Issuu on Google+

14 LIPCA 2011

Nr 12/2011 (124) Nakład: 20 000 szt. ISSN: 1896-1797

Redakcja:

ul. K.K. Wielkiego 29 (OPB) 32-300 Olkusz tel. 668 339 732 tel. 668 581 963 tel. 0-32 754 56 70 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek.ilkus.pl

• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Centrum Organizacji Imprez

SZAFY

UL. SŁAWKOWSKA 22 OLKUSZ

tel. 0 32 641 32 00 ◆ PŁYTY MEBLOWE ◆ BLATY KUCHENNE ◆ AKCESORIA MEBLOWE I INNE...

! !! IS T Z DRZWIAMI A R SUWANYMI -G T R O P S N A www.indeco.pl R -T T K E J O R -P R A I M O NA WYMIAR P

A

J OC

Restauracja „SADYBA” ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom tel. 032 644 28 55 wolne terminy na przyjęcia komunijne 2011 r.

0%

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych • • Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa • • Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów • • lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY Łukasz Knapczyk

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl

-2

 0508 218 110

organizacja imprez okolicznościowych, bankietów, studniówek itp...

M

O PR

AUTO-PLAST Sp. J.

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 794-058-803 Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00

KUCHNIE

KOMBUD

HURTOWNIA

KOMINKI 32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1 tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021

Dla szkół, zakładów pracy i stałych klientów rabaty. Dostawa gratis! Zapraszamy do współpracy!

OFERUJEMY: Hurtownia

Olkusz, Al. 1000-lecia gamexolkusz@poczta.fm tel. 032 754 77 40-42 fax. 032 754 79 79

• pasty BHP, mydła • chemia gospodarcza • kosmetyki • profesjonalne środki czystości • rajstopy • papier toaletowy • ręczniki ZZ • ręczniki przemysłowe

Ekrany LCD w 8 minibusach 20 sekund co 3 min*

Reklama prasowa “Gwarek Olkuski” 1/4 strony

Ekran LED na największym skrzyżowaniu Olkusza 15 sekund co 5 min*

* przybliżony czas odstępu pomiędzy kolejnymi wyświetleniami

4 w cenie 1

Reklama na stronach olkuskiej telewizji internetowej olkusztv.pl

Kontakt: 600 424 117 • 668 339 732 • 667 794 418

Kompra B I U R O R AC H U N KO W E

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów • ZUS • Rejestry VAT • Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami tanio • szybko ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz • Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw • Ryczałt • Zeznania roczne • Zwrot VAT za materiały budowlane tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097 solidnie


2

Informacje, Reklamy

WIEŚCI ZE STAROSTWA

Najzdrowszy powiat w Europie

Wielkie wyzwanie dla ziemi olkuskiej

„Najzdrowszy Powiat w Europie” w olkuskim – to pewne. Program o atrakcyjnej i wiele mówiącej nazwie winien się rozpocząć na olkuskiej ziemi na przełomie sierpnia i września. Autorzy oryginalnego programu – pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – zapewniają, że projekt wielce się spodobał zarządzającym funduszami tzw. mechanizmu norweskiego, którzy wyasygnują środki na jego realizację.

„Sołtys Roku” z Kwaśniowa W Imbramowicach o problemach olkuskiej wsi

Dorocznym zwyczajem w dzień świętych Piotra i Pawła, 29 czerwca br., do imbramowickiego zespołu klasztornego ss. norbertanek zjechali sołtysi oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich ziemi olkuskiej, aby wziąć udział w uroczystościach odpustowych w tutejszym sanktuarium oraz w imprezie integracyjnej z władzami powiatu. W  gościnnych Imbramowicach uczestników uroczystości witał starosta Jerzy Kwaśniewski w towarzystwie Ewy Barzyckiej, dyr. Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Olkuskiego. Rozmawiano na temat problemów olkuskiej wsi: o programach pomocowych, o profilaktyce zdrowotnej.

Przybyli mieli okazję wysłuchać prelekcji Jacka Żaka, reprezentującego Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Krakowie, na temat programu „Najzdrowszy Powiat Europy”. Następnie reprezentanci lokalnych grupy działania z Wolbromia i Olkusza przekazali uczestnikom imprezy informacje na temat pozyskiwania przez sołectwa oraz stowarzyszenia wiejskie środków na lokalne programy rozwojowe. Następnie w sali strażnicy pożarowej OSP w Imbramowicach został przeprowadzony konkurs „Ekologiczne sołectwo powiatu olkuskiego – wybór sołtysa roku 2011. Rolę głównego jurora pełnił wicestarosta Henryk Kieca w  towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Sośnierza oraz prezes LGD „Nad Biała Przemszą” Małgorzata Węgrzyn. Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że zwycięzcą konkursu został Piotr Szreniawa, sołtys Kwaśniowa Górnego (gmina Klucze). Wyboru dokonało grono 36 sołtysów z całego powiatu olkuskiego. „Sołtys Roku 2011” ma 63 łata, prowadzi gospodarstwo rolne, jest największym w gminie Klucze producentem mleka, zajmuje się także pszczelarstwem. Funkcję sołtysa pełni nieprzerwanie od 1999 roku. Drugie miejsce w konkursie zajął Tadeusz Kowalski, sołtys Zadroża (gmina Trzyciąż), a trzecie - Małgorzata Bień, sołtyska Kosmolowa (gmina Olkusz). Czwartym miejscem podzielili się Marek Sioła, sołtys Zawady (gmina Olkusz) oraz Jan Wojdyła, sołtys Braciejówki (gmina Olkusz).

Podczas tegorocznego Święta Plonów, które powiat będzie organizował 28 sierpnia br. w Gołaczewach wespół z gminą Wolbrom, laureaci konkursu na „Sołtysa Roku” otrzymają nagrody rzeczowe: zwycięzca - o  wartości 500 zł, a  jego sołectwo 5 tys. zł; za drugie miejsce jest 300 zł i 3 tys. zł, za trzecie - 200 zł i 2 tys. zł, a za czwarte - 100 zł dla sołtysa i tysiąc dla wsi.

