Page 1

DONJON Een donjon  is een middeleeuwse verdedigbare woontoren. De eerste donjons  waren van hout. Later, na de (her)uitvinding van de baksteen, werden ze van  steen gebouwd. De   naam   is   afkomstig   van   het   Gallo­Romaanse   woord  dominionem  (op   haar  beurt weer afgeleid van het Latijnse  dominium/dominus) en betekent zoiets als  "(huis van de) Heer". Inwendig bevat de toren drie tot vijf kamers boven elkaar. Over het algemeen  had minstens één kamer een stookplaats.  Een donjon was aanvankelijk een zelfstandig bouwwerk. In veel gevallen werden  rond de donjon in de loop der tijd andere gebouwen gebouwd, of werd de donjon  opgenomen in een ommuurde vesting. Zo ontwikkelde zich het kasteel, waarbij  de donjon diende als laatste toevluchtsoord in tijden van nood. 

Donjon  

D ONJON

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you