Page 1

10 juli 2013

Tips voor de redactie: redactie@loosduinsekrant.nl ���������������

VANAF DONDERDAG STAAT DEZE KRANT ONLINE OP WWW.LOOSDUINSEKRANT.NL

P3

Wijknieuws

Plaquette Ockenburgh

P7

zakelijk

Een reptiel als huisdier

P11

Zonnebril op sterkte

Sport

Grondlegger triathlon in Kijkduin

Na jáááren weer eens op het strand

129.=

nú v.a. � Vraag naar de voorwaarden

��������������� ���������������

����������� �������� ���������� ������������� ���������������

�������������������������� ��������������������� �������������������������� ����������������������������

������������������������ ����������������� ����������������������������

������������������� �����������������

Leinweber verwacht politieke steun

Ruim honderd eenzame ouderen bezochten dinsdagmiddag, soms na jaren, het Kijkduinse strand dat door het Nationaal Ouderenfonds omgetoverd was tot een complete jaren-20 belevenis. Op deze nostalgische stranddag overhandigde de ASN Bank een cheque ter waarde van € 339.500 aan het Ouderenfonds, het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de beide organisaties met als doel eenzame ouderen een mooi uitje te bezorgen. Dankzij de actie vinden deze zomer al de eerste tientallen stranduitjes plaats. Veel senioren zijn al jaren niet meer bij de zee gewees t. Dankzij hulpmiddelen als strandrolstoelen en vrijwilligers kunnen ze állemaal weer met hun voeten in het water.

Second opinion Spuiforum In opdracht van de Haagse Stadspartij heeft BBN adviseurs een second opinion uitgevoerd op de bouwkosten van het project Spuiforum. De Haagse Stadspartij heeft aan BBN gevraagd om zowel naar het nieuwbouwplan van Neutelings Riedijk Architects (NRA) als naar het renovatieplan van de werkgroep Dooivaar+ te kijken. BBN acht de kans op een verdere toename van de bouwkosten reeel gezien de impact en risico’s die aan de doorgevoerde optimalisaties zijn verbonden. De conclusie van wethouder Norder

dat de bouwkosten van het plan Neutelings Riedijk Architects na uitwerking niet of nauwelijks zullen toenemen wordt door BBN adviseurs niet gedeeld. Ook stelt BBN dat het Voorlopig Ontwerp nog te veel onduidelijkheden kent, met name ten aanzien van de uitwerking van de draagconstructie, akoestiek en de interne logistiek van personen en goederen. BBN begroot de meerkosten van het gewijzigde ontwerp op minstens 8,8 miljoen euro. Daarnaast worden een aantal door het college doorgevoerde bezuinigingen in het ontwerp sterk betwijfeld. BBN begroot deze bezuinigingen als een reëel risico van 6,4 miljoen euro.

Op basis van deze inzichten wordt het ontwerp Spuiforum al snel 15 miljoen euro duurder dan aan de raad is voorgesteld.

Volgens fractievoorzitter Joris Wijsmuller bevestigt het rapport zijn eerdere stelling: “Als je een ontwerp 6.000 vierkante meter groter maakt is het logisch dat het De bouwkosten van het plan van een stuk duuder wordt. Wat mij werkgroep Dooievaar+ bedragen betreft stappen we snel over op volgens BBN 105 miljoen. Als plan B, het plan van Dooievaar+.” bijkomend voordeel van het Dooievaar+ plan stelt BBN dat dit plan BBN is een gerenommeerd onafgefaseerd uitgevoerd kan worden, hankelijk adviesbureau gespecialiwaardoor de tijdelijke huisvesting seerd in bouwkostenmanagement, van de gebruikers mogelijk is te en heeft de gemeente al eerder voorkomen of tot een minimum geadviseerd over het Spuiforum in beperkt zou kunnen worden. de periode 2009-2011. WijsmulDe Haagse Stadspartij heeft het ler: “Vanuit die ervaring is juist dit rapport van BBN aan alle fracties bureau heel goed in staat om de in de raad aangeboden om te kosten van het complexe project in betrekken bij de besluitvorming. te kunnen schatten.”

Uitbater Arno Leinweber zegt een goed gesprek gehad te hebben met de gemeente. Leinweber heeft plannen het Chalet Ockenburgh voort te laten bestaan. Al jaren hebben de Loosduiners en de gasten zich uitgesproken dat het Chalet moet blijven bestaan. Ook de Commissie Loosduinen heeft zich uitgesproken voor behoud van de uitspanning. En nu verwacht Leinweber ook vanuit de politiek steun. Er bestaat zelfs een kans dat wethouder De Jong nog voor het zomerreces de raad zal bijpraten. Na de vakantie zal in elk geval duidelijkheid komen over exploitatie afzonderlijk of samen met het monumentale rijksmonument. Leinweber heeft hoge verwachtingen van het Zuidhollandslandschap om het landgoed Ockenburgh in oude glorie te doen herleven. Een nieuw Chalet Ockenburgh dat duurzaam aansluit met de grotendeels Engelse landschapsstijl, met ruimte om ook de maatschappelijke ontwikkelingen voor Loosduinen te waarborgen. Gesprekken en voorbereidingen zijn nu in gang gezet om een passend ontwerp met de huidige functies in te gaan dienen. Arno Leinweber hoopt op steun van Loosduinen.


2

10 juli 2013

���������������

Habana Beach

����������������

Geniet van een heerlijk 3 gangen menu op het strand! Taartje van zalmmousse

*** Spiesje van gamba’s met een huisgemaakte mangasaus geserveerd met risotto

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

***

➤ ���������������������������������� ➤ ������ ➤ ������������� ➤ ������������ ➤ �����������

Tropische sorbet

Juwelier Antiquair

€ 22,50 per persoon

Uw vertrouwen waard

Wij geven er kleur aan ---------------------------Meer info of reserveren: Habana Beach Zuiderstrand 15 Kijkduin 070 - 323 89 66

������������������������������������ ������������������������� ��������������������������������

www.loosduinsekrant.nl

������������ 3-gangen maandmenu vanaf 17.00 uur

Voorgerecht ����������������������� �������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ Hoofdgerecht ������������������������������������ �������������������������������� ������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������ Nagerecht ������������������������� �������������

Openingstijden Ma. t/m Zat. 10.00 – 22.00uur | Zon. 09.00 – 22.00 uur Reserveren T. 0174 - 244 843 of E. info@madestein.nl

www.madestein.nl

����������������������

����������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������

� � � � � � � � �

�������������������� �������������������

�������������������� ����������������������� �������������� ���������������������

������� ������������������

������������� ������������������� ����������������� ���������������� ������������

�����������������������������������������

VAKANTIE SLUITING

Uw Nieuwe Loosduinse Krant verschijnt NIET op woensdag 31 juli, 7 en 14 augustus 2013. Het kantoor is gesloten van woensdag 24 juli tot en met woensdag 14 augustus. Wij wensen u ook een fijne vakantie!

�������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������

�������

Madestein Restaurant & Events Madepolderweg 100 | 2553 EG | Den Haag

��������������������������������

���������������������������� �������������������� ��������������������������������

������������������� ������������������ ����������������������

������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

18½ p.p.

Volg ons ook op facebook &

������������������������������� �����������������������

�������������������������������������� �������������������������������������������

������������������������������������������������������ �����������������������������������

���������������������

��������������������������������

�������������������������������� ������������

�������������������������������� ��������������������������� ������������������������ �������������� ��������������� ����������������������� �������������������������������������������� ������������� ��������� ����� ������������������������������������������������������� �������������� ��������� ����� ����������� �������������� ��������������������� ��������� �������������� ���� ���������������������������������� �����������������������

������������������������������������������� ������������ ������������ ����� ����� ������������� ����� ���� �������������������� ����� ����� ����������������� ����� ����� ��������������� ����� ���� ���������� ����� ����

���������� ��������� ������������� ���� ������������ �������������� ���� ���������� ����������� ���������������� ������������������������������������ ���������������� �� ������������ ��������� ���� ������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������� ����������������� ������������ �������� ���� �������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����� ��������������� ��������� ���������������� ������������������������������� ����������������� �������� ���� ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������

�����������������������������������������������

���

���

�����


10 juli 2013

Gemeentearchief digitaal ontsloten Hagenaars en andere geïnteresseerden kunnen sinds maandag zelf het gemeentearchief online raadplegen. Via de websites www.gemeentearchief.denhaag. nl en www.archieven.nl kan iedereen die op zoek is naar een specifiek stuk uit het archief een verzoek indienen. Als het document al digitaal beschikbaar is kan het direct gedownload worden en anders wordt het binnen een week per mail toegestuurd.

3

Onthulling plaquettes voormalig hulpvliegveld Ockenburgh

Den Haag vraagt foto’s mooiste waterplekjes Hagenaars kunnen vanaf vandaag foto's sturen van hun mooiste plekje langs het water (uitgezonderd de zee). De foto's van deze Haagse ‘waterparels' zijn te uploaden via de fotoapp 'Den Haag in Beeld', die is te vinden op www.facebook. com/gemeenteDH. De wedstrijd duurt tot 31 augustus. De beste suggesties worden toegevoegd aan de Haagse waterkaart,die wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer) begin juni heeft gepresenteerd. Deelnemers kunnen een rondvaart- of een kanotocht winnen. Er is een vakprijs en een publieksprijs. Een jury beoordeelt wie de vakprijs wint. De publieksprijs is voor de waterparel die via de app de meeste stemmen krijgt van het publiek.

Op 10 mei 1940 landden honderden vijandelijke parachutisten op het hulpvliegveld Ockenburgh. Direct daarop braken er op en om Ockenburgh hevige gevechten uit. De Nederlandse verdedigers van dit deel van Den Haag leden zware verliezen, maar uiteindelijk wisten de verdedigers de agressors een nederlaag toe te brengen en verjoegen zij de Duitsers van het vliegveld. Weinig op of rond Ockenburgh herinnert ons nog aan deze heroïsche strijd. Na

Kalenderklokken

Waterkaart

De waterkaart is ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de Haagse grachten, plassen, sloten en kanalen. Los van de zee bestaat Den Haag voor 6 procent uit water. Al dat water achter elkaar gelegd zou een lint van Groningen tot Maastricht vormen.

Foto-app

De gemeente gaat de foto-app 'Den Haag in Beeld' en de Haagse facebookpagina komende tijd vaker inzetten om Hagenaars vragen te stellen en om ideeën uit de stad te verzamelen. De bedoeling is om zo inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij hun directe leefomgeving en bij de stad als geheel. De app is ook zonder facebook-account te gebruiken.

��������������

����������� ���������������������

������ ���� ���� ��

������������������������������� ���� ��������������� ������� ����� �������������� ������� ���� ����������������� �������������������� ������������������

�������

afloop van de oorlog werd het hulpvliegveld hersteld als een sportpark. De portierswoning aan de ingang van het sportpark is het enige wat overbleef. Op initiatief van de Stichting Militaire Erehof ‘s-Gravenhage en de Studiegroep Historisch Ockenburg staat deze portierswoning thans op de gemeentelijke monumentenlijst. Ter nagedachtenis zullen twee plaquettes aan dit pand worden bevestigd, weergevende enerzijds het

verhaal van die dag in mei 1940 en anderzijds de namen van de op en rond Ockenburgh gesneuvelde Nederlandse militairen Zaterdag worden de plaquettes onthuld door burgemeester van Aartsen, ook wethouder Baldewsingh is daarbij aanwezig. De ontvangst is tussen 11.30 en 12.00 uur in The International School of The Hague (ISTH), Wijndaelerduin 1 te Den Haag. De school die op het voormalige hulpvliegveld staat.

In het Theater van de ISTH zullen toespraken volgen van diverse vertegenwoordigers van de nabestaanden, het Garderegiment Grenadiers en Jagers, de Studiegroep de Stichting en de burgemeester. Om 12.45 zal de stoet zich begeven naar het monument via het voormalig vliegveld waar de plaquettes worden onthuld. Met een moment van bezinning wordt de dag afgesloten.

‘Gebruik klinkermiljoenen voor lastenverlaging’ Groep de Mos vindt het van de ratten besnuffeld dat wethouder Norder 17 miljoen euro wil uitgeven aan de herbestrating van het Spuiplein. terwijl inwoners van Loosduinen worden getrakteerd op lastenverzwaring. Zo'n 1650 huishoudens krijgen een erfpachtstijging voor de kiezen, welke kan oplopen tot duizenden euro's per jaar per gezin.

Afgelopen week is de verpleegafdeling Neurologie en Neurochirurgie op de tiende etage van het HagaZiekenhuis in gebruik genomen. Alle verpleegkamers op deze afdeling zijn voorzien van een kalenderklok. Rabobank Den Haag en HagaVrienden hebben kalenderklokken aan de verpleegafdeling op de 10e etage geschonken. De kalenderklok met dag-, datum-, maand en tijdsaanduiding heeft een duidelijk display en zorgt ervoor dat een patiënt zich beter kan orienteren; wat voor dag is het, welke datum is het vandaag.