Celem głównym programu „Najzdrowszy Powiat Europie” jest zmniejszanie różnic w zdrowiu pomiędzy mieszkańcami krajów UE poprzez działania na determinantach zdrowia, w szczególności właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej. Ze statystyk unijnych wynika, że w sferze profilaktyki medycznej mamy bardzo dużo do zrobienia. Dlatego też Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zajęła się przygotowaniem pilotażowego projektu „Najzdrowszy Powiat Europy”. Na obszar swych działań wojewódzki SANEPiD wybrał powiat olkuski. Partnera znalazł we władzy samorządowej. W działania na rzecz „najzdrowszego powiatu” zaangażował się starosta Jerzy Kwaśniewski. W ramach planowanych przedsięwzięć powstanie w Olkuszu modelowy ośrodek profilaktyki, nazywany PREWENTORIUM, w którym będą prowadzone działania oparte na najbardziej aktualnych dowodach naukowych w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, zgodnie z zaleceniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015. Cel główny – poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu – ma być osiągnięty przez: 1. Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa,

2. Tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,

3. Aktywizowanie do działań na rzecz zdrowia: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców.

W ramach projektu zostały opracowane następujące programy:

• profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia; • wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej; • ograniczania palenia tytoniu; • profilaktyki nadwagi i otyłości; • wczesnego wykrywania raka szyjki macicy; • wczesnego wykrywania raka piersi; • wczesnego wykrywania raka jelita grubego; • profilaktyki złamań i wczesnego wykrywania osteoporozy; • wykrywania zakażenia chlamydią; • profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży; • zapobiegania próchnicy; • szczepień. Wszystkie działania profilaktyczne dostępne będą w jednym miejscu – w powiatowym centrum profilaktyki określanym jako PREWENTORIUM. Nie oznacza to, iż pewne programy profilaktyczne nie będą dostępne w innych miejscach (np. w szkołach program zapobiegania próchnicy). Udział w tej części projektu oparty będzie na dobrowolnej decyzji indywidualnej zainteresowanego mieszkańca powiatu lub jego przedstawiciela prawnego, który złoży akces. Drugi nurt obejmie powszechną edukację zdrowotną oraz promocję zdrowia (profilaktyka wczesna), ukierunkowane na skuteczną, pro-zdrowotną modyfikację stylu życia mieszkańców powiatu. Za pieniądze pozyskane z norweskiego mechanizmu finansowego powstanie w Olku-

szu PREWENTORIUM, obiekt wyposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja o jego usytuowaniu. W PREWENTORIUM mieszkańcy powiatu będą bezpłatnie korzystać z badań profilaktycznych, uczyć się zdrowych zachowań, podejmować wysiłki na rzecz zmiany niekorzystnych dla kondycji fizycznej nawyków. W tych kierunkach powinien iść główny wysiłek świadomego społeczeństwa. Program „Najzdrowszy Powiat w Europie” jest ważny dla mieszkańców naszego powiatu, ale z równą uwagą będzie śledzony w kraju i Europie. Dotychczas bowiem działania profilaktyczne były najczęściej prowadzone wybiórczo, ukierunkowane na pojedyncze problemy zdrowotne – nie mając istotnej szansy wpływu na ogólną zdrowotność. Projekt dla powiatu olkuskiego jest nowatorski właśnie dlatego, że jest adresowany do całej 114-tysięcznej populacji powiatu, zapewnia szybki dostęp do diagnozy i terapii, jest wygodny dla odbiorców, bezpłatny, właściwie ukierunkowany.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, pomysłodawca projektu „Najzdrowszy Powiat w Europie”, jest przekonana do możliwości istotnego wpływu na zdrowotność wielkich społeczności. Inicjatorzy przedsięwzięcia wyrażają nadzieję, iż z czasem ludność olkuskiego powiatu wykaże się najlepszym zdrowiem w Polsce, a w bardziej odległej przyszłości stanie się jedną z najzdrowszych społeczności Unii Europejskiej. Nazwa odzwierciedla zatem ambitny cel, do którego należy dążyć, a nie zadanie do wykonania w krótkim czasie. (JN)

OLKUSZ Problemy z systemem e-myta

MNIEJ TIRÓW, WIĘCEJ HAŁASU

– To skandal, żeby w XXI wieku montować takie urządzenia. Pracują one całą dobę i w dodatku są bardzo głośne – tak twierdzą mieszkańcy bloków i domów położonych przy drodze „94” w pobliżu których niedawno zamontowano bramki elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Problem w tym, że urządzenia te są zasilanie z agregatów prądotwórczych, które bardzo głośno pracują. Grupa mieszkańców z  okolic Olkusza i  Bolesławia interweniowała w  tej sprawie u posła Jacka Osucha. – Agregat przy Carrefourze

postawiono co prawda nie po stronie bloków, a po stronie hipermarketu, ale hałas odbija się od potężnej ściany i nocą jest szczególnie uciążliwy dla okolicznych mieszkańców – twierdzą interweniujący olkuszanie. O podobnym problemie zaalarmowali posła Osucha mieszkańcy okolic Bolesławia. – W tamtym roku drogowcy przycięli nam drzewa, które stanowiły naturalną barierę dla hałasu. Teraz kilkanaście metrów od domu postawiono agregat. Tu nie da się normalnie żyć – denerwują się mieszkańcy Krza. Poseł Jacek Osuch, którego mieszkańcy powiadomili o problemie postanowił na miejscu sprawdzić uciążliwości.

OGŁOSZENIE SPRAWDŹ CZY NIE STRACIŁEŚ PRAWA DO KORZYSTANIA Z ULG I DARMOWYCH PRZEJAZDÓW! OD 1 LIPCA 2011 r.

PRAWO DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW TRACĄ: – System e-myta jest wprowadzony kompletnie chaotycznie. Brak jest podłączeń do sieci energetycznych więc aby system funkcjonował, firma postanowiła zasilać urządzenia głośnymi agregatami. Przecież to wymaga codziennego dozoru, dolewania paliwa do zbiorników itp. A za te usługi zapłacimy my wszyscy – czyli użytkownicy dróg. Tłumaczono nam, że po wprowadzeniu e-myta na drodze olkuskiej będzie mniej tirów, a przez to będzie mniejszy hałas. Dziś jest dokładnie odwrotnie. Jest mniej tirów na DK 94, ale jest większy hałas – skomentował poseł Osuch. W  tej sprawie poseł PiS interweniował w  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad oraz w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Osuch poprosił o zbadanie, czy poziom hałasu jest bezpieczny dla mieszkańców – szczególnie gdy agregaty zlokalizowane są w bliskiej odległości od chodników, gdzie łatwy dostęp mają dzieci – jak to ma miejsce w  przypadku Olkusza. Niebawem rozpocznie się montaż bramek i agregatów na odcinku drogi krajowej nr 94 Olkusz–Kraków. Tam interwencje mieszkańców będą jeszcze większe, gdyż część urządzeń zlokalizowanych jest bezpośrednio przy domach.

Łukasz Kmita

• osoby powyżej 70 roku życia - teraz za darmo mogą jeździć tylko osoby powyżej 75 roku życia, • opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności.

