Page 1

10 april 2013

Tips voor de redactie: redactie@loosduinsekrant.nl

VANAF DONDERDAG STAAT DEZE KRANT ONLINE OP WWW.LOOSDUINSEKRANT.NL

P3

P7 Grootse opening ANWB-winkel

Een nieuwe lente, een nieuw begin

Zonnebril

P12

op sterkte

Nooit meer veters strikken

‘Een groter contrast is niet denkbaar’

‘’

Piet Vink hield van Den Haag en Den Haag hield van Piet Vink

Joris Wijsmuller mocht als fel oppositie voerend fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Tijdens de drukbezochte presentatie bij van Stockum ontbrak de hoofdpersoon van het boek. Wijsmuller: “Onbegrijpelijk. Het is uniek dat er een heel boek gewijd wordt aan een lokale poli-

129.=

��������������� ���������������

������������� ���������������

�������������������������� ��������������������� ��������������������������

Charme

��������

for kids & outlet maten 0 t/m 176

korting t/m zat. 20 april:

1 stuks ��� vanaf

Afgelopen donderdag werd het boek ‘Boekje open over Marnix Norder’ van schrijver en columnist Julius Pasgeld gepresenteerd. In ‘Een boekje open over Marnix Norder’ staan alle columns die Julius Pasgeld in de afgelopen acht jaar over de Haagse wethouder van ‘Haast, Herrie en Hoogbouw’ schreef. “Het gaat mij niet om zijn persoon”, zei Pasgeld. “Het gaat mij om het beleid. Wil je Den Haag hiervoor behoeden, dan moet je bij Joris Wijsmuller zijn.” Pieter Vink was wethouder en locoburgemeester van Den Haag en genoot een enorme populariteit.. Zijn portefeuille bevatte jeugd, sport, recreatie en cultuur. In 1970 werd hij namens de PvdA wethouder van Jeugd, Sport en Recreatie, een portefeuille die hij, afwisseticus. De laatste keer was in 2003: lend met andere, zijn gehele actie‘Wethouder aan Zee’ over Piet ve loopbaan zou behouden. Vink Vink (PvdA). Piet Vink was erg was het symbool van opbouwwerk, geliefd vanwege zijn sociale beleid, buurthuizen, sportverenigingen en zijn toegankelijkheid, zijn gevoel andere ‘leuke dingen voor de menvoor Den Haag en zijn empathie”, sen’. Hij verscheen in die rol veelaldus Wijsmuller. “Marnix Norder vuldig in deze krant. In 1983 werd is het tegenovergestelde van Piet hij benoemd tot Ridder in de Orde Vink. Een groter contrast is niet van de Nederlandse Leeuw. Eind vorig jaar werd zijn monument op denkbaar”.

v.a.

����������� �������� ����������

Marnix Norder en Piet Vink

KARSTEN KLEIN

���������������

2 stuks ���

3 stuks ���

������������������������������

������������������������� �������������

Marathon wacht sloopkogel In beantwoording op raadsvragen van de Groep de Mos is de gemeente kort en duidelijk over de vraag of een popmuseum niet beter op zijn plek zou zijn in de gewezen discotheek De Marathon. Neen.

initiatief van, een eveneens geliefd wethouder, Karsten Klein opgeknapt. Het monument, een plantsoen, het Piet Vinkplantsoen, niet echt een hoogstandje ligt er door de lang aanhoudende kou nog altijd grauw en somber bij. Nog zo’n groot contrast met de in 2002 overleden publieksfiguur. “Piet Vink was overal, kende elke welzijnsmedewerker bij naam en toenaam. Piet Vink hield van Den Haag en Den Haag hield van Piet Vink”, schreef Klein in zijn column. Minder lovende woorden in boekje dat columnist Julius Pasgeld opendoet over Norder.

Volgens de gemeente heeft de initiatiefnemer voor de Popexperience - zoals het popmuseum gaat heten stadsbreed naar locaties gezocht. Scheveningen Haven zou het beste voldoen aan hun voorwaarden. Bovendien vindt de gemeente dat het aan de initiatiefnemer is om te beoordelen met welke functies hij een haalbare exploitatie voor de Popexperience kan realiseren. Hiermee doelt de gemeente op de stelling van De Mos dat een popmuseum waar geen muziek gemaakt kan worden geen popmuseum is. VERVOLG PAGINA 7


2

10 april 2013

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

������������������������������ ���������������������������

Juwelier Antiquair

Uw vertrouwen waard

���������� ������������������� ���������������������������������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������� ������������������ ����������������������

� � � � � � � � �

��������������� ��������� ���������� ������ �������� ����������

�����������������������������������������

Eetcafe Angelina

�����������������������

����������������

��������������������������������������������� �������������������������

���������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �����������������������������������������������������

������������������������ ����������������������

�����������

���������������������������������������������������� �������������������������������������������������

�������������������������������

5 jarig bestaan

�����������������������

���������������������������

���������������� �����������������

��������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������� ���������������������������

���������������� ���������������� �������������������� ���������������������

CURSUSSEN OVERDAG DS EN ‘S AVOAN NAF

���������������������������� ����������������������������������������

����������������

Adverteren met een groot bereik! Bel : 0174 27 16 74

�������������������� �������������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

„(t)huis aan huis in 204.000 huishoudens”

STARTEN V 15 APRIL

070 322 60 91

�������������������� ���������� ������������� ������������� �������������������������

Leer één van onze 16 talen spreken

WWW.TAALTAAL.NL

���� ���������������������������� ������������

��������������������������������� ������������������������� ���������� ������� ����� ���������������������������� ��������������� ��������� ����� ����������������������� �� ��������������������� ������������������ ��������� ����� ���������������� ���� �� ����� ����������� ����� ���������� �������������������� ��������� ������ �������������� ������������� ��������� ��������� ����� ������������ �������� ���� �������� ����������������������� ��������� ���� ����������� ����� ����

�������������������������������� �������������������������������� �������������� ��������������� ������������� ��������� ����� �������������� ��������� ����� �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������

��������������������������

��������������������� ������������������ �� ������������������ ��������������� ��������

��

��������� ������������������ �������� ����������������������� �������� ������ ������������������������������ ��������� �������������� ������� ��������

���� ���� ���� ����

����������

��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������

�����

���������������� ��������� ���� ����������������� ��������� ���� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������


10 april 2013

Hogere boete voor onjuist aanbieden huisvuil

KIJK OP DE WEEK Heeft u ook gekeken naar onze Tweede Kamerleden die opgezadeld werden met het Marokkanendebat? Laat in de avond kroop ik achter de laptop en vroeg mij af wat ik te horen zou krijgen. Ik hoopte dat mijn volksvertegenwoordigers de kans zouden pakken om de inzet voor overlastgevende jongeren onder de loep te leggen. Marokkanendebat op zichzelf is natuurlijk onzinnig. Ik moet er niks van hebben om een groep uit de samenleving apart te zetten. Veel geld wordt er landelijk en lokaal ingezet om overlastgevende jongeren en criminele jongeren, met de neus in de tramrail te krijgen. Terug naar het gewone leven met de grondwet als basis die voor iedereen geldt. Het interesseert mij weinig wat je afkomst is; het draait er om of je in vrijheid in gebondenheid, je leven vorm geeft. Zullen we stoppen met de benauwde hokjes geest en gewoon gaan doen? Jongeren hebben recht op kansen en mogelijkheden. Hard waar het moet en met ons hart waar dat kan. Met verbijstering zag ik en de minister en de volksvertegenwoordigers zwoegen om dit onderwerp te omzeilen. In onze Haagse achterstandswijken zie we helaas veel jongeren de boot missen, overlast geven en crimineel gedrag ontwikkelen. De tijd dat er geluisterd en gehandeld werd naar de verhalen van afkomst, behoud van eigen culturele waarden en normen, zijn achterhaald. In Nederland kan dat allemaal; wij kunnen in vrijheid leven, je geloof belijden, meningen hebben en het debat aangaan. Wat wij, de nieuwe- en de oude Nederlanders gemeen hebben, is onze wetgeving. Het is bekend dat er ouders zijn die hun kinderen niet de opvoeding meegeven die zij nodig hebben. Niet de straat en niet de staat zijn in eerste instantie verantwoordelijk. Laten de lokale en landelijke politiek gewoon gaan doen. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zien we weer de reflex om voor electoraal belang, groepen kiezers te pleasen. Niet doen politici; onze mooie stad Den Haag heeft genoeg in huis om een hulp te bieden daar waar nodig en te handhaven waar dat moet. Uiteraard kunnen wij bewoners, ook zelf actiever worden. Een beetje meer omzien naar elkaar maakt een wereld van verschil. Samen zijn wij sterker. Wil Vonk

��������������

����������� ���������������������

������ ���� ���� ��

������������������� ���� ��������������� ������� ����� �������������� ������� ���� ����������������� �������������������� ������������������

�������

3

Als het aan de VVD ligt wordt het foutief aanbieden van huisvuil straks fors hoger beboet. In de Haagse gemeenteraad wordt bekeken of de boetes voor het onjuist aanbieden van huisvuil en bedrijfsafval kunnen worden verhoogd. Wethouder Revis (Stadsbeheer, VVD) heeft dat toegezegd naar aanleiding van vragen van VVD-raadslid Rob van de Laar. Van de Laar: “Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, is een stevige boete op zijn plaats. Ik ben tevreden met de steun van wethouder Revis op dit punt en zijn toezegging om de mogelijkheden om deze boetes te verhogen in kaart te brengen.”

