Page 1

Presentations Data presenterer:

«Den Digitale Verden» – Ønsker å dele

Presentations Data deler kompetansen sin med kundene

Fyldig program

«Den Digitale Verden» dreier seg først og fremst om profesjonelle anvendelser

Plunder koster Tidstap før møtet begynner kan koste bedriften dyrt

Terningkast 5+ Deltakerne på årets seminar har avsagt dom over arrangementet


- Ønsker å dele Å gå fra analogt til digitalt krever ny kompetanse. Denne ønsker markedssjef Karin Bøhmer å dele med sine kunder. I en tid der flere og flere dataprodukter bruker digitale grensesnitt mot eksterne visningsflater som store skjermer og projektorer, er det på tide å tenke digitale teknologier i AVløsningen sin. Dataverdenen går bort fra det analoge VGAgrensesnittet som viktigste tilkobling, og nå kommer digitale alternativer inn for fullt. Nå ser vi at HDMI og DisplayPort begynner å ta over som primær tilkobling. Dette gjelder ikke minst for «nye» enheter som nettbrett og smartmobiler. Krever oppgradering Den viktigste grunnen til å bruke digitale medier og grensesnitt er den høyere oppløsningen og kvaliteten som tilbys. Det må også legges til at en overgang til digital AV-infrastruktur ikke betyr at alle tradisjonelle problemer med oppkoblinger og innstillinger automatisk blir borte. - Jeg legger ikke skjul på at dette ikke alltid er så enkelt, men vi gjør så godt vi kan med de tilgjengelige produktene og teknologiene, sier Karin Bøhmer. Hun påpeker også at det beste grunnlaget for en stabil og god AV-løsning for bedrifter er å gå over til heldigitalt for den delen av løsningen som bedriften selv har kontroll over – kablingen og visningsflaten. For de fleste bedrifter innebærer dette en oppgradering av AV-løsningen sin, fra analog VGA-basert til en helt digital løsning. Dette er en ny verden for de fleste, med nye

produkter, teknikker og metoder. Dette krever kompetanse, en kompetanse som Presentations Data besitter, og som selskapet ønsker å dele med sine kunder. Kompetansedeling - Vi ønsker å dele kompetansen vår med våre kunder, forteller Karin. – Det er grunnen til at vi inviterer til en fagdag som dette, fortsetter hun. Hun gir uttrykk for at for henne og hele Presentations Data er kundenes suksess det som er kriteriet for deres egen suksess. - Kundene skal ha kunnskap som gjør at de ligger foran i den rivende utviklingen som denne bransjen preges av, sier hun. I tillegg sier hun at en dag som dette er viktig for å få en dialog med kundene som er forskjellig fra vanlige møter. – Vi ønsker å åpne for kommunikasjon med oss alle her på Presentations Data, for dette er viktig for oss, avslutter markedssjefen.


Fyldig program Innholdet i fagdagen «Den Digitale Verden» dreier seg først og fremst om profesjonelle anvendelser, og her var det mye å plukke opp. Det ble også gitt et par eksempler på hvordan AV kan løses i private hjem. Her er et kort sammendrag av dagen. Synlig digitalt? Først ut var Anders Løkke, tidligere produktutvikler fra ASK og Projectiondesign, nå uavhengig visuell spesialist. Han tok opp kvaliteten på gjengivelsen av digital film og bilder, og om det er mulig å se at et bilde er digitalt. Her kunne han raskt slå fast at dagens maksoppløsninger allerede er bedre enn hva de analoge noen gang var, og bedre enn det som øyet klarer å oppfatte. Til tross for dette hadde likevel Anders en advarsel å komme med: Dersom AV-løsningene ikke er riktig kalibrert, og inndataene ikke holder tilstrekkelig høy kvalitet, vil likevel ikke gjengivelsen være korrekt. Derfor betyr ikke digital mediebruk at resultatet automatisk blir godt eller dårlig uansett utstyr i bruk, og dette oppfordret han publikum om å være bevisste i sine egne anvendelser. Infrastruktur Deretter kom it-journalist Gisle Orlund på talerstolen, med friske utspill og ditto meninger om hvordan projektorbransjen har utviklet seg opp gjennom tiden. Det var utbredt humring i salen da han viste fram sin egenkomponerte «enkeltmannspakke» med plugger og overganger som er nødvendig å ha parat for å kunne koble opp datautstyret til enhver projektor han kan støte på. Gisle fortsatte med å peke på at i dag bør man se på den audiovisuelle løsningen sin som en funksjon i et større system: nettverket. Han mener at HDMI på alt utstyr er viktig, men enda viktigere er det å få AV-løsningen integrert i det generelle nettverket i bedriften. Her sa han at særlig trådløst nettverk er viktig, etter som dette er den minste fellesnev-

Systemløsning: Anders Løkke snakket mye om AV-løsningen som et system.

