Page 1

SUHTLEMISKULTUUR JA ETIKETT Inge Ojak채채r t채iskasvanute koolitaja, suhtlemistreener


• SUHTLEMISKULTUUR on inimese isiklike väärtushinnangute, hoiakute, kasvatuse väljendus KÄITUMISES, olgu lapsena või täiskasvanuna, east olenemata. • ETIKETT on reeglistatud käitumine, kus normid on kas kirjutatud või kirjutamata, kuid heaks kiidetud kultuuri, ühiskonna või väiksemate sotsiaalsete gruppide poolt. Inge Ojakäär


Etikett Euroopa tähenduses alguse saanud Prantsusmaa ( pr k étiquette) ja Inglismaa kuninglikest õukondadest.


Prantsusmaa – Louis XIV “Päikesekuningas” Valitsemisaeg

Inglismaa – Kuninganna Victoria (18371901) Viktooria ajastu.

(1643 – 1715) ÄRIMAAILMA ETIKETT Ameerikast


ETIKETIS eristatakse kolme suhtlustasandit • DIPLOMAATILINE ETIKETT • AMETKONDLIK ETIKETT • ARGIELU ETIKETT Erinevatel suhtlustasanditel kasutatakse reegleid käitumises lähtuvalt situatsioonist st. olukorrast, tegevusest, kus antud hetkel ollakse ja millisel positsioonil asutakse.


K채itumisreeglistik asetub konkreetsesse olukorda, mis omakorda n천uab inimeselt empaatiat, e. tunnetusv천imet, et etteantud situatsioonis oskuslikult ja heakskiidetud viisil k채ituda.


ETIKETT ROLLIKÄITUMISES • Kodu ja lähedased

• Avalik ruum ja kaaskodanikud • Töökeskkond - ülemus-alluv, kolleegid, kliendid • Pidupäev ja vastuvõtud perenaise/peremehe/külalise roll.


Samuti tuleb ETIKETI reeglite järgi suhtlemisel arvestada • POSITSIOONILIST KUULUVUST • VANUST • SOOLIST ERISUST Nt. - kes esimesena pöördub, kõnetab, avab ust, liigub ruumis eespool, ulatab visiitkaardi,...jne.


POSITSIOON

• Hierarhiline positsioon Kõrgemal seisev isik (ametiredelil, töötamise staažilt, ealiselt, ...) • Territoriaalne positsioon (“minu” territoorium – töötan, elan siin.)


Nt. küsimus: Kes esimesena pöördub, kõnetab,...?

! Oleneb - kas ollakse ametkondlikul tasandil või eraelu tasandil.

Naine (positsioonil madalamal nt ametialases suhtluses) esitleb ennast esimesena kõrgemal positsioonil olevale mees- või naisisikule. Härra esitleb ennast esimesena daamile (eraelu tasandil).


Kõrgemal positsioonil olev mees ulatab esimesena käe madalamal positsioonil olevale naiskolleegile (ametialases suhtluses). Daam ulatab käe härrale esimesena, kui ta kätelda soovib (eraelu tasandil). Kolleegid võrdsel tasandil (kutsealased kohtumised nt konverentsid jm kohtumised,...) suhtlevad vabalt, distantside erisust ei looda.


SUHTLUSDISTANTS • Füüsiline ruum (asetumine ja liikumine ruumis) • Distants kehakeeles (suhtluskaugus, miimika, žestid, liigutused…) • Kõneline distants (“teie” – ”sina”; pöördumine; ameti- ja aulised tiitlid jm.)


KÕNELINE DISTANTS “Mare, ma ei saa Sinu soovile vastu tulla.” “Mare, ma ei saa Teie soovile vastu tulla.” “Proua Mare, ma ei saa Teie soovile vastu tulla.” “Proua, ma ei saa Teie soovile vastu tulla.” “Proua Mare Saar, ma ei saa Teie soovile vastu tulla.” “Lugupeetud proua Mare Saar, kahjuks me ei saa teie soovile vastu tulla,....”


“Lugupeetud professor Mare Saar,....” “Lugupeetud AS Taru juhataja,...” “Austatud kodanik,.....” “ Juhataja,....” “Austatud härra linnapea.” “Daamid ja härrad!” Eesti president härra Toomas Hendrik Ilves President Toomas Hendrik Ilves Austatud president Toomas Hendrik Ilves


Mitte kasutada pöördumisel! “Direktriss Mare,....” “Juhataja Toomas,...” “Eesti Vabariigi president Toomas,…” “Proua juhataja,...” “Proua Liis,...” “Lugupeetud Liis,...”


-

Kõnetamisel ja pöördumisel mängib olulist rolli pöördumise viis - KUIDAS seda teeme? avatud/suletud olek sisemine siirus või selle puudumine hääl ja intonatsioon suhtluskaugus üksteisest kehakeel (miimika, žestid).


