Page 1

26 MAJA 2011

Nr 09/2011 (121) Nakład: 20 000 szt. ISSN: 1896-1797

Redakcja:

ul. K.K. Wielkiego 29 (OPB) 32-300 Olkusz tel. 668 339 732 tel. 668 581 963 tel. 0-32 754 56 70 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek.ilkus.pl

• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

SZAFY

Centrum Organizacji Imprez ! !!

Restauracja „SADYBA” ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom tel. 032 644 28 55 wolne terminy na przyjęcia komunijne 2011 r.

IS T A R -G T R O P S N A www.indeco.pl R -T T K E J O R -P R A I M O NA WYMIAR P

Z DRZWIAMI SUWANYMI

UL. SŁAWKOWSKA 22 OLKUSZ

tel. 0 32 641 32 00 ◆ PŁYTY MEBLOWE ◆ BLATY KUCHENNE ◆ AKCESORIA MEBLOWE I INNE...

JA

0%

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl

-2

ATRAKCYJNE CENY ! ! ! transport HDS

TEL: 696-302-819

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN ! ! !

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY Łukasz Knapczyk

 0508 218 110

OC

organizacja imprez okolicznościowych, bankietów, studniówek itp...

M

O PR

SPRZEDAŻ CEGŁY FIRMY LEIER i WIENERBERGER ! ! ! Ceny od 4,50 zł

KUCHNIE

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 794-058-803 Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00

KOMBUD

HURTOWNIA

Dla szkół, zakładów pracy i stałych klientów rabaty. Dostawa gratis! Zapraszamy do współpracy!

KOMINKI

OFERUJEMY:

32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1 tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021

Hurtownia

Olkusz, Al. 1000-lecia gamexolkusz@poczta.fm tel. 032 754 77 40-42 fax. 032 754 79 79

• pasty BHP, mydła • chemia gospodarcza • kosmetyki • profesjonalne środki czystości • rajstopy • papier toaletowy • ręczniki ZZ • ręczniki przemysłowe

Ekrany LCD w 8 minibusach 20 sekund co 3 min*

Reklama prasowa “Gwarek Olkuski” 1/8 strony

Ekran LED na największym skrzyżowaniu Olkusza 15 sekund co 5 min*

* przybliżony czas odstępu pomiędzy kolejnymi wyświetleniami

3 w cenie 1

Kontakt: 600 424 117 • 667 794 418 • 531 22 44 77

SPRZEDAŻ I MONTAŻ POKRYĆ DACHOWYCH

tel. 602 594 770


2

Informacje, Reklamy

WIEŚCI ZE STAROSTWA Apel Rady Powiatu

VI sesja Rady Powiatu

Kontrowersje wokół

W trakcie sesji radni Rady Powiatu w Olkuszu wystosowali w sprawie: środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2011 rok.

Pod znakiem sprawozdań upłynęła w środę, 11 maja br. VI sesja Rady Powiatu w Olkuszu. Podczas trwających niemal siedem godzin obrad radni przyjęli 27 uchwał. Jedna, za to bardzo istotna dla realizacji budżetu powiatu, została odrzucona.

Po wnikliwej analizie poziomu środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2011r. Rada Powiatu w Olkuszu wyraża duży niepokój z powodu tak drastycznego ich obniżenia. W 2011r. środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i  aktywizacji zawodowej zostały znacznie ograniczone i  wynoszą 4 222 400 zł. co stanowi zaledwie 47% środków z 2010 roku. Również kwota środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku bieżącym stanowi tylko 28 % roku poprzedniego (6 475 000,00 w 2010r. i 1 793 100,00 w 2011r.).

zmian w budżecie

Sprawozdania z działalności w 2010 roku przedstawiła Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Policja oraz Państwowa Straż Pożarna. Podczas sesji radni zapoznali się również ze sprawozdaniem starosty z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Starosta przedstawił również informację dotyczącą stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Najwięcej kontrowersji wzbudził punkt obrad dotyczący wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu olkuskiego na 2011. Wcześniej, projekt uchwały otrzymał negatywną opinię m.in. komisji budżetowej. Radni, którzy opowiedzieli się przeciwko przyjęciu budżetowych zmian zwracali m.in. uwagę na punkt dotyczący pieniędzy, które zarząd chciał przeznaczyć na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wolbromiu. Zdaniem rajców określanie wysokości funduszy na ten cel, bez projektu technicznego mija się z celem. Przeciwnicy zmian budżetowych podnosili także sprawę sprzedaży budynku po Zespole Szkół nr 2 w Olkuszu. Jak dotąd nieruchomości nie udało się zbyć dlatego zarząd zdecydował się zmniejszyć cenę o 300 tysięcy złotych. Część radnych stanęła na stanowisku, że zaproponowana przez kierownictwo urzędu obniżka jest zbyt drastyczna. Ostatecznie uchwała wprowadzająca zmiany w budżecie została odrzucona stosunkiem głosów 12 do 11.

Rada Powiatu w Olkuszu oświadcza, co następuje:

Dysponując tak małymi limitami trudno będzie realizować zadania powiatu zgodnie z art.9 ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy z  dnia 20 kwietnia 2004r. Ograniczone zostanie wsparcie finansowe dla wszystkich klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. Drastycznie zmniejszy się liczba osób objętych instrumentami i usługami rynku pracy. Tak znaczne ograniczenie środków bardzo źle wpłynie na aktywizację osób bezrobotnych naszego powiatu i pozbawi możliwości wejścia na trudny rynek pracy. Zaznaczyć należy, iż stopa bezrobocia w powiecie olkuskim wynosi 15,1% i jest wyższa od stopy bezrobocia w województwie małopolskim i w Polsce. Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny jest ważnym elementem wsparcia osób bezrobotnych w ich aktywności jak również pracodawców w podejmowaniu decyzji o tworzeniu miejsc pracy. W związku z powyższym Rada Powiatu w Olkuszu apeluje o dokonanie ponownej analizy planu Funduszu Pracy na 2011 rok i zwiększenie go w sposób pozwalający utrzymać poziom aktywizacji zbliżony do 2010 roku. Apel powyższy kierujemy do: - Prezesa Rady Ministrów, - Parlamentarzystów z terenu Województwa Małopolskiego, - Marszałka Województwa Małopolskiego, - Prezesa Związku Powiatów Polskich.

Ciągnik Lamborghini na wyposażeniu Zarządu Drogowego

Na wyposażenie Powiatowego Zarządu Drogowego w Olkuszu trafi ciągnik rolniczy Lamborghini R3 EVO.110 wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Jest to wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, stosowna umowa została podpisana z wykonawcą 18 maja br. Oprócz wyprodukowanego w tym roku ciągnika w skład wyposażenia wchodzi: ramię hydrauliczne FERRI TS 590Z, głowica do koszenia traw i odrostów Rolmex GH-120, głowica do ścinki pobocza Rolmex SP-90, kosiarka bijakowa tylno-boczna Rolmex KB 140, pług odśnieżny wirnikowy Hydromann S-2450 oraz pług lemieszowy PRONAR PUV-2600. Rok produkcji maszyn: 2011.Cena brutto ciągnika i zestawu dodatkowych urządzeń wynosi 406.406,76 zł.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Osuch

serdecznie zaprasza Mieszkańców do swoich biur poselskich w Olkuszu, Krakowie, Wolbromiu, Skale, Bukownie i nowo otwartego w Miechowie. *** Biuro podstawowe: Olkusz, ul. Szpitalna 32 (Centrum Kultury - Dworek Machnickich) tel. kontaktowy 32-754-34-13 poniedziałek 10.00 – 15.00, wtorek, środa, piątek 9.00 – 15.00

W każdy czwartek udzielamy bezpłatnych porad prawnych (prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne).

Opr.: JN

OLKUSZ Za Jana Pawła II w parafii u św. Maksymiliana Kolbego

Dziękczynienie za Beatyfikację

Kilkuset wiernych z  parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu w piątek 13 maja uczestniczyło w uroczystościach dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej Piotr Skucha.

