Page 1

2 oktober 2013

Tips voor de redactie: redactie@loosduinsekrant.nl

���� ����� ���� ���� ����

GEWOON W ONEN

P7 t/m P18 met onder andere:

• HET HART VAN HET HUIS • BEHAAGLIJK & STIJLVOL WONEN • HELP, NIEUWE KOZIJNEN

��������������� De comfortabele

maandlens p.mnd. v.a.

25.=

��������������� ���������������

Knelpunten Noordwestelijke hoofdroute aangepakt ����������� ����������������� ������������������ ������������

6 oktober koopzondag

De gemeenteraad heeft besloten om over te gaan tot het aanpakken van knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute op Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan en Segbroeklaan. De komende jaren zal er 10 miljoen euro geïnvesteerd worden om gevaarlijke punten aan te pakken langs deze drukke wegen om zo de leefbaarheid voor vele duizenden bewoners van het gebied langs deze route te verbeteren.

12.00u - 17.00u gratis parkeren

Gewoonweg compleet www.winkelcentrumleyweg.nl

Het CDA is altijd voorstander geweest van een integrale en toekomstbestendige oplossing voor deze route. Echter de economische situatie laat het niet toe om nu voor honderden miljoenen euro’s te investeren in een tunnel. Woordvoerder Verkeer Michel Rogier: “Wij moeten realistisch zijn en een ondertunneling behoort nu niet tot de mogelijkheden. Niet alleen kost een tunnel vele miljoenen ook wordt de inpassing van een tunnel op de bestaande infrastructuur moeilijk. Daarom is nu gekozen om zo snel mogelijk de knelpunten te gaan oplossen. Het CDA wil dat de gemeente dit weer samen met de bewoners en klankbordgroepen gaat oppakken.’’ Het CDA benadrukt dat het besluit om de knelpunten op te lossen geen definitieve oplossing van het probleem biedt maar als een startsein voor

verdere ontwikkeling dient te worden gezien. ‘’Met het besluit zijn we er nog niet. We staan aan de vooravond van een verdere verkenning van hoe wij andere alternatieven gaan uitwerken”, aldus Rogier.

pen en rijden dagelijks op of rond het traject. Voor het CDA stond die tunnel voor leefbaarheid in de omliggende wijken. Bij verdere plannen om nu knelpunten aan te pakken, zal wat het CDA betreft redactie@loosduinsekrant.nl het begrip ‘leefbaarheid’ dan ook leidend moeten zijn”, aldus Mi0174-271674 Het CDA maakt zich zorgen over chel Rogier. de toekomstige drukte op de Noordwestelijke Hoofdroute. Als straks de A4 is doorgetrokken en de ongelijkvloerse kruisingen op de Lozerlaan er zijn, wordt het op deze route drukker. Daarnaast zullen in de toekomst ook voor uw HOND, KAT, KONIJN, KNAAGDIER, ontwikkelingen plaatsvinden VOGEL, VIS EN REPTIEL in Kijkduin en de Scheveningse *Bij besteding vanaf 10 euro aan artikelen voor uw hond, kat of knaagdier! Max. 1 goodiebag per Haven en zal de werkgelegenklant. De inhoud van de tassen kan afwijken. heid in de Internationale Zone toenemen. “Al met al redenen (alleen geldig op 4 oktober) om het college nauw te volgen en waanzinnige aanbiedingen... zelf ook met concrete voorstellen Ontdek, beleef & bewonder te komen om het gebied de aanAvonturia De Vogelkelder dacht te geven die het verdient. Kerketuinenweg 3, 2544 CV Den Haag Duizenden mensen fietsen, lo070 - 36 37 272 - www.avonturia.nl

STUUR UW TIPS EN FOTO'S

Werelddieren dag

GRATIS goodiebag* op = op

Garanties Ockenburgh Nu de grootschalige hotelontwikkeling van landgoed Ockenburgh van de baan is en er een nieuwe tender wordt uitgeschreven door de gemeente wil de Haagse Stadspartij voorkomen dat het natuurgebied opnieuw bedreigd wordt. Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij: "Het is mooi dat het vorige plan gesneuveld is, maar laten we niet opnieuw in de fout gaan. Ik heb het college gevraagd om keiharde voorwaarden mee te geven aan nieuwe plannenmakers, zodat het natuurgebied gespaard blijft". Het raadslid heeft schriftelijke vragen ingediend.


2 oktober 2013

2

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

����������������������� ����������������� ��������������������������������������������

Juwelier Antiquair

Uw vertrouwen waard �������������������������������������� �������������������������������������������

������������������� ���������������� ��������������������

����� ������������� ����� ������������� ����� �������������

������������������� ������������������ ����������������������

�������������������� �������������������

LOOSDUINSE KRANT NIET ONTVANGEN? Bel BOWI vof 06-44238547 na 18 uur 0174-631748 De afhaalpunten staan op pagina 3.

Binnen Zonwering Buiten Zonwering Vloerbedekking Behang (werk)

Ruim 35 jaar een begrip in de regio Den Haag!

WOONDECORATIE

��ZONWERING

KOM LANGS VOOR EEN ADVIES OP MAAT

Leyweg 1150, 2545 HH Den Haag 070 - 321 14 00 WWW.FREDVANRIJN.NL

OKTOBER

Madestein Restaurant & Events Madepolderweg 100 | 2553 EG | Den Haag

��������������� ��� ����������� ����� ���������� �� ���������� Guinee, Loosduinse Hoofdstraat 94 2552 AK Den Haag, Tel: 070 39 78 788

������������������������� ������������������������ ����������� �������� ���������������� ��������� ����������


2 oktober 2013

Alzheimer Café

Haagse Held

Donderdag 10 oktober opent wethouder Karsten Klein samen met Dr. B. Miesen het Alzheimer café Loosduinen. Miesen is de oprichter van de Alzheimer cafés en publicist van vele boeken over dementie. Dit eerste Alzheimer café in Loosduinen begint om 19.00 uur.

Afgelopen donderdag werd de voorzitter Wim Abbenhuis van Wijkberaad Vruchtenbuurt tijdens de vrijwilligersavond in De Verademing onverwacht op het podium geroepen. Karsten Klein sprak lovende woorden en prees het nieuwe elan van het Wijkberaad Vruchtenbuurt, alsook de opvallende samenwerking met de winkeliersvereniging. Volgens Klein is er de afgelopen vier jaar in de Vruchtenbuurt op het gebied van leefbaarheid ontzettend veel gepresteerd. Op basis daarvan ontving Abbenhuis uit handen van Karsten Klein het certificaat Haagse Held.

Snuffelmarkt Woensdag 9 oktober wordt er in WoonZorgPark Loosduinen aan de Willem III straat 36 een snuffelmarkt gehouden, waarbij allerlei uiteenlopende artikelen te koop worden aangeboden. Zelfs handwerkjes zoals wollen Nijntjes en andere wollen poppen gemaakt door de bewoners. Ook is er een boekenmarkt en een loterij met leuke prijzen. De opbrengst komt geheel ten goede van de bewoners. Aanvang 10.00 uur.

PvdA opnieuw in gesprek De PvdA zegt veel waardering en aandacht voor de mensen in Loosduinen te hebben en gaat daarom in gesprek gaan met de ondernemers vanuit heel het stadsdeel. Er werden al gesprekken gevoerd met de Politie, de woningcorporatie Staedion, Bood, Commissie Loosduinen en met een groot aantal actieve bewoners. Voor de zomervakantie zijn er twee bewonersavonden geweest over het nieuwe bestemmingsplan, het wonen en het leven in Loosduinen en met name daarin de dakopbouw. Het heeft er naar eigen zeggen toe geleid dat de gemeente niet langer koste wat kost dakopbouwen mogelijk maakt als dat te zeer ten koste gaat van het leefplezier van anderen. “Vele mensen vinden het fijn om hun woning op die manier groter te maken, zodat ze bij gezinsuitbreiding in Loosduinen kunnen blijven wonen”, zegt Gerard Verspuij. “Dat is een groot goed. Het is ook een groot goed daarbij rekening te houden met anderen.” In november staat opnieuw

��������������

����������� ���������������������

������ ���� ���� ��

������������������������ ���� ��������������� ������� ����� �������������� ������� ���� ����������������� �������������������� ������������������

�������

een bijeenkomst met de partij en bewoners gepland. Nu is het dus de beurt aan de ondernemers van geheel Loosduinen. “Zij zijn onmisbaar voor een prettig wonen en leven in Loosduinen.” Onder aanvoering van PvdAlid Sophieke Kappers heeft een werkgroep van PvdA-vrijwilligers een onderzoek gedaan naar wat ondernemers vinden. Zo vergt het aandacht om de winkelcentra levend te houden waar winkeliersverenigingen wisselend actief zijn. Er wordt zeker gesproken over een te voeren beleid tegen leegstand en verloedering van leegstaande panden. Eigenaren van winkelpanden hebben veel invloed op leegstand, keuze van de winkelier en hoogte van de huren. Ondernemers willen weten wat de gemeente hierin kan betekenen. Daarnaast lijkt de criminaliteit in een aantal winkelcentra toe te nemen, al is men positief over de inzet van politie en wijkagenten. Het gesprek vindt plaats op donderdag 10 oktober in HWV Houtwijk aan de Architect Duikerstraat 19.