Een nieuwe lente... een nieuw begin Van het Loosduins museum

Een nieuwe lente.... een nieuw begin en dat geldt uiteraard ook voor de 'Stichting Oud-Loosduinen'. Ten bewijze daarvan laat het museum hieronder de voornemens aan u voorbijgaan, om te beginnen met de nieuwe tentoonstelling 'Beelden van Loosduinen' (amateurkunst), bestaande uit de grote verzameling schilderijen en tekeningen, die ons in de loop der jaren is geschonken. Een mooi voorbeeld daarvan is hierboven afgebeeld, zijnde een kijkje op het voormalige kruispunt (nu het Loosduinse Hoofdplein) richting voormalige Wilhelminastraat, van de schilder Ettinger, ook wel de fietsende Rembrandt genoemd. Dit doek is onlangs geschonken door de Rabobank ten gunste van de heropening van het bankgebouw. Deze expositie wordt op zaterdag 13 april geopend en zal te zien zijn tot en met 14 september. Op 19 april heten we onze vele

donateurs weer van harte welkom in de 'Abdijkerk, waar de heer Hans van Lith -auteur van het boek 'Rook waait ovet het Westland' ons veel gaat verhalen over het vervoer per rail en de routes die de W.S.M.-tram destijds reed in Loosduinen en het Westland. Dat verhaal krijgt dan vervolgens gestalte in de expositie 'Rails in Loosduinen' (het W.S.N-trambedrijf) die vanaf 28 september in het museum te bezoeken is. Deze tentoonstelling sluit aan bij het landelijk thema 'Openbaar vervoer'. In tijd doen we weer even een stapje terug door te vermelden dat er op 8 mei -in samenwerking met de gemeente-bibliotheek, de stichting 'Atlantikwall Museum Scheveningen en de Studiegroep 'Ockenburgh' naar aanleiding van de herdenkingsdagen Wereldoorlog II, een wandeling wordt gemaakt met de nadruk op de oorlogsgebeurtenissen

in en rond Loosduinen w.o. het hulpvliegveld 'Ockenburgh'' (nu het sporttereinen Wijndaelerweg) Verder wordt deelgenomen aan de Loosduinse Kunstroute op zondag 9 juni en de maand daarop wordt er vanaf 3 juli natuurlijk weer varen naar de historische druiventuin 'Sonnehoeck' in Kwintsheul. De 'Nationale Monumentendag, waarop vele activiteiten in en rond het museum plaatsvinden is dit jaar gesteld op zaterdag 14 september. Op al die gebeurtenissen komen we natuurlijk nog uitvoerig terug maar nu al hopen we u graag te ontmoeten tijdens of na de opening van de eerder vermelde tentoonstelling 'Beelden van Loosduinen' op 13 april. De entreeprijs is slecht 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen t/m 12 jaar. Zie ook op internet www. loosduinsmuseum.nl

Bewonersvergadering Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt Dinsdag 16 april wordt de voorjaarsvergadering van Wijkberaad Nieuw Waldeck gehouden. Bewoners kunnen hun wensen kenbaar maken en informatie inwinnen. Het is de eerste bewonersvergadering voor bewoners uit de Tuinenbuurt sinds de instemming tot samenwerking met Nieuw Waldeck. Zij kunnen op eenvoudige wijze kennis maken met bestuur, werkgroepen en werkwijze. Het eerste deel is centraal voor onderwerpen vastgelegd in de statuten. Tijdens het tweede gedeelte kan er gezamenlijke of individueel gesproken worden met ‘partners

in de wijk’, die een bijdrage leveren aan de woon- en leefomstandigheden. Vertegenwoordigers van onder meer stadsdeel Loosduinen, politie (wijkagenten), woningcorporatie(s), Wijndaelercentrum, bibliotheek, Hoogheemraadschap van Delfland, Stichting de Geest, Stichting VÓÓR Welzijn met activiteiten zoals I-shop en Burenhulpcentrale en onze studenten ‘Watermanagement’ hebben hun medewerking toegezegd. Naast deze externe partners is natuurlijk het bestuur van het wijkberaad aanspreekbaar en de werkgroepen Buurt Inter-

ventieTeam, Groen, Buurtcontactpersonen en Commissie Water. Het wijkberaad verneemt ook graag de (on)tevredenheid van bewoners over de belevening van hun woonomgeving, mogelijke ideeën en bijdragen. Ook is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken en van gedachten te wisselen met andere bewoners uit de wijk. Locatie Wijkcentrum De Geest, Georges Bizetstraat 25. 19.00 uur inloop. Zie verder www.wijkberaadnieuwwaldeck. nl Voor informatie bij secretaris 06-41950844.

Van de Laar benadrukt dat Den Haag ook het afgelopen jaar verschillende maatregelen heeft genomen om de stad schoon te houden. Zo is de veegcapaciteit gegroeid en zijn er meer afvalbakken en ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) geplaatst. Toch zijn er afgelopen jaar ruim 15.000 huisvuilzakken en ander restafval verkeerd aangeboden. Van de Laar: “Dit onjuist aanbieden van huisvuil en bedrijfsafval zorgt voor veel overlast en vervuiling. Hier moet stevig op gehandhaafd worden. Een hogere boete voor het onjuist aanbieden van huisvuil is dan ook op zijn plaats”. Wethouder Revis zal de gemeenteraad een voorstel doen over de verhoging van het boetebeleid.

Dringende oproep De redactie van het wijkverenigingsorgaan Bohemen-Waldeck-Kijkduin is dringend op zoek naar een vrijwilliger die de redactie kan versterken. Het blad komt vier keer per jaar uit en wordt verzonden naar de leden van de vereniging. De wijkvereniging is de oudste van Den Haag en actief op velerlei gebied. Heeft u affiniteit met het maken van bladen, wilt u dan contact opnemen met het kantoor walboduin@walboduin.nl. Voor meer informatie: hankhoogwout@kpnplanet. nl, voorzitter van de vereniging.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


4

10 april 2013

������������������������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �����������������������������������

���������������������

�������������������������������� Lokaal afslanken

Gezond, verantwoord en snel.

NIEUW:

15% BTW KORTING AR 6% BTW A M , W T B % 1 2 BETAAL GEEN UKEN* E K E W U IE N W U N A V BIJ AANSCHAF

Nu ook Slim Belly tijdens de Spinning® lessen! Praktijkonderzoek*

100 testpersonen gezocht Lokaal vet verbranden, een strakkere huid en een verbetering van het huidbeeld. Dat lukt allemaal met de Airpressure Bodyforming methode. De lichte wisseldrukmassage van de Slim Belly stimuleert de doorbloeding rond de buik en verbetert daardoor de vetreductie en stofwisseling. Om de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek * in de praktijk te bevestigen zoeken wij 100 testpersonen uit de regio en omgeving (m/v). Het onderzoek duurt vier weken met 3 lichte conditietrainingen à 30 – 40 minuten per week met de Slim Belly. Ook krijgt u bewezen succesvolle voedingstips. Deelnamebijdrage 19,90 euro per week

Meld u nu aan via tel. 070 3671750 Tot wel 8x me

er vetverbran

ding

ing. rmng. rmi yfo yfo Bod ssurereBod pressu Airpre mettAir le me pen tail heu d de d de ronRon d. . oond getoon get aan k elij elij app app sch sch ten ten We We op ek op erzoek onderzo dit ond overr dit ailsove details Alledet Alle m y.coom lly.c bell im-be w.sl lim ww w.s ww

Dit praktijkonderzoek wordt uitgevoerd bij:

Yuwa Leefstijlclub Kortestede 2-c 2543 VK Den Haag www.yuwa.nl

*) De buikomvang en het gewicht worden aan het begin en na 4 weken gemeten.

