Issuu on Google+

27 STYCZEŃ 2011

Nr 01/2011 (113) Nakład: 20 000 szt. ISSN: 1896-1797

Redakcja:

ul. K.K. Wielkiego 29 (OPB) 32-300 Olkusz tel. 668 339 732 tel. 668 581 963 tel. 0-32 754 56 70 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl www.gwarek.ilkus.pl

KOMBUD

• www.asestravel.pl • tel. 032/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •

KOMINKI 32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1 tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021


2

Informacje, Reklamy

OLKUSZ Rycerze Kolumba w Domu Parafialnym

Rycerze połamali się opłatkiem

najpopularniejsze polskie kolędy. – Każdy z Rycerzy włączył się w przygotowanie spotkania. Jedni przynieśli upieczone ciasta, drudzy przygotowali wspólnie z żonami wystrój Sali. Takie spotkania nas integrują – podkreśla ks. Andrzej  - Życzę Was, abyście zawsze Sobaszek.  głosili prawdę i byli jej strażW  planach  na  2011  rok  nikami w tych trudnych Rycerze  Kolumba  z  Olkusza  czasach. Rycerz to człowiek chcą  zorganizować  także  kilhonoru, służący bliźniemu, ka  wyjazdów-pielgrzymek.  to osoba której można zaufać – Pod koniec marca chcielii do której można zwrócić się byśmy udać się do Warszawy o pomoc. Bądźcie wierni tym i pomodlić się przed grobem ideałom i poprzez swoje zaan- bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gażowanie i pracę dawajcie patrona naszej Rady. Już świadectwo o miłości Chry- teraz rozpoczęliśmy przygostusa – podkreślał ks. Henryk  towania do majowego wyjazdu Chmieła, proboszcz parafii św.  na uroczystości BeatyfikacyjMaksymiliana  M.  Kolbego  w  ne Jana Pawła II, które mają Olkuszu. Życzenia do zgroma- odbyć się 1 maja. Wszystkich dzonych skierował także kape- zainteresowanych już prosimy lan  olkuskich  Rycerzy  –  Ks.  o kontakt  –  mówi  ks.  SobaAndrzej Sobaszek, oraz Wielki  szek. Rycerz – brat Marek Kajda. 

Kilkudziesięciu Rycerzy Kolumba z Rady im. Ks. Jerzego Popiełuszki wzięło udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Domu Parafialnym przy kościele św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu.

Spotkanie opłatkowe uświetnił  występ  Jerzego  Zębury,  który  wspólnie  ze  swoim  synem  na  gitarze i skrzypcach wykonali 

Łukasz Kmita

Gwarek radzi Tajniki postępowania nakazowego

Dostałeś WYROK NAKAZOWY – co robić dalej?

Szczególnym rodzajem postępowania w kodeksie postępowania w sprawach wykroczeń jest tzw. postępowanie nakazowe. Wydawany w opisywanym trybie wyrok nazywany jest wyrokiem nakazowym. Jeśli otrzymamy wyrok nakazowy, można bronić się przez wniesienie sprzeciwu zgłoszonym w ciągu 7 dni od otrzymania wyroku z urzędu.

Wyrok nakazowy zapada w postępowaniu uproszczonym  bez przeprowadzania rozprawy  na posiedzeniu niejawnym bez  udziału stron. Sąd rozpoznaje  w trybie uproszczonym te sprawy, w których było prowadzone  dochodzenie, a nie śledztwo. Sąd  może wydać wyrok nakazowy,  jeżeli na podstawie zebranych  dowodów okoliczności popełniony przez nas czyn i nasza wina  nie budzą wątpliwości i doręcza  go stronom wraz z wnioskiem  o ukaranie.

Należy pamiętać, że wydanie  wyroku nakazowego jest niedopuszczalne w stosunku do osoby  pozbawionej wolności w tej lub  innej sprawie. Na tej podstawie  możesz wnieść sprzeciw, jeśli  Sąd wydaje wyrok nakazowy  otrzymamy taki wyrok. Powołajednoosobowo na posiedzeniu  my się wtedy na art. 501 kodeksu  postępowania karnego.  bez udziału stron. Wyrokiem  nakazowym  sąd  Jeśli wniesiemy sprzeciw od  może orzec karę ograniczenia  wyroku nakazowego, straci on  wolności lub grzywnę w wyso- moc. Wniesiony sprzeciw możkości do 100 stawek dziennych  na również cofnąć najpóźniej  albo do 200 000 złotych. Odpis  do  rozpoczęcia  rozprawy.  Po  wyroku nakazowego otrzymamy  wniesieniu  sprzeciwu  sprawa  razem z odpisem aktu oskarże- zostanie rozpoznana w postęnia. Wyrok ten w myśl przepisów  powaniu procesowym. Jeśli tego  może, ale nie musi zawierać uza- nie zrobimy, wyrok stanie się  sadnienia. Powinno być do niego  prawomocny i będziemy musieli  dołączone pouczenie o prawie,  zapłacić grzywnę. terminie i sposobie wniesienia 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Osuch serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków i członków partii „Prawo i Sprawiedliwość” na tradycyjne

SPOTKANIE NOWOROCZNE połączone ze wspólną modlitwa za Ojczyznę.

W najbliższy poniedziałek 31 stycznia o godz. 17.00 w Olkuskiej Bazylice będziemy się modlić Serdecznie zapraszam

Jacek Osuch Poseł na Sejm RP Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w powiecie olkuskim

sprzeciwu oraz skutkach jego  niewniesienia.  Na  wniesienie  sprzeciwu od wyroku nakazowego do sądu, który go wydał,  mamy 7 dni od doręczenia tego  wyroku.  Konstrukcja  zaskarżenia wyroku nakazowego za  pomocą sprzeciwu opiera się na  teoretycznym założeniu, że jest  to jedynie “propozycja kary”,  z którą można się zgodzić lub,  której  można  się  sprzeciwić.  Zgłoszenie sprzeciwu sprawia,  że wyrok nakazowy traci swoją  moc, a sprawa rozpatrywana jest  od początku przed sądem pierwszej instancji, już w zwykłym  trybie  procesowym.  W  swojej konstrukcji przypomina to  instytucję  odmowy  przyjęcia  mandatu.

autor: Rafał Czeladzki


Informacje OLKUSZ Kość (działki) niezgody

FELIETON ZUS a sprawa polska

Czy warto doczekać emerytury? Od jakiegoś już czasu Polaków „bombarduje się” informacjami na temat zmian w systemie emerytalnym. Burzliwe dyskusje w mediach sprawiają, że wielu z nas ma taki mętlik w głowie, że właściwie to już nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi z tymi emeryturami? W sumie mowa jest o niewielkiej zmianie – chodzi przecież tylko o kilka procent, które zamiast do OFE trafią na nasze indywidualne konto w ZUSie. Właściwie więc o co chodzi?

