Page 1

12 maart 2014

Tips voor de redactie: redactie@loosduinsekrant.nl

Krijgen we het Mien P3 van Breepad?

‘Ik vind Loosduinen een P7 vergeten hoek’

WIJKNIEUWS

Waarom visie Loosduinse Vaart? De Loosduinse Vaart loopt van het Westeinde tot de O.L.V. Hemelvaartkerk in Loosduinen. De bebouwing langs het Loosduinse deel van de voormalige Loosduinse Vaart, nu Oude Haagweg, is thans anders dan het Haagse deel en bestaat van oudsher uit lintbebouwing en woonbuurten, variërend in bouwstijl en bouwtijd, afgewisseld door een enkel landgoed en verouderde industriële gebouwen. De bebouwing is op enkele accenten na niet hoger dan vier bouwlagen. Het kenmerk van deze bebouwing is variatie en beperkte hoogte, net als de resterende bebouwing in de kom van Loosduinen. Ondanks dat Loosduinen onderdeel van de gemeente Den Haag is geworden heeft zij de kenmerken van een dorp behouden. De gemeente Den Haag ziet echter de Oude Haagweg/Loosduinseweg in haar geheel als één lange stedelijke lijn en redeneert bij ontwikkelingen langs deze lijn dus ook zo.

Wij zijn nu enige jaren verder. Inzichten zijn gegroeid en ervaringen zijn opgedaan Dit heeft onder meer als gevolg dat gebouwen nabij het Westeinde Ziekenhuis (het stadse deel) gekopieerd worden naar locaties in Loosduinen. De bebouwing langs de Oude Haagweg in Loosduinen gaat er dan echter veel te stedelijk uitzien en niet als (Loosduinse) buurten met sociale cohesie. Nieuwe ontwikkelingen zouden dan ook niet moeten worden geënt op voortzetting van de stedelijke lijn, maar moeten uitgaan van een Loosduinse, dorpse benadering met zijn eigen schaal en structuur. Om deze inzichten vorm te geven heeft de Commissie Loosduinen in 2008 een projectgroep ingesteld, die tot taak had voor mogelijke toekomstige bouwlocaties langs de Oude Haagweg na te gaan welke kwaliteiten zouden kunnen worden gerealiseerd zonder dat de klein- stedelijkheid geweld zou worden aangedaan. Na een studie van enkele maanden door vertegenwoordigers van de aangrenzende bewonersorganisaties en het Loosduins museum, ondersteund door de

architecten dhr. Fransen uit Rotterdam en dhr. Visscher uit Den Haag, werd op 11 mei 2010 de Visie Loosduinse Vaart gepresenteerd aan de bewoners en -na verwerking van de opmerkingen- in februari 2011 aangeboden aan de heer Norder, wethouder stadsontwikkeling en volkshuisvesting van de gemeente Den Haag. Veel is hier echter niet mee gedaan. “Wij zijn nu enige jaren verder”, vertelt de voorzitter van de Commissie Loosduinen Pierre Wijsman. “Inzichten zijn gegroeid en ervaringen zijn opgedaan. Dit was een goede reden voor de Commissie Loosduinen om de visie tegen het licht te houden en de uitgangspunten te toetsen aan de nieuwe inzichten en ervaringen. Geconcludeerd is, dat tegemoet gekomen kan worden aan de vraag naar verdichting, uitgesproken door de gemeente, zonder het dorpse/ klein-stedelijke aspect uit het oog te verliezen. De visie op zich bleek hiervoor niet aangepast te hoeven worden. Het is wel wenselijk gebleken om voor de toepassing door de gemeente de visie te uit te werken in een beeldkwaliteitsplan en een masterplan.” De Commissie Loosduinen wil voordat de update 2014 van de Visie Loosduinse Vaart aan de gemeenteraad en de betrokken wethouder wordt aangeboden, eerst de Loosduinse bewoners uitnodigen om hier kennis van te nemen. Leden van de werkgroep zullen voor nadere uitleg aanwezig zijn en de maquette geeft een inzichtelijk beeld over wat men wil realiseren. “We willen graag in discussie treden en kijken in hoeverre deze visie gedragen wordt door de Loosduinse inwoner”, besluit Wijsman. Dinsdag 18 maart vanaf 19.30 tot 21.00 uur is er een inloop in de Loosduinse Hof aan het Glenn Millerhof 5.

Gijp-moe

POLITIEK

P11 COLUMN

��������������� De comfortabele

maandlens p. mnd. v.a.

25.=

��

��������������� ���������������

Het was er afgelopen weekend een drukte van jewelste. Voor degenen die met de auto waren was het even zoeken naar een plekje, maar eenmaal tussen de kraampjes, op een terrasje of op het strand bij het als enige reeds opgebouwde Habana Beach, was het er goed toeven, voor jong en oud.

Drukte

lente in Kijkduin

Woningtekort loopt verder op Niet alleen in Den Haag, maar in heel de provincie Zuid-Holland zit er amper beweging in het aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen Er is op dit moment in die categorie een tekort van circa 50.000 stuks. Als er geen verandering komt in de programmering en ontwikkeling van de woningbouw loopt het tekort tot aan 2025 verder op tot circa 85.000 woningen. Volgens de provincie is het daarom zaak dat bij gemeenten en ontwikkelaars de urgentie doordringt dat er anders gebouwd moet worden: meer betaalbare koop en huurwoningen in de stedelijke omgeving. Uit de Zuid-Hollandse Woningmarktverkenning blijkt dat er grote behoefte is aan goedkopere koopwoningen tot een prijs van 170.000 euro. De doelgroep van deze woningen zijn vooral eenverdieners en starters. Voor praktisch dezelfde doelgroep is er ook in de huursector een groeiend tekort. Het gaat dan om woningen met een huurprijs tot 650 euro per maand. De oplossing zou niet liggen in het bedenken van nog meer bouwlocaties, maar in het selecteren en versnellen van plannen die in die vraag voorzien. Die plannen zullen zich vooral concentreren in en rond de centra van steden waar veel voorzieningen zijn. “Op de tekentafels van ontwikkelaars domineren nog te vaak de plannen voor grote eengezinswoningen en dure kavels”, constateert gedeputeerde Govert Veldhuijzen van Ruimtelijke Ontwikkeling. “Dat wil de woonconsument niet meer. We moeten leren denken in kleiner, betaalbaar en de juiste plek.”

SUPER RAW FOOD zie pagina 4

VERZILVER UW Verkoop het nu

GOUD!

€29,per gram

d) (basis fijngou

Ik wil uw goud

U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek, zilveren schalen, broodmanden, diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega, Jaeger LeCoutre, Patek Philippe, Panerai, T.W.C., enz.

������������������ ������������������������ ��������������

Potma Edelmetaal

��������������������� ��������������

Papestraat 28 - 2513 AW Den Haag - Tel.: 070 - 363 6666 AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur

www.potma-edelmetaal.nl

Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

Zilverprijs € 450

,- per kilo

������������������

������������������������


2

12 maart 2014

Winkelcentrum

������������� � �������� �������������� �

�������������

DE VRUCHTENBUURT

� �������������� ������� ������������

������� �������� ��� ��������

��������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������

�������������������������������������� ����������������������������

����������� ���������� ���������� �������������

���������������������������� �����������������������������������

������

�������������

BONNET SLAPEN VLIERBOOMSTRAAT 437 | 2564 JD DEN HAAG | 070 368 08 89 | INFO@BONNETSLAPEN.NL

������������������� ������������������

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M VRIJDAG 10:00 TOT 18:00 UUR | ZATERDAG 10:00 TOT 17:00 UUR MAANDAG EN ZONDAG GESLOTEN | GRATIS VOOR DE DEUR PARKEREN BonnetSlapen_182x266mm.indd 1

��������������������������������� �������������������������������� �����������������������

06-01-14 10:06

������������ �������������������������������� �������������� �������������� ��������� ������ ������������������������ ������������� ��������� � ���� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� �������������� ��������� ����� ������������� ������������� ����������� ����� ����������� ����������������������� ������ ����������������� ����������� ����� ��������������������� �������������������� ������������� ��������������� ���������� ����� ����������������

������������������������������������

���������������� �����������������

���

�� ������������

���

��

�������������� ��������� ��������� �������� ������� ������ ����������

��������������������������������� ���������� ��������� ������ ������� ��������� ������ �������� ��������� ������ ��������������� ��������� ����� ���������� ����� ������ ����������� ��������� ����� ��������������������������� ������� �������� ������������������������ ������� ��������

�������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������


12 maart 2014

Hoogste punt HagaZiekenhuis Afgelopen week bereikte de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg het hoogste punt. Vanaf voorjaar 2015 gaat de nieuwbouw plaats bieden aan het Juliana Kinderziekenhuis, OK complex, Haga Juliana Geboortecentrum en dagcentrum. Het nieuwe gebouw staat voor het huidige ziekenhuisgebouw en wordt flexibel, duurzaam en toekomstgericht gebouwd. Chiel Huffmeijer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep en Marinus den Harder, directeur VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling plaatsten het laatste wanddeel aan de gevel. Dit deden zij samen met kinderarts Fréderique Hofstede, tevens medisch manager Juliana Kinderziekenhuis en chirurg Dik Meeuwis, tevens medisch manager OK.