KONTAKTI LOOMINE • Märkamine – silmside! • Tervitus • Esitlus (esitlen ennast ise või lasen esitleda kolmandal isikul) • Pöördumine • Tiitlid • Kätlemine • Kontakti lõpetamine ja komplimendid • Visiitkaart


VISIITKAART Roll suhtluses – • kontakti alustusel esitluse “kinnistamine” • kontakti lõpetusel kontaktide edastamine • visiitkaardi edastamine kolmanda isiku kaudu • lilleetiketis õnnitlustseremoonial kinnitatuna lillede juurde.


Ametialane visiitkaart Visiitkaart kui sõnum organisatsiooni imagost. • Kujunduse korrektsus • Informatsiooni korrektsus • Rahvusvahelises suhtluses – kaks erinevat visiitkaarti või kahepoolne, kumbki pool erinevas keeles.


Isiklik visiitkaart Visiitkaart kui sõnum “isiksusest” • Nimi: ees- või perekonnanimi või mõlemad • Kujunduse vaba lahendus (sümbolid, värvid,...) • Informatsiooni vaba valik (nimi, foto, tegevusala, töö, hobid,...)


1

2 1

2

3

3

1 2 2

3

3 1

KLASSIKALINE VISIITKAART

1. Firma logo, firma nimi 2. Töötaja nimi, ametinimetus 3. Kontaktandmed


LILLED ETIKETIS Lillede kinkimine on tähelepanu-, austuse ja lugupidamise avaldus • “Tervitus”lilled • “Tänu”lilled” • “Õnnitlus”lilled • Lilled lauakaunistusena (nt arvestada erinevate riikide lipuvärve) • Lilled lahkunu mälestuseks (pärg või paar õit …?)


REEGLID • Lilli kingitakse sobival ajal ja sobivas kohas • Lilli ei ulatata pakendis, va puhul kui ollakse teel ühest paigast teise • Potililli ei ulatata käest-kätte, vaid asetatakse tooja poolt otse lillelauale • Lilledele valida vastavalt sobiva disaini ja suurusega vaasid • Lillede arv ei mängi olulist rolli • Suurtel õnnitlustseremooniatel kinnitada lillede juurde oma või firma visiitkaart.


• Kena kinkida hinnalist üksikõit • Kimpude kinkimisel olla tähelepanelik nende suuruse ja sobivuse osas • Kaetud vastuvõtulauale ei asetata külaliste poolt toodud lilli. Lilleseade kuulub lauakatmise juurde. • Vastuvõtutseremoonial vajalik eraldi lillelaud veega täidetud vaasidega • Diplomaatias - vastuvõturuumides erinevate riikide lipuvärvidest lauaseaded • Diplomaatiliste vastuvõtutseremooniate daamikimbud.


KINGITUSED Kingituse vahendusel edastatakse soove ja sõnumeid. “On Teile kingitud tänaval roose? Sidruneid?”

Kingituse valiku eesmärk • Millise sündmuse puhul kingitust tehakse? • Kes on kingituse saaja? ABIKS:

Kasutada kingitusfirmade teenuseid Küsida tähtpäevalapselt tema soove


• Suuremate tähtsündmuste puhul (pulmad, juubelid, …) on sobilik tähtpäevalistel koostada soovitavate kingituste nimistu • Kingitusel pole oluline materiaalne väärtus, vaid sõnum "See ese on meie firma poolt ja tähendab......”; “Soovin selle kingitusega Sulle, et .........”;

• • • • •

Sobilikud on KINKEKAARDID Kingituse sisul ja pakendil olgu kooskõla Kinkesoovi võib tähtpäevalapselt küsida Raha ei kingita eelneva “luba küsimata” Teise kultuuri esindajale kingitust tehes uurida vastava kultuuri kinkimistavasid.


• Kingituse liiga kõrge hind võib tekitada kingituse saajas võlatunnet • Firmakingitused valitakse vastavalt firma profiilile või võimalusel oma toodete seast • Firmakingituste puhul eristatakse suveniirkingitust ja väärtkingitust erilisteks sündmusteks • Mida hinnalisem on kingitus, seda varjatumal kohal on sellel oma firma logo (näit. mapi siseküljel ja mitte esiküljel, lipsu tagaküljel) • Alati on sobiv kinkida kunstiesemeid, raamatuid, hinnalisemaid kirjutusvahendeid, büroolaua garnituure, nahktooteid, heliplaate jne.


• Kui teil on maitset ja andi, võite kingitavasse raamatusse pühenduse kirjutada. Kui ei, siis loobuge. Kirjutage aga igal juhul kuupäev ja oma nimi. • Tähtpäevadel valmistada ette kingituste üleandmise aeg ja koht • Kingituste ja lillede saajal on läheduses abiline, kes toimetab lilled ja kingid vastavalt selleks ettenähtud lauale • Kingi üleandmisel piirduge südamest tuleva, kuid võimalikult lühikese õnnitlusega. Lisage ka sobiv kompliment ja võtke tänu vastu loomuliku lahkusega. Vältige vabandusi ja hädaldamist laadis: ”Ei osanud Sulle midagi valida, … Vaesed ajad, mis teha...”


