Page 1

Reklameanalysen 2011

31-5-2011

1


2 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Et højere mål

• At undersøge holdninger til reklamer i forskellige medietyper for at vurdere graden af modtagelighed og eventuelle barrierer. • På sigt at følge overordnede trends som følge af udviklingen i mediemarkedet, herunder penetration af nyere medietyper og ændringer i befolkningens medievaner.

• Undersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 2005. • 1.000 interview via internet panel blandt 15-60 årige.


3 31-5-2011

Vigtigt

Reklameanalysen 2011

En undersøgelse af holdninger er ikke det samme som adfærd Vores opfattelse stemmer ikke altid overens med virkeligheden

• Vi gør ikke altid det, vi siger • Vi overdriver • Vi er ’politisk korrekte’ eller ’politisk ukorrekte’ • Vi er i høj grad ’ikke-bevidste’


4 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Det skal vi høre om

• Hvordan medieudviklingen påvirker vores holdning til reklamer • Hvorfor vi bliver irriteret over reklamer • Hvad vi mener om målrettede reklamer • Hvorvidt vi vil betale for at slippe for reklamer • Hvilke medier vi viser særlig stor irritation overfor • Vores holdning til reklamer på de nye sociale og mobile medier


Reklameanalysen 2011

31-5-2011

5

Men allerførst‌


6 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Holdning til reklamer i almindelighed (Fuldstændig enig = 100, Enig = 75, Hverken enig eller uenig = 50, uenig = 25, Fuldstændig uenig= 0)

55 53

52

51

52

51

51

51

49

49

49

47

47 44

45

46 45

43 41

39

44

44 42

42

42

41 40

37 35 2001

2004

2005

Opmærksomhed

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Irritation Base: ca. 1.000 pr. år


7 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Når mere opfattes som mindre… Der er flere reklamer end tidligere

Reklameudviklingen på TV Kilde: TNS Gallup TV-meter 19%

93%

1.500 91%

91%

1.400

89%

1.300

87%

1.200

85%

1.100

15%

14%

10% 83%

82%

1.000 2%

81%

900

79%

800

77%

700 600

75% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

enig/fuldstændig enig

2005

2006

2007

2008

2009

Total TRP (000) alle tv-stationer i målgruppen personer 15-60 år

2010


8 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Generel holdning til reklamer (Fuldstændig enig = 100, Enig = 75, Hverken enig eller uenig = 50, uenig = 25, Fuldstændig uenig= 0)

81

64 52

55

53

50

52 44

43

0 Der er flere Reklamer over Reklamer er et Reklamer Reklamer giver Reklamer er Jeg taler ofte Reklamer giver reklamer end for børn skulle nødvendigt virker mig inspiration ofte med mig ofte tidligere forbydes onde fordummende til køb underholdende venner/familie brugbar om reklamer information

Positivt

Negativt Base: 2011=1.022


9 31-5-2011

Positive holdninger er stigende (Fuldstændig enig = 100, Enig = 75, Hverken enig eller uenig = 50, uenig = 25, Fuldstændig uenig= 0)

2005 Reklameanalysen 2011

2006 2007 2008 2009

50

2010

53

52

2011

49

44

43

42 40 38 35 Reklamer er ofte underholdende

Reklamer giver mig inspiration til køb

Jeg taler ofte med venner/familie om reklamer

Reklamer giver mig ofte brugbar information Base: ca. 1.000 pr. år


10 31-5-2011

Negative holdninger er faldende (Fuldstændig enig = 100, Enig = 75, Hverken enig eller uenig = 50, uenig = 25, Fuldstændig uenig= 0)

Reklameanalysen 2011

90

2005 85

2006

2007

81 80

2008 2009 2010

70

70

2011 64 59

60

55 52 49

50

40 Der er flere reklamer Reklamer over for børn end tidligere skulle forbydes

Reklamer er et nødvendigt onde

Reklamer virker fordummende Base: ca. 1.000 pr. år


11 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Kan vores holdninger ĂŚndres pĂĽ kort sigt?