Olkuskie uroczystości dziękczyn ien ia za beat yf i kacje papieża Jana Pawła II połączone były z  rozpoczęciem w  tym roku Nabożeństw Fatimskich. – Jako widoczny wyraz dziękczynienia pozostanie w naszym kościele obraz Jana Pawła II. Został on namalowany przez panią Zofię Rola-Wywioł, która jest mieszkanką naszej parafii. Ksiądz biskup dokonał także poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci Jana Pawła II – mówi ks. Henryk Chmieła, proboszcz parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu.

Na pamiątkowej tablicy znalazł się cytat ze słów Ojca Świętego: ,,Szukałem Was, a  teraz Wy przyszliście do mnie”. Jest także umieszczony Herb Ojca Świętego i  napis „W  hołdzie Papieżowi Polakowi Błogosławionemu Janowi Pawłowi II – Duszpasterze i  Parafianie”. – Pragniemy, by Jego wstawiennictwo przed Bogiem przyczyniało się do naszego uświęcenia. Chcemy żyć Jego świadectwem życia, Jego nauką. Ten obraz i tablica mają nam każdego dnia - gdy będziemy przychodzili do kościoła - o tym przypominać –

podkreśla ks. Proboszcz.

Uroczystości uświetnił niezwykle piękny występ Chłopięcego Chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni. Wierni po koncercie długo oklaskiwali występ młodych artystów.

W  dziękczynienie włączyli się przedstawiciele władz z  posłem

Jackiem Osuchem, Starostą Jerzym Antonim Kwaśniewskim i  Burmistrzem Miasta i  Gminy Olkusz Dariuszem Rzepką. Olkuski magistrat wsparł organizację tej pięknej uroczystości.

Foto: Piotr Lorenc

Łukasz Kmita


Informacje

3

AKTUALNOŚCI Z GMINY KLUCZE W Kluczach gościli mieszkańcy Małopolski Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozpoczęła się w sobotę 14 maja w Kluczach dwudniowa impreza pod nazwą „Twarze Małopolski. XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Do Klucz zjechali nie tylko mieszkańcy gminy, ale również z okolicznych miejscowości w Małopolsce. Gmina Klucze była promowana poprzez legendarną postać Pana Twardowskiego. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to impreza cykliczna, podczas której można zwiedzać wybrane obiekty turystyczne i zabytkowe, a także poznawać tradycje regionu, poprzez uczestnictwo w licznych imprezach towarzyszących. Dni dziedzictwa w Kluczach odbyły się dzięki współpracy m.in. Małopolskiego Instytutu Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach i Urzędu Gminy Klucze.

KRÓTKO Z GMINY KLUCZE Na Majówkę? Do Ryczówka!

Rada Sołecka i  Komitet Organizacyjny imprezy zapraszają 28 maja na „Majówkę w Ryczówku”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Klucze. Oficjalne otwarcie imprezy - o godz. 15.00. Pół godziny później na scenie wystąpią dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w Ryczówku, zaś o godz. 17.00 odbędzie się występ zespołu muzycznego z Jaroszowca. O godz. 18.00 zaprezentuje się Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczówka. Pozostali artyści wystąpią od godz. 18.30.

Rajd Czterech Żywiołów

Pod patronatem Wójta Gminy Klucze odbędzie się w  dniach 10 – 12 czerwca Rajd Czterech Żywiołów na terenie gminy Klucze. Imprezę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA.

(RAJ)

Na zdjęciach: 1. Przedstawienie „Pan Twardowski” w  wykonaniu słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach.

2. Stoiska promocyjne podczas Dni Dziedzictwa Kulturowego odwiedzili m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Lidia Gądek Radna Województwa Małopolskiego, Starosta Olkuski Jerzy Kwaśniewski i Wójt Gminy Kazimierz Ściążko.

Wielkie sprzatanie

Grupa inicjatywna wsi Krzywopłoty zorganizowała w sobotę 21 maja Piknik Ekologiczny pt. „Jesteśmy cząstką tej Ziemi”. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Klucze. Piknik rozpoczął się od sprzątania wsi i zagospodarowania terenu zieleni w Krzywopłotach. Podczas imprezy wystąpiły dzieci z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Bydlinie, a finałem pikniku była biesiada cygańska.

Rajd jest formą gry terenowej, polegającej na przemieszczaniu się w  terenie z  pomocą mapy. Zadaniem zawodników będzie odszukanie punktów kontrolnych i zaliczanie na trasie zadań specjalnych. Trasa rajdu została podzielona na 4 etapy, a każdemu z nich przypisano jeden z żywiołów. Baza Rajdu zostanie umiejscowiona w zespole boisk wielofunkcyjnych ORLIK, w Kluczach przy ul. Rudnickiej 6. Dokładne informacje o Rajdzie Czterech Żywiołów na www.vajra.org.pl

Przedstawiciel z Klucz w ministerialnym zespole

Ramona Czyżykowska-Liber, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, weszła w skład krajowego Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do grona członków Zespołu powołała ją oficjalnie 10 maja Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak. Zespół jest organem doradczym ministra w sprawach zabezpieczenia społecznego. Do jego zadań należy m.in. wspieranie działań przeciw przemocy w rodzinie oraz sporządzanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sportowa gmina

Partnerami przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy Klucze, Gminny Ośrodek Kultury Klucze, Biblioteka Gminna – Filia w Jaroszowcu, Polski Klub Ekologiczny, Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, Rada Sołectwa, Radni, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Impreza w Krzywopłotach to kolejna inicjatywa na rzecz ekologii w gminie. Wcześniej sprzątanie w terenie zorganizowano w Jaroszowcu, Bogucinie Dużym i Golczowicach (o pikniku ekologicznym w Jaroszowcu pisaliśmy w numerze 7 GWARKA).

(RAJ)

Gmina Klucze uczestniczy w organizowanym w całej Polsce Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Impreza odbędzie się w dniach 26 maja - 1 czerwca. W ramach Tygodnia Sportu odbędą się rozgrywki sportowe i  festyny, a  także zabawy dla dzieci. Finałem będą turnieje w piłce nożnej, szachach i pływaniu o Puchar Wójta Gminy Klucze i Biskupa Sosnowieckiego, w którym wezmą udział drużyny ministrantów z diecezji sosnowieckiej. Szczegóły na www.gmina-klucze.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA ZIELONE ŚWIATŁO OLKUSZ Grupa wsparcia dla chorych na raka

Ewangeliarz Peresopnicki

30 marca Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu monetę kolekcjonerską o nominale 20 Hrywien przedstawiającą Ewangeliarz Peresopnicki. Moneta w wadze 2 uncji (62,2 gram), bita w srebrze (Ag 0,925) z elementami złoconymi. Niewielki nakład 4000 sztuk zapewnia jej należne miejsce w zbiorach wymagających kolekcjonerów. Tematyka monety stanowi również o jej atrakcyjności w wielu kolekcjach. Ewangeliarz Peresopnicki jest cennym zabytkiem rękopiśmiennym świadczącym o rozwoju prawosławnej myśli teologicznej na ziemiach ukraińskich, języka ukraińskiego oraz sztuki. Jest jednym z pierwszych pełnych przekładów Ewangelii na język ukraiński. Powstał na początku drugiej połowy XVI wieku na zamówienie prawosławnych książąt wołyńskich Anastazji Zasławskiej-Holszańskiej oraz jej córki i zięcia – książąt Iwana i Ewdokii Czartoryskich. Pisarzami – twórcami dzieła byli Mychajło Żurawnyckij, syn prawosławnego duchownego z Sanoka oraz mnich Hryhorij. Prace trwały pięć lat, ukończone zostały w 1561 roku w monastyrze w Peresopnicy (obecnie wieś w obwodzie rówieńskim na Ukrainie. Zabytek ten prócz wielkiej wartości pod względem teologicznym, językoznawczym, kulturo-logicznym, posiada również olbrzymią wartość artystyczną. Jest ilustrowany pięknymi miniaturami. Rękopis liczy 482 pergaminowe karty, waży ponad 9 kg. Manuskrypt ten wcześniej zaginiony, odkryto w 1847 roku. Obecnie przechowywany jest w Kijowie. Poprzez rodzinę Czartoryskich zabytek ten ma również związki z Polską. Wieś Peresopnica należała w XVI wieku do rodziny Czartoryskich. W 2008 roku ukazał się w Kijowie reprint Ewangeliarza peresopnickiego, wydany z inicjatywy ihumenii Serafymy przez Ukraiński Kościół Prawosławny. Jest on dokładnym odtworzeniem oryginału. Zachowane zostały wszystkie jego szczegóły: rozmiar, format, kolor papieru, okładka, ilustracje, waga. Poszczególne stronice są dokładnymi kopiami oryginału, włącznie z zachowaniem śladów palców, wosku, na jednej ze stronic jest też autograf hetmana Iwana Mazepy. Reprint ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy. W latach 2008-2009 odbyło się kilkadziesiąt prezentacji tego wydawnictwa na Ukrainie i w wielu krajach świata. W Polsce był prezentowany w Warszawie, Sanoku, Gorlicach i Lublinie. Prócz tego, że Ewangeliarz Peresopnicki odegrał znaczącą rolę w dziejach kultury ukraińskiej w XVI wieku, również dzisiaj pełni rolę symboliczną, ponieważ to właśnie na Ewangeliarzu Persopnickim swą przysięgę prezydencką składają prezydenci Ukrainy. Może nie uda wam się zdobyć do swoich zbiorów reprintu (tylko 1000 egzemplarzy), może będzie łatwiej z monetą, ale warto, będąc na Ukrainie zobaczyć to dzieło w Kijowie w oryginale.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

