Page 3

n

hio s a F S d n Pa

so c Hodu c do ob a ˇ iek N e z m H a ýc ýv s Poz om svetov á v e ˇ N sr dec sortimeNt ým širok

ovo

rbaN 95, Hu ˇ aNsk á N 0 komár :0 18 0 8 :3 0 - :0 0 12 Po -Pi 0 9 :0 0 so

re da jNt P ý v Ny ime totál PletNý sort ˇ

m Na ko

R

TWISTE

L

M - 6X

akcia

a -20%

ž

-50%

february 2012 - LOOK magazine  
february 2012 - LOOK magazine  

LOOK magazine 2012 may © Generation C media, s.r.o. Komárno, Slovakia bilingual magazine (hungarian, slovak)

Advertisement