Przecież tak czy inaczej pieniądze  mają  być  nasze.  Tylko  czy to co jest w ZUS naprawdę  jest  nasze?  Tu  tkwi  cały  problem.  5%,  które  zamiast  do  OFE trafi do wielkiego polskiego „molocha”, w rzeczywistości  przeznaczone będzie na wypłatę świadczeń obecnych emerytów,  nasze  te  pieniądze  będą  tylko wirtualnie. Podczas gdy  w Funduszu rzeczone procenty  pomnażają  się  poprzez  inwestycje,  w  Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych będą leżały,  wprawdzie eksperci zapewniają,  że zbierane na indywidualnych  kontach środki będą podlegały  waloryzacji, aby nie traciły na  wartości  jednak  w  praktyce  właściwie to nic nie oznacza.

istniejący z krótka przerwą, od  1934 roku miał z założenia czuwać nad emerytalną (i nie tylko)  przyszłością Polaków. Od kilkunastu już lat bardziej jest kojarzony z niedbałością, zadłużeniem  i skandalami niż z rzeczywistą  troską  o  portfele  przyszłych  emerytów. Spada zaufanie do  tej instytucji i coraz częstsze  są  głosy za całkowitą jego likwidacją. Lekarstwem na zło miały  być OFE. W 1999 roku nastąpił  podział  na  dwa  główne  filary  ZUS i OFE – obowiązkowe dla  ludzi urodzonych po 1968 i trzeci  filar dobrowolny o którym jednak  już tak głośno nie było. Pamiętacie te wspaniałe perspektywy  jakie przed przyszłymi emerytami roztaczali twórcy systemu?   Wakacje  pod  palmami,  życie  usłane różami dla tych, którzy  przystąpią do Funduszu? No tak,  szkoda tylko że rzeczywistość  wygląda  nieco  inaczej.  Dziś  okazuje się, że przyszły emeryt  otrzyma tylko ok. 60% swoich  zarobków sprzed przejścia w stan  spoczynku. Zakładając, że do tej  emerytury dotrwa, bo jeśli wiek  emerytalny będzie wydłużony,  bądź z biegiem lat wydłużany, to  może się okazać, że oszczędzamy na darmo, bo do emerytury  nie dożyjemy. Bermudy wtedy  będziemy mieli w Raju, jeśli istnieje, bo idąc dalej pesymistycznym torem, wiadomo, biednemu  zawsze wiatr w oczy... 

System emerytalny w Polsce  od  lat  wzbudza  kontrowersje  i spędza sen z powiek tak zwykłym  obywatelom  jak  i  tym,  Rząd postanowił, niby dla bezktórzy udają, że chcą w Polsce  pieczeństwa przyszłych emerycoś dobrego zrobić czyli króttów, więcej pieniędzy wpłacać  ko mówiąc – politykom. ZUS, 

3

do  ZUS  niż  do  OFE,  jednak  w rzeczywistości jest to kolejna  nieco nieudolna próba ratowania  finansów publicznych i łatania  dziury budżetowej. Zastanawiający jest fakt, że pieniędzy szukają zawsze gdzieś obok, nigdy nie  zaglądają do własnych portfeli.  Dla polityków to żaden problem  tak czy inaczej oni spokojną starość mają zapewnioną, ich pensje  pozwalają z optymizmem patrzeć  w przyszłość, ale co mają myśleć  zwykli zjadacze chleba, którzy  kombinują jakby tu przeżyć od  wypłaty do wypłaty? Ci, którzy faktycznie lub na papierze  zarabiają 1380 zł brutto? Oni już  z takim optymizmem do życia  nie podchodzą. Dlaczego każda  reforma finansów zaczyna się  od zabierania tym najbiedniejszym, a nigdy nie tracą ci, dzięki  którym średnia pensja w Polsce  oscyluje wokół 3800,00zł? 

Ludzie w Polsce przez wiele lat  pragnęli kapitalizmu, prywatyzacji, wolności, dziś wielu z nich  z nostalgią patrzy w przeszłość  i wspomina te dobre lata PRL  kiedy i praca była i mieszkanie,  i z przedszkolem nie było problemów, niby nie było nic, ale  tak naprawdę było wszystko....  Dziś doczekaliśmy prywatyzacji,  wolności, kapitalizmu, bezrobocia, korupcji, wrzodów żołądka  i braku perspektyw dla młodych  i starych. Niby mamy wszystko,  a tak naprawdę nie mamy nic...

Izabela Szatyn

KĄCIK KOLEKCJONERA Plan NBP na 2011 rok

W roku 2011 NBP planuje wyemitować jak zwykle wiele ciekawych monet dla kolekcjonerów. Poniżej przedstawiam Plan NBP na 2011 rok (plan może ulec zmianie): • styczeń – 2 + 20 zł – Zwierzęta świata – borsuk • luty – 2 + 20 zł – Polscy malarze XIX/XX wieku – Zofia Stryjeńska • marzec – 2 + 10 zł – 30 rocznica powstania NZS • kwiecień – 2 + 10 + 20 + 100 zł – Pamięci ofiar 10.04.2010 • maj – 2 + 10 + 200 zł – Czesław Miłosz • czerwiec – 2 + 10 + 100 zł – Przewodnictwo Polski w Radzie UE • lipiec – 2 + 10 zł – Powstania śląskie • sierpień – 2 + 10 + 200 zł – Ignacy Jan Paderewski • wrzesień – 2 + 10 + 200 zł – Historia Jazdy polskiej – ułan II Rzeczpospolitej • październik – 2 + 10 zł – Europa bez barier – 100-lecie działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi • listopad – 2 + 10 zł – Polscy podróżnicy i badacze – Ferdynand Ossendowski • listopad – 2 + 10 zł - Polskie Kluby piłkarskie – Polonia Warszawa • grudzień – 2 + 10 + 10 zł - Historia polskiej muzyki rozrywkowej – Grzegorz Ciechowski Ponadto 6 monet o nominale 2 zł z serii „Miasta w Polsce”: Gdynia, Łódź, Mława, klasztor Paulinów na Skałce w Krakowie, klasztor Franciszkanów w Kaliszu, klasztor Franciszkanów w Poznaniu. Z powyższego wynika, że NBP planuje wydanie 19 monet o nominale 2 zł, 11 monet srebrnych o nominale 10 zł, 2 monety srebrne o nominale 20 zł, 2 monety złote o nominale 100 zł (8 gram), 3 monety złote o nominale 200 zł (15,5 gram). Cieszy również, że NBP planuje emisję monet srebrnych w nakładzie około 50.000 sztuk. Jest to przyzwoity nakład kolekcjonerski. Na koniec informuję zainteresowanych o niespotykanym dotychczas wydarzeniu. W dniach 28 do 30 stycznia w Berlinie odbędzie się 40 edycja World Money Fair (Berlin Wschodni – Hotel Estrel), gdzie gościem honorowym tych międzynarodowych targów numizmatycznych będzie Mennica Polska, wysoko ceniona w świecie zdobywając ostatnio kilka medali za polskie monety. Targi czynne są od 10-ej do 18-ej, w niedzielę od 10-ej do 16-ej. Wstęp 7 euro (1 dzień) lub 10 euro (3 dni). Berlin jest blisko. Połączenie z Olkusza idealne. Polecam wyprawę w najbliższy weekend do Berlina.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

Parafia kontra gmina

Na początku listopada 2010 roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku w sprawie sporu finansowego między parafią Św. Andrzeja a olkuskimi władzami miejskimi. Najprawdopodobniej obie, wydawałoby się zantagonizowane strony uznały, iż dla ich dobra nie należy tej radosnej dla polskiego katolicyzmu wieści ujawniać przed wyborami samorządowymi.