Nyheter: Stijn Ooms fra Crestron informerte om nyheter fra selskapet.

neren for alle former for datamaskiner som vi kan tenke oss å koble til AV-løsningen. Nytt om produkter Fra AV-fabrikanten Crestron kom Stijn Ooms som gav en oppdatering på noen av selskapets produkter og teknologier som er mest relevante nå. Han snakket naturligvis en del om selskapets avanserte svitsjer for lyd og bilde, og minte tilhørerne på at det er enkelt å mislykkes dersom man gjør grunnleggende feil som for eksempel bruker altfor lange HDMI-kabler i installasjonen sin. Den kanskje mest interessante produktnyheten i denne presentasjonen, var at Crestron kommer på markedet med en enhet som utnytter bedriftens interne nettverk for å overføre video til en skjerm/projektor. Denne enheten vil støtte trådløs kommunikasjon fra både PC, Mac og mobile enheter som smartmobiler og nettbrett, og denne forventes å være på markedet i løpet av juni 2013. Digital lyd Lydutstyrsfabrikanten Bose, representert ved Bjørn Erik Hexeberg, hadde også en presentasjon. Denne var ikke like produktorientert, den var mer utdannende i forhold til hva digital lyd egentlig dreier seg om. Med utgangspunkt i full CD-kvalitet spilte Bjørn Erik av samme musikksnutt med forskjellig kvalitet på lydfilen, og selv for et utrent øre var forskjellen lett å høre. Akkurat som i dagens første foredrag var hovedbudskapet at kvaliteten på inndataene er helt avgjørende for kvaliteten på gjengivelsen. Det er ingen grunn til å spare på lagringsplassen om man ønsker å få god kvalitet. Videokonferanser Etter denne svært nyttige demonstrasjonen kom Crestron tilbake med en oppdatering på utviklingen selskapet gjør på videokonferanseområdet. Selskapet har inngått et part-


Utviklingen: Richard Ekaas fra Video Film Int. viste utviklingen av AV-kontroll, helt fra håndloddede kretser til dagens programmerbare systemer.

Teori og praksis: Bjørn Erik Hexeberg fra Bose forklarte hva digital lyd er, og demonstrerte hørbare kvalitetsforskjeller.

nerskap med Microsoft, og baserer dermed løsningen sin på Microsoft Lync. Crestron har valgt å bygge løsningen sin omkring en dedikert, spesialbygd server som kun kjører Lync, og som deretter integreres inn i infrastrukturen til Crestron. Denne løsningen skal være enkel i bruk og oppstart, skal alltid virke fordi kombinasjonen av komponenter er testet av Crestron, og være økonomisk konkurransedyktig når vi ser på totale levetidskostnader. Ifølge Stijn Ooms fra Crestron skal denne løsningen være leveringsklar mot slutten av sommeren 2013, og en demorigg vil være på plass i Oslo ved utgangen av juni.

også eier, har over 80 møterom. Alle disse rommene har blitt standardutrustet, slik at de ansatte vil raskt kunne ta i bruk hvilket som helst rom ved behov. Dette er viktig for Aker, kunne Atle fortelle.