12 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Irritation over for online Banner-reklamer

70%

Branchen besluttede i 2005 at undg책 popup/pop-under reklamer p책 Internet 69%

65%

60%

59%

55%

50%

45%

45%

45%

45% 43%

43%

40% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ofte/hver gang Base: ca. 1.000 pr. 책r


13 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

”Jeg burde tage mig sammen og bestille et skilt med ‟reklamer nej tak‟ på min postkasse” Gratisavis-krigen rasede i to år med overfyldte postkasser og trappeopgange

80% 70% 63%

60%

61%

50% 40% 30%

29%

31% 25% 22%

20% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

24%

2011

enig/fuldstændig enig Base: ca. 1.000 pr. år


14 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

“Reklamer over for børn skulle forbydes” Frivilligt branchekodeks for fødevarereklamer i børnemedier siden midten af 2008.

70%

…men 48% stigning i børne-TRP i 2010

65% 60%

62%

61%

60% 58%

55%

53%

50%

50%

45%

46%

40% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Enig/fuldstændig enig Base: ca. 1.000 pr. år


15 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Hvad kan vi bruge det til?

• Vi behøver ikke at frygte et stigende reklametryk, da vi stille og roligt vænner os til reklamer • Når paraderne er nede, virker kommunikationen bedre • Reklamer er både underholdning, købsinspiration og produktinformation • Det er muligt at reducere den negative holdning til reklamer, hvis der tages højde for brugerne (selvregulering virker)


Reklameanalysen 2011

31-5-2011

16

Hvorfor bliver vi irriterede?


17 31-5-2011

Teser

Reklameanalysen 2011

Vi er mere irriterede på reklamer i medier,

• som vi

bruger meget?

• som vi er meget

opmærksomme på?

• som vi primært bruger til information frem for underholdning? • som ikke forbindes

positivt

med virksomheder og mærker?

• som vi er negativt indstillede på kontakt (permission) over for?


Vi er mere irriterede p책 reklamer i medier vi bruger meget?

18 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Tese:

Base: 2011=1.022


Vi er mere irriterede pĂĽ reklamer i medier, som vi er meget opmĂŚrksomme pĂĽ?

19 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Tese:

Base: 2011=1.022


Vi er mere irriterede pĂĽ reklamer i medier, som vi primĂŚrt bruger til information frem for underholdning?

20 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Tese:

Base: 2011=1.022


Vi er mere irriterede pĂĽ reklamer i medier, som ikke forbindes positivt med virksomheder og mĂŚrker?

21 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Tese:

Base: 2011=1.022


Vi er mere irriterede p책 reklamer i medier, hvor vi er negativt indstillede p책 kontakt?

22 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Tese:

Base: 2011=1.022


23 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Marie Grusell, Fil.dr./ PhD, Senior Lecture SOM-Instituttet (samhälle opinion massmedia) GÜteborgs universitet


24 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

…og?

• Det vigtigste for at undgå en negativ holdning og hermed ineffektive kampagner, er at brugeren direkte eller indirekte har ‘givet lov’ til kontakten • Nogle mediekanaler er åbenlyst accepteret som reklamebærende (f.eks. Butik), mens andre bestemt ikke er (e-mail, mobil) • Vær opmærksom på dette i forbindelse med Medievalg, Budskabsudformning, Timing og Eksponeringssituation


25 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Har vi forskellige holdninger til reklame?


26 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Forskellige reklametyper?

Adskiller holdningen til reklamer os i velafgrĂŚnsede grupper? Vi har benyttet en klyngeanalyse, som er sĂŚrligt egnet til segmentering af holdningsvariable.

Der er taget udgangspunkt i de generelle holdninger til reklamer.


27 31-5-2011

Reklameanalysen 2011

De fire reklametyper Fire homogene klynger, som beskriver meget forskellige holdninger til reklamer. Den uengagerede Den negative Er passiv og uengageret.

Den pragmatiske Kritisk men bruger reklamer aktivt.

Hader reklamer og alt, hvad de stĂĽr for.

Holdning til reklame

Den positive Positivt indstillet, opmĂŚrksom og orienterer sig aktivt.


