Page 1

COMPOSIETZUIL Een composietzuil, of de composiete orde, is een bouworde, een eigen ontwikkeling  van  de   Romeinse   bouwkunst   en  is   een  van   de  latere  bouwstijlen.   (zie  bouworden)  Deze is een samenvoeging van de Ionische en de Korinthische orde: een deel van de  Ionische   en   een   deel   van   de   Korinthische   kenmerken   worden   overgenomen.   Dit   is  duidelijk op te maken uit het kapiteel (zie kapiteel), waarin de acanthusbladeren van de  Korinthische orde met de voluten van de Ionische orde zijn gecombineerd. Wegens zijn  sierlijke en elegante uiterlijk was het een geliefkoosde bouwstijl.  De composiete orde is momenteel nog te zien bij veel stadhuizen, bijvoorbeeld  dat van Brugge.

Composietzuil  
Composietzuil  

C OMPOSIETZUIL

Advertisement