Den virkelige verden Nå var tiden kommet for å se litt på praktiske eksempler fra den virkelige verden. Richard Ekaas fra Video Film Int. AS trakk opp linjene helt fra 80-tallets håndloddede spesialbygde kontrollkretser for styring av lerret, lys, projektorer og lignende, og helt fram til dagens høyt programmerbare styringssystemer fra Crestron. Han viste flere praktiske eksempler fra norske prosjekter, der for eksempel St. Olavs hospital i Trondheim var en tidlig bruker av avansert AV i operasjonsstuene, med direkte overføring av 4k-video til undervisningsrommene. Richard kunne også vise skisser av installasjoner utført i private hjem, der kundene har etablert egne «serverrom» for lyd- og videokomponentene, som distribueres ut til et stort antall skjermer og høyttalere overalt i huset. Det var litt spredt latter i salen da han viste fram tegningen som viste at kunden til og med hadde en tv-skjerm i garasjen sin. Over 200 møterom Fra Aker Solutions i Stavanger kom Atle Knudsen for å fortelle om AV-installasjonen i selskapets nybygde kontorer i Stavanger. I prosjektfasen ble det identifisert et antall forskjellige behov og anvendelser for møteromsfasiliteter i alle størrelser, med alt fra full videokonferanse til enklere rom med kun projektor og tavle. En prosjektorientert organisasjon som Aker Solutions har et stort antall møter hver eneste dag, slik at behovet er stort. Derfor inneholder hovedbygningen 120 møterom for 2700 arbeidsplasser, i tillegg til at nabobygget som selskapet

Flere prosjekter Et annet rykende ferskt norsk prosjekt, er Kommunenes Hus i Oslo. Dette er Kommuneforbundets konferansesenter, som har som målsetning å bli et av Oslos beste møte- og konferansesenter. Huset inneholder møteromsfasiliteter i alle størrelser, fra auditorium for 220 deltakere, ned til møterom for seks deltakere. Alle er utstyrt med AV-løsninger og styringssystemer fra Crestron, kunne Presentations Datas prosjektleder fortelle. Mot slutten kom en oppdatering om løsninger i private hjem, der mange eksisterende installasjoner oppgraderes fra analoge til digitale medier. I tillegg ser Presentations Data en kraftig økning i bruken av nettbrett og smartmobiler som styringspaneler, i tillegg til at nye overføringsteknikker som Apple AirPlay har kommet i bruk i de digitale hjemmene. Til sist avsluttet Paul Sutter fra Video Film Int. AS dagen med å oppsummere hovedtrekkene i utviklingen fram til nå. Det var en grei illustrasjon av den rivende utviklingen AV-bransjen har vært gjennom de siste tre tiårene.

Stort prosjekt: Fra Aker Solutions i Stavanger kom Atle Knudsen for å fortelle om hvordan over 200 møterom i selskapets nybygg ble utstyrt med AV-komponenter.


Universelt: Problemet med å få møtet i gang til riktig tid til tross for at AV-utstyr skal brukes, er universelt.

Plunder og heft koster «Tid er penger», heter det, og flere av presentasjonene kom innom dette. Selv om det ikke synes direkte, kan det koste bedriften store penger å plundre med AVutstyret i møterommet. Vi har nok alle opplevd det: Tidspunktet for møtet har kommet, og alle deltakere er på plass. Så skal bare pc-en med presentasjonen kobles til projektoren, slik at Powerpointpresentasjonen som skal brukes i møtet kan settes i gang. Det er usikkerhet om hvilken kabel som skal brukes. Det er heller ingen som er helt sikre på hvilke innstillinger som skal brukes, verken på pc-en eller på projektoren. Minuttene flyr, uten at møtet kommer seg i gang. Dette er en skjult kostnad som ikke fremgår i bedriftens regnskaper, men som ikke desto mindre er en reell kostnad som det slett ikke er nødvendig å akseptere. Hva er prisen? Det var flere som tok opp denne problemstillingen i løpet av dagen. Fra og med første innlegg kom vi innom dette, og både uavhengige, leverandører og sluttbrukere la i forskjellig grad vekt på problemet. Crestrons representant mente å vite at gjennomsnittlig varighet for slike uønskede forsinkelser, dreier seg om åtte til femten minutter. Den som kanskje tydeligst kunne anskueliggjøre hva slike forsinkelser innebærer, var Aker Solutions’ Atle Knudsen: - Hos oss snakket vi før om 15 – 16 – 17 minutters oppstartstid på møtene, kunne han fortelle. – Med ti ingeniører for syv hundre kroner timen, ganger femten minutter og

hundre parallelle møter, så blir det mye penger av det, fortsatte han. En kjapp hoderegning her viser at dette eksempelet medfører et tap for selskapet på 175 000 kroner. Hver eneste dag, bare i plunder og heft i forbindelse med bruken av en dårlig tilpasset AV-løsning i store bedrifter. Løsningen er system Et ensartet system for AV i alle møterom er løsningen. I et slikt scenario er tilkoblingene og betjeningen av lyd- og bildekomponentene i møterommene likt og like enkelt å bruke i alle møterom. Dette vil kunne dramatisk redusere tidstapet i forbindelse med oppstartstid for møter, noe også Atle Knudsen kunne bekrefte: - Nå er vi nede i to til tre minutter oppstartstid for møtene våre, fortalte han. Dette tilskrev han først og fremst selskapets nye Crestron-baserte løsning som er innført i alle møterom i Aker Solutions’ nye lokaler i Stavanger.

