Page 1

portfolio writing • magazine • poster • illustration • photography


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นางสาวปทุมมาศ จ่ายประโคน เกิด วันที่ 12 มิถุนายน 2535 อายุ 21 ปี โทรศัพท์ 08-4793-4812 ,09-2579-0192 E-mail little.platie@hotmail.com ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 53/687 หมู่บ้านพฤกษา 20 ซ.2 ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์การทำ�งาน

- นักศึกษาฝึกงานตำ�แหน่งผู้ช่วยศิลปกรรม นิตยสาร Travel Guide ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึง 25 เมษายน 2557 รายละเอียดงาน : ออกแบบและจัดหน้านิตยสาร รวมถึงช่วยงานต่างๆ ในฝ่ายกองบรรณาธิการ ฝ่ายโฆษณา และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และสมาชิก อาทิ พิสูจน์อักษร ร่วมงานแถลงข่าวงานต่างๆ สัมภาษณ์และถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำ�เนื้อหา ประกอบคอลัมน์ เป็นต้น - ดูแล/จัดทำ� คอลัมน์สนามเด็กเล่น หนังสือพิมพ์เพื่อนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื้อหาคอลัมน์เป็นการสัมภาษณ์ นักศึกษาที่ทำ�กิจกรรมหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่สัมภาษณ์รวมถึงถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ์และเขียนหน้าหาของคอลัมน์ - ประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการเรียน อาทิ เขียนเรื่องสั้น บทความ บทภาพยนตร์ บทรายการ และการจัดทำ�โครงงานนิตยสาร เป็นต้น

การฝึกอบรม

- อบรม การถ่ายทำ�สารคดี โดย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา - อบรม โครงการค่ายเยาวชนนักเขียนรุ่นที่ 1 โดยเทศบาลนครราชสีมาและมติชน จำ�กัด เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดนครราชสีมา

การประกวด

- ประกวดโครงการ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7 การประกวดสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น - รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 เขียนความเรียง หัวข้อเรื่อง “โคราช บ้านเอ็ง” โครงการค่ายเยาวชนนักเขียนรุ่นที่ 1 โดยเทศบาลนครราชสีมาและมติชน จำ�กัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดนครราชสีมา - ชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่ายโครงการ 7 ภาพเล่าเรื่อง จัดโดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่ายความรัก ของสถาบันติวเตอร์ The Act จังหวัดขอนแก่น

ความรู้/ทักษะ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, Illustrator, Indesign ดีมาก - สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ได้ - ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ - มีมุมมองและทัศนคติกว้างไกล - ใส่ใจรายละเอียดและรอบคอบในการทำ�งาน


“Poster”

writing • magazine • poster • illustration • photography


“illustration” writing • magazine • poster • illustration • photography


“Magazine” writing • magazine • poster • illustration • photography

การเขียนภาษาไทยกับวัยรุ่น”


นักศึกษาฝึกงานตำ�แหน่งผู้ช่วยศิลปกรรม นิตยสาร Travel Guide ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึง 25 เมษายน 2557 รายละเอียดงาน : ออกแบบและจัดหน้านิตยสาร รวมถึงช่วยงานต่างๆ ในฝ่ายกองบรรณาธิการ ฝ่ายโฆษณา และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสมาชิก อาทิ พิสูจน์อักษร ร่วมงานแถลงข่าวงานต่างๆ สัมภาษณ์ และถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำ�เนื้อหาประกอบคอลัมน์ เป็นต้น ตัวอย่างการออกแบบและจัดวางหน้านิตยสาร Travel Guide Magazine


นิตยสารประกอบรายวิชา โครงงานนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดงาน : นิตยสารเพื่อร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่ เนื้อหาประกอบด้วย ร้านกาแฟ ที่น่าสนใจ ภายใน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีการแนะนำ�เมนูแนะนำ�ของร้าน บรรยากาศของร้าน จุดเด่นของร้าน การเดินทางไปที่ร้าน สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่น่าสนใจ และบทความความรู้ต่างๆ ตัวอย่าง IT’s cafe Magazine

Cafe’ IT’IT’s sCafe’

Coffee & Cake

The Lesson

บุคคลมีฝัน บุรุษ ไชยรัตน์ เจ้าของร้านหนังสืออิสระและร้านกาแฟ “เฟื่องนคร”

inspiration Review Cafe

นั่งชิว จิบกาแฟ จิ้มขนมเค้ก

Re -ment

ไอเดียการอาหาร ขนม น่ารักๆจากของจิ๋ว


ke

Rasberry Cheese Ca

Blueberry Cheese Cake

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับรสชาติเค้กที่มีรสหวาน แต่สำ�หรับชีสเค้กนับเป็นเมนูเค้กที่มี รสชาติเปรี้ยว หรือบางสูตรมีรสชาติที่เข้มเล็กน้อย เนื้อเค้กเบานุ่ม ชุ่มชื้น มีหวานจนเกินไป และมี กลิ่นเฉพาะคือได้จากการหมักของนม ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่วนมากชีสเค้กมักมีแครก เกอร์กรอบบดละเอียดอยู่ด้านล่าง สิ่งที่เข้ากันกับชีสเค้กก็น่าจะหนีไม่พ้น Blueberry Cherry Cheesecake ,Almond Chessecake และ Cherry Chessescake หรือจะมาพร้อม วิปครีมก้อนโต ที่เห็นได้ตามร้านต่างๆ ซึ่งสูตรของแต่ละร้าน ความเป็นชีสเค้กมีความแตกต่างกัน ออกไป ซึ่งเคล็ดลับและความอร่อยน่าจะเฉือนกันที่ความหอม รสชาติที่กลมกล่อมของเนื้อครีมชีส มีทั้งแบบโฮมเมดหรือแบบสำ�เร็จรูป หลังจากคำ�แรกที่คุณได้ลิ้มรสถึงความอร่อยของชีสเค้ก จะ ลืมรสชาติเค้กแบบอื่นทันที


