Page 79

Účinky a význam palivových prísad Na trhu sa objavila nová značka aditivovaného paliva Diesel Power+. Vznikol v spolupráci JURKI-HAYTON s.r.o. s Eco Power Plus s.r.o., a plánovaný je predaj na čerpacích staniciach Jurki.

S

kúšobná prevádzka bola spustená na ČS JURKI v Hurbanove na Komárňanskej ceste. Na aditivovanie kvalitnej nafty sa používa výrobok EPP DFT 1500, ktorú firma Eco Power Plus s.r.o. dováža z USA. Skúsenosti s prísadou má aj Tibor Bugár, majteľ spoločnosti Tibor Bugár Autodoprava, ktorá sa okrem medzinárodnej nákladnej automobilovej dopravy zaoberá aj poskytovaním parkovacích kapacít a služieb s tým spojených, ako aj predajom osobných a nákladných vozidiel.

Boli výsledky testov priaznivé? Úspora paliva bola jednoznačná. Po zhrnutí trojmesačných výsledkov sme vykázali úsporu paliva 2,5 l./100 km, čo u tých vozidiel predstavovalo zníženie spotreby okolo 5%. A to už je značný rozdiel! Úspora paliva vedie k úsporu peňazí, hlavne ak vychádzame z cien palív.

Bolo úspešné zaradenie používania prísady EPP DFT 1500 vo Vašej firme? Jednoznačne áno. Nielenže sa vylepšili parametre palív, ale aj emisie jednotlivých vozidiel sa znížili Kedy a ako ste sa stretli prvýkrát a zlepšila sa aj chod a zaťažiteľs prísadou? nosť motorov. Každým motorisAk sa dobre pamätám, tak kon- tom môžem len odporúčať! com roka 2010 ma oslovil majiteľ firmy Eco Power Plus s.r.o., že Diesel Power+ je palivo, ktoré spĺby mi rád predstavil produkt na ňa očakávania aj tých najnáročaditiváciu palív. Bola to novinka nejších. Okrem schopnosti znížiť na slovenskom trhu, ktorú som spotrebu má aj čistiacu funkciu, vnímal, ako možnosť, tak sme nakoľko v nádrže sa nedovosi dohodli termín stretnutia. Po lí tvorbe rias a baktérií, zabráni presvedčivom prezentácii som si tvorbe sadzí v spaľovacej komorozhodol otestovať prísadu aj v re, na ventiloch a zníži množstvo praxi. sadzí vo výfukových plynoch (emisia). Akým spôsobom ste testovali Maže elementy, vyrieši problémy látku? so stuhnutím paliva a zvýši zaťaPodľa miešacích pomerov sme žiteľnosť motorov. pridávali prísadu k nafty, ktorú Je cenovo prístupný, pripravený sme tankovali do tých istých áut pre všetky vznetové motory a odistý čas. Vozidlá absolvovali tú porúčaný každým motoristom na istú trasu s tým istým nákladom, „diesel“. za priemerne istých podmienok. Tibor Bugár Autodoprava, 1202 Trstice 925 42, SR, e-mail: info@odobratevozidla.sk, tel.: +421-908-719133, www.odobratevozidla.sk

PR Článok

79

february 2012 - LOOK magazine  
february 2012 - LOOK magazine  

LOOK magazine 2012 may © Generation C media, s.r.o. Komárno, Slovakia bilingual magazine (hungarian, slovak)

Advertisement