GroenLinks wil 2500 extra bomen Den Haag moet groener. Daarom wil GroenLinks 2500 extra bomen planten in de stad. “Mensen voelen zich beter in een groene omgeving. Daarom is een groene impuls noodzakelijk,’’ zegt lijsttrekker Inge Vianen. “Waar dit college van PvdA, VVD, D66 en CDA kiest voor de aanleg van 2500 extra parkeerplaatsen, kiest GroenLinks voor 2500 extra bomen.’’ Wat GroenLinks betreft blijft bestaand groen bestaan en wordt het niet opgeofferd voor wegen of parkeerplaatsen. De extra bomen komen bovenop de bomen die vervangen moeten worden. Beeldbepalende, monumentale bomen blijven beschermd of krijgen alsnog bescherming. “Wij willen de stad samen met de bewoners vergroenen.’’

��������������

����������� ���������������������

�������� �����������������

���������������

‘Vernoem dat pad naar oud wielerkampioene Mien van Bree’ Dwars door Loosduinen loopt een anoniem fietspad waarvoor inmiddels een geschikte naam wordt gezocht. André Stuyfersant heeft hiervor een uiterst geschikt voorstel. Vernoem dat pad naar Mien van Bree uit Loosduinen - Nederlands eerste wereldkampioene wielrennen. Er is flink gebroed op een naam en als reactie op een eerder artikel in de Loosduinse Krant hebben vele betrokken burgers een naam ingezonden. “Het blijkt toch dat het leeft en dat veel mensen goede suggesties hebben voor een naam”, aldus Michel Rogier.

Namen

Het CDA werd erop gewezen dat het fietspad historisch gezien het beste Houtweg kan heten aangezien in het verleden deze weg ook over hetzelfde traject liep. Probleem met deze naam is echter dat in het centrum van Den Haag, tegenover het provinciehuis, er al een weg met deze naam bestaat. Daarom deden ook veel inzenders de suggestie om een variant te bedenken voor het fietspad, bijvoorbeeld Houtwegpad of Loosduinse Houtweg. “Ik heb prachtige verhalen toegestuurd gekregen over verzetshelden als Aart Wijnands en sporters als Mien van Bree maar ook Haagse muzikanten als Wim Bieler, Sugar Lee Hooper en Mariska Veres kwamen voorbij. Verder hebben veel mensen Loosduinse, creatieve of historische namen opgegeven zoals het Peenbuikerspad, het Zwanenpad, het Pastoor Croonpad, het Aart Wijnandspad, Het Cees Paauwepad, het Vredespad en het Bokkefortpad.”

De vier genomineerden

Uit de peiling is naar voren gekomen dat het Mien van Breepad, Peenbuikerspad, Aart Wijnandspad en enkele variaties op de Houtweg het meest populair zijn onder de stemmers, Mien van Bree is geboren en overleden in Loosduinen en de eerste wereldkampioene fietsen uit Nederland. Peenbuikers is zoals veel mensen weten de bijnaam voor Loosduiners en Aart Wijnands is een man die zich kranig heeft geweerd in het verzet.

Stemmen

���� ����

�������

�������������������� ������������������

������� Dr. Weitjenslaan 30A, Poeldijk Postbus 53044, 2505 AA Den Haag advertenties@loosduinsekrant.nl redactie@loosduinsekrant.nl 0174 - 27 16 74 | www.loosduinsekrant.nl

“De komende week doen wij een nieuwe poll met deze vier genomineerden die wij op zondag 16 maart om 12.00 uur sluiten. De afvallers gaan mee voor de naamgeving van andere fietspaden in Den Haag en Loosduinen. Want ook onder de namen die tot nu toe niet konden rekenen op een

groot deel van de stemmers zitten mooie namen. De populairste naam dragen wij voor aan het college zodat zij de benaming van het

pad ter hand kunnen nemen. Over 4 jaar heeft ieder fietspad in Den Haag een mooie naam,” aldus Michel Rogier.

SCHRIJVER JAN VAN DER MAST OP BEZOEK BIJ OBS DE KLEINE KEIZER Afgelopen vrijdag kwam er een schrijver op bezoek bij OBS De Kleine Keizer. Niet zomaar een schrijver: het was Jan van der Mast, schrijver van De Kleine Keizer, een mooie roman over het leven van Gerrit Keizer, een jongeman die op zijn 14e jaar maar 80 cm groot was, eigenlijk een dwerg. Gerrit Keizer werd een beroemde artiest en trad op in Parijs, Londen en Amerika. Pas op latere leeftijd ging hij in Loosduinen wonen, waar een straat en ook onze school naar hem vernoemd werden. Jan van der Mast vertelde over Gerrits reis naar Amerika en over de zoektocht van zijn moeder naar hem. Het waren mooie en ontroerende verhalen en ook nog grappig. Aan het eind beantwoordde de schrijver vragen en werd er een foto gemaakt. Iedereen wilde een handtekening van deze bijzondere schrijver. “Wij zijn erg trots op onze school en blij met deze speciale naam”, aldus de leerlingen.

Wat is er loos? Karsten Klein Stadsdeelwethouder Loosduinen

Symbolische stoeptegel Vorige week mocht ik in het winkelcentrum Houtwijk stoeptegels optillen. De symbolische start van de verbouwing van het winkelcentrum. Ik heb al veel openingshandelingen verricht maar nog nooit “het optillen van een stoeptegel”. Waarom dit de symbolische handeling was bleef lang voor mij een raadsel? Dagenlang liep ik rond met deze vraag en kwam er maar niet achter. Niet dat “het stoeptegels optillen” me zwaar afging, het lukte me zelfs heel aardig. Tegenwoordig is daar een machine voor. Beter voor de rug en ook veel sneller. Gelukkig wordt winkelcentrum Houtwijk opgeknapt. Ik ben blij voor al die ondernemende winkeliers die met hun ziel en zaligheid hun winkel runnen. Niets is zo leuk als een bloeiend winkelcentrum in de wijk. De ondernemers verdienen een mooi winkelcentrum. Sommige mensen denken dat “het concept“ winkelcentrum achterhaald is, winkelen via internet heeft immers de toekomst. Dat zie ik anders. Ja, ik koop ook wel eens iets via internet of marktplaats. Maar dat betekent niet dat het winkelcentrum geen waarde heeft. Allereerst natuurlijk voor de Loosduiner die graag lekker rondwandelt in zijn buurt . Een ouderwets kopje koffie wil doen. De winkelier een advies wil vragen. Of eerst in het product wil knijpen voor

de portemonnee wordt getrokken. Maar het winkelcentrum is ook belangrijk voor de mensen die niet zo mobiel zijn. Niet iedereen pakt de auto of de fiets, de tram of de bus om 5 kilometer verderop de boodschappen te doen. Juist veel ouderen willen om de hoek hun dagelijkse boodschappen kunnen doen, naar de apotheek, de groenteman of slager. Het winkelcentrum blijft belangrijk. Voor de lopende Loosduiner, de benenstrekker, arm in arm of met de benenwagen. Nu we het toch over de “benenwagen” hebben, wat een raar woord “benenwagen”. Waar komt dit woord vandaan. Bij het uitspreken van het woord “benenwagen” krijg ik beelden van mensen die de hulp van wieltjes nodig hebben om te kunnen lopen. De Taxibus bijvoorbeeld, een rollator of een scootmobiel. Erg belangrijke voorzieningen. Mensen kunnen nog van hun vrijheid genieten dankzij dit soort hulpmiddelen. En dan vraag ik: wat is de grootste bedreigingen voor mensen die met de benenwagen over de stoep zich voortbewegen? Juist, de losliggende stoeptegel! Eentje waarvan het randje zo gemeen en onzichtbaar uitsteekt, waaronder het zand is weggespoeld, waar een boomwortel tegen aandrukt, waar de torretjes, padden en duizendpoten gangetjes onder graven. Die stoeptegel kan de oorzaak zijn van veel persoonlijk leed, variërend van pijnlijke schaafwonden tot enge botbreuken. Ik hoef niemand dit uit te leggen. De stoeptegel is belangrijk. En juist daarom kreeg ik, als wethouder, de eer om bij de start van de verbouwing van ons winkelcentrum Houtwijk de eerste stoeptegel te vervangen. Zo, dat raadsel is ook weer opgelost.

