Page 1

24 LUTEGO 2011

Nr 03/2011 (115) Nakład: 20 000 szt. ISSN: 1896-1797

Redakcja:

ul. K.K. Wielkiego 29 (OPB) 32-300 Olkusz tel. 668 339 732 tel. 668 581 963 tel. 0-32 754 56 70 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek.ilkus.pl

• www.asestravel.pl • tel. 032/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •

Kompra B I U R O R A C H U N KO W E

ROZLICZ SIĘ Z FISKUSEM SZYBKO, SPRAWNIE ZA ROK 2010

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) tel. (032) 754 60 10

biuro@drzwi.olkusz24.pl drzwi.olkusz24.pl

CENY TAK NISKIE JAK NIGDY DOTĄD.

Dodatkowo 5% upustu na wszystkie meble

TEL: 696-302-819

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN ! ! !

Skład Węgla ul. Rzeka w Rodakach

godziny otwarcia : Pn-Pt od 7:30 - 16:00 Tel: 514-617-132 , 728-122-613

OLKUSZ, Al. 1000-lecia (Baza STW), tel. 032 754 74 49 PRZENIESIONA Z OSIEKA

KOMBUD

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

ATRAKCYJNE CENY ! ! !

HURTOWNIA WYKŁADZIN c OBSZYWANIE pn. zynne DYWANÓW s o b- p t . 9 . 9- 17 13 Duży wybór CHODNIKÓW NISKIE CENY

WSZYSTKO Z DREWNA U NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA" Producent wyrobów z drewna oferuje: • Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, meble oraz drzwi. Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

SPRZEDAŻ CEGŁY FIRMY LEIER i WIENERBERGER ! ! !

KOMINKI 32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1 tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021


2

Informacje, Reklamy

WIEŚCI ZE STAROSTWA Profilaktyka – metoda skuteczna

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego Prawo do zdrowia jest jednym z podstawowych praw człowieka. Każdy z nas winien korzystać z tego prawa w całej obfitości, bez jakichkolwiek ograniczeń. W społeczeństwach uprzemysłowionych wiodącymi przyczynami śmierci są zawały serca, rak, udary, cukrzyca i nadciśnienie. Kiedy już wystąpią, należy je skutecznie leczyć, zgodnie z najlepszą wiedzą i w nowoczesnych standardach. Terapia, nawet na najwyższym poziomie, nie zawsze jest skuteczna. Metodą o wiele tańszą i efektywniejszą jest profilaktyka. Profilaktyka jest zawsze skuteczniejsza od leczenia! Stąd apel do mieszkańców Ziemi Olkuskiej. W ostatnich dwóch latach nastąpił duży wzrost zachorowań na grypę i nowotwory. Kierując się wielką troską o zdrowie Naszych Mieszkańców, zwracam się z apelem o wykonywanie badań profilaktycznych i szczepień. Dotyczy to zwłaszcza szczepień przeciwko grypie. Co prawda, nie gwarantują one w stu procentach ochrony przed chorobą, jednak czynią jej przebieg łagodniejszym, a co najważniejsze – pozwalają uniknąć powikłań, które są tragiczne w skutkach. Ważnymi badaniami są: U kobiet: • mammografia (badanie piersi); od 50 do 69 lat – bez skierowania, do 50 lat i powyżej 69 – skierowanie od lekarza specjalisty. (Badania można wykonać w Krakowie, Jaworznie, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu.) • cytologia (wymaz z szyjki macicy) u każdego lekarza ginekologa, Poradnia K (Olkusz: „Nowy szpital” ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, ul. Nałkowskiej i „CENTER-MED” – ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28 oraz w poradniach w Kluczach, Trzyciążu i Wolbromiu. U kobiet i mężczyzn – kolonoskopia (badanie jelita grubego) – „Nowy szpital” w Olkuszu. U mężczyzn – badanie prostaty (poradnia urologiczna) – „Nowy szpital” w Olkuszu. Szanowni Państwo, dbajcie o zdrowie, korzystajcie z badań profilaktycznych, przeprowadzajcie stosowne okresowe przeglądy stanu waszego zdrowia, waszej kondycji. Wszystkie badania są bezpłatne w ramach NFZ. Pełny wykaz poradni znajdziecie Państwo w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2 oraz pod nr. tel. 32 647 08 40 lub 32 643 643 04 14. Pamiętajcie! Wczesna diagnostyka chroni przed rozwojem chorób, a tym samym przedłuża życie. Oczekują tego od nas nasze dzieci, wnuki i najbliżsi. Starosta Olkuski Jerzy Kwaśniewski

OLKUSZ Koniec Ferii na wojskową modłę

Poseł na V Feriach Zimowych

w Stylu Wojskowym Na zakończenie Ferii w dniu 11.02.2011 strzelcy, harcerze, grupy asg, uczniowie klas mundurowych oraz dzieci i młodzież z powiatu olkuskiego na terenie „opanowanym” przez Strzelca przyjmowali gościa specjalnego Posła na Sejm RP Jacka Osucha.

Poseł rozmawiał z młodzieżą o zimowej akcji, wypytywał o grach, turniejach, zajęciach, oglądał repliki broni, wyposażenie, oporządzenie, żartował oraz strzelał z repliki AK 74. Młodzi kadeci „zimowych manewrów” otrzymali ufundowane przez Biuro Poselskie nagrody i dyplomy. Wraz z Panem Posłem dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów oraz UMiG w Olkuszu i Starostwo Powia-

towe, wręczali Wicestarosta Henryk Kieca, Zastępca Burmistrza Olkusza Marcin Pietraszewski. Olkuski Parlamentarzysta gościł na Feriach w Stylu Wojskowym już po raz czwarty, podziękował za pracę strażakom, żołnierzom komandosom, funkcjonariuszom policji i straży ochrony kolei, strzelcom, sponsorom oraz wszystkim którzy przyczynili się do tego że codziennie w zajęciach brało ponad 100 uczestników i wszyscy mimo mrozu, śniegu i deszczu byli zadowoleni. Poseł Jacek Osuch zapowiedział że przyjedzie na Rodzinny Piknik Strzelecki i że wspomoże akcje dla dzieci. Plut. ZS August Pasztaleniec

Na powiatowych traktach: Kruszcowa i Powstańców Śląskich – do remontu

Zarząd Powiatu w Olkuszu nie ustaje w staraniach o poprawę jakości olkuskich dróg powiatowych. 11 lutego br. został rozpisany przetarg na przebudowę DP nr 1075K na odcinku ulic Kruszcowej i  Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową kanalizacji deszczowej. 750-metrowej długości odcinek łączy ul. Jana Kantego (nieopodal Urzędu Skarbowego) z drogą krajową nr 94. Inwestycja będzie współfinansowana przez Unię Europejską w  ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W ramach prac przewidziano wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej o przekroju 40 cm, który przejmie wodę opadową poprzez 32 wpusty uliczne. Następnie projekt przewiduje wykonanie konstrukcji jezdni wraz z chodnikami z kostki brukowej, parkingu przy cmentarzu komunalnym na 25 samochodów oraz zatoki dla minibusów o pow. 1100 m2. Przebudowa ulic Kruszcowej i Powstańców Śląskich winna być zakończona do 30 września 2011 roku. Koszt istotnego drogowo-kanalizacyjnego przedsięwzięcia w olkuskiej dzielnicy Piaski projektant wycenił na blisko 3,833

mln zł. Fundusze UE pokryją 85 procent kosztów inwestycji. Udział własny inwestora wyniesie 575 tys. zł. Xxxxxxxxxxxx Przez kilka ostatnich lat zapowiadano, że na skrzyżowaniu ul. Biema i M. Curie-Skłodowskiej z  ul. 1000-lecia w  Olkuszu zostanie wybudowane skrzyżowanie typu rondo. Zamierzenia te nie zostały zrealizowane. Obecnie planuje się przebudowę tego skrzyżowania i wyposażenia go w sygnalizację świetlną. Stosowne prace zostaną przeprowadzone najprawdopodobniej w 2012 roku.