Kingitus ei pea olema materiaalne, kingitus võib olla emotsioon, elamus, nauding, teadmine ÕHUS, VEES, HOOLDUSES, KOOLITUSEL, LOODUSES, IMAGO MUUTUSES, MEELELAHUTUSES… (www.kingitused.ee)


Kinkimine on t채helepanu, s천numite edastamine ning andmise ja saamise r천천m.


KUTSE Sündmuste korralduse juurde kuulub kutsete saatmine. KUTSEL KIRJAS: 1)

PÖÖRDUMINE: “Lugupeetud härra peaminister.”; “Kallis Tiina.”, “Hea äripartner.”; “Hea klient.” 2) SÜNDMUS “Olete oodatud Loovuskohviku sünnipäevapeole.”; “Kutsume Teid kliendipäevale.” 3) AEG: nädalapäev, kuupäev, kuu, aasta, kellaaeg (vahemikus) “Reedel,10. detsembril 2010 kl 12.00 (12-17.00)”.


4) KOHT: Sokos hotell Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4), Tallinn 5) KUTSUJA/KORRALDAJA: (allkiri) Siiri Saar Loovuskohviku tegevjuht 6) Paremasse nurka alla: (R.S.V.P) “Palume vastust hiljemalt 9. detsembriks 2010 555 4466 Urve Uus” 7) Vasakusse nurka alla (vajadusel) riietus –


RÕIVASTUS ETIKETIS “Mood möödub, aga stiil mitte kunagi.” Coco Chanel, moelooja

ELEGANTS “Less is more” (“Vähem on rohkem”... “vähem” on elegantsem).

• • • •

Toetumine püsiväärtustele Domineeriv klassikaline stiil Mõõdukas isiksuslik väljendusviis Mõõdukas trendilik väljendusviis


PÕHIMÕTTED VÄLIMUSE KUJUNDAMISEL

• Oma välimus peab iseendale meeldima • Riietus peab olema mugav kanda • Välimus peab vastama toimuvale sündmusele/tegevusele, ajale, kohale, seltskonnale • Rõivastuse klassika – hea kvaliteetne materjal; hea joon ja sobiv lõige.


Büroo-, kontori-, ärirõivastus Daami rõivastus • • • • • • • •

Kostüüm (seelik-jakk ühest materjalist või erinevast) Pükskostüüm Päevakleit (+jakk) Kontsaga king, kinnise ninaga Sukad – nahavärvi toonis või kooskõlas seelikuga Mõõdukalt sobivaid ehteid Minimaalne päevane parfüüm Päevane käekott, mapp, portfell (mahukam)


HOIDU! • Soengust, mis häirib iseennast ja tekitab närvilisust teistele (pikad salgu näol, mille tagant ei paista silmadki) • Ülikonna juurde kantavatest valgetest sokkidest • Lühikese säärega sokkidest • Ametliku rõivastuse puhul - väljavenivatest, pehmetest kangastest rõivastest • Parfüümi ja tualettvett ei “valata” endale peale • Pruun värvitoon ei ole hea toon ka klassikalise ülikonna värvitooniks, samuti lipsu värvina • Lipsu värvitoon peaks andma emotsiooni • Kikilips on stiilne, mis vajab aga “väljakandmist” (kikilips on siis õige laiusega, kui ta ei ole teie alalõuast laiem) • Kätlemisel hoidmast teist kätt püksi-, seeliku- või jakitaskus.


• Daamid – liiga avatud kaelustest (dekoltee) selleks mittesobival ajal • Liiga silmatorkavast maniküürist • Üli-mini seelikupikkusest • Retuusid + tuunika • Saabaste kandmisest ruumides • Rihmikkingade kandmisest ametikingana • Väljakasvanud ja hoolitsemata soengust • Pehmetest kangastest - väljaveninud rõivastusest. Klassikalise ametialase riietumisega sobita mõõdukalt oma isiklikku stiili ja lähtu oma keha erisusest, et rõhutada kõike kaunist. Riietumise peen kunst, Margaux Tartarotti, ODAMEES OÜ 2000


Kui p探gusast 端levaatest etiketiteemasse tekib k端simusi, siis palun kirjuta, vastan Sinu k端simusele: inge@loovuskohvik.ee Info etiketi koolituste kohta: www.loovuskohvik.ee

Suhtlemiskultuur ja etikett  

Jagame Sinuga lihtsaid etiketi nippe ja nõuandeid! 5-minutiline etiketi kiirkoolitus ;) Koostatud Loovuskohviku koolitaja Inge Ojakääru po...

Suhtlemiskultuur ja etikett  

Jagame Sinuga lihtsaid etiketi nippe ja nõuandeid! 5-minutiline etiketi kiirkoolitus ;) Koostatud Loovuskohviku koolitaja Inge Ojakääru po...

Advertisement