3

‘De stad ligt er beter bij...’ Wethouder Revis spreekt van een grote stap vooruit in onderhoud van openbare ruimte. Het Haagse plantsoenen, straten en speelplekken liggen er beter bij dan vier jaar geleden. Lantarenpalen vallen minder vaak uit. Veel enge donkere plekken zijn inmiddels verlicht. Dat alles komt doordat er in de afgelopen vier jaar een flinke inhaalslag is gemaakt in het onderhoud van de openbare ruimte. Dit blijkt uit de geactualiseerde nota ‘Beheren op niveau', die wethouder Boudewijn Revis naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In de nota staat dat de werkvoorraad, uitgedrukt in geld, met 33 procent is gedaald: van bijna 110 miljoen euro tot krap 74 miljoen euro; dat is ruim 35 miljoen euro minder. “We hebben in vier jaar een grote stap vooruit gezet”, zegt de wethouder. “Werkzaamheden in de openbare ruimte worden beter op elkaar afgestemd, zodat er meer werk kan worden verzet met minder geld. Er wordt planmatiger gewerkt, om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan. Daarnaast heeft het college bij zijn aantreden structureel 20 miljoen euro extra vrijgemaakt voor het schoonhouden van de stad, handhaving en onderhoud van wegen en groen. Ook zijn er gelden beschikbaar gesteld om parken, speelvoorzieningen en de openbare verlichting aan

te pakken. We hebben in de afgelopen collegeperiode veel meer straatbomen geplant dan gekapt, ruim 2700 stuks. Het resultaat is ernaar. De stad ligt er beter bij.” Werkvoorraden zijn er op het gebied van groen, wegen en waterbouw (bruggen, tunnels en kades). Dat is deels onvermijdelijk. Om de stad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden, kan niet alles kan tegelijk worden aangepakt. De werkvoorraad op het gebied van groen is vrijwel gehalveerd, die bij wegen is een kwart kleiner geworden. Daarentegen is die aan bruggen, tunnels en kades groter dan in 2009 werd geraamd. Het college heeft vanaf 2014 1,5 miljoen euro per jaar ex-

Wat is er Loos? Karsten Klein Stadsdeelwethouder Loosduinen

Participatiesamenleving. Dat was toch wel het woord dat het meest bleef hangen nadat Prinsjesdag voorbij was. Voor velen zal het nieuw woord geweest zijn. Voor mij was dat niet het geval. In de jaren dat ik hier wethouder ben is het woord al honderden keren langsgekomen. Sterker nog het vormt het hart van mijn welzijnsbeleid. Voor mij is het altijd bijzonder wanneer beleid een gezicht krijgt. Zaterdag 14 september was zo’n moment. Ik was toen aan het strand bij Gotcha op het vrijwilligersfeest van Loosduinen. Hier ontmoette ik de 17jarige Sagar Koerban. Je hoort vaak dat onze jeugd het zo druk heeft dat ze nergens meer aan toekomen. Nu zal dat voor veel jongeren gelden, maar niet voor Sagar. Hij is vrijwilliger bij Stichting VÓÓR Welzijn en draagt vanuit die positie op een mooie manier bij aan het welzijn in

tra beschikbaar gesteld voor deze onderhoudswerkzaamheden. Voor de vervanging van populieren en wilgen en het bestrijden van boomziekten is vanaf volgend jaar structureel 0,6 miljoen euro extra uitgetrokken. Daarnaast is er in 2014 eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor onder meer het plaatsen van afvalbakken en opknappen van zitbanken in het groen (0,9 miljoen euro), vervanging van slecht leesbaar geworden straatnaamborden (0,6 miljoen euro) en afronden van het programma waarbij historische lantarenpalen zijn geplaatst in buurten die onder beschermd stadsgezicht vallen (0,8 miljoen euro).

Loosduinen. Tijdens de jongerenconferentie ‘Jong in Loosduinen 2012’ heeft Sagar zich hardgemaakt voor een nieuw voetbalveld in het Bokkefortpark. Dit idee is uitgemond in een basketbal- en voetbalveld dat dit najaar wordt aangelegd. Sagar en ik hebben in juni al een convenant ondertekend waarin hij belooft te zorgen voor het schoonmaken van het veld en de omgeving en ook zorgt voor goed contact met de wijkagent. Daarnaast heeft hij bedongen dat binnenkort jongeren in Loosduinen een eigen ruimte krijgen in ‘Buurthuis van de Toekomst ‘ Houthage. Daarnaast vindt Sagar ook nog de tijd om te schrijven voor het wijkblad van Houtwijk. Wat Hagar doet is bijzonder, maar hij staat er niet alleen in. In Den Haag zetten meer dan 100.000 mensen zich in als vrijwilliger. Zij zijn onze Haagse Helden en ze vormen het sociale cement van de stad. Het cement dat de boel bij elkaar houdt. De participatiesamenleving heeft deze mensen nodig en ik prijs mezelf gelukkig dat ik week in week uit deze mensen tegenkom. De participatiesamenleving heeft een gezicht en dat is ons gezicht, ook in Loosduinen.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


TE HUUR

DIVERSE 3- EN 4 KAMER APPARTEMENTEN WALDECK

IE*jaar AKeT t eerste

g Huur h 5 kortin met € 7 and per ma voorwaa naar de * vraag

Bezoek de

rden

MODELWONING Denijsstraat 117 Iedere donderdag in oktober open huis 17:00 - 18:00

• • • • • • •

Woonopp. van 93 m2 t/m 110 m2 Mogelijkheid tot zorginkoop Nabij winkelcentrum Waldeck Oplevering per direct Huurprijs 3 kamer app. v.a. € 754 incl. korting Huurprijs 4 kamer app. v.a. € 851 incl. korting Voorschot service en stookkosten € 125

���������������������������

070 346 94 03 www.navb.org

��� ������� ����������� ������� ��� ��������������� ��������� ���������������� ����������� ������ ������� ��� ����������� ������ ������� ��� ����������� �����

���������������������������������

��������

����������������� �������� 10.00 - 18.00 uur

������������������ 10.00 - 17.00 uur

�����������������������������������������

Gewoonweg compleet

���������������� 11.00 - 17.00 uur

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������


5

2 oktober 2013 Belangrijke telefoonnummers

Vandaag is de beste dag om te beginnen met SUPER RAW FOOD!

Ambulance: Politie: Brandweer: Alarmnummer:

Gezond, geen overgewicht & lekker in je vel Wat is SUPER RAW FOOD?

DOKTERSNACHTDIENST: 070 - 346 96 69

��� ��� ��� ��� ���

�������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������������� ����������������������������

Klinkt goed, toch? Chia zaad wordt vaak omschreven als een ‘superfood’ omdat het zo ontzettend veel goeds voor je lijf doet. In 1 theelepel zitten bijvoorbeeld maar liefst 5 gram voedingsvezels! Wat je ook eet, je kunt alles nóg gezonder maken door er een eetlepel Chia zaad aan toe te voegen.

Chia zaad, krachtig SUPER RAW FOOD:

vanwege de rijke samenstelling aan vezels, antioxidanten, eiwitten, vitaminen, mineralen en ALA Omega-3 vetzuur (wat niet in vis voorkomt) kan Chia zeker tot de top superfoods gerekend worden en is het een onmisbaar item in je keuken.

INTRODUCTIE

AA (Anonieme Alcoholisten) 06 28658691

����������������

BURENHULPCENTRALE tel. 070-2629999

����������

ALG.MAATSCH.WERK SEGBROEK/LOOSDUINEN WDC De Henneberg, alleen na tel. afspraak 070-365 68 18

van 12

95 .

10.95

NU

�� �

���������

SOCIALE DIENST EN SOCIAAL RAADSMAN STADSDEELKANTOOR Kleine Keizer 3: 070-353 79 00 bespr. volgens afspraak

�����������������������������������

��������������� ����������� ��������

�����������

���������������������������

������������� ������� ��������

AMIVEDI voor vermiste en gevonden dieren Den Haag (katten) 070-449 04 09 Den Haag (honden) 070-352 37 65 Westland 0174-515 923

�������������������������� ������������������ ��������������������������

���������������

����������� ������

������������

�����

�����

����������� �������

���������

����������������������������������������������������������������� �������������������� ����������������� ������� �������������������� ����������������� ����������������������

����������������������

KLUSJESDIENST LOOSDUINEN 070-397 60 01 PANDORA LOTGENOTENLIJN DEPRESSIE 0900-612 09 09

��������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

“Vetarm dieet werkt niet, het gaat om de koolhydraten” Afslanken is nog altijd een hot item. 5 of 25 kilo afslanken, iedereen heeft zo zijn eigen doel. Een onlangs gepubliceerd onderzoek in de British Journal of Nutrition stelt dat het beperken van de hoeveelheid koolhydraten in voeding, dé sleutel is tot duurzaam gewichtsverlies en een verbeterde cardiovasculaire gezondheid. Het onderzoek toont aan dat personen die een laag koolhydraat dieet volgden meer gewicht verloren dan de mensen die een vetarm dieet volgden. Een geaccrediteerde diëtiste zegt over het onderzoek: “Dit is weer een belangrijk onderzoek dat de werking aantoont van een laag koolhydraat dieet en dat we kunnen gebruiken in onze strijd tegen overgewicht. De helft van de Nederlanders is te zwaar en het is niet voor iedereen eenvoudig om daar wat aan te doen. In mijn praktijk zie ik veel patiënten die succesvol afvallen door minder koolhydraten te eten. Doordat je nog steeds gevarieerd kunt eten en in verhouding meer eiwitten eet,

is lekker en gezond eten met een verzadigend gevoel heel goed mogelijk. Dit maak het dieet eenvoudig in te passen in het dagelijkse leven. Het lukt weer om af te vallen, mensen voelen zich veel beter en wor-

den actiever.” De heer van Leeuwen van Reformhuis van Leeuwen over Easy Diet: “NúSlank Easy Diet is door de variatie voor iedereen geschikt, je

5 OF 25 KILO AFSLANKEN!

Eiwit dieet uit Finland,

50% minder koolhydraten, effectiefste afslankmethode ooit!

Kies 4-6 heerlijk gevarieerde gezonde gerechten per dag To Go

Onbijt

Tussendoor

Lunch & Diner

4 VOOR €10,20 VOOR €45,Knip de bon uit voor direct kassavoordeel

=€15,KORTING!

��������

Speciaal Slagerij Jeursen

KLACHTENLIJN PSYCHIATRIE 035-694 83 96

Loosduinse Hoofdstraat 257 Den Haag

��������

���������������������� ����������������

DIABETES VERENIGING Tel. info en hulpdienst 070-387 36 39

VOGELASIEL DE WULP Heliotrooplaan 15 070-323 15 68 b.g.g. 0174-213 825

Verkrijgbaar bij:

�� �

��������������������� ��������������� ��������������� ����������������

�����������

DIERENBESCHERMING afd. Den Haag o.a. voor klachtenmelding (inspectie) en alg. info 070-392 42 89

CHIA ZAAD (500+50 GRAM)

KORTING

���

DIERENAMBULANCE DE WIJS alarm 070-3660909 info 06-34035009

������������ en Goji bessen.