Wieść jest tym radośniejsza, iż na  skutek podejrzanie naiwnej wiary  olkuskiego magistratu w skuteczność kasacyjnego odwołania strona  kościelna wzbogaciła się nie tylko o sumę będącą przedmiotem  roszczeń, ale również o kilkaset  tysięcy ustawowych odsetek. Nie  przypadkiem  sprawa  wybuchła  dopiero po drugiej turze wyborów  samorządowych z siłą i towarzyszącymi jej emocjami, które mają  zrekompensować  mieszkańcom  naszego miasta wcześniejszy oportunizm olkuskiej prawicy wobec   astronomicznych żądań finansowych miejscowej parafii. Rok temu  jedynie lewica na łamach „Gwarka”  zamieściła apel w tej sprawie starając się pozyskać inne środowiska   do wyrażenia wspólnego protestu 

przeciwko  zdumiewającej  dziś  wszystkich zachłanności. Niestety,  liderzy miejscowej prawicy byli nim  oburzeni, a przychylny władzom  miejskim „Przegląd Olkuski” zażądał 600 złotych za opublikowanie  naszego stanowiska w tej sprawie.  (Swoją drogą ciekawym jest czy  parafia Św. Andrzeja też tak słono  musiała  płacić  za  publikowanie   bardzo obszernego tłumaczenia).  Dziś z pewną satysfakcją, ale też  i z dużym zdziwieniem wczytuję  się w rozsądne i odważne wypowiedzi niektórych prawicowych  samorządowców na temat „wyjątkowej pazerności parafii” oraz jej  złej woli, ponieważ według nich  zamiast rozwiązania sporu  „interesowały ją tylko konkretne działki i  interesują ją dalej”. Skąd taka metamorfoza bardzo doświadczonych  przecież działaczy lokalnej sceny  politycznej. Czy naprawdę mieliście Panowie złudzenia, obecnie jak  widać brutalnie rozwiane, że strona  kościelna odpuści dobrowolnie jakikolwiek grosz samorządowej kasie?.  Stanowisko polskiego duchowieństwa w sprawach finansowych jest  od dziesiątków lat niezmienne. Bez  trudu można je odnaleźć w całym  szeregu fachowej literatury, a twier-

dzenie, ze słyszy się dziś o nim po  raz pierwszy zakrawa na historyczne nieuctwo. Już w 1897 roku Józef  Piłsudski na łamach „Robotnika”  pisał o ekonomicznej pomysłowości  ówczesnych kapłanów. „Gdy Żyd  miał we wsi Wyśmierzyce karczmę to miejscowy ksiądz za picie  wódki z ambony piekłem straszył,  ale widząc zysk kupił do spółki  karczmę i teraz prawi ludziom, że  wódkę  trzeba  pić  bo  wzmacnia  siły i człowiek później zdrowszy”.  Okres dwudziestolecia międzywojennego dostarcza wielu przykładów finansowej zapobiegliwości  naszego duchowieństwa począwszy  od uwolnienia się jako jedynego  od opłaty podatków majątkowych,  nie przekazania ani piędzi ziemi  kościelnej na potrzeby uchwalonej  w 1925 roku reformy rolnej czy  wysuwania pod adresem odrodzonego państwa polskiego gigantycznych roszczeń finansowych tytułem  zadośćuczynienia za mienie kościelne skonfiskowane przez państwa  zaborcze. Czy dziś od tamtej pory  coś się zmieniło to wie chyba każdy  kto cokolwiek słyszał na temat działalności państwowo – kościelnej  komisji majątkowej. Dr Robert Herzyk

BUKOWNO 90-lecie Skałki

ROK JUBILEUSZOWY Rozpoczął się rok 2011, który dla Zespołu Szkół w Bukownie stanie się Rokiem Jubileuszowym. Uroczyste otwarcie obchodów 90-lecia istnienia Szkoły na Skałce nastąpi 8 kwietnia, ale już dziś Komitet jubileuszowy przygotowuje się do tak istotnego wydarzenia.

Jubileusz  powstania  jednej  z  najstarszych  Szkół  w  powiecie  olkuskim będzie nie tylko symbolem  pamięci  o  przeszłości,  ale  i  dowodem  pielęgnowania  tradycji,  na  której  społeczność  szkolna  buduje  teraźniejszość  i  przyszłość. 

Historia  Placówki  sięga  roku  1921.,  jej  powstanie  przypada  na czasy odradzania się Państwa  Polskiego  po  123-letnim  okresie niewoli narodowej. Nic więc  dziwnego, że tradycje Szkoły są  bogate. Zaowocowały one w pracy  na  rzecz  pielęgnacji  tradycji  i historii nie tylko Szkoły, ale i  regionu (m.in. utworzenie szkolnego  Muzeum  Górnictwa  Rud,  odnowienie  Grodziska  Stary  Olkusz,  cmentarza  prawosławnego w Olkuszu). Z  historią  Szkoły  na  Skałce  wiążą się nazwiska: pana Izydora  Topolskiego - właściciela gruntów w Skałce, wyższego urzędni-

ka Polskich Kolei Państwowych  (który jako pierwszy wyszedł z  inicjatywą wybudowania szkoły,  jednakże  jego  pierwotny  plan,  zaadaptowania budynku dawnego lazaretu i przebudowania go  na potrzeby szkoły, nie znalazły  poparcia u ówczesnego sołtysa)  pana inżyniera  Stanisława Cissowskiego - zawiadowcy kopalni  „Bolesław”,  działacza  społeczno - kulturalnego w Bolesławiu,  inżyniera  Walerego  Janoty.  W  „Kronice Powiatu Olkuskiego” z  lutego 1918 r. autor nazwiskiem  Mazur  zapisał:„…Historja  tego  domu – to jeszcze jedno zmaganie się jednostki lepszej z ogółem  ciemnym  i  mało  uświadomionym. Pan inż. Janota, powziąwszy myśl wybudowania gmachu  szkolnego takiego, któryby służył  za  wzór  warunków  hygienicznych, wygody i estetyki, zwołał  zebranie okolicznych włościan a  głównie wsi Starczynów i zachęcał  ich  do  poparcia  projektu.  Spotkał się z ogólną niechęcią i  wrogą  postawą; bardzo nieliczne  jednostki  poparły  go  tylko.  Nie zrażony wziął się jednak do  czynu. Od razu doznał wielkiej  pomocy od p. Topolskiego, który  bezinteresownie ofiarował plac,  część  kamienia  wapiennego  do  budynku oraz jeden piec wapna. 