Paweł Pacuń dyrektorem Zarządu Drogowego

Obradujący 3 lutego br. Zarząd Powiatu w Olkuszu powierzył obowiązki dyrektora Zarządu Drogowego Pawłowi Pacuniowi. Nowy szef ZD związany jest z jednostką organizacyjną powiatu od 2006. W Zarządzie Drogowym w Olkuszu pracował dotychczas na stanowiskach: majstra, specjalisty i głównego specjalisty, a ostatnio – jako zastępca dyrektora ds. inwestycji. Paweł Pacuń ma 33 lata. Pochodzi z Olkusza. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej o specjalności: „drogi, ulice i autostrady”. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2002 roku. Przez pierwsze lata po ukończeniu studiów pracował w firmach wykonawczych zajmujących się realizacją inwestycji drogowych. W 2005 roku uzyskał nieograniczone uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Od 2008 roku zdobywa praktykę zawodową w celu uzyskania analogicznych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności drogowej.

Nowy sprzęt dla zarządu Drogowego

Starostwo Powiatowe w Olkuszu planuje doposażyć Zarząd Drogowy w Olkuszu w nowoczesny, profesjonalny sprzęt do utrzymywania dróg powiatowych w należytym stanie. Konieczność zakupu specjalistycznych maszyn wraz z osprzętem trudno podważać. Zarząd Drogowy w Olkuszu sprawuje opiekę nad drogową siecią o łącznej długości ponad 430 km. Nowe maszyny trafią do obwodu w Olkuszu i Wolbromiu. W ubiegłym roku Zarząd Drogowy pozyskał nowy remonter, nowoczesną maszynę przeznaczoną do wypełniania pęknięć i ubytków w nawierzchniach drogowych różnego rodzaju. Remonter wykonuje pracę mieszanką emulsji asfaltowej i kruszywa, bez wcześniejszej obróbki remontowanej powierzchni. Idea pracy urządzenia polega na podawaniu pod ciśnieniem grysu oraz emulsji asfaltowej do głowicy roboczej, gdzie następuje precyzyjne otoczenie grysu emulsją. W kolejnej fazie następuje wbudowanie pod ciśnieniem powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni drogi. Obecnie został ogłoszony przetarg na zakup wysokiej klasy ciągnika, z napędem na cztery koła, z wyposażeniem do robót drogowych, który wespół z remonterem stanowić będzie zestaw naprawczy. Ciągnik będzie wyposażony w specjalistyczny osprzęt, między innymi: głowicę do koszenia traw i odrostów, głowicę do ścinki pobocza, pług odśnieżny wirnikowy, pług lemieszowy. Ciągnik będzie kosztował ok. 350 tys. zł. Zarząd Powiatu planuje ponadto zakupić drugi podobny zestaw ciągnik+remonter. Będzie to możliwe w trzecim kwartale 2011 roku.

GALERIA FOTOGRAFII

Ferie w Stylu Wojskowym - Raport Dnia 11.02.2011 r. zakończyły się cyklicznie organizowane przez STRZELCA ferie zimowe. W tym roku dzieci mogły zapoznać się z pracą funkcjonariuszy Policji, Straży Ochrony Kolei, żołnierzy z  Wojskowej Komendy Uzupełnień, komandosów z 16 batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Podlipia, Olkusza, Boru Biskupiego, Bukowna Starego. Uczestnicy ferii mogli zaznajomić się ze sprzętem w/w formacji, przejechać się wozem pożarniczym czy radiowozem, wysłuchać prelekcji. W trakcie "zimowych manewrów" odbywały się różne konkursy, zabawy i  gry organizowane przez panią Paulinę i  Kingę zwieńczone licznymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Jak co roku wystrzelano dziesiątki tysięcy kulek asg, śrutów, kul paintballowych. Odbyły się turnieje strzeleckie o Puchar Burmistrza Bukowna i Olkusza. Dziennie na Ośrodku Zalto-bis gościliśmy od 90-130 kadetów. Mimo mrozu, śniegu i  deszczu na twarzy adeptów zimowych wakacji gościł uśmiech i zadowolenie. Dzięki Darczyńcom dzieci mogły również liczyć na poczęstunek: kiełbaskę z ogniska , grochówkę, żurek, słodycze, gorącą herbatę robiona przez panią Martę. Składam ogromne podziękowania dla żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i SOK, strażaków, strzelców, kadry firmy Zalto-bis. Dziękuję sponsorom: BOLOIL S.A., NSZZ SOLIDARNOŚĆ, PSS SPOŁEM, F.H. ANETKA, PKM DUDA, FIRMIE CATERINGOWEJ ŁUKA Łukasz Szlęzak, Przedsiębiorstwu MALBOX, Bankowi Pekao Oddział Olkusz, Stowarzyszeniu Techników i Inżynierów Metali Nieżelaznych, SKOK Jaworzno, FPHU Krzyś Krzysztof Gumółka z Bukowna, ADAX Adam i Wiesław Gumółka, Tartakowi Leszka Piętki, EKO-INVEST Tomasz Józefiak, Pogotowie Dywanowe Polrug-Team Michal Urbaniak, REM- Instal, Studio Led Grzegorz Januszek, Piekarnia Janusz Piasny, Piekarnia Marek Kiełtyka, Zalto-bis - Jerzy i Marta Bojanowicz, Kinga Curyło, Paulina Wiercioch-Lipińska, August Pasztaleniec, Józef Sarecki, Leszek Stencel, Zygmunt Solecki, Tomasz Lipiński, Kamil Skrzypczyk, Bartosz Czechowski, Michał Glibowski, Monika Nawara, Artur Szymczyk, Przemek Banach. Dziękuję za patronat, nagrody, gimbusa, Burmistrzom Bukowna i Olkusza, Posłowi Jackowi Osuchowi, Staroście Olkuskiemu, Waldkowi Czarnocie. Przeglądowi Olkuskiemu, Gwarkowi, Portalowi Olkuszanin, Eolkusz, Strzeleckiemu Portalowi Informacyjnemu, Portalowi Wodąca, olkusztv Franciszek Rozmus. Prezesom OSP Robertowi Todorowi, Markowi Krzykawskiemu, Maciejowi Skupieniowi, Waldemarowi Śledzińskiemu, nadkom. Rafałowi Kaczmarczykowi. Specjalne podziękowania dla Tomasza Zaborowskiego i  Grażyny Kulig. Wszystkim z całego serca dziękuję i jestem bardzo wdzięczny. mł. insp. Grzegorz Lipiński


Informacje

3

GWAREK RADZI Prawo Spadkowe

FELIETON Pogrzeb a sprawa polska

– dla kogo, Za mało by żyć, za mało by umierać... ZACHOWEK kiedy i w jakiej wysokości? Od kilku miesięcy wiemy już, że od 1 marca b. r. obniżone zostaną zasiłki pogrzebowe wypłacane z kasy państwa z ok. 6400 na 4000 zł. Jak podkreślają wszyscy niemal zorientowani w funeralnym biznesie jest to niewystarczająca kwota na zorganizowanie tradycyjnego, godnego pochówku, tzn., złożenie ciała w ziemi w porządnej trumnie, z  katolicką oprawą i stypą dla zaproszonych gości.

najwyższe w całej UE. Szkoda tylko, że zapomnieli, iż pensje przeciętnych Polaków są najniższe, ale to przecież

taki nieistotny drobiazg. Rząd liczył na „rozsądek” firm pogrzebowych, że w związku z obniżeniem zasiłku one obniżą koszty swoich usług. Tymczasem ani zakłady świadczące tego typu usługi, ani restauratorzy nawet nie chcą myśleć o takim rozwiązaniu, szczególnie, że rząd uszczęśliwił nas wszystkich podwójnie – obniżył zasiłek i  jednocześnie podniósł VAT. Dlaczego przedsiębiorca miałby rezygnować z dość pokaźnych zysków, jakby nie patrzeć biznes to biznes, ten funeralny nie różni się niczym od odzieżowego czy spożywczego.

