Page 1

13 november 2013

Tips voor de redactie: redactie@loosduinsekrant.nl ���������������

Shopping Night VRUCHTENBUURT

Bij aanschaf van Zeiss glazen

Dit mag niemand missen! Komende vrijdag is er weer de oergezellige Shopping Night in de Vruchtenbuurt. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig voor een van de meest ludieke koopavonden in de regio. En dat betekent dat iedereen weer kan genieten... (zie pagina's 2, 7, 8 en 9)

ontvangt u iScription t.w.v. max.

€95,- kado

��������������� ��������������� Dé gratis marktplaats

koopplein.nl

Programma Loosduinse Hoofdplein

Sinterklaas wakker maken in Kijkduin Sinterklaas komt weer slapen in Kijkduin. Jong en oud zijn zondag 17 november welkom in het NH Atlantic Hotel om vanaf 10.00 uur samen met de Pieten te genieten van een heerlijk ontbijt en vervolgens Sinterklaas wakker te maken. Het ontbijt is inclusief koffie of thee voor één begeleider. Er zijn in het totaal 80 plaatsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NH hotel via telefoonnummer 070-4482482 of via email nhatlanticdenhaag@nh-hotels.com. Vanaf 11.30 uur starten de activiteiten buiten met als hoogtepunt een optreden van de Pietengirlband De 3P’s om 14:00 uur. En van 14.30 tot 16.00 uur een bezoek van Sinterklaas.

Start KVO-project winkelgebied Loosduinse Hoofdstraat officieel

Jaimy Vodegel voorzitter werkgroep KVO met stadsdeeldirecteur Harm Benthem

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is binnen een half jaar een feit voor winkelgebied Loosduinse Hoofdstraat en omgeving. Dat hebben ondernemers, stadsdeel Loosduinen, brandweer en politie afgesproken. Daartoe werd afgelopen woensdag in de bibliotheek van Loosduinen een intentieverklaring ondertekend. Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) begeleidt de partijen bij het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Met het tekenen van de intentieverklaring committeren alle partijen zich aan het KVO. Dat houdt onder andere in dat deel-

genomen wordt aan de werkgroep en dat ze zich zullen inzetten voor verbeteringen t.a.v. schoon, heel en veilig.

Binnen het KVO wordt kritisch gekeken naar overlastgevende zaken als graffiti, afval, verlichting en straatmeubilair. Maar ook naar zaken als zakkenrollerij en winkeldiefstal. “Het is in het belang van bewoners, ondernemers maar ook van het stadsdeel dat het winkelgebied aantrekkelijk is en blijft”, aldus Harm Benthem stadsdeeldirecteur van Loosduinen. Onderzoek van het CCV toont aan dat winkelgebieden die bezig zijn met het KVO een aanzienlijke vooruitgang boeken. Met het KVO-project verwachten de ondertekenaars dan ook dat het ondernemersklimaat, de veiligheid gevoelens en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verbetert.

VERZILVER UW Verkoop het nu

GOUD!

€32,per gram

d) (basis fijngou

Ik wil uw goud

Zaterdag 23 november tussen 11.00 en 13.00 uur is de intocht van sinterklaas in Loosduinen. Om 11.00 uur kunnen de kinderen Sinterklaas wakker zingen voor de Henneberg. De Sint zal dan naar het Loosduinse Hoofdplein lopen om met hen op de foto te gaan. De hele dag wordt opgeluisterd door een Pietenband en er is een leuke kleurwedstrijd. Het weekend van 21 en 22 december is er de Christmas Fair. Het Loosduinse Hoofdplein en de zijstraten zullen dan volstaan met kerstkramen. Bent u een hobbyist en wilt u uw hobby- of kerstartikelen verkopen dan kunt u een kraam reserveren (meer info: www. ansjaevents.nl). Het hele weekend wordt omlijst door verschillende, in Dickens geklede, koren en muziekgroepen. Het hoogtepunt is op zondag met een herhaling van de zo succesvolle Zingende Flat. (Zie pag. 3)

Als u spoedeisende hulp nodig heeft, kies dan de juiste locatie

Spoedeisende Hulp Volwassenen �

HagaZiekenhuis Spoedplein Leyweg

Spoedeisende Hulp Kinderen tot 17 jaar �

Juliana Kinderziekenhuis Sportlaan

���������������� �� ����������������������� ������ ������� ������������������������� ������ �������������������������������

U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek, zilveren schalen, broodmanden, diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega, Jaeger LeCoutre, Patek Philippe, Panerai, T.W.C., enz.

Potma Edelmetaal Papestraat 28 - 2513 AW Den Haag - Tel.: 070 - 363 6666

��������������������������������������������������� Den Haag Laan van Meerdervoort 334d (070) 361 40 52

AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur

www.potma-edelmetaal.nl

Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

Zilverprijs € 500

,- per kilo

� ��������������� ��������������������������������������������������������� ����������������

Lees ook onze colomn elders in deze krant


13 november 2013 WINKELCENTRUM DE VRUCHTENBUURT & WIJKBERAAD VRUCHTENBUURT “SAMEN STERK!”

WINKELCENTRUM DE VRUCHTENBUURT ORGANISEERT

VRIJDAG 15 NOVEMBER VAN 18.00 TOT 21.30 UUR

SHOPPING NIGHT &

LAMPIONNENOPTOCHT

VERZAMELEN TUSSEN 18.00 EN 18.15 UUR OP HET POMONAPLEIN, VOOR DE INGANG NAAR ACHILLES. LAMPIONNEN WORDEN TER PLEKKE UITGEDEELD.

2


13 november 2013

WIJKEN VERGADEREN

Groenonderhoud laat te wensen over De manier van groenonderhoud zorgt voor ontevreden bewoners. Ze voelen zich gepasseerd en worden opgescheept met onaangekondige voorzieningen. De gemeente zou er goed aan doen overleg te plegen met bewoners en controles uit te voeren op gepleegde werkzaamheden.

Kom Loosduinen Kom Loosduinen nodigt haar wijkbewoners uit tot het bijwonen van de Algemene Bewonersvergadering op donderdag 21 november (19.30 uur) in de vergaderruimte van de Abdijkerk. Agendapunt is ondermeer het activiteitenplan 2014. Ook zullen diverse ontwikkelingen in het werkgebied worden besproken. In 2014 bestaat wijkberaad Kom Loosduinen 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan krijgen alle aanwezige bewoners en belangstellenden na afloop van de een bijzondere attentie uitgereikt. Bewoners Zeewindelaan in Kijkduin klagen over uitzicht

Nieuw Waldeck Dinsdag 19 november kunnen wijkbewoners van Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt om 19.30 uur de najaarsvergadering bijwonen in wijkcentrum De Geest. Op de agenda staat onder meer het voorstel wijziging van de statuten, door de aansluiting van de Tuinenbuurt. Ook zal de intentie van het wijkberaad voor 2014 worden gepresenteerd. Bovendien kan er met vertegenwoordigers van diverse partners worden gesproken. www.nieuwwaldeck.eu.

Cie Loosduinen De projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de Commissie Loosduinen vergadert dinsdag 19 november in de vergaderruimte op de eerste etage van de Henneberg. (aanvang 19.30 uur) Op de agenda staan diverse bouwprojecten. Desgewenst kan men gedurende vijf minuten over het betreffende agendapunt inspreken. Dit dient men vooraf te melden (tel: 070 - 3537945, loosduinen@denhaag.nl ) of uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering.

��������������

����������� ���������������������

������ ���� ���� ��

������������������������ ���� ��������������� ������� ����� �������������� ������� ���� ����������������� �������������������� ������������������

�������

Het is inmiddels vier jaar geleden dat er - op veler verzoek van de bewoners - nieuwe beplanting is aangelegd aan de Zeewindelaan in Kijkduin. Gebrek aan geld, gaf de gemeente toentertijd aan als reden dat het zo lang op zich had laten wachten. En nu heeft de gemeente diezelfde beplanting weer weggehaald, zonder overleg met de bewoners, die nu tegen een hekwerk van gaas aankijken. “We waren blij met het groen aan de overkant en de bramen die we ‘s-zomers konden plukken”, laat bewoonster Monica Tuijnman deze krant weten. “Het kan toch niet zo zijn dat je, in deze straat gemiddeld zes ton betaalt voor een woning, en vervolgens vanuit je raam tegen een smerig hek

GroenLinks wil vervanging omgewaaide bomen Tijdens de herfststorm eind vorige maand zijn er in Den Haag 300 bomen omgewaaid. GroenLinks wil nu dat er binnen een jaar 300 extra bomen worden geplant. Raadslid Arjen Kapteijns: “Bomen in de stad zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Als het aan GroenLinks ligt, worden deze 300 bomen dan ook zo snel mogelijk vervangen.” Kapteijns dient bij de behandeling van de gemeentebegroting een voorstel in om 300 bomen extra te planten in 2014, zodat het bomenbestand op peil blijft.