€2

��������� ��������� ��������

ST. DIERENAMBULANCE DEN HAAG e.o. 070 - 328 28 28

Ook verkrijgbaar in Lucovitaal Super Raw Food:

00

����������������

TANDARTSENDIENST Spoed 070-311 03 05

Wat maakt onze Super Raw Food Chia zaad nou eigenlijk zo uniek? Chia zaad bevat van nature:

Niet genetisch gemanipuleerd voedsel dat in zijn geheel en onbewerkt niet boven een bepaalde temperatuur gekookt is. Daardoor blijven smaak en nutrienten van alle vitaminen, enzymen, antioxidanten en mineralen die in RAW FOOD aanwezig zijn behouden. Met andere woorden: door RAW FOOD blijft het leven in de voeding zitten en dat is nodig voor het levend lichaam. SUPER RAW FOOD bestaat uit groente, fruit, noten, zaden en kiemen. Eigenlijk alles wat je uit de grond, of van bomen en struiken haalt en zo kan eten. Hierdoor herstelt je lichaam sneller en krijg je meer energie. Zorg dat je SUPER RAW FOOD aan je dieet toevoegt, zodat je elke dag het beste uit jezelf kunt halen.

424 46 50 0900 8844 424 46 44 112

����������������

�������� �����������

kunt toch gezellig mee eten en het is niet leven op saaie eentonige shakes, zoals eerder het geval was. Heerlijk ontbijten met Knapperige Muesli, Ontbijtgranen Classic, een Frisse Citroentaartshake of een Honingzoete Vanilleshake. Een lekkere maaltijdreep voor onderweg, in chocolade of appel/yoghurt smaak. Voor de lunch een lekkere soep; Mexicaanse Tex Mex Soep, Pittige Kerriesoep, Romige Bospaddenstoelensoep, Royale Tomatensoep of Romige Groentesoep. Als avondeten neem je een heerlijke Pittige Spaghetti Bolognese, Mexicaanse Groentechili, een stevige Kaasomelet, Originele Boerenomelet, Hartige Kaas/ Bacon Pannenkoek, Authentieke Pannenkoek, of zelfs pizza. Een toetje mag niet ontbreken. Hierbij kies je uit een lekker Fris Ijsje Aardbei, Yoghurt Rode Vruchten, Romige Smoothie in de smaken Aardbei/ Framboos of Aardbei/Banaan. Er is keus uit maar liefst 24 verschillende gerechten, kom snel eens kijken bij ons in de winkel en overtuig uzelf”.

Het middel voor meer dan

800.000

Nederlandse mannen!

FORTE O DvoU rd o eel

Em5™ Forte bevat Epimedium Brevicornum em5™ extract, L-Arginine en het extract van Panax Ginseng. Panax Ginsend helpt bij het bevorderen van een erectie en van het libido.

UW VOORDEEL: 9,95 6 capsules

Meer informatie? www.erectomedium.nl

MEER INFO, KIJK OP NU-SLANK.COM Loosduinse Hoofdstraat 257 Den Haag

NU 2 VOOR

19. 29.95 95

max. 2 per klant


6

2 oktober 2013

�� ��

�������

��� ����������

������������� �����������������������

��������� �������� ������

���������������

����������������������������������������

�������������������

������������������������

������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������������

���������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ������������������������������� ����������������������������

�������������������

�������������������� ������������� ��������������������� ��

��������������������������� ���������������������������������� ������������������

������������������������������� �������������������������������

�������������������������������������

3ja0 ar

����������

����������������������� �� ��������������������� ������������������������������ �� ����������������������

�����

����� �������

������������������

���������������������������������������� �������������������

Nog steeds een begrip in Den Haag ���������������������������������������������� ��������������������������������

Lekker genieten ��������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

� ���������

���������

����������������������� ������������������� ��� ���������������� ������������� �

�����������

��������������

����������

���������������

�������������������� ������� �������������������������������������� �����������������������������������������

Puzzel mee, win een diner! Hieronder vindt u 3 fragmenten uit advertenties op deze pagina. Weet u bij welke restaurants die horen? De oplossingen kunnen, onder vermelding van uw naam en adres, worden toegezonden aan: De Nieuwe Loosduinse Krant, t.a.v. Puzzel Redactie, Postbus 53044, 2505 AA in Den Haag of mail naar advertenties@loosduinsekrant.nl U kunt uw oplossing insturen tot en met 31 oktober 2013. De winnaar ontvangt een dinerbon van € 50,te besteden bij de restaurants op deze pagina.

30

����������

De gelukkige winnaar van september 2013 de familie jaar A. Patist. Zij krijgt de cadeaubon thuisgestuurd.

SHOARMA RESTAURANT ���������� � ���������� �

�������������������������� �������������������������������������

����������� �������� ������� ���������������

�������� �������� �������� �����������

��������������

������������� ���������������������������������� �����������������������������������������������������

����������� �������������������� �����

����������������������� ���������������� ���������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������� ������������������������������ ���������������������� ��

��� ������������

��������� �����

������������� �����������������������

������������������

��

����������������������� ������������������� ���������������������������������������� ��� ���������������� ������������� ������������������� �

��������� ������������������������� �������������� ����� ��� in Den Haag Nog steeds een ����������� begrip ������ ���������� ��������������������� ����������������������������������������������

��������������������������� �������������������� ���������������� ��������������������

���������������������������������������������� ��������������� �������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ���������������������������������������� �������������������� ������������������������������� ����������������������������

���������������

�������������������

��������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ���������������

�������������

���������������������������������������������������������� ����������������� ����������������������������������������� ������������� ���������������������� ��������������������� �������������� �� ��������� ������������������������������� ������������������ �������������������������������

����������������

������������������ ��������������������������������������

�����������

�����������������

�����

����������������

���

����

���������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������ ��� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � ��� ������

������������������������������� �����������������������

�������

�������������������

�����������������������

������������������� ������������������� ������������������������ �������������������������������� �������������������������


GEWOON W ONEN Het wonen is de laatste jaren steeds meer verplaatst naar de keuken. De keuken is niet langer de plaats waar uitsluitend wordt gekookt, het is de plek om met het gezin te vertoeven of met vrienden urenlang na te tafelen. De keuken is in veel harten het hart van het huis.

HET HART VAN HET HUIS OKTOBER WOONMAAND


Elk weekend activiteiten!

OKTOBER MEGA WOONMAAND

���������������� ������������� ������������� ����������� ��������������

������������

�������������� �������������

Kijk voor het volledige programma en de actievoorwaarden op megastores.nl

������������ ��������� �������������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������ ���������������������� ������������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

STEM OP DE MOOISTE ETALAGE! Stemperiode van 5 t/m 26 oktober.

7

DAGEEENK PER W

OPEN

MegaStores, Van der Kunstraat 123, Den Haag (Nieuw Laakhaven). Kijk voor onze openingstijden op onze website.

Vitrona maakt wonen comfortabel

TERRASOVERKAPPINGEN

KOZIJNEN

Showroom

ZONWERING

Naaldwijk Grote Woerdlaan 36c telefoon: (0174) 631125

U bent van harte welkom in één van onze ruime

Showroom

showrooms in Naaldwijk en Berkel en Rodenrijs. U vindt bij ons

Berkel en Rodenrijs

een actueel en compleet assortiment in zonwering, kozijnen en

Nobelsingel 4

terrasoverkappingen .

telefoon: (010) 5119500

Onder het genot van een kopje koffie geven wij u een advies wat aansluit bij uw woning en wens. We weten zeker dat u verrast zult zijn!

ZONWERING

www.vitrona.nl

KOZIJNEN

TERRASOVERKAPPINGEN

������������������������� �������������������� ���������������������������


Criade: creëer je eigen boxspring

W

Auping introduceert de Criade: de Auping onder de boxsprings

Een slaapkamer die de luxe van een hotel ademt, maar wel geheel je eigen stijl is. Met een bed dat bij je past, zowel aan de buitenkant als de binnenkant. Gemaakt met Nederlandse kwaliteit en vakmanschap. Auping maakt het mogelijk met de Criade, de boxspring van morgen. Deze nieuwe boxspringlijn heeft een typisch Auping signatuur met ranke lijnen, verfijnde details en is gemaakt van hoogwaardige materialen. De voor Auping zo kenmerkende spiraalbodem en hoge kwaliteitseisen maakt de Criade de Auping onder de box-

springs. De nieuwste boxspring van Auping is een lust voor het oog en misstaat niet in een vijfsterrenhotel. Het elegante ontwerp van de Criade is naar elke slaapkamerstijl aan te passen door de keuzemogelijkheden uit vele verschillende framekleuren, hoofd- en voetborden en stofkleuren. Echte schoonheid zit echter ook van binnen: de Criade is voorzien van pocketveren, en zorgt daarmee voor extra comfort en stabiliteit, het kenmerkende Auping gevoel. Bijzonder aan het bed is het ventilerende 3D materiaal dat zich vormt naar je

lichaam en een open structuur behoudt. Uiteraard ontbreekt de spiraalbodem niet, die als bodem van de boxsprings zorgt voor optimale ventilatie. Dit zorgt voor een fris bed zodat je de volgende dag weer energiek wakker wordt. Auping laat met de introductie van de Criade zien ook op het gebied van boxsprings de Nederlandse specialist te zijn, met de kwaliteit, duurzaamheid en het slaapcomfort waarvoor de beddenfabrikant uit Deventer al 125 jaar garant staat.

Creëer jouw Criade Met de Auping Criade bepaal je niet alleen zelf hoe jouw boxspring eruit ziet. Ook is het bed ergonomisch naar je eigen wensen af te stellen dankzij de elektrisch verstelbare bodem en de keuze uit vijf typen matrassen in diverse hardheden en comfortzones. Zo is er altijd een matras die bij je past. De boxspring combineert daardoor optimaal slaapcomfort met een persoonlijk touch om morgen energiek op te staan. Het design van de Criade kenmerkt zich door het hoogwaardige frame dat het bed vormt. De ranke vormgeving geeft het bed een slanke maar sterke uitstraling en behoudt tegelijkertijd de rijkheid en weelde van een boxspring. De Criade is verkrijgbaar in vijf verschillende framekleuren. ‘Pure white’ en ‘deep black’ voor een rustige uitstraling. Hou je meer van glamour, dan is er keuze uit ‘copper’ en ‘sparkling bronze’. De fonkelende details van sparkling bronze geven de boxspring een luxueuze glans. Wie meer houdt van een opvallende kleur, kiest voor de trendkleur ‘brique’. De Criade is een ventilerende boxspring die de keuze biedt uit vijf hoofdborden en drie bijpassende voetborden. De hoofd- en voetborden belichamen verschillende slaapkamerstijlen waarmee aan ieders persoonlijke smaak is gedacht. Het grote assortiment hoogwaardige stoffen en kleuren is optimaal af te stemmen op de framekleuren. Bijvoorbeeld door een witte stoffering te combineren met een zwart frame voor een spannend kleurcontrast. Of juist in dezelfde kleurtoon voor een rustige uitstraling.