Osoby chorujące na raka często wstydzą się swojej choroby, boją się wyjść z domu i porozmawiać o swoich problemach. "Grupa wsparcia może im pomóc" - podkreśla jej pomysłodawca, Grzegorz Ludwiczak, który od 16.02.2011 r. prowadzi klub dla osób dotkniętych nowotworem oraz ich bliskich.

Ludzie chorzy, którzy mają na to ochotę, mogą przyjść i porozmawiać na temat swojej choroby. Spotykają się przy kawie i rozmawiają, dzielą się swoimi bolączkami, wrażeniami, doświadczeniami. Klub pozyskał do współpracy lekarza, w osobie Pani dr Ewy Burakowskiej, która jest onkologicznym doradcą oraz Panią mgr Ewelinę Sitarską – psychoterapeutę osób dorosłych .

Klub „Zielone Światło’’ działa pod egidą Stowarzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich’’ w Klubie „PrzyŚrodowe spotkania członków jaźń’’ przy ul. Legionów Polskich klubu mają na celu przede wszystw Olkuszu.

kim nabywanie wiedzy na tematy związane z umiejętnościami życia ze świadomością choroby, ale także kontakty ze sztuką, poezją, muzyką. Klub zrzesza członków w różnym wieku i o różnym stażu chorobowy.

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że może do niej dołączyć każdy zainteresowany.

Grzegorz Ludwiczak

OLKUSZ Nasi znów wśród najlepszych!

Talenty Małopolski 2011 Miło nam poinformować, że wśród zdobywców tytułów „TALENT MAŁOPOLSKI 2011” są członkowie Sekcji wokalnej Miejskiego Ośrodka Kultury, podopieczni instr. Wiesława Barana: Magdalena Mączka, Patrycja Patrykiewicz, Piotr Skrzynecki oraz Duet "PAMA".

Znaleźli się w  gronie 41. laureatów Nagrody Głównej, wyłonionych spośród 269. finalistów, zwycięzców eliminacji powiatowych. Przyznanie Nagrody Głównej - „TALENT MAŁOPOLSKI 2011” jest równoznaczne z  zaproszeniem do udziału w  Koncercie Laureatów w  „Piwnicy Pod Baranami” w Krakowie w czerwcu 2011 r.

20 maja 2011 r. odbędzie się XVI Rajd Wiosenny. W tym roku metę rajdu jest w szkole w Suchej. Udział w rajdzie zadeklarowało prawie 40 szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu olkuskiego. Na mecie spodziewamy się około 1000 uczestników. Rajd organizuje corocznie Koło Opiekunów SKKT działające przy PTTK w Olkuszu, a szefem całego rajdu jest pani Olga Gawron - prezes koła. Rozpoczęcie rajdu zaplanowano na godz 8.30 przy Klasztorze w Imbramowicach. Część uczestników idzie szlakiem niebieskim Doliną Dłubni, część szlakiem czarnym - Wąwozem Ostryszni. Ja prowadzę rajd szlakiem niebieskim. Na mecie przewidziany jest poczęstunek, zostaną też rozegrane konkursy wiedzowe. Jest to impreza turystyczna zrzeszająca największą liczbę uczestników. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na trasę rajdu lub na metę do Suchej. Dodatkowych informacji udziela Olga Gawron - wicedyrektor Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.


4

Informacje, Reklamy

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Otwarcie Cukrzycowego Centrum Edukacyjnego Lilly 9 maja 2011r. zostało otwarte „Cukrzycowe Centrum Edukacji Lilly” w Przychodni Wielospecjalistycznej Nowego Szpitala w Olkuszu przy ulicy K.K. Wielkiego 64, które będzie pełnić dyżury w gabinecie nr 15 na I piętrze. W  Centrum chorzy na cukrzycę i  ich bliscy uzyskają bezpłatną pomoc od pielęgniarki Danuty Kaczmarczyk i dietetyczki Małgorzaty Zagalak na temat codziennego radzenia sobie z chorobą. -Takie centrum jest bardzo potrzebne mieszkańcom naszego powiatu - podkreślała Marta Pasich, lekarz diabetolog, która pracuje w Poradni Diabetologicznej. Centrum edukacji oznaczony jest specjalnymi plakatami i  tablicami z  logo „cCEL”. Będzie otwarte w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 15.00 do 18.00. Pacjenci uzyskają możliwość telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu (32) 643 11 03. W trakcie rozmów z pacjentami pielęgniarki uczyć będą zasad komponowania zdrowych posiłków, metod samokontroli i pomagać dobrać odpowiednią formę ruchu. W ramach bezpłatnego programu edukacyjnych w cCEL pacjenci i ich bliscy, oprócz spotkań indywidualnych z  pielęgniarkami, będą mogli wziąć udział w specjalnych, innowacyjnych sesjach edukacyjnych w małych grupach pacjenckich. Podczas takich spotkań nieocenioną pomocą dydaktyczną będą Mapy Konwersacyjne™. Jest to zestaw siedmiu ilustrowanych plansz. Informacje zamieszczone w  arkuszach dają możliwość systematycznego poznawania i łatwego przyswajania wiedzy o cukrzycy oraz sposobów radzenia sobie z nią. Podążając kolejno ścieżkami map, cukrzycy uczestniczący w  warsztatach natrafiają na problemy, z  którymi muszą sobie codziennie radzić. Fachowe doradztwo wyspecjalizowanych pielęgniarek oraz wymiana doświadczeń, pomagają diabetykom w umiejętnym pokonywaniu tych trudności. Na zdjęciach (od góry): 1. Od lewej dietetyczka Małgorzata Zagalak, lek. med. Marta Pasich i pielęgniarka Danuta Kaczmarczyk 2. Prezes zarządu olkuskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wiceprezes Śląskiego zarządu wojewódzkiego PSD. 3. Od lewej Sylwia Ziólkowska Asystent Dyrekcji i Krzysztof Bestwina Dyrektor NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

Dworzec-Widomo

Zamek Korzkiew

Olkuski dworzec dalej będzie straszył swoim wyglądem. PKP nie zamierza w  bieżącym roku wyremontować olkuskiego obiektu. Co gorsza olkuski dworzec jest od niedawna czynny tylko w  dni robocze od 7.00 do 15.00. W pozostałych godzinach na drzwiach do poczekalni znajdziemy kłódkę i nie wejdziemy do środka.

