Page 1

10 MARCA 2011

Nr 04/2011 (116) Nakład: 20 000 szt. ISSN: 1896-1797

Redakcja:

ul. K.K. Wielkiego 29 (OPB) 32-300 Olkusz tel. 668 339 732 tel. 668 581 963 tel. 0-32 754 56 70 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek.ilkus.pl

• www.asestravel.pl • tel. 032/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Centrum Organizacji Imprez Restauracja „SADYBA” ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom tel. 032 644 28 55 pełna konsumpcja www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl

 0508 218 110

organizacja imprez okolicznościowych, bankietów, studniówek itp...

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) tel. (032) 754 60 10

biuro@drzwi.olkusz24.pl drzwi.olkusz24.pl

CENY TAK NISKIE JAK NIGDY DOTĄD.

Dodatkowo 5% upustu na wszystkie meble

TEL: 696-302-819

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN ! ! !

Skład Węgla ul. Rzeka w Rodakach

godziny otwarcia : Pn-Pt od 7:30 - 16:00 Tel: 514-617-132 , 728-122-613

OLKUSZ, Al. 1000-lecia (Baza STW), tel. 032 754 74 49 PRZENIESIONA Z OSIEKA

KOMBUD

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

ATRAKCYJNE CENY ! ! ! transport HDS

HURTOWNIA WYKŁADZIN c OBSZYWANIE pn. zynne DYWANÓW s o b- p t . 9 . 9- 17 13 Duży wybór CHODNIKÓW NISKIE CENY

WSZYSTKO Z DREWNA U NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA" Producent wyrobów z drewna oferuje: • Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, meble oraz drzwi. Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

SPRZEDAŻ CEGŁY FIRMY LEIER i WIENERBERGER ! ! ! Ceny od 4,50 zł

KOMINKI 32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1 tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021


2

Informacje, Reklamy

WIEŚCI ZE STAROSTWA Olkuskie – najzdrowszy powiat Europy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie jest autorem pilotażowego projektu „Najzdrowszy Powiat Europy”. Program zaciekawił władze powiatu olkuskiego, które wyraziły chęć uczestniczenia w wielce pożytecznej i nowatorskiej inicjatywie. Autorzy programu „Najzdrowszy Powiat Europy”, zainspirowani zbliżającym się objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, założyli sobie ambitny plan doprowadzenia w naszym kraju do skuteczności terapeutycznej spotykanej w krajach Starej Unii. Należy pamiętać, że obecne zdrowotne statystyki wskazują na istotne różnice w standardach leczenia, które dzielą Polskę od naszych sąsiadów po zachodniej granicy kraju. A zatem skracanie dystansu do czołowych państw europejskich wydaje się być nakazem chwili. Projekt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ma na celu: udowodnienie możliwości poprawy zdrowotności populacji polskiej, dopracowanie i wytestowanie w małej skali jednego, średniej wielkości powiatu konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych skoordynowanych działań profilaktyki głównych schorzeń, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. A wszystko po to, aby dostarczyć zarówno decydentom, jak i zwykłym mieszkańcom naszego kraju wiarygodnych informacji o opłacalności programów profilaktycznych w polskich warunkach. W stosownym opracowaniu WSSE w Krakowie napisano, iż w ramach programu „Najzdrowszy Powiat Europy” zamierza się stworzyć modelowy ośrodek profilaktyki, w którym będą prowadzone działania oparte na najbardziej aktualnych osiągnięciach z dziedziny profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia. Projekt jest zgodny z celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: „Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu”.

Jednym z aktywnych ośrodków biorących udział w powiatowym programie pilotażowym jest Olkusz. Prewentorium, czyli modelowy ośrodek profilaktyki, znajdzie swoja siedzibę w siedzibie Sanepidu w Srebrnym Grodzie. Olkuska stacja bierze czynny udział w przygotowaniu projektu o nazwie „Powiatowy Pilotażowy Projekt Zdrowotny”. Głównymi celami projektu jest kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa, tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu, aktywizowanie do działań na rzecz zdrowia. Skoordynowane działania medyków, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców mają doprowadzić do wzrost wykrywalności nadciśnienia, nowotworów, zaburzeń gospodarki lipidowej i depresji wśród dzieci i młodzieży, a w efekcie spadek zapadalności na te choroby cywilizacyjne. Namacalnymi skutkami prewencyjnych działań będą: zmniejszenie wydatków na lecznictwo szpitalne i specjalistyczne, mniejsza absencja chorobowa oraz wydłużenie średniej życia mieszkańców powiatu. Realizacja projektu zakłada współdziałanie różnych jednostek. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewni finansowanie powiatowego programu profilaktyki indywidualnej; Instytut Zdrowia Publicznego zadba o organizację szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób zaangażowanych w realizację projektu. Władze powiatu udostępniają budynek Sanepidu na Prewentorium i udzielają wsparcia projektowi. Wojewódzki Sanepid koordynuje realizację, organizuje zaplecze eksperckie i udostępnia wyniki badań naukowych. Z

kolei olkuski Sanepid zajmie się organizacją samego Prewentorium, w którym będzie prowadzona kompleksowa indywidualna profilaktyka, a także edukacja dotycząca wybranych zagadnień prozdrowotnych. Trudno sobie wyobrazić skuteczną realizację programu „Najzdrowszy Powiat Europy” bez wsparcia środowiska medycznego: olkuskiego szpitala, NZOZ-ów, pielęgniarek środowiskowych, pedagogów. Wielkim orędownikiem programu jest starosta olkuski Jerzy Kwaśniewski, autor apelu do mieszkańców powiatu w sprawie profilaktyki medycznej. – Wczesne wykrycie wielu chorób zwiększa szansę ich wyleczenia – mówi szef Zarządu Powiatu. – Świadoma profilaktyka może nas uchronić przed wieloma chorobami. W ramach programu będzie możliwość wykonania badań u lekarzy specjalistów. Obecnie prowadzone są prace nad skalkulowaniem wydatków na program „najzdrowszy powiat”. Wstępnie szacujemy, że roczny koszt utrzymania prewentorium będzie wynosił milion złotych. Liczę na szybkie rozpoczęcie programu. Mam nadzieję, że staniemy się pierwszym powiatem w Polsce, a może nawet w Europie, w którym byłby realizowany ambitny projekt pt. „Najzdrowszy Powiat Europy”.

Największe kontrakty małopolskiego NFZ „Gazeta Wyborcza” w wydaniu z 18 lutego br. napisała: „Zamieszanie z kontraktowaniem usług medycznych w Małopolsce wynikało z tego, że na rynku pojawiły się setki nowych placówek.(…) Najwyższe kontrakty dostawały te placówki, które zaproponowały szeroką ofertę udzielanych świadczeń. - Przodują publiczne, wieloprofilowe szpitale przekształcone w spółki wyjaśnia Barbara Bulanowska, dyrektor małopolskiego oddziału NFZ. Dziesięć najwyższych kontraktów, które przyznał małopolski oddział NFZ: 1. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. Z o.o. - 82 mln zł; 2. NZOZ „Nowy Szpital” w Olkuszu - 27 mln zł;

3. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie - 25 mln zł; 4. Szpital Położniczo-Ginekologiczny "Ujastek" w Krakowie - 24 mln zł; 5. NZOZ "Scanmed" Strefa Medyczna "Universum" w Krakowie 17 mln zł;

6. Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii - NZOZ w Nowym Sączu - 12 mln zł; 7. Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii - NZOZ w Nowym Targu - 8 mln zł; 8. NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego - 7 mln zł;

9. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii - NZOZ w Oświęcimiu - 7 mln zł; 10. Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe "Medicina" Sp. z o.o. - 7 mln zł.

Autor: Jerzy Nagawiecki

OLKUSZ Rząd i Ministerstwo zapomniało o Olkuszu?

Autor: Jerzy Nagawiecki

POWIAT Uwaga pacjenci

Nie będzie remontu krajówki ?! Olkuski szpital zastąpił przychodnie

Jeśli potwierdzą się informacje z Ministerstwa Infrastruktury, przebiegająca przez Olkusz droga krajowa nr „94” jeszcze przez pięć lat nie doczeka się kompleksowej modernizacji. Ministerstwo nie ujęło bowiem przebudowy „94” w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”.

– Wielokrotnie monitowałem w ministerstwie realizację tej kluczowej dla Małopolski i Śląska inwestycji, zabiegając m.in. o to, aby modernizacja przedmiotowej drogi zakończyła się jeszcze przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. W latach wcześniejszych GDDKiA na swoich stronach internetowych oraz w mediach ogólnopolskich i lokalnych szeroko informowała, że

przebudowa całego małopolskiego odcinka ˝94˝ zakończy się w 2013 r. – mówi poseł Jacek Osuch. Okazuje się jednak, że problemy i opóźnienia dotyczące przygotowań do modernizacji olkuskiego odcinka trwają od dłuższego czasu. Wszystko zaczęło się od sześciomiesięcznego oczekiwania na decyzję Ministerstwa Infrastruktury w sprawie odstępstw ze względu na nienormatywną odległość między skrzyżowaniami. Dodatkowo Dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował posła Osucha, że realny termin uzyskania stosownej decyzji to październik 2011 r., podnosząc jednocześnie, że GDDKiA nie ma potwierdzonych środków finansowych na realizację zadań remontowych w przyszłym roku.

