Page 1


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

Előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

3 934

2 748

399

227

3 535

2 521

3 934

2 748

2 653

2 189

5 132

2 653

-2 479

-464

5

374

5

374

1 276

185

3 934

2 748

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

Összesen tárgyév előző év helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek

8 345

19 494

8 345

19 494

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

6 138

13 917

6 138

13 917

- támogatások

2 210

5 577

2 210

5 577

4

2

4

2

8 349

19 496

8 349

19 496

480

6 933

480

6 933

6. Anyagjellegű ráfordítások

9 177

17 448

9 177

17 448

7. Személyi jellegű ráfordítások

1 641

2 224

1 641

2 224

- adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) ebből: közhasznú tevékenység bevételei

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások

160 10

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

114

160 10

14

114 14

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év

előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

10 828

19 960

10 828

19 960

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

10 828

19 960

10 828

19 960

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-2 479

-464

-2 479

-464

-2 479

-464

-2 479

-464

-2 479

-464

-2 479

-464

1 730

5 577

1 730

5 577

12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53

Nem


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

1 0 6 4

Közterület neve: Házszám:

Település:

Budapest Közterület jellege:

Vörösmarty Lépcsőház:

65

1.3 Bejegyző határozat száma:

6

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 6 3 5 5 2 1

1.6 Képviselő neve:

0 1

Ajtó:

Emelet:

. PK. 6 2

/565

utca

/2

2 0 8 3 1

4 2

Ember Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

nevelés,oktatás,képességfejlesztés,ismeretterj.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CXC.tv. a nemzeti köznevelésről 4§(1)o),u) - kulturális tevékenység, 1991. évi XX. tv. 121.§ 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 293 tagiskola tanulói és tanárai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 130000 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Pénz

Felhasználás célja 464 közhasznú működés fenntartása

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

464

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

464

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Tárgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

8 349

19 496

8 349

19 496

10 828

19 960

1 641

2 224

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

10 828

19 960

K. Adózott eredmény

-2 479

-464

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

250 000 250 000 250 000 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi

250 000

Felhalmozási Összesen:

250 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

800 000 800 000 800 000 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi

800 000

Felhalmozási Összesen:

800 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

4 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

4 000 000 4 000 000 4 000 000 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi

4 000 000

Felhalmozási Összesen:

4 000 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

350 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

150 000 150 000 350 000 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi

350 000

Dologi Felhalmozási Összesen:

350 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

190 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

190 000 176 000 190 000 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi

176 000

Felhalmozási Összesen:

176 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.12 15.16.53


A Szövetséget Fıvárosi Bíróság 13.Pk.565/1990. számú végzéssel 1998.01.01-én kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánította, amelyet a törvény rendelkezésénél fogva 2012.01.01-tıl „közhasznú fokozatú szervezet”re módosított.

A Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetsége 2013. évi egyszerősített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1.

Azonosító adatok:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

A Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetsége Székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Bejegyzı határozat száma: 6.Pk.62.565/2 ; dátuma: 1990.06.01. Nyilvántartási száma: 01/01/ 2083 A Szövetség adószáma: 19635521-1-42. A Szövetség képviselıje: Ember Csaba Az MZMSz egyszerősített éves beszámolójának mérlege a 2013. évrıl

Eszközök (aktivák) B Forgóeszközök II. Követelések IV. Pénzeszközök Eszközök, (aktivák) összesen

2.748 227 2.521 2.748

Források (passzívák D Saját tıke II. Tıkeváltozás/eredmény V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl F Kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív idıbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

2.189 2.653 - 464 374 374 185 2.748

Az MZMSZ egyszerősített éves beszámolójának eredmény-kimutatása 3

Bevételek Tagdíj és egyéb bevételek Támogatások 4. Pénzügyi mőveletek bevételei A Összes bevétel Ebbıl közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegő ráfordítások 7. Személyi jellegő ráfordítások 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B Összes ráfordítás Ebbıl közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás elıtti eredmény D. Adózott eredmény E. Tárgyévi eredmény Tájékoztató adatok Központi költségvetési támogatás Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók B Éves összes bevétel G Korrigált bevétel H Összes ráfordítás (kiadás) I Ebbıl személyi ráfordítás J Közhasznú tevékenység ráfordításai K Adózott eredmény

