Page 11

SIHTRÜHM Gümnaasium. Teema lihtsama käsitluse puhul võib sobida ka juba põhikooli teisest astmest alates. MAHT 2−3 tundi, 1 tund bioloogiat.

ÜLESANNE Seotud bioloogiaga. Kontseptuaalse kunsti projekt. Luua libateadus või -teooria, andes sellele teadusliku töö vormi. Õpilasele on ülesannet kitsendatud. Terve teooria või teaduse asemel tuleb luua libatea­ dusjoonistuste mapp mitmest osapoolest sünteesitud floorast, faunast vm, mis võiks meenutada herbaariumit või illustreeritud uurimistööd.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VÄLJUNDID Teema läbimise järel õpilane: teab raamatus toodud näiteid ja kunstnikke; saab aru eri nähtuste vormist; oskab sünteesida ja kombineerida; visualiseerib oma sünteesi tulemuse; valdab teadusteose simuleerimiseks vajalikke vormivõtteid. Õpetaja lisaväljund.

PÕHIMÕISTED JA VÕTMESÕNAD mimikri, kamuflaaž, vorm, simuleerimine

MEETODID teabe kogumine ja visandamine, diskussioon, sünteesimine ja kombineerimine, individuaaltöö, juhendamisega praktiline töö

MATERJALID Teema «Palju on parem kui üks» õpilaseraamatu tekstid ◆◆ en.wikipedia.org/wiki/Codex_Seraphinianus (Vikipeedia, Codex Seraphinianus.) ◆◆ www.scharmanoff.com/bonk01.html (Fotograaf Magnus Scharmanoffi kodulehekülg, pilte Bonk Businessi toodetest.) ◆◆ www.science-art.com (Teadusillustratsioonide kogu.) ◆◆ www.infovisual.info/ (Visuaalne sõnaraamat, mitmesugused teadusillustratsioonid.) ◆◆ commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (Palju teadusillustratsioone, otsida vastavalt konkreetsele teemale.) ◆◆ issuu.com/dylan_k/docs/luigi.serafini.-.codex. seraphinianus (Isuu, Codex Seraphinianus.) ◆◆ www.loovalt.ee lisamaterjalide lehel vanaaegsete teadusväljaannete näited ◆◆ Kristina Norman. «Geniaalsuse väli». Kirjastus Eesti Kunstiakadeemia. 2008 ◆◆ Kunst.ee 1/2003 Lk. 50. Intervjuu Richard Stanleyga. Eve Kiiler Linke saab otse avada www.loovalt.ee lehel, lingikogu alt. ◆◆

KRISTI LAANEMÄE

MIMIKRI

VAHENDID Tugevam paber aluseks, joonistuspaber, visandamise paber, joonistus- või maalimisvahendid, internetiühendusega arvuti. Kui ülesannet teostatakse arvuti abil, siis pilditöötlustarkvaraga arvutiklass.

AINETEVAHELISED SEOSED Teema on seotud bioloogia ainega. Järgnevalt mõned soovitused bioloogiaõpetajale kahe aine integreerimiseks antud teemal. Selgitada mimikri ja kohastumuste olemust ning tuua mõned näited. Korrata üle kõik paljunemisviisid, mida on tundides käsitletud. Kui ajaliselt sobib mõne uue paljunemisviisi tutvustamine, siis võib ka selle paigutada integreeritud kunstiõpetuse ülesandega samale ajale. Näidata illustratsioone paljunemisest (õpilased võiksid teha märkmeid koos skeemidega). Tutvustada taimede ja muude elusorganismide ladinakeelseid nimetusi, tuua näiteid.

SOOVITUSED TEEMA LÄBIMISEKS «Tea»-osa läbides peaks õpilastel tekkima arusaam, kuidas kunst kasutab vormistamisel ära teiste distsipliinide vormivõtteid. Tuleks ka jälgida, et saaks selgeks, mis asi üldse on vorm. Selle juures abistab «Mõtle»-osa viimane küsimus. See aitab

11

Profile for MTÜ Loovalt tulevikku

õpetajaraamat  

Õppematerjali "Tähelepanu! Valmis olla! KUNST!! õpetajaraamat on tasuta alla laetav kõigile õppetöös kasutamiseks. Õpetajaraamat on lisamate...

õpetajaraamat  

Õppematerjali "Tähelepanu! Valmis olla! KUNST!! õpetajaraamat on tasuta alla laetav kõigile õppetöös kasutamiseks. Õpetajaraamat on lisamate...

Profile for loovalt
Advertisement