Już wtedy istniała poważna obawa, że przebudowa DK94 w Olkuszu nie zostanie zrealizowana do końca 2013 r., jak zapowiadało wcześniej Ministerstwo Infrastruktury. – Zaraz po uzyskaniu tych informacji wystąpiłem do Ministerstwa z wnioskiem o przyspieszenia prac związanych z modernizacją i rozbudową drogi krajowej nr 94 w miejscowości Olkusz w związku z opóźnieniami przy przygotowaniu realizacji tej inwestycji – dodaje Osuch. Jednak odpowiedź na jego pismo nie napawa optymizmem. – Inwestycja nie została ujęta w opracowanym w resorcie infrastruktury „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”. Zakres rzeczowy zawarty w programie musiał zostać dostosowany do aktual-

nych możliwości finansowych państwa - twierdzi Radosław Stępień, wiceminister infrastruktury. – To prawdziwy skandal. Droga jest niebezpieczna, dochodzi do licznych wypadków i kolizji, ruch stale wzrasta, a Ministerstwo nie chce widzieć problemu – mówi pan Andrzej, mieszkaniec Olkusza. – Apeluję do władz samorządowych zarówno miejskich jak i powiatowych, aby przyłączyły się do lobbingu na rzecz modernizacji 94” – podkreśla poseł Jacek Osuch. W jego opinii nie wszystko jeszcze stracone, dlatego Osuch dalej zamierza walczyć o drogę zarówno w Ministerstwie jak i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łukasz Kmita

Olkuscy Rycerze „awansowali”

Dwunastu Rycerzy Kolumba z Olkusza wzięło udział w ceremonii inicjacji II stopnia, która odbyła się w Wąchocku. To już kolejna grupa Rycerzy ze Srebrnego Grodu, która dostąpiła tego zaszczytu. Spotkanie Rycerzy w XII wiecznym Opactwie Cystersów w Wąchocku rozpoczęło się od zwiedzana tamtejszego „Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu”. Wśród niezwykle ciekawych eksponatów prezentowanych w muzealnych gablotach znajdowały się m.in. niezwykle cenne rękopisy królów polskich – Jana III Sobieskiego, Henryka Walezego, Stanisława A. Poniatowskiego. Rycerze mogli także zobaczyć własnoręcznie napisane listy Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej Cypriana Norwida czy Adama Asnyka. W przyklasztornym muzeum można także oglądać broń pochodzącą z początków XX wieku, sztandary i inne niezwykle wartościowe pamiątki historyczne. Po takiej lekcji historii Olkuszanie udali się na uroczystą Mszę św. koncelebrowana przez Opata o. Eugeniusza Augustyna i kapelanów Rycerzy. Po liturgii nastąpiła ceremonia inicjacji II stopnia przygotowana przez Radę Rycerzy Kolumba ze Starachowic. Wzięli w niej udział Rycerze m.in. z Olkusza, Poznania, Torunia, Radomia i Rudy Śląskiej. Na zakończenie wizyty w Wąchocku Cystersi zaprosili Rycerzy na poczęstunek do klasztornego refektarza – czyli jadalni. Bracia z całej Polski wymienili się tam swoimi doświadczeniami z działalności poszczególnych Rad. W olkuskiej radzie im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki działa niespełna 40 rycerzy. Już piętnastu z nich dostąpiło zaszczytu przyjęcia ślubowania II stopnia. Do niedawna ich kapelanem był ks. Andrzej Sobaszek. Obecnie obowiązki te sprawuje ks. Krystian Lubiński którego wspiera ks. Henryk Chmieła, proboszcz parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu. Łukasz Kmita

Z dużymi zmianami muszą liczyć się osoby chore, które chcą skorzystać z porady lekarza porą nocna oraz w dni wolne od pracy. W tym czasie w powiecie olkuskim podstawową opiekę zdrowotną zapewni tylko przychodnia zlokalizowana przy olkuskim szpitalu oraz przychodnia z Wolbromia.

Od 1 marca 2011 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowe uregulowania dotyczące świadczenia usług medycznych nocą oraz w dni wolne od pracy. W myśl nowych przepisów poszczególne województwa zostały podzielone na rejony (od 50 do 150 tyś. mieszkańców), których podstawową opiekę zdrowotną w nocy i dni wolne od pracy zająć się mają podmioty wyłonione w ramach konkursu. Powiat Olkuski został podzielony na dwa obszary. Pierwszy obejmujący gminy Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław ma obsługiwać spółka Nowy Szpital, która wygrał konkurs. Za drugi rejon obejmujący teren Wolbromia, Trzyciąża i dodatkowo gminy Gołcza odpowiedzialna jest spółka WOLMED. Eksperci zajmujący się obszarem zabezpieczenia medycznego zwracają uwagę, na fakt że redukcji ulegnie liczba placówek, które będą prowadziły ten rodzaj opieki medycznej, a co za tym idzie

zmniejszy się również liczba lekarzy i pielęgniarek. Może się to przełożyć na wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza. – Po zamknięciu lokalnych przychodni, które dotychczas świadczyły usługi nocą szczególnie trudna sytuacja może zapanować na obszarach wiejskich, gdzie odległość do najbliższej placówki świadczącej pomoc lekarską może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu kilometrów – twierdzi poseł Osuch, do którego już teraz zwracają się mieszkańcy z interwencjami. Olkuski parlamentarzysta zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia poruszając ten ważny społecznie problem. Jaka będzie odpowiedź resortu? Na razie nie wiadomo. Miejmy jednak nadzieje, że decyzje NFZ nie odbiją się na pacjentach. Choć trudno w to uwierzyć. Łukasz Kmita


Informacje FELIETON Wokół pomnika ofiar komunizmu

Do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Dariusza Rzepki

Krach inicjatywy o charakterze społecznym

Jest dla mnie bardzo interesujące, czy pomysłodawcy budowy pomnika ofiar komunizmu w Olkuszu byli świadomi skali poparcia lokalnej społeczności dla swej dość oryginalnej, zwłaszcza w  naszym mieście, inicjatywy.

Niewykluczone, że w ich głowach zagościło przekonanie, iż najlepszym lekarstwem na wszystkie bolączki i problemy „srebrnego grodu” jest wystawienie monumentu, którego widok każdemu prawdziwemu Polakowi zrekompensuje brak pracy, czy w najlepszym wypadku z trudem wystarczającą do pierwszego pensję. W zgodzie z  tym już widziano oczyma wyobraźni te masy młodzieży, które zamiast skrzynki browara kupują cegiełkę na budowę pomnika, tych ideowych, zapracowanych olkuszan rezygnujących na rzecz szczytnego celu z drugiego śniadania czy zakładowych posiłków regeneracyjnych oraz tych patriotycznych,

ofiarnych emerytów, którzy tak podzielą swoje comiesięczne świadczenia. aby obok ofiary dla Ojca Dyrektora starczyło jeszcze na wspomożenie wiekopomnego dzieła pojednania i narodowej zgody. Czas jednak zweryfikował optymistyczne prognozy, ukazując jednocześnie dojrzałość mieszkańców naszego miasta, którzy, podobnie jak piszący te słowa, nie pałając miłością do minionego systemu dostrzegli w  inicjatywie lokalnych antykomunistów działania nie mogące w żaden sposób przysłużyć się naszemu miastu. (Nie uważam za takie obecności w razie ewentualnego otwarcia pomnika panów typu: Maciarewicz, Kurski czy Ziobro). To fiasko społecznej ofiarności na rzecz idei, która jeszcze 20 lat temu zgromadziłaby olbrzymie pokłady ludzkiej aktywności i entuzjazmu, powinna niestrudzonym lokalnym antykomunistom dać powód do pewnych poważnych przemyśleń. Czy

jesteście Panowie pewni, Wy niestrudzeni bojownicy w walce z  peerelowską dyktaturą, Wy niestrudzeni bojownicy w walce o  godność szarego człowieka pracy, że wasze zachowanie po wywalczonej wolności nie dezawuuje chlubnie podnoszonej kombatanckiej przeszłości? Jak widzę w wykonaniu niektórych z was ten pęd do lukratywnych stołków, ten brak klasy i  charakteru, to kolesiostwo i  kumoterstwo przy całkowitym braku empatii i współczucia dla problemów zwykłych mieszkańców naszego miasta, to mam bardzo poważne wątpliwości czy wasza walka, za którą was kiedyś podziwiałem, była naprawdę ideowa i bezinteresowna. Niewykluczone, że podobne moim refleksje torpedują czy poważnie utrudniają realizację tego dość kontrowersyjnego pomysłu, co skłania jego autorów do podjęcia żenujących zabiegów o dotację ze środków publicznych. Ostatnio zwróco-

no się w  tej sprawie do starosty olkuskiego domagając się 40 tysięcy złotych, jakie miał zarezerwować na ten cel były włodarz powiatu. Rozumiem, że podobne obietnice jeżeli padły mogły znaleźć finansowe pokrycie jedynie w prywatnych dochodach Pana Leszka Konarskiego, dlatego dziwię się, że po obiecane środki przychodzi się dziś do budynku przy ulicy Mickiewicza, a nie do miejsca zamieszkania bądź miejsca pracy byłego starosty. Dziwi również fakt, że materialnego wsparcia nie szuka się w jednej z  olkuskich parafii, która niedawno zainkasowała z  budżetu miasta ponad dwa miliony złotych i  doprawdy trudno sobie wyobrazić, aby właśnie tam odmówiono na taki cel finansowej pomocy. Gdyby do niej doszło, w  co nie wątpię, byłby to być może pierwszy w naszym kraju przepływ środków w odwrotnym od przyjętego w 966 roku kierunku. Dr Robert Herzyk