Op de voorgrond Wateringen, de overkant Den Haag

moet aankijken? Plaats er dan een klimop tegen of zo.” De bewoners zijn verbolgen over het feit dat de gemeente zonder enig overleg gepleegd te hebben over is gegaan op het verwijderen van dit groen. Navraag van de in dit geval ironisch genaamde bewoonster Tuijnman leerde dat de beplanting eruit is gehaald omdat het verwaarloosd zou zijn en het niet te beheren was. In plaats van beplanting komt er nu een kruidenvegetatie en dat betekent dat het stuk twee per jaar gemaaid gaat worden. “Een kruidenvegetatie houdt in dat er heel het jaar verschillende soorten staan te bloeien, zoals langs de Lozerlaan het geval is”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente is al geruime tijd en in verscheidene wijken overgaan op deze manier van groenonderhoud. En niet iedereen is hier over te spreken. “De gemeente pleegt niet alleen minder frequent onderhoud, de kwaliteit van het onderhoud laat vaak te wensen over”, vertelt Alice van der Helm uit het Wateringse Veld (waar het verschil in onderhoud per gemeente goed te zien is). “Maaiwerk wordt afgeraffeld, aangerichte schade door machines wordt niet hersteld en tot overmaat van ramp lapt het ingehuurde personeel de verkeersregels niet zelden aan hun laars, dan komt er ineens zo’n pick-up vanuit tegengestelde richting de straat binnenscheuren…”

Wat is er Loos? Karsten Klein Stadsdeelwethouder Loosduinen

Buurthuis van de toekomst Deze week open ik het 25e Buurthuis van de Toekomst, in Bezuidenhout. Dit is een mijlpaal op een reis die begon in Loosduinen waar ik met The Hungry Mind in Ockenburg het eerste allereerste Buurthuis van de Toekomst opende. Buurthuizen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Een goed bestierd buurthuis is de huiskamer van de wijk waar iedereen samenkomt. Waar ruimte is voor ontspanning en creativiteit en waar mensen elkaar beter leren kennen. In deze tijd van bezuinigingen is het echter moeilijk om deze buurthuizen voor een klein aantal gebruikers open te houden. Zo is het ook niet meer van deze tijd meer van deze tijd dat de overheid betaalt en bepaalt wat er in de buurthuizen gebeurt.

3

Zingende flat laat opnieuw van zich horen Het is drie jaar geleden dat het toen massaal toegestroomde publiek op het Loosduinse Hoofdplein vanaf de galerijen van de flat aldaar werd toegezongen door een groot Loosduins gelegenheidskoor. De Zingende Flat was uniek in Nederland en een groot succes. Dit succes wil de winkeliersvereniging dit jaar zien te evenaren tijdens de Loosduinse Christmas Fair op 22 december. Een groot Loosduins gelegenheidskoor zal die dag samen met het kinderkoor van christelijke basisschool De Vliermeent een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Mensen die graag meezingen, kunnen zich nu al aanmelden. Dat kan via loosduinenwinkelcen trum@gmail.com, maar ook onaangemeld kan men 20 november naar de eerste repetitie komen. Noten kunnen lezen is die dag geen voorwaarde, zin om te zingen wel. Iedereen die vier woensdagavonden in de gelegenheid is om te oefenen is van harte welkom. De repetities staan onder leiding van dirigent Kees van Venetië en pianiste Valeria Petounova. De repetities worden gehouden op woensdag 20 en 27 november en 4 en 11 december in de Abdijkerk van 20.00 tot 21.30 uur.

Daarom hoort bij het buurthuis van de toekomst ook een online marktplaats. Wie wat wil ondernemen in de wijk en daar een ruimte voor zoekt kan zich aanmelden, wie een ruimte over heeft en daar een activiteit voor zoekt kan hetzelfde doen. Zo blijft de sociale functie van het buurthuis overeind zonder dat de gemeente zich overal mee bemoeit. Met de marktplaats bieden we een mogelijkheid, inwoners van de stad pakken het vervolgens zelf op. Deze aanpak past prima in de filosofie van ons college. Ook op andere terreinen wordt gezocht naar verbindingen met de wijk en naar efficiënt gebruik van bestaande ruimte. Zo is er de Brede Buurtschool waar de verbinding tussen school en wijk wordt gelegd en werden reeds een fors aantal particulieren en ondernemers bereid gevonden een ruimte die niet gebruikt wordt in te richten als buurtstalling. Op die manier krijg je in Den Haag al een voorproefje van de participatiesamenleving die nu overal opduikt. De nieuwe, door de gemeenschap gedragen buurthuizen, noem ik dan ook met trots “Buurthuizen van de Toekomst”.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


4

13 november 2013

�����������

����������������

�������� ����������� ����������������

��������������

��������� �������� �������� �������

������������������ ������������������

��

���

�����

��������������

���������

����������������

�����������

�� �

���������������

���������

���������� �������������

���

��

������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������

������������������� ���������������� ��������������������

����� ������������� ����� ������������� ����� �������������

�����������������

�������������������������������� �������������� ��������������������������������� ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

�����������������

�� ���

�� ��

� �

���������� ��������� �����������������

���������

���������������������������

�����������

�����������������

���������

Speciaal Slagerij Jeursen

�����������������

����������������������

�����

�����������������������������������

�����������������������

�����������������������

�������

�� �

��������������������� ����������� ������������ ����������������

���������������

�������������������������� ������������������

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Juwelier Antiquair

Uw vertrouwen waard �������������������������������������� �������������������������������������������

�����������������

�������������������������� ��������

������������������� ������������������ ����������������������

�������������������� �������������������

�������������������� ��������������� ��������� ��� ��� �������

��������

����������

�����

��������� �������� ����������

���

�������������������������� �������������������������� ���������������� ����������������������

������ ������ �����


13 november 2013

5

Speelgoedbeurs opent deuren voor gezinnen met Ooievaarspas Woensdag 13 november vindt de eerste uitdeelactie van de Speelgoedbeurs Den Haag plaats, de eerstvolgende is vrijdag 15 november. De Speelgoedbeurs biedt speelgoed aan gezinnen met kinderen die van een minimum inkomen leven. Deze gezinnen hebben na de noodzakelijke uitgaven voor huur, kleding en eten geen geld meer voor speelgoed. 125 gezinnen met een ooievaarspas hebben een uitnodiging ontvangen. Zij kunnen drie gratis cadeautjes uitzoeken in de winkel aan

het Westeinde 125a. Steeds meer gezinnen leven rond of zelfs onder de armoedegrens. Alleen al in Den Haag zijn er zo'n 22.000 kinderen waarvoor nauwelijks in de dagelijkse levensbehoeften voorzien kan worden. “Er blijft geen geld over voor speelgoed” vertelt voorzitter Aad van Schie. “En speelgoed is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: het stimuleert leren en het geeft veel plezier. Speciaal voor deze gezinnen is de speelgoedbeurs opgericht”.

Extra opvangplekken voor dakloze probleemgezinnen Er komen in Den Haag twintig extra opvangplekken voor dakloze gezinnen met meervoudige problemen. Tot nu toe werden deze gezinnen opgevangen binnen de bestaande voorzieningen voor dak- en thuislozen. De gemeente realiseert de nieuwe gezinsopvang buiten de locaties voor de reguliere maatschappelijke opvang. De woningen worden geleverd door de Stichting Noodopvang Haaglanden. Het gaat om huizen in kindvriendelijke wijken, dichtbij scholen, openbaar vervoer en andere voorzieningen. De gezinnen krijgen begeleiding van gezinscoaches van de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook kan op an-

Ontvangst prijswinnaars Hotelmanager Jack den Heijer ontving afgelopen zaterdag de winnaars van de vakantiefotowedstrijd. Ineke Wieringa won met haar foto, die zij afgelopen zomer maakte in Californië, een luxe overnachting in het NH Atlantic in Kijkduin. “Het was een heerlijk uitstapje,” zo schreven Ineke en haar man Willem ons na afloop. Zij hebben genoten van een lekker diner, een pianoconcert, sauna, zwembad, uitgebreid ontbijt en een wandeling. De Nieuwe Loosduinse Krant dankt Jack den Heijer en NH Atlantic voor deze prachtige samenwerking.

dere terreinen hulp worden ingeschakeld. Het is de bedoeling dat de gezinnen een zelfstandige huishouding voeren en op den duur weer helemaal op eigen benen te kunnen staan. De extra opvangplekken zijn per 1 januari klaar voor bewoning. Wethouder Rabin Baldewsingh: "Gezinnen met kinderen horen niet thuis in de opvang tussen volwassen dak- en thuislozen. Met de nieuwe gezinsopvang bieden wij het hele gezin een rustige plek, waar zij goede hulp krijgen die erop is gericht hun leven weer op de rit te krijgen. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop."

������������ ���������������������

������������

������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������

����������������������������������� ��������������������� �������� ����������

����������������������������������� ��������������������������������� �������������������� ���������������� �����������������

������� �������

�����

����������

���������������

�����������������

��������������������� ����������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������

���������������������������������� ��������������������� �������� ���������

�������� ��������

�����

����������������

����������

������������ ����������������������������������������������� �������������������������������������������


13 november 2013

6

Fred’s Home Style ctie

a Speciale najaars

Tapijt vloerbedekking nu in de aanbieding!!!! 4 prachtige kleuren

�������������������������

��

������������������

����������������������� ����������������

������������ ������������ �������� �������������

����������

����������

�������������������������������

��������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������

������������������������������������������ ����� ����������������������������������������� ��������������������������������

���������

Wij hebben onze eigen vakkundige stoffeerders zodat ook uw garantie goed zit.

Tevens loopt onze laminaat actie door tot eind December.

Laminaat 3 decoren

inclusief ondervloer en plakplinten

Gratis Gelegd! � 25,-

per m2 inclusief BTW

Ook voor alle binnen en buiten zonwering

Fred’s Home Style Winkelcentrum Waldeck Alphons Diepenbrockhof 29 - 30 • Den Haag tel 070 - 4 041 585 • www.fredshomestyle.nl

���������������

�����������������������������������������������������������

������������������������������������� �����������������

Gratis Gelegd! � 15,- per m2 inclusief BTW.

