Page 1

Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Lorea Taldea


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Aurkibidea 1.-

SARRERA ............................................................................................................. 4

2.-

MARKO HISTORIKOA ....................................................................................... 5

2.1.-

EUROPA: ABIADURA PUNTUA. .............................................................. 5

2.2.-

ALDAKETA

TEKNOLOGIKOAREN

INPULTSOA

ETA

KONTSOLIDAZIOA ................................................................................................... 6 2.3.3.-

INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN ERAIKUNTZA EUSKADIN ....... 7

GARAPENA ....................................................................................................... 10

3.1.-

ESKOLA 2.0 ................................................................................................ 10

3.1.1.-

Definizioa.............................................................................................. 10

3.1.2.-

Helburuak .............................................................................................. 10

3.1.3.-

Ekipamendua ........................................................................................ 11

3.1.4.-

Prestakuntza .......................................................................................... 12

3.1.5.-

Aurrekontua .......................................................................................... 12

3.1.6.-

Prestakuntza 2.0 .................................................................................... 13

3.2.-

IKASYS ....................................................................................................... 14

3.2.1.-

Definizioa.............................................................................................. 14

3.2.2.-

Helburua................................................................................................ 15

3.2.3.-

Proiektua ............................................................................................... 15


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

3.2.4.-

Osagaiak ................................................................................................ 17

3.2.5.-

Funtzionamendua .................................................................................. 18

3.3.-

HELDUTASUN EREDUA .......................................................................... 19

3.3.1.-

Definizioa.............................................................................................. 19

3.3.2.-

Helburuak .............................................................................................. 19

3.3.3.-

Ezaugarriak ........................................................................................... 19

3.3.4.-

Prozesuak: ............................................................................................. 20

3.3.5.-

Mailak ................................................................................................... 21

4.-

ONDORIOAK ..................................................................................................... 24

5.-

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 25


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

1.- SARRERA

Informazioa eta teknologia lantzeko eta ulertzeko sortu den modu berria teknologiarekin lotu dugu eta honek erreboluzio digitala suposatu du. Aurrerapen handiak lortu dira arlo guztietan, baita hezkuntzan ere. Honen adibidea internetek gizartean izan duen inplantazioa azkarra izan daiteke. Transformazio hau XX. Mendearen bukaeratik eman da, gizarte industrializatu gehienetan. Euskal Autonomi erkidegoa ez da salbuespena izan eta paradigma honetara ari da egokitzen. Baina eskoletan hartu diren neurriak IKTen bultzadarako ezin izango ditugu ulertu, lehenengo Europako gomendioen preskripzioen eta estatuko laguntzen etab.en azterketa egiten ez badugu.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

2.- MARKO HISTORIKOA

2.1.- EUROPA: ABIADURA PUNTUA.

Informazioaren gizartearen promozioa leku geografiko batean ezarri beharko bagenu, Europar Batasuna izango zen. Bargemann deitutako informe bati esker, “Europa en marcha hacia la Sociedad de la Información” (1994) plana martxan jarri zen. Plan honek lehenengo neurri politikoak sustatzen zituen, paradigma teknologikoaren alde. 1996. urtean, “Europa a la vanguardia de la Sociedad de la Información” planaren bidez, hezkuntzaren garrantzia azpimarratu zen. Transformazio guzti honetan eskolek paper garrantzitsua bete behar zuten. eEurope ekimena Informazioaren, komunikazioaren eta ezagutzaren gizarteari europear gizartearen adaptazioaren beharra ezartzen zuten. Hezkuntzan, era digitala bermatu nahi zen. Plan hau martxan jartzeko beste bi plan jarri ziren martxan: eEurope 2002 eta eEurope 2005. eEurope 2002 bi urte iraun zuen (2000-2002) zerrenda batez zegoen osatuta, non, agertzen ziren neurriak garrantziaren arabera zeuden antolatuak. Hezkuntzaren arloan aurrerapen handia lortzen da eta “Futuros objetivos de los sistemas educativos” izeneko txostena egin zen. Etorkizunerako helburu komun batzuk ezarri ziren: Europan ikaskuntzaren kalitatea hobetzea Ikaskuntzara sarbidea edozein adinean erraztu eta handitzea Ahalmen basikoen definizioa berritzea Hezkuntza eta formazioa inguru lokalera, Europara, mundura irekitzea Errekurtsoak ahal dugun guztia erabiltzea