De Criade is vanaf nu verkrijgbaar bij uw Auping Plaza in de regio.


GEWOON W ONEN

����� ����������� ������������������ �� �

��

��

���

��������������������������� ������������� �������������������������������

Teeken ������������ �������������������� ����������������

����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� ��������������������������������������� ���������������� ����������������������������������������������������


W

BEHAAGLIJK & STIJLVOL

WONEN

Jarenlang waren we in de veronderstelling dat veel nieuwe woninginrichtingen 'design' moesten zijn. De flatscreen paste niet meer in het aloude interieur en zo zagen we langzamerhand meer invloeden van moderne ontwerpers in onze huiskamer verschijnen. Mede door de komst van allerlei moderne media is ons dagelijks leven er niet minder jachtig op geworden en stilletjes zoeken we weer de warme behaaglijkheid van een wat gezelliger en minder strak interieur. Natuurlijk, je kunt je heel geborgen voelen in je eigen modern-gezellige omgeving na een drukke dag op een modern maar kil kantoor. Tijdloos is echter een woord waar men in de interieurwereld door trendwatchers mee om de oren wordt geslagen. En of we dat nu leuk vinden of niet, het kenmerkt wel de hang van mensen naar de wat klassiekere inrichting, juist in de huidige tijd waarin we weer op zoek zijn naar wat meer warmte. Tijdloos en klassiek hoeven natuurlijk niet altijd hetzelfde te zijn. Maar met passie voor het ambacht gemaakte meubelen geven nu eenmaal net dat extra tikkeltje ziel en karakter dat het interieur vaak nodig heeft. Het huis moet weer een thuis worden.

De laatste jaren zijn er duidelijke verschuivingen waar te nemen op het gebied van stijlvol wonen. De consument zoekt naar duurzame meubelen en maakt daarbij heden ten dage vaker de keus voor een tijdloos ontwerp. Klassiek en modern kunnen daarnaast ook heel goed samengaan en karakteristiek daarbij is het gewijzigde kleurgebruik. Zo is de kleur taupe zeer populair maar ook zie je veel natuurtinten als lichtblauw, zand en bruintinten. Trendverschuivingen vinden ook plaats aan de zijde van het aanbod. Er is steeds meer behoefte aan maatwerk en gerenommeerde fabrikanten spelen hierop in. Of het nu gaat om een televisiedressoir, tafel of hoekbank, het moet passen bij het interieur. Maar ook bij de sfeer die de consument voor ogen heeft. Nederlandse fabrikanten zoals Baan, JB Style, Raanhuis en BKS Meubelen spelen hierop in. Geen standaardmaten van bijvoorbeeld een hoekbank maar meubilair waarvan zithoogte, breedte en diepte op elke gewenste maat gemaakt kan worden. Ook op het gebied van houten meubelen zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Dressoirs die zelf zijn samen te stellen, kasten met een eigen persoonlijke indeling en eettafels die op elke gewenste maat worden geproduceerd. De grote eethoek is weer helemaal terug. De moderne media zijn niet meer weg te denken en er wordt weer gewerkt aan de tafel, al of niet tijdens of aansluitend aan de maaltijd. Meubelfabriek Brouwer uit Staphorst brengt

daarvoor een totaal nieuw maatwerkprogramma op de markt in frisse kleuren. Omdat de gehele productielijn ingericht is op de speciale bestelling is het prijsverschil met standaardmaten heel acceptabel. Op ambachtelijke wijze worden ook verschillende stijlen vervaardigd en het procedĂŠ is uniek. Het hout wordt eerst gerookt met ammoniak waardoor er een fraaie tekening in het hout komt met meerdere kleurfacetten. Daarna wordt het meubel met een speciaal ontwikkelde witte olie behandeld waardoor het zijn matte en natuurlijke uitstraling behoudt maar nagenoeg krasvrij is. Door de bladen met de hand te schrapen ontstaat een fraai en stoer uiterlijk. De fabriek legt zich ook toe op allerlei ander meubilair waarbij men gekozen heeft voor een beperkt dealerschap om het produkt uniek te houden. In onze regio is het exclusief voor de showroom van Doornekamp Stijlvol Wonen in Poeldijk. En als we praten over allerlei trendverschuivingen, dan geldt dat zeer zeker ook voor de locatie waar de aankoop wordt gedaan. De huidige consument kiest steeds vaker voor het gemak en is op zoek naar een totaalpakket. Van totaal interieuradvies en verbouwing tot aanschaf meubelen. De tendens is dan ook dat veel aankopen steeds meer gedaan worden bij kleinere specialisten buiten de meubelboulevards. Advies aan huis en een interieurtekening geven nu eenmaal een beter beeld hoe en met welke meubelen de woning ingericht kan worden, en... welke werkzaamheden nog meer de aandacht verdienen. Bron: Henk Doornekamp


HET HART VAN

De leefkeuken heeft niet de televisie als middelpunt De maatschappij verandert en is constant in beweging. Met de komst van tablets, smartphones en andere digitale snufjes lijkt de samenleving een individueler karakter te hebben gekregen. Dé plek in huis waar elk gezinslid zich op enig moment van de dag ophoudt, is de keuken. En ook de keuken is de laatste jaren veranderd... Het wonen is de laatste jaren steeds meer verplaatst naar de keuken. De keuken is niet langer de plaats waar uitsluitend wordt gekookt, het is de plek om met het gezin te vertoeven of met vrienden urenlang na te tafelen. De lee�euken is in veel harten het hart van het huis. De lee�euken hee� niet de televisie als middelpunt van de aandacht, maar elkaar.

Het aanschaffen van een nieuwe keuken doe je meestal niet meer dan twee keer in je leven en vraagt een aardig budget. Een droomkeuken begint met een keukenplan, voordat de enorm uitgebreide keukenzaken en de woonboulevards bezocht worden. Wat vind je (niet) fijn en prak�sch aan de huidige keuken, wil je één of twee spoelbakken. Wil je de spoelbak op een andere plaats? Of wellicht is een langer of hoger werkblad gewenst? Het keukeninterieur en de accessoires moeten naast mooi natuurlijk ook prak�sch zijn. Kleine huizen en woningen vragen om mooi en s�jlvolle keukenapparatuur nu deze non-stop in het zicht staan als de woonkamer een open keuken hee�. Ergonomie Let bij het maken van een keukenplan op ergonomie. Plaats de spoelbak en het fornuis dicht bij elkaar en niet gescheiden door een deur of looppad. Ga bij het keuken ontwerp uit van de driehoekstrategie, de meest ergonomische manier van koken in de keuken. De drie punten zijn de werkruimte, de spoelbak(ken) en het fornuis of de kookplaat. Ga uit van de hoogte van de hoofdgebruiker, de standaard hoogte van het werkblad is 90 cen�-

meter en zorg dat de keukenkastjes op dusdanige hoogte hangen dat ze zonder onnodig uitrekken makkelijk bereikbaar zijn. Bergruimte Onder het werkblad hebben ladenkasten de voorkeur boven deuren. Er kunnen meer keukenspullen in opgeborgen worden en is ergonomisch beter omdat er minder gebukt hoe� te worden. Ga eerder voor lades van 90 cm dan twee keer 45 cm, door een dubbele kastconstruc�e verlies je meer opbergruimte. Plaats diepe pannenlades bijvoorbeeld onder het fornuis. Met an�slip levert het heen en weer glijden van de lade geen enkel probleem. Daarnaast moet gezegd worden dat tegenwoordig een keuken kastdeur niet alleen kastdeur is. Het keukenkastje herbergt ook rekjes voor keukengerei, pannendeksels en ondiepe planken met een rand voor kruidenpotjes en sausflesjes. Een apothekerskast is prach�g en handig in het keukenontwerp maar je hebt tot wel 45% minder opbergruimte dan bij laden.


W

HET HUIS

t van de aandacht, maar elkaar Brede, geruisloze keukenladen zijn niet meer weg te denken uit de moderne keuken. Doordat er geen openslaande kastdeuren langs elkaar heen gaan is de schuifconstruc�e ruimtebesparend. Maar ook op�sch hee� de bredere lade voor velen de voorkeur.

Verlich�ng

Doordat de open keuken, al dan niet met kookeiland, vaak volledig geintregeerd is in het huis, is gevarieerde verlich�ng gewenst. Van sfeerverlich�ng in de avond, passende bij de huiskamer tot flink wat wa�s voor �jdens het koken. Naar beneden schijnende inbouwspots, tl buis, halogeen of led verlich�ng op het aanrechtblad zijn prak�sch en kunnen weggewerkt worden achter plinten en onder de keukenkasten of zelfs in het keukenblad gefreesd.

Keukenblad

Het keukenblad moet natuurlijk aansluiten bij de s�jl en sfeer van de keuken, maar ook bij de gebruikswensen. WIl je een dik blad met randen of juist een strak en dun blad zonder waterkering? Houten werkbladen zijn duurzaam en hebben een warme uitstraling. Met een speciale lak of olie kan het hout beschermd worden tegen vocht en vuil. In de meeste keukens vind je de rela�ef voordelig geprijsde kunststof bladen van mul�plex met een laag kunststof laminaat. Een kunststof aanrecht is makkelijk in het onderhoud en kan intensief gebruikt worden. Bovendien is er een keur aan kleuren en decors verkrijgbaar. Stenen werkbladen als marmer, beton, composiet steen, hardsteen, lavasteen en granieten zijn kras- en hi�ebestendig en eenvoudig in onderhoud. Controleer de hardheid van het steen bij het keuken kopen. De stenen keukenbladen zijn er in vele kleuren, diktes en soorten afwerking voor de persoonlijke keukens�jl. Werkbladen van roestvrijstaal of een inox RVS keuken werkblad met geintegreerde spoelbak is strak in ontwerp en prak�sch, maar zeer krasgevoelig. Glazen aanrechtbladen verkrijgbaar zijn in alle vormen, en door een speciale zeefdruk/coa�ng aan de onderkant, ook in alle kleuren. Door die zeefdruktechniek zijn glazen bladen niet alleen in mat of glans te vinden, maar ook in verschillende decors en structuur.