19.494 13.917 5.577 2 19,496 6.933 17.448 2.224 160 114 14 19.960 19.960 -464 -464 -464 5 577

19.496 19.496 19.960 2.224 19.960 - 464

1


2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A Szövetség alapításkori céljai és tevékenysége felöleli a mővészetoktatás eredményes mőködésének alapfeltételeit és mőködési gyakorlatát. Ennek része a jogi szabályozás tárgykörében a javaslattétel és véleményezés; - a nevelés-oktatás szervezeti háttérrendszerével való együttmőködés; - az esztétikai nevelés, mővészetoktatás, tehetséggondozás helyi, regionális, országos intézmény-struktúrájának mőködését, feladatellátását segítı koordinációs tevékenység; valamint a mővészeti oktatás eredményének megjelenítése ( hangversenyek, bemutatók, kiállítások formájában) a helyi kulturális életben; - amely szerint az alapcél és közhasznú tevékenységek azonosak. Az oktatás, nevelés, képességfejlesztésre, tehetséggondozás, ismeretterjesztés tekintetében a tanulói jogviszonyban állók; a pedagógiai szakmai szolgáltatási tevékenység elsısorban az intézményvezetık és pedagógusok tevékenységéhez kötıdik. Kulturális tevékenysége a közvetlenül szervezett programok mellett nagyrészt a megyei szervezetek, illetve a tagintézmények helyi kulturális programjaiban jelenik meg. 3.

Közhasznú tevékenysége

3.1. - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, pedagógiai szakmai szolgáltatások, tehetséggondozás - kulturális tevékenység 3.2. - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl 4. § (1) o), u)] - 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat - és hatásköreirıl 121. § a), b) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a 293 tagiskola tanulói és tanárai 3.4. A közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 130.000 A tagszervezetek (293 tagiskola) tanulói létszáma cca. 122 ezer, a tanári létszáma cca. 7200. Mivel tevékenységébıl - a közhasznúság kritériumának megfelelıen - senkit nem zár ki, a közvetlenül érintettek létszáma ennek mintegy kétszerese. 3.5 Közhasznú tevékenység fıbb eredményei: Legfıbb eredménye – bár ennek számszerősíthetı eredménye jogszabályi hivatkozásokkal nehezen levezethetı -, hogy a meglévı nehézségek ellenére mőködik az alapfokú zeneiskolai, mővészeti-iskolai rendszer. A Szövetség megyei szervezetei, tagiskolái a - KLIK Tankerületeinek rendkívül eltérı szintő támogatása mellett, illetve hiánya ellenére – általában képesek voltak a tanév rendjében elfogadott programok megvalósításra. Ezek anyagi hátterét legtöbb esetben a Szülık, vagy más civil támogatók biztosították, amely egy állami oktatási rendszer esetében érthetetlen és megengedhetetlen! A Szövetség tisztségviselıi az országos és megyei konferenciákon, valamint személyesen és a honlapon nyújtottak segítséget az oktatási rendszer átszervezése során felmerülı kérdésekben, mind jogi, mind szakmai tekintetben. A tehetséggondozás témakörében az iskolák általában meg tudták rendezni a szokásos megyei versenyeket, fesztiválokat, találkozókat, bemutatókat. A nagyobb rendezvények felsorolását a melléklet tartalmazza, melyek egy része már a kulturális tevékenyég tárgykörébe tartozik. 4.