M&O is uitgebreid!

OPEN DAG

Om u kennis te laten maken met de nieuwe oefenruimte van

������������������������������

����� ���������������������������������������������������������������� ��������� ���� ���������������������������������������������������������������� ������������� ������������������������������������������������������������� �������� ���������������

���������������������� ������������������������������������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������

���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ����

��������� ��������������������

��������

�����

������������������� ������������

��������

�����

MIMOSASTRAAT 14 | ZATERDAG 16 NOVEMBER VAN 10.00 TOT 14.00 UUR nodigen wij u van harte uit om langs te komen op onze Open Dag, waar we u onder het genot van een drankje kennis laten maken met onze locatie en de oefentherapiën die wij u hier kunnen bieden. Op deze dag worden de onderstaande gezondheidstests GRATIS aangeboden:

Balans | Algemene kracht benen | COPD Rugstabiliteit | Fiets-fitheid We zien u graag op 16 november!

���������� ��������������������������������������������� ��������������������������

������������������������� ������������������������

����������

����������� ������������ �������� �� ����������

�������������������� ��������������������

��

www.mulderenvanoostveen.nl www.mulderenvanoostveen.nl


13 november 2013

Advertorial

M&O Fysiotherapie viert feest M&O Fysiotherapie heeft aan de Mimosastraat 14 een vierde locatie in gebruik genomen. Reden voor een feestje dus! En iedereen mag komen. Zaterdag 16 november van 10.00 tot 14.00 uur bent u van harte welkom op de open dag. De acht gespecialiseerde therapeuten van M&O presenteren dan trots hun nieuwste praktijk. State of the art apparatuur en de nieuwste technieken, bijvoorbeeld echografie. Alle mogelijke behandelingen, individueel maar ook in groepsverband, kunnen hier worden aangeboden. Compleet zorgaanbod op maat M&O is al bekend als veelzijdige paramedische praktijk voor fysiotherapie, gespecialiseerde sportfysiotherapie, orthopedisch manuele therapie, geriatriefysiotherapie en osteopathie. Door de nieuwe locatie krijgt M&O letterlijk de ruimte om hun zorgaanbod compleet te maken met o.a. ouderenfitness, valpreventie, dry -NEEDLING, COPD- en Parkinson bewegingsprogramma’s, orthomoleculaire voeding, Kinesio taping, artrosetherapie, revalidatie na operatie en sportblessures, RUNNING-therapie, kids’ fitness en ga zo maar door. Een breed scala aan behandelingen op maat. Kom kijken op 16 november en laat u gratis en geheel vrijblijvend testen onder deskundige begeleiding. Jong of oud, het maakt niet uit. M&O zorgt voor zorg. Alle vestigingen.Natuurlijk staan de deuren van M&O voor u open. www.mulderenvanoostveen.nl Mimosastraat 4 3688957 Mimosastraat 14 3233534 Akeleistraat 35M 3688957 Pr Mauritslaan 82 3688957

Lampionnenoptocht Vruchtenbuurt Dit jaar vindt de Shopping Night in winkelcentrum De Vruchtenbuurt plaats op vrijdag 15 november. De kinderen kunnen weer hun hart ophalen, want ook dit jaar wordt er een lampionnenoptocht gehouden. Het is voor het derde jaar dat er vóór de Shoppingnight een lampionnenoptocht wordt georgani-

seerd voor de kinderen, dit jaar begeleid en gecoördineerd met medewerking van Wijkberaad

Nieuwe website voor jongeren met beperking online Wethouder Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid) heeft vandaag de website www.onbeperkthaags.nl officieel geopend. Hij deed dit in het Atrium van het stadhuis in Den Haag tijdens ‘Festival voor Elkaar'. Dat festival wordt georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De website is een online platform voor Haagse jongeren met een fysieke beperking of chronische ziekte. Via de website wil Voorall, de Haagse belangenvereniging voor mensen met een beperking of chronisch ziekte, jongeren de mogelijkheid geven om ervaringen te delen, informatie te geven en te inventariseren wat er speelt in de stad. Op de website staan Haagse uitgaanstips en informatie over sport en werk. Daarnaast kunnen jongeren met een beperking

Tasty Dreams ‘Kom binnen, want hier is het gezellig!’ Dat is nu al weer een jaar het motto van Hetty Vrolijk, die eind 2012 de voormalige bloemenkiosk in winkelcentrum Waldeck omtoverde tot een piepklein maar knus horeca-etablissement.

Vruchtenbuurt. Voor de optocht verzamelen de kinderen om 18.00 uur voor de poort van Achilles Korfbalvereninging aan het Pomonaplein. Daar krijgen zij een lampion met lichtje aangeboden door de winkeliersvereniging van de Vruchtenbuurt. De optocht loopt door de Vlierboomstraat en de Appelstraat. En als hoogtepunt krijgen de kinderen warme chocolade melk bij café-restaurant Hollandaise. Bij diverse winkels valt er voor de kinderen weer het nodige lekkers te scoren. Zo start de sfeervolle Shopping Night en is het vrijdagavond genieten voor jong en oud. Van 18.00 tot 21.30 uur zijn de deuren geopend van een groot aantal winkeliers met hun unieke aanbiedingen voor deze avond en gezelligheid. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig voor een geslaagde avond en dat mag niemand missen. Nieuwsgierig? Kijk ook pagina 8 en 9 van deze krant.

Loosduinse schrijft boek De 11-jarige Loosduinse Naomi Pijpers mag zich sinds afgelopen vrijdag publicerend schrijfster noemen. Haar boek, Het geheim van Oi Klufrieke, is sinds vrijdag te bestellen. Het verhaal gaat over vier vrienden die op vakantie zijn in Griekenland waar zij een groot geheim ontdekken, dat uiteindelijk leidt tot een belangrijke levensles. Naomi: “Twee jaar geleden begon ik voor de lol een verhaal te schrijven en nu ligt het voor me in boekvorm! Iedereen moest lachen om de manier van schrijven maar het past helemaal in deze tijd. Dat maakt dit boek dus ook zo leuk om te lezen. Ik hoop dat ik jullie met dit boek een plezier doe en daarbij hoop ik ook dat het einde van het verhaal jullie even aan het denken zet.”

STUUR UW TIPS EN FOTO'S redactie@loosduinsekrant.nl

Het boek is te bestellen via www.boekscout-yo.nl

0174-271674

������������������������������������� ��������������

er doorgeven waar voor hen de ‘hobbels' in de stad zitten. Den Haag telt naar schatting 20.000 jongeren met een beperking.

Afgelopen zomer hebben heel wat mensen aangenaam vertoefd op het later ontstane terrasje waar zij genoten van allerlei versnaperingen. Hetty noemt haar kleine uitspanning het liefst een tearoom, met veel mogelijkheden zoals een high tea en een cupcakeparty voor de kinderen. Maar je kunt er ook terecht voor gewoon een kopje koffie, eventueel met (homemade) gebak. Daarnaast verzorgt Hetty verschillende workshops. De komende periode is er geen ijs, maar zijn er wel oliebollen en ander lekkers verkrijgbaar. Loop eens binnen bij Tasty Dreams en maak kennis met de smulkaart. Tasty Dreams is gevestigd op de hoek van het winkelcentrum, nabij Hazejager Woonsfeer.

������������������������������������������ ��������� ������ ��� ������� ����� ������� ��������� ��� �������� ��� ����������� ������ ��������������������������������������� ����� ��� �������� ������ ��� ����� ���� ����� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ ��� ������� ���� ���� ����������� ������������ ����� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ����������� ���������������������������������������� ��� �������������� ������ ����� �������� ��� ��� �������������������

���������� ���� ��� ��� ������� ������ ��� ��� ��� ������� ����� ����� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ��� ����������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������������������� ��� ���� ������������ � ���������� ���� ��� ���� ����������������������������������������� ��������������������������������������

��� ����� ����� ���� ���� �������� ���� ��� ������������������������������������������� ������������� ������ ��� ���� ������������ ������ ��� ������� ��� ���� ��� �������� ���� ���� ����� ���� ��� ����������� ������� ��� ������������������������������������������ ���� ���� ����� ��������� �������� ������ ������� ��� ���������������� ����� �������� ���������������������������������������� ��������� ����� ����� ������������� ������������������������������������������ ������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ��� ��� ��������� ���� ���������� ������ ����� �������� ����� ��� ���������������������� ���� ���� ��� ������ ����������� �������� ��� ���� ���������� ���������� ���������� ����� ����� ����� ����� ��� ����������� ��� ������������� �������������� ����������������� �������������� ��������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������� ������������������������������������������ �������� ���� ��� �������� ������������� ��� ���������� ������ ��� ����������� ��� ����������� ���������������������������������������� ���� ��� ��� ������� ������ �������������� ������ �� �������� ������� ����� ����� ������ ����������������������������������

Den Haag Laan van Meerdervoort 334d (070) 361 40 52 ���������������������������������������������������� �����������������

Bel nu voor een afspraak

7


13 november 2013

8

WINKELCENTRUM DE VRUCHTENBUURT ����������������� ����������� ��������� ������

���� ������� ��������� ������

� � � � � �� � � � � � � � � ����������������������������������������

�������������

Shopping Night

����������������� �������������������������� ����������������������

����

������������� � �������� �������������� �

15 november van 18.00 tot 21.30 uur: Lips�ck en nagellak

veel trendy kleuren samen voor € 9,95

�������

De ideale so� eyeliner �jdens de Shopping Night van €13,25 voor € 8,50

������������������������������������ ����������������������

���

������������������

Hebt u vragen over uw huid en huidverzorging? Wij adviseren u vrijblijvend!