MET 15% KORTING

MET 15% nu voor hoekkeuken afmeting 305 x 245 cm. KORTING Moderne e 5.950 Voorzien van Whirlpool koel/vriescombinaHoekkeuken in houtmotief met eilandblad. Voorzien van: inbouw kookplaat, vaatwasser, koelkast, schouwkap, combimagnetron

nu voor

e 3.691

tie, vaatwasser, oven, kookplaat, afzuigkap.

�������������

3-gangen maandmenu vanaf 17.00 uur Voorgerecht

Aspergesoep à la crème Of Gerookte kip op een bedje van luxe slasoorten en Caesar dressing Of Heldere tomatensoep Of Flensjes met crème fraiche en gerookte zalm Hoofdgerecht

MET 15% KORTING nu voor

MET 15% KORTING nu voor

Royale hoekopstelling van 305 x 305 cm. Voorzien van Atag combimagnetron, kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast.

e 7.850

Royaal T-eiland, greeploze keukenopstelling + doorlopende achterwand. Voorzien van Bosch kookplaat, oven, afzuigkap, vaatwasser en koel/vriescombinatie.

e 9.750

Dessert

Verrassing van de kok Of koffie / thee

€18½ p.p.

E KIJK VOOR ALL ANBIEDINGEN A R U APPARATU L OP BEMMEL-KROON.N

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | t 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | t 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | t 023-5483060 | Zoetermeer (alleen witgoed) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | t 079-3163904

www.bemmel-kroon.nl

Ossenhaas Tournedos met Stroganoffsaus (180 gr) Of Op Spaanse wijze bereide makreelfilet gestapeld op krokant deeg Of Varkenshaasmedaillon met pepersaus Of Gegrilde kippedij met pittige tomaten-pestosaus

* Vraag naar de voorwaarden.

Openingstijden Ma. t/m Zat. 10.00 – 22.00uur | Zon. 09.00 – 22.00 uur Reserveren T. 0174 - 244 843 of E. info@madestein.nl

www.madestein.nl

Volg ons ook op facebook &

�������


������������������

����������������

����������

��������� ��������

�� � �������

�������������

������������������������������������

������� ����� ���������� ��� ������

���������������������������������� �����������������������������

�����������

���������� ������ ������� ���� �� ���� �������� ���� ������ �����������������������

� � � � � � � ������

����������������

�����������

���������� �����������

�� �

���������

������

�����

�� �

�����������������������������������

�� �

������ �������������

����������

������������������������

����������� �����������������

��������

Speciaal Slagerij Jeursen

������������������ ���������� ������������� ������������������ �����������

��

����������������

��������� ����������� ������������������������� ����������������

���������������

��������������� ���������������������� �� �������������������

�����������������

�����

�������������������������� ��������

�������������������������� ������������������

www.loosduinsekrant.nl ��������������������

HAAGSE VRIJHEIDSWEKEN 12 APRIL - 5 MEI 2013

������������ ��������������

����� �����������

�����

����� ������������������

���������������������

����

����������������������

�������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������

����������������������� �����������������

GRATIS STARTFEEST ZONDAGMIDDAG 14 APRIL

�������������������������������������������� ������������������� ���������������� ��������������������

����� ������������� ����� ������������� ����� �������������

Ervaar ’m zelf...

CENTRALE BIBLIOTHEEK MET O.A. HELLA EN FREEK DE JONGE, HOWARD KOMPROE, ED STRUIJLAART, SANDY DANE EN VELE ANDEREN.

45

WWW.HAAGSEVRIJHEIDSWEKEN.NL

De nieuwe JS 50 RC! Maak een proefrit... A U T O B E D R I J F “Sterk in

Alweer ee poster va n n

HOUTWIJK bv !

Zichtenburglaan 82

2544 EB Den Haag

www.autohoutwijk.nl

elk merk”

tel: 070 - 3295051


6

10 april 2013

���������������

�� � � � � � � � � � � � �� �� ����

���������������� ➤ ���������������������������������� ➤ ������ ➤ ������������� ➤ ������������ ➤ �����������

Wij geven er kleur aan

������������������������������������ ������������������������� ��������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

�������������������������������������

������������������ ��������������

����������������������������������������������������

����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

������� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � �� ��� � � � � ������������� Belangrijke telefoonnummers Ambulance: Politie: Brandweer: Alarmnummer:

424 46 50 0900 8844 424 46 44 112

DOKTERSNACHTDIENST: 070 - 346 96 69 TANDARTSENDIENST Spoed 070-311 03 05

www.overlijdensboek.nl

AND EEN MA UUR H GRATIS

Per direct te huur Toon Dupuisstraat 141, Den Haag

Dit wooncomplex ligt in Houtwijk en op loopafstand van een gezellig buurtcentrum met winkels waar u voor uw dagelijkse boodschappen terecht kunt. Eventueel kunt u via zorgcentrum Florence (locatie Houthage) de nodige diensten zoals tafeltje-dekje of thuiszorg inschakelen. Dit ruime en vooral lichte tweekamerappartement ligt op de 1ste etage. De woning is gelegen aan de zonkant van het complex waardoor u op uw balkon kan genieten van de zon. De huiskamer heeft een afmeting van 35 m2 en de slaapkamer van 12 m2. De huismeester in het complex biedt u de nodige service. De appartementen zijn bereikbaar via een afgesloten portiek en er is een lift aanwezig. Deze appartementen zijn bestemd voor mensen vanaf 50 jaar en ouder. Huurkorting Voor de snelle beslissers biedt Mooiland een buitenkans. Als u voor 1 mei 2013 een huurovereenkomst met ons aangaat voor een woning aan de Toon Dupuisstraat, dan ontvangt u een maand gratis huur. U betaalt alleen de waarborgsom en administratiekosten. Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kantoor Ridderkerk, tel nr: 0180-440500 of kijken op www.mooiland.nl.

Huurprijs per maand

� 578,30 Bovengenoemde huurprijs is per maand en exclusief service- en stookkosten. Huurtoeslag is mogelijk.

Servicekosten

� 58,60

Woonoppervlak

61 m2

AA (Anonieme Alcoholisten) 06 28658691

����������������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������� ��������������������� ���������������� ����������� ����������������� � ���������� ����������������� � �������� ����������������� � ��������� ���������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������

CURSUSSEN OVERDAG DS EN ‘S AVOAN NAF

Leer één van onze 16 talen spreken

STARTEN V 15 APRIL

BURENHULPCENTRALE tel. 070-2629999 ALG.MAATSCH.WERK SEGBROEK/LOOSDUINEN WDC De Henneberg, alleen na tel. afspraak 070-365 68 18 SOCIALE DIENST EN SOCIAAL RAADSMAN STADSDEELKANTOOR Kleine Keizer 3: 070-353 79 00 bespr. volgens afspraak

070 322 60 91

WWW.TAALTAAL.NL

Kijk voor meer occasions op www.kortelandautos.nl Alfa Romeo MiTo 1.4 Distinctive, benzine

2010 68.871

€ 12.450

Audi A1 1.6 TDI Amb. PL. Bns, diesel

2012 29.627

€ 20.450

DIABETES VERENIGING Tel. info en hulpdienst 070-387 36 39

BMW 5-serie Touring 525i Executive, benzine

2004 174.022

€ 12.950

Citroen C4 1.6-16V Image, benzine

2008 64.828

8.650

AMIVEDI voor vermiste en gevonden dieren Den Haag (katten) 070-449 04 09 Den Haag (honden) 070-352 37 65 Westland 0174-515 923

Citroen C5 1.8-16V L. Prestige, benzine

2003 120.001

3.945

Fiat Punto 1.2 Active, benzine

2011 22.704

9.950

Ford Ka 1.2 Titanium X s/s Grand prix, benzine

2011 22.821

8.950

Hyundai Matrix 1.6i GL 25 Edition, benzine

2005 104.473

4.750

ST. DIERENAMBULANCE DEN HAAG e.o. 070 - 328 28 28

Jaguar XKR 4.0 V8 Convertible, benzine

1998 165.442

€ 15.950

Kia Sportage 2.0 CVVT Executive, benzine

2005 125.415

6.950

MG TF 1.8 TF 120 Stepspeed, benzine

2003

81.210

7.950 0.950

DIERENAMBULANCE DE WIJS alarm 070-3660909 info 06-34035009 DIERENBESCHERMING afd. Den Haag o.a. voor klachtenmelding (inspectie) en alg. info 070-392 42 89