OLKUSZ Konkurs „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego”

Gminny Konkurs Ortograficzny

22 lutego 2011 r. w SP6 w Olkuszu w Sienicznie , SP w Zedermanie, odbył się etap gminny XI edycji SP w Osieku, SP w  Kosmowie, konkursu „Mały Mistrz Ortografii SP w Witeradowie). Uczniowie z największą liczbą Powiatu Olkuskiego”. W  tegorocznych zmaganiach z  ortografią uczestniczyło 17 uczniów ze szkół podstawowych miasta i gminy Olkusz.( SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 10, SP

punktów zdobytych w eliminacjach szkolnych , pisali dyktando i  rozwiązywali łamigłówki ortograficzne dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na zakończenie, po słodkim poczęstunku uczestnicy konkursu obejrzeli bajkę pt.: „W krainie bajki z ortografią…” przygotowaną przez uczniów SP 6 pod kierunkiem mgr Renaty Guzik. Pięć najlepszych prac konkursowych zostanie przekazanych do weryfikacji przez komisję powiatową konkursu, która zakwalifikuje

KĄCIK KOLEKCJONERA Dzień Kobiet Właśnie mija 8 marca – między innymi Dzień Kobiet. Prawie międzynarodowy. W niektórych krajach jest to oficjalne święto kobiet do dnia dzisiejszego. W niektórych natomiast, miedzy innymi w Polsce, dzień ten przestał być świętem. Może i dobrze, a może źle. Trudno jednoznacznie opowiedzieć się za lub przeciw. Może za dużo już mamy świąt. A może właśnie takie święta powinny być zachowane przede wszystkim. Właśnie wpadła mi w ręce piękna, dopiero co wyemitowana moneta Banku Białorusi – 20 Rubli 2011 „Moja miłość”. Moneta srebrna z wkomponowanym pięknym serduszkiemŁukasz z korundu. Idealna na prezent z okazji Kmita Dnia Kobiet, Walentynek i Imienin itp. Dana naszym paniom prosto od serca, nie tylko w tym jednym dniu w roku, a nawet bez okazji, sprawi naszym bliskim towarzyszkom życia wiele radości, bo im się to należy. Należy się za nasze nie zawsze najlepsze zachowanie. Nasze złości i przykrości jakie sprawiamy swoim kobietom. Nie zawsze z wyrachowania, ale już my mężczyźni taką mamy naturę, że mimo iż chcemy dobrze, to jakoś tak się dzieje, że w efekcie wszystko wychodzi nam „jak zwyklę”. Może dlatego warto pamiętać na co dzień o naszych matkach, żonach, córkach, koleżankach, partnerkach. Jesteśmy im to winni na co dzień. Nie dajmy się wciągać w parytety, manify, puste deklaracje. Szanujmy kobiety codziennie, a być może One odwdzięczą nam się tym samym. Już w starożytnym Rzymie obchodzono „Matronalia” – pierwowzór Dnia Kobiet. Było to święto przypadające na pierwszy dzień marca, związane z macierzyństwem i płodnością. Obchody Dnia Kobiet w PRL większość z nas pamięta doskonale. Święto Kobiet dla panów. Była okazja wręczyć symboliczny goździk, później wręczaliśmy tulipana. Niekiedy w pracy kierownictwo dodawało deficytowy upominek – rajstopy, ręczniki czy kawę. Ktoś może się roześmiać, ale to prawda. Może nie wszyscy pamiętają, ale Panie były zachwycone. Niewiele wysiłku nas to kosztowało, ale efekty były stu-procentowe. Pomimo totalnego braku w zaopatrzeniu, zawsze znalazła się butelczyna. I to wspomnienie najbardziej mi się wbiło w pamięć. Najbardziej zapamiętane chwile z tamtych lat to powroty do domu po dniu kobiet. Niie bardzo sobie mogę wyobrazić zadowolenie Pan z tych świąt. Mam nadzieję, że tego typu czasy już nie wrócą. I dlatego, być może, dobrze, że nie ma już oficjalnego święta. Tym bardziej pamiętajmy o naszych kobietach w dni powszednie. Ofiarujmy im coś, co da im odrobinę radości, a może i nam zrobi się cieplej na sercu, widząc tą iskierkę radości w ich oczach. Zachęcam do ofiarowania niewielkich cacuszek, przypomną im o nas za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, że nie byliśmy tacy ostatni łajdacy, czego wszystkim życzę.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

trzy z nich do dalszego etapu. W tym dniu w szkole rozstrzygnięto również konkurs plastyczny zorganizowany w  ramach Dnia Patrona Szkoły – Fryderyka Chopina pt. „ Świat muzyką malowany”. Dyplomy, słodycze i upominki wprowadziły wszystkich w odświętny nastrój.

3

Interpelacja w sprawie otwarcia żłobka w Olkuszu W lutym podpisana została przez Prezydenta RP ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli tzw. ustawa żłobkowa. Przyjęte rozwiązanie jest dobrym krokiem w celu usunięcia licznych problemów, z jakimi borykają się rodzice chcący pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci. W  myśl przepisów ustawy zakładanie i prowadzenia placówek świadczących opiekę nad dziećmi między 20 tygodniem, a 3 rokiem życia jest łatwiejsze niż dotychczas. Liczne głosy, jakie pojawiły się w Internecie i prasie w odpowiedzi na moje uprzednie zapytanie dotyczące organizacji żłobka w danym budynku przedszkola na osiedlu Słowiki - świadczą, że w Olkuszu istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na taką instytucję. W imieniu młodych olkuszan proszę o informację, czy w 2011 roku planuje Pan skorzystać z  możliwości jakie daje przyjęta ustawa i  czy są czynione jakiekolwiek działania zmierzające do otwarcia „publicznego czy niepublicznego” żłobka. Dudkiewicz Janusz Radny Rady Miejskiej w Olkuszu

SP nr 6 w Olkuszu

Do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana Dariusza Rzepki

Interpelacja w sprawie rewitalizacji olkuskiej starówki

Proszę o udzielenie mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz informacji o postępie realizacji inwestycji „Rewitalizacja i ochrona olkuskiej starówki”, a zwłaszcza odniesienie się do następujących problemów: • Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2011 roku. Czy w związku z niewielkim stopniem realizacji inwestycji, spowodowanej nieprzewidzianymi pracami archeologicznymi - terminy, jakie założone zostały w umowie między Gminą Olkusz, a Województwem zostaną dotrzymane? • W wyniku prowadzonych prac natrafiono na pozostałości średniowiecznego ratusza. Obecnie jego piwnice oraz fundamenty objęte są badaniami archeologicznymi. W pierwszych projektach i wizualizacjach rynku, jakie prezentowane były olkuszanom przedstawiano pozostałości ratusza przysłonięte szklaną konstrukcją. Z czasem Pan – jako Burmistrz Miasta i Gminy wycofał się z tego rozwiązania. Obecnie do zakończenia inwestycji pozostało niespełna 9 miesięcy. Jednak nikt wciąż nie wie, jak do końca będzie wyglądać ten główny plac naszego miasta. Proszę zatem o informacje kiedy mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz poznają ostateczny kształt realizowanego projektu? W jaki sposób zabezpieczone i wyeksponowane zostaną pozostałości średniowiecznego ratusza? Czy

odnalezione w poprzednich latach średniowieczne przedproża zostaną wyeksponowane, bądź zaznaczone na nowej nawierzchni ulic oraz chodników? • W przedstawionym projekcie trudno szukać nawiązań do górniczej historii Olkusza. Problem ten wielokrotnie sygnalizowany był na łamach lokalnej prasy przez lokalnych historyków jak i moją osobę. Czy postulaty olkuszan o nawiązaniu do górniczej historii miasta ujęte zostaną w toku dalszych prac? Przypominam, że w szafach olkuskiego magistratu od lat leży projekt fontanny w kształcie machiny górniczej. • Z końcem ubiegłego roku pojawiła się również kwestia odrestaurowania i wykorzystania olkuskich piwnic. W lokalnej prasie zobowiązał się Pan do skonsultowania tego tematu z właścicielami kamienic, historykami i archeologami. Proszę o informacje na temat toku rozwoju sprawy. • Co z pomnikiem pomordowanych ofiar II Wojny Światowej? Czy zostanie on odrestaurowany w ramach prowadzonych prac? Jaką ostateczną lokalizację przewiduje Pan dla tego symbolu pamięci o pomordowanych ofiarach II Wojny Światowej? Dudkiewicz Janusz Radny Rady Miejskiej w Olkuszu


4

Informacje, Reklamy

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Otwarcie Oddziału Kardiologicznego