Groep de Mos stelt voor om de klinkermiljoenen te gebruiken om de voorgenomen erfpachtstijging voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. "De huidige woningmarkt en de economische crisis zouden de gemeente ertoe moeten bewe-

gen om mee te denken, dan past geen exorbitante stijging van de erfpacht welke als negatief effect heeft dat potentiële kopers direct op de rem trappen, waardoor huizen moeilijker worden verkocht", aldus De Mos.

beter gebruikt kan worden voor de verlaging van de erfpacht”, aldus fractievoorzitter De Mos, die onthutst is over de stemming van zijn motie. De Mos is vooral 'not amused' over het stemgedrag van de VVD en D66. "Als straks de verkiezingen voor de deur staan, zullen beide parGroep de Mos diende bij de behandeling van de Voorjaarsnota tijen afschaffen van de erfpacht een motie in voor lastenverlichting wel weer in hun verkiezingsprogramma hebben staan, maar nu “Constaterende dat dit College ze de kans hadden om de 17 milvoornemens is om 17 miljoen euro te gaan gebruiken voor de joen euro, welke PvdA-wethouherbestrating van het Spuiplein én der Norder wil gebruiken voor nieuwe klinkers op het Spuiplein, constaterende dat 1650 inwoners in Loosduinen worden geconfron- te gebruiken voor lastenverlichteerd met een exorbitante verhoting van de Haagse burger, keken ging van de erfpacht, waardoor de beide partijen schaapachtig naar erfpachtkosten van deze getroffen het plafond. De VVD stelde bij groep kunnen oplopen van enkele haar inbreng Voorjaarsnota trots te zijn over de bereikte verlaging tientjes per jaar per huishouden van de woonlasten in Den Haag. naar gemiddeld zo'n 1200 euro per jaar per huishouden, ben ik Ik zeg dan tegen de liberalen; van mening dat de 17 miljoen 'Kom het de inwoners van Loosduinen eens vragen”, aldus De euro die is gereserveerd voor de Mos. herbestrating van het Spuiplein

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


4

10 juli 2013

�������������� ������������ ���������������������� �����������������������

���������������

��������������

�������

����������

������������

�����������

������� ������� �������� �

������������������������

���������� ������������������������������

������������������������� ������������������

��

��

���

�������� ����������� ����������������

�������� �������� ��������

���

��

�����������������������

����� ����� ����

������������ ���������

����������������

����������� ����������

�� �

���������

���������

s Superfood

�����������������

����������������

�� �

��������� ����������� ������������� ����������������

�����������

��������

�����������������������

�������������

�����������������

�������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������

��������

��������� ����������������� ���������������� ������������ ���������������� ��������������

Vloerbedekking Behang (werk)

Ruim 35 jaar een begrip in de regio Den Haag!

WOONDECORATIE

��������������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������

KOM LANGS VOOR EEN ADVIES OP MAAT

�����������

���� ����������� ���� ����� �������� ��� ��� ����������� ���� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������� ����� ����� �������� ��� ������� ��� ���� ������ ��������������������������������� �����������������������������

� ������������������������ � ������������������������������ � ���������������������������

�������������

����

�������

���������

����

Verkrijgbaar bij:

�������������������������� �������������������������������

��������������� ���������������� � � ������������������� ������������

�����������������������

�������������������� �������������������� �������� �������������������� �������������������������� �������������������� �������������������� ��������������� �������������������� ����������������������������������� �������������������� ����������������� ��������������������

���

������������������������

��ZONWERING

Leyweg 1150, 2545 HH Den Haag 070 - 321 14 00 WWW.FREDVANRIJN.NL

������ ��� ���������� ����������� ��� ����������� ������ ���������� ���� ���������� ������ �������� ������� ����� ���� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� ������������������������

����� ������� ��������

�������������������������� ������������������ ��������������������������

Buiten Zonwering

�������

� ����������������� � ����������������������

��������

Binnen Zonwering

����������������������

�������������������������������������������������������� ����������� ���� ����������� ���������� ��� ���� ����� ��������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������

��������

Speciaal Slagerij Jeursen

����������������������

������������

���������� ��� ���� �������������� �������� ���� ������� ��� ������ ���� �������� ����������� ���������� ������������ ���� ����� ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� ������������ ������� ��� ���������� ���������� ����� ��� ����� �������������������������������������

��������

��������������������������������� ��������������������������������������

���������������

Voor een krachtig leven!

�����������������������������������


5

10 juli 2013

Onveilige verkeerssituaties

‘Bomenkap kan van tafel’ De bomen aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag hoeven niet te worden gekapt om de aanleg van extra parkeerplaatsen mogelijk te maken. Dat zegt de Stadspartij die een onafhankelijke telling liet doen. Er zou in de Vruchtenbuurt op dit moment een overschot zijn van 79 parkeerplaatsen, in plaats van een tekort van 551, zoals de gemeente stelt. Bewoners van de Laan van Meerdervoort hebben de telgegevens van de wethouder door onafhankelijk verkeerstechnisch bureau MAS opnieuw laten doorrekenen. En er blijkt geen tekort te zijn van 551 parkeerplaatsen maar juist een overschot van 79. "Dat is te gek voor woorden, dan heeft de raad dus een beslissing genomen op basis van onjuiste gegevens. Dat kan natuurlijk niet!", stelt Gerwin van Vulpen, raadslid Haagse Stadspartij. De Haagse Stadspartij heeft het rapport van de bewoners voor een second opinion aangeboden bij de verkeersdeskundigen van bureau Ligtermoet en Partners in Gouda. Ook deze second opinion komt tot dezelfde conclusie (zie bijlage). De conclusie van MAS is volgens hen op de juiste gegevens en rekenmethode gebaseerd. De Haagse Stadspartij vindt dat de wethouder onmiddellijk de voorbereidingen om de bomen te kappen stop moet zetten en heeft schriftelijke vragen ingediend.

Afgelopen week kreeg Groep de Mos een aantal klachten binnen over verkeersonveilige situaties in Loosduinen.De Mos: "Ik ben blij dat Loosduiners in de pen klimmem en mij verwittigen van zaken die hen bezig houden".

‘’

Een verkeersagent was het met mij eens De situatie op de Monsterseweg bij de ingang Ockenburgh is zo’n onveilig punt. Recentelijk ging het nog mis. Omdat daar nog altijd aan een nieuwe brug gewerkt wordt, moeten fietsers aan de 'verkeerde kant van de weg' fietsen. Bezorgde ouders trokken al eerder bij de fractievoorzitter aan de bel. Door het ontbreken van waarschuwingsborden nemen automobilisten geen notie van fietsers die van de 'verkeerde kant van de weg komen' “Mijn dochtertje van elf moet elke dag op de fiets langs dat bouwterrein”, vertelt een bezorgde moeder, “en de gemeente neemt volstrekt onvoldoende veiligheidsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. Recent zijn twee ongelukken gebeurd met fietsers op de kruising van de Madesteijnweg en de Monsterseweg. Mijns inziens moet het mogelijk zijn dat de

EXCURSIE ZANDMOTOR Op zaterdagochtend 20 juli houdt de activiteitencommissie van Walboduin een twee uur durende excursie naar de Zandmotor van 09.30 tot 12.00 uur. De tocht gaat over mul zand; en er is geen toilet op de zandmotor bovendien kan het op de Zandmotor fris zijn, regendichte kleding is wellicht geen overbodige luxe. Aanmelden via walboduin@walboduin.nl is verplicht. Er geldt een maximum van 30 personen voor dit uitstapje.

bouwplaats iets verkleind wordt waardoor er een loop/fiets paadje gecreëerd wordt zodat wij niet aan de verkeerde kant over hoeven te steken. Ik sprakhier gister een verkeersagent over aan, en die was het met mij eens.”