The thinks about

Let’s DripCoffee หากอยากลิ้มรสกาแฟที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของกาแฟที่แท้ จริงด้วยวิธีที่ละเมียดละไมแล้วนั้นโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องบด กาแฟที่แสนแพงอีกต่อไป ทางเลือกใหม่ของคอกาแฟ “ดริฟกาแฟ”


“ เราบดเองและปล่อยให้น้ำ�ร้อนไหลผ่านกับผงกาแฟ เหมือน กับเราสื่อสารพูดธรรมดา ได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้าง แต่คือเสียง ที่แท้จริงฟังแล้วไม่ปวดหู ไม่เสียงดังสามารถฟังได้้เรื่อยๆ”

ด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างมีกาต้มน้ำ�ร้อน กระดาษรองกากกาแฟ กรวยดริป ถ้วย/โถ น้ำ�กาแฟ และเครื่องบดขนาดเล็ก ด้วยการวัดตวงที่พอเหมาะ บดเมล็ดกาแฟจากเครื่องบดเล็กๆ ใส่ในกระดาษกรอง ปล่อยให้น้ำ�ร้อนพอเหมาะ ผ่านผงกาแฟอย่างช้าๆ เราก็ได้ลิ้มรสกาแฟหอมกรุ่น แล้วการดริฟกาแฟ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการกินกาแฟก็ว่าได้ สิ่งที่เราได้จากการดริปกาแฟ คือ การที่เราบดเอง ความเจือจางจะน้อยกว่า แต่เรา จะได้ชิมรสที่แท้จริงของกาแฟชนิดนั้นๆ เหมือนกับการสื่อสาร กาแฟที่ใช้เครื่องบดอย่างดีจะใช้ ไมโครโฟนในการพูด คนจะได้ยินมากกว่า ดังกว่า จะได้รับกาแฟที่เข้มข้นจากการบีบอัด เอกลักษณ์ ของกลิ่น รสชาติ ของกาแฟอาจหายไป แต่ถ้าดริฟกาแฟ เราบดเองและปล่อยให้น้ำ�ร้อนไหลผ่าน กับผงแกาแฟ เหมือนกับเราสื่อสารพูดธรรมดา ได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้าง แต่คือเสียงที่แท้จริง ฟัง แล้วไม่ปวดหู ไม่เสียงดัง สามารถฟังได้้เรื่อยๆ


Sweet Day Coffee and Bakery ร้าน Sweet Day หรือร้านวันหวาน มากด้วยขนมหวาน และเครื่องดื่มอร่อยๆ ที่รอให้มาลิ้มลอง ด้วยเค้กที่มาจากร้านขนมชื่อดัง จากเชียงใหม่ “ร้านผึ้งน้อย” ที่เดินทางมาให้ชิมถึงที่กันเลย หรือจะเป็นเมนูร้อนๆ ทำ�สดใหม่ร้านอย่าง Chocolate Lava หรือจะเป็นนัททิวล่า ส่วนเครื่องดื่มมีทั้งร้อน เย็น ปั่น ไม่ว่าจะเป็น ชาเขียวนมสดเย็นรสชาติหอมหวาน หรือจะลองกาแฟแอสเปรสโซ เข้มข้น แต่อยากชิบผ่อนคลายสบายๆ แนะนำ�ชาร้อน แล้วฟังเพลงสไตล์ Bossa Blossom กับบรรยากาศหรูหรา สไตล์วินเทจ ก็ชิวไม่เบาเลย เปิด จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 21.00 น. สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ สืบสิริซอย 3 (ซอยวัดป่าสาละวัน) ตรงข้ามร้านเนื้อย่างอาป๋า โทร. 044 254352 สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารี ตรงข้ามร้านเต้าทึง 5 หนุ่ม โทร. 044 252055


Sofar Sogood By Twins KT สัมผัสบรรยากาศเรียบง่ายแต่มีความทันสมัย ต้องร้าน Sofar Sogood ไม่เพียงแต่บรรยากาศที่ชวนนั่งแล้ว เมนูแนะนำ�อย่าง Honey Toast เสริฟ์พร้อมกับน้ำ�ผึ้งแท้ หอมหวาน ขนมปังก้อนโต หรือ Chocolate Lava Choco Toast แต่ถ้าใครชอบเมนูน่ารักๆ แนะนำ�เป็นเค้กอร่อยๆ พุดดิ้ง นุ่มๆ ที่ผลิตสดใหม่ จากทางหลังร้านทุกวันเครื่องดื่ม มีกาแฟสด โกโก้ปั่น หรือจะเป็นน้ำ�ผลไม้โซดาที่ดับร้อนได้ดีที เดียว ร้าน Sofar Sogood ตั้งอยู่ตรงข้าม สวนสาธารณะภูมิรักษ์ ยามเย็นใครมาเดินชิว หรือออกกำ�ลัง กายอย่าลืมแวะชิมเมนูอร่อยของทางร้าน รับรองไม่เสียเที่ยวแน่

เปิด จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. 1062 ถ.มุขมนตรี อ.เมือง ต.ในเมือง อำ�ภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร : 0862587667


“Photography” writing • magazine • poster • illustration • photography


Resume portfolio mono  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you