Page 1

GRIEKSE KRUIS Het Grieks kruis is de naam voor een kruis met vier armen van gelijke lengte. Het  wordt veel gebruikt in de Orthodoxe Kerk, en vormt de grondvorm van een aantal  protestantse kerken. 

Griekse Kruis  

Het Grieks kruis is de naam voor een kruis met vier armen van gelijke lengte. Het wordt veel gebruikt in de Orthodoxe Kerk, en vormt de gron...