Mozartlaan

Een andere klacht komt uit de Mozartlaan, waar het verkeer gevaar loopt door een S-bocht in de weg, welke ook nog eens een stuk smaller wordt. Een buurtbewoner is er niet blij mee: “Het gemene is dat de Mozartlaan hier niet alleen een idioot schetpe S-bocht maakt, maar dat in de bocht de weg plotseling veel smaller is. Dat is erg moeilijjk te overzien. En dan zijn er nog obstakels: geparkeerde auto's vlak voor en na de bocht en veel fietsers. In het algemeen kunnen er geen twee wagens tegelijk door de bocht. Men moet dus onverwacht stoppen en dat gaat niet altijd goed. Behalve gevaarlijk is de situatie ook zeer hinderlijk. Vrachtwagens met lange opleggers, die hier vaak voorbij komen, kunnen soms de bocht niet voltooien. Ze moeten dan achteruit terug rijden (tussen de aan beide kanten geparkeerde auto's) naar de Groen van Prinstererlaan, deze achteruit oversteken en dan wegrijden. Ondertussen is er natuurlijk een enorme verkeers-

����������� ������������������������� �������������

���

Koninklijke onderscheiding uroloog Venema

��

������

��

����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������������� �������������������������

������������������� �����������������������

��������������������������������������������� ���������������������������������������������������

opstopping ontstaan (mede door asociaal gedrag van sommige weggebruikers). Een van de oorzaken van het probleem is dat er een relatief grote verkeerstroom op de Groen van Prinstererlaan (komende van de rotonde) hier linksaf de Mozartlaan ingaat en zo verder rijdt richting Loosduinen. Dat wordt mede veroorzaakt door de zeer lange wachttijden bij de stoplichten bij het kruispunt Groen van Prinsterelaan/Laan van Meerdervoort. De Mozartlaan is daarom een gewilde sluiproute geworden. Groep de Mos heeft de klachten in de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Zomerdienstregeling Zaterdag 13 juli gaat de zomerdienstregeling van HTM in. Dat betekent dat de vertrektijden van bus en tram worden aangepast en de frequentie op de meeste lijnen wat omlaag gaat. De zomerdienst duurt t/m zondag 1 september. Vanaf zaterdag 13 juli wordt de nieuwe keervoorziening bij MCH Antoniushove in Leidschendam in gebruik genomen. Tram 2 rijdt vanaf dat moment van Kraayenstein naar eindpunt MCH Antoniushove. Tram 6 en 19 rijden van resp. Leyenburg en Delft Tanthof naar eindpunt Leidschendam Noord (Dillenburgsingel). Bus 66 die tijdelijk tram 6 in Leidschendam verving, komt te vervallen.

Uroloog Pieter Venema van het HagaZiekenhuis werd op 5 juli 2013 tijdens zijn afscheidssymposium koninklijk onderscheiden. Uit handen van Karsten Klein, wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport kreeg Pieter Venema de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De wethouder prees hem vanwege zijn grote betekenis voor de medische ontwikkeling van de urologische zorg in regio Haaglanden. Pieter Venema toonde altijd grote betrokkenheid bij de zorg voor zijn patiënten. Met name zette hij zich in voor de behandeling van vrouwen met ongewild urineverlies. Zijn expertise daarin was groot en het leverde hem de status van bekende uroloog in Nederland op. Regelmatig werden patiënten met ingewikkelde medische problematiek, die elders uitbehandeld waren, naar hem verwezen. Venema wist bij het merendeel van deze patiënten een succesvolle behandeling toe te passen. In 1994 richtte Venema het Poliklinisch Continentie Centrum op in Ziekenhuis Leyenburg (nu HagaZiekenhuis, locatie Leyweg) om patiënten met incontinentieklachten, samen met een verpleegkundige en een bekkenbodemfysiotherapeut, optimaal te kunnen behandelen. Zorgverzekeraars steunden dit initiatief als zorgvernieuwingsproject. Uitzonderlijk was dat de financiering hiervoor zelfs een aantal keer werd verlengd. In 2010 nam Pieter Venema het initiatief om deze zorg verder uit te breiden. Samen met gynaecologen André Westendorp en Tjeerd Huisman en ‘zijn’ verpleegkundigen en fysiotherapeuten, realiseerde hij het Haga Bekkenbodemcentrum in het HagaZiekenhuis locatie Sportlaan. In het Bekkenbodemcentrum kunnen naast patiënten met incontinentieklachten, ook patiënten terecht met bijvoorbeeld verzakkingsklachten, pijnklachten in het bekken, blaasklachten, pijnklachten en infecties aan de lage urinewegen.

Scheveningse Vishandel Albatros Johannes “De groothandel voor de consument” In winkelcentrum Leyenburg, Escamplaan schuin tegenover de Albert Heijn

HARING: €1.50 PER STUK / 4 VOOR €5.00 Lekkerbekken Gebakken Schol Zak Kibbelingen € 5,00 Makrelen Palingfilet Hele Gerookte Paling

4 voor 3 voor 1 pond 3 voor 1 pond 1 pond

€ 6,00 € 6,00 € 7,50 € 5,00 € 17,50 € 12,50

De aanbiedingen zijn geldig op: Wo. 10, Do. 11, Vr. 12 & Zat. 13 juli 2013 Wij zijn geopend van 09.00 tot 17.30 uur�


6

10 juli 2013

Wondermiddel voor spieren en gewrichten, Dexsil. Nu verkrijgbaar bij:

��������������� ������������������ rland Epke Zonde ������������������� ������������������������

������������ �������������

���������������� �������������

Vlierboomstraat 588 | 070 - 3230689 www.drogisterijdevlierboom.nl

�������������

���� ��� �� ����� ��� ����� ���� �������� ����� � ����� ���� �����

����������������

��������������������������

������������

�������� ��������� �����������������������

������������� �������� �������������� �

���������������������������������

Dé BEAUTYSALON voor huidverbetering

��������

��������� �����������������

������������������ ��������

������������

������������������

Thema van de maand juli:

Summerbeauty

�������������������������������������������

����������������������������� ���������������

���������������� �������

���������� ������������ ���������� ���������������������

ACTIEVE GEZICHTSBEHANDELING V.I.T.C. MET PEPTIDE MASKER PH FORMULA in combi met NIMUE Skin technology een spannend huwelijk. Onze semi- botoxtopper!! Absolute oppepper in 60 minuten en zonder injec�es! Reguliere prijs 60 minuten € 79,00 Thema prijs ter kennismaking

€ 59,00

�������������������������������������� ����������������������������

�������������������� ������������������


10 juli 2013

Win entreekaarten voor Walibi of een Citroën C1

‘Wondermiddel voor spieren en gewrichten’

Reptiel als huisdier

Drogisterij De Vlierboom heeft een vermeend wondermiddel tegen spier- en gewrichtspijn in het assortiment opgenomen. Belgische wetenschap heeft een doorbraak gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. Dit heeft de krachtigste formule voor behoud en versterking van kraakbeen en gewrichten opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het product heet DexSil Forte.