�������������������������������������� ����������������������������

���������������������

�������������� ������������������������������� ��������������������������� ���������������������� ���������������

SHOPPING NIGHT DEN HAAG

������������������� ������������������� ������������������������

15 NOVEMBER 2013 18.00 UUR TOT 22.00 UUR

KRASKAART

open en ontvang Kras hieronder één vakje op uw aankopen.* vandaag direct korting

dag van ontvangst! art is alleen geldig op de

*Deze kraska

Speciaal voor u hebben wij op deze avond modeflitsen. En u ontvangt deze avond van ons een kraskaart waarmee u kunt krassen voor directe korting. Wij hopen u natuurlijk te mogen begroeten op onze Shopping Night.

Den Haag,����������������������������������������������www.aubonmarche.nl


13 november 2013

Vrijdag 15 november van 18.00 tot 21.30 uur

SHOPPING NIGHT

�������������������������

���������������������� �������������������������������

��������������������������������� ������������

��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� �

�������������������

�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������

������������������������� �����������������������

��� ������� �������

���������� ��������������

��������������

��������������������

�������������

��������������������

������������

�������������� ������������������������� ���������������� �������������

�����������

��������������� ���������������

���

������������ ��������

�������������������������������������������������� ����������������������

���������������

�������������������� �������������

����������������������

����� �������������������������

������������������������� �������������������������������������������������������������������������

������

���������������������� �������������������

������ �������������� ��������

�������������������

�������������������� �������������������

�����������������������������������������������

���������

�������������������

�������

�������������������

�������������������� �������������

9


10

13 november 2013

Succesvolle aanpak van hardnekkige wonden Mijn huid is nu gelukkig weer helemaal genezen.”

Ongemerkt kan een klein wondje uitgroeien tot een nare wond die niet vanzelf geneest. Pas toen de wond aan het been van Anne de Bruijn (69) uit Leiden het lopen bemoeilijkte, kwam ze via de huisarts bij Keizer Kliniek terecht. Waar ze haar gelukkig snel konden helpen. “Mijn linkeronderbeen deed al weken pijn en voelde zwaar aan. Bovendien begon de wond onprettig te ruiken. Terwijl ik mezelf goed verzorg, daar lag het echt niet aan. Ook door het dagelijks zwachtelen van mijn been door de thuiszorg genas de wond niet.” Gespecialiseerde artsen “Mijn huisarts schrok toen hij de wond zag en verwees me direct

door naar Keizer Kliniek. Het team van specialisten, die ervaring heb-

“Een aantal artsen hebben samen mijn wond genezen” ben met chronische wonden, hebben me samen onderzocht. En zijn meteen met de behandeling begonnen. Het ging na een week al beter. De zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Keizer Kliniek in het basispakket.

Chronische wonden Veel ouderen hebben last van chronische wonden, vaak aan benen of voeten. De oorzaak kan een aandoening zijn, zoals diabetes of hart- en vaatziekten. Een verminderde doorbloeding van de huid, een infectie of andere factoren kunnen ervoor zorgen dat kleine wondjes moeilijk of helemaal niet genezen. En uitgroeien tot hardnekkige chronische wonden. Een goede analyse en gerichte behandeling kan in veel gevallen voor genezing zorgen.

088-783 8238 www.keizerkliniek.nl

Prinses Catharina Amaliastraat 28-Den Haag | Zwaluwweg 2 - Voorschoten

Lage rugpijn en pijn aan het heiligbeen Heuppijn uitstralend naar de knie Diepe kramp in de onderrug bij langzaam lopen en lang staan Onverklaarbare buikpijn Pijn in de lies – bij mannen ook pijn aan de testikels Darmklachten – regelmatig constipatie en/of diarree, extreme winderigheid � Blaasklachten – frequent urineren, incontinentie, probleem met het legen van de blaas � Pijn tussen de schouders � Nekpijn – regelmatig in combinatie met hoofdpijn � � � � � �

Een scheefstand van het bekken kan direct invloed hebben op een wervel (subluxatie) en de zenuwen die vanuit de wervelkolom naar de organen en de spieren lopen. Een belemmering van een zenuwimpuls kan resulteren in disfunctie van organen en spieren. Door de stand van een wervel te corrigeren wordt het lichaam weer terug in balans gebracht. Als voormalig PPOD patiënt heb ik mij jarenlang beziggehouden met het bestuderen van structurele veranderingen en welke invloed deze hebben op spier-, zenuw- en orgaan- functies. Vanwege mijn persoonlijke ervaringen heb ik een unieke behandelmethode ontwikkeld en ben ik daardoor gespecialiseerd in bekkeninstabiliteit en PPOD syndroom. Wilt u weten hoe Chiropractor Wright u kan helpen? Neem voor een gratis Myovision scan en consult contact op met

CHIROPRACTIE WRIGHT

���������������������������������������������������������

CHIROPRACTIE HOLYSTAETE

������������������������������������������������������ www.Balance4Health.nl

van Keizer Kliniek. Ze zijn gespecialiseerd in chronische wonden en problemen met de bloedvaten. Ondersteund door moderne systemen en apparatuur stellen de artsen een betrouwbare diagnose. En brengen uw huisarts op de hoogte van de behandeling en eventuele nazorg. Keizer Kliniek werkt intensief samen met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum en andere ziekenhuizen in de regio. Als doorverwijzing nodig is, hoeven onderzoeken daardoor niet opnieuw plaats te vinden.

����������������

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

PPOD staat voor Pelvic Pain and Organ Dysfunction–chronische bekkenpijn en orgaandisfunctie. Bekkeninstabiliteit komt bij beide seksen in alle leeftijds-categorieën voor. Chronische bekkenpijn is een veel voorkomende aandoening bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het PPOD syndroom wordt vaak niet herkend vanwege de grote variatie in symptomen:

De beoordeling van uw klachten gebeurt vakkundig en snel door de ervaren specialisten

���������������

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

Bekken Instabiliteit - PPOD Syndroom

Keizer Kliniek: vakkundig en modern

Belangrijke telefoonnummers Ambulance: 424 46 50 Politie: 0900 8844 Brandweer: 424 46 44 Alarmnummer: 112 DOKTERSNACHTDIENST: 070 - 346 96 69 TANDARTSENDIENST Spoed 070-311 03 05 AA (Anonieme Alcoholisten) 06 28658691 BURENHULPCENTRALE tel. 070-2629999 ALG.MAATSCH.WERK SEGBROEK/LOOSDUINEN WDC De Henneberg, alleen na tel. afspraak 070-365 68 18

➤ ���������������������������������� ➤ ������ ➤ ������������� ➤ ������������ ➤ �����������

Wij geven er kleur aan

������������������������������������ ������������������������� ��������������������������������

SOCIALE DIENST EN SOCIAAL RAADSMAN STADSDEELKANTOOR Kleine Keizer 3: 070-353 79 00 bespr. volgens afspraak DIABETES VERENIGING Tel. info en hulpdienst 070-387 36 39 AMIVEDI voor vermiste en gevonden dieren Den Haag (katten) 070-449 04 09 Den Haag (honden) 070-352 37 65 Westland 0174-515 923 ST. DIERENAMBULANCE DEN HAAG e.o. 070 - 328 28 28 DIERENAMBULANCE DE WIJS alarm 070-3660909 info 06-34035009 DIERENBESCHERMING afd. Den Haag o.a. voor klachtenmelding (inspectie) en alg. info 070-392 42 89 VOGELASIEL DE WULP Heliotrooplaan 15 070-323 15 68 b.g.g. 0174-213 825 KLACHTENLIJN PSYCHIATRIE 035-694 83 96 KLUSJESDIENST LOOSDUINEN 070-397 60 01 PANDORA LOTGENOTENLIJN DEPRESSIE 0900-612 09 09