W bieżącym numerze Gwarka powracamy do warowni Jury Krakowsko Częstochowskiej. Zapraszamy do odwiedzenia Korzkwi, ta podkrakowska miejscowość szczyci się ciekawym, częściowo zrekonstruowanym zamkiem rycerskim.

u stóp wzgórza. W 1886r. kolejny nabywca częściowo odbudował obiekt i urządził w nim spichlerz, który funkcjonował tam do początków XX wieku, potem zamek popadł w ruinę. Ciekawostką związaną z tym miejscem jest odnaleziony tu w  XVIII w. skarb składający się z ok. 800 monet rzymskich pochodzących z  okresu Nerona de Kommodusa. Monety te przetopiono w  kufel, a  188 najlepiej zachowanych wtopiono w  naczynie, które dziś można podziwiać w  Muzeum Narodowym w  ... Poznaniu. O pochodzeniu kufla świadczy łaciński napis na jego pokrywie „Silny oracz orząc pole w Korzkwi, wyorał pługiem to bogactwo, z którego jest dzban. Dawna Fortuno będę cię już pił z pełnego dzbana, nie szukana długo, chociaż mi jako dawno wypływasz” Ambitnych planów rekonstrukcji warowni podjął się utworzony w tym celu w 1967 r. Komitet dla Badań i Zabezpieczenia Zamku w  Korzkwi. Niestety przez siedem lat działalności udało mu się tylko odgruzować ruiny, przykryć mury prowizorycznym dachem i odrestaurować część piwnicz-

16 maja 2011r. NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu otrzymał od Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego certyfikat „Szpital bez bólu”. Pacjenci nie muszą obawiać się niepotrzebnego cierpienia po operacji ponieważ w  NZOZ Nowy Szpital w  Olkuszu spełniane są najwyższe standardy uśmierzania bólu. Dzięki programowi „Szpital bez bólu” w prosty sposób są poprawione standardy przeciwbólowe dla pacjentów po operacji.

OLKUSZ Dworzec bez remontu i w dodatku zamknięty

KORZKIEW Gdzie na weekend

Historia obiektu sięga średniowiecza, wg miejscowych legend gród w Korzkwi, obok tych w Ojcowie, Grodzisku k. Skały i Pieskowej Skale wzniósł lechicki książę Wiesław, szwagier Popiela, który bez walki objął te tereny we władanie, aż po rzekę Wisłę. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że pierwsze założenia obronne na wzgórzu w  Korzkwi wybudowali Zaklikowscy herbu Syrkomola w XIV wieku. Zamek miał wielu właścicieli, z których niemal każdy coś w nim przebudowywał lub coś dobudowywał. Tak więc wygląd budowli zmieniał się w zależności od okresu w dziejach i od upodobań jego mieszkańców. Prawdopodobnie, chociaż nie jest to do końca udowodnione, zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego i odbudowany dopiero ok. roku 1720 przez nowych właścicieli – Jordanów h. Trąba. Podobno na korzkiewskim zamku gościł sam król August III Sas, kiedy to przybył w te strony na łowy. Powolny upadek zamku zaczął się w  1776 kiedy Eleonora wdowa po właścicielu warowni Jakubie Wodzickim przeniosła się do dworu położonego

NOWY SZPITAL Z CERTYFIKATEM „SZPITAL BEZ BÓLU”

ną i parter. Udanej rekonstrukcji podjął się dopiero w 1997 roku Jerzy Donimirski nowy właściciel zamku, który już niemal ukończył jego odbudowę w  stylu renesansu włoskiego i urządził tam hotel cieszący się dużą popularnością. Wiele par urządza sobie ślub w pobliskim kościele i wesele w zamkowych salach co bez wątpienia dodaje całej ceremonii uroku i tajemniczości. Trzeba przyznać, że rekonstrukcja zamku całkiem się Panu Jerzemu udała, budowla przedstawia bardzo malowniczy widok, ciekawie jest urządzone wnętrze, które może wprowadzić w atmosferę dawnego życia jakie tu prowadzono. Co ciekawe i godne pochwały obiekt mimo iż w prywatnych rękach jest dostępny do zwiedzania i to za darmo, przynajmniej ta

część, którą udostępniono dla publiczności. Niemal całkowicie już odbudowana warownia, wraz z  odtworzonym parkiem stanowią Korzkiewski Park Kulturowy. Są plany odbudowy dworu (tego do którego przeprowadziła się po śmierci męża Eleonora), po którym zostały już tylko zarysy fundamentów, a także starego browaru, austerii dawnych stawów i  stworzenia skansenu. Plany bardzo ambitne i  oby się udały, wtedy będzie to chyba najciekawsze miejsce na Jurze. Do Korzkwi z  pewnością warto się wybrać, a może nawet wynająć (dość drogi) pokój w  hotelu i  czekać na jakiegoś zabłąkanego ducha? Izabela Szatyn, G. Mosur

email: go_izabelaszatyn@op.pl

– Według informacji udzielonych przez zarządcę dworca, tj. Polskie Koleje Państwowe SA, w roku 2011 nie planuje się remontu budynku dworca. Prace konserwacyjne w  bieżącym roku skupią się na malowaniu poczekalni sposobem gospodarczym. Podobna sytuacja dotyczy kładki nad torami – to odpowiedź Andrzeja Massela na interpelacje posła Jacka Osucha w sprawie konieczności przeprowadzenia modernizacji dworca kolejowego w miejscowości Olkusz.

Jak podkreślał w interpelacji Jacek Osuch (PiS) dworzec kolejowy w Olkuszu od lat czeka na gruntowną modernizację. Warto przypomnieć, że jest to obecnie jedyny czynny dworzec w powiecie olkuskim, w którym pasażerowie mogą zakupić bilety na pociągi osobowe, pospieszne i InterCity. Jednocześnie obiekt od lat nie był remontowany, a dotychczas prowadzono w nim jedynie drobne prace utrzymaniowe, tj. malowanie poczekalni, okien itp. Parlamentarzysta w swoim wystąpieniu stwierdził, że chwili obecnej niezbędne wydaje się jednak przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektu.

Odpowiedź przedstawiciela Ministerstwa infrastruktury nie pozostawia złudzeń. Remontu w  bieżącym roku nie będzie. – PKP SA prowadzi rozmowy z samorządami i gminami w sprawie możliwości przekazania nieruchomości kolejowych, w  tym obiektów dworcowych, jednakże według naszej wiedzy samorząd lokalny nie wykazał zainteresowania przejęciem przedmiotowego dworca – twierdzi minister Massel. Co gorsza od kilkunastu dni olkuski dworzec jest zamykany po godz. 15.00. Kasy biletowe spółki PKP Przewozy Regionalne są czynne wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Poza tymi godzinami podróżni na drzwiach wejściowych do budynku zobaczą kłódkę i nie wejdą do poczekalni. – Zwróciłem się do spółki, która zarządza nieruchomością, aby przynajmniej poczekalnia była czynna od godz. 5 do 21 – czyli w czasie, w którym jeżdżą przez Olkusz pociągi. Poprosiłem także Przewozy Regionalne o wyjaśnienia, czemu tak znacząco ograniczono czas pracy kasy biletowej – mówi poseł Jacek Osuch. Okazuje się, że zadecydowały względy ekonomiczne, gdyż zdaniem przedstawicieli kolei, z kas biletowych korzystało za mało podróżnych. Niebawem na stacji w Olkuszu ma się pojawić automat do sprzedaży biletów.. Łukasz Kmita


Informacje, Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, że w terminie do połowy 2012 roku w wyniku adaptacji poddasza powstaną cztery nowe lokale mieszkalne. Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie wykonywania projektu technicznego. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 - I piętro

OFERUJEMY do sprzedaży nowo wybudowane mieszkanie położone przy ul. Fr. Nullo 3/10 w Olkuszu, na III piętrze o pow. 39,88 m2 Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wyposażone w centralne ogrzewanie z oprogramowaniem i własnym licznikiem.

Chcielibyśmy uczcić 55 rocznicę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Pragniemy uczynić to razem z Naszymi klientami. Dwudziestu pięciu z nich otrzyma od Nas podwojne zaproszenie na koncert zaplanowany na 17 czerwca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Pozostałym Państwu chcielibyśmy złożyć życzenia, oby jak do tej pory pili zdrową, smaczną i najlepszą wodę. Zarząd PWiK wraz z Pracownikami

5


6

Informacje

WYWIAD Rozmowa z Beniaminem Maciejem Bujasem Radnym Rady Miejskiej w Olkuszu

O SPORNYCH KOMISJACH

GO: Dlaczego zmienił Pan zdanie w sprawie podziału komisji ?