Zarządzono składki wśród światlejszych włościan, a przeważnie  wśród oficjalistów kopalnianych.  I tak mrówczą pracą i zapobiegliwością  stanął  gmach  jednopiętrowy, o dużych salach na dole i  mieszkaniach na górze dla personelu nauczycielskiego. Znawcy  oceniają wartość tego gmachu na  trzydzieści kilka tysięcy rubli, a  z placem to i więcej…”

Przez 90 lat w Szkole na Skałce kształci się kolejne pokolenia  młodych ludzi, dając im możliwość  średniego  wykształcenia  i  przygotowania  zawodowego.  Wpisuje się w historię regionu, z  niej rekrutują się aktywni i kreatywni uczestnicy życia społeczno – gospodarczego. Zmieniają  się  w  niej  uczniowie,  profile  i  zawody,  ale  niezmienny  pozostaje klimat szacunku, tolerancji  i życzliwości.

Świadomi  pięknej  tradycji  i  historii, pragniemy ją pielęgnować  i  wyrażamy  nadzieję,  że  Absolwenci  i  byli  Pracownicy  Skałki potwierdzą swój związek  ze Szkołą, biorąc udział w imprezach  jubileuszowych  (szczegółowe  informacje  pod  numerem  telefonu (032) 6461193). MOK Olkusz


4

Informacje, Reklamy

OGŁOSZENIA DROBNE Biuro Nieruchomości "Twoje marzenie" zajmujemy się: - pośrednictwem w obrocie nieruchomościami: domy, mieszknia, lokale, działki - sprzedaż, zakup, zamiana, wynajem (licencja zawodowa 5517) - pośrednictwem finansowym - kredyty inwestycyjne dla firm, hipoteczne ( decyzja w ciągu tygodnia) - prowadzimy sprzedaż gotowych projektów domów

Olkusz, Kazimierza Wielkiego 29/44 tel. 32-754 46 80 lub 795 252 644

OLKUSZ Wystawa fotografii Tomasza Sinka

AUTO-PLAST Sp. J.

- Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych - Pomoc drogowa, - Diagnostyka komputerowa, - Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów, lakiery samochodowe, alarmy i centralne zamki.

Al. Tysiąclecia 1B tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

MAŁE RAMKI

Przejazdy do ślubu BMW X1 lub nowym VW Passatem Tanio!!!!! tel 514908557

FIRMA BUDOWLANA Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych - wylewek cementowych agregatem „Mixokret” - robót elewacyjnych - robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką, samochód samowyładowczy - tynków maszynowych (gipsowych i cementowo-wapiennych) Olkusz, ul. Osiecka 3a tel./fax. 032 643 32 61, kom. 0604 793 597, 0604 437 742

SUPRA - Piotr Rudnicki

KURSY kierowców wózków widłowych

• BHP • PPOŻ

• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 0 606 397 921 KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14 ( 032 643 06 07, 032 643 48 33 ( 0502 35 43 32

Pink Moon

Jeśli ktoś zdecyduje się obejrzeć wystawę fotografii Tomasza Sinka wiedziony jej tytułem, może poczuć rozczarowanie. Koloru różowego, a tym bardziej księżyca w tej barwie próżno szukać pośród zdjęć, których większość operuje czernią, bielą i odcieniami szarości. Jednak już pierwsze chwile obcowania z uchwyconym w obiektywie pięknem winny przekonać, że wizyta w pawilonie MOK przy ul. Szpitalnej 32 nie była chybioną decyzją.

Po zwiedzeniu ekspozycji i lekturze katalogu, tytuł wystawy „Pink  Moon” przestaje być już tak enigmatyczny. Zamieszczone w starannie wydanej książeczce krótkie  lecz wymowne teksty odsłaniają  romantyczną naturę bliżej dotąd  nieznanego w Olkuszu Tomasza  Sinka. „Różowy księżyc” okazu-

je się być symbolem pojmowania  przez autora kobiecego piękna, jako  połączenia subtelnego i, co należy  zaznaczyć, dalekiego od pornografii erotyzmu z tajemniczością. Ten  drugi  aspekt  niewieściej  natury  fotografik podkreśla m. in. umiejscawiając modelki w jednocześnie  harmonizujących i kontrastujących  z ich ciałami otoczeniach. Harmonia osiągana jest poprzez umiejętne  operowanie kompozycją. Równocześnie delikatność, kobiecy powab  kontrastuje na zdjęciach Tomasza  Sinka z zimnymi, chropowatymi  skałami i żywiołem wodospadów.  Scenerie te odsłaniają kolejną po  fotografii pasję autora, jaką jest  odkrywanie urokliwych górskich  zakątków, położonych z dala od  turystycznych  szlaków.  „Pink  Moon” zawiera też prace zrealizowane w zaciszu studia. Interesującym ich przykładem jest fotogra-

fia, w której za tło posłużył obraz  Stanisława  Wywioła.  To  jeden  z efektów współpracy olkuskich  artystów Zofii Roli-Wywioł i jej  męża Stanisław Wywioła z Tomaszem Sinkiem. Innym śladem owej  kooperacji jest zdjęcie ukazujące  rabsztyński zamek w zimowej scenerii, zdobiące najnowszy kalendarz zaprojektowany przez parę  olkuskich malarzy. Kim jest autor prac przedstawionych na pierwszej w 2011 roku,  zorganizowanej  przez  Galerię  OK.NO  wystawie?  Urodził  się  w 1970 roku w Zabrzu. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach, gdzie studiował pod  kierunkiem takich sław, jak Krzysztof Kieślowski i Bogdan Dziworski.  Był stypendystą Instytutu Sztuki  w Kolonii. Jego fotografie znajdują  się w zbiorach galerii i miast oraz 

w prywatnych kolekcjach w Polsce,  Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji. Na co dzień  zajmuje się fotografią reklamową.  Pracuje  zarówno  przy  pomocy  „cyfrówek”, jak i coraz rzadziej  stosowanych aparatów wielkoformatowych,  rejestrujących  obraz  na  tradycyjnych  światłoczułych  nośnikach. Przedstawiając artystę dyrektor  MOK Grażyna Praszelik-Kocjan  wyraziła podzielaną przez wielu  gości wystawy nadzieję na kolejne  prezentacje dokonań Tomasza Sinka w Olkuszu. Tymczasem warto  zobaczyć „Pink Moon”. Wystawa  ta gościć będzie w naszym mieście  do 20. lutego. W muzyczną oprawę wernisaż  wzbogacił recital olkuskiego akordeonisty Marcina Wierciocha. MOK Olkusz


Informacje, Reklamy OLKUSZ Samorządowcy na nowy rok

Spotkanie noworoczne

Odznaczenia dla samorządowców.