COLUMN

Afhaalpunten | Slagerij Boektje Vlierboomstraat 127, Tabacotiek Loosduinse Hoofdstraat 180, Primera Appelstraat 230, Readshop Hildo Kroplaan 96

Media adviseur Hans Jongbloed Redactie Alex Dirkse Vormgeving Renée Furrer-Schoenmaker Uiterste aanlevertijd advertenties en redactie maandag 14.00 uur Bezorging BOWI vof T 0174 - 63 17 48 of 06 - 44 23 85 47

De Nieuwe Loosduinse Krant verschijnt in Loosduinen, Vruchtenbuurt, Bohemen, Houtwijk, Waldeck, Kijkduin, Ockenrode, Kraayenstein, Vroondaal, Monster | Oplage 38.000 exemplaren De Nieuwe Loosduinse Krant is een zelfstandig weekblad en behoudt zich het recht voor advertenties en kopij zonder opgave van redenen te weigeren. Er kan geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding n.a.v. foutieve plaatsingen van advertenties en berichten.

3


4

12 maart 2014

Vandaag is de beste dag om te beginnen met SUPER RAW FOOD!

Super Raw Food is niet genetisch gemanipuleerde voeding, dat in zijn geheel en onbewerkt niet boven een temperatuur van 45 graden verhit is. Hierdoor blijven de smaak en nutriënten van alle vitaminen, enzymen, antioxidanten en mineralen die in Super Raw Food aanwezig zijn behouden. Door Super Raw Food blijft het leven in de voeding!

Heel Nederland aan de Chia!

550 gram van 12,95

10,

95

Tegenwoordig winnen Chia zaden steeds meer aan populariteit als superfood. Chia zaden zijn rijk aan Omega 3 vetzuren. Daarnaast bevat Chia zaad Omega 6 vetzuren, is het een bron van eiwitten en zit het boordevol voedingsvezels. Lucovitaal Super Raw Food biedt deze kleine, hele organische zaden in pure vorm.

De “Happy Berries”, een heerlijke, gezonde snack! Goji is een Aziatische bes die van oorsprong in de Himalaya groeit. Deze bes is heerlijk smeuïg en zacht, zoals een Goji bes hoort te smaken! Je kunt Goji bessen als snack eten of in allerlei recepten gebruiken (bv. smoothies, sappen en trail mix), net zoals andere gedroogde vruchten.

170 gram

4,75

Maak heerlijke huisgemaakte jam met Goji Bessen!

Een rijkdom aan eiwitten, vetzuren en vezels

300 gram van 7,95

6,95

170 gram

4,50

Meng 2 theelepels Hennep zaad door je yoghurt!

4,50

De meest tijdloze supervoeding die moeder natuur biedt! 350 gram van 12, 11,95 95

Bijenpollen vormen een uniek mengsel van essentiële stoffen, het is dus heel goed als aanvulling op een gezonde voeding. Lucovitaal Super Raw Food bijenpollen zijn 100% biologisch en afkomstig uit Spanje. Spaanse bijenpollen staan bekend om de uitzonderlijk hoge kwaliteit, ze worden beschouwd als de meest zuivere pollen die beschikbaar zijn.

150 gram van wel de “fontein Bijenpollen ook d. Ze worden oem gen n rde wo de jeugd” dag in Egypte en al sinds jaar en g ter ondersteunin kt rui geb ina Ch van het lichaam.

Het Peruaanse ingrediënt voor meer levenskracht! Maca is een knolgewas met een bijzondere voedingswaarde. Deze Peruaanse Maca is van hoge kwaliteit. Na de oogst worden de wortels gedroogd en vermalen tot poeder. Maca poeder heeft een lekkere en zoete smaak, ideaal om te vermengen met een shake, smoothie, muesli, yoghurt, vruchtendrank, melk of gewoon met water. Maca en rauwe cacao tie. vormen een gouden combina eerd Vaak worden deze gecombin e) voor met banaan en kokos(oli ! een super lekkere smoothie

6,95

120 gram

Meng 1 eetlepel Chia zaad door je smoothie of je soep

Hennep zaad bevat grote hoeveelheden voedingsstoffen zoals essentiele vetzuren (Omega 3 en 6 vetzuren), vezels en eiwitten: Hennep zaad is, na sojabonen, van alle plantaardige producten die bestaan het rijkst aan eiwitten, maar Hennep zaad is veel beter verteerbaar dan soja.

250 gram van 7,95

300 gram van 16,95

15,

95

4,95

Tarwegras verovert de wereld! Tarwegras is één van de bekendste superfoods, dat van nature een groot aantal voedingsstoffen bevat. Het is gekiemd tarwezaad, dat 10 dagen na het ontkiemen wordt geoogst, gewassen, gevriesdroogd en bij koude temperatuur vermalen tot poeder, dit is een 100% biologisch proces waarbij de voedingsstoffen behouden blijven.

50 gram Wanneer het ooit teveel maken, gedoe is een smoothie te voeg dan een theelepeltje Tarwegras poeder toe aan appelsap of water.

80 gram

4,95

4,

95

150 gram van 14,95

12,95

Verkrijgbaar bij:

Loosduinse Hoofdstraat 257 Den Haag Vrijdag koopavond tot 20 uur DTP-A1400051.indd 1

10-03-14 12:17


5

12 maart 2014

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

��������������

����������������� �������������������� �������������

����� �����

����������������������������������

�����������������

���������

��������������������������

��������������

�����������������������������������������

Juwelier Antiquair

Uw vertrouwen waard

����������������

�������� ����������� ����������������

��������

�������� ��������

��

��������� ����������� ����������������� ����������������

�����������������������������������

������������ ����������� ���������������� ����������������� �����������

� �

��������������

�� �

���������

�������������������� �������������������

�����������

�����������������

����������������������

�������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������

Behang (werk) �������������� ��������� ���������������� ����������������

Ruim 40 jaar een begrip in de regio Haaglanden

��������������������������������������������������� KOM LANGS VOOR EEN ADVIES OP MAAT

Onze sluitingstijd voor het aanleveren van kopij en advertenties is maandag 14.00 uur

��������������������� ��������������������������

�������������� ��� �� �� �� �� �� �� �� � � ������������ ����� �� ���������� ����������

Gevonden in Meer en Bos gouden trouwring, breed 2,5 mm, maat ± 18, Inscriptie datum 9-1-57 + naam Tel. 070 7786539

������

Altijd al willen doen, maar het is er nooit van gekomen?

���������

Speciaal Slagerij Jeursen ���������������

�������������������������� ������������������

����������

���������� �������������������������� �� �� �� �� �� �������������

� ���� � � � ��� ���� �

Leyweg 1150, Den Haag T: 070 - 321 14 00

���������

������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������� ������������������ ����������������������

�� �

�����

���������������������

�����������������������������������������������

Nooit meer alleen! Vertrouw op ons en maak je leven compleet. Stichting Date, duurzame man-vrouw relaties sinds 1969

Maak vrijblijvend kennis met de �������������������������� �������������������

handboogsport. www.verburch.com

Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt Persoonlijke begeleiding en voorstellen Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen Stella Lens tel.: 070-367 86 18 of b.g.g. 0800-022 0255 Aangesloten AVR / Singleskeurmerk / Geschillencommissie

www.stichtingdate.nl

wwww.loosduinsekrant.nl

Even krap bij kas??

www.pandjeshuisgout.nl

PANDJESHUIS GOUT KOOP INKOOP VER IMING U R T N O G IN N O W TERUGKOOP

‘GOUT GELD VOOR UW SPULLEN’ NIEUWEWEG 57H 2685 AS POELDIJK 0174-221789 (Naast Kartbaan v/d Ende, verlengde Escamplaan)


12 maart 2014

50%

WANDELEN, WINKELEN OF GEZELLIG ETEN?

