Page 1

retur

Informasjon fra returselskapene og LOOP, nr. 4/2005

NYVASKET: Plastemballasjen ble nøye vasket og korrigert for matrester og annen forurensning under Mepex’ sorteringsanalyse. (Foto: Mepex)

Restavfall under lupen En fersk analyse av restavfall fra husholdningene underbygger Plastreturs beregninger av hvor mye plastemballasje som brukes i Norge. Undersøkelsen viser også at opptil 30 prosent av emballasjevekten er fuktighet og rester av innhold. PLUKKANALYSE Plastretur har selv lagt til grunn at det brukes 128 400 tonn plastemballasje i Norge årlig, hvorav 62 000 tonn kommer fra husholdningene. Nå har kommunene Asker og Bærum gjennomført en sorteringsanalyse som bekrefter disse tallene. 13-14 kilo plast – Ved å legge sammen det som er kildesortert og det som forekommer i restavfallet, får vi et potensial på 13-14 kilo plastemballasje per innbygger, sier daglig leder Frode Syversen i konsulentselskapet Mepex som ledet analysen. Mepex la vekt på å sortere bort plast som ikke er emballasje, samt fjerne fuktighet og rester av innhold i emballasjen. I sorteringsanalysen ble det avdekket at rundt 20 prosent av plasten i restavfallet

ikke er emballasje. Det ble blant annet funnet søppelsekker, drikkebegre, leker og andre plastgjenstander som ikke omfattes av Plastreturs system.

Mange har kommet opp med unaturlig høye tall for plastemballasje. – Når annen plast og urenheter ikke trekkes fra, blir resultatene misvisende. For at tallene for plastemballasje og andre avfallstyper skal bli riktige, bør sorteringen gjøres grundig og etter like kriterier over hele landet, sier Syversen.

Såpe og saus Videre viste det seg at opptil 30 prosent av vekten på plastemballasjen i restavfallet består Grundig sortert Når annen plast og av fuktighet og Under sorteringsunderrester av innhold. urenheter ikke trekkes fra, søkelsen i Asker og blir resultatene misvisende Bærum ble det tatt ut Dette kan for Frode Syversen, Mepex eksempel være prøver av ca 200 kilo såpe, sauser og restavfall fra ni boligannet som lett områder i hver komblir sittende fast i emballasjen. mune, fordelt på eneboliger, rekkehus En rekke kommuner og avfallsselskaper og blokker. Totalt ble 3800 kilo restavfall har tidligere gjennomført tilsvarende sortert i 29 avfallskategorier, hvorav ni analyser av restavfallet for å se hva folk typer plastavfall. Deretter ble plastembalkaster og hvor mye som kildesorteres. lasjen vasket, tørket og veid.

Endringer i returbransjen - side 3


Miljøpris til musikkfestival Øyafestivalen i Oslo har som mål å være den mest miljøprofilterte festivalen i Norge. Den viser også vei for andre festivaler. I år ble de belønnet med miljøprisen Glassbjørnen.

PRISVINNERE: Arnt Olav Andersen og Atle Mandrup fra Øyafestivalen fikk overrakt Glassbjørnen fra Thorbjørn Berntsen, styreleder i LOOP. Foto: Katrine Lunke

GLASSBJØRNEN 2005 Øyafestivalen er en årlig musikkfestival som samler mer enn 40 000 mennesker i Middelalderparken i Oslo. Festivalen tilrettelegger for kildesortering av hele ni fraksjoner, og det var nettopp i klassen for kildesortering den vant sin Glassbjørnpris. I fjor var kildesorteringsgraden på 51 prosent, og målet for 2005 er 60 prosent. Dette er svært høye tall for denne typen arrangementer. Stiller miljøkrav I sin utdeling av prisen legger juryen blant annet vekt på at Øyafestivalen stiller klare miljøkrav til sine leverandører og samarbeidspartnere. – I tillegg er festivalen bevisst miljøets rolle i sine innkjøp, ved at de har utarbeidet en innkjøpsplan for å minimere miljøbelastningen. Denne planen går blant annet ut på at festivalen tenker på avfallsminimering og hva slags avfall produktet de kjøper inn genererer. Dette bidrar til miljøsamarbeid i hele miljøleddet, skriver juryen i sin