Behang (werk) �������������� ��������� ���������������� ����������������

Ruim 40 jaar een begrip in de regio Haaglanden

��������������������������������������������������� KOM LANGS VOOR EEN ADVIES OP MAAT

Leyweg 1150, Den Haag T: 070 - 321 14 00


13 november 2013

11

ACTIVITEITEN Sint zoekt een goed boek

kind doet wat hij of zij kan. is, kan in principe iedereen lid worData: zondagen 17 en 24 november, den. Het ruilen gebeurt niet één op één. en 8 en 15 december. Tijd: van 10:00 tot 10:45 uur. De lessen worden Wat je verdient bij de een kun je bij gegeven door Kimm Bloemink, gedieen ander weer uitgeven. Iedereen plomeerd kinderyogadocente. Adres heeft wel spullen op zolder liggen waar een ander nog iets aan heeft. Yogacentrum De Kristallen Naald: PeIedereen heeft talenten of vaardigrenstraat 243 in Den Haag. Voor meer heden waar een ander baat bij heeft. informatie en/of aanmelden voor de Vraag en aanbod wordt dagelijks lessen zie www.yogablooming.nl bekend gemaakt via een maillijst, Acties voor Oost-Java en maar eens in de maand kunnen de leden elkaar ook lijfelijk ontmoeten Roemenië en gratis concerten via het kLETScafé. In het Westland voor ouderen Boekenhoek in de Ontmoetingskerk, is er binnenkort weer een in LoosDe stichting Mens zijn voor de meningang Aaltje Noordewierstraat 199. duinen, op zondag 17 november van sen is vol energie bezig met acties. Speciale opening voor Sint op woens- 14.00 – 16.00 uur. Wie benieuwd is De verkoop van boeken, agenda's, dag 20 november en 4 december, van hoe een Ruilkring werkt kan daar een kerstkaarten, knuffels en nog veel kijkje nemen. Bel voor het precieze 13.00 tot 15.00 uur. meer leuke/practische artikelen adres 06-44378320 (alleen ’s avonds). stelt de stichting in de gelegenheid Spring Awakening Of surf voor algemene info over de zorgprojecten in Oost-Java en RoeVan woensdag 27 t/m vrijdag 29 no- ruilkring naar www.ruilkringdelftmenië uit te voeren. Deze projecten vember aanstaande wordt in de aula westland.nl liggen op het gebied van voedselvan Dalton Den Haag de theatervoorvoorziening, scholing, ouderen- en Behoefte aan een bezoekje? stelling Spring Awakening gespeeld. ziekenzorg. Daarnaast organiseert Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 De Huisbezoekdienst van VÓÓR OuMvM gratis concerten uitgevoerd deren Loosduinen is bedoeld voor uur door het Willy Caron Muziektheater Spring Awakening is een eigenzinnige ouderen in het stadsdeel Loosduinen in verpleeg- en verzorgingshuizen in die behoefte hebben aan regelmatig Den Haag en Haagse randgemeenten musical die het verhaal vertelt van bezoek van een vaste vrijwilliger. Men (gefinancierd door sponsoring of uit een aantal tieners in het Duitsland kan dan even bijpraten, een spelletje eigen middelen). aan het eind van de 19e eeuw: een tijd waarin de wil en wet van ouders, doen of gewoon gezellig samen een Het verpleeghuis in aanbouw in het kopje koffie drinken. Voor meer infor- Roemeense dorp Bordeni zit te wachleraren en geloof boven alles stond en seksualiteit iets was waarover niet matie is de coördinator van de Huis- ten op het plaatsen van verwarmingsbezoekdienst iedere dinsdagochtend elementen en een verwarmingsketel. gesproken werd. Een musical met van 10.00 tot 11.30 uur bereikbaar in De veestapel in het Javaanse dorpje muziek van nu die weerklinkt in een wijk- en dienstencentrum de Henne- Sumberwringin telt nu 15 koeien, verhaal van toen. Spring Awakening is rauw, eigenzinnig en zonder vrolijke berg, tel. 397.60.01. maar de stichting streeft naar 32 diechoreografieën en meezingers. En ren. Komen er tezijnertijd meer, dan Yoga voor peuters en kleuters toch wordt u direct meegesleept in moeten nieuwe stallen gebouwd wordit verhaal vol emotie en ontroering. Samen met je peuter of kleuter spe- den. Het project houdt ook 5 mensen De musical was al in meer dan 18 len met yoga? Zondag 17 november aan het werk, die de veestapel verlanden te zien en overal waar het ge- start er een nieuwe reeks yoga voor zorgen. Gekeken gaat worden wat er speeld werd, was het een groot suc- peuters en kleuters bij Yogacentrum in huisjes van bewoners aan vloeren De Kristallen Naald in de Vruchtences. Nu staan elf leerlingen en twee en daken gerenoveerd moet worden docenten te popelen op de planken buurt. Alle kinderen van 2 tot en met en of een fatsoenlijk bed gewenst van Dalton Den Haag om het u te 4 jaar zijn welkom, samen met een is. Verder overweegt de stichting laten zien: het is een theaterervaring ouder. Bij yoga voor peuters en kleu- de basisschoolkosten te financieren die u niet zult vergeten. Spring Awa- ters worden onderdelen uit de yoga indien ouders van kinderen daar zelf kening is gebaseerd op het toneelop een speelse manier aangeboden. geen geld voor hebben. Ook wil MvM stuk Frühlings Erwachen van Frank We doen dieren na, zingen liedjes, zo nodig zorgkosten van hele arme Wedekind uit 1891. bewegen op muziek en doen masmensen betalen. Al twee keer is een sage- en ademhalingsspelletjes. Plezak rijst van vijf kilo uitgedeeld aan Kletscafé in Loosduinen zier staat centraal, niks moet en ieder 70 ouderen. MvM staat 21 november Ruilkring Delft & Westland organiseert binnenkort weer een zogeheten kLETScafé, waar goederen en Scheveningse Vishandel Albatros Johannes diensten worden uitgewisseld. LETS “De groothandel voor de consument” is de afkorting van het Engelse “LoIn winkelcentrum Leyenburg, Escamplaan schuin tegenover de Albert Heijn cal Exchange Trade System” ofwel Plaatselijk Ruilhandel Systeem. Dit 1 pond Gerookte Palingfilet € 17,50 initiatief, waar geen geld aan te pas 1 pond Gerookte Zalmfilet € 12,50 komt, is overgewaaid uit Canada en 1 pond Gerookte Paling € 12,50 is nu ook in andere landen een groot Gestoomde Makreel 3 voor € 5,00 succes. In zo'n systeem wordt er geen Grote Lekkerbek (Kabeljauw) p/st € 4,50 / 3 voor € 10,00 winst gemaakt en geen rente betaald Gebakken Schol 3 voor € 6,00 en iedereen is vrij om wel of niet te Vers Gebakken Lekkerbekken 3 voor € 5,00 handelen. Een ruilkring bestaat uit Haringen vers v/h mes p/st € 1,50 - 4 voor € 5,00 5e GRATIS mensen die lid zijn van die ruilkring. De aanbiedingen zijn geldig op: Wo. 13, Do. 14, Vr. 15 & Zat. 16 nov.. 2013 Wij zijn geopend van 09.00 tot 17.30 uur! Hoewel het een besloten vereniging Nog even en Sinterklaas is weer in ’t land, dat leest u ook in deze krant. Ieder jaar komt hij steevast op bezoek in onze fraaie Boekenhoek. Daar staan dan, zegt hij, speciaal voor mij honderden boeken op een rij. Romans, thrillers of juist cultuur in goede staat en zeker niet te duur! En wat hij hier nog extra vindt zijn tientallen leuke cadeautjes voor de Sint.En als extra service worden hier uw aankopen verpakt in Sint-papier!

OPLOSSING vorige week

van 10.00 tot 16.30 uur in Saffier/ Woon zorg park Loosduinen aan de Willem III straat 36. Informatie: Gerard van der Beek: tel. 070-3996669 of 06-51306826.

Alzheimer Café Loosduinen

In het Ontmoetingscentrum Dementie in Loosduinen (Mozartduin, Mozartlaan 211) start voor de tweede maal het Alzheimer Café. Dat is op elke tweede donderdag van de maand, van 19.00 tot 21.30 uur. De avonden zijn gericht op mensen met dementie, mantelzorgers, geïnteresseerde wijkbewoners en professionals, kortom iedereen met interesse voor het thema. Er is gekozen voor het avondtijdstip i.v.m. werkende mantelzorgers. Op donderdag 14 november is het onderwerp: “Wat is dementie?” Speciale gast (deskundige) voor deze avond is Dr. Frans Hoogeveen, lector psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool. U bent welkom om 19.00 uur voor de inloop met koffie en thee. Openbaar vervoer: tramlijn 3 halte Mozartlaan. Met de auto, fiets: vanaf de Aaltje Noorderwierstraat laatste afslag rechts Mozartlaan en het eerste gebouw links Mozartduin. Vanaf de Laan van Meerdervoort (centrum) laatste zijstraat links Aaltje Noorderwierstraat en eerste zijstraat links Mozartlaan en het eerste gebouw links Mozartduin. Parkeren uitsluitend aan de Mozartlaan. Daarna loopt u links het bruggetje over en vindt u de ingang aan de linkerkant. Het thema voor 12 december is: Onzekerheid over de diagnose.

Kerk en scouting steunen

De Commissie Kerkenveiling in Poeldijk organiseert op zaterdagmiddag 16 november de 6e bridge- en klaverjasdrive in de aula van de ISW aan de Margrietlaan in Poeldijk. De zaal is om 12.30 uur open en de drive begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Halverwege de middag is er een pauze en om 17.30 uur begint de prijsuitreiking met veel leuke prijzen. De kosten zijn 30 euro per koppel en dat is inclusief koffie of thee en hapjes tijdens het kaarten. Bij bridge worden de lijnen naar sterkte ingedeeld. Tot donderdag 14 november is het mogelijk om aan te melden voor deze bridge- en klaverjasdrive bij Koos van Leeuwen, telefoon 0174280595 of e-mail rieko@caiway.nl Bij 60 tafels is het vol. Het inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op bankrekeningnummer 135364388 van de kerkenveiling Poeldijk met vermelding van ‘6e bridge- en klaverjasdrive’. De

inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.

Rondom het Loosduinse Orgel

Komende zondag om half vier zal er in de Loosduinse Abdijkerk een afsluitende bijeenkomst plaats vinden van de serie 'Zingen rondom het Loosduinse Orgel'. Voor de vijfentwintigste keer binnen een tijdperk van zeven jaar zullen er nog eenmaal liederen klinken uit alle tijden en plaatsen van de kerk. Ondersteund door de cantorij van de Abdijkerk en toegelicht door Henk Lemckert wordt een aantal liederen toegelicht en, zo dat nodig mocht zijn, voorgezongen. Zoals alle keren doet ook het harmonium weer mee, het instrument waaromheen talloze generaties christenen vroeger hun liederen zongen. Deze keer wordt een aantal oude liederen belicht die niettemin weer een plek hebben gekregen in het onlangs verschenen nieuwe Liedboek voor de Kerken. Zo vindt op de valreep van de cyclus een ontmoeting plaats tussen oud en nieuw. Organist is zoals altijd Vincent Hildebrandt die op het monumentale orgel van de Abdijkerk zal openen en eindigen met muziek van Bach. De toegang is zoals altijd vrij, evenals het tekstboekje. Aan de uitgang is een collecte. Het adres van de Abdijkerk is Willem III straat 40.