A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

A Szövetség teljes mőködése, tevékenysége közhasznú céljainak érdekében történik. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet - melyre az Alapszabály 4.7 pontja, közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve lehetıséget biztosít - nem végez. A mérlegben szereplı „felhasznált vagyonelem” az elızı évihez viszonyítottan - a mérlegforduló napján 464 eFt-al kevesebb forrást, maradványt jelenti. 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás A Szövetség vezetı tisztségviselıi az Alapszabály 9.8. pontjában foglalt költségtérítésen kívül juttatásban nem részesültek. 7.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

„Ectv. 32. § (1) Közhasznú szervezetté minısíthetı a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végzı szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelı erıforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelı társadalmi támogatottsága kimutatható…:” „4) Megfelelı erıforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az elızı két lezárt üzleti év vonatkozásában a következı feltételek közül legalább egy teljesül:” „a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot „- meghaladja „(5) Megfelelı társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az elızı két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következı feltételek közül legalább egy teljesül:”

2


„b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét”… mivel csak közhasznú tevékenységünk van, így a kiadás 100%-a. E szerint a Szövetség megfelel a közhasznúság feltételeinek!

A költségvetési forrásból származó támogatás felhasználása Nemzeti Együttmőködési Alaptól a NEA-KK-13-M-0537; „civil szervezetek mőködési célú támogatása” program keretében 250.000,-Ft - vissza nem térítendı - mőködési támogatást kaptunk Támogatás idıtartama :2013.03.21. – 2014.03.20. Tárgyévre jutó összeg: 250.000,-Ft Tárgyévben felhasznált összeg: 250.000,-Ft Tárgyévben folyósított összeg: 250.000,-Ft A támogatást, a kapott 250.000 Ft értékben dologi kiadásokra használtuk fel, amely a Szövetség irodájának közel két havi (150e/hó) bérleti díját jelentette. A támogatás elszámolása határidıre megtörtént. A program bemutatása: A Szövetség mőködésének alapját jelenti a több, mint húsz éve intézményesült iroda. Ennek fenntartás alapvetı jellegő a szakmai mőködés szempontjából.

Nemzeti Erıforrás Minisztériumtól NTP-MV-12-0087; „a 2012-2013. tanévben megrendezendı mővészeti versenyek támogatására” elnevezéső program keretében 800.000,-Ft - vissza nem térítendı - rendezvénytámogatást kaptunk. Támogatás idıtartama :2013.05.25. – 2014.05.26. Tárgyévre jutó összeg: 800.000,-Ft Tárgyévben felhasznált összeg: 800.000,-Ft Tárgyévben folyósított összeg: 800.000,-Ft A támogatás a VII. Országos Társaséneklési Verseny: „Duettıl a Kamaraéneklésig” – megrendezését célozta, mely a Szövetség egy régi, szép eredményekkel megrendezett versenysorozata. A kapott támogatást dologi kiadásokra használtuk fel amely, 310 eFt nyomdaköltséget és ajándéktárgyakat, 340 eFt, zsőri és rendezési költségeket, valamint 150e Ft terembérleti díjat jelentett. A támogatás elszámolása határidıre megtörtént. A program bemutatása: A program eredménye, hogy a résztvevı 292 gyermek sokat dolgozott néhány szép zenemő megszólaltatásán, amellyel valamennyien gazdagabbak lettek. Kissé kibontva: teljesen más egy országos versenyre való felkészülés, és az azon való szereplés egy nyírségi kis településen élı gyermeknek, mint a hatodik kerület elit-iskolájába járó és az Operaház gyermek-kórusában éneklınek. Az elıbbiekbıl néhányan most jutottak el elıször a fıvárosba… Más egy debreceni magánénekes növendéknek, aki - bár csak stilizáltan, de - jelmezben ad elı operarészletet, vagy egy kisváros szakmunkástanulóiból 70 évesen éneklı közösséget szervezı, életét az „ifjúság zenei nevelésének” szentelı Kollégának, aki a zenemővek megtanítását a viselkedés és öltözködés alapvetı szabályainak megtanításával kezdi.

