Page 16

ommáárrnnoo o K K , , 9 9 3 3 o o h JóJókkaaihi 36600999 1991515003 tetel.:l.+: +44221 7.300 .3 88.3.300- 1- 71 0 PPoo-P-Piaia 2.0.00 1 2 99.0.000- 1SSoo

žitoskťy e l í r p ú d ýrob pre kaž urecké v

šaty ďarské, poľské a t ké, ma

slovens

n

podprse

nový n e d ž ý t každý

d 1,50€

ky o nohavič

tovar upany

plavky, ž

ny

užov a že

dlo pre m á r p é n d spo

kosti

veľ é n r e m d na ob

kosti od leky veľ

d 55€

obleky o

la A do F ky od čís

nky od podprse

4,00€

šatám kúpeným a z s á n ku ske e krajčír ponúkam elanie až úpravy n E N BEZPLAT

43 do 60

h

ýc me vern očakáva srdečne kazníkov zá a nových

february 2012 - LOOK magazine  
february 2012 - LOOK magazine  

LOOK magazine 2012 may © Generation C media, s.r.o. Komárno, Slovakia bilingual magazine (hungarian, slovak)

Advertisement