Śmierć bliskiej osoby to bolesne i  przykre doświadczenie. Każdy kto tego doświadczył wie, że ostania rzecz o jakiej chce się wtedy myśleć to pieniądze, a raczej świadomość, że nie ma wystarczających funduszy, aby tego bliskiego godnie pochować. A niestety prawda jest taka, że każdy „wyciąga rękę po kasę”: ksiądz za mszę, organista za śpiewanie, kościelny za obecność, zakład pogrzebowy za trumnę, czy transport, zarząd cmentarza za „dołek” itd. Obecnie koszty przeciętnego, niewystawnego pogrzebu wynoszą ok. 6000 zł., wynika z tego że od marca trzeba będzie dopłacić z własnej kieszeni ok. 2000 – za sam pogrzeb, Od narodzin do opuszczenia bez pomnika (w końcu to już jest tego ziemskiego padołu przedobro luksusowe). ciętny człowiek, katolik trzy razy Nasi, wybrani w demokratycz„naraża” swoich najbliższych na nych wyborach, wspaniali i hojni ogromne jednorazowe wydatki. rządzący doszli do wniosku, że To: komunia św., ślub z weselem oszczędzić można i na śmierci. oraz właśnie pogrzeb. Podczas, Swą decyzję argumentowali tym, gdy daty dwóch pierwszych możiż w Polsce zasiłki pogrzebowe są

na w jakiś sposób przewidzieć, zaplanować i  rozłożyć koszty w  czasie, tak śmierć i pochówek spadają na rodzinę nagle i przeważnie niespodziewanie. Już te 6000 zmu-

szało do logistycznego wysiłku, jak zatem zarządzić 4000 zł?

Jeśli zmarły był tradycjonalistą raczej odpada znacznie tańsza kremacja. Zakładając, że bliski zmarł w domu, lekarz na miejscu stwierdzi zgon i nie będzie wymagana sekcja zwłok i przymusowy pobyt w prosektorium: trzeba załatwić miejsce na cmentarzu i zapłacić ok. 1400 zł, (w  końcu nikt nie chce być pochowany pod sosną w  lesie), można zrezygnować z  drogiej trumny i  kupić taką do 1000 (jeśli się taką znajdzie), można zrezygnować z  usług zakładu pogrzebowego (może tylko zamówić Krzyż z tabliczką – koszt powiedzmy 500 zł), prze-

KĄCIK KOLEKCJONERA Nowości Poczty Polskiej i nie tylko Numizmatycy zapoznali się z planem emisji NBP na 2011 rok. Czas by filateliści również byli zorientowani i przygotowani na emisje znaczków pocztowych w 2011 roku. Plany emisyjne Poczty Polskiej są jak zwykle ambitne. Na chwilę obecną planuje się 16 tematów (33 znaczki, w tym 2 bloki). Są to m.in.: 1. 400 rocznica urodzin Jana Heweliusza – (styczeń - 1 zn.) 2. 100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie (styczeń – 1 zn.) 3. Hokej na trawie (luty – 1 zn.) 4. Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy (luty – 1 zn.) 5. 100 rocznica urodzin Stefama Kisielewskiego (marzec – 1 zn.) 6. Wielkanoc (marzec – 2 zn.) 7. „Uśmiech Świata” w fotografii Elżbiety Dzikowskiej (kwiecień – 6 zn.) 8. Europa (maj – 1 zn.) 9. Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar (maj – 4 zn.) 10. 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza (czerwiec – 1 zn.) 11. Prezydencja Polski w Radzie UE (czerwiec – 1 zn.) 12. Polacy na świecie (sierpień – 4 zn.) 13. Śladami Karola Wojtyły – Niegowić (wrzesień – 1 zn.) 14. Utracone dzieła sztuki (październik – 3 zn.) 15. Boże Narodzenie (listopad – 2 zn.) 16. Emisja obiegowa (3 znaczki – w miarę potrzeb) Do chwili obecnej Poczta Polska nie ogłosiła jeszcze planu emisji znaczków z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża Polaka, który zmarł 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię tej uroczystości, przypadającej tydzień po Wielkanocy. Na pogrzebie było prawie 2 miliony pielgrzymów z całego świata. Tym razem zapewne będzie również olbrzymia frekwencja. Jan Paweł II w ciągu swego bardzo długiego pontyfikatu odbył ponad sto pielgrzymek po całym świecie. Upamiętniły to prawie wszystkie poczty światowe i banki narodowe krajów, gdzie nie zawsze główną religią jest chrześcijaństwo. Świadczy to tylko o wyjątkowości naszego rodaka. Bezsprzecznie jest to największy autorytet światowy dla wszystkich, bez względu na wyznawany światopogląd. Na świecie ukazało się kilka tysięcy znaczków i monet o tematyce „Jan Paweł II”. Dotychczas ani poczty świata, ani banki nie upamiętniły w takiej ilości żadnej postaci. Od 1978 roku do 2005 był papieżem. Jeden z najdłuższych pontyfikatów kościoła. W dniu 1 maja 2011 roku zamknie się historia człowieka jakim był Karol Wojtyła – a zacznie się historia świętego kościoła rzymsko-katolickiego. Warto swoim potomnym pozostawić pamiątki o Polaku jakiego znaliśmy, jakiego mieliśmy zaszczyt słuchać i podziwiać, korzystając z jego rad i nauczań. Nie chcę wpadać w patos, ale myślę, że był Wielkim Polakiem nie tylko dla mnie, ale również dla bardzo wielu ludzi na świecie, z którego jeszcze wiele pokoleń będzie brać przykład. Narodowy Bank Polski na kwiecień planuje emisję monet obiegowych, srebrnych i złotych z okazji beatyfikacji. Nie zasypiajmy w zdobywaniu pamiątek: Już Bank Andory wydał monetę srebrną o nominale 5 Dinarów upamiętniającą datę beatyfikacji Jana Pawła II. Czekamy na inne emisję. Może uda nam się zdobyć jak najwięcej.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

chować zmarłego we własnym domu, samemu go ubrać, umyć, zorganizować własny transport na cmentarz. Zrezygnować lub samemu wydrukować i rozwiesić klepsydry. Katolik raczej nie zrezygnuje z księdza i mszy, a jeśli duchowny, organista i kościelny (chociaż w sumie bez tych dwóch ostatnich mogłoby się obyć) nie zrezygnują ze swojego „co łaska, ale nie mniej niż” udziału to czeka nas kolejny wydatek ok. w sumie 1000 zł. Do tego rezygnujemy ze stypy i ewentualnie najbliższą rodzinę zapraszamy na kawę do własnego domu. No cóż, być może udałoby się w tych 4000 zmieścić, ale czy w ten sposób chcielibyśmy pożegnać tego, kogo kochaliśmy? Wprawdzie katolicy powinni cechować w skromności, ale czy chociaż ta ostatnia droga nie powinna być nieco prostsza i  mniej ciernista? Jeśli nie dla zmarłych, to przynajmniej dla tych co zostali. Zakłady pogrzebowe znalazły wyjście z trudnej sytuacji w jakiej znajdą się rodziny zmarłych. Można będzie zorganizować pogrzeb na kredyt na korzystnych warunkach, albo wykupić specjalne ubezpieczenie pogrzebowe. Wygląda na to, że podobnie jak z emeryturą, jeśli sami nie zatroszczymy się, póki czas, o swoją przyszłość na państwo jak zwykle nie możemy liczyć. Izabela Szatyn

Często zdarza się, że po śmierci spadek zmarłego przypada niektórym spadkobiercom albo zupełnie obcym osobom. Dzieję się tak z uwagi na całkowitą swobodę testowania zmarłego i przez to może on określić kto będzie po nim dziedziczył. W takim przypadku ustawodawca zabezpiecza interesy najbliższej rodziny zmarłego instytucją w postaci zachowku.