Altijd prijs met de Klus&Kras-zomeractie In de zomervakantie, traditioneel een belangrijke klusperiode, heeft Hubo een aantrekkelijke promotie voor zijn klanten. Zo maken zij kans op extra voordeel op hun klusmaterialen en daarbij vallen er veel prijzen te winnen, waaronder een Citroën C1, weekendjes in Walibi Village of op een van de 4.000 gratis entreekaarten bij Walibi. De zomer is een belangrijke klusperiode en daarnaast ook de tijd van het jaar om erop uit te trekken met het gezin en vrienden. Met de Klus&Kras-actie, die loopt van 8 juli tot en met 24 augustus, speelt Hubo daar actief op in. George van Dijk van Hubo Loosduinen: ‘De zomervakantie is voor veel mensen ook de periode voor de grotere klussen, bijvoorbeeld het schilderen van het huis, het maken van een kinder- of studeerkamer, het plaatsen van een schutting of tuinhuis. Dan is het fijn dat je goed geholpen wordt en daarnaast ook nog wat voordeel kunt pakken. Dat is het mooie van deze Klus&Kras-actie. En na de klus kan je ook nog eens extra voordelig naar Walibi, leuk voor jong en oud.’ Bij een besteding vanaf 15 euro krijgt de klant een kraslot. Hiermee heeft men altijd prijs. Men krast een korting van 15%, 20% of 25% op een artikel naar keuze bij een volgende aankoop. Ook kan men met de kraskaart de gekraste korting gebruiken als korting bij de entree van Walibi (tot maar liefst 5 kaarten). Daarnaast zijn er mooie hoofdprijzen t.w. een Citroën C1, 5 weekendjes Walibi Village en 4.000 entreekaarten

Opening Ouzo Pallas

Bruna Waldeck heropent

De Kettingstraat in het centrum van Den Haag mag dan de naam hebben gehad een wat minder karaktervol uitgaansgebied te zijn, thans gelegen nabij de gezellige Haagsche Bluf toont de straat juist bijzonder sfeervol. Gezellige terrassen en toonaangevende restaurants bepalen nu in ruime mate het straatbeeld en van ongeregeldheden is nauwelijks meer sprake. Onlangs streek er een nieuwe ondernemer neer die we kennen van de overheerlijke en overvloedige griekse keuken.

Dinsdag 23 juli opent Bruna Waldeck de deuren van haar geheel vernieuwde winkel aan het Alphons Diepenbrockhof 90. De heropening van deze Bruna winkel nieuwe stijl wordt feestelijk gevierd met een groot aantal superaanbiedingen voor alle klanten! Bruna Waldeck biedt in haar nieuwe winkel veel gemak en service voor de klant. Klanten kunnen bij Bruna Waldeck terecht voor een verrassend en actueel assortiment boeken, dagbladen, tijdschriften, strips, papier- en schrijfwaren, computersupplies, wenskaarten en cadeauartikelen. Het assortiment van Bruna kenmerkt zich dan ook door een grote variëteit aan producten en het speelt in op de actualiteit. Zo heeft Bruna altijd alle nieuwste boeken en verrast Bruna haar klanten keer op keer met de nieuwste trends op het gebied van o.a. papieren schrijfwaren. Tevens is de klant bij Bruna Waldeck aan het juiste adres voor tabak en kansspelen.

7

FOTO: NLK

Het is dat de meeste reptielen niet zo'n vriendelijke rasaanduiding hebben zoals je hond of kat. Je kunt namelijk heel veel plezier beleven aan deze diertjes. Je hoeft ze zelfs niet op de bak te laten gaan of uit te laten met alle ongemakken van dien. Uitgelaten is de baardagaam op de foto zeer zeker. Vrolijk kijkt hij je aan en hij vindt het prettig even opgepakt te worden en op je schouder te zitten. Tussen de baardagaam en de mens, net zoals bij andere reptielsoorten, is dan ook wel degelijk sprake van interactie. Ook de hagedis vindt het leuk als je voor zijn terrarium gaat staan en hem wat aandacht geeft. Pet's Place in de Vlierboomstraat heeft onlangs nog in bescheiden vorm

een reptielenafdeling geopend. Daar kun je kennis maken met verschillende reptielsoorten en Marieke Wullschleger en haar medewerkers geven je graag adviezen als je een aanschaf overweegt. Weet wel wat je doet, want het zijn in principe geen knuffeldieren en niet erg geschikt om mee te spelen. Ook de behuizing vergt de nodige aandacht in verband met het leefklimaat van de diertjes. Maar het is wel erg leuk en je doet de beestjes een plezier als je je hobby laat uitgroeien tot als het ware een klein Jurassic Park met meer leefruimte. Sommige soorten hebben een warmtesteen nodig om de spijsvertering op gang te brengen en na het eten vinden ze het lekker

om er op te loungen. Gekko's, agamen, hagedissen, leguanen, kameleons en slangen hebben hun eigen specikieke woonbehoeftes. Vaak moeten natuurlijke leefomstandigheden als zonlicht, warmte en regen worden nagebootst. Ook daar kunnen ze bij Pet's Place Vlierboomstraat uitgebreid over adviseren. Een baardagaam bijvoorbeeld kan zo'n vijftien jaar worden en gedurende dat leven heeft hij het juiste voedsel nodig. In de regel zijn dat ook krekels en andere insecten en ook daarvoor kun je in de Vlierboomstraat terecht. Zie daarvoor de advertentie op de Vruchtenbuurtpagina elders in deze krant.

het al, laat het diner beginnen met het niet te versmaden griekse apéritief. Tot zo ver houdt de vergelijking met traditionele griekse restaurants op want het nieuwe etablissement zal een nieuwe trend zijn op het gebied van grieks tafelen. Na een verbouwing van de voormalige horecagelegenheid zullen de deuren op donderdag 11 juli officieel worden geopend. Van 16.00 uur tot 18.00 uur is er een receptie met live muziek en iedereen is er welkom om een eerste blik of proef te nemen. Uiteraard zijn gedurende de receptie de hapjes en drankjes van het huis en daarna mag men zelf bepalen of voor het diner wordt plaatsgenomen. Iedere gast wordt dan getrakteerd op In het restaurant dat gelegen is in ken wordt dan ook beschouwd tien procent korting op het totaal als een van de lekkerste maar ook en van die geste kan men tot en de ronding van de Kettingstraat, gezondste. OUZO Pallas zal vooral met eind september van dit jaar met het grote terras waar tot laat in de middag de zon schijnt, zullen Grieks-Mediterraanse gerechten gebruik maken. Daarvoor is een we voortaan allerlei mediterraanse serveren en we mogen dan ook coupon afgebeeld in de adverteneen keur aan hoogstaande produk- tie elders in deze krant die goed invloeden gaan zien. De specialiteiten van het Middellandse ten verwachten zoals zorgvuldig bewaard dient te worden zolang Zeegebied zullen de gasten van geselecteerde vlees- en vissoorten de introductie-aktie duurt. OUZO het nieuwe restaurant aangenaam en de meest uiteenlopende groen- Pallas is gevestigd aan de Kettingstraat 9. verrassen. De mediterraanse keu- ten. OUZO Pallas, de naam zegt