begrunnelse. Juryen legger også vekt på at alt reklamemateriell fra Øyafestivalen trykkes på resirkulert papir, og at trykkeriet de bruker har Svanemerkesertifisering. Miljømarkedsførere Øyafestivalen markedsfører sitt miljø- og kildesorteringssystem for andre festivaler både i Norge og utlandet, og konsertarrangørene er svært glade for at miljøinnsatsen deres blir verdsatt. – Å motta Glassbjørnen er en stor ære for oss, og føles som en liten belønning for miljøarbeidet vi har lagt ned de siste årene, sier miljøansvarlig Arnt Olaf Andersen i Øyafestivalen. Han lover at miljø og kildesortering fortsatt vil være viktig ved fremtidige arrangementer. – Dette en stor inspirasjon og motivasjon for oss med tanke på nye målsettinger og miljøarbeidet i årene som kommer, sier Andersen.

Fakta om Glassbjørnen Glassbjørnen er en nasjonal miljøpris som deles ut til virksomheter som har gjort en ekstraordinær miljøinnsats. Miljøstiftelsen GRIP står bak utdelingen av prisen. Les mer på www.grip.no Årets vinnere Produkt Innkjøp Kildesortering Åpen klasse Hedersprisen

– – – – –

Norgesvinduet Bjørlo AS Oslo kommune Øyafestivalen AS Grøset Oso Hotwater ved Reidar Braathen

Kommer mye godt ut av reklamefilm «Det kommer mye godt ut av gjenvinning» er budskapet når Norsk Glass- og Metallgjenvinnings nye reklamefilmer ruller over TV-skjermene i mai. Humor og gjenkjennelse skal vekke den gode følelsen hos forbrukeren. REKLAMEFILM Reklamebyrået McCann har laget to filmer for Norsk Glass- og Metallgjenvinning – én for metall og én for glass. De to siste ukene i mai skal filmene sendes jevnlig på TV2 og TVNorge. Gjennom sommeren vil filmene bli fulgt opp av annonser, boards og Tur Retur nr. 4, mai 2005

PR, før de igjen vises på TV til høsten. Helhetlig kampanje – Gjennom en slik helhetlig kampanje håper vi å være tilstede i folks bevissthet og bidra til at returpunktene blir benyttet mer aktivt, sier adm direktør Lasse Sunde i Norsk Glass- og Metallgjenvinning.

Mottoet «det kommer mye godt ut av gjenvinning» gjenspeiler historien i reklamefilmene. Det legges vekt på å få fram hva som skjer med produktene etter at de har blitt gjenvunnet. Ny golfkølle – Få er klar over hva som skjer med glasset og metallet

de leverer inn til gjenvinning. De blir ofte overrasket når de hører at den gamle hermetikkboksen har blitt til en golfkølle, bilfelg eller sykkel. Dette har vi forsøkt å fortelle på en humoristisk måte som vil kalle fram den gode følelsen rundt gjenvinning, sier Sunde.


Nye navn i bransjen Flere aktører i returbransjen har hatt utskiftninger og fått inn nye forsterkninger den siste tiden. Blant annet har Norsk Glass- og Metallgjenvinning opprettet en ny informasjonsstilling.

NY LEDER: Lisbeth Solgaard gleder seg til å ta fatt på arbeidsoppgavene i nyetablerte Emballasjeretur AS. Foto: Katrine Lunke

Returselskaper slår seg sammen I løpet av våren har det vært flere endringer i returbransjen. Plastretur og Norsk Returkartong har slått sammen driften og dannet selskapet Emballasjeretur, mens vi innen EE-avfall har fått selskapet El-retur. ORGANISASJONSENDRINGER Etter et år med grundige forhandlinger har eierne av Plastretur og Norsk Returkartong bestemt seg for å slå sammen driften av de to selskapene. Hensikten med sammenslåingen er å få en mest mulig effektiv innsamling og gjenvinning av emballasjekartonger, drikkekartonger og plastemballasje. Ny leder Lisbeth Solgaard er ansatt som administrerende direktør i det nye selskapet. Hun er utdannet cand. scient. og kommer fra stillingen som prosjektdirektør for Elektro i Jernbaneverket. – Solgaard har en svært relevant bakgrunn for å ta fatt på oppgavene som venter i Emballasjeretur. Stillingen er ikke bare viktig for norsk dagligvarehandel, men også for arbeidet med å videreutvikle et godt og aktivt miljøarbeid i Norge, sier Egil Sætveit, leder for interimstyret i Emballasjeretur AS. Solgaard selv gleder seg også over sin nye stilling. – Det er mange utfordringer i bransjen, og jeg ser virkelig frem til å ta fatt i en så viktig samfunns- og miljømessig oppgave, sier Solgaard.