Nemzeti Erıforrás Minisztériumtól Nemzeti Tehetség Program, valamint a „legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek és az esélyegyenlıséget célzó tehetséggondozó programok bemutatásának támogatására a kulturális, sport, képzımővészeti rendezvényeken és a médiában” (NTP- TPB-M-12) címő programban meghívásos pályázatként nyertünk 4.000.000,-Ft - vissza nem térítendı - támogatást a „Magyar Mővészetoktatás 2013. - tehetségek a magyar mővészetoktatásban” címő pályázattal. Támogatás idıtartama :2012.02.06. – 2013.06.30. Tárgyévre jutó összeg: 4.000.000,-Ft Tárgyévben felhasznált összeg: 4.000.000,-Ft Tárgyévben folyósított összeg: 4.000.000,-Ft A kapott támogatást dologi kiadásokra használtuk fel. 3M Ft értékben szolgáltatásokra (amely nagyrészt a DVD készítést jelenti), szervezésre (700e,-Ft), honlap fejlesztésre (200eFt) és útiköltségre (100eFt) használtuk fel. A támogatás elszámolása határidıre megtörtént.

3


A Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetségének, Tagszervezeteinek és tisztségviselıinek szervezésében, közremőködésével megvalósult országos, regionális, megyei rendezvények a 2013. évben január 29. február 1-3. február 2. február 9. február 15. február 20. február 20. február 22. február 22. február 22. február 23. február 23. február 23. február – március március március 2. március 2. március 4 március 6. március 6. március 8. március 8-10. március 8-10. március 9. március 11. március 15-16. március 17-30. március 20. március 20. március 20. március 22-24. március 22. március 22. március 22. március 23. március 23. március 23 - 24. március 27. március 27. március 27. március 27. március 27. március 31. április 8. április 10. április 12. április 12. április 12-13. április 13. április 14. április 15. április 16. április 16. április 17. április17. április 19-20. április 18-19. április 18-20. április 19. április 19-20. április 19-21. április 22. április 23. április 24.