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondroïtine (bescherming gewrichten) worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de katalysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen zeer snel worden opgenomen en effectief werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare formule met de combinatie van MSM, Glucosamine en Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect gevoeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is gereduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd gebruik is circa 2 maanden. Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en ontstekingen, Drogisterij De Vlierboom Vlierboomstraat 588 Telefoon: 070-3230689

Leerhuis breidt uit Het Leerhuis heeft een gloednieuwe plek in de Vruchtenbuurt gecreëerd, waar kinderen al hun talenten kunnen ontdekken. In samenwerking met teken- en schilderonderwijs Arthena worden er wekelijks creatieve workshops georganiseerd. Niet alleen voor kinderen van de basisschool, ook peuters zijn van harte welkom bij Het Ontdekhuis. De psychologen en orthopedagogen van Het Leerhuis bieden daarnaast educatieve workshops aan voor peuters gericht op taalvaardigheid, motoriek, creativiteit en ouder-kindinteractie. Het Ontdekhuis bevindt zich precies tegenover Het Leerhuis in de Frambozenstraat 76. Voor meer informatie: www.hetleerhuis.info, (070 2200456).


8 ���������������������������

10 juli 2013 �������������������

��� ��������

��������������������� ����������������������������

�������������

��������������������������

��������

������������������������������

������������������ �������������������

��������������������������

��������������������� ������������� �����������

���������������������������������������������� ��������������������������

������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������ �������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������

������������������������������������������ ����� ����������������������������������������� ��������������������������������

kozijnen en deuren �����������������������������������������������������������

�������������� ‘s-Gravenzandseweg 8A ■ 2291 PE Wateringen ■ T. 0174 527080 ■ E denhaag@belisol.nl www.denhaag.belisol.nl

70% van de lezeressen draagt de verkeerde BH-maat. En u? Advertorial

Interview met Debbie de Vries, eigenaresse en Lingerie Styliste van Lincherie Wateringen.

Lincherie, de Nederlandse luxe-lingerie-keten, is bekend door haar paskamer-service. Debbie de Vries, Lingerie Styliste van Lincherie Wateringen geeft toelichting op Lingerie Styling, een service concept dat een persoonlijke aanpak combineert met een aanbod van luxemerken. Waarom is Lincherie een uniek concept in de lingeriewereld? Door de persoonlijke aandacht, in een ongedwongen setting, die we alle vrouwen schenken in onze winkel. De stylistes bij Lincherie hebben een uitgebreide opleiding gekregen waardoor ze elke vrouw kunnen adviseren over de maat en stijl die haar het best past. Bij Lincherie willen we maar 1 ding en dat is een oplossing op maat vinden voor elke vrouw: een lingerieset die perfect past bij haar lichaam, haar persoonlijkheid en haar levensstijl. Dit is des te belangrijker gezien het feit dat 70% van alle vrouwen een verkeerde BH-maat draagt. Kan je dit even uitleggen? Veel vrouwen ondervinden moeilijkheden bij het vinden van een BH die past én er ook goed uitziet. Bij Lincherie bieden we een breed assortiment aan maten en stijlen, ook degene die moeilijk te vinden zijn.

In tegenstelling tot de meeste andere lingeriezaken zijn de paskamers bij Lincherie ruim en comfortabel, met de juiste belichting.

Debbie de Vries, eigenaresse en Lingerie Styliste van Lincherie Wateringen en haar medewerkers Om de perfecte oplossing voor types met elk een set aan paselke vrouw te vinden beginnen sende kleuren. In onze Lingerie we bij het zoeken naar de juiste Styling aanpak houden we ook maat. Maar we kijken ook ver- hier rekening mee. der. Zodra we de juiste maat We gaan een gesprek aan met hebben bepaald, kijken we ook onze klant om te ontdekken naar het model die het best past naar wat ze op zoek is. Van bij de behoeftes van de klant. daaruit kunnen we bijvoorbeeld Zo is er bijvoorbeeld een groot oordelen of ze eerder geholpen verschil tussen een vrouw met wordt met een voorgevormde een kantoorbaan en een vrouw cup of met een push- up BH. met een fysieke baan. Of zo is Wanneer een vrouw de juiste er een verschil tussen een BH lingerie draagt ziet ze er niet alvoor dagelijks gebruik en een leen beter uit maar neemt ook BH voor een speciale gelegen- haar zelfbeeld en zelfvertrouheid. Niet alleen de juiste maat wen toe. en het juiste model zijn belangrijk, ook de kleur speelt een rol. Waar vinden deze Lingerie De kleur van de lingerie moet Styling sessies plaats? ook perfect passen bij de huids- Onze stylistes geven raad in onze kleur, zo zijn er warme en koude paskamers.

Welke gezondheidsproblemen kunnen voorkomen wanneer een vrouw de verkeerde BH-maat draagt? Het meest voorkomende en het belangrijkste ongemak is dat het dragen van een verkeerde BH-maat leidt tot spanning in het bovenste deel van de rug, wat op lange termijn pijn kan veroorzaken. De meeste vrouwen kiezen een BH-maat zonder rekening te houden met de cupmaat en de omtrek. Bij Lincherie beschikken we over een brede selectie in beide: cupmaten van A tot I en omtrekken van 65 tot 105. Dit is nodig om de perfecte oplossing te vinden voor alle vrouwen.

Wat maakt Lincherie anders? De Lincherie stylistes adviseren elke vrouw in de juiste BHmaat, wat haar figuur verbetert. Er wordt geholpen om voor elke klant de juiste ‘lingerielade’ samen te stellen, met BH’s die perfect passen bij de levensstijl en persoonlijkheid van de klant. Aanbod van bekende luxemerken die de beste ondersteuning garanderen. Elke Lincherie-zaak beschikt over een team aan Lingerie Stylistes die de klant met haar specifieke behoeftes helpt. Een brede waaier aan cupmaten van A tot I en omtrekken van 65 tot 105. Een uitgebreid assortiment aan lingerie, badmode en nachtmode. klant en we kijken naar de kleuren die het best bij haar persoonlijkheid passen.

niets verhullend: strakke jurkjes, doorkijkstofjes en kant. Maar geen nood, shapewear is er in verschillende vormen: hoge slips, onderjurkjes, bodyshapers en zelfs de body is weer helemaal terug.