PRAWO DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ZACHOWUJĄ: • osoby powyżej 70 roku życia (bilet jednorazowy oraz okresowy), • emeryci i renciści bez względu na wiek - teraz mogą korzystać z ulgowych biletów okresowych (miesięcznych), • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i policealnych teraz tylko do ukończenia 21 roku życia, • kombatanci - teraz przysługuje ulga tylko na bilet jednorazowy

POZOSTAŁE ULGI NA PRZEJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Więcej pod nr tel. 32 641 39 14 oraz na stronie www.zkgkm-olkusz.pl


Informacje

3

AKTUALNOŚCI Z GMINY KLUCZE KRÓTKO Z GMINY KLUCZE

W czołówce konkursu Akademii Inspire

Laureat w konkursie Ministra Pracy

Gmina Klucze została po raz kolejny jednym z laureatów konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. W ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo, Klub Integracji Społecznej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach podejmie działania zmierzające do aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy.

Gmina Klucze znalazła się w czołówce Gmin, które uczestniczyły w konkursie Akademia Inspire, zorganizowanym przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Ze wszystkich małopolskich gmin biorących udział w projekcie zespół Urzędu Gminy Klucze okazał się najlepszy.

Reprezentujący Gminę Klucze zespół w składzie: Agnieszka Mól-Klichowska i Dorota Jagła (na zdjęciu), zajął IV miejsce w kategorii gmina wiejska za przygotowaną pracę konkursową i aktywny udział w szkoleniu e-larning. W ramach pracy konkursowej zespół z Gminy Klucze przygotował Studium przypadku, którego tematem było przygotowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – PLH 120014 Pustynia Błędowska jako bazy przeprowadzenia zabiegów czynnej ochrony priorytetowych siedlisk napiaskowych występujących na tym obszarze.

Inauguracja Rady Programowej LIFE+

W  Urzędzie Gminy Klucze, z  udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji zarządzających obszarami chronionymi, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Projektu „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w  obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Przypomnijmy, projekt finansowany ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW ma stworzyć właściwy stan ochrony kompleksu napiaskowych siedlisk przyrodniczych na Pustyni Błędowskiej.

Za pomocą dostępnych nam narzędzi geoinformatycznych rozpatrywałyśmy scenariusze różnych rozwiązań mających na celu wytypowanie takiego terenu, na którym można by najskuteczniej przeprowadzić zabiegi czynnej ochrony. – wyjaśnia Agnieszka Mól-Klichowska.

Materiał dotyczący analizowanego studium przypadku i uwagi na temat wykorzystania geoinformacji w pracy samorządu został umieszczony w publikacji podsumowującej projekt. Fragment publikacji dotyczący Studium przypadku Gminy Klucze, publikujemy w zakładce WYDARZENIA na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl

Doradzają w sprawach dofinansowania z UE

Kwaśniów Górny najlepszy w powiecie!

Piotr Szreniawa, sołtys Kwaśniowa Górnego, zdobył tytuł Sołtysa Roku 2011. Wybór sołtysa roku odbywał się w ramach konkursu na Ekologiczne sołectwo powiatu olkuskiego, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Olkuskiego i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych. Zwycięskie sołectwo – Kwaśniów Górny – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł. Dotacja dla sołectwa będzie mogła zostać przyznana na cele związane z  działaniami ekologicznymi. Natomiast Sołtys Roku otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 500 zł. To już drugi taki sukces sołtysa z  naszej gminy! W  ubiegłym roku w  tym samym konkursie tytuł Sołtysa Roku zdobył Jan Domagała z Kolbarku.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Klucze raz w miesiącu można skorzystać z fachowych porad w sprawie pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Konsultacje mają charakter indywidualnych spotkań z pracownikami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Najbliższy termin: 2 sierpnia. Zapisy: w Urzędzie Gminy Klucze, pokój nr 9 oraz pod numerem telefonu (032) 6428508 wew. 73.

Bezpłatne konsultacje

Zapraszamy mieszkańców gminy Klucze na bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne do Punktów Konsultacyjnych w 7 sołectwach gminy Klucze: w Bydlinie, Kolbarku, Jaroszowcu, Kwaśniowie Górnym, Ryczówku, Rodakach, Chechle. Z  porad można korzystać w  każdy poniedziałek. Informacja telefoniczna: 505 258 526.

FELIETON Gra o stołki

KĄCIK KOLEKCJONERA Kiedyś było lepiej

SHALOM NA SZEROKIEJ

W sobotę 2 lipca o godzinie 18-ej na Krakowskim Kazimierzu na ulicy Szerokiej odbył się „Szalom na Szerokiej” 21 Festiwalu Kultury Żydowskiej. Siedmiogodzinny koncert różnych wykonawców pod hasłem „Przyjaźń – Miłość – Judeo Brzmienia”. Jako wielbicielowi dobrej muzyki i kolekcjonerowi płyt nie wypadało mi nie odwiedzić tego miejsca. Jako, że lubię spojrzeć trochę od kuchni by poczuć nastrój zbliżającego się wydarzenia i bliżej poznać wykonawców – na ul.Szerokiej znalazłem się na kilka godzin wcześniej. Jedyna okazja żeby zobaczyć wspaniałych muzyków z Nowego Yorku tworzących projekt Abraham Inc. i będący gwiazdą tego wydarzenia.

Trzon grupy tworzą m.in.: wspaniały wirtuoz gry na klarnecie i niekwestionowany mistrz muzyki klezmerskiej, czyli David Krakauer wraz z puzonistą, legendarnym pionierem funku Fredem Wesley’em przyjacielem i kompanem Jamesa Browna; oraz nieszablonową postacią młodego pokolenia – muzyka, fotografa, magika i pisarza o pseudonimie Socalled, który nagrał kilkanaście płyt z różnymi wykonawcami jako pianista, wokalista, aranżer, raper, tekściarz i producent. Ponadto w skład zespołu wchodzi jeszcze 6 muzyków w tym jedna kobieta: 45-letnia Sheryl Bailey grająca na gitarze. Nie wymieniam wszystkich – choć wszyscy są gigantami muzyki, choćby gitarzysta basowy – Jerome Harris, raper – C-Rayz Walz, trębacz – Freddie Hendrix, również młody saksofonista Brandon Wright (o którym Fred Wesley powiedział, że jest jak biały kot a mruczy jak czarny). Jednym słowem po wysłuchaniu jednej płyty sprzed kilku lat, ich debiutanckiego „Tweet Tweet” ciekaw byłem tej formacji. Płyta, choć wspaniała, to jednak nie jest to samo, co usłyszeć legendarnych muzyków na żywo. Krakowski Kazimierz ma swoją wspaniałą atmosferę. Kilkutysięczny tłum uczestników festiwalu, kawiarniane stoliki po bokach dają nieziemską atmosferę. Muzyka tworzona przez wspaniałych wykonawców, instrumentalne popisy wprowadzające słuchaczy prawie w trans, to jest coś co może się zdarzyć tylko na takim festiwalu i tylko w  Krakowie. Spędziłem upojną noc z żoną w fantastycznej atmosferze z lampką wina, i śmiem twierdzić, że nie zawsze tam gdzie nas nie ma jest lepiej. Może też tu gdzie jesteśmy jest nie najgorzej. Myślę, że to kwestia naszych oczekiwań i wyobraźni. Jest już okres urlopowy, poszukajmy wokół siebie, czy nie dzieje się coś ciekawego i nie zastanawiając się długo – bierzmy w tym udział – czas szybko ucieka. Festiwalu już nie ma, ale warto wybrać się na krakowski Kazimierz, knajpki i kawiarnie zapraszają, wokół atmosfera jak za dawnych lat. Zachęca „Alchemia” ze swoimi muzycznymi wieczorami i jeśli macie romantyczne dusze to tylko Kazimierz.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

