? We already have a business plan. But are there any other documents, licences or insurance we need before we can start with our shop? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

Conclusie

80


And we send this email as memory. Dear A week ago, we asked if you can help us with giving us some information. You didn’t answer yet, so we would be excited if you could give us some information about the documents we need if we would like to start up our business. We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

And this is the second memory mail. Dear Last week, we sent you a mail with a few questions, but you didn’t answer yet. We would like to start up a shop with Belgian products in London. But is there already a shop that sells Belgian products? And the second thing we need to know is, do we need specific documents, licences or insurances? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

Conclusie

81


Bijlage 10 Wegens omstandigheden is deze taak niet door gegaan.

Bijlage 11 Verslag vergadering 1

Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43

www.maisoncuberdon.be maison-cuberdon@hotmail.com

Verslag personeelsbeleid Verslag vergadering Maison Cuberdon 2013-10-17

Datum en uur Plaats Aanwezigen

Verontschuldigd Aantal pagina’s

2013-10-17, 10.15-11.05 u Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E-101 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Aurélie Derinck, Lore De Roo (verslag), Laura De Souter, Sharon Jastrzebski, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Emma Lien Van Vynckt, Isabelle Wittevrongel / 1

Agenda 1 2 3 4 5

Stand afwerken PowerPoint aandeelhoudersvergadering afwerken + foto’s Aandeelhoudersvergadering overlopen Bestelbonnen afwerken Boekhouding Vlajo + bank

Het belangrijkste wat vandaag te doen staat is het afwerken van de stand. Binnen minder dan een week is het aandeelhoudersvergadering en gaat de minionderneming officieel van start. Het technische departement zijn bezig met de stand volledig af te werken. Isabelle W. en Laura V.H. zijn de kist gaan halen en hebben die reeds geschilderd. Laura D.S. is om de stickers geweest met het logo, die op de stand bevestigd moeten worden. Aurélie D. is bezig met het zoeken naar goeie kaders voor op te hangen aan de stand. In deze kaders komen de sponsors die meer dan 75 euro gesponsord hebben. Ook de kleine schapjes voor enkele goederen op te zetten moeten nog gemaakt worden.

Conclusie

82


Als tweede moet de PowerPoint die gebruikt zal worden op de aandeelhoudersvergadering afgewerkt worden. Emma Lien V.V. en Isabelle W. zijn bezig met fotoâ&#x20AC;&#x2122;s te trekken van de verschillende departementen en bijgevolg de juiste fotoâ&#x20AC;&#x2122;s aan het selecteren die gebruikt zullen worden in de PowerPoint. Thibault S. is verantwoordelijk voor de volledige PowerPoint te maken, hij wordt bijgestaan door twee leerlingen van de andere twee klassen. Die moet vandaag dus zeker afgewerkt zijn. Luk L. moet samen met Michelle L. het volledige draaiboek overlopen en controleren op fouten. Zij zijn de hoofdrolspelers dus zij moeten hun tekst helemaal kennen. Toon L. en Jasper K. moeten de bestel bon afwerken. Doordat de eerste versie helemaal niet zakelijk genoeg was en er ook nog fouten in stonden. Ook dit moet zeker klaar zijn vandaag, zodat we bestelbonnen kunnen meegeven aan de aandeelhouders en andere bezoekers op de aandeelhoudersvergadering. Het origineel bestand wordt daarna meegenomen door Laura D. S. die de bestelbon een tiental keer zal laten afdrukken door haar papa die bij Die Keure werkt. Als Laatste moet de boekhoudster Lore V. A. de boekhouding op punt brengen op de site van Vlajo rapportering. Na dat dit gebeurt is moeten er twee mensen van het financieel departement naar de bank gaan om 800 euro op de bank te zetten. Japser K. moet ook zorgen voor genoeg klein geld zodat we de klanten die met een groot bedrag betalen kunnen terug betalen.

Conclusie

83


Verslag vergadering 2

Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43

www.maisoncuberdon.be maison-cuberdon@hotmail.com

Verslag personeelsbeleid Verslag vergadering Maison Cuberdon 2014-05-13

Datum en uur Plaats Aanwezigen

Verontschuldigd Aantal paginaâ&#x20AC;&#x2122;s

2014-05-13, 15-16.40 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E-101 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, AurĂŠlie Derinck, Lore De Roo (verslag), Laura De Souter, Sharon Jastrzebski, Jasper Kinds, Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Emma Lien Van Vynckt, Isabelle Wittevrongel / 1

Agenda 1 Bijeenkomst drie handel klassen 2 Boekhouding controleren Morgen is de aandeelhoudersvergadering in er moet nog zeer veel gebeuren. Eerst en vooral wordt er terug samen gezeten met mevrouw De Meyer en de andere verantwoordelijken voor het verloop van de show te bespreken. Zij zoeken ondertussen ook naar een alternatief voor de gemaakte filmpjes die niet gebruikt kunnen worden. Het alternatief is een quiz. Elke klas is terwijl ook bezig met zijn eigen PowerPoint af te werken. Die wordt dan doorgestuurd naar mevrouw De Meyer die alles samen zet. Lore V. A. is samen met Laura V. H. de boekhouding aan het controleren zodat deze opgestuurd kan worden naar Vlajo. Bij het controleren is gebleken dat enkel facturen niet dubbel in de boekhouding zaten, dus deze moeten nog gekopieerd worden. Een exemplaar voor op te sturen en het andere exemplaar is voor in de map van de boekhoudkundige documenten te steken.

Conclusie

84


Conclusie

85


Schooljaar 2013 - 2014

Conclusie

86

GIP Lore De Roo 2013 - 2014  
GIP Lore De Roo 2013 - 2014  

Dit is mijn eindwerk dat ik maakte in het zesde jaar Handel aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge.

Advertisement