En bij Shapewear? Natuurlijk ! De perfecte lingerie benadrukt je sterke punten en verbergt je zwakke punten. Precies hier speelt shapewear Er is een oplossing voor elke een belangrijke rol. Shapewear- outfit! We raden dan ook aan of figuurcorrigerende lingerie om de bovenkledij mee te brengeeft vorm aan je borsten, buik gen naar de winkel, zo kan je en billen en heeft een afslan- onmiddellijk het effect zien! De zomer komt eraan, werkt kend effect. Wist je dat je tot Lingerie Styling ook bij een kledingmaat kan vermindebadmode? ren dankzij shapewear? Je kan je Natuurlijk ! Ook op het strand of aan het zwembad is het belangrijk wel bedenken welk effect zoiets heeft op je zelfvertrouwen. De om jezelf zeker te voelen. Lingerie laatste trends zijn bovendien Styling doet ook wonderen bij de zoektocht naar de perfecte bikini Lincherie Wateringen, Plein 24 of badpak. Ook in badmode is de juiste cupmaat belangrijk. 2291 CC Wateringen T: 0174-27 02 10 We kijken altijd naar het totaalWateringen@lincherie.nl. - www.lincherie.nl beeld, we stellen vragen aan de


10 juli 2013

PER DIRECT BESCHIKBAAR: Kijk voor al het aanbo d en acties op

navb.org

�������������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������

���������������� ���������������

Modelwoning op afspraak te bezichtigen aan de Catharina van Rennesstraat 141

Waldeck

De Verademing

(excl. voorschot stook- en servicekosten)

(excl. voorschot servicekosten)

(Catharina van Rennesstraat e.a.) Huurprijzen vanaf € 783,-

(Asmansweg/Loosduinseweg) Huurprijzen vanaf € 718,-

������������������������������������ �� ������������������������������� �������������������������������

ACTIE: nu eerste 2 jaar korting!! !

Elke donderdag open huis van 16.30 - 17.30 uur aan de Laan van Wateringse Veld 652.

Fiera

Huurprijzen vanaf € 717,-

(excl. pp en voorschot servicekosten)

Calandria

(Verheeskade/Lobattostraat) Huurprijzen vanaf € 639,-

(excl. pp en voorschot servicekosten)

070 346 94 03 www.navb.org

��������� ������������ �� ������������ � �����������

��� ������� ����������� ������� ��� ��������������� ��������� ���������������� ����������� ������ ������� ��� ����������� ������ ������� ��� ����������� �����

���������������������������������

�����������������������������������������

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN: (te) veel wegen leiden naar Rome

PUZZEL WEER ������������������ ��������������� ����������������

����������������������������������� ���������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������

�� ���� ��

��

����� ����� ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ����

����

���

���

����

����

���� ����

9


10

10 juli 2013 NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

STORM UITVAARTVERZORGING

KRINGLOOP VOORBURG

BESCHIKBARE UITVAARTCENTRA

1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

’WALDECK’

OUDE HAAGWEG 28, 2552 EP DEN HAAG

Kringloop Voorburg haalt de nog bruikbare spullen/ huisraad GRATIS bij u op?

’SORGHVLIET’

GROOT HERTOGINNELAAN 1, DEN HAAG

U kunt de nog herbruikbare spullen of huisraad ook zelf brengen. Tevens kunt u bij ons terecht voor verhuizing en ontruiming bij overlijden.

UITVAARTCENTRUM ’NOOTDORP’ VEENWEG 14, NOOTDORP TEL 015 88 74 538

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 12.00 UUR TOT 16.00 UUR Gratis parkeren op eigen terrein Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel Van Leijdenstraat 2, 2274 AW, Voorburg Telefoon: 06 - 283 36 855 Achter fietsenwinkel van Herwerden in de poort

NIEUW

NIEUW

Wij zijn op zoek naar een

(ervaring of opleiding niet vereist)

Ben je geïnteresseerd en lijkt deze baan iets voor jou, mail dan je gegevens en CV naar: admin@tandartspraktijkjacobi.nl Wellicht is jouw CV aanleiding om je uit te nodigen voor een gesprek. Tandartspraktijk Jacobi Hengelolaan 183c, Den Haag.

BOWI vof vraagt voor het bezorgen van De Nieuwe Loosduinse Krant

VAKANTIEMEDEWERK(ST)ERS

NIEUW

Wat is échte liefde?

tandartsassistente Leeftijd: boven 35 jaar. Voor ca. 17 uur/week. ma-wo-do middag en dinsdag gehele dag. Je bent klantvriendelijk, flexibel, goede beheersing van de Nederlandse taal, je kunt goed in een team werken en kunt uit de voeten met een computer.

NIEUW

Lees de Bijbel... Geen Bijbel? Kom langs in de Bijbelkiosk op het Arnold Spoelplein. Elke zaterdag van 9.00 - 17.00 u

�����������������

��������������������������������

Kijkduin

Zondag 14 juli 2013 Boeken- kunst- antiekhand make markt

van 10.00 – 17.00 Deltaplein/ Boulevard

Wilt u mee doen? Dat kan!

Voor info: www.geavanvulpen.nl 06 12 32 21 15

Bel om aan te melden na 18 uur:

Uitvaartleider

DAG & NACHT BEREIKBAAR TEL +31 70 397 8877 FAX +31 70 397 3587

Tuincentrum Ockenburgh

of mail naar: bowivof@kpnmail.nl

Stoffeeratelier Albert van der Putten

���������������������� ��������������������������������������� ������������������

���������������� �����������������

���������������� ���������������� �������������������� ���������������������

�������������������� ���������� ������������� ������������� �������������������������

Laat het leven en de liefde Bel vandaag nog! gaan niet aan je voorbij

Stichting Date Duurzame man-vrouw relaties Bel met Stella Lens tel.: 070-367 86 18 AVR Singleskeurmerk

www.stichtingdate.nl landelijknr.: 0800-022 0225

ONDERHOUD �������������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� �����������

����������������� ��������������

������� ��������������

www.tuincentrumockenburgh.nl

������������������ ��������������������

DIVERSEN VERMEULEN TWEEWIELERS inkoop-verkoop-reparatie

Scooters nieuw en gebruikt

Snelle en goede service Betaal en betrouwbaar

Mandarijnstraat 10 Den Haag 070 - 325 1169 06 - 8172 7074

��������������������������

����������������� �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������ ����������������������������� ������������������ ���������������� ��������������������������� ����������������������� ����������������������

���������������������������� ������������������������������ ��������� ��������������������� ��������������������

������

������������������� ����������������� �������������������� �������������������������

www.vermeulen-tweewielers.nl

����������� �������������������� ��������������

��������

0174 - 631 748 of 06 44 23 85 47

�������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������������������

John de Hoogh

���������������� ��������������������� ���������������� ������������� ���������������� ����������������� ��������������� ��������������

�������������������������

�������������� ����������� ������������ ������������

��������������� �������������������� �������������������������� �������� ������������������������ �������������������������� ��������������������������� ��������������� ����������������

��������

����������������������� ������������������ ������������

LOOSDUINSE KRANT NIET ONTVANGEN?