BMB: Zdania nie zmieniłem, wręcz przeciwnie cały czas konsekwentnie jestem za dwiema odrębnymi komisjami. Uważam, że podział Komisji Oświaty i  Kultury na Komisje Oświaty i Komisję Kultury Promocji i Ochrony Zabytków jest bardzo dobrym i niezbędnym rozwiązaniem na przyszłe lata. Przykładowo gdybyśmy już wcześniej mieli komisję, która by opiniowała projekty uchwał dotyczące inwestycji związanych z zabytkami, to może dziś nie było by problemów z  dokończeniem rewitalizacji olkuskiej starówki, a sam projekt byłby bogatszy i ciekawszy o skarby, które posiada Olkusz - mówię o ratuszu i podziemiach. Zapewne nowo powstająca komisja już nie uratuje tego projektu, ale może zostaną rozwiązane problemy zamku w Rabsztynie, który zasługuje na otwarcie swoich bram przed turystami. Jeżeli chodzi o oświatę, gmina Olkusz jest przed dużym problemem niżu demograficznego w naszych szkołach i ratowania niektórych placówek przed poważną groźbą zamknięcia. To nie wszystkie problemy i bolączki jakie by spadały na jedną głowę, gdybyśmy nie podzielili Komisji Oświaty i  Kultury. Zrozumiałe jest, że to wszystko wymaga lepszego nadzoru, dlatego bez wahania zagłosowałem za powołaniem dwóch osobnych komisji, które będą gwarantem lepszej kontroli władzy wykonawczej. Jeszcze należy dodać, że nieistniejąca już Komisja Oświaty i Kultury miała pod sobą jeden z największych budżetów, który teraz będzie opiniowany przez dwa zespoły radnych powyższych komisji. GO: Dlaczego Pan nie przyjął nominacji na przewodniczącego Komisji Kultury Promocji i Ochrony Zabytków i  dlaczego nie poparł radnego Jarosława Gałki na przewodniczącego Komisji Oświaty ?

BMB: Nie jest tajemnicą, że na jednej z ostatnich sesji rady miasta przy przedłożeniu uchwały pod głosowanie o  podział Komisji Oświaty i Kultury na dwie odrębne komisje, opozycja krzyczała, że komisje są tworzone dla potrzeb utrzymania koalicji i  mamy do czynienia ze swoistym rozdawaniem stołków kosztem podatnika. W czasie tej burzliwej dyskusji Pan radny Dudkiewicz (SLD) stwierdził, że Komisja Kultury Promocji i Ochrony Zabytków jest tworzona pod radnego Bujasa (PiS), a oświaty pod radnego Gałkę (PO).

Moja odmowna decyzja wobec nominacji na przewodniczącego tejże komisji jest protestem przeciwko tym, którzy pomówili naszą radę i pokazania im, że poważnie się mylą. Gdybym przyjął stanowisko komisarza kultury, a Pana radnego Gałkę poparł na przewodniczącego oświaty, to tym samym bym dowiódł racji opozycji mówiącej, że w naszej radzie rozdaje się stołki. Jako radny klubu Prawa i Sprawiedliwości nie mogłem dać satysfakcji pomawiania mnie i moich koalicyjnych kolegów przez SLD.

nagradzają pracowników oświaty za wzorową pracę i ich osiągnięcia. Pozostawię to pytanie Państwu do odpowiedzi. GO: Zaproponował Pan na przewodniczącego Komisji Kultury Promocji i Ochrony Zabytków v-c przewodniczącego rady Pana Łukasza Kmitę?

BMB: Owszem, jest to mój klubowy kolega, człowiek doświadczony w samorządzie, były przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, znający dobrze środowisko lokalnych artystów, ale przede wszystkim jest osobą bardzo życzliwą i dyspozycyjną, której na pewno nigdy nie zabraknie czasu na uczestniczenie w imprezach kulturalnych.

Osobiście nie muszę posiadać GO: W takim razie dlaczego Pan przeżadnego stanowiska, żeby się wodniczący odmówił tej zaszczytnej dobrze realizować jako radny dla nominacji ? miasta i naszego społeczeństwa. BMB: Nie wiem. Pan redaktor musi Mam nadzieję, że mój koalicyjny już sam radnego Pana Łukasza kolega radny Jarosław Gałka nie zapytać - ja byłem zaskoczony! gniewa się na mnie i na następnej Mam nadzieję, że na następnej sesji w podobny sposób nie przyjmując przewodniczącego Komisji sesji rady miasta i gminy szybko Oświaty zaprotestuje przeciwko powołamy składy dwóch nowych tym, którzy pomawiają tą radę. komisji, krzykaczom i wróżbitom Zresztą Pan radny Gałka jest świet- zamkniemy usta, a nasza koalicja nym i bardzo pracowitym prze- wyjdzie z tego zamieszania jeszcze wodniczącym Komisji Rewizyjnej. bardziej wzmocniona i gotowa do następnych trudnych wyzwań. A tak na marginesie. Nie wiem Jako radny bardzo sobie cenię czy dobrym obyczajem jest wybieranie na przewodniczącego Komisji własną suwerenność i niezależność. Oświaty radnych, którzy są praGO: Dziękujemy za rozmowę. cownikami oświaty ? Musimy pamiętać, że przewodniczący tejże komisji jest członkiem komisji, które wybierają dyrektorów placówek oświatowych oraz komisji, które

OLKUSZ Szacowne zdrowie, ile cię trzeba cenić...

W  tej chwili trudno dociec czy faktycznie u  podstaw zgłoszonej propozycji leżała troska o  nadwątlone polityczną batalią zdrowie młodego działacza czy też koniecznym był czas aby przywołać do porządku jednego z  pisowskich radnych, którego konsekwentna postawa doprowadziła do precedensowej w  historii lokalnego samorządu kompromitacji rządzących. Sam jednak jestem skłonny uwierzyć w medyczne dolegliwości ponieważ wpisują się one w lansowaną od lat przeze mnie tezę, że obowiązki radnego mają bardzo wyczerpujący charakter i jakieś czasowe niedyspozycje są wręcz wpisane do tej jakże zaszczytnej i  chlubnej profesji. Pozwala mi na takie przekonanie samorządowe doświadczenie dzięki

któremu mogę dodatkowo bardzo precyzyjnie określić rodzaj wspomnianych niedyspozycji. Do najczęściej występujących należą: potworny ból głowy połączony z sennością przechodzącą w duszności, sklejające usta suszenie w  jamie ustnej, krtani i  całym przełyku oraz intensywne drżenie rąk uniemożliwiające nawet posłodzenie herbaty. W czasach mojego gminnego rajcowania dolegliwości te nasilały się wśród radnych zwłaszcza nazajutrz po sesji budżetowej i absolutoryjnej kończonych późno w  nocy nie zawsze na sali obrad plenarnych. Dlaczego dziś radny podupadł na zdrowiu kiedy jeszcze pozostał miesiąc do udzielenia burmistrzowi absolutorium doprawdy trudno mi jest powiedzieć. Wypada dodać, że opisane okoliczności nie należą do najniebezpieczniejszych pułapek czyhających na zdrowie wybrańców lokalnej społeczności. W  istocie są one niczym w  porównaniu do jakże honorowego obowiązku reprezentowania naszego miasta w  jednym z  zaprzyjaźnionych miast

