__MAIN_TEXT__

Page 10

Kolik je hodin? | Wie spät ist es? [ví špét ist es?] A kolik hodin je přesně? Je... To je příliš brzo/pozdě.

Es ist drei Uhr. [es ist draj úa]

Und wie spät ist es genau? [unt ví špét ist es genau?] Es ist ... [es ist] Das ist zu früh/spät. [das ist cu frý/špét]

Es ist acht Uhr. [es ist acht úa]

Es ist viertel nach sieben / viertel acht. [es ist fíatl nach zíbn / fíatl acht]

Kdy? | Wann? [van?] V kolik hodin? | Um wie viel Uhr? [um ví fíl úa?] V jednu (hodinu). Ve dvě (hodiny) / dvanáct (hodin). Setkáme se… ve tři (hodiny). za pět minut. přesně v osm hodin! mezi devátou a desátou. dnes večer. Seminář trvá do osmi hodin večer. Snídaně je v sedm. Zítra (ráno) vstaneme až v deset hodin. Budeme odpoledne/ dopoledne pracovat? Vlak jede v devět hodin sedmnáct minut. Tento autobus/vlak jezdí jen o víkendech. Martin přijede ráno/ v poledne/večer.

Um eins (/ ein Uhr). Um zwei / zwölf (Uhr).

[um ajns (/ ajn úa)] [um cvaj / cvelf (úa)]

Wir treffen uns … um drei (Uhr). in fünf Minuten. pünktlich um acht Uhr! zwischen neun und zehn. heute Abend. Das Seminar dauert bis acht Uhr abends. Frühstück ist um sieben. Morgen (früh) stehen wir erst um zehn Uhr auf. Arbeiten wir nachmittags/ vormittags? Der Zug fährt um neun Uhr und siebzehn Minuten (ab). Dieser Bus/Zug fährt nur am Wochenende. Martin kommt morgens/ mittags/abends.

[via trefn uns] [um draj (úa)] [in fynf minůtn] [pynktlich um acht úa!] [cvišn nojn unt cén] [hojte ábent] [das zeminá dauat bis acht úa ábents] [frýštyk ist um zíbn] [móagn (frý) šté-en via east um cén úa auf] [ábajtn via nachmitáks/ fóamitáks?] [dea cůk féat um nojn úa unt zíbcén minůtn (ap)] [dýza bus/cůk féat nua am vochnende] [mátyn komt móagens/ mitáks/ábents]

Rok | Das Jahr [das já] Es ist halb neun. [es ist halb nojn]

Es ist zwanzig vor sieben. [es ist cvancich fóa zíbn]

Es ist dreiviertel zehn / viertel vor zehn / 9 Uhr 45 Minuten. [drajfíatl cén / fíatl fóa cén / nojn úa fynfunfíacich minůtn]

ein Jahr

(jeden) rok

[ajn já]

jaro

(r) Frühling [frýlink] březen duben květen

(r) März (r) April (r) Mai

léto

(r) Sommer [zoma] červen (r) Juni červenec (r) Juli (r) August srpen

[méac] [apryl] [maj] [jůny] [jůli] [august]

podzim (r) Herbst [heapst] září (r) September [zeptemba] říjen (r) Oktober [októba] listopad (r) November [novemba] zima Es ist zehn nach elf. [es ist cén nach elf]

18

achtzehn [achcén]

Es ist fünf vor halb zwölf. [es ist fynf fóa halp cvelf]

Es ist fünf vor zwölf. [es ist fynf fóa cvelf]

(r) Winter [vinta]

prosinec (r) Dezember [decemba] [januá] leden (r) Januar (r) Februar [fébruá] únor

neunzehn [nojncén]

19

Profile for jan lontschar

Do Kapsy CZ  

Česko-německý slovníček Do Kapsy

Do Kapsy CZ  

Česko-německý slovníček Do Kapsy

Profile for lontschar
Advertisement