������������������ ������

����������������������������� ����������������������������� ���������������������� ������������������� ��������������

Bel BOWI vof 06-44238547 na 18 uur 0174-631748 De afhaalpunten staan op pagina 3.

www.overlijdensboek.nl

PERSONEEL ������������������������� �������������������������� ������������ �������������������� ����������������������� �������������������� ����������������������� �������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������

������������������ ���������������������� ���������������������� ������������

LESSEN �������������� ����������

���������������� �������������������� ����������������� �������������������

��������� � �������������������������

��������������������������������

�������� �

�� ���������

�� �����������

�� ����������

������������������������������������� ������������������������ �������������������� �������������������� ���������������� �������������������� �������������������� �������������������


10 juli 2013

Fakkeldrager De Loosduinse turnster en trampolinespringster Olessya Dadema is uitgekozen om met de Olympische Vlam te lopen bij de Fakkelloop van het Europees Youth Olympic Festival dat komende week in Utrecht wordt gehouden.

11

GRONDLEGGER TRIATHLON KEERT TERUG NAAR KIJKDUIN

Olessya Dadema is lid van de Loosduinse turnvereniging Funtastic Gymnastics. Trampolinspringen doet zij bij een gymnastiekvereniging in Zoetermeer en op dit onderdeel behaalde zij tijdens het NK 2013 in Ahoy de zilveren medaille. Tijdens het Youth Olympic Festival zal Olessya zich middels een sponsoractie inzetten voor het Jeugd Sport Fonds. Kijk voor informatie over deze sponsoractie op de website www. jeugdsportfondsactie. achmeahighfivechallenge.nl

Hans Dieben in training in de Puinduinen FOTO: Wim de Hilster

En…hij komt niet terug om te kijken naar de deelnemers, maar de “retired recreationel athlete” zoals hij zichzelf omschrijft is het afgelopen jaar toch weer gaan trainen om zelf in zijn leeftijdscategorie (70+) deel te nemen aan het wereldkampioenschap Cross Triathlon. Dat wereldkampioenschap wordt op 13 juli gehouden in Kijkduin. 1 km zeezwemmen, 28 km mountainbiken op het strand en in de duinen en tot slot 10 km hardlopen door de duinen en over het strand. Ondanks zijn vergevorderde leeftijd draait Hans Dieben daar zijn hand niet voor om.

STUUR UW TIPS EN FOTO'S redactie@loosduinsekrant.nl

0174-271674

Hans heeft dan ook een indrukwekkend verleden als triatleet en heeft in de diverse in de triatlonsport onderscheiden leeftijdcategorieën een imposante erelijst bij elkaar gesport. Trots verhaalt hij van deze successen: ereplaatsen op de Ironman (de langste afstand in de triatlonsport; 4 km zwemmen, 180 fietsen en 42,2 km hardlopen) tot de veel kortere maar ook technisch moeilijkere cross triatlonwedstrijden, waarbij het accent ligt op het off road fietsen en hardlopen. Vooral in die laatste discipline blonk hij uit en werd hij als agegrouper zelfs een aantal malen wereldkampioen in de jaren 2000 tot 2009. Toen Hans dan ook een jaar geleden vanuit zijn huidige woonplaats in California hoorde dat de WK crosstriatlon in 2013 vin

zijn oude woonplaats Den Haag zou worden gehouden besloot hij nog één keer zijn status als ”retired triatlete” te verlaten en weer te gaan trainen voor het WK in Kijkduin. Voor hem heel bijzonder. Immers hij woonde van 1970 tot 1980 in Kijkduin. En daar ook is zijn imposante carrière als triatleet ook begonnen. En niet alleen als deelnemer, maar ook en vooral als initiatiefnemer en organisator van de eerste Holland Triathlon (de lange afstand dus), die in 1981 in Kijkduin werd gehouden. Ook in 1982 werd deze nog in Kijkduin gehouden om daarna verhuisde te verhuizen naar Almere. Daar was hij wedstrijdleider en ook secretaris van de opgerichte Nederlandse triatlonbond. Met de terugkeer van de

Fabian Florant reikt prijzen uit bij PupillenCompetitie Zaterdag 13 juli houdt Haag Atletiek de finale van de PupillenCompetitieHaaglanden 2013. De PupillenCompetitie is een gezamenlijk initiatief van de atletiekverenigingen AV’40 uit Delft, Olympus’70 uit Naaldwijk, Sparta en Haag Atletiek uit Den Haag. Ruim 260 jonge atleten tussen de 6 en 12 jaar strijden in tien verschillende categorieën over vier wedstrijden om de overwinning in het eindklassement. De organisatie heeft Fabian Florant, Nederlands Recordhou-

der hinkstapsprong en regerend Nederlands Kampioen, weten te strikken voor de prijsuitreiking. Er was een gaatje in zijn drukke wedstrijdschema. Fabian Florant, lid van het jubilerende Haag Atletiek zal rond 16.30 uur de prijzen uitreiken aan de oudste pupillen. Haag Atletiek pakt fors uit voor de pupillen. Naast het reguliere wedstrijdprogramma heeft de vereniging fun onderdelen voor de pupillen van de bevriende verenigingen. Uniek is dat Snowworld speciaal voor dit jubileumjaar prijzen in natura ter beschikking heeft gesteld voor de winnaars van

de eindklassementen. De winnaars ontvangen deze prijs alsmede de traditionele beker uit handen van Fabian Florant. Rosalie van Wouwen(mpupC), Robin Knoester(jpupB), Shannon Kamga(mpupB) en Mark van der Linden(jpupA1) van Haag Atletiek en Alysee Lester(mpupA1) en Quinten Chambliss van Sparta zijn de haagse atleten die aan de leiding gaan. De wedstrijd begint om 10.00 uur op het Sportpark aan de Laan van Poot. De toegang tot het sportpark is gratis. Meer info: www.haagatletiek.nl

grondlegger van de triatlon in Nederland naar Kijkduin is naar eigen zeggen “de cirkel als het ware weer rond”. De organisatie van de Kyocera WK Cross Triathlon is bij monde event director Frank Hamelink dan ook

supertrots dat deze inspirator van de triatlonsport op 13 juli a.s. als deelnemer aan de start verschijnt. Kijk voor het volledige programma van de Kyocera Beach Challenge dat van 10 – 13 juli plaats vindt op: www.beach-challenge.nl..


10 juli 2013

Alphons Diepenbrockhof 164 - 166 | 2551 LD Den Haag î ” 070 - 44 000 35 | www.tandartswaldeck.nl

Hierbij willen wij ons aan u voorstellen: Tandartspraktijk Waldeck is een groepspraktijk gelegen in winkelcentrum Waldeck. Wij zijn een team van ervaren tandartsen die er alles aan zullen doen om u op uw gemak te laten voelen. De medewerkers van Tandartspraktijk Waldeck leveren hoge kwaliteit tandheelkunde en begeleiden angstige patiĂŤnten tijdens de behandeling. Wij bieden aan: - Algemene tandheelkunde - Cosmetische tandheelkunde - Extra begeleiding voor angstige patienten - Totale gebitsrenovaties - Kroon- en brugwerk - Wortelkanaalbehandelingen - Kindertandheelkunde - Parodontologie (tandvleesbehandelingen) - Implantologie - Protheses - Klikprotheses Bent u op zoek naar betrouwbare en goede tandarts, dan bent u van harte welkom in onze praktijk.

12

woensdag 10 juli  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you