BLONK KE UKE NS Ook de buitenkeuken heeft de laatse jaren veel aan populariteit gewonnen.

����������������� ���������������� �������������������� ��������������������


GEWOON W ONEN Morgen:

lanceren we de Auping onder de boxsprings; de Criade

Wat je niet ziet

125 jaar innovatie en passie voor slapen

Individueel slaapcomfort

Persoonlijk samenstellen

De Criade combineert vormgeving met techniek. Persoonlijke smaak én comfort staan centraal. Je kunt de Criade samenstellen zoals jij dat wilt, niet alleen van buiten maar ook van binnen. Dat maakt de Criade de Auping onder de boxsprings. Ga nu naar Auping Plaza en laat je inspireren. Profiteer dan meteen van onze matras-inruilactie: ontvang tot € 700,- voordeel bij aanschaf van Auping matrassen.*

* Inruilwaarde van oude matras(sen) is afhankelijk van het type nieuwe matras(sen). Kijk voor de voorwaarden op www.auping.nl /inruilkorting. Actieperiode 23 september t/m 3 november 2013.

Auping Plaza Den Haag

Auping Plaza Megastores

Auping Plaza Zoetermeer

Waldeck Pyrmontkade 84-86, Den Haag

Waldorpstraat 252, Den Haag

Coppeliaschouw 42, Zoetermeer

T. 070-363 11 53 - www.aupingplaza-denhaag.nl

T. 070-388 87 99 - www.aupingplazadenhaag-langelaak.nl

T. 079-303 01 54 - www.aupingplaza-zoetermeer.nl

Auping Plaza Delft

Auping Plaza Naaldwijk

Leeuwenstein 28, Delft

Gildestraat 108, Naaldwijk

T. 015-303 00 03 - www.aupingplaza-delft.nl

T. 0174-72 50 13 - www.aupingplaza-naaldwijk.nl


W

TAPIJT HET VERSCHIL In een goede tapijtwinkel kunnen ze er alles over vertellen. Tapijt is een sfeermaker en heeft nog steeds vele voordelen. Niet onbelangrijk in deze tijd; met tapijt kan de thermostaat een paar graden lager. Tapijt op de vloer maakt je huis comfortabel en niet alleen omdat het zacht aanvoelt. Zachte vloerbedekking isoleert ook nog eens de warmte optimaal en houdt deze vast. Bron: Hazejager Woonsfeer

Het comfort van tapijt zit hem niet alleen in de warmte en zachtheid, maar zeker ook in de geluiddempende werking. Wie kiest voor tapijt als vloerbedekking zal direkt het verschil merken. Vervelende loopgeluiden worden hoorbaar minder. Tests hebben uitgewezen dat tapijt loopgeluiden met maar liefst tot 30 decibel kan verminderen, zeker in combinatie met ondertapijt. Natuurlijk, leefgeluiden horen er bij. Maar dat neemt niet weg dat ze af en toe behoorlijk hinderlijk kunnen zijn. Van alle geluiden in huis wordt het geluid dat via de vloer komt als het meest storend ervaren. Vooral als dat geluid bij de buren vandaan komt. In flats of appartementen zijn vooral de zogeheten contactgeluiden berucht. Dit is het geluid dat via de vloer van de buren doorklinkt door plafond of muren in de eigen woning. Met tapijt in huis worden dergelijke hinderlijke leefgeluiden goed gedempt. Het goed dempen van geluid leidt bovendien tot een goede akoestiek en zo ver-

sta je elkaar ook beter, tapijt draagt woorden als het ware verder. Sommige geluiden hoor je liever niet, andere liever beter. Optimaal genieten van muziek ? Tapijt weerkaatst het geluid niet zoals harde vloeren maar absorbeert het en zo ontstaat een betere akoestiek waardoor je favoriete muziek of filmgeluid veel natuurlijker overkomt. Hoe dikker het tapijt, hoe groter het effect. Rennen door de kamer, klauteren op de trap. Kinderen wil je natuurlijk de ruimte geven. Een harde vloer mag dan praktisch zijn, zacht tapijt draagt bij aan de veiligheid en dat geldt ook voor de wat ouderen. En misschien is dat nog wel een belangrijker aspect dan warmte-isolerende eigenschappen en akoustische kwaliteiten. Wist u dat tapijt voor schonere lucht in huis zorgt? Tapijt houdt namelijk ronddwarrelend vuil vast, waardoor de lucht niet alleen vrij blijft van stofdeeltjes maar ook van andere verontreinigende stoffen zoals allergenen.

JE EIGEN KEUKEN Op zoek naar je droomkeuken? Blonk Keukens vestigde zich twee jaar geleden aan de Valkenboskade, hoek Laan van Meerdervoort en vlakbij de Fahrenheitstraat. In de compacte showroom vind je een aantal varianten maar het aantal mogelijkheden gaat heel ver. Geen tientallen opstellingen met een vast prijskaartje, in deze winkel richt men zich allereerst op een goed advies. De heer Blonk zegt daarover: ''De keuken die men zoekt staat in geen enkele showroom. Vaak wordt dan ook de keuze gemaakt door het aanbod. Een nieuwe keuken is immers een investering die moet passen bij de inrichting van je huis. Veelal hebben klanten eigen ideëen waarbij we ze

graag adviseren en zonodig komen wij daarvoor aan huis om te oriënteren". Een keuken moet natuurlijk ook afgestemd worden op het beschikbare budget. Doordat Blonk Keukens zelf importeert biedt men een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. Bovendien kan men een ‘all-in product’ aanbieden door een nauw samenwerkingsverband met aannemers, loodgieters, tegelzetters, stukadoors, schilders en electriciëns. Een kleine of grote keuken, gehele verbouwing of moeilijke keukenruimte? De architectuur kun je gerust overlaten aan Blonk Keukens. Valkenboskade 466. T - 070 4273300. E - info@blonkkeukens.nl

HELP, NIEUWE KOZIJNEN

Nog steeds worden nieuwe kozijnen aangeschaft op basis van vage beschrijvingen. Adviezen van een buurman, aannemer of verkoper zijn goud waard, want laten we eerlijk zijn: wie heeft nou verstand van kozijnen? Toch is het heel belangrijk om goed uit te zoeken welke kozijnen het meest geschikt zijn. Het zijn flinke investeringen die een leven lang mee moeten gaan.

Het kiezen van nieuwe kozijnen is geen dagelijkse bezigheid. Er zijn zoveel verschillende aanbieders die offertes kunnen maken die allemaal op papier zeer geschikt lijken. Echter is het ene kozijn het andere niet en blijkt vaak achteraf, dat appels met peren vergeleken zijn. De basis blijft dat kozijnen niet alleen mooi moeten zijn, maar ook goed moeten isoleren. Helaas zijn er nog steeds kozijnen op de markt die niet aan deze criteria kunnen voldoen. Weet u precies wat u koopt of bent u afgegaan op een ingewikkelde technische tekening of goed verkoopgesprek? Belisol vindt het belangrijk dat haar klanten precies weten wat ze aanschaffen en waarom deze kozijnen de beste keus zijn. Of de voorkeur nu valt op hout, kunststof of aluminium, ieder materiaal heeft een eigen karakter en valt onder het assortiment van Belisol. In de showroom in Wateringen staan alle modellen, waardoor iedereen die binnenloopt zelf kan ervaren hoe de kozijnen, ramen en deuren werken. Zo kunnen klanten ook zelf zien dat Belisol kozijnen niet zomaar kozijnen zijn. De

kunststof en aluminium kozijnen weten zich extra te onderscheiden door drie isolerende afdichtingen, in plaats van de gebruikelijke twee. Hierdoor is men verzekerd van droog, warm en stil wonen. De technische onderbouwing van de producten legt Belisol graag uit, maar de producten in de showroom voelen en ervaren, is altijd beter. Zo weet je precies wat je aanschaft en sta je nooit voor verrassingen. Een auto koop je tenslotte ook niet zonder een proefrit gemaakt te hebben. Belisol heeft 36 jaar ervaring en plaatst iedere dag bij 150 gezinnen kozijnen en deuren. Dus bekend met iedere situatie en altijd in staat een passend advies te geven. Door tijdelijk belastingvoordeel en subsidie is het een goed moment om te investeren in nieuwe kozijnen. Voor vragen of advies kunt u altijd contact met ons opnemen en bent u altijd welkom in onze showroom aan de ’sGravenzandseweg 8aWateringen. T - 0174 527080 F - 0174-527089 E - denhaag@belisol.nl


GEWOON W ONEN ��������������

�� � � �� � � �� � � � � �� � � �� � �� � �������������������

��������� ����������

������������

����������

������������ ��������� ���������

������������� �����������������

���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

����������������� �������������

�����������

������������

�����������

������������

������������

���������� ����������

����������������

�������������������������� �������� ������������� ��������������������� ���������������� ��������������������� �����������������������

������������������������ ����������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ �����������

���������������������������������������������


GEWOON W ONEN www.meestersmakelaars.nl

tel: 070-211.49.26 Altijd bereid om u te helpen.

Willem Pijperstraat 57 2

Wezelrade 129 4

3

80

75

1 IS 1 U H 1 N E P O Zaterdag 5 oktober 11:00 - 15:00

1 IS 1 U H 0 N PE Zaterdag 5 oktober 11:00 - 15:00 O Nabij winkelcentrum Houtwijk bevindt zich deze scherp geprijsde 3 kamer benedenhoekwoning met tuin op het Zuiden. Actieve VvE: €104,10/ mnd, erfpacht afgekocht tot 30 oktober 2033. Op de Openhuizendag bent u er welkom.

65

1 1 1

S

I HU

O

2 N PE Zaterdag 5 oktober 11:00 - 15:00

Gerrit van der Veenlaan 216

3

Aantrekkelijk geprijsd en zonnig 2 kamerappartement (65m2) met berging in de onderbouw. Op minder dan 1 minuut lopen bent u in Winkelcentrum Alphons Diepenbrockhof. Bijz.: Eigen grond, dubbel glas, actieve VvE: €185,27/mnd (inclusief voorschot stookkosten). Ideaal voor starters.