Od 1 stycznia 2011r. Nowy Szpital w Olkuszu powiększył się o Oddział Kardiologiczny. Kardiologia została wyodrębniona z Oddziału Chorób Wewnętrznych. W poniedziałek, 28 lutego br., dokonano jego symbolicznego otwarcia. W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyli członkowie zarządu, ordynatorzy i personel medyczny Nowego Szpitala, oraz zaproszeni goście m.in. promotor powstania tego oddziału dr. hab. nauk med. prof. Piotr Podolec zastępca dyrektora Kliniki Chorób Serca i  Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii. Wśród gości byli także samorządowcy reprezentujący woje- Prezes Marcin Szulwiński, wiceprezes Grupy Nowy Szpital Adam wództwo małopolskie, powiat Roślewski oraz Starosta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski olkuski i  poszczególne gminy oraz liczne grono dziennikarzy. Nowy odział kardiologiczny w  olkuskim szpitalu, to jeden z elementów planu rozwoju szpitala, którego celem jest zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentami z powiatu olkuskiego. - Żyjemy co raz dłużej, a ceną za to jest większa ilość pacjentów z chorobami układu krążenia. Uznaliśmy, że jeśli pomagać ludziom to naprawdę. Bardzo się cieszę, że nowoczesne procedury medyczne w leczeniu kardiologicznym trafiają do szpitali rejonowych, takich jak nasz – mówił wiceprezes Grupy Nowy Szpital Adam Roślewski. Oddział mieści się na II piętrze budynku szpitalnego, w  jego lewym skrzydle. Został Dr hab. nauk med. prof. Piotr Podolec wyremontowany i odnowiony. Nowy oddział posiada 35 łóżek, w tym 4 intensywnego nadzoru. Został wydzielony z dużego Oddziału Chorób Wewnętrznych. Kardiologia nieinwazyjna w Olkuszu posiada podstawowy stopień akredytacji.

Dysponuje pełną diagnostyką, pełni całodobowe dyżury oraz posiada cztery stanowiska intensywnej opieki kardiologicznej z  możliwością monitorowania nieinwazyjnego. Oddział wyposażony jest w nowoczesne urządzenia diagnostyczne m.in klasycznym aparatem "Echo" oraz specjalistycznym "Echo przez przełykowym". W oddziale wykonuje się badanie holterowskie, oceny późnych potencjałów i HRV, 24-godzinne pomiary ciśnienia krwi metodą holterowską, stymulację przezprzełykową serca. W dyspozycji lekarzy jest także pracownia kardiologiczna, gdzie wykonuje się testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym. W planach olku- Lek. med. Maria Rzemieniuk skiego Nowego Szpitala jest poszerzenie procedur o kardiochirurgię, między innymi o wszczepianie rozruszników serca czy zakładanie elektrod kardioinwersyjnych. Pomoc i wsparcie merytoryczne obiecali obecni na uroczystości profesorowie Piotr Podolec i Jerzy Sadowski. Trzeba wspomnieć, że dyrekcji szpitala w Olkuszu udało się skompletować kompetentną, młodą i ambitną kadrę medyczną, która chętnie się szkoli w kierunku kardiologicznym. Nad chorymi czuwa 6 lekarzy i 23 pielęgniarki. Stanowisko ordynatora nowego oddziału powierzono lek. med. Marii Rzemieniuk, specjaliście chorób wewnętrznych i kardiologii. W olkuskim szpitalu pracuje od 1997 roku w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej. W 2008 roku objęła funkcje ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych. Opiekę nad chorymi sprawuje też doświadczony zespół pielęgniarski. Koordynatorem prac jest pielęgniarka oddziałowa Irena Wąs.

Otwarcie Ambulatorium Ogólnego w "Nowym Szpitalu" w Olkuszu NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu uprzejmie informuje mieszkańców Powiatu Olkuskiego, że z dniem 1 marca 2011 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są w budynku Szpitala w gabinetach Poradni Medycyny Pracy - dni robocze od godz 18.00 - 8.00-dni wolne od pracy od godz 8.00 - 8.00 Telefon kontaktowy: 32 7581246, 32 7581345

NIEDZICA Gdzie na weekend

Niedzica – zamek Dunajec Nad Zalewem Czorsztyńskim wznoszą się dumnie dwa zamki Niedzica i Czorsztyn. Przepiękne otoczenie obu sprawia że są to chyba najurokliwsze okolice w jakich zdarzyło mi się być. Do zwiedzania jest dużo począwszy od obu zamków, poprzez zaporę na Dunajcu a na górach skończywszy. Dla zapalonych obieżyświatów weekend to może być za mało. W tym numerze Gwarka opiszemy krótko Niedzicę a w kolejnym Czorsztyn.

Zamek w  Niedzicy został zbudowany na przełomie XIII i  XIV w. początkowo należał do węgierskiego rodu Berzeviczych, pierwszym znanym właścicielem był Kokosz Berzeviczy podobno bardzo gwałtowny i zadziorny popadał nieraz przez swój charakter w kłopoty. Następnymi właścicielami byli m.in. Horvathowie, potem Solamonowie. Zamek był wielokrotnie przebudowywany i ulepszany. Dopiero II wojna okazała się przełomowym momentem. Okrutnie obeszła się zarówno z twierdzą jak i jego właścicielami. W 1945 na zamek przybył Geza Solamon z zamiarem uratowania rodzinnego majątku i  zapobieżenia jego zniszczeniu. Niestety przed nim dotarła tu armia sowiecka i  jak można się spodziewać nastąpiła totalna dewastacja obiektu. Przy udziale okolicznej ludności całe wyposażenie zostało rozkradzione albo zniszczone. Wyniesiono nawet okna, drzwi, zrywano podłogi. Na dziedzińcu spalono archiwum, zawartość biblioteki i  obrazy. Pech

nie opuszczał rodziny Solamon i po wojnie. Jedna z ostatnich właścicielek Ilona hr. Bethlen Salamon wyrzucona została z  Budapesztu i  zmuszona do zamieszkania na prowincji, w  końcu zmarła w  przytułku dla starców. Przeżyła swoją córkę Ewę przewlekle chorą na gruźlicę i jej męża hrabiego Laszlo Teleki, który po długim pobycie w  więzieniu wyszedł na wolność w  1956 roku. Ich dwójka dzieci została wcześniej wywieziona z  Węgier przez Czerwony Krzyż i umieszczona w domu dziecka w Szwajcarii. Rodzice bardzo chcieli po 10 latach zobaczyć swoje dzieci. Umożliwili im to dopiero dawni znajomi z Czorsztyna – Drohojowscy i  Jan Zamoyski pracujący wtedy w Swiss-Air. Sprowadził on dzieci Salomonów do Warszawy w 1962 roku. Szczęśliwi na nadchodzące spotkanie Ewa i  Laszlo jechali pociągiem z Katowic do stolicy, niestety straszliwy pech chciał, że pociąg zderzył się z innym, oboje zginęli....

Jak każdy zamek i  ten ma swoje legendy, swoje duchy i  tajemnice. Najbardziej znaną i niesamowitą jest chyba ta o pięknej księżniczce i skarbie Inków. Na dziedzińcu zamku górnego i w pobliżu zamkowej kaplicy pojawia się w poszumie gwałtownego wichru kobieca postać w bieli, która rośnie aż sięgnie sklepienia. Legenda głosi że to duch nieszczęsnej księżniczki z  kraju Inków Uminy, która w  drugiej połowie osiemnastego wieku ukrywała się tu przed Hiszpanami. A  zaczęło się tak: w  połowie osiemnastego wieku potomek węgierskiej rodziny Sebastian Berzeviczy wyruszył do Ameryki Południowej w poszukiwaniu przygód - i  zapewne majątku. Po latach osiadł w Peru i tam ożenił się z  Indianką z  krwi dawnych Inków. Mieli jedną córkę imieniem Umina, która w  wieku piętnastu lat wyszła za młodzieńca z równie świetnej inkaskiej rodziny, imieniem Tupak Amaru. W  roku 1780 w  Peru wybuchło powstanie przeciwko Hiszpanom, a  na

jego czele stanął krewny męża Uminy. Po upadku powstania Hiszpanie mścili się na wszystkich, którzy brali udział lub mu sprzyjali. Sebastian Berzeviczy wraz z Uminą i jej mężem uszli do Europy, zabierając ze sobą część legendarnego skarbu Inków, przynależnego z mocy prawa rodzinie Tupak Amaru. Ale i  w  Europie dosięgła ich zemsta Hiszpanów - męża Uminy zasztyletowano w weneckim zaułku. Na krótko przed jego śmiercią Umina urodziła syna. Stary Berzeviczy postanowił ukryć córkę i  wnuka w  zam-

ku nad Dunajcem. Po roku w  niedzickim zamku Uminę zasztyletowano na dziedzińcu przed wejściem do kaplicy. Aby ocalić wnuka, Berzeviczy kazał go zaadoptować swym dalekim kuzynom Beneszom, przepisując na nich majątek.

trumnie, a  pod całun włożono dokument sporządzony pismem węzełkowym "kipu", może testament Tupak Amaru, a może wskazówkę, jak dotrzeć do skarbu? Niestety, pomimo szczegółowych badań archeologicznych nie znaleziono ani Antoni - bo takie imię wymie- trumny Uminy, ani skarbu. nia się w  akcie adopcji - znał Zamek jest świetnie zachotajemnicę swego pochodzenia wany bilet wstępu kosztuje 12 i skarbu Inków. Na łożu śmierci zł, warto zapłacić aby zwiedzić zaklinał swych synów, aby nie jedno z  piękniejszych miejsc szukali bogactw władców Peru, w naszym województwie. C. d. gdyż ciąży na nich przekleń- w kolejnym numerze. stwo. Uminę podobno pochoIzabela Szatyn wano pod kaplicą w  srebrnej email: go_izabelaszatyn@op.pl


Informacje, Reklamy

5

FELIETON Nauka a sprawa polska

Obyś cudze dzieci uczył..