Ustawodawca instytucją w postaci zachowku zabezpiecza interesy osób najbliższych spadkodawcy przepisami art. 991 i następnych kodeksu cywilnego. Zachowek gwarantuje tym osobom udział w majątku zmarłego, w określonej wysokości, jeśli uprawnieni nie otrzymali należnych im praw w innej formie. Prawo do zachowku należy się zstępnym zmarłego tj. dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego, którzy byliby powołani do spadku po nim z ustawy. Stanowi o tym art. 991 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Co do zasady, osoba uprawniona do zachowku ma prawo do połowy spadku, który by jej przypadał, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Jeśli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo gdy chodzi o małoletniego zstępnego, wówczas zachowek jest większy i  wynosi dwie trzecie wartości ww. udziału spadkowego. Prawo do zachowku nie przysługuje tylko wtedy, gdy spadkodawca wydziedziczył w testamencie uprawnio-

nego do zachowku. Wydziedziczenie może nastąpić tylko z bardzo wyjątkowych przyczyn. Roszczenie o zachowek kieruje się przeciwko spadkobiercy - jest to roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej obliczonej zgodnie z wymienionymi zasadami. Pamiętać trzeba jednak, że zaspokojenie roszczenia o  zachowek przez spadkodawcę mogło nastąpić poprzez darowiznę uczynioną za życia na rzecz uprawnionego do zachowku bądź też w postaci zapisu zamieszczonego w testamencie. Gdyby taka darowizna lub zapis miały miejsce, wtedy osobom uprawnionym do zachowku będzie przysługiwać jedynie roszczenie o uzupełnienie zachowku. Jeśli zapis lub darowizna był większy niż prawo do zachowku, nie będzie im przysługiwać wobec spadkobiercom testamentowym zmarłego żadne roszczenie. Zachowek jest płatny na wezwanie uprawnionego. Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku przedawnia się z  upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu. Powództwo o zachowek wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Pozew o zachowek podlega opłacie w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Rafał Czeladzki

OLKUSZ Wspólna modlitwa i integracja

Rycerze spotkali się z biskupem

Ponad trzydziestu członków stowarzyszenia „Rycerze Kolumba” z  Olkusza wspólnie z  rodzinami wzięło udział w  spotkaniu z  ks. Biskupem Grzegorzem Kaszakiem, które odbyło się w ubiegłą niedziele w Sławkowie.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w kościele podwyższenia Krzyża Świętego celebrowanej przez ks. Bp. Grzegorza Kaszaka. Biskup Sosnowiecki, który jest także członkiem Rycerzy modlił się w intencji członków Rycerzy i ich Rodzin. W liturgii wzięli także

udział kapelani Rycerzy z Olkusza, Sławkowa, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Po Mszy Świętej zgromadzeni członkowie Zakonu wraz z bliskimi wzięli udział w spotkaniu integracyjnym. Wzięli w nim udział m.in. Krzysztof Orzechowski - delegat terytorialny Rycerzy w Polsce, Witold Zmysłowski – delegat rejonowy Rycerzy. W trakcie spotkania, Rady z poszczególnych części Diecezji Sosnowieckiej prezentował swoje osiągniecia. Olkuszanie reprezentowani przez Wielkiego Rycerza Rady im. Ks. Jerzego Popiełuszki – brata Marka

Kajdę wymieniali podejmowane przez Radę projekty m.in. koncert charytatywny Ewy Urygi, pomoc powodzianom z Sandomierza itp. Obecnie Rycerze organizują wyjazd do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne. Olkuska Rada działa od roku przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbego. Ostatnio dołączyli do grona Rycerzy ks. Proboszcz Henryk Chmieła i ks. Krystian Lubiński. Organizacja skupia mężczyzn chcących działać charytatywnie m.in. na rzecz kościoła. Łukasz Kmita

Rycerze Kolumba zapraszają na pielgrzymkę

Pojadą na Beatyfikację Rada Rycerzy Kolumba im. Bł. Jerzego Popiełuszki działająca przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu zaprasza wszystkich zainteresowanych na pielgrzymkę na uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego Jana Pawła II. Pielgrzymka organizowana jest we współpracy z licencjonowanym Biurem Podróży Aurora. Zapisy przyjmowane są telefonicznie: 784-00-50-80. Pielgrzymka odbywa się tzw. długi weekend majowy.

Program pielgrzymki: 1 dzień (29.04.2011) Wyjazd z Olkusza około godz. 16:00. Przejazd w kierunku Włoch przez Czechy, Austrię. 2 dzień (30.04.2011) Przyjazd do Padwy. Zwiedzanie romańsko-gotyckiej bazyliki świętego Antoniego, katedry i baptysterium, najstarszego na świecie ogrodu botanicznego, Pałacu Della Regione, Bazyliki Santa Giustina. Powrót do autokar, przejazd w okolice Asyżu na nocleg, obiadokolacja.

3 dzień (01.05.2011) wyjazd z hotelu około godziny 1:30, przyjazd do Rzymu około godziny 4:00. Przejazd komunikacją miejską do Watykanu. 10.00 Uroczystość Beatyfikacji Jana Pawła II. Około godziny 14-tej krótki spacer po Rzymie. Wyjazd z Rzymu około godziny 18-tej. Przejazd w Kierunku Asyżu na nocleg. 4 dzień (02.05.2011) Śniadanie, wykwaterowanie. Spacer po Asyżu: Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Bazylika św. Franciszka, Bazylika św. Klary, Katedra św. Rufina, Plac Ratuszowy, Zamek Rocca Maggiore, Kościół św. Damiana. Droga powrotna do Polski. Nocny przejazd przez Austrię, Czechy. 4 dzień (03.05.2011) Powrót do Olkusza we wczesnych godzinach popołudniowych.

Koszt został określony na kwotę 925 zł plus 10 euro. Więcej informacji udziela Łukasz Kmita – tel. 784-00-50-80. Rycerze Kolumba Olkusz


4

Informacje, Reklamy

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowe procedury

Histeroskop i USG dla ginekologii Oddział Ginekologiczno-Położniczy w „Nowym Szpitalu” w Olkuszu Sp. z o.o., pod kierownictwem ordynatora lek. med Jerzego Tylnickiego, stale i systematycznie rozwija się. W  ostatnich dniach 40-łózkowy oddział wzbogacił się o dwa istotne przyrządy diagnostyczne: histeroskop i  specjalistyczne, zgodne z potrzebami oddziału, USG. Oba aparaty kosztowały łącznie ponad 150 tys. zł.

w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Kolejne procedury medyczne wdrażane są w „Nowym Szpitalu” w Olkuszu. 11 lutego 2011 roku w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym ordynator lek. med. Krzysztof Dziurowicz (na zdjęciu), specjalista ortopedii i traumatologii, wespół z  zespołem przeprowadził operację rewizji endoprotezy, którą dwa lata wcześniej wszczepiono w olkuskiej placówce. Rewizja okazała się konieczna, gdyż proteza pacjentki uległa uszkodzeniu w wyniku stanu zapalnego, który był umiejscowiony w okolicach stawu biodrowego. Operacja, w trakcie której przeszczepiono pacjentce kawałek kości pozyskanej z  banku tkanek z  Katowic oraz wzmocniono panewkę specjalną siatką, trwała ponad 3 godziny. Przebiegła planowo. Jest zapowiedzią podobnych zabiegów w przyszłości. Warto przy tym nadmienić, że do niedawna rewizje endoprotez biodrowych wykonywały jedynie szpitale kliniczne. Od czerwca 2010 roku w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Olkuszu powiększono wolumen procedur medycznych. Poza ściśle ortopedycznymi zabiegami: implantacją protez wewnętrznych stawów biodrowych i kolanowych w oddziale wykonuje się skomplikowane zabiegi z chirurgii urazowej – m.in. kości pięty, nadgarstka, kolana – z  użyciem płytek blokujących, w tym tytanowych.

- Histeroskop – informuje wiceszef oddziału ginekologiczno-położniczego lek. med. Marek Krzysztoforski - umożliwia oglądanie wnętrza macicy w powiększeniu. Pozwala na szybką i trafną diagnozę. Jest też wielce przydatny przy zabiegach chirurgicznych. Nasz nowy instrument jest dobrej klasy. Będzie dobrze współpracował z zakupionym właśnie USG. Dodatkowe wyposażenie pozwala na rozszerzenie spektrum leczenia, zwiększenie liczby procedur medycznych stosowanych w naszym oddziale. Będzie także ważnym atutem w naszych staraniach o uzyskanie dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w „Nowym Szpitalu” w Olkuszu Sp. z o.o. drugiego stopnia specjalizacji. Uzyskanie wyższego stopnia akredytacyjnego wpłynęłoby korzystnie na rozwój ginekologii i położnictwa, pozwoliłoby na zwiększenie kontraktu z NFZ oraz wpłynęło pozytywnie na pozyskiwanie dla naszej placówki nowych pacjentek spoza powiatu olkuskiego. Warto poinformować, że wszelkie procedury medyczne związane z położnictwem są refundowane w 100 procentach przez narodowy Fundusz Zdrowia. Na zdjęciach lek. med. Marek Krzysztoforski prezentuje nowe urządzenia.