Fusjonerer i EE-avfall Nylig ble også Hvitevareretur og Elektronikkretur AS slått sammen til ett selskap under navnet El-retur AS. Hovedoppgaven for selskapet er å sørge for miljøriktig håndtering av EE-avfall, samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene. – Det er mer effektivt og rasjonelt å etablere og drive ett selskap. Dessuten er dette en naturlig forlengelse av et nært samarbeid som har vart siden 1999, sier adm. direktør Hans Løken i El-retur AS. Selskapene Hvitevareretur og Elektronikkretur har siden oppstarten i 1999 operert med felles aktiviteter rundt informasjon, innsamling og behandling av EE-avfall. Vil ha mer småeletronikk El-returs store utfordring fremover er å få forbrukerne til å levere inn enda mer utrangert småelektronikk til miljøriktig sanering. – Vi får bare inn vel 50 prosent av disse produktene til miljøsanering, og vi har planer om å sette i verk en rekke tiltak for å informere både publikum og forhandlere om returordningene, sier Løken.

Randi Varberg (43) er ansatt som kommunikasjonssjef i Norsk Glass- og metallgjenvinning. Hun kommer fra stillingen som informasjonsansvarlig i Den Norske Emballasjeforening (DNE) og har tidligere flere års erfaring som medierådgiver. I den nyopprettede stillingen vil Varberg primært jobbe med kommunikasjon ut mot kommuner og interkommunale selskaper. Holmen til DNE Tidligere konsernsjef i TINE, Jan Ove Holmen, er engasjert som administrerende direktør i Den Norske Emballasjeforening (DNE). Han overtar etter Per Chr. Olander, og tiltrer etter sommerferien. Holmen er fortsatt ansatt i TINE, men vil bli leid ut til jobben som administrerende direktør i DNE. – Styret i DNE er svært tilfreds med at Jan Ove Holmen har sagt seg villig til å arbeide for å utvikle DNE videre som norsk næringslivs sentrale organisasjon innen emballasje og emballering, skriver DNE i en pressemelding. Peterson Emballasje Per A. Lilleng (46) er ansatt som konserndirektør i Peterson Emballasje. Lilleng kommer fra stillingen som administrerende direktør i Noral og tiltrådte stillingen 4. april. Lilleng har sin yrkeserfaring fra ekspansjon, nyetableringer og krevende omstillinger i store norske selskaper. – Jeg er glad vi har fått på plass en dyktig leder med solid industriell erfaring. Per Lilleng vil være en styrke både for Peterson Emballasje og konsernet forøvrig, uttalte fungerende konsernsjef Per Kløvstad i M. Peterson & Søn AS i forkant av ansettelsen. Hippopotamus Ole Herman Stahr er ansatt som ny daglig leder i Hippopotamus AS. Stahr kommer fra stillingen som administrerende direktør i Å & R Carton Norge og har lang fartstid innen papir- og emballasjeindustrien.

Tur Retur nr. 4, mai 2005


B GOD HJELP: Blekkulf og elever fra Eidsvåg skole hjalp til da BIR arrangerte aksjonsstart for sin store vårdugnad.