Anbo-Bingo

Op donderdagavond 21 november houdt ANBO-Westland de 4-wekelijkse bingoavond met prijzen, veelal op het gebied van levensmiddelen, aanvang 20.00 uur. Locatie: ’t Knippie, Poeldijkseweg 39A, Monster. Vrij toegang. Aanmelden bij Hein Maat, tel. 0174-213432 of 06-12383422 of bij Janny Boers, tel. 06-30860860.

Henneberg

Zondagmiddag 17 november Klaverjas en jokermiddag kunt samen met gelijkgestemden een kaartje leggen en nog prijsjes winnen ook. Een deelnemerskaartje voor klaverjassen of jokeren kost 1 euro 85. De zaal is open om 12.00 uur, een uur later komen de kaarten op tafel.

De Geest

Stichting Activiteiten de Geest heeft cursussen in Aquarelleren wilt u deze mooi techniek leren kan dat op de volgende dagen, maandag 13:0015:00, dinsdag 13:00-15:00 en donderdag 19:30-21:30 kom langs of bel. Op dinsdag 13:00 – 17:00 is er nog tafels beschikbaar om te jokeren. Het adres is Georges Bizetstraat 25 en voor informatie kunt u terecht op de website: www.stichtingdegeest.nl of tel: 070-3237853.

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN: Kleren maken de man


ENTEN • RUIME APPARTEM NDE RE • RONDOM ISOLE ING AZ GL BE • EIGEN GROND • LIFT IN DE • FIETSENBERGING W OU ONDERB OR • MOGELIJKHEID VO GE RA GA EN EIG

TE KOOP

Instap klaar kopen? Vraag naar de renovatiemogelijkheden

De hele maand november Van dinsdag t/m vrijdag

All you can eat

Gamba’s

Geserveerd met gemengde salade & dikke Vlaamse frieten

15,50

p.p.

Openingstijden Maa. Gesloten | Din. t/m Vrij. 11.00 - 22.00 uur Zat. 10.00 - 22.00 uur | Zon. 9.00 - 22.00 uur Reserveren T. 0174 - 244 843 of E. info@madestein.nl Madepolderweg 100 | Den Haag

www.madestein.nl

Volg ons ook op facebook &

TWITTER

OPEN HUIS

Catharina van Rennesstraat - Jacques Urlusstraat

Zaterdag 16 no vember van 13.00 tot 14 .00 uur Catharina van Re nnesstraat 141

www.WonenInWaldeck.nl Ruime 3-, 4- en 5 kamerappartementen met lift Vraagprijzen vanaf € 175.000,- k.k. (maandlasten vanaf € 620,-)

N VA INA AT AR STRA TH CA NNES RE

070 350 14 00

������������������������������������ ������������

���������������������������

��� ������� ����������� ������� ��� ��������������� ��������� ���������������� ����������� ������ ������� ��� ����������� ������ ������� ��� ����������� �����

���������������������������������

�����������������������������������������

1

2

1

1


13 november 2013

Lezersbijdrage

Roken is zo slecht nog niet

Vanmiddag stond ik achter school met collega Maggy te roken, toen we plotseling een plons in het water hoorden. Door het muurtje konden we niet zien wat het was, maar ik dacht dat de hond van de mevrouw die daar liep het water in was gesprongen. Toen ik over het muurtje keek, zag ik de hond nog op de kant staan. Huh? Nog iets dichterbij zag ik dat het bazinnetje van de hond in het water was gevallen. Ik trok de sprint al aan om naar de overkant te lopen, toen ik zag dat mevrouw het niet zou gaan redden. Alleen haar gezicht was nog boven water en de extra tijd van het omlopen zou ze waarschijnlijk niet gehaald hebben. Nog net de tegenwoordigheid van geest om mijn telefoon en portemonnee uit mijn jas te halen en vanaf de muur de sloot in gesprongen en mevrouw boven water gehouden en om hulp en 112 geroepen. Collega Sander Egberts kwam naar de overkant gesprint, maar door de hoge kant en de blessure van mevrouw (waarschijnlijk een gebroken been) kregen we haar niet de kant op door haar pijn. Maggy was inmiddels naar binnen om een ladder te regelen. Liggend op de ladder hebben we haar de kant op gekregen, waar de toevallig net passerende achterbuurvrouw de echtgenoot en de verpleegster heeft gebeld. Politie en ambulance waren snel ter plaatste en hebben mevrouw naar het ziekenhuis vervoerd. Ze bleek onwel te zijn geworden en zo in het water te zijn gevallen. Zoals mijn zusje al opmerkte: "Roken hoeft nog niet zo slecht voor je medemens te zijn". Een paar minuten later en we hadden niets gezien of gehoord... Nog één ding vraag ik mij af: hoe krijgt een leerling zo snel zijn/haar telefoon aan het filmen? Dit was echt een halve seconde nadat ik het water in was gesprongen. Rowin Hofker

STUUR UW TIPS EN FOTO'S redactie@loosduinsekrant.nl

0174-271674

Michel Rogier op derde plaats

Rampenoefeningen in HagaZiekenhuis succesvol verlopen In het HagaZiekenhuis zijn afgelopen week twee rampenoefeningen succesvol verlopen. Dat laat het ziekenhuis weten. Zowel De Spoedeisende Hulp van het Juliana Kinderziekenhuis als die op de locatie Leyweg waren het middelpunt van een nagespeelde crisissituatie. Foto: Studio Oostrum

Bij het Juliana Kinderziekenhuis werden als oefening zestien kinderen en hun ouders/begeleiders opgevangen. De kinderen hadden in een bus gezeten die betrokken was bij een kettingbotsing. Er waren geen echte kinderen bij betrokken, maar poppen; de ouders waren figuranten van het ministerie van Defensie. Op de Spoedeisende Hulp op de locatie Leyweg werden veertig volwassen slachtoffers opgevangen. Zij waren zogenaamd betrokken bij een manifestatie met gewelddadigheden. Tijdens deze oefening is er samenge-

werkt met geneeskundige troepen van de krijgsmacht. “Beide oefeningen zijn uitstekend verlopen”, vertelt een woordvoerder van het HagaZiekenhuis. “De Haagse regio kan erop vertrouwen dat het Juliana Kinderziekenhuis en het HagaZiekenhuis bij daadwerkelijke rampen adequaat kunnen optreden. Natuurlijk zijn er bij elke oefening altijd leerzame situaties; dat is ook de reden waarom er wordt geoefend.” De ervaringen worden verwerkt in de draaiboeken die klaarliggen voor eventuele rampen. Bij deze oefeningen lag de nadruk

op het testen van de interne alarmprocedure, de beoordeling (triage) van rampenslachtoffers en het bepalen van de behandelcapaciteit. De oefeningen maakten deel uit van de interregionale rampenoefening Samen Sterker die in de provincie Zuid-Holland is gehouden. Hierbij is samengewerkt door de veiligheidsregio’s, hulpdiensten, gemeenten en het ministerie van Defensie. Het is de eerste keer dat in ZuidHolland een dergelijke grote oefening plaatsvond in de vier veiligheidsregio’s.

Foto Lieuwe Faber

Fiets in de fik

In de nacht van 10 op 11 november is er brand gesticht aan de Laan van Eik en Duinen. Het betrof een bakfiets met fietstassen die tegen het huis stond geparkeerd. Door een wonder is de brand niet overgeslagen op het huis waar meerdere kinderen recht boven de brand hun slaapkamer hebben. De vandalen zijn nog niet opgepakt.

13

Groen speelplein

Wethouder Van Engelshoven van onderwijs opende samen met leerlingen en andere belangstellenden het groene speelplein van basisschool Wonnebald. Dat het plein ook gebruikt kan worden door buurtgenoten en dat het ontwerp een grote groene component in zich heeft, maakte dat de gemeente ook haar steentje wilde bijgedragen.

De leden van CDA Den Haag hebben Loosduiner Michel Rogier voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vlak achter huidig lijsttrekker Karsten Klein gezet, op de derde plek van de kandidatenlijst. Michel Rogier: “Ik ben natuurlijk super trots”, vertelt Rogier. “Het is een geweldige uitgangspositie om iets voor je stad en stadsdeel te kunnen doen.” Als beëdigd fractievertegenwoordiger draaide Michel Rogier de afgelopen drie jaar al mee in commissievergaderingen van de gemeenteraad. “Ik kan dit zeker niet alleen. Ik begin mijn dag vaak in het koffiehuis en ben vrijwel dagelijks in Loosduinen in gesprek met bewoners, organisaties, wijkberaden en ondernemers. Zij zijn het die durven op te staan en aan de bel te trekken, alle credits voor hen.”