WOLBROM W sprawie szkół

Dłużej nie da się dopłacać Gmina Wolbrom, podobnie jak wiele innych gmin w Polsce musi zmierzyć się z poważnym problemem racjonalizacji sieci szkół, co jest spowodowane znacznym spadkiem populacji dzieci w wieku szkolnym. Doniesienia medialne, jak i nasze lokalne doświadczenie świadczą o tym, że trudne decyzje zmian w sieci szkolnej budzą wiele emocji: zmian obawiają się rodzice, których dzieci zmienią otoczenie, boją się o swoje miejsca pracy nauczyciele. Władze gmin, które zobowiązane są do prowadzenia prawidłowej i racjonalnej gospodarki finansowej muszą uwzględniać nieubłagany czynnik ekonomiczny – nie da się bez końca zwiększać nakładów na oświatę..

Jak poinformował nas burmistrz Jan Łaksa Gmina Wolbrom znalazła się w tym roku w sytuacji, kiedy pewnych decyzji nie da się dłużej odwlekać. Nakładane na samorząd nieustannie nowe zadania oświatowe, np. sześciolatki w szkole, wypłacanie dodatków uzupełniających nauczycielom oraz remonty i inwestycje w budynkach oświatowych, przy istniejącej sieci szkół oraz zmniejszającej się liczbie uczniów grozi brakiem zabezpieczenia finansowego dla zrealizowania podstawowych zadań oświatowych gminy. Planowane w budżecie na rok 2011 w dziale oświata wydatki wynoszą blisko 26,5 mln zł, przy subwencji ok. 13,5 mln zł, co jest kwotą wyższą od ubiegłorocznej o ponad 2,5 mln zł. -Nie możemy biernie przyglądać się zwiększającym się ciągle wydatkom w dziale oświaty, bo w budżecie braknie pieniędzy na jakiekolwiek remonty budynków szkół, czy inne inwestycje w

gminie – mówi burmistrz Łaksa i dodaje – Nie będziemy przecież brać kredytów tylko po to, aby wypłacać wynagrodzenia i pochodne w szkołach, bo grozi to paraliżem finansowym całej gminy i brakiem jej rozwoju.

Niestety w Wolbromiu niezwykle trudny temat reorganizacji szkół stał się także narzędziem ostrej walki politycznej, a władze Gminy znalazły się w sytuacji, kiedy bez względu na to czy zracjonalizują wydatki na oświatę, czy im się to nie uda, staną się obiektem krytyki przegranej w ostatnich wyborach opozycji. Likwidując szkoły narażają się na niezadowolenie części społeczności lokalnej i tracących pracę nauczycieli; pozostawiając niezmienioną sieć szkolną dopuszczą do swoistego paraliżu finansów Gminy, w której wydatki na oświatę stanowią już obecnie połowę budżetu, co nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju innych obszarów działalności Gminy.

Wobec intensywnie prowadzonej kampanii przeciwko likwidacji szkół, w celu wyjaśnienia wątpliwości, władze Gminy spotykają się z bezpośrednio zainteresowanymi: rodzicami i nauczycielami, informują, przedstawiają fakty i dementują plotki. A plany są takie: ponieważ od kilku lat obserwuje się, iż funkcjonowanie trzech gimnazjów na terenie miasta Wolbrom przekracza jego potrzeby, powstał pomysł przekształceni wszystkich trzech miejskich gimnazjów w jedno. Ponieważ największą popularnością wśród uczniów i rodziców, najlepszymi wynikami egzaminów szkolnych i najlepszymi wskaźnikami ekonomicznymi cieszy się Gimnazjum Nr 3 - to ono według projektu przyjmie uczniów z pozostałych dwóch szkół. Do czasu ukończenia nauki przez dotychczasowych uczniów G3 szkoła będzie funkcjonować w dwóch budynkach: przy ul. Skalskiej 20 i w budynku obec-

nego Gimnazjum Nr 1 na os. Łokietka w Wolbromiu. Wszyscy uczniowie będą się uczyć na jedną zmianę. Ostateczną siedzibą wolbromskiego gimnazjum będzie, posiadający najlepszą infrastrukturę, budynek na os. Łokietka.

Opuszczone przez Gimnazjum Nr 2 pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół przy ul. Pod Lasem, po odpowiedniej modernizacji stałyby się natomiast siedzibą bardzo potrzebującego nowego lokum Przedszkola Publicznego Nr 2 w Wolbromiu, które wraz z funkcjonującą tam podstawówką stworzyłby zespół przedszkolno-szkolny, co dodatkowo rozwiąże poważny problem brakujących miejsc w gminnych przedszkolach. Wokół budynku przy ul. Pod Lasem 1 są świetne warunki, by wybudować tam miejsca zabaw dla wszystkich wychowanków.

Komasacja gimnazjów miejskich to tylko połowa planów magistratu. Do likwidacji wyznaczono również dwie małe i bardzo nieekonomiczne szkoły wiejskie w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej, w których już teraz uczniowie uczą się kilkuosobowych klasach łączonych. Uczniowie tych szkół byliby dowożeni odpowiednio do dwóch

szkół podstawowych w Wolbro- niom mieszkańców. miu. Na obu trasach od kilku Planowane przez władze Gminy lat sprawnie funkcjonuje dowóz Wolbrom zmiany w organizacji młodzieży gimnazjalnej. sieci szkolnej mają na celu zraW wyniku licznych konsulta- cjonalizowanie wydatków ponocji społecznych władze Gminy szonych na oświatę, co pozwoli na Wolbrom złagodziły ostatnio wydatkowanie zaoszczędzonych zakres reorganizacji wiejskich środków na polepszenie bazy podstawówek. Ulegając argu- dydaktycznej i oferty programomentacji rodziców dzieci naj- wej pozostałych szkół i odciąży młodszych w projekcie zmian budżet Gminy. Ostateczna decyzamiast całkowitej likwidacji zja w sprawie racjonalizacji sieci tych szkół ujęto tylko ich reduk- szkolnej leży w rękach miejskich cję do oddziałów 0-3, czyli naj- rajców, którzy będą omawiać temat młodsi uczniowie pozostaliby i podejmować stosowne uchwały w szkołach we własnych miej- 23 lutego. Z chwilą zamknięcia scowościach. To kompromisowe tego numeru, nie były znane wynirozwiązanie zmniejszy zakres ki głosowania w tej sprawie. planowanych oszczędności, ale Ewa Barczyk wychodzi naprzeciw oczekiwa-


5

20.000 szt.

POSZUKUJEMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

Nakład

bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Informacje, Reklamy

Kontakt: 668-339-732, 668-581-963 mail: gwarekolkuski@wp.pl

POSZUKUJEMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO Kontakt: 668-339-732, 668-581-963 mail: gwarekolkuski@wp.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Sporządzamy świadectwa energetyczne budynków i mieszkań Informacji udziela Zakład Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kluczewska 2, p. 7, tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 123

Posiadamy do wynajęcia przy ul. Kluczewskiej 2: • pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2 wyposażone w energię elektryczną

W budynku na terenie placu targowego przy ul. Sławkowskiej 12A posiadamy do wynajęcia: • lokal handlowy o pow. 14,5 m2, wyposażony w media

Zapewniamy:

Oferujemy również do dyspozycji handlujących miejsca na terenie PLACU TARGOWEGO: • miejsca o wymiarach 3 m x 7 m

Na terenie placu targowego przy ul. Sławkowskiej 12A posiadamy do wydzierżawienia tereny przygotowane zg. z obowiązującymi przepisami pod place manewrowe nauki jazdy kat. A, B

Osoby dokonujące zakupów na placu targowym zapraszamy do parkowania samochodów na terenie placu targowego – teren placu jest monitorowany oraz dozorowany.