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

eEurope plana aurrera eramateko irakasleek formakuntza jaso behar zuten. eLearning programa sortu zuten: Ikaskuntza elektronikoa. Programa honek helburu anitzak zituen, 3 lerro desberdinekin erlazionatuak: Azpiegiturak Herriaren ezagutza maila Hezkuntza sistemei adaptazioa eta ezagutzaren gizarteari formakuntza

eEurope 2002 planaren urteetan aurrerapen handiak egin ziren eta eEurope 2005 planak hezkuntzan garrantzi handia izan zuen. Gaur egun, marko estrategiko berri bat proposatu da, i2002- Sociedad de la Información Europea 2010. Europar parlamentuak gomendio batzuk eman zituen (2006) “Competencias clave para el aprendizaje permanente”. Dokumentu honetan zortzi konpetentzia definitzen dira .

2.2.- ALDAKETA

TEKNOLOGIKOAREN

INPULTSOA

ETA

KONTSOLIDAZIOA

Gasteizen ematen zaie irteera lehenengo adekuazioei. Espainian adekuazio horiek Plan honen bidez eramango dira: “Info XXI La Sociedad de la Inform@ción para todos”. Plan honek ez zuen arrakastarik izan gobernuak ez ziolako respaldorik eman arrakasta bermatu ahal izateko. Informazioaren gizartean marko estrategiko bat ezartzeko beharrak plan erreal bat eskatzen zuen eta honetarako aditu batzuk elkartu ziren eta “Comisión Especial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información” deitutakoan. Atera ziren konklusioak “Aprovechar la Oportunidad de la Sociedad de la Información en España” dokumentuan ekintzen efektibitatea lortzeko, gobernuaren laguntza behar zen. Hezkuntzan ere teknologiak integratu behar ziren eta “informatika gelatik”, “gelan informatika” izatera pasa behar zen.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Educación.es programa ere aurki dezakegu. Plan honek teknologia berriak eskoletan sartzeko hartu beharreko neurriak biltzen ditu. Avanza plana helburuen artean hezkuntza tradizionaletik aro digitalera aldatzeko beharra aurkitzen dugu. Honetarako Espainiako gobernuak hainbat neurri hartu ditu. Lortutako lehenengo emaitzak aztertu eta gero, Espainia Europar Batasuneko bigarren herrialderik garatuena bilakatu dela ikus dezakegu, IKTen euskarri bezala hezkuntzan. Gauzak ondo egiten ari direla erakusten digun beste erakusle bat hezkuntzan Lege organikoaren eranspena izan da.

2.3.- INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN ERAIKUNTZA EUSKADIN

1999. urtean Informazioaren Gizartea Euskadin eraikitzeko irteera puntua izan zen. Europa mailara iristea lortu nahi zuten. 2002. Urtean, lehen aipatutako ideia jasota eta zabaldua izan zen (PESI). Informazioaren gizartea honela definitu zen: «hace referencia al proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas que se están produciendo como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la capacidad, prácticamente ilimitada, que su uso aporta para obtener, almacenar, procesar y compartir información.» Estrategia honek ez zituen aspektu ekonomikoak baino ez kontuan hartzen, baita aspektu sozioekonomikoak ere. Zer zen beharrezkoa honetarako? Hasteko, teknologia berrietan irakasle motibatuak eta formatuak behar ziren eta baita kontestu garatua teknologikoki ere. Honetarako plan batzuk egin ziren. Horien artean, “Premia” plana. “Premia” planaren helmuga azpiegitura minimo nahikoak eta errekurtso teknologikoak bermatzea zen. Honetarako lau neurri hartu ziren: Sare Lokalaren instalazio eta mantenu basikoa Informatikako ekipamendu minimo baten dotazioa Sare zabala edukitzea Ekipamendu zaharkituen zaharberritzea