Returadresse: LOOP Karenslyst Allé 9A 0278 Oslo

Tur Retur er et nyhetsbrev fra returselskapene og LOOP: Norsk Resy AS Munkedamsveien 59 B, 0270 Oslo Telefon: 22 01 21 20 Telefaks: 22 01 21 29 papp@resy.no www.resy.no Norsk GlassGjenvinning AS/ Norsk MetallGjenvinning AS Postboks 102 Økern, 0509 Oslo Haslevangen 16, 0580 Oslo Telefon: 23 17 39 80 Telefaks: 23 17 39 99 norsk@glassgjenvinning.no www.glassgjenvinning.no

Vårdugnad mot søppel Med vår og snøsmelting dukker dessverre også mye søppel opp. Nå mobiliserer Hold Norge rent-kampanjen til dugnaden «Det store vårsleppet». HOLD NORGE RENT Med «Det store vårsleppet» inviterer Hold Norge rentkampanjen enkeltpersoner, grupper, lokalmiljøer, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater til å gjøre en innsats mot forsøpling. – Vi i Hold Norge rent har to overordnede budskap: La være å forsøple og rydd opp det som er kastet, forteller kampanjeleder Dag Endal i Hold Norge rent. Flinke avfallsselskaper Kampanjelederen er veldig imponert over innsatsen til de mange lokale avfallsselskapene denne våren. – Mitt inntrykk er at disse

selskapene bærer kampanjen ut til befolkningen. Mens vi står for den generelle appellen gjennom landsdekkende reklame, tar avfallsselskapene ansvar for den lokale informasjonen, sier Endal. De lokale avfallsselskapene informerer om vårdugnaden gjennom ulike kanaler som kundeblader, websider og plakater. I tillegg tilbyr de konkret og praktisk hjelp som blant annet utdeling av gratis plasthansker og poser, utvidede åpningstider ved gjenvinningsstasjoner og ekstra henting av avfall. Stor oppslutning BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjons-

selskap) deltar for andre år på rad i Hold Norge rents vårdugnad. Selskapet oppfordrer alle til å ta i et tak for å gjøre det pent i sine nærområder i kampanjeperioden 22. april til 14. mai. Til nå har over 200 organisasjoner, skoler og barnehager meldt seg på dugnaden. – Vi gleder oss over at det er rekordstor oppslutning om Hold Norge rent-aksjonen i år. Aksjonen er en viktig sak, som flest mulig bør slutte opp om. Vi håper på enda flere deltakere til neste år, sier informasjonssjef Kjersti Kildahl i BIR.

Plastretur AS Postboks 441 Skøyen, 0213 Oslo Karenslyst Allé 9A, 0278 Oslo Telefon: 22 12 17 80 Telefaks: 22 12 17 81 plastretur@plastretur.no www.plastretur.no Norsk Returkartong AS Postboks 298 Skøyen, 0213 Oslo Karenslyst Allé 9A, 0278 Oslo Telefon: 22 12 15 40 Telefaks: 22 12 15 41 post@returkartong.no www.returkartong.no LOOP Karenslyst Allé 9A, 0278 Oslo Telefon: 23 27 22 30 Telefaks: 23 27 22 35 post@loop.no www.loop.no

Redaktør: Anniken Grundt, LOOP Telefon: 23 27 22 32 Telefaks: 23 27 22 35 grundt@loop.no Redaksjonsråd: Mona Mordal, Norsk Resy AS, Kari-Lill Ljøstad, Norsk Retur­kartong AS, Randi Varberg, Norsk Glass­Gjenvinning AS / Norsk Metall­Gjenvinning AS og Eirik Oland, Plastretur AS Redaksjon og layout: Apeland Informasjon Skjolden 1, 1363 Høvik Redaksjonen avsluttet 19.05.05 Trykket på papir ­produsert av resirkulerte drikkekartonger.

Unni Eikeseth, programleder i Newton, NRK 1 – Heime hos oss i Trondheim sorterer vi søppel til den store gullmedaljen. Vi har heile fire avfallsdunkar; ein for papir, ein for plast, ein for metall/glas og tilslutt ein for alt det andre. For ei stund sidan hadde vi to gjestar frå Brasil hos oss, og dei vart svært forvirra då dei såg alle avfallsbøttene. Det tok litt tid før dei forstod systemet. Dei fortalde at dei ikkje har noko form for avfallssortering heime hos seg i Rio de Janeiro. Det var jo ganske overraskande! Eg er glad for at byen eg bur i har på plass eit bra system for å ta seg av ulike typar boss, og eg har ikkje noko imot å bruke tid på å sortere søppelet mitt. (Foto: Cathrine Dillner Hagen, NRK)

LOOPs avfallsveiviser: 800 31 500 eller www.loop.no

Tur Retur 4 2005  
Tur Retur 4 2005  

Nyhetsbrev for returbransjen

Advertisement