Page 1

retur

Informasjon om kildesortering og gjenvinning, nr. 2/2006

Stadig mer gjenvinnes Økende gjenvinning av bølgepapp og plastemballasje, stabile resultater for kartong, glass og metall. Det er materialselskapenes fasit for 2005. RETURRESULTATER Materialgjenvinningen av plastemballasje økte med tre prosentpoeng i fjor, til 27 prosent av det totale forbruket. I tillegg ble 50 prosent energiutnyttet. Det betyr at Emballasjeretur er i ferd med å nå gjenvinningsmålene sine for plastemballasje. – Ved utgangen av 2005 hadde 54 prosent av befolkningen en ordning for plastsortering i sin kommune. I år vil det komme til flere byer, blant annet Gjøvik, Lillehammer, Florø og Tromsø, forteller informasjonssjef Eirik Oland i Emballasjeretur. Selskapet har ansvar for innsamling og gjenvinning av plastemballasje, drikkekartong og emballasjekartong. Endret rapportering Materialgjenvinningen av drikkekartong ligger stabilt rundt 46 prosent. Etter at fritaket for miljøavgift på drikkekartonger ble fjernet ved nyttår, rapporteres drikkekartong nå med energiutnyttet mengde. Dermed ble årets gjenvinningstall hele 63,7 prosent. – Vi har to hovedutfordringer fremover: Det ene er å gjøre forbrukerne helt trygge på at også kartonger med plastkork skal gjenvinnes. Det andre er å øke kunnskapen om hva kartongene gjenvinnes til, sier markedssjef Kari-Lill Ljøstad i Emballasjeretur.

ny papp, mens syv prosent energiutnyttes. – Vi er godt fornøyd med resultatene, og erkjenner at det blir vanskelig å krype nærmere 100 prosent, sier adm. direktør Bjørn Sørensen i Norsk Resy. Husk sauseglassene Grunnet økt mengde glassemballasje ute i markedet, har returprosenten gått noe tilbake. Men fortsatt blir nærmere 90 prosent av glasset samlet inn og gjenvunnet. Metallemballasje har stabilisert seg rundt 60 prosent. – Vi konstaterer at iglosystemet er svært godt innarbeidet. Fortsatt er det noe å hente, særlig av syltetøy- og sauseglass, dyrematbokser og aluminiumsformer.Vi skal holde et høyt

informasjonstrykk også i 2006, lover adm. direktør Lasse Sunde i Norsk Glass- og Metallgjenvinning. Mange tonn Årlig brukes det ca 120 000 tonn plastemballasje, 19 700 tonn drikkekartong, 36 300 tonn emballasjekartong, 217 000 tonn bølgepapp, 55 000 tonn glassemballasje og 10 000 tonn metallemballasje i Norge. Gode returordninger i kommunene og næringslivet bidrar til at en stor andel av emballasjen gjenvinnes.

Returandel (%) 2004 2005 Bølgepapp 93,9 95,3 Emballasjekartong 69,8 69,1 Drikkekartong 46,5 63,7* Plastemballasje 81,0 77,0* Glassemballasje 91,6 89,1 Metallemballasje 60,7 59,3 * Tallene er ikke sammenlignbare med fjorårets, grunnet ny beregningsmåte

Mål 80,0 60,0 80,0 60,0

Nærmer seg grensen Norsk Resy har hatt et solid grep om bølgepappen i en årrekke. I fjor klarte de å hente ut over 95 prosent i et marked med økende forbruk. Det er rett og slett imponerende! Over 88 prosent gjenvinnes til NYE HØYDER: Norske familier blir stadig flinkere til å kildesortere emballasje. Foto: Katrine Lunke

Redusert miljøavgift på skolemelk - se side 2


Bretter bort avgiften? Over åtte av ti skoler leverer drikkekartonger til gjenvinning, viser en fersk undersøkelse fra Emballasjeretur. Den gode oppslutningen kan bidra til å fjerne miljøavgiften på skolemelk. SKOLEMELK Stortinget fjernet i år fritaket for miljøavgift på drikkekartonger. Avgiften synker imidlertid i samme takt som returandelen stiger. I februar fikk Tine godkjent en søknad om å skille ut skolemelken som eget system, ettersom returandelen her er vesentlig høyere enn for drikkekartong generelt. Statens forurensingstilsyn har i første omgang estimert at 75 prosent av skolene leverer kartonger til gjenvinnes. Det betyr at avgiften på skolemelk nå er redusert fra kr 1,13 til 0,28 per emballasjeenhet. Lovende resultater – Vi har fått frist frem til 15. mai med å gi en mer presis beregning av skolenes deltakelse i retursystemet. Våre undersøkelser så langt tyder på at langt over 75 prosent av skolene leverer kartonger til gjenvinning, sier markedssjef Kari-Lill Ljøstad i Emballasjeretur. 70 prosent av landets barneskoler har deltatt i spørreundersøkelsen som viser at det skylles, brettes og stappes kartonger ved hele 84 prosent av skolene.