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Lehenengo fasearen ondorioz, 2000 eta 2004. Urteen artean hobekuntza nabarmenak egon ziren eta emaitza positibo hauen ondorioz, Premia planaren II. Fasea hasi zen. Plan honekin, momentura arte lortutakoa sendotzen zen bitartean, IKTak geletara zabaltzea lortu nahi zen. Hartu ziren neurriak 3 aspektu desberdinetan zentratu ziren eta ondorengo datuetan emaitza nahiko esanguratsuak lortu zituzten: Sare lokalean Zerbitzuak Ekipamendu informatikoa

Irakasleen formakuntza ere sustatu zen eta 3 neurri formatiboak hartu ziren (gaur egun indarrean jarraitzen dutenak): GARATU hobetze plana Formakuntza proiektuak zentruaren barruan Jarduera formatiboak Berritzegune zentruetan

PESI iniziatibak 2 figura berri ekarri zituen: Arduradun Teknikoa eta Dinamizatzailea. Bi hauek indarrean jarraitzen dute eta beraien papera guztiz beharrezkoa da. Arduradun

teknikoak

dituen

funtzioak

ondorengoak

dira:

dauden

beharrak

identifikatzea, azpiegiturak eta errekurtso teknologikoak instalatzea, mantentzea eta optimizatzea. Dinamizatzailearen helburua, ordea, teknologia berrien erabilpena eta aprobetxamendua sustatzea hezkuntza prozesuan da. EAEan lortutakoa senedotzeko, 2008. Urtean iniziatiba berri bat sortzen da: “Euskadi en la Sociedad de la InformaciĂłn 2010: Agendas Digitalesâ€?. Berriztapenaren aldeko apostua egiten da hemen. Dinamizatzaileak IKT aktuazio plan bat egiten du. Plan honek zentruaren diagnostikoa eta hobetzeko proposamenak jaso behar ditu ondorengo aspektuetan: Agente inplikatuak Intereseko guneak Elementu tranbersalak


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

IKT aktuazio planak hezkuntza administrazioa laguntzen du, ondorengo heldutasun maila batean kokatzea: Azpiegitura eta ahalmena Erabilpena Gelaren digitalizazioa Gelaren birtualizazioa Zentruaren birtualizazioa

Heldutasun Teknologikoaren eredua 2009. Urtetik baino ez darama, beraz, denbora utzi beharko dugu eskoletan izandako inpaktua ebaluatu ahal izateko.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

3.- GARAPENA

3.1.- ESKOLA 2.0

3.1.1.-

Definizioa

2.0

Eskola

Programak

aurrerapauso handia dakar; izan ere, hezkuntzan Informazioaren eta Komunikazioaren teknologia berriak sartzen ditu. Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko ekainaren 5ean erabaki zuen Euskadin programa hori sartzea, eta hori 2010. urteko ekitaldian ikusiko da Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasgelak guztiz digitalizatu, irakasleak software librea eta metodologia berriak erabiltzeko prestatu eta multimedia-edukiak egiten direnean.

3.1.2.-

Helburuak

Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea

Irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzea

Ikasgeletako metodologia aldaketari laguntzea.

Eten digitala murriztea.