���� �����������

ONTDEK KIJKDUIN

���� �������

������������� ������� ���������

Zondag 16 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Poppentheater aan Zee

www.kijkduin-beachresort.nl

���������������������������������������� ��������������������������������

�������������������������������������������������������� ��������������������

����������

����������������� ������� � ������ �� � �� �� � �� � � � � � � � � � � � �

��������������������������������������� �������������������

������ ������� ������ ��������������������� �������������������������������������������

���������������������������������������������

���������

������������������������������ ���������������������� ��������

��

����� �������

��

������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������ �������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� �� � ��������������������������������������� �� ���������������������������������������� ��������������������������������� �� ������������������������������������ ���������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� � ���������������������������� �������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������

��������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������

����������������������������������������

����������������� ��������������������� ����������������������������������������� ������������������� � ���������������������

������������������������� ���������������������������������������������������������������

���������������������������� ���������������������������������������

6


12 maart 2014

7

advertorial

We sluiten niemand uit, willen met elke partij samenwerken Op 5 mei 1976 wordt Richard de Mos geboren uit een Scheveningse vader en een Haagse moeder. Het gezin brengt veel tijd door op landgoed Ockenburgh, terwijl oma De Mos kind aan huis is bij Ketjes Mix op Kijkduin - de kleine Richard vaak in haar kielzog wetend. Nu 38 jaar later woont hij met zijn gezin in de Vruchtenbuurt. Na de MBO-opleiding Scheepvaart en Transport gevolgd door een HBO-opleiding Marketing Management gaat De Mos aan de slag bij een expediteursbedrijf in de Rotterdamse haven. Ondertussen, als jeugdvoetbaltrainer, krijgt De Mos echter affiniteit om met kinderen te werken. Het duurt niet lang voor hij besluit zich te laten omscholen tot onderwijzer. Vijf jaar lang staat Richard de Mos in diverse Haagse wijken voor de klas als hij in de landelijke politiek opduikt. Eerst in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker, later als Kamerlid. In 2010 wordt hij lid van de Haagse gemeenteraad, waarin hij nu voor het tweede achtereenvolgende jaar de belangen behartigt van zijn eigen partij Groep De Mos. In huize De Mos was politiek een veel besproken onderwerp, waarbij de PvdA de voorkeur kende. Maar door, zoals Richard omschrijft, historische blunders als de totaal mislukte integratie en de stadsvernieuwing van Duivensteijn, waardoor het ‘hart’ uit veel Haagse wijk werd getrokken, kiest hij een ander pad. Hoe staat Groep de Mos er nu voor? We zijn een heel actieve en zichtbare partij, maar het ontbreekt Groep de Mos momenteel nog aan stootkracht. Te weinig aanvalskracht in de zin van het hebben van maar één zetel. Ja, we hebben veel aandacht gevraagd, we zetten veel op de politieke agenda en boeken af en toe ook best aardige succesjes, zoals de blauwe vlag op Kijkduin, je weet wel, die milieu-onderscheiding voor schone stranden. Maar willen we écht potten breken, willen we écht ons programma ‘Terug naar de menselijke maat’ ten uitvoer brengen, dan zullen we toch vier, vijf zetels moeten halen. En dat is realistisch. Zeker na de tot stand gekomen lijstsamenvoeging met de Ouderen Partij Den Haag. Door dit samenwerkingsverband worden de belangen van de vergeten groep in onze stad, de ouderen, weer op de kaart gezet. Het Ouderenfonds, een financiële bijdrage voor financieel minder daadkrachtige ouderen, is door het huidige stadsbestuur afgeschaft, buurthuizen en bibliotheken zijn gesloten en de armoede in onze stad is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schrikbarend toegenomen. Juist door de lijstsamenvoeging Groep de Mos / Ouderen Partij kunnen we tegen dit onrecht eindelijk een vuist maken. Bij verschillende peilingen zien we dat we van 1 zetel naar 3 zetels zijn gegroeid. In een peiling van Team Vier scoren we zelfs vier tot zes zetels. We doen er in ieder geval alles aan en ik ga ervan uit, en dat is het allerbelangrijkste, dat de mensen het harde werken van inmiddels de hele partij op waarde schatten. Ik ben een raadslid dat zich elke dag het snot voor de ogen werkt om onze mooie stad nog mooier te maken. Ik heb bewezen niet alleen in verkiezingstijd actief te zijn. Groep de Mos / Ouderen Partij werkt altijd inhoudelijk op de dossiers. We zijn kundig, weten waar we over praten. Bovendien hebben we een mooi en eerlijk programma. De Mos gelooft in samenwerking en is klaar om te besturen. We rekenen op voldoende zetels zodat we zoveel mogelijk van onze standpunten kunnen omzetten in beleid. Bij wie denk je kiezers te kunnen afsnoepen? In Den Haag zijn er momenteel twee lokale partijen die er toe doen. Voor de linkse ‘krakersliefhebbers’ is dat de Haagse Stadspartij en voor de mensen die zeggen, we gaan voor: een beter ouderenbeleid, een veilig en bereikbaar Den Haag, een ondernemend Den Haag, een terugkeer naar de menselijke maat waarbij we prestigeprojecten zoals het cultuurpaleis schrappen en waarbij we oog hebben voor een wijkgerichte aanpak, die mensen moeten bij ons zijn. Ik denk dat wij de boze en de oudere PvdA-stemmer tot ons kunnen rekenen omdat wij een heel goed ouderenprogramma hebben. Wij maken ons hard voor zaken waar de PvdA rücksichtslos de botte bezuinigingsbijl in heeft gezet. Wij zeggen ja tegen 65plus gratis met tram en bus, we zeggen ja tegen de terugkeer van de wijkzuster in iedere Haagse wijk en we zeggen ja het in ere herstellen van het Ouderenfonds voor die ouderen die maandelijks niet meer weten hoe zij de eindjes aan elkaar willen knopen. Ook bij de mensen met een smallere beurs verwacht ik dat we het goed zullen doen. Wij kennen een gedegen programma als het om armoedebestrijding gaat. Het handhaven van de Ooievaarspas, uitbreiding van de schuldhulpverlening, het in het leven roepen van een Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds voor kinderen uit gezinnen in de minima. Ook steunen wij de voedselbanken die helaas meer dan nodig zijn in onze stad. Daarnaast zetten wij in op het realiseren van arbeidsplaatsen. Onder meer door het aanstellen van wijkzusters, meer handhavers om de veiligheid in de stad te vergroten en de terugkeer van de conducteur op iedere Haagse tram. Ook de PVV-stemmer zou zomaar voor ons kunnen kiezen. Die partij - met een lijsttrekker uit Gouda en een Utrechter op nummer 3 - heeft nauwelijks iets voor haar achterban kunnen betekenen omdat het zichzelf keer op keer buiten spel zet. Bovendien kent de PVV de stad onvoldoende. Onderzoek heeft uitgewezen dat een op de drie stemmers kiezen voor een lokale partij en