• dozór całodobowy • obiekt monitorowany

Szczegółowych informacji udziela: Dział Administracji i Kadr, p.17, tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120


6

Informacje

OLKUSZ Dziecięce radości...

WYDARZENIA KULTURALNE KINO ZBYSZEK

25.02 - 03.03 godz. 17.00

„OCH KAROL 2” POLSKA (komedia)

PROGRAM MOK OLKUSZ

Ferie z MOK 2011

Przez dwa tygodnie zimowej przerwy w nauce pracownicy olkuskiego MOK starali się umilić pobyt w mieście dzieciom i młodzieży szkolnej. Wśród wielu przygotowanych na ferie zajęć znalazły się atrakcje dla miłośników gier i zabaw, sztuk plastycznych, tańca oraz dla kinomanów. Niektóre z tych propozycji zachęciły nawet... dorosłych.

Tak było z kursami tańca. O ile zajęcia z  hip-hopu w  drugim tygodniu opanowane zostały przez młodzież, o  tyle na spotkaniach poświęconych tańcom towarzyskim ćwiczyły dzieci w  różnym wieku, no i  dorośli. Kroki cha-chy, rock'n'rolla, walca, czy też polki z  pewnością przydadzą się podczas karnawału, albo, jak zdradzili niektórzy z  uczestników, na zbliżającym się weselu. Również dorośli, ale tym razem pracownicy Muzeum Afrykanistycznego przygotowali nawiązujące do Czarnego Lądu zaję-

cia plastyczne, zabawy i gry dla dzieci w  różnym wieku. Starsi uczestnicy podróżowali po Afryce śladami Stasia i Nel, grali na afrykańskich instrumentach, sprawdzali czym różni się piasek z  Sahary od naszego olkuskiego oraz odkrywali plemiona zamieszkujące Afrykę. Młodsze dzieci zapoznały się ze zbiorem bajek córki dr. Szczygła - Ewy Szczygieł Michalskiej pt. „Baśnie spod baobabu”. Po wspólnym czytaniu wykonywały do niej ilustracje. Spotkanie z  książką uzupełniały bardzo lubiane przez maluchy zabawy ogromną różnokolorową chustą Klanza. Ponadto dzieci poznawały zwierzęta zamieszkujące Afrykę, bawiły się w  poszukiwanie ich figurek wśród eksponatów muzeum, odpowiadały na zagadki, wykonywały prace plastyczne przedstawiające afrykańskie zwierzaki. Natomiast podczas zajęć plastycznych w Miejskim Domu Kultury odbyły się kursy rysowania witraży, a także warsz-

taty tematyczne: „Moje spotkania z  bohaterem bajki" oraz „Podwodny świat”. Wszystkie miejsca były zajęte.

Oryginalną propozycją były zabawy cyrkowe i  kuglarskie, w których programie znalazła się m. in. nauka żonglerki. Przygotowano też otwarte zajęcia wokalne oraz karaoke.

Na nudę nie mogli tez narzekać miłośnicy filmu. Na ekranie Kina „Zbyszek” pojawiły się takie hity, jak „Żółwik Sammy”, „Biała Strzała podbija kosmos” i „Zakochany wilczek”.

Zgodnie z  wieloletnią tradycją, podczas ferii z MOK odbywa się bal karnawałowy. A  że hasłem tegorocznej zabawy był „Świat baśni” licznie przybyły nań księżniczki, wróżki oraz filmowi superbohaterowie. Były gry, zabawy, konkursy ze słodkimi nagrodami oraz prawdziwy pokaz iluzjonistyczny. MOK Olkusz

OLKUSZ Dobierz okno do Swojego charakteru

Okna zwierciadłem duszy cz.2

Każdy z nas jest inny. Niektórzy wiecznie bujają w  obłokach, inni twardo stąpają po ziemi. Kierujemy się w  życiu różnymi wartościami i postrzegamy świat w  odmienny sposób. Sprawdź, jakie okna pasują do określonych cech charakteru. Część 2:

Poszukiwacz Przygód

trzeba być gotowym na wszystko. Na potrzeby poszukiwaczy przygód odpowiedzą okna nietypowe, wyróżniające się indywidualnym stylem. Najlepiej, gdy będą one również funkcjonalne - na przykład energooszczędne. Poszukiwaczom przygód nie wystarczą bowiem zwykłe okna - mówi Monika Sosnowska–Rainer z OKNOPLAST. Okno Platinium Evolution² z oferty OKNOPLAST łączy elegancką stylistykę z energooszczędnymi rozwiązaniami. Charakteryzuje się ono półokrągłą linią profilu i wysoką izolacyjnością termiczną.

Przedsiębiorca Poszukiwacze przygód uwielbiają podróże, ale nie zadowolą się kurortami pełnymi turystów. Chętniej wybiorą się na wyprawę w Himalaje, niż na deptak w Sopocie. Niczym Indiana Joens ciągle szukają nowych wyzwań i bohatersko stawiają im czoła. Nudzą ich utarte schematy i rozwiązania, za to fascynują nowości. Osoby te przywiązują Przedsiębiorca to typ, który również wagę do funkcjonalności potrafi poddać chłodnej analiprzedmiotów – wszak w podróży zie każdy pomysł. Jest nastawio-

nym biznesowo optymistą, ale zanim podejmie decyzję - zrobi dokładny rachunek zysków i strat. Fascynują go oryginalne rozwiązania, szczególnie wtedy, gdy to on jest ich autorem. Ceni prawa rządzące światem nauki. Przedsiębiorcom polecam okna energooszczędne. Takie osoby na pewno ucieszą się, gdy zobaczą niższe rachunki za ogrzewanie i z radością wyliczą roczne oszczędności. Okna energooszczędne są dostępne w ofercie większości producentów. Przy ich wyborze warto jednak pamiętać, że najlepsze parametry pozwalają uzyskać profile 6–komorowe - mówi Monika Sosnowska –Rainer, Menadżer ds. PR z OKNOPLAST .

Do wykonania okna Thermic 90 krakowski producent wykorzystał 6-komorowy profil o szerokości 90 mm. W ramie zastosowano ramkę termiczną, co umożliwia ogrzanie domu przy mniejszej ilości energii. Thermic 90 dzięki specjalnej konstrukcji pozwala znacznie zmniejszyć straty ciepła w domu. Ciąg dalszy nastąpi. Oknoplast

24.02.2011 SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WYKONANIU NARODOWEGO TEATRU EDUKACJI Z WROCŁAWIA GODZ. 08.30 - "DZIADY" GODZ. 10.10 - "WYSPA SKARBÓW" GODZ. 12.00 - "ROK 84" (SALA WIDOWISKOWA MDK) 24.02. GODZ. 17.00 "FUNKCJONOWANIE UZDROWISK I TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W POLSCE" WYKŁAD DR MAŁGORZATY BUCZEK-KOWALIK W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (MDK)

25.02.2011 SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WYKONANIU NARODOWEGO TEATRU EDUKACJI Z WROCŁAWIA GODZ. 08.30 - "SZEWCZYK DRATEWKA" GODZ. 10.10 - "DZIADY" (SALA WIDOWISKOWA MDK) 25.02. GODZ. 19.00 BENEFIS OLKUSKIEJ NAGRODY ARTYSTYCZNEJ (SALA WIDOWISKOWA MDK) 27.02. GODZ. 16.00 KONCERT ORGANOWY Z OKAZJI 400-LECIA UFUNDOWANIA ORGANÓW WSPÓŁORGANIZACJA: STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA

W OLKUSZU (BAZYLIKA MN. PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W OLKUSZU) A W MARCU ZAPRASZAMY M. IN. NA: 2.03. GODZ. 19.00 KONCERT "GRUPY MOCARTA" (SALA WIDOWISKOWA MDK) 19.03. GODZ. 17.00, 20.15 "KLIMAKTERIUM" SPEKTAKL TEATRU CAPITOL W WARSZAWIE (SALA WIDOWISKOWA MDK)

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA POŻARY

16.02. Wolbrom, ul. Łukasińskiego Najprawdopodobniej wskutek wrzucenia gorącego popiołu do kosza na śmieci spłonęły trzy kontenery oraz zaparkowany obok samochód fiat punto, który należy do mieszkańca miasta. Straty w trakcie ustalania, pożar ugasili strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej PSP w Wolbromiu.