Lan dinamikoa, partehartzailea, beste ikastetxeekin lankidetzan eta sarean

sustatzea. •

HEZIKETA KALITATEA HOBETZEA.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

3.1.3.-

Ekipamendua

Eskola 2.0 programako ordenagailuak miniordenagailu eramangarriak dira. 10”ko pantaila dute eta diskoaren edukiera 160 GBkoa, RAM memoria 2 Gb-ekoa da, eta 1.6 GHz-ko prozesatzailea, kontsumo gutxikoa. Arbel digitalen ukimen-azalera 77”koa da, eta bertikalean mugitu eta hainbat altueratara iristeko euskarri bat dute. Gainera, bideo-proiektagailuari eta bozgorailuari lotuko zaizkie. Era berean, armairu elektrifikatu bat egongo da gelako, miniordenagailu eramangarrien bateriak berriro kargatzeko eta garraio-poltsak biltzeko.

Ilustración 1Ekipamendua

Ordenagailu eramangarriak ikastetxeetan oinarrizko softwarea instalatuta dutelaentregatuko

dira.

Bi

sistema

eragile

horietan,

ofimatikako

softwarea

(OpenOffice), nabigatzailea (Mozilla Firefox), antibirusa eta plataforma anitzeko bestelako aplikazioak instalatuko dira, eta horiek euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak eskaintzen dituztenean lizentzia librean, lehentasuna emango zaie.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

IlustraciĂłn 2OpenOffice

IlustraciĂłn 3Mozzila Firefox

Interneten erabil daitezkeen materialen gida bat prestatu da eta Agrega sarearekiko loturak ezarri. Sare hori autonomia-erkidegoek eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak partekatzen dugu, eta Espainiako hizkuntza ofizial guztietara itzulita dago.

3.1.4.-

Prestakuntza

Lehen Hezkuntzako 5. mailako tutoreek eta gela horietan sartzen diren Ingeles eta Pedagogia Terapeutikoko irakasle guztiek prestakuntza jasoko dute eskualdeka. Horrela, prestatuko diren irakasle guztiek IKT gaietan duten trebetasun-mailara egokituko da. Berritzeguneetako aholkulariek prestakuntza hori ematen dihardute, ikastetxeek material informatikoa jaso baino lehenago. Irakasleak prestatzeko, gai teknikoak ez ezik alderdi metodologikoak ere oso kontuan hartu dira.

3.1.5.-

Aurrekontua

Programa honetarako 12.660.004,12 â‚Ź jaso dira, miniordenagailu eramangarriak, arbel digitalak, armairuak, wifi konexioak eta garraio-poltsak erosteko. Kopuru horri irakasleentzako ordenagailu eramangarriak gehitu behar zaizkio eta konektibitatea handitzeko eta irakasleak prestatzeko ekintzen kostua.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

3.1.6.-

Prestakuntza 2.0

Oinarrizko, erdiko eta maila aurreratuak aurkitzen ditugu hemen:

Ilustraci贸n 4Oinarrizko maila

Ilustraci贸n 5Erdiko maila


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Ilustraci贸n 6Maila aurreratua

3.2.- IKASYS

3.2.1.Tipologia

Definizioa zabaleko

aktibitate didaktikoen bidez ikasleak

oinarrizko

konpetentziak lortzeko behar dituen baliabideak garatzeko balio duen hezkuntza ikerketa alorreko sistema berriztatzailea da. Ikasys Proiektua, norberak ordenagailu bidez ikasteko sistema da eta tresna informatikoak (hardware), aplikazio informatikoak (software) eta , estrategia kurrikularrak (edukiak) uztartzen dituen multzoa da. Hiru zeregin ditu:


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

o Trebatzeko Ikaskuntzaren hainbat prozeduratan trebatzeari zuzentzen zaizkion jarduera sistematiko eta progresiboen bilduma da. Besteak beste, kalkulua, ortografia, problemen ebazpena, fisikaren algoritmoak, kimikaren formulazioa,‌ o

Memorizatzeko

Ikaskuntzaren hainbat eduki memorizatzea lagundu dezakeen jarduera sistematikoen bilduma da. Besteak beste, datu eta gertaera historikoak, geografiatoponimia, literatur obrak eta autoreak, hizkuntza-lexikoa, formulazioa, ‌ o

Nork berea egiteko

Ikaskuntzaren maila eta erritmoa ikasleak berak, era autonomoan eta indibidualean, dituen ahalmenen baitan, bere buruari ezartzeko eta jarduerak egiteko eskaintzen duen prozesua da.

