Page 1

Quizlet/Flashcards manual   Flashcards  kan  bruges  til  glosetræning,  men  også  til  spørgsmål/svar.   Flashcards  kan  både  laves  på  mobilen  (kræver  blot  en  app)  og  på  computeren,  hvorefter  eleverne   kan  hente  sættene  på  mobilen  eller  ved  at  gå  ind  på  din  side  eller  i  en  fælles  gruppe,  som  du  kan   oprette  på  siden  (kræver  at  de  opretter  sig  som  brugere  og  søger  om  adgang  til  din/jeres  fælles   gruppe.)     På  computeren:   Gå  ind  på  Quizlet.com  og  opret  dig  som  bruger.   1.Vælg  ”Make  flashcards”  i  bjælken  øverst    

1.

Giv sættet  et  navn   Vælg  sprog     og  begynd  at  indtaste  ordene  

Du kan  sagtens  lave  mere  end  5  ord.  Det  gør  du  ved  at  enten  at  trykke  på  +  eller  bruge  tabulatorknappen   efter  sidste  ord  


2. Tryk på  ”Create  Set”  for  at  lave  sættet.     På  Quizlet  får  du  adgang  til  Flashcards  som  mange  andre  har  lavet  i  hele  verden  (se  under    FIND   SETS)  –  og  du  har  mulighed  for  at  hente  dem  og  lægge  dem  på  dit  ”Dashboard”,  hvor  du  selv  kan   redigere  i  dem.   Eleverne  har  mulighed  for  at  træne  ordforråd  og  sprogforståelse  –  ikke  bare  v.hj.  af  Flashcards,   men  også  en  række  spil.  Man  kan  også  sætte  eleverne  til  at  lave  deres  egne  flashcards  til  andre   elever  i  klassen  –  eller  til  andre  klasser  –  fx  3g’er  til  1g’er.    

flashcard manual  

En manual der beskriver hvordan man bruger flashcards i Quizlet

Advertisement