dat een op de vijf ouderen kiezen voor een partij die zegt op te komen voor ouderen. Daar liggen voor ons volop kansen. Hoe gaan jullie je plannen te betalen? Wij maken een duidelijke keuze voor een terugkeer naar de menselijke maat in plaats van te kiezen voor stenen. Wij halen een dikke streep door het miljoenenverslindende cultuurpaleis aan Het Spui (250 miljoen), door de plannen om de Scheveningse Haven op slot te zetten door deze vol te plempen met woningen (30 miljoen) en door te stoppen met de ontwikkeling van het Topsportcentrum Zuiderpark (60 miljoen). Daarnaast willen wij de 1500 soorten subsidies die in onze stad jaarlijks 300 miljoen euro opsnoepen jaarlijks langs een strenge nutcurve leggen die deze subsidies beoordeelt op nut en noodzaak. Onlangs kwam er nog een subsidie-lijk uit de kast bij een jongerenopvangorganisatie waarbij tonnen zijn verdwenen. Wat zijn de plannen voor Loosduinen? Voor ieder stadsdeel heeft Groep de Mos / Ouderen Partij een eigen tienpuntenplan ontwikkeld. Net als Scheveningen is Loosduinen dat sinds 1923 onderdeel is van de gemeente Den Haag een dorp binnen de stad. En juist dat dorp heeft de afgelopen periode geen prioriteit gekregen. Huizenbezitters zijn ‘getrakteerd’ op een exorbitante verhoging van de erfpacht. Juist die erfpacht is het eerste wat wij willen afschaffen om de vastzittende huizenmarkt in onze stad weer op gang te brengen en de doorstroming te bevorderen. Ik vind Loosduinen een vergeten hoek. voelen Geef de mensen dan ook de ruimte Ondernemers zich niet gehoord. Neem de toenemende een aardig terras uit te rollen leegstand in de Loosduinse Hoofdstraat. Je zal niet alles in een keer kunnen oplossen, maar je kunt daar wel naartoe werken. Er is nog zoveel te doen. Om de leegstand het hoofd te bieden wil Groep de Mos / Ouderen Partij betaald parkeren met pek en veren het stadsdeel uitsturen. En met vastgoedeigenaren aan de onderhandeltafel plaatsnemen om lagere huren voor (startende) ondernemers bespreekbaar te maken, om zo iets voor elkaar te kunnen betekenen. Aan leegstand heeft niemand iets. Maar ook de entree van het winkelgebied en het plein zelf zouden moeten worden aangepakt. Zorg dat er voldoende fietsenrekken zijn, verwijder de zogeheten weesfietsen. Allemaal zaken die eenvoudig realiseerbaar zijn. Wat het Loosduinse Hoofdplen bijvoorbeeld een enorme boost zou kunnen geven, is een groot terras. Zo zou je ervoor kunnen kiezen om een of twee horecatentjes een verguning te verstrekken, zodat zij tot pak ‘m beet een uur of tien, elf ‘s avonds dat nu zo saaie plein tot een aantrekkelijk gebied kunnen maken. Het hoeft allemaal niet tot in de kleine uurtjes open te zijn. Natuurlijk niet. Het gaat erom de boel op te vrolijken en te verlevendigen, passend bij Loosduinen. Voorwaarde is wel dat de gemeente dit ook echt stimuleert. Geef die mensen dan ook de ruimte en de gelegenheid een aardig terras uit te rollen. Moet je zien wat dat op een zaterdag aan publiek trekt. Loosduinen wordt al sinds jaar en dag beloofd om een ruimte te krijgen voor film, theater en muziek. Groep de Mos / Ouderen Partij hecht aan die belofte en zet zich daarom in voor de realisatie van een Grand Café met culturele ruimte. In samenspraak met het Zuid-Hollands Landschap wil Groep de Mos / Ouderen Partij dat er kleinschalige evenementen kunnen worden gehouden in het park Ockenburgh. Uiteraard krijgt de uitbater van het Chalet eindelijk alle ruimte om te ondernemen en wordt er werk gemaakt van de volledige restauratie van het monumentale pand. Groep de Mos / Ouderen Partij wil het familiaire karakter van badplaats Kijkduin behouden. Daarom zegt onze partij nee tegen hoogbouw en handhaaft het gratis parkeren. Om Kijkduin beter te bereiken wordt Randstadrail doorgetrokken tot het Deltaplein. Om te voorkomen dat de bewoners van Houtwijk blijvend last ondervinden van het sluipverkeer door de wijk, willen wij de busbuffer verwijderen, ter bevordering van de doorstroming. Onze partij vindt burgerparticipatie van cruciaal belang en vindt het korten op de administratie ondersteuning van bewonersorganisaties een absolute ‘no go’. Als je daarop gaat bezuinigen dan kunnen deze organisaties het licht uit doen. Dan heeft de politiek het alleenrecht. En dat is een slechte zaak. Politiek behoort te allen tijden te worden bedreven om de belangen van de burgers te dienen.

Wij zullen dan ook niemand uitsluiten. We willen met elke partij samenwerken, ook met de PvdA, ook met de PVV. Ik hoop gewoon heel groot te worden zodat wij de tien algemene speerpunten die in ons verkiezingsprogramma staan zoveel als mogelijk kunnen verwezenlijken.


“De groothandel voor de consument”

Nieuw in het assortiment: DUO PAKKET OP=OP 200 gr. Gerookte Palingfilet & 200 gr. Gerookte Zalmfilet 14,95 DEZE WEEK: OP=OP Gerookte Paling 1 pond € 12,50 Sliptong 4 voor € 10,00 1 pond gerookte Palingfilet 17,50 / 1 pond gerookte Zalmfilet 12,50 Kabeljauw Lekkerbek 3 voor € 6,00 Makreel “gerookt” 3e GRATIS per stuk € 2,50 Geopend op: Wo. 12, Do. 13, Vr. 14 & Zat. 15 maart 2014. Wij zijn geopend van 09.00 tot 17.30 uur

LOOSDUINSE KRANT NIET ONTVANGEN? Bel BOWI vof 06-44238547 na 18 uur 0174-631748 De afhaalpunten staan op pagina 3.

�������������������������������������������� ����������������������������������������

����������������� ����������������������

��������������

���������

������������������ ����������������

������������ ���� ���

�����������

����

���������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������

������������������������������ ������������

���������� ���

�����

������ ��� ������ ��� � ������� � ��� ������

Albatros Johannes

In winkelcentrum Leyenburg Escamplaan schuin tegenover de Albert Heijn

Scheveningse Vishandel

�����������������������

������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������������� �����������������

Maart

3-gangen Keuzemenu vanaf 17.00 uur Voorgerecht

Franse kaassoep met wortel en witte wijn of Spaanse makreel salade met paprika, olijven en pikante peper dressing of Italiaanse vleeswaren antipasti met focaccia en olijventapenade Hoofdgerecht

Kabeljauwfilet met witte wijn botersaus of Peperribeye met mierikswortel mayonaise en gepofte aardappel of Creoolse kip van de grill met tomatensalsa Nagerecht

Verrassing van de chef of Koffie/thee

19,50

p.p.

Volg ons ook via facebook & �������

Madestein Restaurant & Events Madepolderweg 100 | 2553 EG | Den Haag www.madestuin.nl


9

12 maart 2014

Vernieuwd Tuincentrum Ockenburgh opent op feestelijke wijze Tuincentrum Ockenburgh heeft het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan. Voor de klanten die de afgelopen twee maanden Tuincentrum Ockenburgh hebben bezocht, is het reeds een bekend verhaal. Er is hard gewerkt om de laatste onderdelen van deze enorme uitbreiding mogelijk te maken. Andre en Nicole Kester vertellen met trots dat hun wens om hun tuincentrum weer op de kaart te zetten helemaal is uitgekomen. Andre Kester: “We hadden al jaren de wens om de twee aparte winkellocaties samen te voegen en de onoverzichtelijke parkeer- en verkeerssituatie op ons terrein aan te pakken. Nu dat gerealiseerd is en we alleen maar positieve reacties krijgen van onze klanten, zijn we ontzettend blij en klaar voor de toekomst. De oplossing die we gekozen hebben is het uitbreiden van het hoofdgebouw. Hierdoor hebben we de verkoop van tuinmeubilair nu ook op deze plek onder kunnen brengen.” Over de plannen voor de verbouwing is het Tuincentrum al twee jaar geleden met de Gemeente gaan praten. Het betreft niet alleen de uitbreiding van het hoofdgebouw met een kas van 1200 m2 maar ook de herindeling van de winkel. Met een prachtige nieuwe entree, een ruim gesorteerde bloemenkiosk en een gezellige lunchroom is de winkel weer helemaal eigentijds. Nicole Kester: "We merken nu al dat mensen ook even bij ons binnenwandelen voor een gezellig kopje koffie met een stukje vers gebakken appeltaart of een uitgebreide lunch met vriendinnen. Dat is de beleving die we voor onze klanten voor ogen hadden." Om toch voldoende parkeerruimte te houden is een deel van de lage kwekerijkas gesloopt. Het is nu een overzichtelijk en makkelijk te bereiken parkeerterrein met ruime parkeerplekken en voorzien van de allernieuwste, prachtige energiezuinige LED verlichting. Andre Kester: “Aangezien het manoeuvreren met de auto, maar met name het verlaten van het terrein al jaren een klacht van onze klanten is, is nu ook de in-/uitrit verkeersveiliger en overzichtelijker gemaakt.” Een onderdeel hiervan is de aanleg van een compleet nieuwe en hele brede betonbrug. Tuincentrum Ockenburgh is tijdens de hele bouwperiode gewoon geopend gebleven. "Af en toe hebben onze klanten hier uiteraard

overlast van ondervonden maar we zijn blij dat we overwegend positieve reactie kregen. Ook onze medewerkers en de bouwers waren zeer gemotiveerd om de klant onder deze omstandigheden toch

zoveel mogelijk comfort te bieden. Het ontwerp en het bouwmanagement hebben wij uit handen gegeven aan Arcway projects. Marc van Wijk heeft eigenlijk het gehele bouwtraject voor ons verzorgd,

van het complete ontwerp tot en met het in goede banen leiden van de hele bouw en infrastructuur. Hierdoor heeft alles zo efficiënt kunnen lopen en was het voor ons een hele zorg minder. Het is

prachtig geworden en was ook nog op tijd klaar!", aldus Andre Kester. Het doel was niet alleen een mooi tuincentrum te creëren maar ook aan duurzaamheid en energieverbruik is aandacht geschonken. Zo is het tuincentrum nagenoeg geheel voorzien van energiezuinige LED verlichting en is de complete ketelopstelling vervangen door energiezuinige Hr-ketels. Om de warmte ook nog een beetje efficiënt te verdelen is gekozen voor vloerverwarming en is de nieuwbouw voorzien van zonwerend energiezuinig isolatieglas. Zo bespaart het tuincentrum op elektra en gasverbruik en geeft de LED verlichting de producten een sprankelende uitstraling. Nicole Kester: ”Nu we voorlopig klaar zijn met verbouwen, mogen we dat ook wel laten weten aan onze klanten en niet te vergeten onze medewerkers. Zij kunnen gaan genieten van een prachtig en modern tuincentrum. Daarom vieren wij dat in de week van 12 t/m 19 maart met een feestweek met heel veel leuke aanbiedingen, workshops, BBQ demonstraties, cadeautjes bij de kassa, een lentespeurtocht en natuurlijk een hapje en een drankje!”