Dość zabawna sytuacja miała miejsce podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Lokalni dziennikarze po wyczerpaniu tych punktów porządku obrad, które dotyczyły udzielenia absolutorium obecnemu zarządowi wyszli z sali posiedzeń, po to jednak by za około pół godziny ponownie na nią wrócić. Wśród zebranych rozeszła się pogłoska, iż stało się tak za sprawą telefonu od jednego z radnych, który jak wynika z treści materiału w ostatnim „Przeglądzie Olkuskim” zdołał jego autorkę przekonać, że istotniejszym niż sprawa absolutorium okazała się procedura odwołania z  funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu samorządowca, o  którym można powiedzieć wszystko, ale nie to, że ma choć cień zrozumienia dla postawy i decyzji obecnego starosty i współpracującego z nim zarządu. Co więcej w  trakcie pisania udzielił się jej klimat komentarzy opozycyjnych radnych, co można dostrzec po frontalnej krytyce powiatowej koalicji, której zarzuca się politykierstwo, frymarczenie stołkami powodowane jej bardzo mała stabilnością. Na tym tle ekipy z minionych kadencji jawią się jako wzór kompetencji, koncyliacji, a nade wszystko tak brakującej dziś stabilności. Faktycznie tego ostatniego mogła wówczas nasze-

ciaż funkcję etatowego członka zarządu zlikwidowały na samym początku swego urzędowania uważając za nieetyczne koszty jej utrzymania. Dość zabawnie w  świetle minionych praktyk zabrzmiało również pouczenie jednego z przedstawicieli PO o tym, że prezydium Rady jest reprezentacją wszystkich radnych, a  nie tylko tych tworzących rządzącą koalicję. Jestem skłonny się z tym zgodzić, tyle tylko że w minionej kadencji mu powiatowi pozazdrościć cała za sprawą między innymi jego parPolska, ci sami od lat urzędnicy, ci tyjnych kolegów tworzących trzon sami dyrektorzy szkół w żaden spoówczesnego rządzącego układu, tak sób nie poddawani weryfikacjom zwana opozycja została wycięta konkursowym, ponieważ wszystko nawet z  grona członków pocztu załatwiały stosowane notoryczsztandarowego, a gdyby któryś z jej nie tzw. powierzenia stanowisk. radnych dopominał się o miejsce Przejawem tak pojętej stabilnow  prezydium Rady czy ubiegał ści jest istniejąca od lat sytuacja, o  funkcje choćby przewodnicząw której otrzymanie pracy w olkucego komisji to z pewnością byłby skiej szkole średniej bez protekcji potraktowany jako osoba wymagai kumoterstwa po prostu graniczy jąca psychiatrycznych konsultacji. z cudem. Frymarczenie stołkami to Oczywiście trudno zaprzeczyć, oczywiście patent obecnej koalicji, iż na jakość i  sposób pełnienia bo stworzenie w ubiegłej kadencji funkcji samorządowych wpływ funkcji etatowego członka zarządu mają pewne nie najlepsze nawyki, z pensją ok. 9000 tys złotych mienie najwyższych lotów standarsięcznie nie miało nic wspólnego dy, będące dorobkiem ostatniego z  podobnymi praktykami, a  było dwudziestolecia. Sadzę jednak, że jedynie według słów ówczesnego obecna koalicja kierująca powiastarosty, koniecznością wynikajątem w żaden sposób nie przyczynia cą ze zwiększenia zadań powiasię do ich obniżenia, chociaż twotu związanych z  pozyskiwaniem rzony wokół niej klimat ma świadi  zagospodarowywaniem funduczyć o czymś zupełnie przeciwnym. szy europejskich. Obecne władze wykonują te same obowiązki, choDr Robert Herzyk


4

Informacje, Reklamy

Bezpieczeństwo i Zaufanie

NEOPUFF I NOWY INKUBATOR NA ODDZIALE NOWORODKÓW Oddział Noworodków w NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu wzbogacił się o dwa nowe sprzęty - inkubator stacjonarny dla noworodków, który kosztował ok. 60 tyś. zł oraz Neopuff, którego cena to ok. 6 tyś. zł. – Inkubator oraz Neopuff są bardzo nowoczesnymi sprzętami – informuje nas Ordynator lek. med. Jarosław Szczurek specjalista neonatolog. Inkubator przeznaczony jest do intensywnej opieki nad przedwcześnie urodzonymi noworodkami zapewniając im odpowiednie warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność, tlen). Neopuff jest urządzeniem do resuscytacji noworodków bardzo łatwy w użyciu, zapewniający jednakową skuteczność i bezpieczną resuscytację noworodka. Oba urządzenia są niezbędne do skutecznych zabiegów oddziału o wyższy stopień akredytacji, pozwalający na poszerzenie spektrum medycznych działań. Należy podkreślić, że w oddziale noworodków NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu pracuje wysokospecjalistyczna kadra medyczno-pielęgniarska, która spełnia merytoryczne wymagania dla drugiego stopnia specjalizacji oddziału. Po osiągnięciu wyższej akredytacji oddziału nawet skomplikowane przypadki patologii ciąży i wczesnych porodów będą mogły znaleźć fachową i skuteczną pomoc w Olkuszu.