Opel Corsa 1.2-16V 111 Edition, benzine

2011

10.282

Opel Zafira 1.8 Cosmo, benzine

2011

27.543

€ 17.950

Peugeot 107 1.0-12V Sublime, benzine

2009

67.234

6.950

Peugeot 206 CC 1.6-16V Automaat, benzine

2003 98.877

6.450

Peugeot 307 SW 2.0 16V Roland Garros, benzine

2005 126.102

8.950

Porsche 911 3.4 Coupé Carrera 4, benzine

2000 99.217

€ 23.950

VOGELASIEL DE WULP Heliotrooplaan 15 070-323 15 68 b.g.g. 0174-213 825

Renault Clio 1.4-16V Team Spirit, benzine

2006 78.459

Renault Grand Scenic 2.0-16V Bns L. 7p., benzine

2006 104.900

6.950

Saab 9-3 Cabrio 2.0t S, benzine

2003 125.551

9.950

KLACHTENLIJN PSYCHIATRIE 035-694 83 96

Skoda Fabia 1.4-16V Equipe, benzine

2006 98.560

5.950

Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI, benzine

2008 116.277

€ 12.950

Volkswagen Golf 2.8 V6 4Motion, benzine

2000 205.915

Volkswagen Touran 1.4 TSI Optive. Nieuw Model ECC!, benzine

2007 113.430

€ 11.450

Hyundai Tucson 2.0 Leer, benzine

2007 56.400

€ 10.450

Citroen C3 1.6 HDi Zenith wegenbelastingvrij, diesel 2012 29.502

€ 14.500

KLUSJESDIENST LOOSDUINEN 070-397 60 01 PANDORA LOTGENOTENLIJN DEPRESSIE 0900-612 09 09

Geestbrugweg 19, 2281 CC Rijswijk, tel. 070-3907744

6.950

3.950


10 april 2013

Metamorfose ANWB-winkel De ANWB gaat dit voorjaar de eerste 25 van haar 68 winkels ombouwen en inrichten op basis van een nieuw winkelconcept. Met de opening van de ANWB-winkel aan het Savornin Lohmanplein, vandaag 10 april, is de uitrol van de nieuwe winkelformule over heel Nederland begonnen. De ANWB heeft een nieuwe winkelformule ontwikkeld om in te spelen op het veranderend koopgedrag en informatiebehoefte van de ANWB-leden en consumenten. De winkel biedt op een overzichtelijke wijze producten en diensten in de diverse seizoenen. Zo wordt de winkel een spannend en modern onderdeel van de mix met ANWB Online, ANWB Contact Center en de activiteiten die de ANWB in de sociale media ontplooit. Na een testfase van ruim een jaar met de ANWB-winkels in Rijswijk, Hilversum en Nieuwegein is het in 2013 tijd voor de landelijk uitrol van wat Linda Keijzer, directeur ANWB Retail,

‘Totaal Retail’ noemt. “Dat hebben we ontleend aan de in de voetbalwereld gangbare term ‘totaal voetbal’. Bij totaal voetbal is iedere speler gelijk, valt aan en verdedigt, zodat er altijd een speler aanspeelbaar is. Er wordt dus als één team samengewerkt met als doel om te winnen. Totaal Retail heeft als doel de mensen zo goed mogelijk te helpen of dat nu via online, ons Contact Center, de smartphone of de winkel is. Wanneer je dat vertaalt naar retail moet je dus niet sec kijken naar de verschillende verkoop- en communicatiekanalen afzonderlijk, maar deze als één geheel zien en zorgen dat iedereen in dienst staat van elkaar. Het einddoel is de klant een zo goed

Afgelopen zondag vierden Tini (87) en Anton (91) van Veen hun 65 jarig huwelijksjubileum. De twee geliefden leerden elkaar vlak na de oorlog op het strand van Scheveningen kennen. Tini was daar met haar vriendin, Anton met één van zijn broers. En kennelijk sloeg de vonk over, want ze maakten een afspraakje om elkaar uiteindelijk in 1948 het jawoord te geven. Nu, meer dan 65 jaar later, vierden zij op 7 april hun briljanten bruiloft. Anton en Tini zijn drieënhalf jaar geleden naar Loosduinen gekomen alwaar zij met veel plezier in een mooi appartement wonen. Zij hopen daar nog vele gelukkige momenten samen te kunnen beleven. Inmiddels kijken zij en de familie terug op een geslaagd weekend vol feestvreugde.

Gezellige bedoening in Kijkduin Mede dankzij het goede weer was het afgelopen zondag een gezellig bedoening in Kijkduin Zo was de eerste van ruim honderd poppentheatervoorstellingen te zien in de muziektent. Tientallen kinderen verwachtten Jan Klaassen, maar tot ieder z’n verbazing was het Kapitein Kijk, de mascotte van Kijkduin, die de gordijnen openschoof. Voor de rest waren de bekende vriendjes van Jan Klaassen er natuurlijk wel bij, Katrein, de boef, de heks en natuurlijk oom agent zorgde voor vijf leuke voorstellingen. Iedere oneven zondag staat het poppentheater in Kijkduin. Er worden dan telkens vanaf 12.30 uur vijf voorstellingen opgevoerd.

De Marathon en de sloopkogel Vervolg voorpagina

De Mos laat in een reactive weten teleurgesteld te zijn in de gemeente. “Weer kiest de gemeente klaarblijkelijk voor de sloopkogel, want het onderneemt nada nul actie om een popmuseum in de roemruchte oude discotheek te vestigen. Dat popmuseum zal en moet, zonder dat er muziek gemaakt mag worden, door de gemeente in de Scheveningse haven worden neergezet, om zo meer steun te krijgen voor huizenbouw en een 90 meter hoge hoteltoren. Na eerder de

Weer twee Buurthuizen van de Toekomst

ANWB De Savornin Lohmanplein

mogelijke service te verlenen op een prettige manier.” Vanwege de opening zijn er spectaculaire openingsaanbiedingen en krijgen de eerste 100 bezoekers op vertoon van hun ANWB-ledenpas een gratis stormparaplu (winkelwaarde 19,95). Voor ANWB-leden en niet-leden is dit, nadat de winkel twee weken voor verbouwing gesloten is geweest, de eerste gelegenheid om de vernieuwde ANWB-winkel te bekijken. “We zijn natuurlijk benieuwd wat u van de winkel vindt. Via www.anwb. nl/werkaandewinkel kunt u via de button ‘Geef uw mening’ laten weten wat u van de vernieuwde ANWB winkel vindt.”

Maak Sharon ‘Student of the Year’

65 jaar huwelijk

sloop van de Houtrusthallen en de Statenhal, nu weer een keihard ‘nee’ tegen een volgend iconisch gebouw, in dit geval De Marathon. Hiermee laat het stadsbestuur zien dat sentiment en liefde voor iconische gebouwen hen compleet vreemd is”. Groep de Mos wil zich blijven inzetten voor behoud van gebouwen “die ertoe doen” en zegt volmondig ja tegen De Pier, De Marathon, Het Kurhaus en “al die andere gebouwen die onze stad zo geweldig op de kaart hebben gezet.”

7

De afgelopen maanden konden alle studenten in Nederland zich opgeven voor de ‘Student of the Year’ verkiezing. Sharon Hotinga is één van de 128 kandidaten. Sharon zit in haar vierde jaar Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht. Na haar MBO is Sharon begonnen aan deze studie. Deze studie heeft zij binnen drie jaar gedaan met hard werken en discipline, op dit moment is zij aan het afstuderen. Sharon doet mee met de verkiezing om aan iedereen te laten zien, dat als je iets echt wilt, je het kunt bereiken. Hierbij wil de Haagse Sharon uit Loosduinen aan iedereen vragen om op haar te stemmen. Er kan elke dag één keer gestemd worden tot en met 15 april. Stemmen duurt slechts twee seconden en kan via www.studentoftheyear.nl.