3.2.2.-

Helburua

Egoera sinpleetatik abiatuz (aprendizaia puntualak), ikasgelan eta eguneroko bizitzan sortzen zaizkion egoera-problemak ulertzeko eta egoera hauei aurre egiteko, ikasleari bere beharrei egokitutako tresna sendoak ematea da proiektuaren helburu nagusia. Ikassys Proiektuko jardueren bidez ikasleak konpetentzia desberdinak lortzen lagunduko dien eta helburu espezifiko moduan definitutako aprendizaia puntualetan trebatuko dira. Beraz, jarduera hauen bidez konpetentzien garapenera bideratutako hezkuntza aprendizaia puntualen sistematizazioa lortu nahi da.

3.2.3.-

Proiektua

Ikastolen Elkarteak bere aitzindaritza eta esperientzia frogatuak ditu hezkuntza eremuko I+G+B egitasmoak eta proiektuak burutzean, euskal eskolaren gestioan, oro har. Informazio eta Komunikazio Teknologia (IKT) alorrean 15 urte baino gehiagoko eskarmentua metatua du eta euskarazko eta euskal kulturan ardaztutako software


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

kurrikularra eta aisialdikoa ekoiztean aitzindaria izan da. Honela, eskola-gestioari zuzendutako aplikazio informatiko propioak sortu, esperimentatu, burutu eta berritzera iritsi da eta eskola erkidegoaren baitako komunikazioa errazteko aplikazioak sortzen eta eguneratzen ere jarraitzen du. Ikastolen IKT planak bi helburu orokor definituak ditu. Lehenengoa, derrigorrezko irakaskuntza amaitzerakoan, ikasleek, garatu beharreko gaitasunen artean oinarrizko IKT konpetentziak barneratuak izatea eta IKTen erabilpenaren bitartez, beste arlo edo ikasgaien aprendizaia hobetzea lortzea. Bigarrena, IKTak txertatuz, ikastolen antolaketa eta kudeaketa eredu egokiak arakatu eta proposatzea. Lehenengo helburuarekin lotuta eta ekoizpenarekiko ardura edozein IKT planaren zutabe nagusia izanik, Gipuzkoako Ikastolen Elkartearen bitartez, irakaskuntzahezkuntza prozesuan lagunduko duten eta Ikasmaterialgintza Proiektuarekin bat datozen baliabide kurrikularrak sortzen ari dira. Marko honetan koka dezakegu Ikasys Proiektua.

o Abiapuntua Ikasle bakoitzak du bere estiloa eta erritmoa ikasteko orduan, eta bakoitzaren berezitasun horri nola erantzun behar zaion asmatzea da hezkuntzaren arazo nagusietako bat. Eskolako

zenbait

eduki

ariketetan trebatuz eta memorizatuz barneratzekoak dira, eta arlo horietan sortzen da zalantza gehien, hor ikusten baita alde gehien ikasletik ikaslera. Bakoitzaren berezitasun horri irtenbide egokia

emateko,

ikasleek

ariketa

batzuei erantzun behar izaten diete edo memoria ariketak egin behar izaten dituzte.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Honen aurrean, gaur egun arazo honi honela erantzuten zaio, memorizatzeko diren ariketak inolako euskarririk gabe egiten dira eta ariketa bidez landu daitezkeen eduki batzuei soilik ematen zaie konponbidea bide desberdinetatik: Ikasliburua erabiliz erantzuten zaio (baina ikasliburuek ariketa berak dituzte ikasle guztientzat), eta, batzuetan, sakontze edo errefortzu jarduerak ere egiten dira. Jarduera liburuak edo koadernoak erabiliz. Fitxen fotokopiak erabiliz, edo irakasleek beraiek prestatutako diktaketa ariketen bidez. Honek guztiak irakasleak ikasle bakoitzaren bilakaeraren jarraipen sistematikoa era egokian burutzea izugarri zailtzen du. Testuinguru honetan, baliabide hauek ikasle eta irakasleengana modu pertsonalizatuan iritsi ahal izateko hutsunea bete nahian sortu da Ikassys Proiektua.