28 31-5-2011

Positive holdninger til reklame (Enig/Fuldstændig enig)

Den negative Reklameanalysen 2011

Den uengagerede 82,7

Den pragmatiske Den positive

70,4 67,4

69,7 69,3

67,5 61,3

51,4

50

44,6

48,4 46,9

31,5 26,8 18,4

21,0

17,6 11,3

5,3

0

5,0

1,9

4,4 0,5

0,01,2

Reklamer er ofte Reklamer giver Jeg taler ofte Reklamer giver Det er en god Hvor gode er underholdende mig inspiration med mig ofte ide at målrette reklamer i til køb venner/familie brugbar reklamer almindelighed om reklamer information til at fange din opmærksomhed

Base: 2011=1.022


29 31-5-2011

Negative holdninger til reklame (Enig/FuldstĂŚndig enig)

Den negative Reklameanalysen 2011

Den uengagerede

91,0

88,0

Den pragmatiske

84,1 82,4

79,4

Den positive 73,5

69,2

55,0

50

44,4

43,4 40,8 39,1

41,6

19,1

36,2

17,6

14,8 13,1

6,9

0

Reklamer over for Reklamer virker børn skulle fordummende forbydes

Der er flere reklamer end tidligere

9,4

Reklamer er et I hvor høj grad nødvendigt onde irriterer Reklamer i almindelighed Base: 2011=1.022


Reklameanalysen 2011

31-5-2011

14% 33%

35% 18%

30


31 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

14%

33%

Vil have paraderne oppe fra begyndelsen, og der skal noget ganske sĂŚrligt til at fange deres interesse

35% 18%


31-5-2011

32

33%

Reklameanalysen 2011

14%

35%

Vil vĂŚre positive, sĂĽ lĂŚnge budskaberne er relevante og brugbare.

18%


31-5-2011

33

33%

Reklameanalysen 2011

14%

35% 18%

Er ikke partout negativt indstillet, men skal nok pĂĽvirkes flere gange for at blive opmĂŚrksomme.


31-5-2011

34

33%

Reklameanalysen 2011

14%

35% Vil vĂŚre meget opmĂŚrksomme samt engagere sig og reagere positivt pĂĽ forskellige promotionsaktiviteter.

18%


35 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Hvad betyder det?

• De fleste målgrupper indeholder alle fire typer i større eller mindre grad • Reklamebudskaber og promotionaktiviteter vil blive modaget meget forskelligt • Tænk over, hvordan fordelingen er i netop din målgruppe • Det kan have betydning for kampagnetryk og investering, medievalg, mediemålsætning (dækning eller frekvens), brug af aktiverende elementer eller blot kendskab (push eller pull?), underholdning eller information, skræddersyede eller generiske budskaber


M책lrettede reklamer?

Reklameanalysen 2011

31-5-2011

36


37 31-5-2011

Ja tak! til målrettede reklamer (Fuldstændig enig = 100, Enig = 75, Hverken enig eller uenig = 50, uenig = 25, Fuldstændig uenig= 0)

2009

Reklameanalysen 2011

70 66

2010

66

2011

50

0

Det er en god ide at målrette reklamer mod bestemte målgrupper, så indholdet i reklamen er mere relevant Base: ca. 1.000 pr. år


38

31-5-2011

…bare ikke til mig Er det i orden at bruge dine oplysninger i din Facebook profil til at gøre reklamerne på websiden mere relevante for dig? (Har profil på Facebook)

Reklameanalysen 2011

100% 90% 80%

74% 68%

70%

66%

60% 50% 40% 30% 20%

21%

22%

18% 11%

12% 7%

10% 0% Ja

Nej 2011

2010

Ved ikke 2009 Base: 2009=646, 2010=707, 2011=721


Reklameanalysen 2011

31-5-2011

39

Betale for at undg책 reklamer?


40 31-5-2011

Få vil betale for at undgå reklamer (Enig/Fuldstændig enig)

Reklameanalysen 2011

60%

Gratis

50%

40%

Betale

50% 45% 40%

30%

30%

27% 21%

20%

10%

0%

Jeg vil ikke købe en avis, når jeg kan få gratis nyheder andre steder

Jeg accepterer reklamer for at få gratis adgang til nyheder og information

Jeg accepterer reklamer for at få gratis adgang til underholdning

Jeg vil gerne betale Jeg vil gerne betale Jeg foretrækker at for adgang til for adgang til betale for en underholdning for nyheder og mobilapplikation for at slippe for information for at at slippe for reklamer slippe for reklamer reklamer