ZAMEK MORSKO

Morsko dziś kojarzy się głównie z ośrodkiem rekreacyjnym i chociaż wciąż można obejrzeć tam ruiny jednego z orlich gniazd to niestety tylko pobieżnie i tylko z zewnątrz. Nie ma możliwości wejścia do środka i wczucia się w atmosferę dawnej świetności. Jednak, ponieważ mamy okres wakacyjny i wielu naszych czytelników zastanawia się gdzie można by spędzić chociaż kilka dni letniego odpoczynku proponujemy podróż właśnie tam. Nie ma dokładnych danych na temat początków warowni w Morsku, najprawdopodobniej powstała około XIV wieku. Wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Właściwie to niewiele wiadomo o jej losach na przestrzeni kilkuset lat, jedyne co nie budzi wątpliwości to, że została opuszczona w XVII wieku, ponieważ już wtedy była w  bardzo złym stanie. Jednak prawdziwych szkód dokonał tam dopiero wiek XX. Morsko, a właściwie to zamek Bąkowiec, stał się obiektem dziwnych zabiegów budowlanych – przykład na to jak zniszczyć zabytek architektury dawnej. Najpierw (pod koniec lat 20 XX wieku) niejaki pan Czeczott (nawiasem mówiąc architekt – o zgrozo) postanowił wybudować na skale od strony południowej kamienicę wykorzystując do tego materiały z  oryginalnych zamkowych murów. Potem po wojnie, obiekt kupiły Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, a ponieważ w owych czasach każdy zakład szczycił się własnym ośrodkiem wypoczynkowym, oczywistym jest w jakim celu obiekt wykorzystano. U stóp skały powstał podłużny kamienny budynek, kawiarnia z tarasem, a na miejscu dawnego majdanu gospodarczego i baszty bramnej powstał wyciąg narciarski. W dzisiejszej ruinie trudno dopatrzyć się pierwotnej bryły zamku, z  tego względu,

Fot. G. Mosur że międzywojenne i powojenne władze oraz właściciele posiadłości niezbyt przykładały się do zachowania jego autentycznych kształtów.

i odtąd mścił się na mieszkańcach zamku i okolicznej ludności napadając i grabiąc. Pewnego dnia podczas burzy zaatakował twierdzę, a ponieważ aura najwidoczniej mu Zamek Bąkowiec owiany jest sprzyjała w zamek nagle zaczęły wieloma tajemnicami i legendami. bić pioruny niszcząc cały budynek Jedna mówi o możnym Panu, któ- i zabijając jego mieszkańców, poza ry ukrył na jego terenie ogromne Panem obiektu, którego wywlebogactwa. Pewnego razu musiał czono z ruin i powieszono. Od wraz z drużyną jechać na wojnę, tamtej pory podczas burzowych z której już nie wrócił. Wraz z nim nocy można spotkać w ruinach zaginęły informacje na temat wisielca, a  gdzieś z  głębi skał miejsca złożenia skarbu i do dziś dobiega niewieści płacz.... nikomu nie udało się go odnaleźć. Morsko to dobry wybór dla tych Inna legenda - romantyczna i tra- co lubią stare warownie i aktywny giczna zarazem - opowiada o nie- wypoczynek. W ośrodku można spełnionej miłości. Podobno jeden wynająć pokój i korzystać z atrakz właścicieli tego zamku miał cór- cji jakie proponuje, m.in. jazdę kę wielkiej urody i jak to z takimi konną, korty tenisowe, rowery, „księżniczkami” bywa zakochała basen, golf i inne. Ośrodek leży się ona z wzajemnością w ubogim w pobliżu wielu tras wycieczkochłopcu. Ojciec oburzony odrzu- wych więc na nudę na pewno nikt cił zaloty młodzieńca, a  córkę narzekać nie powinien. A kto wie zamknął w lochach i zamorzył może uda się nawet odnaleźć te głodem. Młody człowiek zroz- dawno ukryte bogactwa.... paczony i  rozżalony po stracie ukochanej zebrał ludzi pod skałą zwaną Okiennikiem Wielkim

Izabela Szatyn, G. Mosur

email: go_izabelaszatyn@op.pl

tel. 0 694 456 777, 694 456 778


Informacje, Reklamy

5

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

INFORMUJEMY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, że w terminie do połowy 2012 roku w wyniku adaptacji poddasza powstaną cztery nowe lokale mieszkalne. Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie wykonywania projektu technicznego. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 - I piętro

Posiadamy do wynajęcia przy ul. Kluczewskiej 2: • pomieszczenia garażowe o pow. 35 m2 wyposażone w energię elektryczną

Zapewniamy:

S

e

• dozór całodobowy • obiekt monitorowany Szczegółowych informacji udziela: Dział Administracji i Kadr, p.17, tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

Zak

OLKUSZ Grupa Wsparcia „Zielone Światło”

Zielone wakacje Kawa w biegu, wyprawianie dzieci do szkoły, prędko do autobusu i praca, praca, praca... Bardzo często hołdujemy przekonaniu „że realizowanie siebie w wymiarze zawodowym nadaje sens naszemu życiu – pozwala bowiem zagwarantować nam bezpieczenstwo ekonomiczne i realizować potrzeby konsumpcyjne: otaczamy się coraz to nowymi dobrami, korzystamy z wysokiej jakości usług.... Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że któregoś dnia nasz spokój zakłóci pewna natrętna myśl - pojawić się może pytanie: czy to co mam, warte było aż tak ogromnego wysiłku?

Kiedy wpadamy w wir zajęć bardzo rzadko zdarza się, że myślimy o sobie. Ważne wydaje się to wszystko (a  przede wszystkim Ci wszyscy) dookoła nas. Praca zawodowa pochłania nas bez granic, zostajemy po godzinach w miejscu pracy, wydaje się nam, że urlop najlepiej jest wykorzystać na remont mieszkania, albo pielęgnację dzialki, zaś odpoczynek to strata czasu. Żyjąc tak bardzo intensywnie stajemy się coraz bardziej zmęczeni, zestresowani, łatwo popadamy w skarjne stany emocjonalne, jednak wciąż nie wystarcza nam czasu na to, aby zatrzymać się, złapać głęboki oddech i pobyć ze sobą.

Liczne grono uczestników spotkań Grupy Wsparcia "Zielone Światło" przyznaje, że to, co zatrzymało ich szalony bieg przez życie – niejednokrotnie bez dbałości o samego siebie – była choroba. Czy jednak musi stać się coś dramatycznego, abyśmy zaczęli myśleć o sobie jako o istotch, które zasługują na szczególną uwagę, troskę ze strony nas samych, którym czasem warto sprawić jakąś przyjemność? A kiedy już okazuje się, że słyszymy diagnozę o nowotworze, czy mamy się poddać i uznać, że tym bardziej nie warto robić już niczego dla siebie? Podczas spotkań „Zielonego Światła" pomiędzy uczestika-

mi grupy następuje nieustająca wymiana doświadczeń i pomysłów, nie niknie też chęć nieisenia pomocy, w której tle zawsze dostrzec można przekaz mówiący "jesteś ważny/ważna dla mnie, bądź też ważny/ważna dla siebie". Jakże istotne jest to, aby w każdym momencie swojego życia, bez względu na stan posiadania, czy stan zdrowia realizować siebie, swoje pasje i zainteresowania. Przebywanie na łonie przyrody dla jednych, słuchanie muzyki, tworzenie poezji, dzierganie, malarstwo, czy ćwiczenia tai-chi lub joga dla innych mogą stać się źródłem wewnętrznej mocy niezbędnej do tego, aby czerpać siłę do walki

z chorobą i wiarę w samego siebie. Członkowie “Zielonego Światła” – każdy w miarę swoich możliwości – sięgają do różnych sposbów. Wspaniałym źródłem życiowej energii jest dla grupy "Zielonego Światła" poczucie wspólnoty i budowanie niezwykłej więzi, które z każdym spotkaniem nabierają coraz większej mocy. Symbolem tej wspólnoty stały się wykonane specjalnie dla grupy quick-buttony zawierające logo "Zielonego Światła", które chociaż niepozorne, dla członków grupy mają niebywale symboliczny charakter, a każdy z nas nosi go z dumą. Ewelina Sitarska

psychoterapeuta, pedagog

tel.


