Page 1

MODEL PEMBANGUNAN INSAN NEGARA KONSEP ‘’SATU MALAYSIA’’

1MALAYSIA TRANSFORMASI NEGARA 

1Malaysia diwujudkan dengan tujuan untuk menyediakan satu forum yang bebas dan terbuka bagi membincangkan tentang perkara yang benar-benar dekat di hati sebagai satu bangsa.

Menyediakan peluang untuk menerokai kepelbagaian perspektif masyarakat

Menjadikan Malaysia unik dengan kepelbagaian rakyat

Matlamat 1Malaysia adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di dalam kepelbagaian sebagai bekalan terbaik untuk masa hadapan.

Mentransformasikan Malaysia supaya menjadi tinggi menjelang Rukun Negara Tahun 2020

Menggembleng setiap bakat yang ada di kalangan rakyat Malaysia. Setiap seorang

sebuah negara maju berpendapatan

anak Malaysia adalah penting dan berkemampuan menyumbang kepada penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan nasional 

Mengekalkan perpaduan nasional asas Integrasi Rakyat Malaysia bersandarkan nilainilai yang dikongsi dan dipersetujui bersama oleh semua kaum

Sepertimana terkandung dalam Ideologi Kebangsaan yakni dan termaktub dalam

Perlembagaan Persekutuan sebagai Kontrak Sosial Nasional. 

Setiap kita – di sebalik segala perbezaan kita – berkongsi impian untuk satu masa hadapan yang lebih baik. Setiap kita mahukan peluang, dihormati, persahabatan dan saling memahami.

Janganlah yang elok menjadi retak, Janganlah yang bersambung menjadi putus. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat.


Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Putrajaya 30 Ogos 2010

BIDANG UTAMA KEBERHASILAN NEGARA (NATIONAL KEY RESULT AREA)

NKRA

Pemimpin berjaya ialah orang yang boleh mengawal komunikasi dengan orang yang lebih atas daripadanya dan boleh mengawal komunikasi dengan orang lebih bawah daripadanya.


MODEL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NEGARA

NKRA PENDIDIKAN

Setiap orang dapat mencapai kejayaan dalam hal apa saja, asalkan ia sangat menyukai pekerjaan yang dilakukan.


FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara MODEL PERANCANGAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR JOHOR GEMILANG 2011 JOHOR GEMILANG 2011


Outcome

Melahirkan Modal Insan Yang Cemerlang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani Dan Intelek

Vision

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Mission

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Matlamat strategik

Mempunyai Barisan Pemimpin Pengurusan Yang Berintegriti

Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah

Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global

Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan Penilaian

KPI Pengarah Pelajaran Johor Inisiatif (Enablers) Rakan kongsi

121 Aktiviti Strategik JPN Yang Melibatkan 10 Sektor

Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti

Mempunyai Sistem Pengurusan Yang Cekap Dan Berkesan

30 Inisiatif Pengarah Pelajaran Johor Aktiviti Strategik Pejabat-Pejabat Daerah

Aktiviti Strategik Sekolah-Sekolah

MPKK, PKPSM, MGB, PIBG, Majlis-Majlis Perhubungan, Agensi Luar (NGO) Dan JK Strategik Integrator Daerah

Pelaksana

Pegawai-Pegawai Jabatan, PPD, Pengetua, Guru Besar, GPK, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang, Penyelaras Aktiviti, Jurulatih Utama Dan Guru-Guru, Pentaksir Daerah, Konsultan Daerah Dan Panel Perunding Mata Pelajaran

Pengawal (Formulator)

Mesyuarat KDPPD, JK Induk (Contoh : JK Pengurusan Kualiti, JK Pengurusan HEM, JK Pengurusan Sekolah, JK Pengurusan & Pembangunan, JK Kurikulum Dan Lain-Lain) Dan Jemaah Nazir

KRA & KPI PENGARAH PELAJARAN JOHOR JABATAN PELAJARAN JOHOR VISI SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG MISI MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) (MATLAMAT STRATEGIK) KRA 1 : Mempunyai Barisan Pemimpin Pendidikan Yang Berkualiti dan Berintegriti. KRA 2 : Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah. KRA 3 : Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global. KRA 4 : Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan Penilaian. KRA 5 : Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti. KRA 6 : Mempunyai Sistem Pengurusan Yang Cekap dan Berkesan.