Skarby Olkusza. Srebrna dusza i … stalowe płoty W zeszłą niedzielę byłem w Olkuszu. Bywam tu zresztą często w odwiedziny u Dziadków mojej Żony (Agaty). Z północnej części Krakowa, z Białego Prądnika gdzie mieszkamy, to tylko chwila jazdy samochodem. Nie dłużej, niż gdybym chciał dojechać z domu do Wieliczki, przez całe miasto. A gdy w Krakowie są korki (a zwykle są) to nawet krócej. Dla nas Olkusz jest po prostu bliski… Tym razem nie jechałem jednak tylko w odwiedziny. Miałem zadanie do wykonania. Agata przez kilka dni była służbowo w Niemczech i przy okazji kupiła lekarstwa dla Babci. Trzeba było je dostarczyć. Chętnie pojechałem, wiedziałem, że Babcia czeka, a ja szanuję i staram się dbać o te Skarby, które jeszcze mamy. Są ważne. W zeszłą niedzielę po rodzinnym spotkaniu poszedłem na olkuski Rynek. Nie tylko dlatego, że była piękna pogoda, a w taki dzień miło jest posiedzieć w  południe pod parasolką i wypić kawę w ładnym miejscu. Mnie prowadziła też ciekawość. Zawsze fascynowałem się historią polskiej państwowości, jej rozkwitem. Uwielbiam opowieści piastowskie Karola Bunscha i czasy Jagiellonów. To w tamtych, dawnych wiekach budowano podwaliny naszego państwa, a potem jego potencjał, jako lidera słowiańskiej części Europy. To do tamtych wielkich idei, przekładając je na nasze czasy, nawiązywał też w swoich planach i działaniach Prezydent RP ś.p. Pan Prof. Lech Kaczyński, z którym miałem zaszczyt współpracować w ostatnich latach Jego życia. Tę spuściznę uważam za wielką wartość, której nie wolno zatrzeć.

Dlaczego o  tym piszę? Trzy tygodnie temu zaproszono mnie na wykład pod tytułem: „Skarby Srebrnego Miasta” na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W trakcie tego spotkania, w którym brał udział między innymi Pan Prof. Bronisław Barchański (wybitny naukowiec, przez wiele lat Prorektor AGH i Przewodniczący Komisji ds. szkoleń Wyższego Urzędu Górniczego w  Katowicach), zaprezentowano filmy i zdjęcia ukazujące nieznane szerzej, podziemne zabytki architektoniczne Olkusza, pochodzące z  czasów średniowiecznej i renesansowej świetności miasta, kiedy to z racji wydobywania srebra było ono kwitnącym i bogatym ośrodkiem przemysłu i rzemiosła. W  zgodnej opinii uczestników wykładu, przedstawione dokumenty ukazały jednak przede wszystkim niezwykły potencjał, „srebrny skarb” zostawiony przez przodków, zapomniany i drzemiący od wieków wspaniały fundament Olkusza. Ten skarb to przede wszystkim imponujące zabytkowe piwnice i sztolnie, których przywrócenie do życia i mądre zagospodarowanie, może nie tylko wyznaczyć kolejny punkt i kierunek na mapie historycznych pereł Małopolski, ale - co najważniejsze - uczynić miasto poważną i cenioną atrakcją turystyczną, a także istotnym ośrodkiem kultury. To wielka szansa dla przyszłego rozwoju Olkusza i jego mieszkańców.

powinny się zakończyć w kwietniu 2012 roku. Już w zasadzie wiadomo, że nie będzie to łatwe, ponieważ badania archeologiczne, które są prowadzone na Rynku, choć przewidziano na nie niewielkie środki, odkrywają z  każdym dniem nowe, bezcenne skarby z przeszłości miasta. Z ziemi wyłaniają się pozostałości średniowiecznego ratusza, XIV - wiecznych kamienic, szybów górniczych sprzed okresu lokacji miasta i neogotyckiej wieży ciśnień. Do tego trzeba jeszcze dodać przepiękne olkuskie podziemia (kilkupoziomowe piwnice kamienic wokół Rynku!) połączone szybami z dawną kopalnią srebra, rozciągającą się pod całym miastem. Cuda architektury tak bogatej i unikalnej, że podobne trudno dziś znaleźć nawet w Krakowie. To bezcenne świadectwo wielkiej zamożności dawnych mieszczan Olkusza - gospodarzy „Srebrnego Miasta”. W  zeszłą niedzielę z  trudem usiłowałem zza żelaznego płotu na Rynku popatrzeć na prowadzoną inwestycję. Po co taki płot – myślałem – skoro tam są historyczne atrakcje, fundamenty i ściany ratusza, unikatowy zabytkowy piec? Dlaczego tak to zasłonięto? Dlaczego elegancki, miejski Rynek oszpecono takim płotem? Przecież można było postawić o wiele delikatniejsze i ładniejsze ogrodzenie z siatki. Czy mieszkańcy i goście nie powinni widzieć, jak posuwają się prace? Czy to jest tajne co się robi, jak się robi, w jakim czasie i co się odkrywa? Tu chyba nikt nie ma zamiaru zaprzepaścić tego, co dziś najcenniejsze dla Olkusza – jego nadzwyczajnych zabytków i  dawnego historycznego uroku królewskiego miasta górniczego, które nawet już teraz – odpowiednio promowane - z pewnością mogłyby stanowić atrakcję dla turystów.

Uważam, że prawdziwa rewitalizacja (czyli przywrócenie do życia!) olkuskiej starówki powinna przede wszystkim polegać na odzyskaniu dla miasta, jego mieszkańców i gości cennych, bo unikatowych zabytków. Jestem przekonany, że właśnie skarby, które skrywa Rynek olkuski wzbogacą miasto, podniosą jego status, nadadzą mu nową funkcję, będą dumą Olkusza i staną się impulsem ponownego rozwoju. Aby do tego doszło, realizowany projekt „rewitalizacji” musi jednak stać się projektem REWITALIZACJI we właściwym tego słowa znaczeniu. Czyli takim, którego celem jest przede wszystkim znalezienie nowego zastosowania dla istniejących i odkrywanych obiektów i doprowadzenie do stanu, w którym zyskają one nową, atrakcyjną funkcję. Wymaga to zaangażowania ze strony władz i mieszkańców, dodatkowych zmian polegających na wprowadzeniu do projektu nowo odkrytych zabytków, propozycji ich ekspozycji i adaptacji dla ruchu turystycznego. Trzeba też już dziś planować możliwość uruchomienia w przyszłości projektu rewitalizacji olkuskich podziemi, które swym urokiem nie odbiegają od krakowskich, czy sandomierskich, a częstokroć są nawet bardziej atrakcyjne. W rzeczywistości nie liczy się bowiem tylko to co jest „tu i teraz”. Władze mają obowiązek posiadać i przedstawiać także wizję przyszłości ukierunkowanej na rozwój z pożytkiem dla społeczności lokalnej.