4 kamerappartement van ca. 80m2, gelegen aan de centrale hal op de eerste woonlaag, met eigen parkeerplaats, berging in de onderbouw en balkon. Gelegen nabij scholen en winkelcentrum "de Stede". Erfpacht afgekocht. VvE €153,00/maand excl. voorschot water/stookkosten.

€105.000 k.k.

€113.000 k.k.

Leyweg 769 4

5

120

135

3

2

€145.000 k.k.

Dr. L.J. Rogierstraat 66

1 1

IS HU

O

1 N PE Zaterdag 5 oktober 11:00 - 15:00

4

1 2 2 N PE O Zaterdag 5 oktober 11:00 - 15:00

S

I HU

Modern 4 kamer hoekappartement met lift boven winkelcentrum Leyweg. Sfeervol afgewerkt, waardoor u de woning zonder extra kosten kunt betrekken. Bijzonderheden: Erfpacht eeuwig afgekocht. Actieve VvE: €190/mnd. Parkeerplaats in parkeergarage slechts €66,00/mnd.

5 kmr. hoekwoning met zonnige tuin (65m2) in lommerrijke omgeving. Deze woning bevindt zich in een kindvriendelijke buurt van Houtwijk (Loosduinen) en biedt uitzicht op bos, water en idyllisch aangelegde brug. Opvallend is de hoge mate van rust. Erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.

€185.000 k.k.

€229.000 k.k.

SCHILDERIJ DE FIETSENDE REMBRANDT BIJ OFFERS Het wordt bijna een traditie, op zaterdag , 12 en 19 oktober is het feest bij Offers Wonen & Mode. De fauteuils van Stressles uit Noorwegen worden extra gepromoot, er is een adviseur van de fabriek en er zijn leuke acties. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekker hapje en drankje. Ter omlijsting van alle festiviteiten is er van 5 oktober tot en met 26 oktober een expositie. Tijdens deze expositie wordt er ook een schilderij van Ettinger getoond. Een detail ziet u links, de Loosduinse Hoofdstraat zoals het vroeger was. Het schilderij straalt rust en gezelligheid uit, veel oude Loosduiners zullen het herkennen. Ettinger werd de fietsende Rembrandt genoemd, gezeten op de bagagedrager schilderde hij zijn doeken, die hij voor op zijn fiets had geklemd. Zo werden ettelijke stadsgezichten vast gelegd. De Loosduinse Hoofdstraat met als middelpunt Offers Textiel maakte daar ook deel van uit. Het schilderij heeft nog nooit op een ex-

positie gehangen, het hing altijd in de woonkamer, nu vond Offers het tijd om het schilderij te delen met alle bezoekers van de expositie. Offers Wonen & Mode verkoopt sinds september ook damesmode. De collectie damesmode is zeergoed ontvangen.” We ontvangen louter positieve reacties en daar zijn we heel dankbaar voor!” Om dit te vieren nodigen wij werknemers, familie, vrienden, bekenden en klanten uit bij de officiële opening, op zaterdag 26 oktober. Vanaf 16.00 uur staat er een hapje en drankje klaar. Offers Wonen & Mode, Loosduinse Hoofdstraat 315, 2552 AE Den Haag. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Stressless events 5, 12 en 19 oktober. Officiële opening afdeling damesmode, 26 oktober.

Wegens succes verlengd

���� �����

���

bij aanschaf kozijnen!*

BELISOL DEN HAAG ‘s-Gravenzandseweg 8A ��������������������������

2291 PE Wateringen

T. 0174 527080 ■ E denhaag@belisol.nl www.denhaag.belisol.nl


GEWOON W ONEN

������������

������

�������������������

�����

������������ ���������� �������������������������

������

��������������� ����������������� ��������������� �������������������������������

�����������

���

�������

�����������������

������

����������������� ���������������������������� ���������������������������������������� ������������������������ �����������������������������������������������

��� �������

����������� ����� ����� ����������� ����� ���������� ���������� ������ ������ ���������� �������������������

�������

������������������

����

����

����� ������

����

����������� �����������������

����

����

����

������

���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������


25 september 2013

Mode bij Bonèl

Snel verlost van uw aambeien Piet Bezembinder (35) uit Leiderdorp kreeg opeens last van aambeien. En kwam er niet meer vanaf: “Ik had al allerlei crèmes en zalfjes geprobeerd voordat ik ermee naar de dokter ging. Dat had ik veel eerder moeten doen. De behandeling was snel en eenvoudig.”

Tijdens het Open Huis bij Bonèl Collections werd afgelopen donderdag de mode voor het komende seizoen getoond. De mannequins genoten de aandacht van vele belangstellenden gedurende de verschillende modeflitsen.

19

Een branderige pijn, bloedverlies en jeuk door aambeien. Het ging eigenlijk van kwaad tot erger, vertelt Piet Bezembinder. “Door alles wat ik probeerde, raakte mijn huid nog meer geïrriteerd. Het deed pijn en soms verloor ik ook wat bloed of slijm bij de ontlasting. Ik maakte me zorgen omdat het niet zomaar overging.” Prettig geholpen “Toen ik het een keer aan een vriend

vertelde, heeft hij me aangeraden ermee naar de huisarts te gaan. De huisarts nam mijn klachten serieus

“Door een eenvoudige behandeling verdwenen de aambeien”

en verwees me door naar Keizer Kliniek. Daar ben ik heel goed geholpen door een ervaren arts. Na

een eenvoudige behandeling in de polikliniek verdwenen de jeuk en de aambeien.” Aambeien Meer dan de helft van alle Nederlanders krijgt ermee te maken: aambeien. Ze kunnen ontstaan door hard persen bij verstopping of een moeilijke stoelgang. Of juist door diarree. Ook lang op het toilet zitten of verslapping van het weefsel tijdens de zwangerschap kan een oorzaak zijn. Aambeien gaan lang niet altijd vanzelf over en kunnen zelfs verergeren. Maar een ervaren arts kan er altijd iets aan doen.

De zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Keizer Kliniek in het basispakket.

088-783 82 18 www.keizerkliniek.nl

Prinses Catharina Amaliastraat 28-Den Haag | Zwaluwweg 2 - Voorschoten

Keizer Kliniek: vakkundig en modern De beoordeling van uw klachten gebeurt vakkundig en snel door de ervaren specialisten van Keizer Kliniek. Ze zijn gespecialiseerd in darm- en bekkenbodemklachten en de behandeling van obstipatie, incontinentie, bloed en/ of slijm bij de ontlasting en aambeien. Ondersteund door moderne systemen en apparatuur stellen de artsen een betrouwbare diagnose en brengen uw huisarts op de hoogte van de behandeling en eventuele nazorg. Keizer Kliniek werkt intensief samen met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum en andere grote ziekenhuizen in de regio. Als doorverwijzing nodig is, hoeven onderzoeken daardoor niet opnieuw plaats te vinden.

Modeshows in Loosduinen

Braderie Vruchtenbuurt

Fot's CAVO

In het ‘gezelligste buurtje’ van Nederland was de Jaarmarkt afgelopen zaterdag een succes. Een boekenmarkt, hapjes, leuke stands en een draaimolen. Iedereen kon er zijn of haar draai vinden tijdens deze mooie nazomerdag.

OPLOSSING vorige week

De modeshows die zaterdag in de bieb Loosduinen zijn gehouden, kregen alle drie ruimschoots belangstelling. Om de catwalk verzamelde zich jong en oud om de diverse modellen beter te kunnen zien. De kindermode van de Hema en Zeeman werd geshowd door een aantal zeer jeugdige talentvolle mannquins. De oudere modellen lieten smaakvolle combinaties zien van Zapato, Offers Mode en Middeldorp Mannenmode, vaak gecombineerd met een montuur van Romani Optiek. Alle modellen waren gestyled door Cosmo. Winkeliersvereniging Loosduinen kan terug kijken op een geslaagd evenement.

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN: 5 okt. dag van de leraar


2 oktober 2013

20

Fred’s Home Style actie

Speciale najaars

Laminaat vloeren nu in de aanbieding!!! 3 prachtige decoren

Gratis Gelegd! � 25,- per m2 inclusief BTW. Tevens ook gratis ondervloer en plakplinten

������������������������� ����������������

Wij hebben onze eigen vakkundige parketteurs zodat ook uw garantie goed zit. • Laminaat is geluiddempend, eenvoudig schoon te maken en dankzij de meerdere lagen waaruit het is opgebouwd ook zeer slijtvast. • De actie bestaat uit drie eigentijdse decoren met tweezijdige V-groef die de vloer een prachtige uitstraling geeft. De tweezijdige V-groef creëert diepte en geeft extra allure aan uw interieur. • Het laminaat is 7 mm dik en klasse 31. • 15 jaar garantie bij woongebruik. • Paneelformaat : 1380 mm. x 193 mm. • De ondervloer bestaat uit een vochtwerende folie met daarop grunfelt platen waarmee u oneffenheden uit de vloer haalt. • Tevens verhoogd de grunfelt ondervloer het loopcomfort en verlaagd deze het loopgeluid.

Ook voor alle binnen en buiten zonwering

Fred’s Home Style Winkelcentrum Waldeck Alphons Diepenbrockhof 29 - 30 • Den Haag tel 070 - 4 041 585 • www.fredshomestyle.nl

������������������������

��������� ����

�������������������������������� ������������������������������������ ��������� ��������������������������������� �����������������������������

���������������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������������ ����� ����������������������������������������� ��������������������������������

Win jij die Kia Picanto?

Gewoonweg compleet

of één van de andere mooie prijzen

Spaar voor € 25,- aan kassabonnen van Leyweg-winkeliers Lever deze in voor 26 oktober bij de balie in het winkelcentrum Like Leyweg op facebook Win!

De afbeelding kan afwijken van de werkelijke uitvoering. Kijk op www.winkelcentrumleyweg.nl voor de voorwaarden. Deelname vanaf 18 jaar.