OGŁOSZENIE

Od miesiąca kwietnia zmianie ulegają ceny biletów komunikacji organizowanej przez Związek Komunalny Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu.

CENY BILETÓW

za przewozy osób i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonywanych na podstawie umów zawartych przez Związek Komunalny Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu

I. Bilety jednorazowe (w złotych) Lp.

STREFA*)

NORMALNY

ULGOWY GMINNY oprócz linii specjalnych

1.

Miejska

1,60

1,00

0,8

2.

1 jednostka administracyjna

2,20

1,50

1,1

3.

2 jednostki administracyjne

2,80

1,80

1,4

4.

3 jednostki administracyjne

3,40

2,0

1,7

ULGOWY USTAWOWY

Za przewóz zwierząt i bagażu z wyłączeniem dużych psów

Za przewóz dużych psów

1,50

2,50

2. Bilety okresowe imienne (w złotych) MIESIĘCZNY Normalny Ulgowy imienny imienny 70,00 35,00

Semestralny ulgowy imienny

Roczny ulgowy imienny

140,00

280,00

40,00

160,00

320,00

90,00

45,00

180,00

360,00

3 jednostki administracyjne

100,00

50,00

200,00

400,00

Obwód 1 Szkoły Podstawowej z wyłączeniem strefy miejskiej

-

25,00

-

-

Lp.

STREFA *)

1.

Miejska

2.

1 jednostka administracyjna

80,00

3.

2 jednostki administracyjne

4. 5.

III. Bilet okresowy na okaziciela (w złotych)

1. Na 1 miesiąc - 160,00 - Ważny na terenie 3 jednostek administracyjnych. 2. Na 2 miesiące - 300,00 - Ważny na terenie 3 jednostek administracyjnych. 3. Na 3 miesiące - 420,00 - Ważny na terenie 3 jednostek administracyjnych.

IV. Bilety jednodniowe

4 zł – strefa miejska 7 zł – 2 jednostki administracyjne

*) Gmina Bukowno i Gmina Bolesław stanowią jedną jednostkę administracyjną.

„Obyś cudze dzieci uczył” – było niegdyś jednym z  najgorszych życzeń jakimi można było obdarzyć bliźniego. Zresztą teraz też wcale nic lepszego nie oznacza. Nauczyciel to wciąż bardzo niedoceniany i prześladowany zawód. Zarzuca się nauczycielom zbyt wiele przywilejów za zbyt mały wkład pracy. „Nic nie robi, a kasę bierze”, „też chciałbym mieć dwa miesiące wakacji w  roku”, „popracują kilka godzin w tygodniu, a i tak narzekają że za mało im płacą” – to tylko niektóre z opinii jakie krążą o przedstawicielach można było niesfornemu ucznio- Nauczycieli z powołania i tych, tego zawodu.

Niekiedy łatwiej oskarżyć nauczyciela o  to, że źle uczy, lub że w  ogóle nie uczy niż spytać własne dziecko czy zajrzało do książki zanim poszło do szkoły. „nauczyciel się na mnie uwziął” – to chyba najpopularniejsze usprawiedliwienie uczniów. Szkoda tylko, że nikt nie widzi drugiej strony medalu. Przecież praca nauczyciela to nie tylko godziny lekcyjne. Jednak o  tym później. Spójrzmy na te 45 minut lekcji. Na 30 osobową klasę. Na 30 różnych indywidualności, z  których jedna jest bardziej pojętna, druga mniej, gdzie kilku rozprawia o najnowszej grze komputerowej, inni o Aśce z drugiej c która w ogóle nie umie się ubrać, jeszcze inni o tym, z której lekcji się urwać i może ze dwóch do pięciu skupionych, którzy z tego co próbuje mówić nauczyciel chcieliby coś wynieść. I wśród tego wszystkiego jeden człowiek który dwoi się i troi, aby tą niesforną gromadkę zainteresować. Jeśli ktoś uważa, że to proste – niech jeden dzień spędzi w szkole i spróbuje wcielić się rolę pedagoga. Zwłaszcza, że w  dzisiejszej szkole nauczyciel ma mniej praw niż uczeń. Podczas, gdy uczeń może nauczyciela znieważać, upokarzać, ignorować ten ostatni może co najwyżej upominać go słownie i  dać naganę w dzienniku. Skończyły się czasy, kiedy nauczyciel na lekcji był nietykalny, czasy linijki i „upokarzających” kar jakie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Sporządzamy świadectwa energetyczne budynków i mieszkań Informacji udziela Zakład Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kluczewska 2, p. 7, tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 123

Posiadamy do wynajęcia przy ul. Kluczewskiej 2: • pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2 wyposażone w energię elektryczną

W budynku na terenie placu targowego przy ul. Sławkowskiej 12A posiadamy do wynajęcia: • lokal handlowy o pow. 14,5 m2, wyposażony w media

Zapewniamy:

Oferujemy również do dyspozycji handlujących miejsca na terenie PLACU TARGOWEGO: • miejsca o wymiarach 3 m x 7 m

Na terenie placu targowego przy ul. Sławkowskiej 12A posiadamy do wydzierżawienia tereny przygotowane zg. z obowiązującymi przepisami pod place manewrowe nauki jazdy kat. A, B

Osoby dokonujące zakupów na placu targowym zapraszamy do parkowania samochodów na terenie placu targowego – teren placu jest monitorowany oraz dozorowany.

• dozór całodobowy • obiekt monitorowany

Szczegółowych informacji udziela: Dział Administracji i Kadr, p.17, tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

wi wymierzyć. Nie mówię, że to źle, ale zdecydowanie za duże prawa dano uczniom zbytnio ograniczając je nauczycielom.

45 minut lekcji to nie koniec pracy. Trzeba jeszcze sprawdzić setki klasówek , kartkówek, testów, zeszytów, prac domowych – a  po przeczytaniu tych wszystkich mądrości, które tylko uczeń może wymyślić niejeden nauczyciel z  kilkunastoletnim stażem zastanawia się w końcu jak się pisze JUŻ, albo ile to jest pierwiastek z 9, lub kiedy w końcu był chrzest Polski. Dołóżmy do tego dyżury, zajęcia pozalekcyjne, opiekę nad dziećmi w czasie wycieczek, kiedy nauczyciel pracuje 24 godziny na dobę przez kilka dni i jest całkowicie odpowiedzialny za to co robią uczniowie, a ci na wycieczkach mają milion pomysłów na minutę. I jeśli coś złego się stanie, ktoś rozbije sobie nos, złamie nogę, skaleczy się, albo wypije nie to co powinien – winny jest oczywiście nauczyciel, bo nie dopilnował. Rzeczywiście rajskie życie mają ci nauczyciele i jeszcze narzekają, jak tak można. Jest to zawód zaufania publicznego i wymagamy od tych ludzi, aby dawali z  siebie wszystko, w  końcu powierzamy im nasz skarb – własne dzieci. Chcemy, aby były pod najlepszą opieką i to nie tylko dydaktyczną. Nauczanie to powołanie – dlatego zawód ten powinni uprawiać ludzie, którzy mają dar i tych ludzi tutaj bronię.

którzy naprawdę chcą przekazać coś młodszym pokoleniom. Jestem przeciwna nauczycielom, którzy zawód ten wybrali „bo tak”, bo znajomy im załatwił, albo chcieli się zemścić za własne nieudane lata w  szkolnej ławie (niestety i tacy się zdarzają).

Polacy to naród, który z natury lubi narzekać. Dzień zaczynamy zazwyczaj od słów: ”oj jak mi się źle dziś spało”, a kończymy „to był koszmarny dzień”. Polak zapytany „co słychać” rzadko odpowie „w  porządku”, przeważnie streści wszystkie przeciwności losu, które spotkały go w ciągu ostatniego tygodnia. Narzekamy na wszystko, a  nie ma wdzięczniejszego tematu dla Polaka niż pracownicy budżetówki, przy czym obrywa się nie tylko nauczycielom, cięgi zbierają też pracownicy urzędów, czy policjanci, bo za wolno obsługują petentów, bo mają przerwę śniadaniową, lub łapią nie tych przestępców co trzeba. Jeśli chodzi o  nauczycieli nie dostrzegamy tego co robią dla naszych dzieci dobrego widzimy tylko to, że zapytali akurat wtedy kiedy dziecko się nie nauczyło, albo uczą nie tego co trzeba, że program jest przeładowany i chociaż to akurat prawda, to nie wina nauczycieli tylko MEN, ale to już zupełnie inna historia...