Zala megyei zeneiskolák hangversenye - Zalaszentgrót XII. Országos Klarinétverseny – Budapest Szent István király Zeneiskola IV. Apáczai Társastánc Fesztivál - Pécs II. Tildy Társastáncverseny – Szeghalom Regionális Tehetségnap – Tatabánya, Erkel Ferenc AMI Kistérségi Bartók Béla zongoraversen - Eger Veszprém Megyei csellóverseny - Pápa Baranya Megyei Vonós találkozó- Siklós XVIII. Ifjú Zongoristák Csongrád Megyei Találkozója – Hódmezıvásárhely, Péczely AMI Regionális Zongoraverseny – Csorna XX. Fıvárosi Ütıfesztivál– Budapest Lajtha László AMI Megyei Kamarazene Fesztivál – Esztergom Békés Megyei Hegedőverseny - Békéscsaba XII. Sistrum Regionális Zenei Versenyek - Szombathely 43. „Ifjú Muzsikusok Fesztiválja” - Gyır XII. Hajdu-Bihar Megyei Kürtös találkozó -Derecske IV. Veszprém Megyei szolfézsverseny - Sümeg Regionális Kortárs Zenei Vetélkedı - Szombathelyen Csongrád Megyei Kortárs Zenei Találkozó- Szentes Vas Megyei Zongorás Találkozó - Sárvár Heves Megyei Zeneiskolák értekezlete – Eger, Farkas F. AMI XI. Országos Kürtverseny - Kisújszállás IV. Országos Fotó-Videó Verseny - Budapest Hubay Jenı AMI V. Tavaszi Regionális Dél-alföldi Gitártalálkozó - Szeged Heves megyei gitárverseny - Füzesabony X. Jubileumi Szabolcs Társastánc Fesztivál – Nyíregyháza Tatabányai Tavaszi Fesztivál – Tatabánya, Erkel Zala megyei Négykezes Találkozó - Nagykanizsa Zala megyei zeneiskolák VII. Vonóstalálkozója - Keszthely VII. Regionális Gitárverseny – Balassagyarmat XIII. Országos Zongoraverseny – Nyíregyháza, Vikár Sándor Zeneiskola I. Víz-Jel Nemzetközi Képzımővészeti Biennálé – Baja, Liszt F- AMI VIZU Békés Megyei Zeneiskolák Zongoraversenye - Békéscsaba Baranya Megyei Fuvola találkozó -Bóly "Örvendjen az egész világ!" - XIX. Regionális, IV. Országos Kórusfesztivál Érd Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola I. Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny és Találkozó – Balatonföldvár III. Nemzetközi Hegedőfesztivál - Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Furulyaverseny - Karcag Békés Megyei Kürt és Mélyrézfúvósverseny - Tótkomlós II. Pest Megyei Dallam-ütıhangszeres Szólóverseny és Találkozó XVI. Megyei Kürt és Mélyrézfúvós verseny - Tótkomlós Zala megyei Négykezes Találkozó - Nagykanizsa MZMSZ Vas megyei igazgatói értekezlet – Szombathely, Bartók B. AMI Zala Megyei szolfézsverseny - Zalaegerszeg IV. Regionális Furulyaverseny – Fertıd Menner- Vincze szólóhangszeres verseny – Tata Megyei Pedagógiai Napok Gálahangversenye Nyíregyháza, Vikár V. Országos Néptáncverseny (Csoportos) - Budapest Nádasdy AMI Somogy Megyei Zeneiskolák XXV. Kamarazenei Találkozója - Marcali Vörös János Trombitaverseny, Ajka X. Vértes-Dunazug régió zeneiskoláinak furulyaversenye - Nyergesújfalu Regionális gitártalálkozó Nyíregyháza, Vikár Veszprém Megyei hegedőverseny – Pápa Bartók B. AMI Békés Megyei Szolfézsverseny - Gyula Zala megyei zeneiskolák VII. Vonóstalálkozója – Keszthely IV. Országos Kerámia – és Tőzzománckészítı Verseny – Gyır, Kovács M. "Fehérvári Ének" Országos Kórustalálkozó - Székesfehérvár, Kodály XI. Országos „Alba-Regia” Kamarazene Verseny - Székesfehérvár VIII. Répce-Menti Diákok Mővészeti Találkozója - Csepreg IX. Országos Bartók Béla Hegedő-Duó Verseny - Vác X. Országos Orgonaverseny - Salgótarján Magyar Mővészetoktatás Napja – Vas Megyei Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Találkozója Lantos Magda Megyei Zongoraverseny - Veszprém III. Csongrád Megyei Fafúvós Verseny - Szentes


április 24. április 24. április 25. április 26. április 26. április 29. április 30 - május 2. április 30. május május 4. május 4. május 9. május 10. május 10. május 15. május 15. május 14. május 24-25. május 25. május 25-26. május 26. május 29. május 31-június 1. június 1. június 3. június 8. június 21. augusztus 20. augusztus 17-29. szeptember 1-7. szeptember 9. szeptember 25. október 2. október 25. október 14-17. október 18-21. október 25. november 6. november 7-14.