Sinds dit weekend heeft Den Haag er weer twee Buurthuizen van de Toekomst bij. Tennisvereniging Breekpunt en korfbladvereniging H.K.V. Achilles hebben het felbegeerde keurmerk aan de gevel hangen. Zoals te doen gebruik kwam wethouder Karsten Klein de bordjes persoonlijk ophangen. Tennisvereniging Breekpunt heeft een grondige verbouwing achter de rug en is nu in het bezit van vijf banen die het hele jaar bespeeld kunnen worden. De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 108.000 euro van de gemeente Den haag. Met de extra capaciteit wil de club voor zowel jongeren als ouderen extra activiteiten aanbieden. Ook heeft de club contact met zorginstellingen om te bekijken of bewoners en patiënten bij de club kunnen komen tennissen. Op de club wordt er ook een kindercircus georganiseerd. Volgens wethouder Klein is Breekpunt een prachtig voorbeeld van een sportvereniging die oog heeft voor de buurt en heel actief op zoek is naar bijzondere samenwerkings-

verbanden in de wijk. Korfbalvereniging Achilles organiseert voor scholieren van de basisscholen de Vliermeent en de Vlierboom pauzesport. Voor ouderen zijn er fittesten georganiseerd en ouderen die het leuk vinden kunnen op het terrein van Achilles jeu de boules spelen. Karsten Klein noemde Achilles een mooi voorbeeld van een club die oog heeft voor diverse doelgroepen en daar passende activiteiten

Scoutingsfonds maakt opknappen locaties mogelijk Wethouder Karsten Klein (Jeugd, Sport & Welzijn) heeft zaterdagochtend de Haagse scoutingorganisaties een bedrag van €150.000,in het vooruitzicht gesteld waarmee zij in de komende jaren kunnen werken aan het verbeteren van hun locaties. Scoutingorganisaties die aanspraak willen maken op een bijdrage, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Wethouder Karsten Klein: “Scouting heeft een hele belangrijke functie in onze samenleving. Het zorgt voor een positieve manier van vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de ontwikkeling en

talenten van jeugdigen.” In de achterliggende maanden heeft gemeente Den Haag in overleg met de scoutingorganisaties onderzocht wat er nodig is om de organisaties goed te laten functioneren. Bij de organisaties bleek vooral de behoefte te leven hun locaties op te knappen. Dit geeft een impuls aan de scouting, waardoor huidige leden met plezier scoutingactiviteiten kunnen doen in een fatsoenlijke omgeving en nieuwe leden worden aangetrokken. Op 24 april is er een nieuwe bijeenkomst met alle scoutingorganisaties waar er verder wordt ingegaan op het promotieplan van de scouting.

Knutsel een kroontje voor de nieuwe koning bij Shoeby Kom op woensdagmiddag 17 april naar Shoeby in Monster en knutsel een kroontje voor de nieuwe koning. Degene die het mooiste kroontje knutselt wint een schoolreisje naar Safaripark Beekse Bergen. Op 30 april is de inhuldiging van de nieuwe koning. Woensdagmiddag 17 april kun je bij Shoeby alvast een kroontje knutselen. Zo ben jij er helemaal klaar voor. Degene met het mooist geknutselde kroontje wint een schoolreisje met zijn of haar klas naar Safaripark Beekse Bergen of maakt kans op een van de andere mooie prijzen, zoals tickets voor Aviodrome of Dierenrijk.

Kidscollectie: Jilly & Mitch De kidscollectie van Shoeby combineert Fashion & Fun. Hippe kids vinden er naast de stoere kleding (in de maten 92 tot en met 176) ook een funcorner waar zij zich kunnen vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met populaire hits. Jilly & Mitch maakt onderdeel uit van Shoeby, de Nederlandse fashionformule met 250 winkels in Nederland en België. Noteer de kidsmiddag op 17 april in je agenda en vergeet het niet. Voor deze actie ga je naar Shoeby aan het Kerkplein 6 in Monster.


10 april 2013

8

Freek de Jonge bij gratis start Haagse Vrijheidsweken

Voojaars V OORJAARS Actie!

Den Haag heeft er vanaf dit jaar een nieuw evenement bij: De Haagse Vrijheidsweken, in de drie weken voorafgaand aan het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld.

Vesten in diverse kleuren en verschillende modellen. Truien in diverse kleuren en verschillende modellen.

Voor organisator Gerard van den IJssel gaat met het drie weken durende evenement een langgekoesterde wens in vervulling. “Den Haag is dé internationale stad van vrede en recht. We vieren de vrijheid 52 weken per jaar, maar het is goed om daar drie weken per jaar extra de spotlights op te zetten.” Op 5 mei staan we stil bij onze vrijheid. Die vrijheid is kostbaar, niet vanzelfsprekend en moet continu onderhouden en besproken worden. Het Bevrijdingsfestival Den Haag, ProDemos, Centrale Bibliotheek en Humanity House slaan dit jaar voor het eerst de handen ineen en lanceren in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival de Haagse Vrijheidsweken. “We boffen onzettend met zulke partners”, zegt Van den IJssel. “Niet elke stad heeft zulke instellingen in huis, waar zoveel mensen zo vol passie werken aan vrede en vrijheid.” De meeste activiteiten vinden plaats binnen de muren van de genoemde instellingen.

Leatherlook jasjes (Nicky) in diverse kleuren en verschillende modellen.

� 5,- EX TR*A K O R TI N G

tegen inlevering van deze advertentie!

* Per klant éénmalig � 5,- korting!

U vindt Au Bon Marché in:

��������������������������������������������������������������������������� www.aubonmarche.nl

Gratis startfeest

PRIJS

HOOFD

Serious Gaming in het Buurthuis van de Toekomst!

€1000,-

���������������������������������������� Wil je iets doen in jouw stadsdeel Loosduinen, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Of wil je als maatschappelijke organisatie meer vrijwilligers aantrekken? Doe dan mee met Serious Gaming. Het is een levensecht spel, waarbij je niet alleen achter de computer zit, maar ook de wijk in gaat om “challenges’’ uit te voeren. Hiermee verdien je punten, die kun je in de webshop inwisselen voor leuke prijzen, zoals een dag meelopen met de wethouder Jeugd, Welzijn en Sport, Karsten Klein. Ook maak je kans op de hoofdprijs: €1000,- voor de uitvoering van je plan. Ga naar www.iamprogrez.com, meld je aan en kies een challenge in Loosduinen! Je kunt je inschrijven als individu, maar ook als team van een maatschappelijke organisatie of als bestuur van een vereniging of stichting. Zonder vrijwilligers, geen Buurthuis van de Toekomst. Kijk op de site voor meer informatie:

www.denhaag.nl/buurthuisvandetoekomst

����� ��� �������� ����� � ������ ����� ��� ��� ��� �����

���

Van vrijdag 12 april tot en met zondag 5 mei staan ruim dertig activiteiten op het programma. “Het wordt een zeer gevarieerd evenement. Met debatten, wandelingen en tentoonstellingen tot films, lezingen en concerten van talentvolle singer/songwriters. Voor iedereen is er wel iets interessants in het programma.” Op zondagmiddag 14 april is vanaf 12.30 uur voor alle Hagenaars de officiële, gratis en feestelijke opening van de Haagse Vrijheidsweken in de Centrale Bibliotheek. Een festival met optredens van het kunstenaarsduo Hella en Freek de Jonge, cabaretier Howard Komproe, zanger Ed Struijlaart, zangeres Sandy Dane, interviewer Frénk van der Linden, de Humanity Pub Quiz en nog veel meer. “We gaan de start van de Haagse Vrijheidsweken groots vieren. Dat kan alleen als het gratis is, zodat iedereen het mee kan vieren.”

Bevrijdingsfestival Na vijf zeer succesvolle jaren verhuist het gratis Bevrijdingsfestival Den Haag dit jaar naar het Malieveld, vertelt Van den IJssel. “Op zondag 5 mei zijn daar tientallen optredens van o.a. Leona Philippo, VanVelzen en muzikanten van de Britse groep Simple Minds. Maar er treden ook veel Haagse groepen op en verschillende cabaretiers en schrijvers doen mee. Op 5 mei kunnen we de vrijheid vieren als nooit tevoren.” Meer informatie: www. haagsevrijheidsweken.nl