3.2.4.-

Osagaiak o Hardware aldetik

Eskola beharrei erantzungo dien eta erabiltzeko erraza eta merkea den IKASBOOK tresna informatiko mugikorra. Tresna hau gela arruntean integratuko da eta ikasle bakoitza bere ordenagailuarekin arituko da. o

Software aldetik

Atal honek hiru web aplikazio biltzen ditu, jarduerak sortzeko eta antolatzeko aplikazioa, tresna informatiko mugikorrean jarduerak exekutatzeko aplikazioa eta irakasleek ikasleek egindako lanen garapenaren jarraipena egiteko aplikazioa. o Eduki kurrikular aldetik:


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Arloka eta zailtasunaren arabera mailakatutako jarduera sorta biltzen du. 6-12 adin bitartean arlo bakoitzeko 45.000 ariketa sortu dira, guztira, 225.000 ariketa bost arlotan banatuta (Euskara, Gaztelania, Ingelesa, Matematika eta Ingurunea).

3.2.5.-

Funtzionamendua

Ikasgela arruntean jarduteko sortu da.

Ikasle bakoitza bere ordenagailuarekin arituko da; ordenagailua tamaina txikikoa

eta prezio merkekoa da. 

Oraingoz, Lehen Hezkuntzara zuzenduta dago, hau da, 6-12 adin bitartera.

Denbora gutxi barru 12-16 adin bitartera ere zabalduko da. 

Sortutako 200.000 jarduera espezifiko landu ahal izango dira Lehen

Hezkuntzako bost arlotan (Euskara, Gaztelania, Ingelesa, Matematika eta Ingurunea). 

Jarduera hauek ordenatuak eta sekuentziatuak egongo dira.

Ikasle bakoitzari dagozkion jarduerak eskainiko zaizkio.

Jarduera hauen bidez konpetentzien garapenera bideratutako aprendizaia

puntualen sistematizazioa lortu nahi da. 

Ikasleen auto-erregulazioa eramatea ahalbideratuko du.

Irakasleak ikaslearen eta gelaren aprendizaiaren jarraipen zuzena egin ahal

izango du.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

3.3.- HELDUTASUN EREDUA

3.3.1.-

Definizioa

Jakintzaren gizarte berriak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek aldaketa handia eragin dute pertsonen prestakuntza-beharretan. Eta hori hezkuntza-prozesuan isladatu behar da: IKTak hezkuntza iraunkorreko funtsezko tresnak dira ikasleentzat, irakasleentzat eta familientzat. Alde batetik, hezkuntzan parte hartzen duten eragileek baliabide digitalak erabat aprobetxatzea eta, bestetik, herritarrak prestatzea dira helburuak. Horretarako, ikastetxeetako prozesu pedagogikoetan eta administratiboetan IKTak txertatzea sustatu behar da, bai eta ekintza guztien koordinazioa eta koherentzia bermatu ere. Grafikoa sartu!!!!

3.3.2.-

Helburuak

- Erreferentziazko esparru izatea, konparatzeko eta guztion jomuga izateko. - Ikastetxeko prozesu pedagogikoak eraginkortasunez digitalizatzeko gida izatea. - Eredua bera ez da helburua, bitartekoa baizik, Europako eta Espainiako plan guztiek komunean duten helburua lortzeko: â€œâ€Śherritarren hekuntzan eta gaikuntzan parte hartzen duten eragileek bitarteko digitalak ahal bezaintzat aprobetxa ditzaten, egungo eta etorkizuneko herritarrak hezteko.