Harry Vogelezang benoemd Harry Vogelezang is per direct aangesteld als voorzitter van de Groep de Mos werkgroep Loosduinen. Zijn taak: 'De ogen en oren van het stadsdeel Loosduinen'. Partijvoorzitter Wil Vonk is blij met de nieuwe aanwinst: "We groeien als kool en met Harry als stadsdeelvoorzitter kunnen we de belangen van de inwoners van Loosduinen nog beter behartigen in het gemeentehuis", aldus Vonk. Harry Vogelezang, woonachtig in Loosduinen, heeft er zin in: "Ik nodig alle Loosduiners uit om mee te denken over een beter Loosduinen. We hebben al veel geagendeerd in dit stadsdeel, zoals het bestrijden van de extreem hoge erfpacht, een schoner Loosduinen en een reddingsboei naar Chalet Ockenburgh. Maar er is meer te doen ".

Moderne behandeling van spataderen Al een paar jaar liep Esther Barendse (42) uit Zoetermeer rond met grote spataderen op haar linkerbeen. “Ik liet er lange tijd niets aan doen, want ik was bang voor littekens en een lange hersteltijd.” Een gespecialiseerd vaatchirurg van Keizer Kliniek hielp haar er uiteindelijk vanaf: snel en zonder littekens. Vorig jaar kreeg Esther steeds meer last van de spataderen op haar been. “Mijn been voelde zwaar aan en ik kreeg gezwollen voeten. Uiteindelijk besloot ik dat het tijd werd om er iets aan te laten doen. Ik had alleen niet veel zin om wekenlang met steunkousen rond te lopen. Daarnaast was ik bang dat ik er littekens aan zou overhouden.” Geen litteken Via haar huisarts werd Esther door-

verwezen naar Keizer Kliniek. Daar onderging ze een laserbehandeling onder plaatselijke verdoving. “Ik kon direct weer naar huis. Ik

“Ik heb spijt dat ik het niet eerder heb laten doen” hoefde ook maar twee dagen een steunkous te dragen. Ik ben zo blij met het resultaat! Geen litteken te De zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Keizer Kliniek in het basispakket.

zien. Achteraf had ik het veel eerder moeten laten doen.” Spataderen Spataderen ontstaan als kleppen in de vaatwand niet goed functioneren. Het bloed stroomt dan terug in de ader waardoor die opzwelt. Als spataderen jeuken of pijn doen, is het verstandig ze te laten behandelen. Bij Keizer Kliniek beoordeelt de specialist na onderzoek eerst welke ingreep nodig is: een laserbehandeling of een andere methode. Alle methoden zijn snel en veilig en geven een mooi en blijvend resultaat.

Keizer Kliniek: vakkundig en modern De beoordeling van uw klachten gebeurt vakkundig en snel door de ervaren specialisten van Keizer Kliniek. Ze zijn gespecialiseerd in de behandeling van vaatproblemen zoals spataderen en adervernauwing. Ondersteund door moderne systemen en apparatuur stellen de artsen een betrouwbare diagnose en brengen uw huisarts op de hoogte van de behandeling en eventuele nazorg. Keizer Kliniek werkt intensief samen met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum en andere grote

088-783 8228 www.keizerkliniek.nl

Prinses Catharina Amaliastraat 28-Den Haag | Zwaluwweg 2 - Voorschoten

ziekenhuizen in de regio. Als doorverwijzen nodig is, hoeven onderzoeken daardoor niet opnieuw plaats te vinden.


14

13 november 2013

��������� � �������������������������

��������������������������������

�������� �

�� ���������

�� �����������

�� ����������

������������������������������������� ������������������������ �������������������� �������������������� ���������������� �������������������� �������������������� �������������������

Stoffeeratelier Albert van der Putten ��������������������������������������

���

��������� ������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������

�����������������

��������������������������������

KERKDIENSTEN 17 november PROT. GEM. 'S-GRAVENHAGE ABDIJKERK 09.30 uur: dr. Reijer de Vries BOSBESKAPEL 10.00 uur: ds. M. Koster NED. HERV. EVANGELISATIE De Wiekslag, Molenbrink 68A 09.30 uur: ds. H. de Greef 15.30 uur: ds. H. de Greef BETLEHEMKERK Laan van Meerdervoort 627 10.00 uur: ds. L.J. Vogelaar 17.00 uur: ds. A. Vastenhoud CHR. GER. JERUZALEMKERK Pomonaplein 49 10.00 en 16.30 uur PAROCHIELOCATIE MARIA VAN EIK EN DUINEN O.L.V. Hemelvaartkerk zat.13.00 en zondag 10.00 uur STADSABDIJ H. Pastoor v. Ars zat. 19 uur en zondag 10.30 uur VERZORGINGSHUIZEN HOUTHAGHE 10.00 uur: mevr. Lenie Ridderhof WZP LOOSDUINEN Willem III straat 36 zat. 16 nov. 19.00 uur TABITHA Mozartlaan 280 16.30 uur: geen opgave DUINHAGE zaterdag 16 nov. 16.00 uur: dhr. J.J. de Haan HUIZE EYKENBURG 10.00 uur: geen opgave

Aangesloten AVR / Singleskeurmerk / Geschillencommissie

www.stichtingdate.nl

BEL FIRMA DE VLUGT

Gratis offerte. Door heel Nederland. 06 - 125 32 457 ook na 18.00 uur www.belfirmadevlugt.nl

ONDERHOUD

�������������������������������������

�����������

������������������� ����������������� �������������������� �������������������������

Bowi vof zoekt voor het bezorgen van De Nieuwe Loosduinse Krant

bezorgers

Lees de Bijbel... Geen Bijbel? Kom langs in de Bijbelkiosk op het Arnold Spoelplein. Elke zaterdag van 9.00 - 17.00 u

Moet de woning leeg Veegschoon opgeleverd

�������������������������� ���������������������������� ������������������� Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt Persoonlijke begeleiding en voorstellen Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen Stella Lens tel.: 070-367 86 18 of b.g.g. 0800-022 0255

Eenzaam in God’s aanwezigheid?

WONINGONTRUIMINGEN

�������������

Bel vandaag nog! Stichting Date, duurzame man-vrouw relaties sinds 1969

REMONSTRANTSE GEMEENTE Laan v. Meerdervoort 955 10.30 uur: ds. M. Slootmans DE GOEDE HERDER Meidoornstraat 9 10.00 uur: evangelist Th. Meij PINKSTERGEMEENTE DE ROTS Albardastr. 60 10.00 uur: dhr. K. de Jong NED. HERV. KERK POELDIJK 10.00 uur: ds. E. Bouman 19.00 uur: ds. M.C. van Pelt HERV. GEMEENTE Ter Heijde 9.30 uur: themadienst scholen bij: PROT. GEM. MONSTER Burg. Kampschöerstraat 25 09.30 uur: ds. H Mast HERV. GEMEENTE MONSTER 09.30 uur: ds. B.M. van den Bosch 16.30 uur: ds. P. Nobel

in de Vruchtenbuurt. Bel BOWI vof: na 18.00 uur 0174 - 631 748 06 44 23 85 47 of mail naar: bowivof@kpnmail.nl

VLOOIENMARKT DEN HAAG zon. 17 November

sph. Ockenburgh Wijndaelerduin 27 120 kramen VOLGEBOEKT! donevents.nl 0294 - 237 320

����������� �������������������� ��������������

ONTVREEMD Woensdag 6 nov. omg. Glenn Millerhof

FIETS

STORM UITVAARTVERZORGING BESCHIKBARE UITVAARTCENTRA

’WALDECK’

OUDE HAAGWEG 28, 2552 EP DEN HAAG

’SORGHVLIET’

GROOT HERTOGINNELAAN 1, DEN HAAG

UITVAARTCENTRUM ’NOOTDORP’ VEENWEG 14, NOOTDORP TEL 015 88 74 538

John de Hoogh Uitvaartleider

DAG & NACHT BEREIKBAAR TEL +31 70 397 8877 FAX +31 70 397 3587

DIVERSEN ����������������� �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������ ����������������������������� ������������������ ���������������� ��������������������������� ����������������������� ����������������������

�������������� ����������� ������������ ������������

��������������� �������������������� �������������������������� �������� ������������������������ �������������������������� ��������������������������� ��������������� ����������������

Tuincentrum Ockenburgh

����������������� ��������������

www.tuincentrumockenburgh.nl PERSONEEL ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������

LESSEN �������������� ����������

���������������� �������������������� ����������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������� ���������������������� ������������������� ��������������

������������������ ������

GEVRAAGD Gratis rommelmarktspullen gevraagd Tel : 06-4382 1305

TE KOOP

TE KOOP WITGOED

GROTE PARTIJ WASAUTOMATEN Drogers, koel- en vrieskasten. Amerikaanse koelkasten, lichtbeschadigd en showmodellen met korting tot 60%. Alles met garantie. Gratis thuisbezorgd!

ZWENNES

Brouwersgracht 5, Den Haag Tel.: 070 - 3897301

��������������������� ���������������������

Woensdag 20/11 en 4/12 van 13 tot 15 uur Boeken-platen-cd’s-dvd’s-legpuzzels Extra: tientallen leuke cadeautjes vanaf €0,50 Uw aankopen worden gratis ingepakt Ingang Aaltje Noordewierstraat 199

���������������������

dames merkkleding, mt 38: met aanhangkarretje met de 6 broeken, 2 rokken,2 Nieuwe Loosduinse Krant. truien,15 shirts enz. €40 Heeft u infomatie, bel dan 06-18050061 06 44 23 85 47 ---------------------------------------- ----------------------------------------

www.overlijdensboek.nl

������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������� ����������

���������� ����������

��������� ������������

����������������������������������� �����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������


13 november 2013

Die Haghe gelijk in derby tegen GDA Na de mooie match van vorige week tegen Westlandia moest Die Haghe direct weer aan de bak in de derby tegen het GDA van oud Die Haghe-speler Richard Langeveld die vorig jaar als trainer van Quick Steps al een keer van Die Haghe had gewonnen. Met GDA heeft Richard weer een stapje hogerop gedaan en staat op een mooie 4e plaats op de ranglijst. Dus een lastige tegenstander voor Die Haghe en dat werd zaterdag nog eens extra lastig door het zeer slecht bespeelbare veld van GDA.