Czas przełomu roku skłania do refleksji, do patrzenia wstecz na minione 12 miesięcy samorządowego życia. Wszyscy zadają sobie pytania o jakość pracy Rady i Zarządu, o osiągnięcia i porażki. Dobrą okazja do podsumowań oraz życzeń na kolejny rok są doroczne spotkania opłatkowe. Tradycyjnie bierze w nich udział diecezjalny duszpasterz, Jego Ekscelencja biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, radni, olkuscy przedsiębiorcy, dyrektorzy wy- kim  uczestnikom  spotkania  za  20-lecie  samorządności  w  III  działów starostwa i jednostek owocną pracę na rzecz powiatu  Rzeczpospolitej. Doniosłe roczolkuskiego. nice dały asumpt do przypomnieorganizacyjnych powiatu. W czwartek, 5 stycznia w sali  starostwa  powiatowego  miało  miejsce  spotkanie  świątecznonoworoczne. Witając przybyłych  gości starosta Jerzy Kwaśniewski  powiedział:  „-  Rokrocznie,  w okresie bożonarodzeniowym,  w  środowisku  samorządowców  spotkanie noworoczne poprzedza  wzruszający  i  uroczysty  rytuał  łamania  opłatka  -  anielskiego  chleba miłości. Chlebem od najdawniejszych czasów dzielili się  ludzie na znak braterstwa i jedności. Ongiś opłatkom wigilijnym  przypisywano  wiele  różnych,  niezwykłych,  dobroczynnych  właściwości. Sama ich obecność  w domu miała zapewniać dostatek, spokój oraz chronić obejście  przed piorunem, pożarem i innymi  nieszczęściami.  Wierzono,  że  ten  kto  opłatkiem  się  łamie  nie  zazna  przez  cały  rok  głodu  i co więcej będzie mógł dzielić  się chlebem z innymi. Po dzień  dzisiejszy  świąteczny  opłatek  wigilijny jest dla nas symbolem  pokoju  i  dobra.”  Na  zakończenie  starosta  olkuski  dziękował  biskupowi  Kaszakowi  za  duszpasterskie  wsparcie  a  wszyst-

Z  kolei  biskup  sosnowiecki  życzył  zgromadzonym  światła  Ducha Świętego w swoich działaniach. „-Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że nasz  Pan Jezus Chrystus przyszedł na  ziemię,  aby  zamieszkać  wśród  nas, być z nami. Jest to największy  dar, jaki człowiek kiedykolwiek  otrzymał. Wraz z nim spływają  na ziemię pokój, sprawiedliwość,  radość  i  nadzieja.  Życzę  Wam  tego  pokoju,  pokoju  dla  ludzi  dobrej woli, w których Bóg ma  upodobanie.  Żeby  Wam  się  to  wszystko udało, a jak się coś nie  uda, to wszyscy razem siadajcie  i zastanawiajcie się co robić, żeby  było lepiej. Bo przecież nie ma  człowieka, któremu się wszystko  udało.  Z okazji świąt Narodzenia  Pańskiego  proszę  przyjąć  moje  najserdeczniejsze życzenia. Niech  Nowy Rok 2011 upływa w zdrowiu, pomyślności, spokoju ducha  i wielkiej miłości doznawanej ze  strony ludzi.”

nia  dumnych  dziejów  powiatu  oraz złożenia podzięki ludziom,  którzy na rzecz olkuskiej ziemi  pracowali ze szczególnym zaangażowaniem.  W pierwszych miesiącach 2010 roku Zarząd Powiatu w Olkuszu wytypował pięciu  radnych  powiatowych  i  pięciu  pracowników  samorządowych  z  najdłuższym  stażem  i  złożył  na ręce Prezydenta RP stosowne  wnioski o nadanie im odznaczeń  państwowych.

Na początku września ówczesny  wojewoda  Stanisław  Sorys  udekorował  „Medalem  Złotym  Za  Długoletnią  Służbę”  panie  Ewę  Barzycką  i  Marię  Knap  oraz panów Jacka Ćmielewskiego  i  Mariana  Ligienzę.  Medal  przyznano także Albertowi Wojtaszkowi.

5  stycznia  2011  roku  miała  miejsce  ceremonia  dekoracji  samorządowców  wysokimi  odznaczeniami  państwowymi  nadanymi postanowieniem PreSpotkanie  świąteczno-nowo- zydenta Rzeczpospolitej Polskiej  roczne  była  znakomita  okazją  Bronisława  Komorowskiego  wieńczącą  rok  2010,  czas  waż- z dnia 1 grudnia 2010 roku. nych rocznic:   200-lecia  powoJerzy Nagawiecki łania  Powiatu  Olkuskiego  oraz 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach serdecznie zaprasza na Koncert Jubileuszowy z niespodzianką z okazji 25-lecia istnienia Gminnego Ośrodka Kultury 30 stycznia 2011 r. (niedziela) godz. 17.00 Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach

5


6

Informacje

OLKUSZ Wieści z Wiejskiej i nie tylko

WYDARZENIA KULTURALNE

Problem z dostępem do lekarzy specjalistów

Od początku roku tysiące pacjentów z naszego powiatu straciło możliwość uzyskania bezpłatnych świadczeń medycznych. Problemy są z bezpłatnym dostępem do m.in. stomatologów, urologów, ginekologów i ortopedów. Można zadać tylko pytanie, dlaczego pacjenci z powiatu chrzanowskiego mają zdecydowanie lepsza opiekę medyczną niż mieszkańcy z powiatu olkuskiego?

– Poszłam do dentysty w ośrodku zdrowia. Pani doktor powiedział mi, że NFZ nie podpisał kontraktu i albo zapłacę 80 zł za plombę, albo muszę odejść z kwitkiem. To skandal! – mówi  oburzona Krystyna, mieszkanka  Olkusza. Podobnie sytuacja wygląda w Wolbromiu, gdzie od nowego  roku nie ma części specjalistów.  

– W XXI wieku jest rzeczą niedopuszczalną, aby osoby schorowane – często starsze lub niezamożne – musiały dojeżdżać na wizyty w poradniach specjalistycznych kilkadziesiąt kilometrów, gdyż NFZ nie zakontraktował tych świadczeń. Taka sytuacja występuje w powiecie olkuskim. Tymczasem wg informacji podanych w mediach, położony obok powiat chrzanowski będzie miał znacznie większą liczbę gabinetów i poradni specjalistycznych, w których mieszkańcy w ramach kontraktu z NFZ będą mogli podjąć bezpłatne leczenie – podkreśla Jacek  Osuch, olkuski parlamentarzysta,  który interweniował w tej sprawie w  NFZ-cie i Ministerstwie Zdrowia.  Dlatego poseł Osuch postanowił  rozpocząć dużą akcję zbierania podpisów w proteście do Narodowego 

Funduszu Zdrowia i Pani minister  Ewy  Kopacz,  odpowiedzialnej  za  zabezpieczenie  zdrowotne.  – Proszę o kontakt z naszym biurem i złożenie podpisów na listach. Już teraz dziękuję sołtysom z powiatu i wszystkim którzy przyłączyli się do naszej akcji zbierania podpisów. Apeluję do samorządowców z naszego terenu o poparcie mojego apelu. Mieszkańcy muszą mieć prawo do bezpłatnej opieki medycznej na odpowiednim poziomie. Dziś w powiecie olkuskim jest z tym duży problem – podkreśla poseł Osuch.  W Biurze poselskim w Olkuszu na  ul. Szpitalnej można także składać  informacje o wszelkich nieprawidłowościach w dostępie do świadczeń medycznych. Podpisy będą  zbierane do 6 lutego. Łukasz Kmita