Base: 2011=1.022


41 31-5-2011

…og accepterer derfor reklamer som „prisen‟ (Fuldstændig enig = 100, Enig = 75, Hverken enig eller uenig = 50, uenig = 25, Fuldstændig uenig= 0)

Reklameanalysen 2011

55

52

49

45

Reklamer er et nødvendigt onde

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. år


42 31-5-2011

Nyheder er også blevet gratis (Enig/Fuldstændig enig)

Reklameanalysen 2011

50% 40%

40%

37% 31%

37%

37%

32%

30%

20%

10%

0%

Jeg vil ikke købe en avis, når jeg kan få gratis nyheder andre steder 2006

2007

2008

2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. år


43 31-5-2011

Kun de negative vil betale (Enig/Fuldstændig enig)

Den negative Reklameanalysen 2011

Den uengagerede Den pragmatiske Den positive 63,0 58,7

57,8

51,6

50

51,6

50,4

47,8

47,6 42,8

42,5 39,7 31,4

17,7

16,317,4 11,2

0

Jeg accepterer reklamer for at få gratis adgang til nyheder og information

Jeg accepterer reklamer for at få gratis adgang til underholdning

31,5 26,3

24,7

21,6

32,3

42,5

19,4

8,5

Jeg vil gerne betale for Jeg vil gerne betale for Jeg vil ikke købe en Jeg foretrækker at adgang til nyheder og adgang til avis, når jeg kan få betale for en information for at underholdning for at gratis nyheder andre mobilapplikation for at slippe for reklamer slippe for reklamer steder slippe for reklamer

Base: 2011=1.022


Reklameanalysen 2011

31-5-2011

44

Reklamer i forskellige medier


45 31-5-2011

Irritation og opmærksomhed (Fanger/irriterer mig altid = 100, ofte = 75, nu og da = 50, sjældent = 25, slet ikke= 0)

Emails Mobiltelefon

Irritation

Reklameanalysen 2011

100

TV

Radio

Salgsbreve med alm. post Internet spil og test Internetbanner Søgemaskiner Sociale medier

50

Reklamer i almindelighed

Sponsorater på TV Øvr. Husst. Omdelte reklamer Sponserede artikler Kupon-hæfter Reklameplakater i Biografen Salgsvideoer i butikker Ugeblad og magasiner trafikken Landsdækkende aviser Tekst-TV Lokale ugeaviser Gratisaviser Tilbudsaviser Stillads-reklame Lejede videofilm

Indkøbsvogne

Skilte i butik Vareprøver i blade Smagsprøver / demo i Bandereklamer butik

0 0

50

Opmærksomhed

100

Base: 2011=1.022


46 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Irritation (Irriterer mig hver gang = 100, ofte = 75, nu og da = 50, sjældent = 25, overhovedet ikke = 0)

Smagsprøver /… Reklamer på indkøbsvogne Vareprøver i blade/magasiner Skilte i butik Reklameplakater på stilladser Bandereklamer ved sportskampe Tilbudsaviser Reklameplakater i trafikken… Reklamer i gratisaviser Reklamer i lokale ugeaviser Reklamer i landsdækkende… Salgsvideoer i butikker Reklamer i biografen Reklamer i ugeblade og… Reklamer på tekst-tv Reklamer i kuponhæfter Sponserede artikler… Øvrige husstandsomdelte… Sponsorater på TV… Reklamer i lejede videofilm Reklamer på sociale medier… Reklamer på internettet… Internetreklamer udformet… Bannerreklamer på internettet Salgsbreve med almindelig post Reklamer på mobiltelefon Reklamer i radioen Reklamer på TV Reklamer i emails Reklamer i almindelighed

0

19 20 22 22 24 24

29 31 31 32 34 35 35 35 36 38 40 40 43 45

49 51 55 55 57

47

25

50

62 63 65 68

75

100 Base: 2011=1.022


47 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

Fanger opmærksomhed (Fanger mig altid = 100, ofte = 75, nu og da = 50, sjældent = 25, slet ikke= 0)