KRADZIEŻE

09.02. Bolesław, ul. Laskowska Pracownik firmy Eltel powiadomił o  kradzieży ok. 170 m kabla telekomunikacyjnego na szkodę TPSA dokonanej w  nocy z  08/09.02.2011r w  Bolesławiu w  rejonie ul. Laskowskiej przez nieznanych sprawców. Straty w ustaleniu. 09.02. Olkusz W Olkuszu nieznani sprawcy dokonali kradzieży około 250 mb kabla telefonicznego na szkodę Telekomunikacji Polskiej S.A. Straty w toku ustaleń. 07.02. Klucze W Kluczach nieznany sprawca dokonał włamania do jednej z pracowni w Zespole Szkół, skąd skradł systemy do instalacji alarmów. 09.02. Olkusz W Olkuszu nieznany sprawca dokonał włamania do mieszkania, z którego skradł dwa laptopy marki Simens, aparat fotograficzny marki Canon, złotą biżuterię oraz pieniądze. 09.02. Wolbrom, ul. XX-lecia Mieszkanka Wolbromia zawiadomiła, że nieznany sprawca, po wyłamaniu zamka podklamkowego w  drzwiach wejściowych do mieszkania, dostał się do środka i skradł laptop. 09.02. Wolbrom, ul. Chrobrego Mieszkanka Wolbromia zawiadomiła, że nieznany sprawca dokonał włamania poprzez wyłamanie zamka podklamkowego i skradł biżuterię.

09.02. Zimnodół W  Zimnodole nieznany sprawca dokonał włamania do pomieszczenia gospodarczego, z  którego skradł kabel elektryczny 60 mb, pilarkę oraz spawarkę. W tym samym czasie nieznany sprawca z  pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży elementów miedzianych ze spawarki wirnikowej na szkodę innego mieszkańca Zimnodołu. 17.02. Wolbrom, ul. Łukasińskiego Funkcjonariusze miejscowego komisariatu zatrzymali sprawcę kradzieży kabla telefonicznego oraz wycięcia słupów na szkodę Telekomunikacji Polskiej. 45- letni mieszkaniec miasta popełnił przestępstwo w stanie nietrzeźwym (około 3,20 promila alkoholu we krwi) i trafił do policyjnego aresztu KPP w Olkuszu.

WYPADKI

15.02. Bolesław, DK Nr 94 Kierujący skodą octavią 27- letni mieszkaniec Krzykawki podczas zmiany pasa ruchu zawadził o jadący prawym pasem autobus man. Skoda wpadła w poślizg i znalazła się w  rowie. Do Nowego Szpitala w  Olkuszu trafiła trójka pasażerów samochodu osobowego. Na leczeniu pozostał jeden z nich. Mężczyzna doznał urazu głowy i kręgosłupa. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 16.02. Międzygórze (gm. Bolesław) Kierujący fiatem pandą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i  uderzył w  drzewo. Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Trzebini w wieku 23 i 28 lat. Drugi z mężczyzn doznał złamania jednego z  kręgów i pozostał na leczeniu w Nowym Szpitalu w  Olkuszu. 23-latek trafił do policyjnego aresztu KPP w  Olkuszu. Trwa ustalanie, kto kierował samochodem i czy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Pobrano im krew do badań.

21.02. Wolbrom, DW Nr 794 Kierujący samochodem renault 19, jadąc od strony Trzyciąża, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w betonowy słup. Samochód uderzył następnie w  drzewo. Kierujący i  pasażer samochodu trafili do Nowego Szpitala w Olkuszu.

INNE WYDARZENIA

11.02. Olkusz W  Olkuszu funkcjonariusze z  KPP Olkusz ujęli na gorącym uczynku przestępstwa mieszkańca Witeradowa, który wspólnie i  w  porozumieniu z  drugim n/n sprawcą dokonał włamania do sklepu mięsnego, Z którego skradł kasę fiskalną oraz artykuły spożywcze. Sprawcę zatrzymano w policyjnej izbie zatrzymań. 12.02. OLKUSZ, ul. ŻURADZKA Policjanci z KPP Olkusz dokonali zatrzymania 22-letniej kobiety, która 12.lutego br., która sprzedała alkohol nieletnim. 12.02. OLKUSZ, ul. ŻURADZKA Policjanci z KPP Olkusz dokonali zatrzymania 22.letniej kobiety, która 12.lutego br., która sprzedała alkohol nieletnim. 15.02. Bukowno, ul. Starczynowska Policjanci zatrzymali 53-letniego mieszkańca miasta, który kierował samochodem pomimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanego przez Sąd Rejonowy w Olkuszu. 15.02. Olkusz, DK Nr 94 Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w  Olkuszu ujawnili w  samochodzie volkswagen transporter kilka gramów suszu koloru zielonego- marihuanę. Zatrzymane zostały trzy osoby: 23-letni mieszkaniec Kosmolowa, 22-letni olkuszanin oraz 25-letni mieszkaniec Bukowna.

KOMUNIKATY Olkuska policja poszukuje świadków kolizji, do jakiej doszło w dniu 4 lutego br. (piątek) około godz. 13.35 w rejonie wyjazdu ze stacji Statoil na ulicę Sławkowską w Olkuszu (posesja nr 39). Zaparkowany przed warsztatem samochodowym samochód chrysler został uderzony przez przejeżdżający obok nieznany pojazd. Ewentualnych świadków prosimy o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie wyjaśniające pod nr tel. 32 6478 237 lub 32 6478 221. W związku z przypadającym w dniach 21- 26 lutego br. Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu organizuje dodatkowe dyżury policjantów. Każdy mieszkaniec będący ofiarą przestępstwa będzie mógł uzyskać fachową pomoc. Informację będzie można uzyskać telefonicznie, bądź osobiście. Jednocześnie informujemy, że do dyspozycji mieszkańców są również dzielnicowi, a także działający całodobowo numer alarmowy 997. Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram dyżurów. Pozdrawiam, H AR M O N O G R A M DY ŻU R Ó W Poniedziałek, 21 lutego w godz. 10.00- 12.00: nadkom. Agnieszka Fryben, sierż. szt. Katarzyna Matras, mł. asp. Łukasz Czyż (tel. 32 6478 232- 233) Wtorek, 22 lutego w godz. 16.00- 18.00: asp. szt. Artur Czarnota (tel. 32 6478 223) Środa, 23 lutego w godz. 16.00- 18.00: asp. szt. Krzysztof Kamionka (tel. 32 6478 224) Czwartek, 24 lutego w godz. 10.00- 12.00: nadkom. Agnieszka Fryben, sierż. szt. Katarzyna Matras, mł. asp. Łukasz Czyż (tel. 32 6478 232- 233) Piątek, 25 lutego w godz. 10.00- 12.00: nadkom. Agnieszka Fryben, sierż. szt. Katarzyna Matras, mł. asp. Łukasz Czyż (tel. 32 6478 232- 233) Numery telefonów do dzielnicowych z miasta i gminy Olkusz znajdują się na stronie internetowej olkuskiej policji pod adresem www.olkusz.policja.gov.pl

Olkuska policja poszukuje świadków kradzieży znaku drogowego, do której doszło około 14 lutego br. w rejonie posesji nr 70 przy ulicy Parcze w Olkuszu. Był to znak B-2 „zakaz wjazdu”. Ewentualnych świadków lub osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat zdarzenia prosimy o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę pod nr tel. 32 6478 234 lub 32 6478 221.


Reklama

OLKUSZ Wystawa prac Jacka Majcharkiewicza

Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym nych przedsięwzięciach, a skończywszy na zabawnym, czasem doprawionym ironią komentowaniu naszej olkuskiej rzeczywistości. Najbardziej rozpoznawalnym wyrazem owych komentarzy są właśnie satyryczne rysunki.