De start van Die Haghe was veelbelovend. Ondanks de slechte grasmat probeerde Die Haghe verzorgd te voetballen en dat lukte ook. Met snelle combinaties werd het doel van GDA gezocht. GDA kon niets anders doen dan achter Die Haghe aanlopen en de wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van GDA. Toch smoorden de meeste combinaties voor het strafschopgebied van GDA. Pas in de 12e minuut kreeg Die Haghe haar eerste kansje, toen Sander de Jong de bal slim liet lopen en Stanley de Haan een teenlengte tekort kwam om in te tikken. Na het half uur werd Die Haghe weer wat sterker. Die Haghe voerde de druk en het tempo op en in de 36e min werd de druk te groot voor GDA. De keeper van

GDA kon een inzet van Peter de Kleer nog pareren, maar Junior Nelson bracht de bal terug bij Sander de Jong die zijn tegenstander op de vierkante meter uitspeelde en vanaf de zijkant keihard inschoot: 0-1 voor Die Haghe en een terechte voorsprong. In de 2e helft gebeurde er in het eerste kwartier eigenlijk helemaal niets. Die Haghe kwam weliswaar wat minder uit de voeten op het nog slechtere deel van het veld maar het bleef moeiteloos overeind tegen GDA dat uitsluitend de lange bal hanteerde. Na 60 minuten nam GDA wat meer risico. De 1-0 voorsprong van Die Haghe was natuurlijk kwetsbaar en GDA rook haar kans. Die Haghe werd slordiger in de omschakeling en GDA gooide er nog een

"Vasthouden, scheids!" Foto PR schepje inzet bovenop. In de 66e min kwam GDA verrassend op 1-1. Uit een vrije trap kopte een speler van GDA de bal pardoes in de kruising, onhoudbaar voor keeper Arno v.d. Hoeven. In dezelfde minuut kreeg GDA opnieuw een kans en deze inzet ging net over. Die Haghe moest nu strijd leveren maar trof in GDA een tegenstander die daar misschien net even beter in was en ook aan deze speelwijze gewend was. In de 80e min. kwam Die Haghe weer goed weg toen een lange bal uit de lucht in één keer

op de pantoffel werd genomen en gelukkig rakelings langs het doel van Arno v.d. Hoeven scheerde. Die Haghe probeerde het wel maar in de stand kwam in deze sportieve derby geen verandering meer. Met dit teleurstellende resultaat mag Die Haghe nog het meest gelukkig zijn gezien de kansen die GDA heeft gehad in de 2e helft. Conclusie is wel dat Die Haghe hier dure punten heeft laten liggen en dat GDA een niet te onderschatten tegenstander in deze competitie is.

Fraaie overwinning S.V. Loosduinen De 9e competitiewedstrijd van S.V. Loosduinen leverde een makkelijke en fraaie winst op. Op het hoofdveld van Sportpark Westvlietweg, net nog in Den Haag op de grens met Voorburg, werd met 0-6 gewonnen van laagvlieger Wilhelmus. Door deze winst delen Duindorp S.V. en S.V. Loosduinen nu de tweede plaats in 4C achter het nog ongeslagen KSD-Marine, de volgende tegenstander voor de formatie van trainer Remco Torken op zaterdag 30 november. Vooraf werd nog opgezien tegen het eerste officiële treffen tegen de zaterdagformatie van Wilhelmus. Maar binnen zeven minuten was al duidelijk dat de Loosduiners het niet al te moeilijk kregen deze middag tegen de vooral uit Engelstalige expats bestaande formatie. Al na drie minuten schoot Tibor Lem de 0-1 op het scorebord, nadat doelman Michal Valent de bal door de vangers liet glippen. Na zeven minuten ging hij weer in de fout en daarvan profiteerde opnieuw Tibor Lem, die glijdend zijn tweede treffer scoorde. De Loosduiners bleven de bovenliggende partij en slechts af en toe kwam de thuisploeg met de snelle aanvallers over de middenlijn. De aanval bij de thuisploeg was dan ook het beste deel van het elftal. Uit één van deze tegenstoten redde doelman Ronald van Hasselt bekwaam. Kansen waren er genoeg aan de overzijde, maar het duurde tot de 31e minuut voordat Michael Ligtelijn met een fraai schot voor de 0-3 zorgde. Een paar minuten later was het al 0-4. Na een goede actie van Sander Huijbers scoorde Vincent Hofman van dichtbij. In de sportieve strijd leverde een handsbal van Ozturk in de eerste helft de enige gele kaart op gegeven door de goed leidende invaller

Foto Dick Hartman scheidsrechter Van Weel. Na de thee stond al snel de 0-5 op het scorebord. Vincent Hofman had vrije doorgang en rondde doeltreffend af in 55e minuut. De mooiste treffer van de middag was in de 63e minuut voor Dylan

Zoutendijk, na een solo, met veel schijnbewegingen, passeerde hij voor de zesde maal doelman Valent. De thuisploeg bleef mee doen en liet ook bij deze tussenstand het kopje niet hangen. Het bleef, ondanks het scoreverloop,

een wedstrijd. Een compliment voor de thuisploeg. Een ere treffer hing een aantal malen in de lucht voor de gasten, maar de Loosduinse verdediging, onder aanvoering van Justin Derlagen, liet ook dit niet toe. Nino Rampone en Mark Molenkamp kwamen in de loop van de tweede helft nog in het veld voor Dylan Zoutendijk en Tibor Lem. Kansen waren er nadien opnieuw vooral voor de Loosduners, maar o.a. Sander Huijbers en Mark Molenkamp vonden een aantal malen doelman Valent op hun weg, die zich in de tweede helft herstelde van zijn zwakke optreden voor de rust. Meer doelpunten bleven dan ook uit. Na een, ook voor de toeschouwers leuke wedstrijd, werd met de invallende duisternis net op tijd afgefloten door de leidsman, vlak voor dat de regen toesloeg. De Loosduiners hebben nu twee weken vrij af voor de competitie. Tussendoor wordt op dinsdagavond 19 november a.s. om 19:30 uur thuis voor de Haaglanden Voetbal/Omroep West toernooi Cup tegen Vredenburch gespeeld. Meer nieuws en informatie op www.svloosduinen.nl

15

DUNO kijkt zonder winst uit naar hoogtepunten DUNO staat met een thuisduel tegen Monster (aanstaande zaterdag), een algemene ledenvergadering (19 november) en de viering van het 90-jarig bestaan (23 november) voor een paar topgebeurtenissen, maar de prestaties van het eerste elftal houden nog geen gelijke tred met zoveel hoogtepunten. DUNO verloor afgelopen zaterdag opnieuw, ditmaal van Be Fair in Waddinxveen met 2-1. Daarmee staan de manschappen van trainer Dick Boereboom op de laatste plaats in de tweede klasse C, met vier punten uit negen duels. De uitslag bij Be Fair was een domper op een uitstekend gespeeld duel: DUNO speelde met passie en kreeg toch de kous weer op de kop. Ook nog eens in de 88ste minuut: bij een stand van 1-1 scoorde de thuisploeg uit een scrimmage alsnog de niet meer verwachte winnende treffer. Be Fair, afgelopen seizoen gepromoveerd vanuit de derde klasse, bleek een goed voetballende en beweeglijke ploeg te hebben en niet voor niets zo hoog in de rangschikking te staan. Zeker de eerste helft kwam DUNO een paar keer goed weg, waar het elftal ook zomaar achter hadden kunnen staan. Maar ook DUNO kreeg zijn kansen: een schot op de lat van Norvin Mercera had zeker een beter lot verdiend. De tweede helft, met Bilal Dari voor de geblesseerde Norvin Mercera, liet een strijdbaar DUNO zien dat voor zijn kansen ging. Dat leidde in de 64e minuut tot een treffer, een mooie steekbal van Kevin Hess belandde bij Jedsel Markes, die alleen voor de keeper beheerst afrondde: 0-1. DUNO was de voorsprong blijkbaar nog aan het vieren, want in de eerste de beste tegenaanval stond men te slapen: een voorzet vanaf rechts werd achter Mauro Bos gekopt: 1-1. Het zat daarna ook niet echt mee, want Jedsel Markes liet in dezelfde minuut een grote kans voor DUNO onbenut. Met in extremis nog eens een extra tegenslag. Meer op www.hsvduno.nl, ook over de reünie voor oud-leden op 23 november.

Verkiezing Sportvereniging van het Jaar In totaal hebben 38 sportverenigingen zich aangemeld voor de nieuwe sportprijs ‘Haagse Sportvereniging van het Jaar’. Op 25 november reikt wethouder Karsten Klein (Sport) de prijs uit aan de winnaar tijdens het Haags Sportvoorzitterscongres in het Kyocera Stadion. De vakjury maakt op 15 november bekend welke drie sportverenigingen genomineerd zijn en kans maken op de titel ‘Haagse Sportvereniging van het Jaar’. Voor meer info zie: www.denhaag. nl/sportverenigingvanhetjaar.


13 november 2013

16

woensdag 13 november  
woensdag 13 november  
Advertisement