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

OGŁASZA XV EDYCJĘ KONKURSU LITERACKIEGO

Bolesławska Zima Prozy 2011 REGULAMIN KONKURSU nadesłanych na konkurs prac bez 1. Konkurs przebiegał będzie w 5. Nazwisko, imię, wiek oraz czterech kategoriach wiekowych: adres autora nadesłanych honorariów autorskich. 11. Prace nie spełniające I kat. – Szkoły Podstawowe utworów należy umieścić w II kat. – Gimnazja osobnej kopercie, opatrzonej warunków regulaminowych nie takim samym godłem jak prace będą uwzględniane w Konkursie. III kat. – Młodzież licealna 12. Organizatorzy nie zwracają IV kat. – Dorośli konkursowe. 2. Prace konkursowe winny być 6. Termin nadsyłania prac upływa nadesłanych utworów. 13. W sprawach spornych wynikawytworem własnym autora. 31.01.2011 r. 3. Przedmiotem konkursu objęte 7. Prace konkursowe oceni Jury, jących z interpretacji regulaminu są wszystkie gatunki literackie. powołane przez organizatorów. ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu 4. Każdy z uczestników może 8. Dla autorów najlepszych złożyć jedną pracę do 5 stron prac organizatorzy przewidują z Jury. nagrody rzeczowe. maszynopisu (opatrzoną godłem – pseudonimem, nie 9. Ogłoszenie wyników i znakiem graficznym) nigdzie wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 18.02.2011 r. dotychczas nie publikowaną ani nie nagradzaną w innych 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursach. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32 – 329 Bolesław Wszelkie informacji nt. konkursu można uzyskać pod numerem tel. (0-32) 642 40 73

Kino Zbyszek

28.01 - 02.02 godz. 16.30

„Opowieści z Narnii - Podróż Wędrowca Do Świtu” USA /przygodowy/

28.01 - 02.02 godz. 19.00

„POLOWANIE NA CZAROWNICE” USA /horror przygodowy/

OLKUSZ

7.01.2011 GODZ. 17.00 WYKŁAD W RAMACH OUTW PROF. DR HAB. MICHAŁ OSTROWSKI „CZŁOWIEK A KOSMOS: CIEKAWE ZAGADNIENIA Z ASTRONOMII”

28.01.2011 GODZ. 8.30, 10.00 „OKRUSZEK NIEBA” - SPEKTAKL TEATRALNY W WYKONANIU AKTORÓW AGENCJI „MAGART” Z ŁODZI

29.01.2011 GODZ. 18.00 ZABAWA KARNAWAŁOWA OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA WYPADKI

18.01. Braciejówka (gm. Olkusz) Kierująca samochodem seat cordoba 28- letnia mieszkanka wsi potrąciła 49letniego pieszego (również mieszkańca Braciejówki), który nagle wtargnął pod jadący pojazd. Kielująca była trzeźwa. Od pieszego pobrano krew do badań. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami (złamanie kości czaszki oraz kości udowej i piszczelowej nogi) trafił do Nowego Szpitala w Olkuszu. 22.01. Wolbrom, ul. Krakowska 22-letnia mieszkanka Bukowna wtargnęła na jezdnię i została potrącona przez Daewoo Matiz, którym kierował mieszkaniec Suchej. Piesza z wstrząśnieniem mózgu oraz złamaniem lewego nadgarstka lewego trafiła do Nowego Szpitala w Olkuszu. Kierujący był trzeźwy. 22.01. Strzegowa, ul. Kolonia Nieznany kierujący, poruszający się prawdopodobnie samochodem BMW, potrącił leżącego na jezdni 39- letniego mieszkańca wsi, a następnie odjechał. Pieszy zmarł pomimo prowadzonej przez lekarzy reanimacji. Prokuratura Rejonowa w Olkuszu wszczęła w tej sprawie śledztwo.

POŻARY

13.01. Łobzów (gm. Wolbrom) Około godziny 15.00 dyżurny Komisariatu Policji w Wolbromiu otrzymał informację o pożarze zabudowań w Łobzowie. Niezwłocznie powiadomił Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą PSP w Wolbromiu. Na miejscu przez kilka godzin pracowali strażacy PSP z Olkusza, Wolbromia oraz ochotnicy z okolicznych miejscowości. Spaleniu uległa stodoła drewniana o wymiarach 15x25 metrów pokryta dachówką cementową oraz sąsiadujący ze stodołą budynek gospodarczy o wymiarach 10x25 metrów. Głównym zdaniem ratowników było niedopuszczenie do przeniesienia żywiołu na inne zabudowania. W spalonych pomieszczeniach znajdowały się maszyny i urządzenia oraz płody rolne. Straty po pożarze nie zostały jeszcze oszacowane, poniósł 74- letni mieszkaniec wsi. Wszystkie zwierzęta zostały wyprowadzone z budynków i umieszczone u sąsiadów. Akcja gaśnicza trwała prawie dziewięć godzin, wzięło w niej udział 57 strażaków (12 zastępów).

INNE WYDARZENIA

17.01. Bukowno, ul. Wyzwolenia Patrol miejscowego komisariatu policji zatrzymał 23-letniego mieszkańca Bukowna, który pomalował farbą szybę wystawową sklepu. Teraz odpowie za popełnienie przestępstwa- zniszczenia mienia o wartości 350 złotych. 18.01. Laski, ul. Cegielska 38-letni mieszkaniec kierował samochodem volkswagen bora w stanie nietrzeźwym (wynik badania około 1, 70 promila alkoholu we krwi). W trakcie kontroli drogowej doszło do szarpaniny z interweniującymi policjantami. Mężczyzna odpowie teraz za popełnienie dwóch przestępstwkierowania w stanie nietrzeźwości oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu KPP w Olkuszu. 20.01. Olkusz, ul. Jana Pawła II Funkcjonariusze Zespołu Dzielnicowych KPP w Olkuszu realizując własne materiały operacyjne w Olkuszu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzewanego o włamanie do pomieszczeń gospodarczych na terenie Olkusza. Mężczyzna nie posiadający stałego miejsca zamieszkania trafił do policyjnego aresztu KPP.

KOMUNIKATY POLICJI - Olkuska policja poszukuje świadków zdarzeń:

Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia samochodu marki Opel Meriva koloru srebrnego, do którego doszło w dniu 6 stycznia br. (czwartek) około godz. 20.00 w rejonie przychodni Olmed w Olkuszu przy ul. Z. Nałkowskiej. Samochód został uszkodzony przez inny pojazd, który odjechał z miejsca. Świadków prosimy o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę pod nr tel. 32 6478 237 lub 32 6478 221.

OLKUSZ Spadek liczby przestępst w 2010 .