Snel verlost van uw aambeien Piet Bezembinder (35) uit Leiderdorp kreeg opeens last van aambeien. En kwam er niet meer vanaf: “Ik had al allerlei crèmes en zalfjes geprobeerd voordat ik ermee naar de dokter ging. Dat had ik veel eerder moeten doen. De behandeling was snel en eenvoudig.” Een branderige pijn, bloedverlies en jeuk door aambeien. Het ging eigenlijk van kwaad tot erger, vertelt Piet Bezembinder. “Door alles wat ik probeerde, raakte mijn huid nog meer geïrriteerd. Het deed pijn en soms verloor ik ook wat bloed of slijm bij de ontlasting. Ik maakte me zorgen omdat het niet zomaar overging.” Prettig geholpen “Toen ik het een keer aan een vriend

vertelde, heeft hij me aangeraden ermee naar de huisarts te gaan. De huisarts nam mijn klachten serieus

“Door een eenvoudige behandeling verdwenen de aambeien”

en verwees me door naar Keizer Kliniek. Daar ben ik heel goed geholpen door een ervaren arts. Na

een eenvoudige behandeling in de polikliniek verdwenen de jeuk en de aambeien.” Aambeien Meer dan de helft van alle Nederlanders krijgt ermee te maken: aambeien. Ze kunnen ontstaan door hard persen bij verstopping of een moeilijke stoelgang. Of juist door diarree. Ook lang op het toilet zitten of verslapping van het weefsel tijdens de zwangerschap kan een oorzaak zijn. Aambeien gaan lang niet altijd vanzelf over en kunnen zelfs verergeren. Maar een ervaren arts kan er altijd iets aan doen.

De zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Keizer Kliniek in het basispakket.

088-783 82 18 www.keizerkliniek.nl

Prinses Catharina Amaliastraat 28-Den Haag | Zwaluwweg 2 - Voorschoten

Keizer Kliniek: vakkundig en modern De beoordeling van uw klachten gebeurt vakkundig en snel door de ervaren specialisten van Keizer Kliniek. Ze zijn gespecialiseerd in darm- en bekkenbodemklachten en de behandeling van obstipatie, incontinentie, bloed en/ of slijm bij de ontlasting en aambeien. Ondersteund door moderne systemen en apparatuur stellen de artsen een betrouwbare diagnose en brengen uw huisarts op de hoogte van de behandeling en eventuele nazorg. Keizer Kliniek werkt intensief samen met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum en andere grote ziekenhuizen in de regio. Als doorverwijzing nodig is, hoeven onderzoeken daardoor niet opnieuw plaats te vinden.

Aanmelding Kunst & Kitsch markt

In de maand mei viert winkelcentrum Waldeck haar 50 jarig bestaan. Op 10 mei is er een Kunst en Kitsch markt van 10:30 tot 16:00 uur. Er wordt aan wijkbewoners die een hobby hebben zoals schilderen, keramieken etc. dit te exposeren op deze markt. Kramen zijn gratis beschikbaar. Aanmelden kan bij opticien Pearle 070-7001204, email fil551@pearle.nl en bij Wijkvereniging Walboduin 070-3972351, email walboduin@walboduin.nl.

Alphons Diepenbrockhof 28 2551 KG Den Haag info@pa�sserievaneck.nl www.pa�sserievaneck.nl tel: 070 3910119

�����������������������������������������������������������

���������������� OPLOSSING vorige week

ZOEK de 10 verschillen: Gemeen(s)te raad kiezen

��������������������������������

���������������

����

����������������������������

��������������������������������

����������������

����

����������������������������

�������������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������


10

12 maart 2014

NU WINT ERKORTING

DIVERSEN

STORM UITVAARTVERZORGING

����������������������������� ����������������� ������������� ����������������������������� �����������

BESCHIKBARE UITVAARTCENTRA

’WALDECK’

OUDE HAAGWEG 28, 2552 EP DEN HAAG

’SORGHVLIET’

GROOT HERTOGINNELAAN 1, DEN HAAG ����������������� �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������ ����������������������������� ������������������ ���������������� ��������������������������� ����������������������� ����������������������

EN N KENNISMAK VOORDELIG MET ANDERE KORTINGET

MBINEREN 2013 BIJ HE (NIET TE CO . GELDIG TOT 31-12ES VIESKUUR) AD N EN/OF ACTI EE N VA AFSLUITEN

UITVAARTCENTRUM ’NOOTDORP’ VEENWEG 14, NOOTDORP TEL 015 88 74 538

John de Hoogh Uitvaartleider

DAG & NACHT BEREIKBAAR TEL +31 70 397 8877 FAX +31 70 397 3587

KERKDIENSTEN 16 maart

�������������� ����������� ������������ ������������

ADVERTEREN ?

Graag ontvangen wij het materiaal voor maandag 14.00 uur advertenties@loosduinsekrant.nl

Gaat u scheiden?

HUIZE EYKENBURG Kruisbessenstraat 12 10.00 uur: Pastoor v.d. Kooi REMONSTRANTSE GEMEENTE Laan v. Meerdervoort 955 10.30 uur: ds. J.F. Goud DE GOEDE HERDER Meidoornstraat 9 10.00 uur: evangelist A. v.d. Berk EVANGELISATIEGEMEENTE DE ROTS Albardastr. 60 10.00 uur: dhr. D. Goldberg NED. HERV. KERK POELDIJK 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar 19.00 uur: ds. B. Brunt HERV. GEMEENTE Ter Heijde 10.00 uur: ds. J.K. Verbree PROT. GEM. MONSTER Burg. Kampschöerstraat 25 10.00 uur: ds. D. Duijvenbode HERV. GEMEENTE MONSTER 09.30 uur: ds. J. Geene 16.30 uur: ds. M.A. van den Berg

070-346 95 71

Dag en nacht bereikbaar

Vraag ons gratis boekje aan: ‘Help, ik ga scheiden!’

ONDERHOUD

����������� �������������������� ��������������

����������������� ����������������������� ��������������������� ���������� ��������������� ������������ �������������������

�������������

�������������������������� ���������������������������� �������������������

�������������������������������������

�����������

������������������� ����������������� �������������������� �������������������������

www.behangboer.nl

‘Help, ik ga scheiden!’ beschrijft de financiële gevolgen van een scheiding en geeft u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld.

Den Haag

De Haagse Markt wordt vernieuwd! We zijn tijdens de verbouwing gewoon open.

Kijk voor meer occasions op www.kortelandautos.nl

Audi A6 Avant 2.0 TFSI Pro Line S-Line, benzine BMW 3-serie 320d EDE Upgr. Ed., diesel BMW 3-serie Coupé 320i Corporate Lease, benzine Chrysler PT Cruiser 2.0-16V Touring Aut., benzine Citroen Xsara Picasso 1.8i-16V Différence, benzine Fiat Stilo 1.6-16V Active, benzine Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia, diesel Honda Insight 1.3 Elegance, hybride Hyundai Tucson 2.0i 4WD Style S-Ed., benzine Hyundai Tucson 2.0i Dynamic, benzine Mercedes-Benz A-klasse 140 Classic Fun, benzine Mini Clubman Mini 1.4 One Pepper, benzine Motorfiets Alles Suzuki Sport RF 900 R, benzine Nissan Micra 1.2 Otazu, benzine Nissan Pixo 1.0 Look airco el. ramen lmv, benzine Nissan Qashqai 1.6 Acenta, benzine Opel Astra Wagon 1.6 Business, benzine Peugeot 107 1.0 Active LED Dagrijverlichtig Airco, benzine Peugeot 206 1.4-16V Gentry, benzine Peugeot 207 SW Outdoor 1.6 VTi XS, benzine Porsche Cayenne 3.2, benzine Renault Clio 1.6-16V Dynam.Luxe, benzine Renault Espace 2.0T Expression, benzine Renault Modus 1.4-16V Dynam.Luxe, benzine Saab 9-3 Cabrio 2.0 T Vector, benzine Seat Altea 1.6 Comfortstyle, benzine Seat Leon 1.4 TSI Style LED, benzine Seat Leon 1.6-16V Sport, benzine Seat Leon 2.0 TFSI Sport-up, benzine Skoda Fabia 1.2 Arctic 5 drs airco, benzine Suzuki Alto 1,0 Airco 5 drs, benzine Volkswagen Golf 1.6 FSI GT Sport Bns, benzine Volkswagen Passat 1.4 TSI Comfortline, benzine