3.3.3.-

Ezaugarriak

Orokorra,

helburu

komuna

finkatzen

duelako

IKTen

teknologikoa dela-eta, ikastetxe gustientzat baliozkoa dena.

aprobetxamendu


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

-

Malgua, ikastetxe mota guztietara (aldietara, neurrietara, kokalekura, ezaugarri espezifikoetara‌) egokitu daitekeelako, ikastetxe bakoitzak bere plan propioa izan dezan IKTei buruz, bere benetako beharretara eta konpromisoetara egokitutakoa.

-

Neurrigarria, irizpide objetiboetan oinarritzen delako; gainera, irizpideoi esker, ikastetxeen ranking orokorra egin daiteke.

-

Kalitate ereduekin bateragarria, haiek osatzeko irizpideekin bateragarria eta, are gehiago, osagarria delako.

-

Sendoa, IKTen erabilera pedagogikoari buruzko nazioarteko jardunbiderik onenetan oinarritzen delako.

-

Publikoa: ereduaren parametroak, ebaluazio-irizpideak eta helburuak publikoak dira baite hezkuntza komunitatearengandik jakina.

3.3.4.-

Prozesuak:

IlustraciĂłn 7Prozesu desberdinen taula


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

Prozesu pedagogikoak irakasleen irakaskuntza lanarekin lotuta daude, eya irakasleek bai ikasgelan eta bai ikasgelatik kanpo, hezkuntza arloko eragileelkin (familiekin, ikasleekin eta irakasleekin) gauzatzen dituzte. Ikastetxea kudeatzeko prozesu administratiboak ikastetxean sistematikoki eta zentralizatuta gauzatzen dira, eta ez dute zuzeneko loturarik irakasleen irakaskuntza lanarekin. Besteak beste, irakaskuntza lanean laguntzeko prozesuak (matrikulak, notak, txostenak…) eta prozesu saministratibo hutsak, “prozesu osagarriak” (mantentze lanak, garbiketa, jangela, garraioa…) ditugu.

3.3.5.-

Mailak

Heldutasun mailak zehatz-mehatz definitutako egoera sekuentzialak dira, eta ikastetxeak helduago izateko (hain zuzen ere, digitalizatzen aurrera eegiteko) izan beharko lituzkeen ezaugarrien berri ematen dute. Heldutasun mailak “Ikastetxeetan IKTak erabiltzeari buruzko inkesta” igorri herriaren emaitzen arabera zehatuko dira: lortzen diren emaitzez, izandatzaile komunetan txikiena finkatuko da, heldutasun digitalaren maila neurtzeko.

Ilustración 8Maila desberdinen eskema


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

1.maila: “azpiegituak eta gaikuntza”. Maila honetan, ikastetxeak Premia planak egun zehazten dituen azpiegiturak ditu, eta ikastetxeko irakasleak haiek erabiltzeko gaituta daude. Esaterako, irakasleen %80 erabil ditzake IKTak ikasglan. 2.maila: “erabilera”. Ikasgeala barnean, irakasleek aldian-aldian erabiltzen dituzte ikastetxeko baliabide informatikoak (IKTen gelak). Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetzea teknologia berrien bidez jartzen da harremanetan prozesuren baten esparruan hezkuntza arloko eragileekin, bide tradizionalak ere erabili arren denboraldi batez. Esaterako, zuzendaritza batzordearen eta irakasleen, irakasleen eta irakasleen eta zuzendaritza batzordearen eta familien arteko ez-ahozko komunikazioa posta elektroniko bidezkoa da. 3. Maila: “ikasgela digitalizatzea”. Ikasgela barnean, ohikoa da irakasgai guztietan IKTak erabiltzea, eta ikasgelak etengabe daude ekipamendu teknologikoaz hornituta, hura egunero erabiltzeko moduan. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikasleek eta familiek online eskura dezakete ikastetxeari edo, are gehiago, irakasgaiei buruzko informazio jakina, hala