2 oktober 2013

Moderne behandeling van spataderen Al een paar jaar liep Esther Barendse (42) uit Zoetermeer rond met grote spataderen op haar linkerbeen. “Ik liet er lange tijd niets aan doen, want ik was bang voor littekens en een lange hersteltijd.” Een gespecialiseerd vaatchirurg van Keizer Kliniek hielp haar er uiteindelijk vanaf: snel en zonder littekens. Vorig jaar kreeg Esther steeds meer last van de spataderen op haar been. “Mijn been voelde zwaar aan en ik kreeg gezwollen voeten. Uiteindelijk besloot ik dat het tijd werd om er iets aan te laten doen. Ik had alleen niet veel zin om wekenlang met steunkousen rond te lopen. Daarnaast was ik bang dat ik er littekens aan zou overhouden.” Geen litteken Via haar huisarts werd Esther door-

verwezen naar Keizer Kliniek. Daar onderging ze een laserbehandeling onder plaatselijke verdoving. “Ik kon direct weer naar huis. Ik

“Ik heb spijt dat ik het niet eerder heb laten doen” hoefde ook maar twee dagen een steunkous te dragen. Ik ben zo blij met het resultaat! Geen litteken te

zien. Achteraf had ik het veel eerder moeten laten doen.” Spataderen Spataderen ontstaan als kleppen in de vaatwand niet goed functioneren. Het bloed stroomt dan terug in de ader waardoor die opzwelt. Als spataderen jeuken of pijn doen, is het verstandig ze te laten behandelen. Bij Keizer Kliniek beoordeelt de specialist na onderzoek eerst welke ingreep nodig is: een laserbehandeling of een andere methode. Alle methoden zijn snel en veilig en geven een mooi en blijvend resultaat.

088-783 8228

De zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Keizer Kliniek in het basispakket.

www.keizerkliniek.nl

Prinses Catharina Amaliastraat 28-Den Haag | Zwaluwweg 2 - Voorschoten

Keizer Kliniek: vakkundig en modern De beoordeling van uw klachten gebeurt vakkundig en snel door de ervaren specialisten van Keizer Kliniek. Ze zijn gespecialiseerd in de behandeling van vaatproblemen zoals spataderen en adervernauwing. Ondersteund door moderne systemen en apparatuur stellen de artsen een betrouwbare diagnose en brengen uw huisarts op de hoogte van de behandeling en eventuele nazorg. Keizer Kliniek werkt intensief samen met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum en andere grote ziekenhuizen in de regio. Als doorverwijzen nodig is, hoeven onderzoeken daardoor niet opnieuw plaats te vinden.

powered by Ford EcoBoost

TopGear.nl:

“Precies de

juiste mix ”

van stijl en technologie Ford Fiesta Style • Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels met richtingaanwijzers • Elektrisch bedienbare ramen vóór • Radio/CD/MP3-speler incl. AUX + USB • Airconditioning Normaal vanaf 13.995,- Inruilpremie 1.000,Nu

12.995,-

inclusief navigatiesysteem Technology Pack

met 5-inch kleurenscherm en SYNC Bluetooth® Voice Control. Normaal 900,- nu 495,-

129,Vanaf slechts

p.mnd. met Ford Options

1 jaar gratis autoverzekering

Ook verkrijgbaar met:

14% bijtelling Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot:km/liter: 23,3; liter/100 km: 4,3; CO2 g/km: 99.

Kenmerken Options-aanbieding: Contante AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- SlotTotaal te prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag 12.995,- 4.569,8.426,8,9% 8,9% 25 mnd. 129,- p.mnd. 6.675,9.771,De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

���������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������

21


22

2 oktober 2013 EXTRA ENERGIE • ONTSPANNEND • MEER IN BALANS

���������� ✃

Prak�jk voor Reiki, Dofna en Coaching

Bel vrijblijvend voor meer informa�e of voor een afspraak 06 - 373 44 113 Lippe Biesterfeldweg 30 • 2552 EC Loosduinen info@balanspunt.nl • www.balanspunt.nl

Op vertoon van deze adverten�e 50% kor�ng op een Reiki behandeling!

����� ��������

������� ����������

��������������������� �������������������������

�������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������

Stoffeeratelier Albert van der Putten

KERKDIENSTEN 6 oktober PROT. GEM. 'S-GRAVENHAGE ABDIJKERK 09.30 uur: ds. Jacob Korf BOSBESKAPEL 10.00 uur: ds. N.A. Riemersma NED. HERV. EVANGELISATIE De Wiekslag, Molenbrink 68A 09.30 uur: ds. L.M. Jongejan 15.30 uur: ds. L.M. Jongejan BETLEHEMKERK Laan van Meerdervoort 627 10.00 uur: ds. L.J. Vogelaar 17.00 uur: ds. J.J. Verhaar CHR. GER. JERUZALEMKERK Pomonaplein 49 10.00 en 16.30 uur PAROCHIELOCATIE MARIA VAN EIK EN DUINEN O.L.V. Hemelvaartkerk zat.13.00 en zondag 10.00 uur STADSABDIJ H. Pastoor v. Ars zat. 19 uur en zondag 10.30 uur VERZORGINGSHUIZEN HOUTHAGHE 10.00 uur: ds. Jacob Korf WZP LOOSDUINEN Willem III straat 36 zat.5 okt.19.00 uur TABITHA Mozartlaan 280 16.30 uur: samenzang DUINHAGE zaterdag 5 okt. 16.00 uur: ds. M. Groen HUIZE EYKENBURG 10.00 uur: Pater H. Hinfelaar

NED. HERV. KERK POELDIJK 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar 19.00 uur: ds. F.J. van Harten HERV. GEMEENTE Ter Heijde a/z 10.00 uur: ds. H. Mast PROT. GEM. MONSTER Burg. Kampschöerstraat 25 09.30 uur: ds. D. van Duijvenbode HERV. GEMEENTE MONSTER 09.30 uur: ds. J. Belder 16.30 uur: ds. J.R. Volk REMONSTRANTSE GEMEENTE Laan v. Meerdervoort 955 10.30 uur: ds. J.F. Goud DE GOEDE HERDER Meidoornstraat 9 10.00 uur: evangelist M.J. Vos PINKSTERGEMEENTE DE ROTS Albardastr. 60 10.00 uur: dhr. H. Goldberg

Is er hoop in het leven? Lees de Bijbel... Geen Bijbel? Kom langs in de Bijbelkiosk op het Arnold Spoelplein. Elke zaterdag van 9.00 - 17.00 u

��������������������� Zaterdag 5 oktober van 10-12 uur Nu nog groter aanbod – Nieuwe indeling As. zaterdag: 10% korting op uw aankopen Ingang Aaltje Noordewierstraat 199

���������������������

��������������������������������������

���

��������� ������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������

�����������������

�������������������������������� ������������������������

������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������� ��������������������������������������������

DAT MAG IN DE KRANT! Uw ADVERTENTIE of PERSBERICHT dient maandag vóór 14.00 uur in ons bezit te zijn. Het is helaas niet mogelijk van te voren toezeggingen te doen over de plaats van uw advertentie in onze krant. Voorkeursplaatsingen zijn mogelijk tegen aangepast tarief.

Bel vandaag nog! Stichting Date, duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt Persoonlijke begeleiding en voorstellen Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen Stella Lens tel.: 070-367 86 18 of b.g.g. 0800-022 0255 Aangesloten AVR / Singleskeurmerk / Geschillencommissie

www.stichtingdate.nl

LOOSDUINSE KRANT NIET ONTVANGEN? Bel BOWI vof 06-44238547 na 18 uur 0174-631748 De afhaalpunten staan op pagina 3.

STORM UITVAARTVERZORGING BESCHIKBARE UITVAARTCENTRA

’WALDECK’

OUDE HAAGWEG 28, 2552 EP DEN HAAG

’SORGHVLIET’

GROOT HERTOGINNELAAN 1, DEN HAAG

UITVAARTCENTRUM ’NOOTDORP’ VEENWEG 14, NOOTDORP TEL 015 88 74 538

John de Hoogh Uitvaartleider

DAG & NACHT BEREIKBAAR TEL +31 70 397 8877 FAX +31 70 397 3587

Tuincentrum Ockenburgh

ONDERHOUD �������������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� �����������

����������������� ��������������

DIVERSEN ����������������� �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������ ����������������������������� ������������������ ���������������� ��������������������������� ����������������������� ����������������������

www.tuincentrumockenburgh.nl ACTIVITEITEN Volleybal 50+ Klaverstraat ma. 20.00-22.00 u. m/v T. 070 - 3250536 / 3522625 --------------------------------------Recr. volleybal Donker Curtiustr. Do. 20.00 - 21.30 u. 50+(dames) inl. 070-3259375 --------------------------------------Wandelen op zondag voor beginners en gevorderden tel. 3911643/0638109561 --------------------------------------Schoonspringen? Kom bij Morgenstond in Blinkerd & Zuiderpark. T. 010-4677145 --------------------------------------Gezellige 50+ kaartclub do 19.30 uur Mient 273 d T. 3687627/www.n-v-a.nl --------------------------------------Rommelmarkt Elke 1e en 3e zat. 9 -15 uur, er zijn nog tafels te huur. Gratis klaverjassen en jokeren elke woe. 19 - 22 uur Elke 2e en laatste zat. bingo voor de kleine beurs nu zaterdag van 13 - 16 uur levensmiddelen dr. HE v. Gelderlaan 260, T 06-40255316 --------------------------------------Gevraagd: 55+ Mannen sportief fiets met ons mee 2x per mnd op de do. 0614666855 --------------------------------------Gezellig een avondje uit? Dat kan in de Wiekslag, Klaverjasclub op de di.av. 0703973600/0703978390 Molenbrink 68a Kraayenstein Loosduinen.

������������������� ����������������� �������������������� �������������������������

PERSONEEL ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������

�������������� ����������� ������������ ������������

��������������� �������������������� �������������������������� �������� ������������������������ �������������������������� ��������������������������� ��������������� ����������������

LESSEN �������������� ����������

���������������� �������������������� ����������������� �������������������

����������� �������������������� ��������������

TE KOOP Ampeq Basversterker 50 watt Type BA 112, zgan. Nieuwprijs €300. Vaste Prijs €150. T 06.53.255.102 --------------------------------------Voetbalschoenen mt 41, perfecte staat €10 T. 0613514276

������������������ ������

����������������������������� ����������������������������� ���������������������� ������������������� ��������������

GEVRAAGD Gratis rommelmarktspullen Tel : 06-4382 1305

������������������� ����������������� �������������������� �������������������������

��������� � �������������������������

��������������������������������

�������� �

�� ���������

�� �����������

�� ����������

������������������������������������� ������������������������ �������������������� �������������������� ���������������� �������������������� �������������������� �������������������


2 oktober 2013

Winnaar Waterparels

Het Haagse binnenwater heeft 53 Hagenaars geïnspireerd om hun favoriete plekjes langs de oever aan te wijzen als ‘waterparel'. Daaruit hebben het publiek en een vakjury half september de allermooiste gekozen. Het gaat om de inzendingen van Stephan Burgwal en Mathieu Kamperman, die daarmee een cheque van 50 euro hebben gewonnen, inwisselbaar bij een van zeven deelnemende rondvaart- en bootverhuurorganisaties. Stephan Burgwal is beloond door de vakjury. Hij stuurde een foto van molen De Korenaar aan de Margaretha van Hennebergweg. De jury zegt hierover: "Onvoorstelbaar dat we zelf nog niet hadden bedacht dat deze locatie als waterparel op de kaart moest! Een oer-Hollands tafereel, een herinnering aan de dorpse wortels van Loosduinen. Karaktervol, knus én heel goed per boot bereikbaar."