IKRAR PERKHIDMATAN KAKITANGAN SMK TAMAN MEGAH RIA Kami, yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, membuat ikrar di sini, bahawa, semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, kami patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas-tugas ke arah ini, kami: Berazam meninggikan mutu perkhidmatan

• •

Berusaha mengikis sikap mementingkan diri

• •

Bekerja dengan penuh tanggungjawab

Berkhidmat dengan muhibbah dan kemesraan

Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara

Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara •

Berpegang teguh kepada ajaran agama

Kami sentiasa mengamalkan budaya kerja cemerlang di atas, penuh kesungguhan, jitu dan teliti setiap masa sebagaimana motto kerja sekolah ini, “Laksanakan kerja secara Proaktif, Inovatif dan Kreatif setiap masa “ untuk mencapai kegemilangan sekolah, murid dan diri. Insyallah. “Bistari Sentiasa Terbilang” Saya yang menurut perintah,

Saksi,

……………………………. ( )

…………………………. (NORDIN BIN MUKRI) Pengetua SMK Taman Mega Ria


Carta NILAI MURNI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA UNTUK DIAMALKAN OLEH SELURUH WARGA SMK TMN MEGAH RIA NILAI-NILAI UTAMA PERKHIDMATAN MALAYSIA •

Taat setia

Bertanggungjawab

Adil dan saksama

Ketepatan masa

Akauntabiliti

Kepimpinan berkesan

Kreatif dan Inovatif

Pengurusan diri cemerlang

Amanah, bersih. Jujur

Berkecuali

Berprestasi cemerlang/berkualiti

Profesionalisme

Kejujuran intelektual

Bekerjasama

Mengutamakan pelanggan

Berusaha memajukan diri

PRINSIP UTAMA ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA • • • • • • • • • •

Memanifestasikan keyakinan dan keimanan Berasaskan keimanan Ikhlas Adil Menepati larangan dan suruhan Ukuran kecemerlangan Mesyuarat dan muafakat Memelihara prinsip kesepaduan Menghayati martabat kerja Memelihara martabat pekerja

NILAI MURNI TERAS ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA • • • • • • • • • • • •

Menghargai masa Ketekunan membawa kejayaan Keseronokan bekerja Kesederhanaan Ketinggian peribadi Mengamalkan sikap baik hati Memberi teladan baik Kewajipan menjalankan tugas Kebijaksanaan Kesabaran Bakat digilap Seronok mencipta yang baru


Adab dan akhlak adalah ibarat pokok dan kemasyhuran adalah seperti bayang-bayang. Tetapi malangnya, kebiasaan orang lebih melihat bayang-bayang daripada pokoknya.


NILAI MURNI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA UNTUK DIAMALKAN OLEH SELURUH WARGA SMK TMN MEGAH RIA

TONGGAK DUA BELAS \ KERJA

KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN

PENGARUH TELADAN

KEMULIAAN KESEDERHANAAN

PENINGKATAN BAKAT

KETINGGIAN PERIBADI

KEUTAMAAN KESABARAN

KEKUATAN SIFAT BAIK HATI

NIKMAT MENCIPTA

KEWAJIPAN MENJALANKAN

MENGHARGAI MASA

KEBIJAKSANAAN BERKHIDMAT

“Dan berundinglah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah…” (Al-Imran 3:159)

Aspirasi Pendidikan  

memaparkan maklumat berkenaan aspirasi pendidikan negara

Aspirasi Pendidikan  

memaparkan maklumat berkenaan aspirasi pendidikan negara

Advertisement