2008 2013 2008 2001 2003 2004 2008 2010 2005 2005 2000 2009 1996 2005 2010 2010 2007

139.273 19.708 88.197 82.433 201.530 107.344 151.471 75.161 104.500 54.831 139.393 100.016 28.348 105.989 24.279 92.422 87.711

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

18.950 34.950 16.950 3.950 1.950 3.450 16.950 10.450 8.950 7.950 3.450 14.950 2.250 4.950 6.450 16.450 7.950

2012 2004 2008 2007 2004 2007 2005 2006 2007 2013 2004 2007 2013 2011 2007 2008

11.962 67.946 119.631 50.896 162.523 109.559 52.203 97.920 102.232 28.072 164.540 126.490 20.630 43.000 94.098 91.048

€ € € € € € € € € € € € € € € €

7.450 3.950 8.450 22.950 3.750 9.950 6.250 14.450 8.950 19.650 3.950 12.750 11.450 6.950 9.950 11.950

Geestbrugweg 19, 2281 CC Rijswijk, tel. 070-3907744

������������

Meer informatie op www.cuvo.nl of bel met 070-346 95 71

Gratis boekje!

www.scheidingsplanner.nl

www.tuincentrumockenburgh.nl

������������������

Meer weten? Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Meer informatie? Bel (070) 360 70 00 of mail: denhaag@scheidingsplanner.nl

����������������� �����������������

������������������ ���������������������� ���������������������� ������������

Financiën vormen vaak een struikelblok bij scheiding. Niet zelden is het ingewikkelde materie. Als financieel deskundige en vertrouwenspersoon behartigt de Scheidingsplanner uw belangen en zorgt ervoor dat u financieel weer verder kunt.

De Scheidingsplanner Den Haag – Ypenburg – Rijswijk

Tuincentrum Ockenburgh

WENDE

��������������� �������������������� �������������������������� �������� ������������������������ �������������������������� ��������������������������� ��������������� ����������������

PROT. GEM. 'S-GRAVENHAGE ABDIJKERK 10.00 uur: ds. Jacob Korf BOSBESKAPEL 10.00 uur: ds. N.A. Riemersma NED. HERV. EVANGELISATIE De Wiekslag, Molenbrink 68A 09.30 uur: dhr. D.J. van Keulen 15.30 uur: dhr. D.J. van Keulen BETLEHEMKERK Laan van Meerdervoort 627 10.00 uur: ds. L. J. Vogelaar 17.00 uur: ds. C.A. van der Graaf CHR. GER. JERUZALEMKERK Pomonaplein 49 10 en 16.30 uur VERZORGINGSHUIZEN HOUTHAGHE 10.00 uur: ds. Marcel Kemp WZP LOOSDUINEN Willem III str. 36 zat. 15 maart 19.00 uur TABITHA Mozartlaan 280 16.30 uur: mevr. M. Anema DUINHAGE zat. 15 maart 16.00 uur: ds. R.J.A. Hanenburg

begeleiding op maat

�������������������������� ����������������������� ���������������� ������������� ��������������������������


12 maart 2014

11

advertorial

ALEX

Michel Rogier: Kies een Loosduiner in de raad

Gijp-moe

Iedereen heeft het spel met de zee weleens gespeeld. De zee die komt en gaat, de zee die dichter en dichter tot het puntje van je schoenen spoelt en dan weer terugrolt. Tot ze besluit erop en erover te gaan en je plots met zeiknatte sokken in de branding staat. Mijn sympathie voor René van der Gijp is al een tijdje dat zilte water. Vroeger, toen hij nog niet van te voren bedacht wat hij zei, maar in al zijn onnozelheid gewoon zei wat hij dacht; toen was Gijp grappig. Dat is hij allang niet meer. Helemaal niet sinds ‘zijn’ boek “Gijp” de NSpublieksprijs won - de gevestigde schrijversgilde ver achter zich latend. Sindsdien zit er iedere maandag- en vrijdagavond een slap lullende zelfingenomen RTL-Hofnar aan tafel, die vooral zélf keihard om zijn overduidelijk ingestudeerde grapjes moet lachen. Elk woord, elke anekdote, ieder verhaal dat hij in minstens een octaaf hoger dan zijn gebruikelijke stem wereldkundig maakt, komt gekunsteld uit zijn mond. Ik geef het toe, ik ben Gijpmoe. Zelfs zijn ooit zo aanstekelijke lach klinkt oprechter in de TV Kantine. En afgelopen vrijdag, de avond van het Boekenbal, toen hofnar Gijp zíjn interpretatie van

Mijn hart ligt in Loosduinen, waar ik al 25 jaar woon. De barricades op, zo zit ik in elkaar. Niet klagen, maar iets doen tegen problemen in je wijk. Durven opkomen voor de buurt en je buren. Eerst in bewonersorganisaties, later als vicevoorzitter van de commissie Loosduinen. Elke ochtend begin ik in het koffiehuis. Ik pik de geluiden van de straat op. De wensen en zorgen van mensen zet ik om in concreet resultaat op het stadhuis. Maar nooit klakkeloos.

het DWDD-gesprek tussen Matthijs van Nieuwkerk en Boekenweekgeschenkschrijver Tommy Wieringa opvoerde, spoelde de Gijpzee m’n sokken zeik en zeiknat. Wat een gênante vertoning was dát! Even ter verheldering voor hen die het niet zagen: het Boekenweekgeschenkboekje genaamd “Een mooie jonge vrouw” bleek naast de zeer lovende recensies al op voorhand aan zes landen verkocht te zijn. Dan kun je er haast van uitgaan dat Tommy Wieringa een meer dan goed boekje heeft geschreven. En dat je daar als auteur van geniet is ook zeer begrijpelijk. Maar dat een Gijp Tommy Wieringa eerst durft neer te zetten als een masturberende puber (inclusief bijbehorende handbewegingen) die zijn witte fluimen bijna in de schoot van Matthijs van Nieuwkerk werpt, om in één ruk door ook nog even de gehele schrijverswereld als zelfingenomen en afgunstig te classificeren, (afgunstig op een boek waar Gijpie zelf nota bene geen letter aan heeft bijgedragen) dáár krijg ik dus natte sokken van. Want als er iemand graag op zichzelf geilt, dan is het Gijpie wel. Ik durf te wedden dat hij een meerfout van zijn eigen boekje thuis heeft liggen en dat hij de pagina’s al flink aan elkaar heeft weten te kliederen…

Mijn eerste tegenvraag is altijd: wat heb jij er zélf aan gedaan? De barricades op, zo zit ik in elkaar. Niet klagen, maar iets doen tegen problemen in je wijk. Als je altijd een grote mond hebt over hoe het allemaal beter kan, moet je ook de verantwoording nemen om zelf aan de slag te gaan. De afgelopen 4 jaar heb ik samengewerkt met bewonersorganisaties en ondernemers in Loosduinen. Door die samenwerking hebben we voor Loosduinen belangrijke zaken bereikt. Zo hebben we onder andere de buurtboerderijen weten te behouden, evenals de voor Loosduinen belangrijke buslijnen 21 en 26 en ook de tram-

halte van lijn 2 bij de Hovylaan. Daarnaast hebben buurten en winkelcentra meer de regie gekregen op de acties die voor hen gedaan moet worden. Bij vrijwel iedere bewonersbijeenkomst in Loosduinen waren stadsdeelwethouder Karsten Klein of ik aanwezig. Zorgen en wensen aanhoren en er mee aan de slag gaan. Hier wil ik mij de komende 4 jaar voor blijven inzetten De komende vier jaar strijdt het CDA tegen de landelijke bezuinigingen van dit PvdA- en VVD-kabinet. De bezuiniging op de zorg loopt voor Den Haag op tot 40 miljoen euro. CDA Den Haag wil dit lokaal opvangen en thuiszorg dichtbij de mensen in de wijk realiseren. Een goed onderbouwd plan van het CDA, dat samen met lokale ouderenorganisaties tot

LAAT GRATIS UW GROOT TUINAFVAL OPHALEN Tijdens de Haagse Takkenroute van maandag 17 tot en met vrijdag 28 maart haalt de gemeente gratis uw groot tuinafval op. Maak hiervoor een afspraak via de Grofvuiltelefoon. De Grofvuiltelefoon is bereikbaar via (070) 366 08 08.Tijdens de Takkenroute kunt u bomen, struiken en takken aanbieden die niet langer dan 1.20 meter zijn. Bovendien mogen boomstammen en takken een maximale doorsnede hebben van 20 centimeter. Bind het tuinafval bij elkaar met touw. Kijk voor meer informatie bij Groot tuinafval aanbieden. Tijdens de Nuclear Security Summit op maandag 24 en dinsdag 25 maart is het in sommige wijken niet mogelijk om het tuinafval op te halen.