10 april 2013

9

ACTIVITEITEN Jubileum Bedevaart naar Oud Eik en Duinen

De film werd geregisseerd door Gilles Paquet-Brenner, met Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Donderdag 9 mei wordt voor de 25e Arestrup, Frédéric Pierrot en Michel keer de Bedevaart op Hemelvaart ge- Creaclub Duchaussoy in de hoofdrollen. Na houden. Vanaf verschillende katholie- Dinsdag 16 april tussen 10.00 en ke kerken vertrekt een groep mensen 12.00 uur kan men kennis maken met afloop is er gelegenheid tot napraten. Plaats: Ontmoetingskerk (ingang Aalwandelend en biddend naar de ruïne Creagroep, die dan open huis houdt in de Bosbeskapel. Er wordt van alles tje Noordewierstraat 199) van Oud Eik en Duinen. Deze plek is Datum en tijd: donderdag 18 april, van bijzondere historische betekenis. gemaakt en met elkaar gedeeld aan 19.30 uur. Toegang: gratis. Een vrijwilNiet vanwege de begraafplaats, maar handwerktechnieken. lige bijdrage wordt op prijs gesteld. vanwege de kapel die er ooit gestaan “Ook de lach en traan wordt niet heeft. De kapel is in 1247 door graaf vergeten. We zijn klaar om u te ontJamsessie Willem II van Holland gebouwd ter vangen in de benedenruimte van de nagedachtenis aan zijn vader Floris Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, die een Vrijdag 12 april houdt Blues aan Zee weer een jamsessie. Twee gitaarverprachtig uitzicht biedt op onze tuin IV. In de zestiende eeuw werd deze sterkers, een basversterker en een aan het water.” kapel grotendeels afgebroken. drumstel en microfoons zijn aanweSinds 1988 wordt vanuit de Sint Fototentoonstelling zig. De sessieleiders zijn Merijn en Jacobusparochie, Parkstraat, een Fotoclub Retouche houdt op 19 en 20 Sander. Wil je meedoen bespreek dat bedevaart gehouden. De oude traapril haar jaarlijkse fototentoonstelditie is toen weer tot leven gewekt. vrijdag even met de heren. De sessie ling in Wijkcentrum Walboduin aan wordt gehouden in de kelderzaal van Sinds enige jaren doen ook andere parochies uit Den Haag hieraan mee. het Alphons Diepenbrockhof 2 (achde Noviteit Kloosterlaan 33 Monster. terkant C1000). Het is een ontmoetingsplek geworAanvang 21.00 uur. De toegang is Bezoekers kunnen weer meedoen den voor de vroege vogels onder gratis. Meer over Blues aan Zee op aan de verkiezing van de Publieksprijs www.bluesaanzee.nl de katholieken. Zij starten hiermee en zo meedingen naar de mooiste de negen dagen van voorbereiding foto in kleur of in zwart-wit. De ope- Paranormale avond (noveen) voor het Pinksterfeest. Zij Paranormale avond bij Stichting Ken bidden om de heilige Geest voor alle ningstijden zijn: vrijdagavond van U Zelven Den Haag, woensdagavond christenen in de stad en voor het ge- 19.30 tot 22.30 uur (met om 20.00 uur prijsuitreiking aan makers van 17 april verzorgt Jock een avond met luk van alle mensen. de winnende foto’s) en zaterdag van psychometrie aan de hand van kleuDit jaar is het dus voor de 25e keer. ren, Laan van Poot 292, 2566 DC Den 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is Om 07.00 uur komen de groepen Haag. Zaal open om 19.30 uur, de samen bij de ingang van de begraaf- gratis. avond begint precies om 20.00 uur, plaats. Vervolgens is er een korte Film in Ontmoetingskerk entree € 5,-- info: Carla Reul-de Regt, processie rondom de ruïne met lieFilmliefhebbers kunnen op donderderen en gebed. Aansluitend (7.15 06-19190923. www.kenuzelven.nl dag 18 april voor de film Haar naam uur) wordt in de aula een euchariswas Sarah(2010), naar de gelijknami- Koelverse maaltijden tieviering gehouden. Voorganger is Als het bereiden van de warme maalge bestseller van Tatiana de Rosnay, vicaris A. van der Helm, die tevens pastoor van de Sint Jacobusparochie terecht in de Ontmoetingskerk. Zestig tijd u te veel wordt of als u een keer jaar na dato krijgt Julia Jarmond, een geen zin heeft om te koken, heeft is en initiatiefnemer om deze bedeAmerikaanse journaliste in Parijs, de Wijndaelercentrum de oplossing. De vaart op stadsniveau te organiseren opdracht een artikel te schrijven over eigen keuken van Wijndaelercentrum met als doel om alle katholieke gekookt dagelijks verse maaltijden, loofsgemeenschappen met elkaar te de razzia die plaatsvond in de nacht van 16 juli 1942, waarbij duizenden die snel terug gekoeld worden. Deze verbinden. joden werden opgepakt om gedekoel-verse maaltijden brengen vrijwilporteerd te worden. Ze gaat op zoek ligers bij u thuis tussen 13.00 uur en Vertrektijden: 17.00 uur. Heeft u interesse of wilt Sint Jacobus de Meerdere, Parkstraat in archieven en via het dossier van Sarah ontdekt ze een goed verborgen u meer weten over deze heerlijke 3 om 05.30 uur geheim van haar eigen schoonfamilie. gangen maaltijden, neem dan contact Emmauskerk, Leyweg om 05.45 uur Antonius Abt, Scheveningseweg om 05.45 uur Ignatiusparochie, Elandstraat om Scheveningse Vishandel Albatros Johannes 05.45 uur “De groothandel voor de consument” Pastoor van Ars, Kijkduin, Aaltje In winkelcentrum Leyenburg, Escamplaan schuin tegenover de Albert Heijn Noorderwierstraat om 06.00 uur Maria van Eikenduinen, Loosduinse Gebakken Schol p/st € 2,50 3e GRATIS Hoofdstraat om 06.15 uur Gebakken Slibtong p/st € 2,50 3 voor € 5,00 Informatie www.stjacobus.nl of webKibbeling + saus 1 zak € 5,00 site eigen kerk. prijzen op het spel. Wijndaelercentrum aan de C. v. Rennesstraat 8.

Bingo

Zondag 14 april vindt er van 13.30 tot 16.00 uur een gezellige bingo plaats in Wijndaelercentrum. Er worden zes rondes gespeeld en er staan leuke

Gerookte Paling 1 pond Gerookte Zalmfilet OP=OP 1 pond Gestoomde Makreel p/st € 2,50 3 voor Gestoomde Haringen 6 voor Gebakken Panharingen 3 voor

€ 12,50 € 8,95 € 5,00 € 5,00 € 6,00

De aanbiedingen zijn geldig op: Wo. 10, Do. 11, Vr. 12 & Zat 13 april 2013 Wij zijn geopend van 09.00 tot 17.30 uur!

op met de maaltijdadministratie, maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 en 13.30 uur op telefoonnummer 070-4470231 of bezoek de website www.humanitaswoonzorgplus. nl.

Voorsjaarsconcert Tavenu

Vrijdagavond 12 april Klaverjas en jokeravond Met gelijk gestemden een kaartje leggen en een prijsje winnen? Een deelnemerskaartje voor klaverjassen of jokeren kost €1,85 . De zaal is om 19.00 uur open, gestart wordt er om 20.00 uur.

Het is al weer lang geleden dat TAVENU in Loosduinen speelde, maar de vereniging is vast van plan zich weer regelmatig in Loosduinen te laten zien en horen. Eerst op zondag 21 april in de Ontmoetingskerk aan de Louis Davidsstraat in Loosduinen. Het concert begint om 15.00 uur, de zaal gaat open om 14:30 uur. Meer informatie over TAVENU op www.tavenu.org.

Harmonievereniging TAVENU Loosduinen geeft zondag 21 april een voorjaarsconcert in de Ontmoetingskerk. Langs markante steden trekkend, neemt TAVENU de luisteraar mee op reis. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is € 3,50. Leerdienst in Poeldijk Zondagavond 14 april is er in de Her- Onder leiding van dirigent Swen Zuivormde kerk aan de Fonteinstraat derwijk speelt TAVENU muziek, waarbij componisten zich lieten inspireren 6 te Poeldijk, een dienst met een onderwijzend karakter. Centraal staat door de sfeer in de stad. De componist werd getroffen door de stad zelf, het tweede van de tien geboden: 'geen afbeelding van God maken'. Is of door een belangrijke gebeurtenis die daar plaats vond. Zo geeft “Lilo & God een oude man met een baard? Stich” een echt Amerikaans sfeertje Nee toch... maar hoe moeten we Hem ons dan voorstellen? Of moeten weer en geeft “Arnhem” het gevoel van de bevrijding. Ook Nieuwe Niewe dat überhaupt niet proberen? dorp in Noord-Holland wordt bezocht Maar je kunt toch niet een 'Grote Onbekende' vereren? Daarover meer door de compositie “New Village” en in deze kerkdienst, die om 19.00 uur voor je het weet zit je alweer in het Aziatische Singapore. “Het publiek begint. wordt kris kras over de wereld en in Wijkmaaltijd in Duinhage alle emoties meegenomen”, aldus Woensdag 17 april verzorgt het resNiels ’t Hart, die de organisatie van taurant van Duinhage een gezellige dit concert aanstuurt. wijkmaaltijd voor wijkbewoners. Om 17.00 uur kunnen belangstellenden Hoewel dit niet het traditionele jaaraan tafel gaan voor een verassend concert is, is er wel de traditionele menu. Deze maand heeft het diner loterij, met aantrekkelijke prijzen. een Koninklijk tintje. Wie voor een TAVENU heeft van oudsher een stebedrag van 18 euro aan de maaltijd, vige band met de Loosduinse wininclusie één drankje, wil deelnemen, keliers. Het is dan ook niet vreemd, kan zich tot 12 april opgeven bij de dat er onder andere waardebonnen receptie van Duinhage, telefoon te winnen zijn van juwelier van der 070-3254640. Voor de abonnees van Marel, Fromagerie Ardy en MidZeker Thuis is de prijs 16 euro. deldorp Mannenmode. Maar ook een hotelovernachting in Maastricht (stedentrip). Henneberg

Zaterdagavond 13 april Hennebergavond De avond voor iedereen die van dansen houdt met gezellige muziek, een hapje en een drankje. Een toegangskaartje kost € 2,75 en is verkrijgbaar bij de receptie of aan de zaal. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Zondagmiddag 14 april 55+ Bingo middag Op zondagmiddag naar de bingo met kans een leuk prijsje te winnen. Vanaf 13.00 uur rollen de balletjes. De zaal is om 12.00 uur open en de toegang is gratis.