To, czego dzisiaj potrzeba dla należytego przeprowadzenia opisanej inwestycji to: woli ze strony władz (zwłaszcza miejskich), dodatkowych środków finansowych (ze Skarbu Państwa oraz funduszy wojewódzkich), a także dobrych pomysłów na Warto więc zadać pytanie (nie wyeksponowanie i promocję olkutylko sobie) czy prace, które od mie- skich skarbów. W  tej aktywności sięcy trwają na Rynku i są – co tu i przyszłym rozwoju turystycznym kryć – uciążliwe dla mieszkańców, Olkusza, jako radny Miasta Krakowa, właścicieli sklepów i lokali gastro- upatruję też nowej szansy rozwojonomicznych rzeczywiście mają pro- wej dla Krakowa i Małopolski. Jest wadzić do wyeksponowania odkry- nią wzmocnienie naszej oferty turytych zabytków, a przede wszystkim stycznej odnowionym, atrakcyjnym stworzenia z nich atrakcji turystycz- „Srebrnym Szlakiem” z Krakowa, nej i kulturalnej przyciągającej gości przez Pieskową Skałę i Ojców do do Olkusza i w efekcie przynoszącej „Srebrnego Miasta” - Olkusza. Czy wymierne zyski z ruchu turystycz- turyści, którzy odwiedzając Kraków nego. Niestety, z treści wykładu na podróżują np. do Kopalni Soli w WieAGH, o którym wcześniej wspomi- liczce będą zainteresowani odwieW ubiegłym roku rozpoczęto tzw. nałem, jednoznacznie wynikało, że dzeniem Olkusza? Będą, tylko trzeba na Ukrainie. Będąc tam przed „rewitalizację” olkuskiej starówki, dziś takich planów nie ma. Prowa- stworzyć dla nich ciekawą i atrakcyjną paru laty mogę zaświadczyć, finansowaną częściowo ze środdzona „rewitalizacja” z założenia ofertę. Trzeba mieć co im pokazać. że do przeżycia kilkudniowego ków unijnych. Projekt tej inwestymiała tylko „wygładzić” olkuską Olkusz ma już na to szanse i nie wolno pobytu wypełnionego atrakcjami cji zakładał jednak tylko wymianę starówkę i poprawić infrastruktu- nam ich zmarnować. przygotowanymi przez bardzo nawierzchni płyty Rynku i przylerę, lecz bez stworzenia prawdziwie W czasach rosnącej konkurencji gościnnych gospodarzy niezbęd- głych ulic, wymianę kanalizacji saninowej jakości. na rynku usług turystycznych brak ne jest po prostu końskie zdro- tarnej, deszczowej oraz stworzenie Można zatem wyrazić obawę, czy dobrych pomysłów, chęci rozwoju wie. Patrząc w tym kontekście na nowej estetyki dla XIX - wiecznej problemy olkuskiego samorządu starówki. Nie przewidziano w nim dalsze kontynuowanie prac w takim i zaangażowania oznacza stagnację. stanowczo odradzam chorowi- – niestety - rzeczywistego przywró- zakresie nie zaprzepaści bezpowrot- Dlatego deklaruję pomoc i już dziś temu radnemu reprezentowania cenia Olkuszowi jego dziedzictwa nie szansy rozwoju turystycznego obiecuję wspomagać dobre inicjatykiedykolwiek srebrnego grodu na historycznego i kulturowego. Tego Olkusza? Czy wolno nam zgodzić wy rodzące się w Olkuszu. niezwykle gościnnej ukraińskiej najcenniejszego, bo prawdziwie się, by już odkryte i jeszcze drzeziemi. Ojczyźnie i  w  naszych unikalnego i  dającego szansę na miące pod ziemią skarby „Srebrnego dr Andrzej Duda pobudzenie koniunktury w mieście. Miasta” zostały ponownie zasypane rodzinach. Radny Miasta Krakowa i pokryte warstwą betonu na kolejne Prace remontowe związane z „rewiMinister w Kancelarii Prezydziesięciolecia, a w części być może talizacją” nadal trwają i  planowo denta RP Lecha Kaczyńskiego bezpowrotnie utracone? dr Robert Herzyk

ZDROWIE RADNEGO Podczas ostatniej, komicznej sesji Rady Miejskiej o  przerwę w obradach z powodu niedomagań zdrowotnych poprosił jeden z rajców rządzącej miastem koalicji złożonej z partii Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.

FELIETON Praca dla Polaków


7

Reklama

I Komunia Św. Czym jest dla dzisiejszego katolika? Maj to już tradycyjnie miesiąc, w którym nasze dzieci po raz pierwszy mają okazję w pełni uczestniczyć we Mszy Św., po raz pierwszy przyjąć Jezusa do swego serca. I-wsza Komunia to uroczyste święto dla całej społeczności stąd jego bogata oprawa: pięknie udekorowany kościół, mnóstwo kwiatów, specjalnie wybrane pieśni i oczywiście uroczyste stroje.

Jest to szczególny dzień, a przynajmniej powinien być, dla każdego chrześcijanina, który poważnie traktuje swoją wiarę. Przede wszystkim to wyjątkowe przeżycie duchowe, przyjęcie Ciała Chrystusa, obietnica „tak Panie chcę podążać za Tobą, chcę Cię naśladować, chcę być takim człowiekiem, jakim Ty pragniesz mnie widzieć”. Ponieważ pełne uczestnictwo w Eucharystii przypada w wieku dziecięcym stąd ogromne znaczenie w przygotowaniu do tego jakże ważnego wydarzenia pełnią rodzice. To oni przede wszystkim powinni uświadomić swemu dziecku, że Komunia to nie jest dzień w którym dostanie fajne prezenty, ale wyjątkowe spotkanie z Bogiem, w tym dniu najważniejsze jest otwarcie małego serduszka dla Jezusa. Takie uświadamianie dziec-

ka to nie jest kwestia dnia, tygodnia potargać sukienki, wiesz ile kosztoczy miesiąca na to potrzeba o wiele wała?”, są na porządku dziennym. W więcej czasu. ten sposób biedne dzieciaki zamiast Tymczasem od kilkudziesięciu skupić się na istocie sprawy bez już lat obserwuje się niepokojące ustanku myślą o nakazach, zakazjawisko zamiany niezwykłego zach, niewygodnych spinkach we wydarzenia duchowego w świec- włosach, piekącym czymś na powieki festiwal bogactwa, przepychu i kach, o tym czy chrzestny przyniesie słynnego już „zastaw się, a postaw laptopa czy komputer stacjonarny, się”. Powszechne już stały się wizyty czy chrzestna pamięta o tym play dziewczynek przystępujących do station, który obiecała, czy dziadkoI-wszej Komunii Św. u fryzjerek, wie dadzą kasę czy może raczej coś kosmetyczek i innych poprawiaczy kupią, a co dostanie od wujka, cioci urody. Zamawianie miniaturowych czy Pana Mietka itd. itp. sukni ślubnych i pantofelków na obcasie i robienie z małych dzieci lalek Barbie. Organizacja bogatych i wystawnych przyjęć w modnych restauracjach i lista najbardziej „oczekiwanych” prezentów. Krótko mówiąc przemiana jednego z najważniejszych kościelnych wydarzeń w targowisko próżności.

Rodzice zamiast przybliżać swoim dzieciom podniosłość tego dnia, przypominają nieustannie że ma uważać na sukienkę, na buty, nie zniszczyć fryzury, nie dotykać oczu bo rozmaże tusz itp. Komentarze typu „jak nie będziesz stał prosto to powiem wujkowi żeby nie dawał ci tego quada”, „Uważaj żeby nie

I w czasie kiedy rodzice zastanawiają się czy wystarczy dziesięć tysięcy pożyczki na zorganizowanie tego całego przedsięwzięcia, dziecko uświadamia sobie, że w tym wszystkim chodzi tylko o pieniądze, to co mówi ksiądz czy katechetka o przyjmowaniu Jezusa o wewnętrznych przygotowaniach to czysto materialne sprawy.

niu niwelują one różnice klasowe między dziećmi. Wielu rodziców uważa, że to co dzieje się w związku z organizacją Komunii jest po prostu chore. Uroczystość powinna być owszem, podniosła, ale skromniejsza, dzieci ubrane odświętnie, ale nie karykaturalnie, przyjęcie czy podarki dla dziecka powinny podkreślać charakter całej ceremonii, a nie manifestować bogactwo czy możliwości finansowe rodziny. Dziecko w tym dniu powinno skupić się na tym co ważne, a nie rozpraszać sprawami zupełnie nie istotnymi dla przeżywania pierwszego spotkania z Bogiem.

Wielu zastanawia się dlaczego ludzie odwracają się od Kościoła, dlaczego przeżywają kryzys wiary, odpowiedź jest prosta: jeśli od małego pokazuje się nam, że teoria i praktyka w Kościele to dwie różne sprawy, a najważniejsze wydarzenia Być może część winy za takie kościelne sprowadzają się do spraw przeżywanie tego dnia ponosi też stricte materialnych to jak mamy Kościół. Gdyby nie przepych w wierzyć w duchowość, prawość, Kościele może uroczystość świecka bezinteresowność, skromność i tez byłaby skromniejsza? Dobrze, świętość naszego wyznania, naszeże większość parafii wprowadziła go Kościoła?... jednolite stroje pierwszokomunijne, Izabela Szatyn przynajmniej w niewielkim stopemail: go_izabelaszatyn@op.pl

GARNITURY

GRAF h

u

r

t

-

Moda Męska

d

e

t

a

garniturki komunijne

l

 garnitury  marynarki  spodnie  płaszcze i kurtki Ceny już od 230 zł. Rabat 5% przy zakupie powyżej 500 zł. Przeróbki na miejscu. Możliwość negocjacji cen.