RØDT KORT: Monica D. Falck møter kundene ansikt til ansikt.

– Det er ekstra gledelig at nær ni av ti skoler som ikke kildesorterer kartonger i dag, ønsker å starte med det for å bidra til å redusere miljøavgiften, forteller Ljøstad. Penger å spare Emballasjeretur satser nå på en offensiv rettet mot skoler som i dag ikke leverer kartonger til gjenvinning. I første omgang blir det sendt ut

plakater og materiell som skolene kan bruke til å motivere elevene. I tillegg bør skolene ta kontakt med sitt lokale avfallsselskap for å etablere en praktisk ordning. – Her bør alle parter være interessert i å bidra. Hvis vi får fjernet miljøavgiften på skolemelk, betyr det hundrelapper spart for barnefamilier over hele landet, fastslår Kari-Lill Ljøstad.

HØY RETUR: Flinke elever bidrar til å redusere miljøavgiften på skolemelk. Foto: Katrine Lunke

Klar melding til kundene FjellVAR rykker ut og tar kundene i ørene når sorteringen ikke fungerer som den skal. Slik er de blitt landets beste avfallsselskap. KUNDEKONTAKT FjellVAR AS sørger for vann, avløp og renovasjon for vel 7000 abonnenter i Fjell kommune, vest for Bergen. Det kommunalt eide selskapet ble i fjor kåret til landets mest effektive renovasjonsvirksomhet, etter å ha blitt målt, veid og sammenliknet med 13 tilsvarende virksomheter. Benchmark-undersøkelsen ble gjennomført av bransjeorganisasjonen Norsk renholdsverks-forening (NRF). Hyppig informasjon FjellVAR kom ut som det mest effektive selskapet når kostnader, inntekter og kvalitet ses i sammenheng. Kundenes oppfatning av selskapet

Tur Retur nr. 1, mars 2006

lå omtrent på nivå med gjennomsnittet i undersøkelsen. Men mye tyder på at nettopp FjellVARs tette kontakt med innbyggerne påvirker effektiviteten og resultatene. – Vi utgir årlig åtte numre av kundebladet Fjellvarsel, pluss julespesial hvor vi forklarer hvordan juleavfallet skal sorteres. I tillegg bruker vi nettsidene våre aktivt. Responsen fra kundene er svært positiv, forteller Monica D. Falck i FjellVAR. Selskapet har jevnlig infostand på det lokale kjøpesenteret, og lar seg gjerne invitere både i kirken og på foreningsmøter, for å forkynne det glade returbudskap. Fjell kommune har henteordning for matavfall, papir, plastemballasje og

restavfall. Og renovatørene følger godt med på hvordan innbyggerne sorterer avfallet. – Ved feilsortering deler vi ut gule kort. Etter to gule kort, får abonnenten et rødt. Da slutter vi å hente avfallet, sier Falck. Ute hos kundene Det går sjelden lang tid fra et rødt kort er plassert på avfallsdunken, til FjellVAR har kunden på tråden. Ofte skyldes problemet uvitenhet eller misforståelser. Da hiver Falck seg i bilen og reiser ut for å forklare kunden hvordan avfallet skal sorteres. – Vi er bare tre som jobber med renovasjon i FjellVAR, men synes vi får til mye ved hjelp av tydelig informasjon og høyt engasjement, fastslår Falck. Les mer på www.fjellvar.as


Synlig til stede på Avfallskonferansen

NYTTIG: Lasse Sunde i Norsk Glassgjenvinning viser stolt frem Glasoporblokken som er produsert av returglass fra norske kommuner. Foto: Katrine Lunke

Norsk Glassgjenvinning (NGG) var representert med sin hittil største stand på Avfallskonferansen i Oslo i april. Som hovedsponsor for jubileumskonferansen sørget NGG også for å gjøre seg synlig, både ved konsertbidrag, konkurranser og morsomme premier. Det nye byggeproduktet Glasopor, laget av gjenvunnet glass, sto naturligvis i sentrum på standen. Dessuten var maskoten Igleif hjertelig til stede. Også Norsk Resy sponset Avfallskonferansen med en avansert konferansemappe i bølgepapp. For øvrig var materialselskapene samlet på LOOP-standen, hvor nyansatt prosjektleder Nancy Sand fikk sitt første møte med en samlet avfallsbransje. På standen ble LOOPs skoleprosjekt og en rekke andre tiltak presentert.