STUUR UW TIPS EN FOTO'S redactie@loosduinsekrant.nl

0174-271674

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN: Zaterdag: dag van de 'pop'muziek

PUZZEL WEER ������������������ ��������������� ����������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������

�� ���� ��

��

����� ����� ����� �����

�� ������ ������ ������ ������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

����

���� ���� ���� ����


10

10 april 2013

Tijdelijk haaruitval door kanker

CURSUSSEN OVERDAG S EN ‘S AVONADF STARTEN VAN 15 APRIL

Leer één van onze 16 talen spreken

STORM UITVAARTVERZORGING BESCHIKBARE UITVAARTCENTRA

’WALDECK’

OUDE HAAGWEG 28, 2552 EP DEN HAAG

’SORGHVLIET’

GROOT HERTOGINNELAAN 1, DEN HAAG

UITVAARTCENTRUM ’NOOTDORP’

070 322 60 91

VEENWEG 14, NOOTDORP TEL 015 88 74 538

WWW.TAALTAAL.NL John de Hoogh

en er tóch goed uitzien!

Uitvaartleider

Weer verliefd worden? Bel vandaag nog! Stichting Date, niet wachten. Doen!!

H A A R W E R K E N

Duurzame man-vrouw relaties Bel met Stella Lens tel.: 070-367 86 18

www.livagehaarwerken.nl T 06 124 797 38 Hondensport Haaglanden “de betere hondenschool”

DAG & NACHT BEREIKBAAR

AVR Singleskeurmerk

www.stichtingdate.nl landelijknr.: 0800-022 0225

start zijn opvoedingscursussen weer op 15 april a.s. info: tel.: 06-41828200 of www.hondensporthaaglanden.nl

������������

WENDE

KERKDIENSTEN zondag 14 april begeleiding op maat

�������������������������� ����������������������� ���������������� ������������� ��������������������������

�������������������� Voorjaarsdagen: do.11 april 10-21 u. vr.12 apr.10-17 u, zat.13 apr.10-16 u. Hyacinthweg 53 2565 RG Den Haag 070-3608985

www.handwerkateliersari.nl

Openingstijden: di, wo, en do van 13 tot 17, vrijdag van 10 tot 17 uur

���������������������� ��������������������������������������� ������������������

PROT. GEM. 'S-GRAVENHAGE ABDIJKERK 10.00 uur: ds. J. Korf ONTMOETINGSKERK 10.00 uur: ds. M.T.J. Burema BETHELKERK 10.00 uur: ds. H.E. Wevers BOSBESKAPEL 10.00 uur: ds. N.W. den Bok NED. HERV. EVANGELISATIE De Wiekslag, Molenbrink 68A 09.30 uur: Kand. D.J. van Keulen 15.30 uur: Kand. D.J. van Keulen BETLEHEMKERK Laan van Meerdervoort 627 10.00 uur: ds. L.J. Vogelaar 17.00 uur: A. Vastenhoud PAROCHIELOCATIE MARIA VAN EIK EN DUINEN O.L.V. Hemelvaartkerk zat.13.00 en zondag 10.00 uur STADSABDIJ H. Pastoor v. Ars zat. 19 uur en zondag 10.30 uur VERZORGINGSHUIZEN HOUTHAGHE 10.00 uur: mevr. L.J. Ridderhof-Boon WZP LOOSDUINEN Willem III straat 36 zaterdag 13 april 19.00 uur: ds. Gerrit de Groot TABITHA Mozartlaan 280 16.30 uur:dhr. J. Peijpers DUINHAGE zaterdag 13 april 16.00 uur: geen opgave

GEVONDEN Trouwring, inscriptie 'Ed' + datum. T. 0703976807

AANGEBODEN Blank eiken wandmeubel € 25. Bankst. 2-zits beige + voetenbank €25.0630944825 ---------------------------------------Spellen van Asterixen Obelix, niet voor computer T. 0641210910 ---------------------------------------Elektr. sfeerhaard zwart €39 T. 070-3233639 ---------------------------------------Mooie antieke pop met ouderwetse kleding € 35 T. 070-3605715 ---------------------------------------Wit verstelbaar ledikant 60x120 incl. matras, lakens €50 T. 070-3973939 ---------------------------------------BBKTV 51 cm 15,- droogkap opst. €10,- inklapb muurbad stoel €20,- T.0703239666 ---------------------------------------

HUIZE EYKENBURG 10.00 uur: geen opgave NED. HERV. KERK POELDIJK 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar 19.00 uur: ds. A.J. Molenaar HERV. GEMEENTE Ter Heijde a/z geen opgave PROT. GEM. MONSTER Burg. Kampschöerstraat 25 09.30 uur: ds. P. Schelling HERV. GEMEENTE MONSTER 09.30 uur: ds. H.J. Lam 16.30 uur: ds. J.R. Volk CHR. GER. JERUZALEMKERK Pomonaplein 49 10.00 uur: ds. M. Groen 16.30 uur: ds. C. v. Atten REMONSTRANTSE GEMEENTE Laan v. Meerdervoort 955 10.30 uur: ds. Reinhold Philipp PINKSTERGEMEENTE DE ROTS Albardastraat 60 10.00 uur: geen opgave CHRISTENGEMEENSCHAP DE GOEDE HERDER Meidoornstraat 9 10.00 uur: evangelist C. Kruijf

TEL +31 70 397 8877 FAX +31 70 397 3587

Wat is nu waarheid? Lees de Bijbel... Geen Bijbel? Kom langs in de Bijbelkiosk op het Arnold Spoelplein. Elke zaterdag van 9.00 - 17.00 u

�������������� ����������� ������������ ������������

��������������� �������������������� �������������������������� �������� ������������������������ �������������������������� ��������������������������� ��������������� ����������������

������������������ ���������������������� ���������������������� ������������

�������������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� �����������

DIVERSEN ����������������� �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������ ����������������������������� ������������������ ���������������� ��������������������������� ����������������������� ����������������������

��������������������� ��������������������������

ONDERHOUD �������������������������

��������

����������������������� ������������������ ������������

������� �������������� ������������������ �������������������� ��������������������������

����������������������������� ������������������������������ ��������� ��������������������� ��������������������

������

������������������� ����������������� �������������������� �������������������������

Leven in overvloed Living in Abundance Lezing door Evan Mehlenbacher Zaterdag 20 april om 14:00 uur Studio, Museon, Stadshouderslaan 37, Den Haag

����������� �������������������� ��������������

First Church of Christ, Scientist ’s-Gravenhage heet u van harte welkom De lezing wordt gehouden in het Engels Een Nederlandse vertaling is beschikbaar

persoonlijke begeleiding bij uitvaarten... van mens tot mens...

070 - 335 03 97 - www.vdhuz.nl

TOEGANG VRIJ Bereikbaar met bus 24 of tram 10


10 april 2013

Jubilarissenavond S.V. Loosduinen Afgelopen vrijdag was het ‘Jubilarissenavond’ bij S.V. Loosduinen. Leden die de vereniging al minimaal 25 jaar trouw zijn, waren door het bestuur persoonlijk per brief uitgenodigd voor een gezellige avond met partner. Het bestuur gaf hiermee gehoor aan het feit dat veel leden aan een langdurig lidmaatschap bij S.V. Loosduinen toch graag worden herinnerd en het ook op prijs stellen dat hieraan aandacht wordt geschonken vanuit de vereniging. Tot op heden werd hieraan bij S.V. Loosduinen, behoudens eens een speldje voor trouwe leden jaren geleden, niets aangedaan. Na lang speurwerk was een lijst met 89 leden opgemaakt. Het werd een gezellig samenzijn, met ook leden aanwezig die niet vaak meer werden gezien op het complex in Madestein. Naast een optreden van de SV Loosduiner zanger Robert van Reeuwijk waren er ook speciale medailles voor al de aanwezigen, die namens het bestuur door Edwin van der Heiden en Dick Hartman werden uitgereikt.