Olkusz, Kazimierza Wielkiego 29/44 tel. 32-754 46 80 lub 795 252 644

Obecnie poziom bezrobocia w powiecie olkuskim przewyższa średnią wojewódzką i krajową. – Ten znaczący wzrost liczby osób bezrobotnych, zbiegł się

Al. Tysiąclecia 1B tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

Do sprzedania VW Golf III. Stan bardzo dobry , lewy bok uszkodzony. Tel: 693-858-777

Więcej informacji o  Jacku Majcherkiewiczu i  jego twórczości znaleźć można na stronie internetowej: www.jamagor.gorenice.pl Wystawę jego satyrycznych rysunków w  Centrum Kultury oglądać można do 8 marca.

MOK Olkusz

Wzrasta bezrobocie w powiecie olkuskim rza podjąć Ministerstwo, celem ograniczenia drastycznego wzrostu bezrobocia w powiecie olkuskim. Olkuski parlamentarzysta z PiS zadaje także pytanie, czy Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu może wobec znacznego wzrostu bezrobocia w styczniu 2011 r. liczyć na dodatkowe środki przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2011. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku PUP w Olkuszu otrzymał ponad 20 mln zł na aktywne formy prze-

AUTO-PLAST Sp. J.

- Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych - Pomoc drogowa, - Diagnostyka komputerowa, - Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów, lakiery samochodowe, alarmy i centralne zamki.

Przejazdy do ślubu BMW X1 lub nowym VW Passatem Tanio!!!!! tel 514908557

OLKUSZ Pogarszają się statystyki wśród osób bez pracy

z faktem, iż PUP w Olkuszu nie otrzymał dotąd środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu tj. na staże, szkolenia czy wypłacanie dotacji. Jest to związane z faktem, iż na dzień dzisiejszy nie uzyskano decyzji Ministra Pracy w sprawie wysokości środków przyznanych z Funduszu Pracy na rok 2011 – mówi poseł Jacek Osuch, który na początku lutego przesłał w tej sprawie interpelacje do Minister Pracy Jolanty Fedak. Poseł pyta także działania zamie-

Biuro Nieruchomości "Twoje marzenie" zajmujemy się: - pośrednictwem w obrocie nieruchomościami: domy, mieszknia, lokale, działki - sprzedaż, zakup, zamiana, wynajem (licencja zawodowa 5517) - pośrednictwem finansowym - kredyty inwestycyjne dla firm, hipoteczne (decyzja w ciągu tygodnia) - prowadzimy sprzedaż gotowych projektów domów

Jacek Majcherkiewicz urodził się w 1959 roku. Ukończył katowickie Studium Reklamy. W  zakresie sztuk plastycznych zajmuje się malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Ma na swoim koncie 9 wystaw indywidualnych i 52. wystawy zbiorowe w Polsce Jacek Majcherkiewicz jest i za granicą. Jego prace znajduw  Olkuszu (i  nie tylko) posta- ją się w kolekcjach prywatnych cią powszechnie znaną, a  jego w kilku krajach. twórczość ma wielu sympatyków. - Rysunkiem satyrycznym Jeśli mimo to autor miał obawy zajmuję się od dziesięciu lat. związane z frekwencją na werni- Co mnie do tego skłoniło? Możsażu swej wystawy, to okazały się liwość śmiania się z otaczającej one całkowicie nieuzasadnione. rzeczywistości nie tylko przy Pawilon Centrum Kultury przy pomocy pióra, ale także rysunul. Szpitalnej w  piątkowy wie- ku. Chociaż trzeba dodać, że czór odwiedziło wielu olkuszan, takie „dziełko” jest często artystów, miłośników twórczości dwuskładnikowe; kreska plus „JaMaGor-a”. Byli też przed- słowo – mówi o swej twórczości stawiciele władz: poseł Jacek Jacek Majcherkiewicz. Osuch, starosta Jerzy KwaśniewUczestniczył w  konkursach ski, zastępca burmistrza Włodzi- rysunków satyrycznych w  Sło- w 2009 roku jego praca została mierz Łysoń, wiceprzewodniczą- wacji, Słowenii, Izraelu, Chor- wyróżniona drukiem w  pekińcy Rady Miejskiej Łukasz Kmita wacji, Chinach, a także w Polsce, skim katalogu. Malarstwo i  rysunek, to nie oraz olkuscy radni. m. in. w  legnickim „SatyrykoOtwierając wystawę dyrektor nie”, w Muzeum Karykatury im. jedyne jego pasje. Pisze poezję, MOK Grażyna Praszelik-Kocjan Eryka Lipińskiego w Warszawie. prozę oraz będące literacką forpodkreśliła zaangażowanie auto- Za jeden ze swych największych mą jego satyrycznych zainterera w  życie kulturalne Olkusza, sukcesów wymienia zaproszenia sowań fraszki. Od lat współprapocząwszy do współtworzenia do udziału w konkursach, jakie cuje z lokalnymi mediami. Jest Galerii OK.NO, skupiającej i pro- rokrocznie otrzymuje z  kraju laureatem nagród i  wyróżnień mującej miejscowych twórców, i  zza granicy. Ciekawostką są w  kilkunastu konkursach litepoprzez udział w wielu kultural- Chiny, w konkursie pt. „Magia”, rackich.

Od początku 2011 r. bardzo źle przedstawiają się statystyki dotyczące osób bezrobotnych w powiecie olkuskim. O ile pod koniec grudnia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu zarejestrowanych było 6618, to już miesiąc później liczba ta wzrosła aż o 500 osób.

OGŁOSZENIA DROBNE

MAŁE RAMKI

Zawarte w tytule życiowe motto Jacka Majcherkiewicza, mieszkającego w podolkuskich Gorenicach poety, prozaika, malarza i rysownika, najpełniej oddają jego fraszki, a  także znane m. in. z prasowych i internetowych publikacji rysunki satyryczne. Karykaturom, skreślonym ołówkiem lub piórkiem zabawnym scenkom poświęcona jest najnowsza wystawa zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Galerię OK.NO.

7

FIRMA BUDOWLANA Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych - wylewek cementowych agregatem „Mixokret” - robót elewacyjnych - robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką, samochód samowyładowczy - tynków maszynowych (gipsowych i cementowo-wapiennych) Olkusz, ul. Osiecka 3a tel./fax. 032 643 32 61, kom. 0604 793 597, 0604 437 742

SUPRA - Piotr Rudnicki

KURSY kierowców wózków widłowych

• BHP • PPOŻ

• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 0 606 397 921

KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14 ( 032 643 06 07, 032 643 48 33 ( 0502 35 43 32

Szanowni Czytelnicy Gwarek Olkuski pragnie poinformować, iż od przyszłego numeru wznawiamy cykl artykułów p.t. Gdzie na weekend. Pragniemy pomóc Państwu zaplanować wiosenne i letnie wycieczki dlatego też zapraszamy do lektury w. w. rubryki. Na początek wyruszymy do południowej Małopolski, aby zwiedzić malowniczo położone zamki w Niedzicy i Czorsztynie. Mamy nadzieję, że nasze propozycje pomogą Wam miło spędzić czas. Izabela Szatyn

Wydawca: Wydawnictwo SOLID PRESS s.c. M. Mucha, J. Mucha

ciwdziałania bezrobociu. Według nieoficjalnych informacji, środki przeznaczone na aktywne formy zwalczania bezrobocia mają być w bieżącym roku niższe nawet o 60 proc. Łukasz Kmita

Adres: 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 29 tel.: 668-339-732 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl Biuro czynne pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00

Redaktor naczelny: Mateusz Mucha Skład i łamanie: FHU Kurdyła Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. w pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub całości bez jego zgody.


8

Reklamy

Z tym kuponem

10% rabatu

na zakup kasy ďŹ skalnej!

RATY

0% ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz tel. 32 643 51 46; tel. kom. 506 019 186


Gwarek Olkuski 03/2011  

Gazeta informacyjno-reklamowa. Dwutygodnik.

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you