Izabela Szatyn


6

Informacje

OLKUSZ Studniówka w Budowlance

Za 100 dni matura!!! 29 stycznia okazał się dla uczniów klas IV Zespołu Szkół Nr 4 dniem szczególnym – czasem studniówki. Oto przemówienie Dyrektora szkoły Pani Maridy Zoń wygłoszone tego pamiętnego wieczoru:

Dobry wieczór Państwu, zarówno Gości, jak i Gospodarzy witam niezwykle serdecznie w tym urokliwym i nowym dla nas miejscu o wdzięcznej nazwie „Pensjonat pod lasem”. Pozwolą Państwo, że na wstępie odczytam słowa podziękowań i życzeń Starosty Olkuskiego – Pana Jerzego Kwaśniewskiego złożone na moje ręce:

Szanowna Pani Dyrektor! Szanowne Grono Pedagogiczne! Drodzy Maturzyści! Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i dziękuję za zaproszenie mnie na Waszą uroczystość. Bardzo żałuję, że moje obowiązki nie pozwolą mi być z Wami. 100 dni zostało do egzaminu dojrzałości. Przed Wami finisz czteroletniego szkolnego maratonu. Jest to wspólny bieg uczniów i pedagogów. Wszystkim też jednakowo zależy, by każdy z uczestników zawody te ukończył z jak najlepszym wynikiem. Życzę tego Wam wszystkim z całego serca. A na razie studniówka. Czas radości i zabawy. Oby po latach była dla Was wszystkich tematem miłych wspomnień. Tego wszystkiego Wam życzę. Jerzy Kwaśniewski, Starosta Olkuski

Oto nastał wieczór, na który z utęsknieniem czekali wszyscy uczniowie ostatnich klas technikum. Mowa o Studniówce - balu nad balami, takim co się pamięta latami. Nieliczni, którzy z błahych powodów zrezygnowali z tej wyjątkowej chwili, żałować będą swego kroku bijąc głową w mur i bezsilnie pytając: - „dlaczego?”. Przygotowaniom do dzisiejszej Gali nie było końca, już w listopadzie uczniowie próbowali naciągać nauczycieli na zwalnianie z ostatnich lekcji argumentując (o zgrozo!) koniecznością przymiarki sukni, kupna garnituru, butów lub próbami do programu studniówkowego. Naiwni nie wiedzieli, że starzy, doświadczeni belfrowie znają od lat tę śpiewkę

i wiedzą, że nie o przymiarkę tu chodzi, ale o tego Darka czy Marka żłobiącego butem dół w trotuarze od przydługiego czekania lub ich kobiece wcielenia z komórką przy uchu i zawodzącym pytaniem: „kotku, no kiedy się zwolnisz?”. No więc trzeba było wymyślić inne alibi, np. nagłą gorączkę, jakże wysoką od nabijania termometru, albo mdłości, co na samo wspomnienie kartkówki nietrudno było wywołać. Nic z tego, zapobiegliwy wychowawca zrobił larum telefonując po rodziców i delikwent udający chorobę zamiast na randkę trafił do ośrodka zdrowia. I tak powstawały zaległości w szkole, przepadały próby tańca prowadzone przez zapalonych wuefistów. A potem na hasło: - „próba poloneza” niektórym uczniom mdło się robiło ze strachu i kuśtykali cudacznie tworząc nowe rytmy i figury. Zrozpaczeni nauczyciele musieli dokonywać selekcji i dlatego dzisiaj na parkiecie zobaczymy tylko najzdolniejszych. Ale zanim parada nastąpi poznajmy najpierw poszczególne klasy. W  tym roku poprosiłam wychowawców, aby napisali kilka słów o swoich podopiecznych. Posłuchajmy najpierw relacji Pani Izabeli Wiczewskiej:

Gdy wychodziły z pracowni fryzjerskiej niektórzy myśleli, że oglądają pokaz fryzur wieczorowych. Koki, loki i fale były powodem zazdrości innych uczennic i obiektem westchnień chłopaków. Dzięki sugestiom Pani Marzenny Wąs, która wtajemnicza IVD w arkana zawodu i  moim radom jako wychowawcy, dziewczyny szybko nauczyły się, że podkreślając urodę nie chodzi o nadanie drapieżności, ale wyjątkowości i to nie tylko poprzez efektowne dodatki i strój, ale postawę: np. zaangażowanie w sprawy klasy, szkoły, otwartość na problemy innych, zrozumienie. Bo gdy gaśnie światło fleszy piękno znika, a pozostaje ciepło serca i czar wspomnienia. Moje pierwsze wychowawstwo objęłam 1 września 2007 roku – wspomina Pani Teresa Stach. Do dzisiaj pamiętam przebieg inauguracji roku szkolnego i przestraszone miny moich pierwszaków. Zastanawiałam się wtedy, czy oni również widzą moje zdenerwowanie i wyczuwają tremę. W myślach

pytałam: czy podołam wyzwaniu? Jaka to będzie klasa, czy mnie polubią? Teraz wiem, że niepotrzebnie się bałam, zawsze mogłam liczyć na ich pomoc i inwencje twórczą, chętnie podejmowali rzucane przeze mnie wyzwania. Nigdy mnie nie zawiedli, nigdy jako klasa nie uciekli z lekcji, bo pamiętają i do dziś powtarzają moje słowa: „tylko spróbujcie”. Liczę na to, że pięknie zdadzą egzaminy zewnętrzne, a w dorosłym życiu będą potrafili dokonywać mądrych wyborów.

Niesamowita, niewyobrażalnie barwna mieszanka charakterów i indywidualności – tak o IVB mówi Pani Katarzyna Markiewicz i dodaje: klasa pod każdym względem naj... - najgłośniejsza, najbardziej niezdyscyplinowana, najbardziej „męska”. Ulubieńcy nauczycielek przedmiotów zawodowych, miłośnicy melodii z  polskich seriali namiętnie śpiewający „Czterech pancernych” w sali 109. W grupie stanowią mieszankę wybuchową, ale indywidualnie są uosobieniem spokoju, taktu i kultury. Na wszystkie kazania wychowawcy mają jedną odpowiedź: „Będzie dobrze pani profesor, damy radę” i raczej dają radę

Łobuzy z sercem, sporo w szkole narozrabiali, ale zawsze będę ich wspominać z sentymentem jako: „moją IVA”. Pani Paulina Glanowska podkreśla, że historia jej klasy to opowieść o Krystianie – wiecznym pesymiście, który swoim: „ale po co” potrafi zabić każdą inicjatywę, Kevinie – klasowym wesołku wiecznie zadowolonym, nawet, gdy nie ma powodu, Sapciu, mistrzu negocjacji, który znajdzie wytłumaczenie na wszystko, Damianie – pechowcu, który nie może zdążyć do szkoły, bo wszystkie autobusy się psują, o Miśku, co ma klaustrofobię, bo woli korytarze szkolne od zamkniętych sal lekcyjnych... Tak można by bez końca, ale chcę podkreślić jeszcze jedno- pisze Pani Glanowska: moja klasa zdała już egzamin dojrzałości, zaimponowali mi swoją postawą w chwili dla mnie szczególnie trudnej, którą była śmierć Dawida. Dali mi oparcie i wiem, że będzie mi ich brakować tak, jak dzisiaj brakuje nam wszystkim Dawida. Dziękuję. Budowlanka

Miejski Ośrodek Kultury we współpracy z Miejskim Przedszkolem w Bukownie serdecznie zapraszają do licznego i aktywnego udziału w V Powiatowym Festiwalu Kultury Dziecięcej dla Przedszkolaków

,,O Pluszowego Misia” Bukowno 2011 W ramach Festiwalu, zaplanowano: • konkurs plastyczny - 10 . V. 2011 r. • konkurs piosenki – 11. V. 2011 r. • konkurs recytatorski – 12. V. 2011 r. • pod hasłem „INNI LUDZIE WOKÓŁ MNIE”.

Zgłoszenia udziału w Konkursie Piosenki i Recytacji dla chętnych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego do 29. IV. 2011 r. do MOK w Bukownie. Ostateczny termin składania prac plastycznych upływa z dniem 29. IV. 2011 r. Uroczyste wręczenie nagród i występ Finalistów – 20. V. 2011 r. godz. 9.30 w sali widowiskowej MOK w Bukownie podczas Gali Festiwalu. Miejsce imprezy: MOK Bukowno, ul. Kolejowa 3, sala widowiskowa tel/fax (32) 646-02-78, 642-19-38; e-mail: mokbukowno@op.pl Regulamin Festiwalu oraz szczegółowe terminarze Konkursów dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury www.mokbukowno.pl i Miejskiego Przedszkola w Bukownie www.przedszkole-bukowno.pl od dnia 04. V. 2011 r.