11

Jedsel Markes goud waard voor DUNO De verleiding is groot de overwinning van DUNO 1 op Valken'68 (2-0) geheel en al toe te schrijven aan de invalbeurt van Jedsel Markes. Na een slepende blessureperiode deed de spits van DUNO’s hoofdmacht na de doelwisseling weer eens mee en het resultaat was dat hij tweemaal scoorde.

Jedsel Markes rukt op namens DUNO FOTO: DAAN DE LIGT

Gouden medailles `60` waren

er voor: Piet Brak (85 jaar en 67 jaar lid), Henk Hartman (83 jaar en 66 jaar lid), Gerard van Steenbergen (77 jaar en 65 jaar lid), Arie van de Linde (86 jaar en 64 jaar lid), Arie Weijsenfeld (70 jaar en 63 jaar lid) en Tjip Dotinga (75 jaar en 62 jaar lid).

Gouden medailles `50` waren

er voor: Bert Molenkamp, Jan Tazelaar, Koos Groenevelt; Jan Molenkamp, Pico van Bree, Peter den Hartog, Cees Krens, Herman Fennema, Jan Nieuwenhuize, Wout Visscher, Hans de Kleijn, Nico Verbree, Riekelt Thierry, Richard Kerkhoven, Nico van Noort en Bas Driece.

Markes bepaalde in elk geval in doelpunten het verschil tussen DUNO en Valken'68 en bracht alles dat groen en zwart was afgelopen zaterdag in euforische staat. Maar het zou de teamprestatie te kort doen door alle credits louter aan Jedsel te geven. Natuurlijk, hij was belangrijk. Erg belangrijk zelfs. Na 45 minuten maakte hij zijn opwachting en je zag het al direct: er was voorin meer gevaar en Markes bond

verschillende tegenstanders aan zich. In de 70ste minuut leidde dat tot de ultiem belangrijke 10: Payo Wiel zette de bal vanaf links prima voor en Markes verschalkte de sterke doelman uit Valkenburg voor de eerste maal. De aanvaller stond frank en vrij voor het doel om in te schieten, maar ook dat is een kwaliteit: er staan waar de bal komt. Het verschafte DUNO lucht, veel lucht. Want het waren tot

die tijd spannende minuten geweest. Valken'68, met vier nederlagen op rij ook weer eens toe aan wat punten, was bepaald niet voor een gelijkspelletje naar Haagsche Dynamiek gekomen. De ploeg die drie punten minder had dan DUNO ging er vol voor en was zeker in het eerste bedrijf de bovenliggende partij. Tot de 1-0 van Jedsel kon de uitslag echt elke kant nog op. Met kansen over en weer, hachelijke momenten

Zilveren medailles ´40´ waren er voor: Ben Molenkamp, Andre Zomer, John Lekkerkerk, Dick Hartman, Ron Johler, Peter Develing sr., Wybe Boersma, Koos Maquelin, Leo van der Ree, Leo Johler, Henk Maasland, Frans Clasener, Koos Kornaat, Hans Koningen, Henk Flinterman, Gert Hofman, Hans de Korte, Jan Leen Boers, Goof van Vliet, Ronald de Bruijn, Edwin van der Heiden, Marcel Paul, Ron van´t Veer, Hans van ‘t Veld, Koos Pronk, Lau Tazelaar en Marin van Westrenen.

Valken'68 had daarbij het onfortuin dat de ploeg na 55 minuten met tien man verder moest. Ook toen al bepaalde Jedsel Markes het verschil, want een verdediger van de rood-gele ploeg kon slechts ten koste van een rode kaart aan de noodrem trekken. DUNO wist niet gelijk raad met dat getalsmatige overwicht, sterker nog: Valken'68 kon een paar maal gevaarlijk voor doelman Murat Ozcan opduiken. Het voert te ver om te zeggen dat de tweede gele kaart voor DUNO'er Nick Heikoop een welkome actie van de arbiter was, maar het bracht de wedstrijd elf minuten later wel weer in een zeker evenwicht. Vier minuten na het rood voor Heikoop, die zijn aanvoerdersband aan Michaïl Toet over deed, schopte Jedsel Markes de 1-0 binnen. Vreugde alom, maar de overwinning was op dat moment nog niet veiliggesteld. Helemaal gerust werd alles wat DUNO heet in de 92ste minuut. Opnieuw slaagde Jedsel Markes erin zich aan wat verdedigers te onttrekken en de bevrijdende 2-0 te maken. Het leidde tot vrolijk lachende DUNO'ers, binnen en buiten het veld. Niet lang daarna floot de prima leidende arbiter Opdam voor de laatste maal en kon DUNO uitkijken naar een wat vrolijker competitiestand. Zie ook www. hsvduno.nl

Bronzen medailles ´25´ waren

er voor: Richard van ’t Veer, Bert Bakker, Dick Ruwaard, Eric van Westrenen, Peter Meijer, Wilco Eckhardt, Dick Beckschebe, Arie Molenkamp jr., Piet Meijer sr., Frank Hartman, Leo Hartman, Leon van Vliet, Eric Flinterman, Ernst van der Steenoven, Piet van der Eijk, Wibout Boersma, Thijs Zaat, Dennis Molenkamp, Andre van Andel, Ronald Hoste, Danny Molenkamp, Ton van Toledo, Hans van Broeckhuijsen, Aart Blanken, Sam Develing, Raymond Krens, Ab van Velzen, Stefan Krens, Raoul Molenkamp, Remco Luisman, Joost Nugteren, Bas Ruwaard, Frank Litzouw, Frans Peeters, Gerrit Kanters, Theo van der KLey, Mark de Vries, Mark Molenkamp en Theo Zonneveld. Er waren deze avond ook leden

voor beide doelen en twee keepers die beiden hun ploeg in de wedstrijd hielden.

STUUR UW TIPS EN FOTO'S die waren uitgenodigd, maar helaas verhinderd waren en zich hadden afgemeld voor deze avond bij het bestuur. Helaas waren er ook een aantal leden die dit jammer genoeg niet hadden gedaan. Indien de afwezigen een medaille

alsnog op prijs stellen kunnen zij hierover navraag doen bij het bestuur. In het verlengde van deze geslaagde inhaalslag, die door velen op prijs werd gesteld, heeft het bestuur besloten dat in het vervolg

jaarlijks op de Nieuwjaarsreceptie medailles voor 60-50-40 en 25 jarigen worden uitgereikt aan trouwe eden. Op de foto de aanwezigen 60 en 50 jarigen. Meer foto’s op www. svloosduinen.nl

redactie@loosduinsekrant.nl

0174-271674


10 april 2013

12

VITILITYthuiszorg- en hulpartikelen Bed-dienblad Vititlity € 12,95

Blikopener Morris € 5,95

Bordhandgreep Vititlity € 13,25

Potopener Vitility € 8,95

Flesopener Vititlity antislip € 6,95

Knopenhaak Vititlity € 8,95 Nagelschaar Morton € 13,65

Massagering 7 cm € 3,95 Rollator Vitility € 145,00 Pen-grip € 5,95 Polsband Vitility € 2,95

Speelkaarthouder Palm € 4,95 Beker met tuitdeksel € 9,95

EZ Ice cream houder € 1,99

Tabletsplijter Vitility € 3,95

Broodmes € 19,95

Vergrootglas Moris € 7,95

Speelkaarten Vitility € 9,95

Wandelstok verstelbaar € 24,95

Rugsteun Vitility € 49,95 Sleuteldraai hulp € 7,95

Wandelstok opvouwbaar € 12,50

Grijper Vitility € 5,25 Elastische veters v.a. € 4,45

Wandelstokhouder Vitility € 3,95

De catalogus kunt u downloaden op www.drogisterijdevlierboom.nl maar er ligt ook een catalogus in boekvorm voor u klaar. Ziet u geen kans om de catalogus bij ons te komen halen? Wij brengen deze kosteloos bij u thuis nadat u ons daar over heeft gebeld.

Vlierboomstraat 588 | 070 - 3230689

DNLK_100413  

DNLK_100413

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you