Lett blokk i tung DM Norsk Glassgjenvinning har utviklet byggeblokken Glasopor. Nå starter jobben med å selge produktet. Nylig fikk over 500 bygg- og murmestere en uvanlig tung reklamepakke i posten. NYE PRODUKTER Brukt glassemballasje fra norske husholdninger blir ikke bare gjenvunnet til Glava isolasjonsmaterialer. Nå har Norsk Glassgjenvinning utviklet sitt eget produkt, byggeblokken Glasopor, i samarbeid med forskere fra SINTEF. Blokkene er 30 prosent lettere enn konkurrerende produkter, noe som har stor betydning for dem som skal arbeide med materialet. – Vi vet at mange norske murere bærer over ett tonn om dagen, noe som kan gi store slitasjeskader. Med Glasopor blir belastningen mindre, stråler adm. direktør Lasse Sunde i Norsk Glassgjenvinning. 30 kilo i posten Nå er Glasopor satt i produksjon ved Morken Betongvare i Gudbrandsdalen og ved Breivik Kalkverk i Sogn og Fjordane. Arbeidet med å presentere det nye produktet for byggebransjen er i full gang. Nylig ble 560 Glasopor-blokker sendt ut som DM (direkte reklame) til bygg- og murmestere i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane. For at fagfolkene selv skal kunne kjenne på

vektforskjellen, er det også lagt ved en tradisjonell byggeblokk i pakken. Med brosjyre, litt snacks og leskedrikk kommer reklamesendingen opp i nærmere 35 kilo! – Etter at 200 av mottakerne er fulgt opp per telefon, har over 20 prosent bedt om mer informasjon. Det viser stor interesse for produktet, fastslår Sunde. Det er ikke bare vekten som gjør Glasopor til en spennende utfordrer i byggemarkedet. Blokkene har også 20 prosent bedre isolasjonsevne enn tilsvarende produkter. På toppen av det hele er Glasopor et miljøvennlig produkt, laget av resirkulert glass og sement. Trenger drahjelp Glasopor finnes også som konstruksjonspellets, som er spesielt interessant som alternativ til lettlinker og isopor i lettfyllinger. Produktet er allerede testet ut med gode resultater av Statens vegvesen i Akershus. – Nå håper vi på drahjelp både fra kommunene og andre etater, slik at glass som samles inn fra husholdningene kan få nytt liv i offentlige bygg, avslutter Sunde.

PAKKEN: Glasopor er 30 prosent lettere enn tradisjonelle produkter.

Felles utspill om miljøavgifter Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Den norske Emballasjeforening (DNE) har sendt et felles brev til finansminister Kristin Halvorsen for å forsøke å unngå miljøavgifter på dagligvareemballasje. Næringslivet uttrykker uro over de signaler som er kommet fra den nye regjeringen. Hvis det innføres miljøavgifter der en i dag har frivillige avtaler om innsamling og gjenvinning av emballasje, kan dette svekke oppslutningen om returordningene både fra publikum og næringslivet. Dette kan sette arbeidet med kildesortering og gjenvinning tilbake, frykter NHO og DNE.

Verktøy mot farlig avfall LOOP og Norsk renholdsverks-forening (NRF) gjør også i år en innsats for å få samlet inn mer farlig avfall fra husholdninger og næringsliv. Det er utviklet en «verktøykasse» med kampanje- og informasjonstiltak som enkelt kan brukes av kommuner og avfallsselskaper. Materiellet består blant annet av ferdige annonsetekster, faktaark, leserinnlegg, pressemeldinger, informasjon tilpasset bedrifter, samt bilder og kampanjelogo. Alt ligger tilgjengelig på nettet (se www.loop.no eller www.nrfo.no) og kan lastes ned til bruk i infobrev, kundeaviser, tømmekalendere og lokalmedier. – Tanken er at avfallsselskapene skal slippe å lage alt materielle selv, og heller kan bruke tiden sin på utadrettet virksomhet, sier Anniken Grundt i NRF. Statistisk sentralbyrå regner med at rundt 50 000 tonn farlig avfall er på avveie i Norge. Tur Retur nr. 2, mai 2006


B

Returadresse: LOOP Karenslyst Allé 9A 0278 Oslo

Vil du endre abonnementet? Får dere for mange eller for få eksemplarer av Tur Retur? Eller ønsker du bladet tilsendt som PDF i stedet? Send en e-post til post@loop.no eller en faks til 23 27 22 35. Vi mottar også gjerne ris, ros og tips til saker vi kan skrive om! Tur Retur er et gratis nyhetsbrev som utgis av LOOP og materialselskapene for emballasje. Bladet kommer ut seks ganger i 2006.

