Longfonds Jaarverslag 2020

Page 56

Organogram Longfonds

vrijwilligers - leden - donateurs - patiënten

Wetenschappelijk Advies Commissie

meedenkgroep governance

meedenkgroep onderzoek

meedenkgroep preventie

meedenkgroep zorg

Longfonds-brede meedenkgroepen

bureau en lokale organisatie (regiopunten en werkgroepen)

bestuur/directie

Raad van Toezicht

Bestuur Longfonds op 31 december 2020 M.R. Rutgers, MSc

Nevenfuncties bestuurder M.R. Rutgers, MSc heeft overwegend nevenfuncties die vooral voortvloeien uit zijn functie als bestuurder van Longfonds: • Voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen • Voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij • Bestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid • Bestuurder Stichting Huisvesting Huis voor de Gezondheid • Lid Bestuurdersgroep Huis voor de Gezondheid • Raad van Advies, ONVZ Zorgverzekeraar • Bestuurslid Nederlandse Longstichting • Penningmeester Stichting Longdagen • Raad van Toezicht VZVZ (Zorgcommunicatie)

Salaris bestuurder De Raad van Toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie vond plaats in 2018, de volgende vindt plaats in maart 2021. Deze evaluatie stond oorspronkelijk gepland voor 2020, maar heeft als gevolg van de corona crisis niet plaats gevonden. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Longfonds de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van de zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Longfonds vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 520 punten met een maximaal jaarinkomen van € 162.369 (1 fte/12 maanden).

56

meedenkgroep participatie & vrijwilligers