Page 1

Digibordles Bloemen auditieve discriminatie

les

les

Gemaakt door: Juf Marije & juf Sanne


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: lavendel


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: klaproos


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: hyacint


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: roos


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: narcis


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: zonnebloem


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: tulp


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: blauwe druif


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: krokus


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: paardenbloem


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: sneeuwklokje


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: viool


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: boterbloem


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: margriet


Hoeveel keer moet je klappen voor het woord: sleutelbloem


Goed gedaan!!


Welke bloem heeft 3 klappen? blauwe druif

klaproos

narcis


Welke bloem heeft 1 klap? boterbloem

roos

krokus


Welke bloem heeft 3 klappen? roos

narcis

hyacint


Welke bloem heeft 2 klappen? roos

narcis

tulp


Welke bloem heeft 1 klap? tulp

zonnebloem

margriet


Welke bloem heeft 3 klappen? tulp

hyacint

viool


Welke bloem heeft 3 klappen? margriet

zonnebloem

krokus


Welke bloem heeft 2 klappen? sleutelbloem blauwe druif

klaproos


Welk woord is langer? tulp

lavendel


Welk woord is korter? roos

viool


Welk woord is langer? klaproos

boterbloem


Welk woord is langer? zonnebloem

krokus


Welk woord is korter? krokus

tulp


Goed gedaan!!

Digibordles bloemen1  
Digibordles bloemen1  
Advertisement