6

Informacje BOLOIL Warto wiedzieć

BOLOIL - Z PERSPEKTYWY 20 LAT CD.

W związku z dużym zainteresowaniem Naszych czytelników książką 20 LETNIA HISTORIA BOLOIL S.A. napisanej przez Panią Emilię Kotnis-Górkę,przekazujemy dalsze elementy tej książki.Autorka przekazuje nam dane kadry kierowniczej związanej bezpośrednio z wykonawstwem.

Andrzej Grabowski kierownik Zakładu Elastomerów

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej. W  1987 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera na kierunku metalurgia. Swoją pierwszą pracę podjął w  firmie Polam-Kontakt w Czechowicach Dziedzicach. Od 1989 roku jest związany z ZGH „Bolesław” w Bukownie, gdzie najpierw przez rok był zatrudniony jako mistrz na Elektrolizie Cynku. Po roku rozpoczął pracę w Wydziale Elastomerów ZGH „Bolesław” w Bukownie, gdzie jako konstruktor wykonywał rysunki foremników do odlewów poliuretanowych. Wkrótce po tym został mistrzem w Zakładzie Elastomerów. W 1997 został mistrzem zmianowym i konstruktorem w Zakładzie Produkcji Obudowy Górniczej i Poliuretanów. W marcu 1999 roku został zastępcą, a pół roku później kierownikiem Zakładu Produkcji Obudowy Górniczej i Poliuretanów. Obecnym Zakładem Elastomerów kieruje nieprzerwanie od 12 lat.

Główna hala w Zakładzie Elastomerów

fot.EKG

Leszek Noga

kierownik Zakładu Wyrobów Cynkowych

Produkcja stopów odlewniczych

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie studiował technologię budowy maszyn na Wydziale Mechanicznym. Początek jego kariery zawodowej związany jest z Olkuską Fabryką Naczyń Emaliowanych, gdzie pracował na stanowisku kierowniczym. Po krótkim czasie znalazł zatrudnienie w Hucie wchodzącej w skład Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. Później podjął pracę w Warsztacie Mechanicznym ZGH „Bolesław” w Bukownie na stanowisku mistrza, a później sztygara oddziałowego. W 1992 roku przeszedł do Warsztatu Mechanicznego Kopalni „Olkusz”, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery. W 1999 roku Warsztat został przejęty z całą załogą przez spółkę Boloil S.A. Po krótkim czasie Leszek Noga został przeniesiony do Zakładu Pyłu Cynkowego i od razu został jego kierownikiem. Przez ponad dekadę kierowania Zakładem rozwijał i modernizował miejsce, w którym pracował. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć i inwestycji, mających wpływ na postęp technologiczny i ekspansję rynkową produktów cynkowych..

Jan Bigaj

kierownik Zakładu Produkcji Kruszyw Kierownikiem Zakładu od 15 lat, czyli od samego początku, jest Jan Bigaj. Zanim przeszedł do Boloilu, związany był z ZGH „Bolesław”. Od 1980 do 1995 roku pracował na Oddziale Przeróbki Mechanicznej Kopalni „Bolesław” w Bukownie, wchodzącej w skład ZGH. We wspomnianym 1995 roku władze przedsiębiorstwa postanowiły zlikwidować ten oddział. Janowi Bigajowi zaproponowano pracę w spółce Boloil S.A. Powierzono mu zadanie stworzenia od podstaw sortowni, która powstała na bazie przejmowanych po likwidacji oddziału przeróbki maszyn i urządzeń. Brał czynny udział w projektowaniu, a później umaszynowieniu zakładu. Z perspektywy czasu uważa, że przez cały czas funkcjonowania Zakładu, to rynek dyktował potrzeby, a kierownictwo i pracownicy starali się na te potrzeby odpowiadać swoja ofertą. Chciałby, żeby Zakład, pomimo przeprowadzanych na bieżąco unowocześnień, był nadal modernizowany, aby olkuski Zakład Kruszywa był zawsze w czołówce.

Zakład Produkcji Kruszyw


Przegląd Parlamentarny OLKUSZ GDDKIA lekka ręka trwoni publiczne pieniądze

FELIETON "Darmowe" składki...

O SZKOLE SŁÓW KILKA

Być może środek wakacji to nie czas na pisanie o szkolnych problemach, jednak warto by rodzice mieli pogląd na kilka spraw. Rzecz dotyczy tzw. składek rodzicielskich. Z zasłyszanej rozmowy dowiedziałam się niedawno, że w jednej z olkuskich podstawówek (dodam publicznych) dyrekcja naciska na Radę Rodziców, aby bardziej „zachęcała” rodziców do łożenia na szkołę. W  innej naszej rodzimej placówce z  kolei rodzice, których dzieci osiągnęły wysokie wyniki w  nauce musieli sami kupić nagrody książkowe, które następnie dostarczone do szkoły figurowały jako nagroda od rady pedagogicznej.

Tajemnicą Poliszynela jest że szkoły (i to niekoniecznie Rady Rodziców, ale bardziej nauczyciele, czy dyrekcja) stosują różne formy nacisku na rodziców, którzy ociągają się z płaceniem składek na komitet rodzicielski. Za moich szkolnych czasów, kto nie zapłacił komitetu nie dostał świadectwa, dziś podobno dochodzi do tego, ze dyrekcja „sugeruje” niepłacącym rodzicom, aby szukali innych szkół dla swoich pociech. Pragnę zaznaczyć, iż cokolwiek by nie „sugerowano” jest to jak

7

najbardziej nielegalne i niezgodne z prawem. Ustawa o systemie oświaty w  Art. 54 ust. 8 mówi wyraźnie że „W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.” Zatem jeśli już ktoś mógłby egzekwować te dobrowolne datki to Rada Rodziców i nikt inny.

w wielu szkołach z okazji mikołajek czy gwiazdki dzieci same sobie wzajemnie robią prezenty (za nie mniej niż – a kto tą kwotę ustala????) no i jeszcze te nagrody na koniec roku za które rodzice też dodatkowo muszą zapłacić.... na co więc przeznaczane są pieniądze z komitetu rodzicielskiego????