WYDARZENIA KULTURALNE

KINO ZBYSZEK

11.03 - 15.03 godz. 17.00

„MEGAMOCNY” USA (animacja)

11.03 - 15.03 godz. 19.00

„TURYSTA” USA (sensacyjny)

18.03

godz. 17.00, „CZARNY CZWARTEK. JANEK godz. 19.00 WIŚNIEWSKI PADŁ” Polska (dramat)

godz. 17.00, „CZARNY CZWARTEK. JANEK 20.03 - 22.03 godz. 19.00 WIŚNIEWSKI PADŁ” Polska (dramat)

KINO FILMOWEGO KONESERA 9.03. godz. 18.00 „CHRZEST” POLSKA (dramat, reż. M. Wrona)

NOWE KINO FRANCUSKIE 16.03. godz. 18.00 „LUDZIE BOGA” FRANCJA (dramat, reż.X. Beauvois)

23.03. godz. 18.00 „BAZYL. CZŁOWIEK Z KULĄ W GŁOWIE” FRANCJA (komedia, reż.J-P. Jeunet)

PROGRAM MOK OLKUSZ 10.03. godz. 19.00 Wernisaż wystawy fotograficznej „Przystanek Alaska-ostatnia granica” - Sebastian Brachmann /Dom Kultury, ul.Fr.Nullo/ 10.03. godz. 17.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dr n. med. Beata Żuchowska-Vogelgesang "Nowotwory wyzwaniem XXI wieku" 11.03. godz. 17.00 Wyjazd do Teatru Groteska w Krakowie na spektakl „Don Kichot”

11.03. godz. 18.00 Wernisaż wystawy Stanisława Wywioła i absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu /Galeria Ok.-No/ 15,16.03. godz. 9.00 Eliminacje Miejsko-Gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych i Gimanzjów 17.03. godz. 17.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dr Alina Stachurska -Swakoń - "Życie na krawędzi Opowieść o roślinach"

18.03. Spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Współczesnego z Krakowa: - godz. 8.30 ; 10.20 - „Kot w butach” - godz. 11.50 - „Opowieści z Narnii” 19.03. godz. 17.00, 20.15 „Klimakterium…. i już” - Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Capitol 2 Warszawie (Sala Widowiskowa DK) 20.03. godz. 18.00 Koncert organowy oraz występ Chóru olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

OLKUSZ STATUETKA TEATRALNA dla nauczycielki z Budowlanki!

Nagrody teatralne

We wtorek, 22 lutego 2011 r., w ZS Nr 3 odbyła się uroczystość TKT, podczas której m.in. ogłoszono wyniki konkursów, wręczono nagrody. Podziękowanie otrzymała p. Renata Kubańska, za przygotowanie uczniów ZS Nr4 do VII Małopolskiego Konkursu na Recenzję Teatralną; dyplom odebrała uczennica „Budowlanki” - Weronika Milej.

innych w świat sztuki w szerokim pojęciu tego słowa..

dusza, istota żywa) a więc ożywiający kulturę. Czyż tak nie jest ? Różne są sposoby ożywiania kultury. Elementem łączącym wszystkie działania w zakresie animacji jest sztuka. Celem działań naszej Laureatki to trafiać do ludzi, by czynić ich twórcami, by sztuka stawała się ich życiową potrzebą.

ry.W swojej biografii zawodowej ma bogatą kartę znaczących osiągnięć w środowisku, województwie małopolskim, śląskim a także ogólnopolskim. Oto niektóra z nich:

Wychowała licznych twórców i odbiorców kultury w Miejskim Ośrodku Kultury, ZS Nr 3, II LO i ZS Nr 4.

Kocha teatr i młodzież, której edukację estetyczną stawia na pierwszym planie. Znakomicie kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne oraz artyWyróżnienie przyznano dla ZS styczne nie tylko młodzieży ale nr4 w Ogólnopolskim Konkursie także i dorosłych, wspomaga ich "Bliżej Teatru" - TEATR 2010, twórczość amatorską. „Śruba” skupiającego młokat.: edukacja i uczestnictwo. Jola jest znaną i cenioną postadzież z Technikum MechaWYRÓŻNIENIE SPECJAL- cią naszego środowiska kultury. nicznego w Olkuszu, NE otrzymała p.Jolanta Ska- Potrafiła skupić wokół siebie • Odkrywanie niezwykłych wińska, za upowszechnianie ciekawych twórców Jej zaantalentów (np. Doroty Kiełedukacji teatralnej i języka gażowanie zaowocowało utwokowicz, która ukończyła ojczystego wśród młodzieży rzeniem Oddziału Okręgowego Państwową Wyższą Szkołę szkolnej, popularyzowanie idei TKT. To właśnie Ona przekoTeatralną w Krakowie i dziś pięknego życia blisko Sztuki nywała najbardziej o konieczjest aktorką Teatru im. Jaraoraz wspieranie działań nauczy- ności powstania w Olkuszu stocza w Łodzi), cieli i animatorów kultury w warzyszenia, bo (jak mówiła), środowisku olkuskim. każde środowisko ma prawo • Prowadzenie klubu Literackiego z Panią Haliną ŚwierLaudację wygłosiła wiceprezes do własnego „teatru”. Olkuskie czek oraz poetą krakowskim TKT istnieje od 2002 r. Skupia TKT w Olkuszu p.Anna Hajduła, Andrzejem Krzysztofem Toranimatorów ruchu teatralnego w która podkreśliła, że: busem, imieniu teatru i dla teatru. Jola to znakomity animator Potrafi cieszyć się z każdego • Organizowanie małopolskiekultury. W dosłownym tłumago konkursu „Bliżej teatru” czeniu z łaciny animator to oży- sukcesu artystycznego, skutecz– 2008 r. Nagroda Małopolwiciel (od animare –ożywiać, nie zachęcać innych do społeczskiego Kuratora Oświaty. tchnąć duszę, anima – wiatr, nej działalności na niwie kultu-

• Organizacja i prowadzenie teatru poezji skupiający utalentowanych, wrażliwych i sympatycznych uczniów I LO w Olkuszu, Jola niezwykle skutecznie upowszechnia w szkole i śro- • I nagroda Instruktor do spraw dowisku kulturę i edukację oświaty w Miejskim Domu teatralną, działa w interesie Kultury w Olkuszu, na Ogólteatru i na rzecz podnoszenia nopolskim Festiwalu Teatrów jego rangi w życiu społecznym. Amatorskich OFTA dla kabaJest niestrudzonym animatoretu „Trzy na szynach”, wojerem, konsekwentnie wprowadza wódzka nagroda dla kabaretu

Jej wiedza dotycząca teatru i estrady była wielokrotnie wykorzystywana w wydarzeniach kulturalnych naszego miasta i w TKT.Jola Skawińska to nie tylko fantastyczny animator kultury w środowisku, ale Człowiek o wielkim sercu i Przyjaciel. Jolu – gratulacje od wszystkich członków TKT i myślę, że także od wszystkich tutaj zebranych. Jolanta Skawińska otrzymała dyplom, kwiaty, piękną statuetkę teatralną i duże brawa. Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i nauczycielce! Budowlanka


Reklama OLKUSZ Związek, busiarze a sprawa olkuska

WYBORY DO ZARZĄDU OSIEDLA MŁODYCH

Użytkownicy forum wydają się być zgodni. "Olkusz jest zbyt małym miastem zeby funkcjonowała komunikacja miejska i  minibusowa." piszę użytkownik rfl_1989. Wtóruje mu dispolok, który dodaje iż "Żadne normalne miasto nie dopuściło by do takiej patologi.". Nie sposób się z tymi opiniami nie zgodzić, gdyż Olkusz jest chyba jedynym miastem w Polsce, gdzie na trasie liczącej 11,4 km kursują zarówno autobusy komunikacji miejskiej jak i kilkanaście prywatnych busów. Neo88 słusznie zauważa, iż "gdyby nie było busów Związek miał by większe wpływy więc można by wymagać w przetargach lepszych autobusów, a ceny biletów 'po mieście' też spadły i ludzie byli by zadowoleni." Już w sprawozdaniu za 2009 rok, Związek zwracał uwagę iż: "aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okre-

sie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez nich rozkłady jazdy nie pozostają bez wpływu na ilość pasażerów przewożonych w  komunikacji realizowanej na zlecenie Związku, bowiem popyt na komunikację zbiorową jest na naszym terenie określony daną liczbą pasażerów, którzy są przewożeni przez wszystkich przewoźników. Zatem zwiększenie liczby kursów na liniach realizowanych przez przewoźników poza umową ze Związkiem, a pokrywających się z  przebiegiem linii Związku powoduje zmniejszenie wpływów z  biletów i  w  efekcie powstaje konieczność zwiększenia wpłat gmin na rzecz Związku. Należy zauważyć, że przewoźnik licząc na zysk, nie będzie realizował przewozów w godzinach i dniach, gdy potok pasażerski jest mały, bo takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów społecznych. Poza tym nie stosuje on ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest tak ustalana by być znacznie niższą niż cena biletów sprzedawanych przez Związek. Busy tych przewoźników, bez względu na to jaki mają ustalony rozkład jazdy do zezwolenia, jeżdżą przed autobusami komunikacji organizowanej przez Związek...” Przewoźnicy prywatni korzystają z potoków pasażerskich oczekujących na komunikację miejską. W efekcie komunikacja organizowana przez Związek przewozi tych pasażerów, którzy mają darmowe lub ulgowe przejazdy Ważne pytanie odnośnie przyczyny całej sytuacji zadał inny użytkownik forum, obserwator. "Czy nie jednym z  półwinnych aktualnej sytuacji jest gospodarz miasta – Burmistrz?" pyta on swo-