Forbedringer: Atle Knudsen hos Aker Solutions i Stavanger kunne fortelle om store tidsbesparelser for oppstart av møter med de nye løsningene i selskapets nybygg.


Terningkast 5+ Deltakerne på «Den Digitale Verden» har talt. Dommen er entydig: Dette var folk fornøyd med. I etterkant av seminaret inviterte vi deltakerne til å kaste terningen for årets utgave. Av de totalt 50 deltakerne på arrangementet – eksklusive leverandører og partnere – svarte knapt halvparten på våre fem spørsmål om hvordan de opplevde dagen. På grunnlag av denne lille undersøkelsen må vi ha lov til å karakterisere årets fagdag som en rungende suksess. Svært fornøyde deltakere På spørsmålet om hvor fornøyde deltakerne var med dagen sett over ett, var nesten nesten halvparten av svarene terningkast 6. I tillegg gav nesten alle andre terningkast 5, slik at på dette spørsmålet fikk vi svært positive tilbakemeldinger fra nesten 90 prosent av deltakerne. Dette er det vanskelig å være misfornøyd med. Mot denne bakgrunnen er det naturligvis liten grunn til å være overrasket over at mange av deltakerne sier at de kommer til å delta neste gang vi arrangerer seminar. Her sa halvparten at de garantert kommer tilbake, og legger vi til de som gav terningkast 5, var 85 prosent av besvarelsene svært positive. Det som også er svært gledelig for oss er at svært mange sier at dette er et arrangement de kan anbefale. Her var 70 prosent av besvarelsene terningkast 6, og med terningkast 5 kom summen av meget gode tilbakemeldinger opp i 90 prosent blank. Uavhengige best likt I tillegg til disse spørsmålene, stilte vi to spørsmål om hver av

presentasjonene som ble gitt. Først spurte vi om hvor godt deltakerne likte presentasjonen, og deretter om hvor nyttig de mente presentasjonene var. Når vi slår sammen terningkast 5 og 6, så ser vi at det best likte foredraget var også dagens første: Anders Løkkes introduksjon om digitale medier var med god margin det best likte – det fikk hele 90 prosent 5-ere og 6-ere. På andreplass, litt bak, kom Gisle Orlunds tanker om it-bransjen og AV-teknologi. Dette foredraget fikk 75 prosent meget fornøyde tilbakemeldinger. Selv om vi kårer to «vinnere» her, så registrerer vi også med glede at alle foredragene denne dagen fikk flest terningkast 5, slik at vi velger å tolke at hele programmet fant sitt publikum. Mye nyttig Av det siste spørsmålet i undersøkelsen, kan vi tolke at de fleste også fant reell nytteverdi i dagens program. Også her kom Anders Løkke ut på toppen, med 70 prosent terningkast 5 eller 6. Med ett unntak fikk alle foredragene flest terningkast 5 her også, så vi håper og tror at de fleste av deltakerne fikk med seg nyttig informasjon hjem. Denne undersøkelsen er en motivasjon og en ansporelse for oss til å fortsette med å finne fram til gode foredragsholdere og nyttige emner også i fortsettelsen. Kanskje også du vil ha nytte og glede av å delta neste gang Presentations Data inviterer til fagdag om AV-teknologier?

Bearbeidet av Loop Media Norge - www.loopmedia.no

Profile for Loop Media Norge AS

Den Digitale Verden  

En brosjyre som oppsummerer heldagsseminaret til Presentations Data. Utgitt av Presentations Data Produsert og skrevet av Loop Media Norge...

Den Digitale Verden  

En brosjyre som oppsummerer heldagsseminaret til Presentations Data. Utgitt av Presentations Data Produsert og skrevet av Loop Media Norge...

Advertisement