Page 1


KOVANE UKRASNE PLOČICE, ZAVRŠECI STUPOVA

Art. 9/14

Art. 9/12 100 x 100 x 10 mm

31 mm

100 x 100 x 10 mm

Base 80 x 80 mm

Base

Art. 9/20 Art. 9/21 Art. 9/22

Art. 9/41 Art. 9/42 Art. 9/43

30,5 35,5 40,5

80 mm

Base 60 x 60 mm

Base

Art. 9/24 Art. 9/25 Art. 9/26

Art. 9/45 Art. 9/46

20,5 25,5 30,5

Base

30,5 35,5 40,5

60 mm

Base

20,5 25,5

50 mm

Art. 9/49 Art. 9/50

16,5 18,5

40 mm

Art. 9/53 Art. 9/54

12,5 14,5

Art. 9B/01 100 x 100mm

Art. 9B/02 80 x 80mm

Art. 9B/03 60 x 60mm

Art. 9B/04 50 x 50mm

Art. 9B/05 40 x 40mm

H. 104 mm x L. 104 mm

Art. 9C/11

31 mm

Art.9C/14 105 x 6 mm

H. 105 mm x L. 6 mm

Art. 9C/16

31 mm

100 x 100 x 30 mm

Art. 9C/19

75 x 75 x 30 mm

Art. 9C/24 Art. 9C/25

Art. 10/01 30 x 30 x H130mm

Art. 10/02

H. 250 mm Art. 9D/33 40x6 mm Art. 9D/34 50x6 mm

H. 200 mm Art. 9D/41 40x6 mm Art. 9D/42 50x6 mm

30 mm

35 x 35 x H165mm

Art. 10/03 40 x 40 x H165mm

40 mm 30 mm

Art. 10/04 30 x 30 x H170mm

Art. 10/05 35 x 35 x H170mm

Art. 10/06 40 x 40 x H170mm

Art. 10/13A 60 x 6 x H210mm

Art. 10/13B 50 x 5 x H210mm


KOVANE BORKE (UMETCI), VERTIKALE, “Ce” I “eS” ELEMENTI

H. 150 x L.70 mm Art. 18/09A 12 x 6mm Art. 18/09B 14 x 6mm H. 250 x L.115 mm Art. 18/11A 12 x 6mm Art. 18/11B 14 x 6mm


180 mm

180 mm


02 - Crno Bijele stranice KOVANO 2011  

Kovana Bravarija TTM Katalog 2011