ich współrozmówców. "Burmistrz wydał zezwolenie i nie ograniczył działalności gospodarczej firmie "Transportowiec" przyczyniając się do pozbawienia ZKG"KM" sporych wpływów z linii 450." zauważył inny piszący, podczas gdy forumowiczka Pola, zwraca także uwagę na bierność nie tylko samego Burmistrza, ale także podległych mu urzędników. "urzędasy z budynku UMiG nigdy nie kontrolowali żadnych busiarzy. Za brak rozkładów jazdy, niepunktualną jazdę, omijanie przystanków, niewykonywanie kursów (pojawia się ITD a wszystkie szczury do nory!) - zezwolenia powinny być cofnięte." - piszę zniesmaczona. Istotnie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na obszarze gmin tworzących Związek, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym w naszym przypadku są wydawane, przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Zgodnie z zapisem §6 pkt. 2 lit. ł. Statutu Związku, przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, należy do zadań Związku. Zatem przed wydaniem zezwolenia Zarząd Związku powinien mieć możliwość dokonania analizy wpływu wydania lub zmiany zezwolenia na rentowność linii organizowanych przez Związek i dotowanych z budżetu gmin. Do tej pory Zarząd Związku

nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wydanych zezwoleń przez Burmistrza Olkusza, ani też wniosek o dokonanie stosownej analizy. W odpowiedzi na pytanie skierowane do Burmistrza w  powyższej sprawie Związek otrzymał odpowiedź że: "Zgodnie z opinią prawną organ właściwy w w sprawie udzielenia lub zmiany zezwolenia przeprowadza analizę samodzielnie lub może zlecić jej wykonanie innej specjalistycznej jednostce. Zapis statusowy Związku nie skutkuje przekazaniem tych uprawnień przez organ wydający zezwolenie, lecz ustanawia możliwość przeprowadzenia analizy, na zlecenie tego organu."- co moim zdaniem mija się z prawdą. Czy spór może zakończyć w najbliższym czasie ? Czy z naszych ulic znikną, jeżdżące bez żadnego nadzoru minibusy ? Korzystający z Komunikacji Miejskiej nie tracą nadziei. "Przecież musi być jakiś sposób, żeby ich z Olkusza wywalić. Nieustannie nie będą się bronić, a gołym okiem widać, że taki minibus wcale nie wygląda jak autobus, więc to na pewno nie jest komunikacja miejska." piszę Michał. Związek wystąpił już do Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie o określenie, co należy rozumieć pod pojęciem "komunikacja miejska". Może wydana przez ten organ decyzja, zakończy w końcu spór na którym tracą wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Norbert Sonik

OLKUSZ Gminny Konkurs Języka Polskiego

Czy język giętki powiedział wszystko?

24 lutego 2011 r. w SP9 w Olkuszu odbył się finał X Miejsko – Gminnego Konkursu Języka Polskiego pod hasłem Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa… Jak co roku, patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i  Gminy Olkusz. Warto dodać, że konkursowi patronuje też Uniwersytet Śląski w Katowicach.Tegoroczna edycja była przygotowana przez panie: mgr M. Kozieł, mgr A. Pasich i mgr A. Piątek.

z SP nr 9, II – drużyna z SP w Żuradzie, a III – SP w Braciejówce. Finaliści musieli m. in. wykazać się wiedzą z zakresu frazeologii, nauki o języku, ortografii i szeroko pojętej kutury.

Tradycyjnie pierwszym zadaniem była krzyżówka, którą tworzyły hasła będące synonimami i antonimami nazywającymi cechy charakteru. Nie sprawiła ona większych trudności, w przeciwieństwie do zadań, w których uczniowie mieli wykazać się umiejętnościami W konkursie wzięło udział 7 naj- krasomówczymi, choć i  tu nie lepszych drużyn z miasta i gminy zabrakło oryginalnych pomysłów. Olkusz. I miejsce zajęła drużyna Uczestnicy m. in. musieli wymyślić,

jakie zastosowanie mogły mieć współczesne przedmioty w czasach prehistorycznych. Okazało się, że dzisiejszy wieszak na ubrania był dawniej wędzarnią ryb, a rękawica robocza to po prostu krwiożerka. Dla niezorientowanych podajemy definicję tegoż przedmiotu. Krwiożerka to odciskacz mięsa z krwi upolowanych zwierząt. Po odsączeniu krwi mięso w rękawicy było opiekane i serwowane specjalnym gościom przez wodza.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek ufundowany przez piekarnię państwa Piasnych i Radę Rodziców przy SP nr 9. Nagrody książkowe oraz gadżety związane z regionem zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz. SP nr 9

OLKUSZ „Czar Par” W Gimnazjum Nr 4.

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

W dniu 25.02.2011 roku w Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu odbył się VIII Matematyczno-Przyrodniczy „Czar Par” dla szkół podstawowych .

Brało w nim udział 38 uczniów z VI klas z całego powiatu olkuskiego. Uczniowie zmagali się z 12 konkurencjami zarówno z matematyki jak i przyrody. Musieli wykazać się wiedzą jak również logicznym myśleniem rozwiązując krzyżów-

ki, rebusy, domina matematyczne i łamigłówki. I miejsce zdobyła para ze Szkoły Podstawowej w Zedermanie: Marcin Klich, Marcin Roś, której opiekunem była Pani Beata Stach. II miejsce zdobyła para ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olkuszu: Przemysław Strojek, Maciej Kaczmarczyk - opiekun Pani Anna Syma. III miejsce zdobyła para ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu:

Oliwia Rozmus, Aleksandra Caban - opiekun Pani Joanna Cioch. Konkurs ten cieszy się ogromną popularnością i z każdym rokiem Tomsia, Renata Oleksak-Cieślik, przybywa uczestEdyta Wądołowska, Urszula Słaby, ników. Anna Facler-Januszek. Opiekunami konkursu są Panie: Ewa Witkowska, Ewa SkibińskaGimnazjum nr 4

Zapraszam serdecznie na zebranie Mieszkańców Naszego Osiedla, które odbędzie się w dniu 11 marca 2011 o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 2. Na zebraniu przedstawione będzie sprawozdanie z działalności Zarządu, udzielenie absolutorium, wybory do nowego Zarządu, wolne wnioski i dyskusja. Zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych sprawami naszej dzielnicy, rozwojem Klubu Osiedlowego „KRECIK”, remontem chodników, nowymi miejscami parkingowymi, organizowaniem imprez i festynów rodzinnych, modernizacją boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci, odśnieżaniem dróg oraz parkingów, sprawami Ośrodka Zdrowia itp. Z poważaniem Grzegorz Lipiński

OGŁOSZENIA DROBNE Biuro Nieruchomości "Twoje marzenie" zajmujemy się: - pośrednictwem w obrocie nieruchomościami: domy, mieszknia, lokale, działki - sprzedaż, zakup, zamiana, wynajem (licencja zawodowa 5517) - pośrednictwem finansowym - kredyty inwestycyjne dla firm, hipoteczne (decyzja w ciągu tygodnia) - prowadzimy sprzedaż gotowych projektów domów

Olkusz, Kazimierza Wielkiego 29/44 tel. 32-754 46 80 lub 795 252 644

AUTO-PLAST Sp. J.

- Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych - Pomoc drogowa, - Diagnostyka komputerowa, - Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów, lakiery samochodowe, alarmy i centralne zamki.

Al. Tysiąclecia 1B tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

Przejazdy do ślubu BMW X1 lub nowym VW Passatem Tanio!!!!! tel 514908557 Do sprzedania VW Golf III. Stan bardzo dobry , lewy bok uszkodzony. Tel: 693-858-777

MAŁE RAMKI

MIASTO BUSIARZY

Ostatnimi czasy zaostrzył się spór pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” a firmą przewozową „Transportowiec” Sp. z o. o. Sprawę tą poruszyli w swoich artykułach dziennikarze Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego czy Przeglądu Olkuskiego. Wywołała ona także burzliwą dyskusję na forum internetowym Związku (www.zkgkm-olkusz.pl/ forum/). W  temacie „spór o mur” użytkownicy (z gościnnym udziałem radnego Łukasza Kmity) prowadzą interesującą dyskusję, o niewątpliwym problemie jakim jest funkcjonowanie prywatnych linii minibusowych na trasach pokrywających się z trasami organizowanymi przez Związek, które przecież są dofinansowywane z pieniędzy podatników.

7

FIRMA BUDOWLANA Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych - wylewek cementowych agregatem „Mixokret” - robót elewacyjnych - robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką, samochód samowyładowczy - tynków maszynowych (gipsowych i cementowo-wapiennych) Olkusz, ul. Osiecka 3a tel./fax. 032 643 32 61, kom. 0604 793 597, 0604 437 742

SUPRA - Piotr Rudnicki

KURSY kierowców wózków widłowych

• BHP • PPOŻ

• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 0 606 397 921

KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14 ( 032 643 06 07, 032 643 48 33 ( 0502 35 43 32

Wydawca: Wydawnictwo SOLID PRESS s.c. M. Mucha, J. Mucha Adres: 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 29 tel.: 668-339-732 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl Biuro czynne pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00

Redaktor naczelny: Mateusz Mucha Skład i łamanie: FHU Kurdyła Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. w pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub całości bez jego zgody.


8

Reklamy

Kompra B I U R O R A C H U N KO W E

ROZLICZ SIĘ Z FISKUSEM SZYBKO, SPRAWNIE ZA ROK 2010 ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,

tel. 32 754 56 70


Gwarek Olkuski 04/2011  

Gazeta informacyjno-reklamowa. Dwutygodnik.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you