V ERNET

marcoFeretti

GRAF Olkusz, ul. Jaśminowa 8 te. 032 641 33 32 0 605 220 250 czynne: pon - sob 9.00 - 20.00 KLUCZE ->

FELIETON Praca dla Polaków

PA S C A L

GRAF

94

KRAKÓW ->

• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny • BIZNES LOKALNY Biuro Turystyczne z marzeń

Wytyczyć cel i spełnić marzenia W mentalności Polaków tkwi przekonanie, że w naszym kraju nic się nie opłaci, a już szczególnie własny biznes może prędzej pogrążyć niż przynieść zyski. Czy w takim mieście jak Olkusz da się odnieść sukces? Czy można założyć firmę, przetrwać i jeszcze czuć satysfakcję? Okazuje się, że tak. Udowodniła to Pani Katarzyna Kowalska, która niespełna trzy lata temu postanowiła zaryzykować i z pracownika przeistoczyć się w szefa. Pani Kasia prowadzi prężnie rozwijające się biuro podróży, które potrafi oprzeć się nie tylko konkurencji, ale i kryzysowi finansowemu.

chińskiej herbaty, może podzielić się swoimi podróżniczymi marzeniami, wymienić doświadczenia, a jeśli zdecyduje się na zakup wypoczynku dołączy do grona wyjątkowych klientów Asestravel. profesjonalną obsługą i miłą atmos„Każdego turystę traktujemy indy- ferą , do każdej rezerwacji klient widualnie, pracownicy biura w spo- otrzymuje praktyczny gratis, który sób profesjonalny dopasują ofertę do przyda się podczas wakacji. potrzeb i oczekiwań klienta i proszę Małymi krokami do celu mi wierzyć są w tym świetni ! Nie Zakładając firmę Pani Katarzyna zapominamy o kliencie po powro- wiedziała na co się pisze, ponieważ cie z wakacji, zawsze pytamy o jego jej mąż również prowadzi własną wrażenia i opinie, czy jest zadowo- działalność gospodarczą. Zdawała lony z poleconego przez nas hotelu, sobie sprawę co to znaczy być swoim wycieczki. Największą satysfakcją szefem. Mimo wszystko nie żałuje, i radością jest klient, który zawita do że zdecydowała się na swój biznes, nas po raz kolejny ze swoją podróż- bo daje to ogromną satysfakcję, robi niczą potrzebą. to co lubi i tak jak chce. W Polsce

Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli jest potrzebny O pasji przy brazylijskiej tylko bilet – załatwiamy bilet, jeśli małej czarnej wycieczka, jest wycieczka, jeśli ktoś Zakup wczasów, to nie zakupy przyjdzie z życzeniem wyczarterowaw supermarkecie, które robimy często nia jachtu w podróż dookoła świata szybko i niemal automatycznie. Kup- – nie ma problemu!!! Cechujemy się no wypoczynku wymaga namysłu, dużą elastycznością i staramy dopaspokojnej atmosfery, profesjonalnej sować do klienta”- mówi pani Kasia, porady. To wszystko znajdzie klient bo w Asestravel najważniejsza jest przychodząc do Asestravel. Przy jakość i zadowolenie klienta, a nie filiżance brazylijskiej kawy, bądź ilość sprzedanych wycieczek. Poza

Kompra B I U R O R AC H U N KO W E

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów • Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Przejazdy do ślubu BMW X1 lub nowym VW Passatem Tanio!!!!! tel 514908557

każdy początkujący przedsiębiorca od pierwszego miesiąca chciałby osiągać wysoki zysk, a trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba ciężko pracować na zyski, niejednokrotnie, aby zacząć znacząco zarabiać potrzeba nieraz kilka, a nawet kilkanaście lat. Ważne jest to, aby się nie zniechęcać, zaryzykować i realizować swoje pasje, ważne jest ciągłe doszkalanie i nie spoczywanie na laurach. Nie można powiedzieć klientowi, że tego nie

załatwimy, aby przetrwać na rynku silnej konkurencji trzeba dopasować się do klienta i spełniać jego oczekiwania. „Jeśli ktoś ma trochę kapitału, odwagi, energii i nie odpowiada mu praca od siódmej do piętnastej to powinien zdecydować się na własny biznes. Nie byle jaki, ale coś w czym by się odnalazł, w czym siebie widzi. Na pewno nie będzie z tego od razu kokosów, ale małymi krokami można wiele osiągnąć. Myślę że warto ryzykować”- mówi Pani Katarzyna. Jak pokazuje przykład naszej bohaterki nawet w Olkuszu można osiągnąć wymarzony cel i czerpać satysfakcję z pracy na swoim. Potrzeba pomysłu, samodyscypliny, odwagi i wiary we własne siły.

Do Asestravel, na pyszną kawę i po ciekawą propozycję wypoczynku Pani Kasia zaprasza na ul. Kluczewską 2.

AUTO-PLAST Sp. J.

- Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych - Pomoc drogowa, - Diagnostyka komputerowa, - Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów, lakiery samochodowe, alarmy i centralne zamki.

Al. Tysiąclecia 1B tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

FIRMA BUDOWLANA Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych - wylewek cementowych agregatem „Mixokret” - robót elewacyjnych - robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką, samochód samowyładowczy - tynków maszynowych (gipsowych i cementowo-wapiennych) Olkusz, ul. Osiecka 3a tel./fax. 032 643 32 61, kom. 0604 793 597, 0604 437 742

SUPRA - Piotr Rudnicki

KURSY kierowców wózków widłowych

• BHP • PPOŻ

• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 0 606 397 921

KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14 ( 032 643 06 07, 032 643 48 33 ( 0502 35 43 32

GO

tanio szybko solidnie

• ZUS • Szkolenia BHP przez • Ryczałt firmę z uprawnieniami • Rejestry VAT • Zwrot VAT za materiały budowlane • Zeznania roczne

Do sprzedania VW Golf III. Stan bardzo dobry , lewy bok uszkodzony. Tel: 693-858-777

MAŁE RAMKI

Z urzędnika w bizneswoman

„Nie sądziłam, że nadaję się do tego, ale teraz widzę, że całkiem nieźle sobie radzę” – mówi właścicielka Asestravel podkreślając jednocześnie, że własny biznes to bardzo ciężka praca, wymagająca dużego samozaparcia, dyscypliny i znakomitej organizacji czasu, zwłaszcza jeśli jednocześnie trzeba prowadzić dom i zająć się dziećmi. Idea stworzenia biura podróży zrodziła się z pasji. Oboje z mężem lubią podróżować i zdecydowali, że taka forma działalności byłaby najlepsza. Jak twierdzi Pani Kasia trzeba ryzykować, mimo iż konkurencja była duża jak na Olkusz, to jednak zwyciężyła chęć stworzenia czegoś swojego. Od wystroju biura, po wygląd strony internetowej - Asestravel jest jej dzieckiem.

OGŁOSZENIA DROBNE

ul. K. K. Wielkiego 29 32-300 Olkusz tel. 32 754 56 70 tel. kom. 608 696 097

Wydawca: Wydawnictwo SOLID PRESS s.c. M. Mucha, J. Mucha Adres: 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 29 tel.: 668-339-732 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl Biuro czynne pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00

Redaktor naczelny: Mateusz Mucha Skład i łamanie: Design Factory Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. w pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub całości bez jego zgody.


8

Reklamy

S

ALA WESELNA Organizacja wesel, bankietów oraz innych imprez okolicznosciowych Sala klimatyzowana do 200 osób.

ul. Gwarków 2c, 32-300 Olkusz, (przy trasie E-94, za salonem FIAT-a)

tel. 509 959 205, 32-641-30-86

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ FINANSOWĄ GENERALNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY

Kontakt bezpośredni:

• Budowanie kapitału na emeryturę • Długoterminowe programy oszczędnościowe • Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzieci • Edukacja finansowa • Doradztwo inwestycyjne ( 509 280 017; ( 790 380 637


Gwarek Olkuski 09/2011  

Gazeta informacyjno-reklamowa. Dwutygodnik.

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you