POLICJA PODSUMOWUJE STARY ROK W 2010 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu wszczęła 2376 postępowań przygotowawczych. W ich toku stwierdzono 2648 przestępstw. Rok wcześniej było ich analogicznie- 2544 i 3003. Oznacza to niewielki spadek.

Funkcjonariusze  wykryli  sprawców  67,  4  procent  z  nich,  rok  wcześniej  71,  8  procent.  W  poszczególnych kategoriach wygląda to następująco: 1.  Kradzieże (przestępstwa stwierdzone, 2009/2010, wykrywalność 2009/2010): 485/544,  26,2/33,8) 2.  Bójki i pobicia :49/32, 79,6/81,3

3.  Przestępstwa rozbójnicze: 58/155, 65,5/93,6 4.  Kradzieże z włamaniem: 291/333, 21/28,8 5.  Kradzież samochodu: 36/37, 34,2/35,1

6.  Uszkodzenie mienia: 194/165, 42,3/34,9

Ferie Zimowe w Stylu Wojskowym 2011 Związek Strzelecki Strzelec Jednostka Strzelecka 2401 Olkusz zaprasza bezpłatnie na zajęcia podczas Ferii które odbywać się będą w Bukownie na terenie Ośrodka Zalto-bis Centrum Rekreacji Sportu i Wypoczynku . W planach przejazdy wozami strażackimi, radiowozami policyjnymi, samochodami wojskowymi, pokazy broni, sprzętu pożarniczego, oporządzenia policyjnego i służb mundurowych. Dodatkowo strzelanie z broni pneumatycznej, paintballa, zawody strzeleckie, pieczenie kiełbasek, grochówka wojskowa. Partnerzy akcji: Wojsko, Policja, Ochotnicze Straże Pożarne, Klub Żołnierzy Rezerwy, RycerzeKolumba. Patronat nad „manewrami” objął Gospodarz Miasta Bukowno Burmistrz Mirosław Gajdziszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka, Poseł na Sejm RP Jacek Osuch, Zapraszamy, Bukowno ul Spacerowa, poniedziałki-środy-piatki 10:00 do 14:00 . www.strzelec.olkusz.pl

7.  Uszkodzenie ciała: 35/49, 100/91,8

8.  Przestępstwa narkotykowe: wszczęte 32/25, stwierdzone 177/82

9.  Przestępstwa gospodarcze: wszczęte 157/175, stwierdzone 157/197 10.  Liczba osób podejrzanych: 1417/1294

11.  Czyny karalne nieletnich: 170/259 (udział do ogółu 7,8/9,8 procent): oznacza to, iż co  dziesiąte przestępstwo w roku 2010 zostało popełnione przez osobę nieletnią w wieku  13- 17 lat

12. Wypadki drogowe: 114/98 13.  Zabici na drogach: 5/12

14.  Liczba ujawnionych nietrzeźwych (wszyscy powyżej 0, 2 promila alkoholu we krwi):  576/451

Mam nadzieję, że jest to czytelne. Dodam, że liczby pokazuje te przestępstwa, o których wie  policja. Statystyka policyjna odzwierciedla pewne trendy w lokalnej przestępczości, jednak  nie jest źródłem, które pokazuje wszystko. Należy do niej podejść z pewnym dystansem. KPP Olkusz


Reklama

7

OLKUSZ Koncert bożonarodzeniowy

Tradycyjnie i nowocześnie w bożonarodzeniowych klimatach nopolskiego Festiwalu Kolęd i  Pastorałek im. ks. Kazimierza  Szwarlika  oraz  prezentację  grup folklorystycznych z terenu  gminy Olkusz. Również i tym  razem na przemian występowali  śpiewacy w ludowych strojach i  laureaci festiwalowych przesłuchań. Na przemian rozbrzmiewały  tradycyjne  świąteczne  pieśni i współczesne aranżacje  Zanim  salę  widowiskową  zarówno  nowoczesnych,  jak  wypełniła  muzyka,  zastępca  również  znanych  od  pokoleń  burmistrza  dr  Włodzimierz  kolęd oraz pastorałek. Łysoń  złożył  podziękowania  Jako  pierwsi  spośród  finaliwszystkim  występującym,  a  stów konkursowych przesłuchań  także  zaangażowanym  w  ich  na scenie pojawili się najmłodartystyczny  rozwój  osobom.  si  soliści.  Jurorzy  eliminacji  -  Radością  napawa  widok  tak  powiatowych: Krzysztof Ziętek,  wielu uczestników koncertu w  Marcin Wiercioch oraz Maciej  ludowych  strojach  i  tak  wielu  Zygmunt  pierwszą  nagrodę  w  młodych  ludzi  chcących  śpie- tej  kategorii  przyznali  Oldze  wać kolędy. Czas biegnie, świat  Skrzyniarz, zaś drugie – Alekulega przemianom, ale tradycja  sandrze Dudzie. Obie doskonalą  pozostaje. Państwa pasji i pracy  swój wokalny talent w Miejskim  zawdzięczamy jej zachowanie,  Ośrodku Kultury w Bukownie.  pielęgnowanie  naszej  narodo- Trzecie  miejsce  zajęła  Anna  wej kultury. Za tę pasję i pracę  Gaweł  z  Miejskiego  Ośrodka  bardzo dziękuję, życzę Państwu  Kultury w Olkuszu. wytrwałości i wielu sukcesów  W  kategorii  młodzieżowej  –  powiedział  Włodzimierz  pierwszą  nagrodę  wyśpiewała  Łysoń. podopieczna olkuskiego MOK 

Jak co roku nie zabrakło Olkuszan spragnionych powrotu do atmosfery świąt, a ściślej do świątecznej muzyki. Koncert Bożonarodzeniowy, będący prezentacją młodych talentów wokalnych oraz zespołów ludowych z terenu naszej gminy, zgromadził w Miejskiego Domu Kultury blisko 300. miłośników kolęd i pastorałek.

w  Kluczach.  Trzecie  miejsce  jury przyznało Paulinie Powadze  z  MOK  Olkusz.  Ponadto  wyróżniona została Alicja Barczyk  reprezentująca  olkuskie  Stowarzyszenie  „Wszyscy  dla  wszystkich”.