Reklamer på mobiltelefon Reklamer på tekst-tv Reklamer på indkøbsvogne Reklamer i lejede videofilm Reklamer i emails Salgsbreve med almindelig post Reklamer i kuponhæfter Sponserede artikler… Reklamer på sociale medier… Internetreklamer udformet… Salgsvideoer i butikker Reklameplakater på stilladser Bandereklamer ved sportskampe Bannerreklamer på internettet Reklamer i radioen Reklamer på internettet… Sponsorater på TV… Reklamer i gratisaviser Reklameplakater i trafikken… Reklamer i landsdækkende… Reklamer i ugeblade og… Vareprøver i blade/magasiner Reklamer i lokale ugeaviser Skilte i butik Reklamer i biografen Øvrige husstandsomdelte… Smagsprøver /… Reklamer på TV Tilbudsaviser Reklamer i almindelighed

0

9 10 12 14 14 15 15 18 18 18 20 23 23 23 24 26 28 28 30 31 33 34 35

40 41 43 44 46

42

25

50

50

75

100 Base: 2011=1.022


48 31-5-2011

Mere irritation over for reklamer p책 TV end p책 Internet! Irritation, Ofte/hver gang

Reklameanalysen 2011

100% 90% 80% 70% 60%

62% 65%

69%

59% 58%

55%

55%

59%

49%

50%

43%

45% 45% 45%

43%

40% 30% 20% 10% 0%

TV

2005

2006

Bannerreklamer

2007

2008

2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. 책r


49 31-5-2011

TV zapping stiger igen Mediepræference, Enig/fuldstændig enig

Reklameanalysen 2011

100%

93% 94% 94% 93% 86%

90%

88% 79%

80%

73% 73% 64% 66%

70% 60%

61%

57% 49%

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Reklameafbrydelser midt i tvprogrammer irriterer mig 2005

2006

2007

Jeg skifter altid kanal, når der er reklamer 2008

2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. år


50 31-5-2011

Dog flere zappere i aviser og blade end på TV! Mediepræference, Enig/fuldstændig enig

Reklameanalysen 2011

100% 90% 80%

73% 73%

60%

70% 60%

56% 56%

59% 52%

50%

64% 66%

61%

50% 50%

57% 49%

40% 30% 20% 10% 0%

Jeg bladrer normalt forbi reklamer i aviser og blade 2005

2006

2007

2008

Jeg skifter altid kanal, når der er reklamer 2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. år


51 31-5-2011

Radio har det svært Mediepræference, Enig/fuldstændig enig

Reklameanalysen 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

36% 37%

32% 32% 31%

19%

31%

28% 28%

19%

20%

31% 23%

30%

26%

10% 0%

Jeg lægger ofte mærke til reklamerne i radioen, når jeg kører i bil 2005

2006

2007

2008

Jeg lægger aldrig mærke til reklamerne i radioen 2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. år


52 31-5-2011

Accept af print annoncer, vi læser dem bare ikke Mediepræference, Enig/fuldstændig enig

Reklameanalysen 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50%

54%

52% 50% 53% 50% 51% 49%

40% 30%

23% 22% 21%

20%

18%

23%

16%

20%

10% 0%

Reklamer er en naturlig del af indholdet i aviser og blade 2005

2006

2007

Jeg læser ofte teksten i annoncer i aviser og blade 2008

2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. år


53 31-5-2011

Ikke meget positivt at sige om plakatreklame Mediepræference, Enig/fuldstændig enig

Reklameanalysen 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50%

44%45%42%43%

40%

34%34%

30% 20%

40%

17%14%15%

20% 18%19% 17% 14% 14%

15%

15% 13% 12%12%

10% 0%

Reklameplakater ved parkering/indgangen til supermarkeder giver mig inspiration til køb

2005

2006

Reklameplakater er et friskt pust i Reklameplakater i trafikken skulle bybilledet forbydes

2007

2008

2009

2010

2011 Base: ca. 1.000 pr. år


54

Facebook hype er aftagende

31-5-2011

Hvilke af disse handlinger har du gjort på Facebook indenfor den seneste måned? (Har profil på Facebook)