Til kamp mot overfylte søppelkasser Søppelkasser i det offentlige rom bør merkes med navn og nummer på den som har ansvar for tømmingen. Oppfordringen kommer fra Hold Norge Rent. VÅRRENGJØRING Kampanjeleder Peter Sundt i Hold Norge Rent har sett seg lei på søppelkasser som flyter over av pølsepapir, bananskall og drikkebegre. Men det er ikke alltid like lett å vite hvem som har ansvar for å tømme kassene. Er det kommunen, busselskapet eller kanskje Statens vegvesen? Søppel-SMS – Nå går vi ut og oppfordrer de ansvarlige til å merke søppelkassene sine, slik at publikum kan melde fra på telefon eller SMS når det renner over. På den måten kan

Tur Retur er et nyhetsbrev fra materialselskapene og LOOP: Norsk Resy AS Munkedamsveien 59 B, 0270 Oslo Telefon: 22 01 21 20 Telefaks: 22 01 21 29 papp@resy.no www.resy.no Norsk GlassGjenvinning AS/ Norsk MetallGjenvinning AS Postboks 102 Økern, 0509 Oslo Besøk: Haslevangen 16, Oslo Telefon: 23 17 39 80 Telefaks: 23 17 39 99 norsk@glassgjenvinning.no www.glassgjenvinning.no Emballasjeretur AS [ Plastretur- og returkartongordningen ] Postboks 440 Skøyen, 0213 Oslo Besøk: Karenslyst allé 9A Telefon: 22 12 17 20 Telefaks: 22 12 17 81 eller 22 12 15 41 post@emballasjeretur.no www.emballasjeretur.no

Peter Sundt, Hold Norge Rent Foto: Ullern Avis Akersposten

flere være med og bidra til renere og ryddigere omgivelser, sier Sundt. Hold Norge Rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom, med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere. Peter Sundt som tidligere var direktør i Plastretur, har nå engasjert seg bredere i avfallsproblematikken. Han mener at forsøpling er et økende problem. – Vi spiser og drikker stadig mer mens vi er på farten. Det byr på nye utfordringer. Ikke bare må vi hindre forsøpling, vi må legge bedre til rette

for kildesortering der folk er underveis, mener Sundt. Dugnadstips Hold Norge Rent er også ute med en nyrevidert brosjyre med tips til vårens ryddedugnad. På kampanjens nettsider kan du bestille klistremerker, plakater, diplomer og annet som kan øke motivasjonen til å holde nærmiljøet rent. Du får også tips om hvordan du kan kildesortere mer under vårdugnaden, og forebygge at det blir like mye avfall neste år. Brosjyren heter «Det store vårsleppet» og kan lastes ned fra www.holdnorgerent.no

LOOP Karenslyst allé 9A, 0278 Oslo Telefon: 23 27 22 30 Telefaks: 23 27 22 35 post@loop.no www.loop.no

Redaktør: Nancy Sand, LOOP Telefon: 23 27 22 32 Telefaks: 23 27 22 35 nancy@loop.no Redaksjonsråd: Mona Mordal, Norsk Resy AS, Randi Varberg, Norsk GlassGjenvinning AS / Norsk Metall­ Gjenvinning AS, Kari-Lill Ljøstad, Emballasjeretur AS (kartong) og Eirik Oland, Emballasjeretur AS (plast). Redaksjon og layout: Apeland Informasjon Skjolden 1, 1363 Høvik Redaksjonen avsluttet 19.04.06 LOOPs Kildesorteringsguide: 800 31 500 eller www.loop.no Trykket på papir produsert av resirkulerte drikkekartonger

241

tr y

594 kksak

ir k

– I DNT er vi naturlig nok opptatt av å ta vare på miljøet, derfor driver vi utstrakt kildesortering på turisthyttene i samarbeid med de lokale avfallsselskapene. Dette er en del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen vår. DNT er på lag med naturen, og ønsker å gi alle naturopplevelser for livet. Da må vi også feie for vår egen dør. På de ubetjente hyttene oppfordrer vi dessuten folk til å ta med seg sitt eget søppel hjem for kildesortering. Dette reduserer også transportbehovet i naturen.

u le rt

Kristin Krohn Devold, generalsekretær, Den Norske Turistforening

e miljømerket o g r

s

Tur Retur 2 2006  
Tur Retur 2 2006  

Nyhetsbrev for returbransjen

Advertisement