Page 3

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet? De kwaliteit van de opleidingen in het centrum worden via verschillende methoden onder de loep genomen. Eén van deze methoden is een collegiale visitatie. Bij een collegiale visitatie gaan speciaal daartoe gevormde teams bij elkaar op (school)bezoek. Deze teams bestaan uit leerkrachten, directie, externe experten uit het vakdomein en cursisten van verschillende scholen. Ze stellen gerichte vragen en verzamelen informatie over de kwaliteit van de bezochte school en de inspanningen die deze levert om de kwaliteit te verbeteren. Het zijn dus geen onderwijsinspecteurs die je over de vloer krijgt, maar mensen uit het werkveld die ervaringen en meningen met elkaar uitwisselen. Sinds vorig schooljaar werkt het centrum mee aan een visitatie speciaal ingericht voor het studiegebied fotografie en de interne kwaliteitszorg in het centrum. Vorig schooljaar zijn onze collega’s op bezoek geweest in CVO Horito (Turnhout) en CVO Waas en Durme (provincie Oost-Vlaanderen). Van 7 tot en met 9 november 2012 waren ze te gast in ons centrum. De groep heeft een rondleiding gekregen in ons centrum, heeft de mogelijkheid gehad om personen te ‘schaduwen’ en vragen te stellen aan medewerkers en cursisten. Daarnaast hebben ze lessen

bijgewoond en aan bronnenanalyse gedaan (bijvoorbeeld cursusmateriaal). Benieuwd naar de ervaringen? David (leerkracht fotografie): Het leren uit ervaringen die je hebt opgedaan bij collega’s, vakgenoten is enorm boeiend en verrijkend. Je hebt de mogelijkheid om dingen te zien en te ervaren die je via een opleiding nooit kan bereiken. Het is wel een heel tijdsintensieve bezigheid maar zeker de moeite waard. Martine (kwaliteitscoördinator): Een visitatie zorgt ervoor dat je even stilstaat met wat je aan het doen bent (zelfreflectie), en de kritische mening van collega’s houden je alert voor een aantal zaken die je misschien over het hoofd ziet. Het blijft wel een moeilijke evenwichtsoefening gezien een verschil in visie op bepaalde elementen kan leiden tot andere conclusies. Maar hoe dan ook blijft een visitatie een nuttig instrument om aan kwaliteitsontwikkeling te doen. De integrale versie van het rapport van de collegiale visitatie kan je nalezen op onze website (sectie kwaliteit). Maar we vermelden hier alvast een aantal van hun bevindingen: “Het centrum wordt geleid door een directieteam met een sterk beleidsvoerend vermogen, met een efficiënte financiële ondersteuning door een cen-

trumbestuur. Dit resulteert in een sterke groei van het centrum, een grote betrokkenheid van de leerkrachten, een sterke externe gerichtheid en een eigentijdse en degelijke uitrusting.” “Het centrum zoekt naar creatieve oplossingen die gepaard gaan met grote groei. Deze expansie van het centrum doet appel op de draagkracht van alle medewerkers.” “Het centrum beschikt over een jong, sterk en goed opgeleid team fotografie. Alle neuzen staan in dezelfde richting, cursussen worden samen opgemaakt en het leerplatform Moodle wordt door het team op een transparante en goed gestructureerde manier gebruikt.” “Schrijf een visie op evalueren uit. Concretiseer de link tussen leerplandoelstellingen en evaluatiecriteria. Maak het evaluatiesysteem vooraf bekend bij de cursist. Overweeg alternatieve vormen van evaluatie, zoals zelfevaluatie, peerto-peer evaluatie, externe jury,… .” “De kwaliteitscoördinator geeft blijk van een voorzichtige aanpak bij de opmaak van het beleidsplan en een stappenplan om er zo voor te zorgen dat er een duidelijke structuur ontstaat die gedragen wordt door het voltallige personeel.” Martine Tielens - mtielens@eschool.be

3

Profile for Luc Luyten

Grip jaargang 6 nr. 2  

Het tijdschrift van cvo Heusden-Zolder, de meest dynamische school voor volwassenenonderwijs in Limburg.

Grip jaargang 6 nr. 2  

Het tijdschrift van cvo Heusden-Zolder, de meest dynamische school voor volwassenenonderwijs in Limburg.

Profile for lordpercy
Advertisement