Reklameanalysen 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

69% Blevet medlem af en Facebook-gruppe

61% 48% 36%

Tilføjet en applikation eller taget en Facebook-test

26% 17% 19%

Blevet fan af et produkt eller mærke

30% 24%

13% 14% 16%

Klikket på en reklame

Kommenteret på en reklame

2% 4% 2% 2009

2010

2011 Base: 2009=646, 2010=707, 2011=721


55 31-5-2011 Reklameanalysen 2011

…og er ikke en ny DM kanal (hvis brugeren selv kan bestemme!) (Har profil på facebook: Enig/Fuldstændig enig) 100%

2009

90%

2010 2011

80% 70% 60%

56% 55%

50% 40% 30% 20%

20% 22% 19%

18%

22% 21% 8%

10% 0%

Det er fint, at virksomheder er Jeg vil godt se/modtage aktive på facebook reklamer på Facebook, hvis indholdet er relevant

I orden at bruge oplysninger fra Facebook profil til at gøre reklamerne mere relevante

9% 3%

Jeg synes det er helt fint at modtage reklamer på Facebook fra venner og personer, jeg ikke kender så godt

Base: 2009=646, 2010=707, 2011=721


56

31-5-2011

Mere end en telefon Ud over at ringe og modtage opkald, hvad bruger du s책 din mobiltelefon til? (Har en smartphone) 97% 85%

83%

Reklameanalysen 2011

75% 73%

50%

70% 69%

66%

63%

60%

55% 53%

51% 49% 48%

45% 45% 43%

22%

20% 20% 7%

0%

Base: 2011= 288


57 31-5-2011

Stadig reklame-skeptisk (Har en smartphone: Enig/Fuldstændig enig)

Reklameanalysen 2011

100%

2010

90%

2011

Brugen af lokationsbaserede services (f.eks. Facebook Places, Foursquare og Gowalla)?

80% Jeg har ikke brug for dem

70% 60%

56% 56%

50% 38%

40%

32%

Invaderer privatlivets fred

18%

20% 10%

Giver gode tips til at finde butikker

Hjælper med at finde venner/bekendte/familie

Gratis mobilapplikationer med reklamer er irriterende

30%

35%

30%

0%

46%

Nyttige Jeg foretrækker, at mobilapplikationer, betale for en som f.eks. opskrifter, mobilapplikation for gør mig positivt stemt at slippe for reklamer over for virksomheden som har lavet den

Hjælper med at identificere relevante steder, jeg vil besøge

11%

31%

17%

Base: 2010=148, 2011=288


58 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

De forskellige medier

Butiks- og tilbudsannoncering skaber mindst irritation og fanger samtidig forbrugernes opmærksomhed i højere grad

Tilbudsaviser udmærker sig ved at være både blandt de mest accepterede reklamemedier, og samtidig have mest opmærksomhed TV reklamer har både høj irritation og opmærksomhed

Der ser ud til at være en relativ lav modtagelighed over for reklamer i Radioen og på Internet. Irritationen over for banner-annoncer er dog aftagende. Personlige og direkte medier skaber den højeste irritation Vi har endnu ikke vænnet os til almindelig reklame på nye medier som facebook og på mobiltelefonen. Opmærksomheden er relativ lav og Irritationen over gennemsnittet.


59 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Hvad kan vi lære af det?

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem lav irritation og høj opmærksomhed: • f.eks. print (lav/lav), TV (høj/høj), tilbudsaviser (lav/høj)

Kun en håndfuld mediekanaler formår i sig selv, at skabe signifikant opmærksomhed: • f.eks. tilbudsaviser, TV og butiksaktiviteter

Resten stiller høje krav til enten reklametryk/frekvens (plakatreklame, radio og banner-annoncer) eller indhold/aktivering (direkte, sociale eller mobile medier)


60 Reklameanalysen 2011

31-5-2011

Det har vi hørt om

• At medieudviklingen påvirker vores holdning til reklamer

• At vi bliver mere reklame-tolerante • At vi skal give tilladelse for ikke at blive irriteret over reklamer • At vi gerne vil have målrettede reklamer, bare ikke mod os selv • At vi ikke vil betale for at slippe for reklamer • At der er stor forskel på holdning til reklamer i forskellige medier • Det giver mening at undersøge holdninger til reklamer

Reklameanalysen 2011  
Reklameanalysen 2011  

Reklameanalysen 2011 af Mindshare Danmark

Advertisement