Najlepszą dorosłą wokalistką  okazała się Agnieszka Żelezik  z  MOK  Olkusz.  Drugie  miejsce zajął jedyny wśród solistów  Koncerty Bożonarodzeniowe  Natalia  Jajkiewicz.  Laureatką  laureat  mężczyzna  –  Mateusz  stanowią jednocześnie galę fina- drugiej nagrody została Magda- Wojtylas z Wolbromia. łową  rejonowego  etapu  Ogól- lena Bentkowska z Gimnazjum  W  kategorii  zespołów  rów-

nież  zostały  przyznane  dwie  nagrody. Pierwszą zdobył Chór  Państwowej Szkoły Muzycznej  Pierwszego Stopnia w Olkuszu,  zaś drugą zespół „Wiolinki” ze  Szkoły  Publicznej  w  Witeradowie. Tego wieczoru oprócz nagrodzonych wokalistów podziękowaniami  uhonorowani  zostali  również  ich  instruktorzy  i  opiekunowie:  Agnieszka  Rosa  (MOK  Bukowno),  Wiesław  Baran  (MOK  Olkusz),  Mag-

OLKUSZ Olkuska policja aresztowała przestępców i odzyskała skradzione perfumy

ZŁODZIEJE TEŻ CHCĄ ŁADNIE PACHNIEĆ... Policjanci z Olkusza zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy nad ranem włamali się do jednego ze sklepów kosmetycznych w centrum miasta. Funkcjonariusze odzyskali skradziony towar. W 15 workach znajdowały się kosmetyki o łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych. Okazało się, że kilka miesięcy temu dokonali również rozboju w Wolbromiu. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Decyzją sądu spędzą w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Około  godziny  czwa r tej  nad  ranem  dyżurny  olkuskiej  komendy otrzymał informację,  iż w rejonie sklepu kosmetycznego  przy  ulicy  Krakowskiej  dzieje  się  coś  podejrzanego.  Wysłani na miejsce policjanci  Ogniwa  Patrolowo-  Interwencyjnego  zauważyli  ulicę  dalej  samochód  volkswagen  golf,  przy  którym  znajdowało  się  dwóch  młodych  mężczyzn. 

Na  widok  radiowozu  ruszyli w ucieczkę. Policjanci  ruszyli  za  nimi  w pościg pieszo, jednak  mężczyznom  udało  się  uciec.  Przy  samochodzie  funkcjonariusze  znaleźli  kilka  worków  wypełnionych kosmetykami, które- jak się okazało- kilkadziesiąt minut  wcześniej zostały skradzione  ze  sklepu  przy  ulicy Krakowskiej.

Skierowane na miejsce  patrole prewencji i pionu  kryminalnego zdołały kilkanaście  minut  później  zatrzymać  jednego  z  włamywaczy.  Okazał  się  nim  21-  letni  olkuszanin Kamil W. Dwa dni później  na  terenie  miasta  policjanci  Ogniwa  Patrolowo-  Interwencyjnego  zatrzymali  drugiego  z mężczyzn, którym był 24- letni Damian C. z Olkusza. Obu  mężczyznom  postawiono  po  dwa zarzuty: kradzieży z wła-

OLKUSZ Lekkoatletyka

REKORDY, REKORDY...

Po okresie przygotowawczym rozpoczyna się sezon lekkoatletyczny. Pierwszą jego częścią są starty halowe w miesiącu styczniu i lutym. Właśnie w minioną sobotę sezon halowy rozpoczęli zawodnicy LKS-u KŁOS i od razu od bardzo dobrych wyników.

Startowało 4 zawodników,2 młodzików i 2 juniorów i wszyscy ustanowili rekordy życiowe.

•  Jasiński Wojciech  60 m ppł  - 9,72s III miejsce, •  Jasiński Łukasz 60 m ppł  - 9,88s IV miejsce, •  Cieśla Przemysław 60 m ppł  -  8,89s (junior młodszy), •  Górkiewicz Barbara 60 m ppł   - 9,91s (juniorka młodsza) Łukasz Mentlewicz

dalena  Nowak  (Gimnazjum  w  Kluczach), Piotr Dudek (Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich”  Olkusz),  Maria  Arkusz  (PSM  I  Stopnia  Olkusz)  oraz  Elżbieta  Sigeda  (SP  Witeradów).

Tradycyjne kolędy i pastorałki  wykonywały tym razem zespoły  folklorystyczne  z  Pomorzan,  Troksa, Zimnodołu, Braciejówki, Gorenic, Zawady, Niesułowic i Kosmolowa.

czony chór zespołów ludowych  kolędy „Bóg się rodzi”, dyrektor  Grażyna  Praszelik-Kocjan  zaprosiła  wszystkich  przybyłych do MDK na towarzyszący  każdemu Koncertowi Bożonarodzeniowemu  poczęstunek,  który  jak  zwykle  składał  się  z  świątecznych  potraw,  m.  in.  wigilijnych pierogów i kapusty  z grochem.

Po  odśpiewaniu  przez  połą-

MOK Olkusz

BRZESZCZE Lekkaatletyka

DOBRE WYNIKI

ZAWODNIKÓW KŁOSA W Halowych mistrzostwach województwa małopolskiego dobrze spisali się zawodnicy LKSu Kłos.. W kategorii juniorów młodszych na 60m ppł Cieśla Przemysław z wynikiem 9,08 (rek. żyć.) zajął III miejsce...

maniem oraz rozboju. W toku  policyjnym działań okazało się  bowiem, że ci sami mężczyźni  w październiku ubiegłego roku  wtargnęli do sklepu monopolowego przy ulicy 20. Straconych  w  Wolbromiu,  gdzie  grożąc  przedmiotem  przypominającym  broń  ukradli  wartą  3000  złotych  kasę  fiskalną  oraz  50  złotych. Mężczyźni  przyznali  się  do  winy.  Skradzione  przedmioty 

zostały odzyskane. Część z nich  została przewieziona samochodem, a następnie ukryta w innej  części  miasta.  Były  warte  co  najmniej  150  tysięcy  złotych.  Niewykluczone,  że  obaj  mężczyźni  odpowiedzą  za  popełnienie  innych  przestępstw.  Śledztwo  prowadzone  przez  olkuską Prokuraturę Rejonową  jest w toku. KPP Olkusz

OLKUSZ Tenis stołowy

GRAND PRIX OLKUSZA

Sekcja tenisa stołowego LKS-u Kłos i współorganizator SKS ŻUBRY przy II LO organizują GRAND PRIX Olkusza w tej dyscyplinie.

Będzie  to  cykl  4  turniejów  w  3  kategoriach:1988  i  młodsi,  1997-1993, 1992 i starsi. Pierwszy turniej 23.I godz 9.30  w  sali  gimnastycznej  II  LO  w Olkuszu. Zgłoszenia przed rozpoczęciem GP Olkusza.

Górkiewicz  Barbara  60m  ppł  z  wynikiem  9,67sek  (rek.żyć)  zajęła IV miejsce. Jeszcze lepiej  spisali się młodzicy na tym samym  dystansie zajęli I – Jasiński Łukasz  i II – Jasiński Wojciech miejsce.  Januszek Artur 8,45sek, MajcherInne  wyniki;  60m  –  Mączka  kiewicz Mateusz 8,50sek. Żaklina 9,44sek, Cieśla PrzemyŁukasz Mentlewicz sław 7,68sek, Cioch Paweł 8,26sek, 

POSZUKUJEMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO Kontakt: 668-339-732, 668-581-963 mail: gwarekolkuski@wp.pl Wydawca: Wydawnictwo SOLID PRESS s.c. M. Mucha, J. Mucha Adres: 32-300 Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 29 tel.: 668-339-732 e-mail: gwarekolkuski@wp.pl Biuro czynne pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00

Redaktor naczelny: Mateusz Mucha

Łukasz Mentlewicz

Skład i łamanie: FHU Kurdyła Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. w pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub całości bez jego zgody.


8

Reklamy


Gwarek Olkuski 01/2011