Rad Rodziców praktykuje zasadę, że składki na komitet przeznaczone są dla dzieci: na nagrody, drobne upominki z okazji mikołajek, Wielkanocy, dnia dziecka, pączki na tłusty czwartek i ksero, niekiedy również jeśli istnieje taka potrzeba na różnego rodzaju środki higieniczne. W ten sposób każdy wie na czym stoi i rodzice Z tego względu iż wysokość tej chętnie na takie cele łożą. TymDOBROWOLNEJ opłaty ustala czasem jeśli ktoś każe płacić Rada Rodziców bardzo ważne i nie mówi na co, wzbudza tylko jest, aby do tego szacownego pretensje i uzasadnioną skądinąd gremium wybrać mądrych i roz- niechęć. Reasumując drodzy rodzice Całkiem inną sprawą jest to, na sądnych ludzi którzy z pieniędzy co składki rodzicielskie są wydat- zrobią dobry pożytek. Prawdą nikt wam nie może wmówić, że kowane. Wielu rodziców płaci bo jest, że szkoły w  Polsce są nie- płacić musicie i  nikt nie może musi o nic nie pytając i nie żądając dofinansowane, czasem ciężko grozić waszym dzieciom, dlatego jakichkolwiek rozliczeń. Wyda- zdecydować czy lepiej zakupić że składki nie zapłacicie. Z druwać by się mogło że pieniądze papier toaletowy do łazienek czy giej strony warto by kilka razy te powinny być przeznaczone na przeznaczyć tę kwotę na pod- zastanowić się kogo wybieramy potrzeby naszych dzieci, np. na kręcenie ogrzewania. Dlatego do Rady rodziców i bardziej intenagrody, drobne upominki z oka- tez datki od rodziców stanowią resować się tym co ta Rada robi, zji choćby mikołajek ewentualnie niekiedy poważne wsparcie szkol- bo ni mniej ni więcej ich obowiązinne dobra z  których uczniowie nego budżetu. Jednak trzeba by kiem jest reprezentować intereskorzystają, tymczasem składki tu postawić na uczciwość. Jeśli sy rodziców. Szkoły natomiast w  dość wysokich kwotach zni- szkole zależy na nowych firan- zamiast szantażować i  grozić kają gdzieś i  nie bardzo widać kach w  oknach niech uczciwie powinny raczej uczciwie przyznać efektów tego współfinansowania powie rodzicom zróbmy zrzutkę, się czego potrzebują i  poprosić statutowej działalności szkoły. aby klasy wyglądały przytulniej. rodziców o wsparcie – jeśli jasno A to dlatego, że oprócz składek Kto ile może. Niedopuszczalne będzie określony cel i jego koszt – na komitet, trzeba jeszcze płacić jest uzależnianie dalszej nauki łatwiej będzie otworzyć portfel.... za ksero, trzeba płacić na różne dziecka w  szkole od tego, czy Izabela Szatyn imprezy organizowane w szkole, rodzice opłacą „haracz”. Wiele

350 tysięcy wyrzucą w błoto? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zerwać umowę z firmą wykonującą projekt przebudowy olkuskiego odcinka drogi krajowej nr 94. Dotychczas zapłaciła 252 tys. zł. Do tego może dojść kara – jaką zażąda wykonawca czyli ok. 93 tys. zł. Czy dwa lata pracy przy przygotowaniu projektu i ponad ćwierć miliona zostanie zmarnowane? – Ta decyzja jest skandaliczna. Od ponad 2 lat trwają prace przy przygotowaniu projektu. Przez pół roku uzyskiwano odstęp-

stwa dotyczące odległości między skrzyżowaniami. Dziś ktoś w Warszawie podejmuje decyzję, która zablokuje przebudowę na kolejne kilka lat – uważa poseł Jacek Osuch. Parlamentarzysta postanowił poprosić przedstawicieli samorządowców o udział w spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury z odpowiedzialnym za drogi podsekretarzem stanu i dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łukasz Kmita

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA WYPADKI 06.07. Bolesław, ul. Główna Policja otrzymała zgłoszenie o  leżącym na jezdni mężczyźnie. Lekarz pogotowia stwierdził zgon. Skierowany na miejsce patrol ustalił, iż mężczyzną jest 63-letni mieszkaniec Bolesławia. Obrażenia wskazują na potrącenie przez samochód. Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań, wszczęte zostały śledztwo. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. INNE WYDARZENIA 05.07. Rodaki, DW Nr 791 Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego pod-

czas kontroli drogowej stwierdzili, iż Skoda Octavia została wcześniej przywłaszczona. Kierowca samochodu, mieszkaniec Łodzi, został przesłuchany, a  następnie zwolniony. Samochód trafił na policyjny parking. 09.07. Wolbrom, ul. Skalska Mieszkaniec Wolbromia zawiadomił policję, że w rejonie kompleksu leśnego znalazł uzbrojony pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Miejsce znaleziska policjanci zabezpieczyli do czasu przybycia saperów.

email: go_izabelaszatyn@op.pl

OLKUSZ Wykład Marka Pieniążka w Szkole Podstawowej nr 4

Uczeń to nie pendrive, ale aktor kulturowy Marek Pieniążek - Urodzony w  1970  r. w Olkuszu. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, w II LO w Olkuszu, a także jako dziennikarz „Przeglądu Olkuskiego”. Od roku 1999 do 2005 związany zawodowo z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki T. Kantora – Cricoteką. W Instytucie Polonistyki UJ uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy o teatrze T. Kantora. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor książek Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora (Kraków 2005), Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym (Kraków 2009). Wydał kilka tomików poetyckich (Zasypiam w twoich oczach (Kraków 1994), Sen nas owiewa (Kraków 1995), Dajcie mi ciszę (Kraków 1998). Opracował wznowienia przedwojennych powieści Jana Waśniewskiego.