nola,

ikastetxearen

webgunearen,

ikasgelako

webgunearen,

berripaper

elektronikoen… bidez. Informazioa norabide bakarrekoa da funtsean. Ikastetxeak ordu luzez zabaltzen ditu ikasgelak eta iKTen baliabideak eskola orduetaatik kanpo, hezkuntza arloko eragileek erabil ditzaten. 4. Maila: “ikasgela birtualizatzea”. Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua nonahiko eta etengabeko prozesutzat hartzen da, eskola orduetatik kanpo ere gertatzen dena, era, hori dela-eta, plataforma hezigarrien (teleheziketa plataformaren, blogen, extrabeten, wikien,…) bidez ikasgela kanpora zabaltzen da eta etengabeko eztabaida pizten da ikasleen eta irakasleen artean. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxeak badu plataforma hezigarri bat. Internet bidez erabil daitekeena, hezkuntza arloko gainerako eragileekin etengabe eta bi norabideetan komunikatzeko. 5. Maila: “ikastetxea birtualizatzea”. Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua guztiz nanahikoa da, eta teleheziketa eta plataforma bat erabiltzen da haren euskarritzat. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxea egun osoz dago zabalik. Internet bidez, eta


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

ikastetxea hezkuntza arloko kideak gaitzeko eragile eta gizarte sarea sortzeko sustatzaile eta dinamizatzailea da: sarea, familiek ez ezik, gizarte osoak eratzen du.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

4.- ONDORIOAK

Positiboak: -

Informazioa eskuratzeko erraza eta azkarra. Motibagarritasuna. Ikasleen interesa pizten dute. Hizkuntza ikasteko eta lantzeko abantailak: komunikazioa. Lanak egiterako orduan, originaltasuna, txukuntasuna‌ Eskolaren ikaskuntza-irakaskuntza prozesua gizartearekin bat dator.

Negatiboak: -

Informazioa bilatzerako orduan zailtasunak, iturriak kontuan hartu behar direlako. Informazio gehiegi eta sailkatu gabea. Aukera asko eskaintzen dutenez, ikasleen atentzioa murriztu daiteke. Hizkuntza lantzeko trabak, gramatikaren eta ortografĂ­aren aldetik. Eskuz idazteko ohitura galdu. Lanak galtzearen arriskua (ordenagailua blokeatu, etab.) Irakaslearen prestakuntza handiagoa arlo honetan eta adinaren arabera sailtasun handiak erakus ditzazkete.


Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologi Berriak

5.- BIBLIOGRAFIA

http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest http://www.youtube.com/watch?v=tPFsu9P71Lc http://www.youtube.com/watch?v=vgyWXUC95NY&feature=related http://www.deia.com/2010/02/28/sociedad/euskadi/eskola-20-como-que-y-para-que http://sites.google.com/site/cursoeskola20/ http://www.ikasys.net/wordpress/?langswitch_lang=eu http://www.jasoikastola.com/es/proiektua/ikasys http://www.diariovasco.com/20090624/al-dia-local/sistema-ikasys-creado-ikastolas20090624.html http://www.aupatu.com/es/search.php?search=ikasys&tag=true http://www.educatics.es/2009/06/proyecto-ikasys-las-ikastolas-se-ponen-a-lavanguardia-de-las-tics/ http://gilmation.com/es/work/gie-ikasys/ http://www.youtube.com/watch?v=1zd4QH2s3Hg http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/04/0902221a.pdf http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43573/eu/contenidos/informacion/dig_tic/eu_dig_tic/adjuntos/2009/modelo_madurez_tecn ologica_e.pdf http://www2.noticiasdenavarra.com/ediciones/2008/02/06/sociedad/navarra/d06nav11.1 15170

Hezkuntzari aplikaturiko teknologi berriak  

Hezkuntzari aplikaturiko teknologien inguruko programa desberdinen azalpena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you