Zala megyei zeneiskolák Növendékhangversenye - Keszthely 15. Magánénekes találkozó – Balassagyarmat Békés Megyei Szolfézsverseny - Gyula Képzı-és iparmővészeti szakmai találkozó – Eger, Eszterházy V. Országos Hangjegykártya Verseny – Esztergom VII. Pest Megyei Fuvolaverseny-Szentendre VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny – Budapest Szabolcsi Bence Zeneiskola III. Nemzetközi és X. Veszprém Megyei vonós kamaraverseny – Balatonfüred Magyar Mővészetoktatás 2013 Gyermán István III. Dél-Dunántúli Regionális Vonós Verseny – Kaposvár Liszt F. AMI VI. Magánének Fesztivál – Budapest XIII. ker. Zeneiskola Miénk a tér Összmővészeti Fesztivál - Eger Heves Megyei Tanévzáró Hangverseny – Felsıtárkány Diákmuzsika – Balatonszemes IV. Kisvárdai Regionális Csellóverseny MZMSz Konferencia és Közgyőlés XII. Veszprém Megyei Kürtverseny - Nagyvázsony Bárdos Iskolák Országos Találkozója – Fehérgyarmat, Bárdos V. Szegedi Regionális Gitárverseny - HAMMIDO VII. Országos Társaséneklési Verseny – Budapest Fıvárosi jazz fesztivál és workshop - Budapest XII. Területi Négykezes Verseny - Nagykanizsa II. Tolna Megyei Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár A Mővészetoktatás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Napja – Nyíregyháza, Vikár Fıvárosi tanévzáró hangverseny - a BMC-ben V. „Kreatív60” Térzene fesztivál – Hatvan A Zene napja a Fıvárosban Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó – Makó, Magán Zeneiskola 7. Nemzetközi Zenei Mesterkurzus – Tata Nemzetközi billentyős mesterkurzus, Vujicsics AMI - Szentendre Zala Megyei Tanévnyitó Értekezlet - Nagykanizsa Veszprém Megyei Igazgatói értekezlet - Balatonalmádi MZMSz Konferencia a mővészetoktatásról Megyei Kamarazenei Találkozó – Mezıkövesd V. David Popper Nemzetközi Csellóverseny - Várpalot Kadosa Fesztivál – emlékkoncert és nemzetközi konferencia – Bp. Tóth Aladár Zeneiskola Zeneiskolai Tanárok XIV. BAZ Megyei Kamarazene Találkozója - Mezıkövesd Furulyás pedagógiai szakmai nap, J.Haydn AMI - Fertıd Bernecebaráti Nemzetközi Képzımővészeti Tábor kiállítása, Hubay Jenı Zeneiskola és AMI - Budapest november 9. Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XI. Találkozója - Kalocsa november 9. VII. Lengyel Zenei Fesztivál - Gyır november 15-16. İszi kortársmővészeti napok, Erkel Ferenc AMI - Tatabánya november 16. Regionális kistérségi ki mit tud, Erkel Ferenc AMI - Tatabánya november 16. KE megyei Vonószenekari fesztivál, Egressy AMI - Komárom november 20. Veszprém megyei négykezes verseny - Veszprém november 22. Fafúvós fesztivál, Dallam AMI - Tatabánya november 22. 20. Észak-magyarországi trombita találkozó - Felsıtárkány november 22-24. XIV. Országos Koncz János hegedőverseny, Bartók Béla Zeneiskola - Szombathely november 25. Rév Lívia II. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny – Kaposvár Liszt F. AMI november 27. V. Egri Roma - zenei fesztivál - Eger november 20. Zala megyei növendékhangverseny, Móra Ferenc Általános Iskola, Zeneiskola - Zalakaros november 27. IV. Jánossomorjai Rézfúvós Találkozó és Minısítı Verseny november 29. Csongrád Megyei Rézfúvós Verseny, Mórahalmi AMI november 30. I. Országos Oboa Duó és Kamarafesztivál, Józsefvárosi Zeneiskola - Budapest november Észak-magyarországi Klarinét- találkozó - Szendrı november 29 - december 1. V. Országos szaxofonverseny, Teleki-Wattay Mővészeti Iskola - Pomáz december 4. Regionális Trombitaverseny - Veszprém december 6. Gyöngyössy Zoltán Tehetséges Fuvolisták II. Találkozója, Erkel Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola – Komló december 11. I. Dél-alföldi Regionális Kamarazene verseny, Király-König Péter Zenei AMI- Szeged december 11. Baranya Megyei népdaléneklési verseny – Pécs, Agócsy AMI december 17-18. V. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztiválra – Hatvan

Mzmsz khbesz 2013  

http://mzmsz.hu/images/csatolmanyok/2016/MZMSZ_khbesz_2013.pdf

Mzmsz khbesz 2013  

http://mzmsz.hu/images/csatolmanyok/2016/MZMSZ_khbesz_2013.pdf

Advertisement