Omówiona metoda odchodzi jej problemu. Pod okiem i kieod podporządkowywania ucznia runkiem nauczyciela „pasuje z  góry założonemu modelowi się” z  wybraną rolą, głośno odbioru tekstów artystycznych, (lub w notowanym monologu a zachęca do emocjonalnej, intewewnętrznym) planuje swój lektualnej i  motorycznej auteninterpretacyjny „występ”, tyczności w kontakcie z tekstaustawia swoją egzystencjalmi kultury. W  celu ułatwienia ną pozycję wobec problemu nauczycielom Budowlanki i  zmian sytuacji obserwowawdrożenia omawianego procesu nych w  akcji utworu. Stawia pytania retoryczne, rozmawianauczania, autor metody przedstawił uogólniony zarys działań: jąc z  podjętą rolą i  sobą (na swoją skalę „hamletyzuje”). • Pierwszy krok, to spełnienie tzw. warunków przedwstęp- • Faza działań performatywnych: zaciekawienie uczniów nych na scenie klasy i kultury proponowanym tekstem, - nauczyciel pomaga uczniowi uświadomienie, że literatura zająć pozycję głównego adreindywidualne, modyfikujące powinno kończyć utrwalenie jest bliska życiu, bieżącym prosata utworu; lekcja zmierza wyjściową postać jakości. wypracowanych wniosków, od blemom, stanowi odzwierciew kulminacyjnym momencie • Faza podsumowująca – uczeń których na kolejnych lekcjach do umożliwienia uczniowi władlenie rzeczywistości. można rozpocząć dalszy etap wychodzi z  przyjętej roli snych (ale nie naiwnych, bo pracy nad lekturą, prowadzony • Faza motywująca – nauczyjak z  kostiumu, przygląda podbudowanych wnioskami innymi metodami. ciel wskazuje na lekturę jako się działaniu wykreowanej z  poprzednich ogniw) sponantropologiczną przygodę, postaci i  analizuje albo swoWykład dr Marka Pieniążka tanicznych reakcji podczas która wciąga ucznia-odkrywje dopasowanie do granej ”Lekcja polskiego w  płynnej wyrażania marzeń, pragnień, cę, zachęca do rozwiązywaroli, albo poczucie niedosy- nowoczesności. Uczeń jako ambicji, wizji życia wybranego nia problemów, utożsamienia tu podczas próby odgrywa- aktor kulturowy” zaciekawił bohatera. Uczeń przejmując z wybranym bohaterem. nia sytuacji z  perspektywy polonistów ZS Nr 4. Zgodnie wybrane aspekty roli i postawybranej postaci. Ze strony z  modelem metody w  nowym • Faza słowno-emocjonalwy bohatera wchodzi w relacje nauczyciela powinny poja- roku szkolnym wejdą w  rolę nej ekspresji i  autoreflekrozmowy z wybranym kolegą, wić się pytania łączące czas antropologów, a  poprzez swoje sji- uczeń poprzez ćwiczenia współczesny z czasem lektury, lekcje udowodnią, że życie jest ustne i  pisemne podejmuje • a także z klasą. Klasa i nauczyciel w  trakcie lekcji notują wtórować im powinny pytania na miarę literatury. próby wyrażania swoich zachowania i  kluczowe kweod uczniów, jako obserwatomyśli, emocji, postaw wobec stie ucznia, wnoszącego do rów odgrywanej roli. Lekcję wybranej postaci i dotyczącej roli albo stereotypowe, albo Wydawca: Wydawnictwo SOLID PRESS s.c. M. Mucha, J. Mucha Adres: 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 29 tel.: 668-339-732 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

Biuro czynne pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00

Redaktor naczelny:Mateusz Mucha Skład i łamanie: Design Factory Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

OGŁOSZENIA DROBNE AUTO-PLAST Sp. J.

SPRZEDAM

M4 60 m2

na os. Młodych cena do negocjacji

Tel: 510-575-662

MAŁE RAMKI

16 czerwca poloniści Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu: dyrektor Marida Zoń, Renata Kubańska, Dorota Dziurowicz, Justyna Gałka-Szczupak i Marcin Tomsia z prawdziwym zainteresowaniem wysłuchali wykładu doktora nauk humanistycznych - Marka Pieniążka, na temat antropologiczno performatywnego modelu dydaktyki polonistycznej.

- Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych - Pomoc drogowa, - Diagnostyka komputerowa, - Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów, lakiery samochodowe, alarmy i centralne zamki.

Al. Tysiąclecia 1B tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

FIRMA BUDOWLANA Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych - wylewek cementowych agregatem „Mixokret” - robót elewacyjnych - robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką, samochód samowyładowczy - tynków maszynowych (gipsowych i cementowo-wapiennych) Olkusz, ul. Osiecka 3a tel./fax. 032 643 32 61, kom. 0604 793 597, 0604 437 742

SUPRA - Piotr Rudnicki

KURSY kierowców wózków widłowych

• BHP • PPOŻ

• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 0 606 397 921

KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14 ( 032 643 06 07, 032 643 48 33 ( 0502 35 43 32

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub całości bez jego zgody.


8

Reklamy

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza pisemny przetarg na wynajem: 1/ Garażu Nr 2 o pow. 18 m

2

położonego przy ul. Zwycięstwa w Bukownie (teren Przychodni Zdrowia) 2

2/ Garażu Nr 3 o pow. 18 m

położonego przy ul. Zwycięstwa w Bukownie (teren Przychodni Zdrowia) 1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za każdy z garaży będących przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż 5,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2 powierzchni garażu + obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanymi garażami. 2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu garaży przysługujących Właścicielowi w dniu ich opróżnienia, przyszły Najemca zobowiązany jest do złożenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu. 4. Składana pisemna oferta na najem garaży będących przedmiotem przetargu powinna zawierać: a/ imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę. b/ datę sporządzenia oferty. c/ proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1m2 powierzchni garażu. d/ pisemne oświadczenie składającego ofertę że : - zapoznał się ze stanem technicznym garażu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny garażu, - zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, - zawrze umowę najmu (zgodnie z danymi określonymi w pkt 4a) od dnia 01.08.2011 r., - dokona wpłaty kaucji. 5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem : „Przetarg – garaż Nr ….*)” , ul. Zwycięstwa” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w  terminie do dnia 22 lipca 2011 r. włącznie, w godzinach pracy Urzędu. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie. 6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego w godz. : 8.00 - 15.00, tel. (32) 642-10-78 wew. 846 lub 840, bezpośredni (32) 626-18-46 oraz Zarządca Nieruchomości – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie, w zakresie stanu technicznego garaży i możliwości ich oględzin, tel. (0-32) 642-12-04. 7. Każdy z oferentów może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę na każdy garaż będący przedmiotem przetargu. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Kompra B I U R O R A C H U N KO W E

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów • Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw • ZUS • Ryczałt • Rejestry VAT

ul. K. K. Wielkiego 29 32-300 Olkusz tel. 32 754 56 70 tel. kom. 608 696 097

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ FINANSOWĄ GENERALNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY

*) odpowiednio wpisać nr garażu Bukowno, 05 lipiec 2011 r.

• Zeznania roczne • Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami • Zwrot VAT za materiały budowlane

tanio szybko solidnie

Kontakt bezpośredni:

• Budowanie kapitału na emeryturę • Długoterminowe programy oszczędnościowe • Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzieci • Edukacja finansowa • Doradztwo inwestycyjne ( 509 280 017; ( 790 380 637


Gwarek Olkuski 12/2011