Het is bijna zover, de jaarlijks terugkerende AD-patattest. Dit jaar gaat Peter’s Snacks voor een plek in de top 10. De winnaar van vorig jaar heeft namelijk dezelfde leverancier als Peter’s, die een van de weinigen is die deze verse patat in de Randstad aanbieden. “Na 4 jaar ervaring met het bakken van verse patat weten wij een optimaal resultaat te boeken”, vertelt de eigenaar. “Mensen komen special naar ons toe om verse patat te proeven. De aardappels komen geschild bij ons binnen, de rest doen we allemaal zelf. Door een constante kwaliteit

voor een hapje komen, maar ook voor een praatje verkopen we sinds 1 januari koffie, waarvoor we een professioneel koffiezetapparaat hebbenaangeschaft. Daarnaast heeft het personeel een 5-daagse koffiecursus gekregen, waardoor we nu een kwalitatief goed bakje koffie bieden voor een ouderwets lage koffiehuisprijs.

aan te bieden hebben wij een aardig klantenbestand opgebouwd en omdat veel klanten niet alleen

Moderne behandeling van spataderen Vorig jaar kreeg Esther steeds meer last van de spataderen op haar been. “Mijn been voelde zwaar aan en ik kreeg gezwollen voeten. Uiteindelijk besloot ik dat het tijd werd om er iets aan te laten doen. Ik had alleen niet veel zin om wekenlang met steunkousen rond te lopen. Daarnaast was ik bang dat ik er littekens aan zou overhouden.” Geen litteken Via haar huisarts werd Esther door-

verwezen naar Keizer Kliniek. Daar onderging ze een laserbehandeling onder plaatselijke verdoving. “Ik kon direct weer naar huis. Ik

“Ik heb spijt dat ik het niet eerder heb laten doen” hoefde ook maar twee dagen een steunkous te dragen. Ik ben zo blij met het resultaat! Geen litteken te De zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Keizer Kliniek in het basispakket.

Kan ik op uw steun rekenen? Michel Rogier CDA lijst 6 nummer 3 www.michelrogier.nl

Peter’s Snacks gaat dit jaar voor de winst

COLUMN

Al een paar jaar liep Esther Barendse (42) uit Zoetermeer rond met grote spataderen op haar linkerbeen. “Ik liet er lange tijd niets aan doen, want ik was bang voor littekens en een lange hersteltijd.” Een gespecialiseerd vaatchirurg van Keizer Kliniek hielp haar er uiteindelijk vanaf: snel en zonder littekens.

stand is gekomen, is onlangs door de directeur van Omroep Max, Jan Slagter, voor Den Haag gepresenteerd. Daarnaast gaan we ons inzetten voor minimaal 10.000 nieuwe banen in Den Haag, investeren we in de ondersteuning van winkelgebieden op buurtniveau, investeren we in veiligheid en toezicht en zorgen we ervoor dat ieder Haags kind mee kan doen aan topsport, topcultuur en goed en betaalbaar onderwijs. Voor Loosduinen onderschrijft het CDA de bewonersvisie voor de Loosduinse Vaart en bewonersinitiatieven voor landgoed Ockenburgh. Het CDA wil de P+R voorziening nabij de Uithof uitbreiden. We ondersteunen het Loosduins Museum. De wijkorganisaties, BIT- en preventieteams, de politie en de schoolwijkagent blijven ons steun krijgen. De Commissie Loosduinen, de adviescommissie van Loosduinse bewoners en ondernemers, zou net als vroeger in de trouwzaal van het stadsdeelkantoor moeten vergaderen volgens het CDA. Midden in Loosduinen en bereikbaar voor iedereen.

OPNIEUW AED'S UITGEREIKT OP KIJKDUIN

zien. Achteraf had ik het veel eerder moeten laten doen.” Spataderen Spataderen ontstaan als kleppen in de vaatwand niet goed functioneren. Het bloed stroomt dan terug in de ader waardoor die opzwelt. Als spataderen jeuken of pijn doen, is het verstandig ze te laten behandelen. Bij Keizer Kliniek beoordeelt de specialist na onderzoek eerst welke ingreep nodig is: een laserbehandeling of een andere methode. Alle methoden zijn snel en veilig en geven een mooi en blijvend resultaat.

088-783 8228 www.keizerkliniek.nl

Prinses Catharina Amaliastraat 28-Den Haag | Zwaluwweg 2 - Voorschoten

Tegen inlevering van dit artikel kunt u een gratis koffie, cappuccino espresso of café latte komen proeven bij Peter’s Snacks.

Keizer Kliniek: vakkundig en modern De beoordeling van uw klachten gebeurt vakkundig en snel door de ervaren specialisten van Keizer Kliniek. Ze zijn gespecialiseerd in de behandeling van vaatproblemen zoals spataderen en adervernauwing. Ondersteund door moderne systemen en apparatuur stellen de artsen een betrouwbare diagnose en brengen uw huisarts op de hoogte van de behandeling en eventuele nazorg. Keizer Kliniek werkt intensief samen met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum en andere grote ziekenhuizen in de regio. Als doorverwijzen nodig is, hoeven onderzoeken daardoor niet opnieuw plaats te vinden.

Na signalen dat er iemand gereanimeerd moest worden boven bij de terrassen en winkels op Kijkduin, bleken hier geen AED´s (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig te zijn. Het stadsdeel heeft daarom 2 AED´s aan de Ondernemersvereniging Kijkduin geschonken. Beneden op het strand bij de strandpaviljoens zijn vorig jaar 10 AED´s uitgereikt, verdeeld over 20 paviljoens. Stadsdeeldirecteur Loosduinen Harm Benthem reikte de apparaten uit aan Woody Louwerens, voorzitter van de Ondernemersvereniging Kijkduin. Binnenkort wordt één AED afgeleverd bij Brasserie Rumours, de tweede AED wordt afgeleverd bij de Tabakshop Kijkduin.


12 maart 2014

3000 m koopjeswarenhuis 2

12

weekadvertentie 11: geldig van do 13 t/m wo 19 maart 2014

ook elke zondag open!

Fietsen en non-food tegen messcherpe prijzen

HET A-MERK UIT BELGIË

r e d j i n s s j i   r r P e l a e  d d f o o i s h d! r o f x van O

Introductie korting: Alle Oxford fietsen nu met 10% korting.  Dit geldt ook voor de gehele Oxford e-bike collectie

N E S T E I F A OM 28” in zwarte uitvoering

Wi

Prij st u:  ssn heef t de g ijder  coll r ectie oot ste   fi e t  kin 24 in sen van 1 derch v 2 to Rand an de ge t  dan 1 stad. Me hele  00 er uit v  modelle   oo n lever rraad    baar .

, 9 14

Op al onze fietsen geldt 10 jaar garantie op het frame en  ongeveerde voorvork en 2 jaar op alle overige onderdelen * M.u.v. de aan slijtage onderhevige onderdelen zoals bijvoorbeeld: banden, remblokjes, verlichting, kettingen, handvatten, lakschade en/of roestvorming.

Norwegian Sporttas

Verkrijgbaar in 4 kleuren

9,99

Digitale weegschaal

Met muziek incl. SD kaart en �����������tot 180kg

66.99

19,99

52 Delige Doppendoos

Drievoudig verchroomd In ������������������

r l voo ver l Ideaa e  z t  he e o  d e d

slechts

 9,99

Wenko Strijkplankhoezen

Verkrijgbaar in diverse kleuren.

 4,99

PROFESSIONELE REPARATIE, SERVICE EN ONDERHOUD VOOR ALLE MERKEN FIETSEN LOOSDUINSEWEG 219 - 2571 AB DEN HAAG - T 070 3020367 - E INFO@PRIJSSNIJDER.NL WWW.PRIJSSNIJDER.NL FACEBOOK.COM/PRIJSSNIJDER OPENINGSTIJDEN:

Tevens grote service en reparatie afdeling voor alle merken fietsen

ma-di-wo-vr: 09.00 tot 18.00 do: 09.00 tot 21.00 za: 09.00 tot 17.00 zo: 12.00 tot 17.00

Woensdag 12 maart  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you