Dierendag bij Avonturia Vrijdag 4 oktober is het weer zo ver: Wereld dierendag! Wist u dat op 4 oktober 1930 voor het eerst in Nederland dierendag werd gevierd? Al 83 jaar lang worden er door heel Nederland dieren verwent en in het zonnetje gezet. Avonturia de Vogelkelder wil deze bijzondere dag niet zomaar voorbij laten gaan en zijn al weken in de weer om de lekkerste dingen en mooiste cadeautjes voor uw huisdier te verzamelen. En dat schijnt goed gelukt te zijn. Bij een besteding vanaf tien euro ontvangen klanten aan de kassa gratis een goed gevulde Goodiebag naar keuze. Dus kom tijdens dierendag naar Avonturia de Vogelkelder om uw huisdier te verwennen… dan doet Avonturia de Vogelkelder er nog een schepje bovenop. Adres: Kerketuinenweg 3. Telefoon: 070-3632727

Borsalino’s in kokshanden Als je in Den Haag de naam Borsalino laat vallen, dan bestaat de reële kans dat er klanken van herkenning klinken. “Borsalino, is dat niet dat restaurant op de Laan van Meerdervoort waar ze van die lekkere spare ribs verkopen?” Dat, en meer, zoals fondues en gourmets… Al sinds 1983 maakt Borsalino’s deelt uit van de Haagse willekeur aan restaurants en inmiddels vind je op de kaart ook andere vleesgerechten, maar ook vis- vegetarische schotels al dan niet in wisselende 3-gangen keuzemenu’s. Specialiteit van Borsalino’s blijft echter het grillen. Na er 27 jaar lang de koksmuts te hebben gedragen, past kok Bouyamy sinds kort ook de pet van eigenaar. En die is hem niet vreemd, want ook het wel en wee van restaurant Hollandaise aan de Thorbeckelaan ligt in zijn kokshanden. “Het is een uitdaging, maar met de juiste mensen om je heen kan je heel ver komen”, aldus de nieuwe eigenaar. Bayoumy blijft naast het restaurant in de Vruchtenbuurt ook de regie in de keuken van Borsali-

����

STUUR UW TIPS EN FOTO'S redactie@loosduinsekrant.nl

0174-271674

Restaurant Borsalino’s vind je aan de Laan van Meerdervoort 196. Voor meer informatie over reserveren, thema-avonden en bezorging is er de website: www. borsalino.nl

“De groothandel voor de consument” In winkelcentrum Leyenburg, Escamplaan schuin tegenover de Albert Heijn

1 pond Palingfilet van € 35,- voor € 17,50 1 pond Zalmfilet van € 17,50 voor € 12,50

Gerookte Paling € 12,50 1 pond Gestoomde Makrelen 3 voor € 5,00 Gerookte Zalmsnippers 1 pond € 6,00 5 voor € 5,00 Haringen vers van het mes ELKE WOENSDAG 4 LEKKERBEKKEN VOOR € 5,-

U vindt ons vrijdag, zaterdag en zondag ook op de Braderie Leyweg/HEMAplein De aanbiedingen zijn geldig op: Wo. 2, Do. 3, Vr. 4 & Zat. 5 sept. 2013

Wij zijn geopend van 09.00 tot 17.30 uur!

GEZOND PROEVEN VAN DE BUREN, DE NIEUWE TREND IN LOOSDUINEN In oktober start de campagne Gezond is vet, vet cool van wethouder Baldewsingh. Deze campagne richt zich op de aanpak van overgewicht. De hele maand oktober kun je in Loosduinen een lekkere en gezonde maaltijd afhalen bij één van je buurtgenoten. Online zien wat er in je buurt gekookt wordt om de maaltijd vervolgens zelf af te halen, is dé nieuwe trend. Een groepje thuiskoks kookt in oktober elke dag gezonde maaltijden voor hun buurtgenoten in Loosduinen via www.degezondebuurt.nl. Op 15 oktober gaat wethouder Rabin Baldewesingh van Volksgezondheid en Duurzaamheid een maaltijd afhalen bij één van de deelnemende thuiskoks. Dit is direct het startsein van De Gezonde Buurt, een initiatief van Stichting BOOG en Stichting Social & Green Innovation. Van-

��

��������������

succes bleken. Ook in restaurant Borsalino’s gaan thema-avonden ene belangrijke rol spelen. Naast de eerder gehouden ‘Hollandse avond en de ‘Jazz avond’ verkeerden de gasten afgelopen vrijdag in Spaanse sferen.

Scheveningse Vishandel Albatros Johannes

�������������������� �������� ��������

no’s houden. Zijn visie en kookkunsten zullen op ieder uitgeserveerd bord terug te vinden zijn. Borsalino’s wisselde een halfjaar geleden van eigenaar, wat tot een verfrissende aanpak heeft geleid. De bezem ging er doorheen, er werd een geheel nieuwe bar gemaakt, de kaart werd onder de loep genomen, het kaf van het koren gescheiden. Daarnaast putte Bayoumy uit de ervaring die hij opdeed met Hollandaise, waar thema-avonden een doorslaand

��

����������������������

������������ ������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������

uit De Gezonde Buurt worden verschillende activiteiten door bewoners zelf georganiseerd om zo gezond eten onder de aandacht te brengen en buurtontmoetingen te stimuleren. Via www.degezondebuurt (onderdeel van Thuisafgehaald.nl) delen buurtgenoten gezonde rijstgerechten, pasta’s en stamppotten met elkaar. Buurtbewoners die elkaar in het dagelijks leven zelden of misschien wel nooit tegenkomen, maken nu handig gebruik van elkaars gezonde kookkunsten en eetgewoonten.

eten”, aldus Marieke Hart, initatiefnemer van Thuisafgehaald. Ze is onder de indruk van het intiatief van de koks in Loosduinen: “Het is geweldig dat deze thuiskoks het op zich nemen om de hele maand oktober voor hun buurtgenoten te koken.”

“Wij geloven erg in dit concept omdat het gezond eten stimuleert, mensen in de buurt bij elkaar brengt en voedselverspilling tegengaat. Gezondheid en duurzaamheid gecombineerd dus! Het is fantastisch om makkelijk, goedkoop en lekker een gezonde maaltijd van je buren te kunnen

Vanaf oktober is iedereen van jong tot oud uitgenodigd om een activiteit omtrent gezonde voeding en bewegen te organiseren tijdens De Gezonde Buurt. Aanmelden kan via www.degezondebuurt.nl of via projectleider Sabine Wensink van stichting Boog: wensa@boog.nl / 06 190 44 363.

Wethouder Rabin Baldewsingh twitterde eind augustus:”In Curacao heeft een kwart van de mensen obesitas. Maar wat dacht je van ons Den Haag: de helft is te dik en 20% van alle kids heeft overgewicht”.

23

Succes voor wethouder Karsten Klein Ongeveer één jaar geleden is wethouder Karsten Klein op verzoek van de gemeenteraad begonnen met het in kaart brengen van de gevolgen van de door het kabinet van PvdA en VVD voorgenomen bezuinigingen op de thuiszorg. Hij protesteert fel tegen de bezuinigingen en met succes! Inmiddels is bekend dat de bezuiniging van 89 miljoen euro van tafel is en dat de taakstelling vanaf 2015 van 75 procent is teruggebracht naar 40 procent. Raadslid Mitra Rambaran: “De wethouder heeft blijkbaar landelijk goed duidelijk gemaakt, ook in de richting van de staatssecretaris, dat de bezuinigingen op de thuiszorg de Haagse ouderen die thuis wonen onevenredig treft. Het bezuinigen op thuiszorg is volstrekt in strijd met de wens van ouderen maar ook de politiek om mensen langer thuis te laten wonen.’’ De taakstelling die er nu nog staat is nog steeds fors maar niet zo bont als eerst. De brandbrief die de wethouder ook namens andere steden heeft gestuurd naar de Staten Generaal, de dreiging met een rechtszaak en het in gesprek gaan met de beleidsmakers heeft gewerkt. ‘’Wij zullen de wethouder blijven steunen in zijn verzet tegen het uitkleden van de thuiszorg. De kwaliteit van de huishoudelijke hulp in Den Haag moet worden gegarandeerd’’, aldus Rambaran.

Winteropening De Uithof Zondag 29 september start om 10.00 uur de Winteropening van de Uithof en kunnen schaatsers weer terecht op de 400-meterbaan en in de ijshockeyhal. De afgelopen weken is er hard gewerkt om de ijsbaan weer op te laten vriezen. De baan ligt er strak bij en de deuren van de schaatsbaan openen weer voor een sportief winterseizoen. De opening wordt feestelijk gevierd met een sportief programma voor alle geïnteresseerden. Bezoekers kunnen met een scheurkaart tussen 10.00 en 16.00 uur aan alle activiteiten deelnemen voor slechts € 5,- per persoon. Daarnaast zijn er wintersportprijzen te winnen in De Uithof Loterij. Gedurende de hele dag is er een doorlopend clinicprogramma waarbij bezoekers kunnen schaatsen, skien, snowboarden, klimmen, karten, lasergamen, ijsdansen, quadrijden of gewoon kunnen genieten van alle gezelligheid in de Uithof. Tijdens de opening heeft Schaatswinkel Oomssport speciale aanbiedingen die alleen deze dag geldig zijn.


2 oktober 2013

24

woensdag 2 oktober  
woensdag 2 oktober  
Advertisement